You are on page 1of 27

Vyvíjíme se díky nových

technologiím?
Lidská
potřeba

Technolo
gie

Uspokojení
Neztrácíme čas?
Jsme moudřejší?
Nezlobíme?!
Nové trendy na Internetu
I. • Sociální sítě

II. • Ţivé vyhledávání

III. • Obohacená realita

IV. • Ochrana soukromí


I. Sociální sítě
Proměny společnosti
a komunikace

Písmo Masová Digitální


• Vznik média komunikace
demokracie • Změna • Návrat ke
• Prostor pro charakteru komunitám?
interpretaci informací • Změna
• Obchod • Proměna významu
společnosti médií

8
Diskuze politika

9
Odborné blogy a fóra
Odborná
Odborné fóra
Wiki
blogy

Bezedná
studnice
lidské
moudrosti
10
Odborné blogy a fóra (II.)
Odborná
Odborné fóra
Wiki
blogy

Bezedná
studnice
lidské
hlouposti?

11
Nejznámější sociální sítě

Zdroj obrázku: www.innersync.com/


Co sociální síť rozhodně není

 Prostředím, ve kterém se
z uţivatele stává někdo jiný
 Náhrada osobní komunikace
 Místo, kde se jen hrají hry.

Zdroj obrázku: www.st-andrews.ac.uk


Proč máme sociální sítě rádi?

 Noví přátelé, sounáleţitost se


skupinou
 Více informací o tom, co nás
zajímá; rozšíření vědomostí
 Svoboda projevu
 Seberealizace, aktivita
 Širší moţnosti komunikace
a zábava

Zdroj obrázku: www.swarthmore.edu


Popularita stoupá
 Přes 350,000,000 uživatelů světově
 175 milionů se přihlásí každý den.
 Každý pátý Čech

 Lidský mozek obsáhne pouze


150 přátel. Praxe na Facebooku?
Knihovna4u – web pro mladé

Zdroj obrázku: www.k4u.cz


Student (DOT) – studentský web

Zdroj obrázku: www.student.praguecollege.cz


II. Živé vyhledávání
Zdroj obrázku: www.google.com
Napříč formáty
III. Obohacená realita
Zdroj obrázku: www.education.mit.edu
Jak ji můžeme využít?

http://www.youtube.com/watch?v=WpS3LeCiCtc
IV. Ochrana soukromí
„Éra soukromí na Internetu je pryč“
Mark Zuckerberg
Zakladatel Faceboom.com
9.ledna 2010

Google odchází z Číny


Protest proti krádeţi
soukromých dat

EU plánuje změny
v ochraně osobních dat
M&M 5/2010
Držme se zdravého
selského rozumu
a inovace přijímejme se
zamyšlením nad užitkem.
Díky!
 Vít Horký
 horky@inspiro-solutions.cz
 www.inspiro-solutions.cz

 Copyright © 2010
 Prezentováno 4.února 2010 na konferenci PARTSIP
„Nové technologie v komunikaci“