Vyvíjíme se díky nových technologiím?

Lidská potřeba

Technolo gie

Uspokojení

Neztrácíme čas?

Jsme moudřejší?

Nezlobíme?!

Nové trendy na Internetu

I. II. III. IV.

• Sociální sítě • Ţivé vyhledávání • Obohacená realita • Ochrana soukromí

I. Sociální sítě

Proměny společnosti a komunikace

Písmo
• Vznik demokracie • Prostor pro interpretaci • Obchod

Masová média • Změna charakteru informací • Proměna společnosti

Digitální komunikace
• Návrat ke komunitám? • Změna významu médií

8

Diskuze politika

9

Odborné blogy a fóra
Odborné blogy Odborná fóra

Wiki

Bezedná studnice lidské moudrosti
10

Odborné blogy a fóra (II.)
Odborné blogy Odborná fóra

Wiki

Bezedná studnice lidské hlouposti?
11

Nejznámější sociální sítě

Zdroj obrázku: www.innersync.com/

Co sociální síť rozhodně není
  

Prostředím, ve kterém se z uţivatele stává někdo jiný Náhrada osobní komunikace Místo, kde se jen hrají hry.

Zdroj obrázku: www.st-andrews.ac.uk

Proč máme sociální sítě rádi?

  

Noví přátelé, sounáleţitost se skupinou Více informací o tom, co nás zajímá; rozšíření vědomostí Svoboda projevu Seberealizace, aktivita Širší moţnosti komunikace a zábava

Zdroj obrázku: www.swarthmore.edu

Popularita stoupá
Přes 350,000,000 uživatelů světově  175 milionů se přihlásí každý den.  Každý pátý Čech
 

Lidský mozek obsáhne pouze 150 přátel. Praxe na Facebooku?

Knihovna4u – web pro mladé

Zdroj obrázku: www.k4u.cz

Student (DOT) – studentský web

Zdroj obrázku: www.student.praguecollege.cz

II. Živé vyhledávání

Zdroj obrázku: www.google.com

Napříč formáty

III. Obohacená realita

Zdroj obrázku: www.education.mit.edu

Jak ji můžeme využít?

http://www.youtube.com/watch?v=WpS3LeCiCtc

IV. Ochrana soukromí

„Éra soukromí na Internetu je pryč“
Mark Zuckerberg Zakladatel Faceboom.com 9.ledna 2010 Google odchází z Číny Protest proti krádeţi soukromých dat EU plánuje změny v ochraně osobních dat M&M 5/2010

Držme se zdravého selského rozumu a inovace přijímejme se zamyšlením nad užitkem.

Díky!
 Vít
   

Horký

horky@inspiro-solutions.cz www.inspiro-solutions.cz Copyright © 2010 Prezentováno 4.února 2010 na konferenci PARTSIP „Nové technologie v komunikaci“

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful