INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS GAYA SABAH

LABEL
FAIL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KURIKULUM

FAIL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KURIKULUM
SK PEKAN TELIPOK,TUARAN

NAMA GURU PELATIH KURSUS AMBILAN MATA PELAJARAN KELAS DIAJAR NAMA SEKOLAH NAMA GURU PEMBIMBING NAMA PENSYARAH PEMBIMBING

:………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :…………………………………………

Januari 2010 Unit Praktikum, Institut perguruan Gaya Sabah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS GAYA SABAH

KANDUNGAN FAIL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KURIKULUM
Nama Guru Pelatih Kursus Ambilan Mata Pelajaran Nama Guru Pembimbing Nama Sekolah Nama Guru Besar :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :…………………………………………………

BIL.

PERKARA

PENANDA

A. i. Biodata guru pelatih . Jadual Waktu . . . . . . . . Carta organisasi sekolah Visi msi dan Matlamat Sekolah Senarai Nama staf Senarai Kelas Yang Diajar Bilangan dan Nama Murid Maklumat Murid Yang Diajar Sukatan Pelajaran Senarai Buku/Bahan Rujukan

. Gambar-gambar berkaitan

Januari 2010 Unit Praktikum, Institut perguruan Gaya Sabah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS GAYA SABAH

KANDUNGAN FAIL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Guru Pelatih Kursus Ambilan Mata Pelajaran Nama Guru Pembimbing Nama Sekolah Nama Guru Besar

:………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :…………………………………………………

BIL.

PERKARA

PENANDA

A. Bahan Pengajaran bercetak dan tidak bercetak B. Soalan latihan/Tugasan/Ujian

C.Hasil kerja murid

KANDUNGAN FAIL
Januari 2010 Unit Praktikum, Institut perguruan Gaya Sabah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS GAYA SABAH

PENILAIAN

Nama Guru Pelatih Kursus Ambilan Mata Pelajaran Nama Guru Pembimbing Nama Sekolah Nama Guru Besar

:………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :…………………………………………………

BIL.

PERKARA

PENANDA

A. Soalan Ujian bulanan/pendek/ peperiksaan B. Penilaian Peperiksaan C. Markah Murid D. Analisis keputusan ujian E. Kertas jawapan murid yang telah diperiksa

KANDUNGAN FAIL
Januari 2010 Unit Praktikum, Institut perguruan Gaya Sabah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS GAYA SABAH

PERISTIWA DI SEKOLAH

Nama Guru Pelatih Kursus Ambilan Mata Pelajaran Nama Guru Pembimbing Nama Sekolah Nama Guru Besar

:………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :………………………………………………… :…………………………………………………

BIL.

PERKARA

PENANDA

A. Catatan Perhimpunan: masa,isi ucapan/Pengumuman B.senarai Lawatan C.Mesyuarat

Januari 2010 Unit Praktikum, Institut perguruan Gaya Sabah