You are on page 1of 7

UNIVERSITATEA SPIRU HARET, BUCURESTI, FACULTATEA DE LIMBA SI

LITERATURA ROMÂNĂ
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT

IDEEA DE MODEL INTERPRETATIV
ÎN LITERATURA DIN EPOCA MEDIEVALĂ SI MODERNĂ A CULTURII ROMÂNE

BIBLIOGRAFIA - OPERĂ ŞTIINŢIFICĂ

Masterand: Georgiana – Mihaela Matei

PROF. UNIV. DR. SI DR. HONORIS CAUSA
MIHAIL DIACONESCU

-2009-

un travaliu de investigare şi descoperire. Editura Magic Print. Este utilă pentru că oferă cititorului interesat de materia tratată un scurt rezumat al conţinutului. Ramură a bibliologiei care se ocupă cu descrierea. 99.a lungul timpului. pornind de la ea. 2009. în ordonare analitică şi în sinteză. 2 Academia Română. după criterii diferite. Zenovia Niculescu. 152 – 155. Dicţionarul explicativ al limbii române. bibliografii. pag. Mircea Seche. respectiv tot ce s-a scris despre el. Bibliografia – sursă de informare şi organon “ Cine stăpâneşte Universul bibliografic deţine puterea informaţiei…”4 Bibliografie este în primul rând sursă de informare şi instrument de lucru. Descriere de specialitate a lucrărilor unui autor sau a lucrărilor referitoare la o anumită problemă. sistematizarea și răspândirea publicațiilor. dar simpla lor menţionare denotă faptul că ştim de existenţa lor. Iaşi.1 Conform DEX – ului. “ştiinţă”.dr.” – Ilie Barangă. 4. chiar şi pe unele pe care. Material informativ asupra unei probleme. Ilie Rad clasifică bibliografiile astfel: “Bibliografia generală: consemnează toate lucrările aferente temei cercetate.: -bli-o] – Din fr.pdf 5 Ilie Barangă.ro/ 9-10-niculescu. Argumentum. Cu o prefaţă de Ion Stoica. pp. Ediţia a II – a. de analiză şi de sinteză. Ediţia a II – a. 7.”3 2. cuvântul bibliografie are mai multe sensuri: BIBLIOGRAFÍE. s. pentru ca în zilele noastre ea să fie o operă. Bucureşti. revăzută şi adăugită. dr. 1998. Bibliografia ca operă . şi un scurt rezumat al lucrării consemnate. “ea este un aspect fundamental al cercetării. Doar prin bibliografie trecem în ştiinţă. [Pr. 3 Ilie Rad. a coloborat la revizia şi la definitivarea etimologiilor dr. Fără bibliografie rămânem în intuiţie şi în eseu. “investigare” şi “descoperire”. “analiză” şi “sinteză”. Carte care cuprinde o bibliografie (1). Acad. Cu o prefaţă de Ion Stoica. Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu. 2. . din diverse motive. pe lângă descrierea bibliografică. Ce este bibliografia? De . Ewditura Polirom. ne interesează definiţia dată la punctual 4. Bibliografia analitică: include. Oneşti. Cum se scrie un text ştiinţific. nu le-am putut consulta. 4 Dr. Scriitorii şi criticii asociază bibliografiei termenii: “cercetare”. coord. Editura Universul Enciclopedic. 16. Theodor Hristea. 2008.2 Pentru lucrarea de faţă. pag. aprecierea. a tuturor elementelor purtătoare de semnificaţie pe care le conţine actul documentar. Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu. de structurare şi de ierarhizare.”5 1 „Bibliografia este ea însăşi o cercetare. Bibliografia signaletică: se rezumă la prezentarea fişei cărţii respective. Ion Coteanu. bibliografia s-a îmbogăţit cu noi sensuri. Oneşti. din care s-au preluat unele citate sau doar idei. bibliographie. pag. 1. httpwww. 2009. Bibliografia specială: se referă la lucrările consultate efectiv. lisr. Editura Magic Print. Luiza Seche. 3.f. 1. Bibliografia unui autor: consemnează tot ce a scris autorul în cauză. Universul bibliografic.

