You are on page 1of 2

Anexa nr.

6
Model de cerere pentru aprobarea temei tezei de an/licenţă şi a conducătorului ştiinţific

Către şeful
Departamentului Teoria şi Practica Jurnalismului

Domnule şef de Departament,

Subsemnatul (a)_____________________________, student (ă) al Facultăţii Jurnalism
şi Ştiinţe ale Comunicării, specialitatea Jurnalism, anul __________, învăţământ _________,
rog să-mi aprobaţi tema tezei de an/licenţă ________________________________________

şi

să-l

desemnaţi

în

calitate

de

conducător

ştiinţific

pe

dl/dna

__________________________________, (a indica gradul şi titlul ştiinţific, prenumele şi
numele).

Data
Semnătura

(datele de contact ale studentului)
Telefon
e-mail

prenumele şi numele). Subsemnatul (a) ______________________________. masterand (ă) a Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. 9 Model de cerere pentru aprobarea temei tezei de master şi a conducătorului ştiinţific Către şeful Departamentului Teoria şi Practica Jurnalismului Domnule şef de Departament.Anexa nr. programul de master „Managementul Instituţiei Media”. În funcţie de conducător ştiinţific la teză solicit sa fie aprobată candidatura dlui/dnei ______________________________ (a indica gradul şi titlul ştiinţific. specialitatea Jurnalism. Data Semnătura (datele de contact ale masterandului) Telefon e-mail 2 . rog să-mi aprobaţi tema tezei de master de cercetare/de profesionalizare ____________________________________________________________________________.