You are on page 1of 5

OPPGAVE 2

:

Flytgrense

Flytgrense 0,2 i N/mm2 gir opplysning om hvor stor belastning ( spenning) materialet tåler før
det får en permanent forandring. Det vil si grensen for hvor materialet går fra å være elastisk til
å være plastisk. For å finn flytgrensen utføres en strekktest på materialet. Under
strekkforsøket blir prøvestaven utsatt for en økende belastningkraft uttrykt i N/mm2.

Strekkfasthet

For å finne strekkfasheten utføres en strekktest på materialet. Under strekkforsøket blir
prøvestaven utsatt for økende belastningskraft uttrykt i N/mm2 . Strekkfasheten i m i N/mm2
gir opplysning om maksimal belastningskraft eller spenning som materialet tåler før brudd.

Elastisk og plastisk tøyning

Elastisk tøyning er materialets egenskaper å komme tilbake til opprinneliges form etter at den
utsatte belastningen er fjernet. Mens plastisk tøyning er når materialet ikke går tilbake til sin
opprinnelige form etter at belastningen er fjernes. Materialet har fått en varig deformasjon.

Forlengelse etter brudd

Forlengelse etter brudd defineres som forholdet mellom den totale forlengelse av en prøve og
opprinelige lengde.

Elastisitetsmodul

Elastisitets modulen forteller noe om motstandsevnen et materialet har til plastisk
deformasjon. Et material som har større elastisitetsmodul har mindre plastiske deformingen
etter en gitt ytre belastning. E-modull = spenning/tøyning.

Vickers Hardhet

Vickers hardhet er et målemetodet brukes for å måle hardhet. Hardhet er en egenskap hos
materialet som hindrer deformasjon vedpåvirkning av ytre krefter.

Metoder

En strekkmaskin ble brukt (Instron 1121) for å måle flytgrense, strekkfasthet og forlengelse
etter brudd. Denne maskinen strekker med en hastighet på 1 med mer/min. Diameteren på
prøvestaven av Vitallium og Wironium ble målt med et skyvelær for å finne arealer. Det ble

38. 2cm på papiret tilsvarer 0. Strekkfashet og Forlengelse Vitallium Diameteren på prøvestaven måltes til 2. Forlengelse etter brudd. forlengelse etter brudd regnes ut i prosent.02cm på strekkstaven. 02 = F02/ ( (d/2)2)= 4960N / (3. Flytgrensen.risset to merker i ytterkanten på strekkdelen av staven = LO= avstanden mellom de to merkene.49) / 17.38. Den nye avstanden = L = 18. 02= Kraften F02/tversnittarealet= N/mm2= Pascal Flytgrensen. Nå kunne flytgrensen og dtrekkfashet regnes ut. dette dannes en vinkel på 1360. Resultater på Flytgrense. Ved å måle middelsverdien på diagonalene i avtrykket kan man regne ut Vicker Hardhet. Skjæringspunktet viser kraften i KgN.1% . Ekstensometer er koblet for måle forlengelsen . Forlengelsen på 1 cm kunne nå regnes i prosent. = ( (18. Den er koblet til en skriver tegner en kurve . Metallprøvene er støpt inn i et glass slide og settes inn i instrumentet.49mm som var avstanden på de to merkene som var risset inn i prøvestaven før den var satt i strekkmaskinen. Avstanden ble på nytt målt mellom de to merkene som tidligere var risset inn.99mm L0 måltes til 17. Skjæringspunktet mellom kurven og parallellen viste kraften 4960N som vil si belasning ved 0. Prøvestaven tas ut av strekkmaskinen etter brudd og avstanden målles mellom de to merkene. = Kraften F/ tversnittarealet Strekkfashet. En diamantpyramide sitter i instrumentet.49) X 100% = 5.835mm2 =944MPa Prøvestaven var blitt litt plastisk deformert. <en rett linje er tegnet for å vise helningen på kurven.99/2)2) = 726MPa Der kurva gikk til brudd viste den 6450N Strekkfashet. Tippen av diamanten presses mot glass sliden med metallet først med 5 kg belastning i 30 sekunder. = ((L-L0) / L0 X 100% Forlengelse etter brudd.2% forlengelse. Maskinen tegnet en kurve. helningen ble streket opp og det ble tegnet en parallell 2cm bort som da bruktes til å måle flytegrensa.14 (2. = 6450N/ 6. Avtrykket er sjekket under mikroskop.17.

5 Gjennomsnittshardhet for vitallium prøven: HV 5/30 = 382.144mm Formelen for å finne Vickers hardhetstall er: HV = ( 2 F sin (136 0/ 2) ) / d2 Vickers hardhetsinstrument målte tallet automatisk.85mm Forlengelsen på 2. Forlengelse etter brudd.1 HV = Vickershardhet 5= kilos belasning 30= sekund balasningstid Wironium Test 1) d = (3.139mm + 3. = ( (19.93mm 2.23% Hardhetsmåling Diagonalene ble målt : d = (d1 + d2) / 2 Vitallium: Test 1) d = (3.62)/ 17. = 5850N / 6. så tversnittarealet ble da 6. L0 måltes til 17.93mm2 = 844 MPa L måltes til 19.6 Test 2) : HV 5/30 = 382.116mm) /2 = 3. 02 = 4175N / 6.62mm Skjæringspunktet mellom kurven og parallellen til helningen 2cm bort viste 4175N Flytgrensen.119mm Test 2) d = (3.098mm) /2 = 3.97mm.246mm + 3.62) X 100% = 2.171mm + 3.319mm) /2 = 3m283mm Test 2) d = ikke notert diagonalene VH .93mm2 = 603 MPa Der kurva gikk til brudd viste den 5850N Strekkfasheten. Den oppgav følgende hardhetstall: Test 1) : HV 5/30 = 381.85 -17.Wironium: Diameteren på prøvestaven ble målt til 2.23mm ble regnet ut til prosent.

Og siden wironium inneholder mindre karbon så er det også mykere. Dette gjør at Co-Cr legeringen er mere brukt i dentale legeringen enn wironium. LITTERATURLISTE Haugen. HiO våren 2009.1 Flytgrense.9 Gjennomsnittshardhet for wironiumprøven: HV 5/30 = 349. Tannteknikkerutdanningen HiO 2000 Phillips. Partiell Protetikk. .K. Ved testingen på Vickers hardhet viste det seg at jo høyere hadhetstall er jo hardere er materialet. Syverud M. Hardhetsmåling Hardhet er en egenskap hos materialer som hindrer deformasjon ved påvirkning av ytre krefter. strekkfashet og forlengelse Ettersom Vitallium innhokder mer karbon enn Wironium så har wironium lavere sytrekkfashet og flytgrense enn Vitallium. Science of Dental Material tenth edition Forelesningsnotater. Karbon dannes karbider som gjør metallet hardere som gjør at metall med høyere karbon er mindre deformerbart ved ytre krefter. Konklusjon Resultatet av testingen viser at Co-Cr legeringen som inneholder mer karbon er hardere enn Wironium som inneholder mindre karbon.Test 1) HV 5/30 = 344.3 Test 2) HV 5/30 = 353. H. Resultatet av målingen viser et høyere hardhetstall for Vitallium enn Wironium noe som forventet ettersom det inneholder mere karbon. Kompendium.