pentru a ne îndruma paşii spre cunoaştere. “ Bibliografia duce la cunoaşterea a ceea ce s-a scris şi tipărit în trecut. Începând de la tăbliţele de lut. 4. 7 Ilie Barangă. Bibliografia şi recepterea operei literare “Bibliografia este. Universul bibliografic. în sine o operă. noile demersuri exegetice riscă să ia (să repete) în mod inutil. 3. “Fără receptere. 2009. între care se remarcă exigenţă. “Fără o bibliografie ca punct de plecare ferm. pag. httpwww. nu reale. Bibliografia ca operă .ro/ 9-10-niculescu. puncte de vedere şi concluzii. rezultat al unei viziuni structurale.”6 Toate cele patru trăsături enumerate mai sunt sunt necesare oricărui cititor pentru a înţelege opera literară. Când pornim să scriem o lucrare. lisr. perseverenţa şi devotamentul.pdf . la ceea ce se scrie şi tipăreşte în fiecare zi. Argumentum. 20. Editura Magic Print. Tezaurul bibliografic este reflectat în ansamblul diversificat al informaţiei. Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu. al unor competenţe de cercetare şi al unor virtuţi profesionale.”8 Pentru a recepta opera literară. Bibliografia – document istoric şi social 6 Ilie Barangă. Cu o prefaţă de Ion Stoica. bibliografia se găseşte sub toate formele şi mărimile pentru a ne ajuta. vechi afirmaţii. Cu o prefaţă de Ion Stoica. 19. Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu. 6. Oneşti. Pentru fiecare dintre noi este important să cunoaştem instrumentele de lucru. ai cărei beneficiari suntem noi: cititori. Bibliografia este aceea care facilitează lectura operei literare şi duce la cunoaşterea lumii create de autor. Oneşti. păreri legate de tema aleasă deci: bibliografia. Editura Magic Print. este imperativ să cunoaştem bibliografia aferentă temei pe care o abordăm. Zenovia Niculescu. respective fără o cunoaştere prealabilă a ceea ce s-a afirmat anterior despre o operă. 2009. 8 Idem. Bibliografia conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de scriitor pentru redactarea lucrării. semnificaţiile pot fi descoperite (poate nu în totalitate) pornind de la o bibliografie bine aleasă. 9 Dr. lucrările din care ne culegem informaţia pentru tema nostră. O bibliografie bine alcătuită reprezintă prina treaptă în cercetare. pag. ambigue ale operei. pag.” 7 Sensurile ascunse. papirus. acribia. Cunoaşterea bibliografiei ne ajută să înaintăm în cercetarea temei alese sau să ne stabilim precis punctele de vedere. bibliografia ne pune în relaţie cu trecutul şi prezentul autorului. importanţa şi valoarea operei sunt doar potenţiale.”9 Pornind de la bibliografia unui autor avem o fereastră deschisă către ideile de bază pe care este construită opera literară şi obţinem instrumentele necesare pentru interpretarea ei. hârtie. intertextualitatea ei. cercetători sau instituţiile interesate. până la varianta digitală.

Bibliografia unui scriitor este „o contribuţie ştiinţifică deosebit de utilă la realizarea “fuziunii orizonturilor” exegetice. . 2009. Editura Magic Print. pentru a-şi descifra viitorul.”11 5. 13 Idem. Argumentum . dimpotrivă. proiectarea problemelor în noi orizonturi. 11 Ilie Barangă.operă ştiinţifică deschisă şi perfectibilă Dacă în ştiinţă nu s-ar realiza noi descoperiri. Nu putem reconstitui faptele istoriei. Oneşti. “În ciuda caracteristicilor formale diferite. Cu o prefaţă de Ion Stoica. perfecţionarea sistemelor de relaţii în care sunt introduce rezultatele 10 Ilie Barangă. 2009.”14 6. Oneşti. Oneşti. 12 Ilie Barangă. Bibliografia ca operă . pag. Cu o prefaţă de Ion Stoica. Argumentum . Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu. cu timpul. Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu. Cu o prefaţă de Ion Stoica. din perspectivă gnoseologică. pag. fără să luăm în seamă bibliografia unui popor. Editura Magic Print. cea mai deplină cuprindere a modului în care gândul creator s-a aşezat temeinic în fapte culturale memorabile şi capabile de reverberaţii. se situează la nivelul întregii cunoaşteri umane. Editura Magic Print. toate. 2009. Oneşti. deoarece ea este aceea care acumulează de secole o masă enormă de informaţii. Cu o prefaţă de Ion Stoica. 14 Ilie Barangă. „Actul bibliografic susţine în variate moduri această lărgire a câmpului hermeneutic precum şi “fuziunea orizonturilor” de care vorbea cu îndreptăţire Hans Georg Gadamer. în care prezentul se intersectează fără încetare cu trecutul. Aria de componenţă a bibliografiei. aceasta ar dispărea. pag. 2009. 23. pag. 25. 6. Editura Magic Print. “Marile bibliografii naţionale sunt momente culturale ale popoarelor. domeniile creaţiei spirituale recurg. ce nu trebuie înţeles doar ca simplu act subiectiv.”10 Bibliografia este un produs al inteligenţei umane şi al timpului. ci ca inserţie într- un proces mai amplu. Bibliografia . Gadamer are în atenţie fenomenul comprehensiunii. Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu. (…) Bibliografia unui spaţiu cultural este cea mai strălucitoare oglindă a acelui spaţiu. Bibliografia ca operă . la bibliografie. ele nu se exclud. Ele se regăsesc în unitatea esenţei documentare din care s-a născut şi pe care o reprezintă bibliografia. se susţin reciproc. “Progresul ştiinţei implică (…) adaosul unor date. 5.”13 În ciuda faptului că metodele de receptare a operei unui scriitor sunt diferite. Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu. Fuziunea orizonturilor în bibliografie Formula “fuziunea orizonturilor” aparţine filozofului german Hans Georg Gadamer. Hermeneut al secolului XX.”12 Prin „fuziunea orizonturilor” este accentuat „caracterul complementar al operei de artă şi al interpretărilor care îi sunt dedicate.

5. Argumentum . Titlul volumului 10. Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu. G. pag. Dimitrie Vatamaniuc. Titlul capitolului 16. 3. 8. 1974. noi imagini ale realului şi noi scheme logice în cugetare.Călinescu. 1997. 1890-1934. Bibliografia I. Cifra capitolului 15. 4. Ion Agârbiceanu. 1.L. tocmai de aceea este perfectibilă. Iorga. Bucureşti. Oraşul editurii 12. 1937. Autorul (autorii) 2. 2. 1973. . Volumul (dacă este cazul) 8. Titlul general 3. Bibliografie. Bucureşti. Bibliografia politică. 2009. Caragiale în periodice (1852 . Pagina 17. 7. Cifra paginii.1912). socială şi economică a lui N. Modul de organizare al bibliografiei Structura obligatorie a unei semnalări bibliografice. Bibliografii celebre în cultura română 1. Capitolul (dacă este cazul) 14. Biobibliografie. Fiecare nouă cercetare. Iorga. Cifra ediţiei 6. Bibliografia istorică şi literară a lui N. este supusă progresului. Bucureşti. 1890-1934. fiecare părere diferită şi argumentată se adaugă bibliografiei generale. Barbu Theodorescu. Bibliografie.”15 Bibliografia unui scriitor se se măreşte cu noi şi noi contribuţii la fiecare pas. Editura Magic Print. Anul apariţiei 13. Bucureşti. astfel datele se îmbogăţesc în încercarea de completare a imaginii operei şi vieţii scriitorului. Bucureşti. Bucureşti. 1935. 15 Ilie Barangă. Ion Bălu. Cu o prefaţă de Ion Stoica. Cifra volumului 9. Bibliografia este o operă deschisă noilor puncte de vedere. Ioan Slavici. 6. Oneşti. Dimitrie Vatamaniuc. Editura 11. Precizările de pe faţa interioară a titlului 7. Cuvântul (dacă există) 4. 1975 coordonator Marin Bucur. Barbu Theodorescu. obţinute la un moment dat în cercetare. Ediţia 5. 28.

. Cu o prefaţă de Ion Stoica. Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu. Ilie Barangă.Bibliografie specială: 1. Oneşti. 2009. Editura Magic Print.

Universul bibliografic. Iaşi. Ediţia a II – a. Zenovia Niculescu.pdf. Ilie Rad. lisr.2. Dr. 3. revăzută şi adăugită. Ewditura Polirom. httpwww. . 2008. pp.ro/ 9-10- niculescu. Cum se scrie un text ştiinţific.