You are on page 1of 148

olijkers jaarboek 2009/2010

met een zonnig gem
gemo
eem
mooed,
m oed,
kom
mt het alt
altijd
tijd
j gogoed

ww
ww.kika.nl

Deze advertentie is aangeboden door H.D.H. Prinses Anja de 1e der Olijkers

Inhoudsopgave
7 Nieuwjaarsreceptie DCV 33
Afgang H.D.H. Jeugdpinses Jennifer de 1e 1441 Olijkers ABC 28
Afgang Z.D.H. Prins Marius de 1e 1221 Olijkerslied 142
After carnavalsparty 113 Onze pages op de praalwagen 77
Balletjes draaien 63 Onze sponsoren 1 6
Bestuur en podiumgroep 9 Onze sponsoren 2 12
Biertapwedstrijd 118 Onze sponsoren 3 (jeugd) 22
Boerenbal in het rood 1339 Op audiëntie bij Burgemeester Verkerk 79
Carnaval Buytenwije 52 Op bezoek bij de Maurice Maeterlinckschool 67
Carnaval Fuilspuiters 59 Optocht door het Kabbelgat 72
C
Carnaval
l op zaterdagavond
d d 81 O
Opwarmavond
d 51
Carnaval op zondagavond 91 Op ziekenbezoek bij voormalig Prins Frans 130
Carnaval op maandagavond 98 Plaatsen herinnering in de tuin van Marius 105
Carnaval en afsluiting op dinsdagavond 1002 Prijsuitreiking 95
Carnaval Sepneuten 54 Prinsenbal Belhamels 119
Carnavalsontbijt Rooie Rijers 85 Prinsenbal Fuil Spuiters 136
Colofon 5 Prinsenbal Olijkers 38
Dagje uit met de jeugd 115 Prinsenbal Rooie Rijers 133
Dankwoord H.D.H. Jeugdprinses Jennifer de 1e 1442 Prinsendweilen 65
Dankwoord Z.D.H. Prins Marius de 1 e
1222 Proclamatie H.D.H. Jeugdprinses Jerina de 1 e
144
Dikke pech 71 Proclamatie H.D.H. Prinses Anja de 1e 124
Dweilen op de dinsdagmiddag 1000 Programma seizoen 2009-2010 10
Eregalerij der Olijkers 25 Promotiemiddag in het Kabbelgat 47
Even bijkomen in Breda 93 Receptie 40 jaar Kalfskoppen 49
Even voorstellen H.D.H. Jeugdprinses Jerina de 1 e
1446 SEP voetbaltoernooi 117
Even voorstellen H.D.H. Prinses Anja de 1e 1331 Stadsprinsenbal DCV 128
Familieavond 116 Trappersbal bij de Ballentrappers 35
Familiefeest op zondagmiddag 88 Uittreden Cascarvieten 41
Haringhappen 1007 Uittreden Gaapstokken 45
Het indrinken van de praalwagen 69 Uittreden jeugd naar de Kalfskoppen 60
Hoe heet die stad? 30 Uittreden jeugd naar de Rietzeilers 43
Informeel afscheid van Z.D.H. Prins Marius de 1e 1220 Uittreden jeugd naar de Sepneuten 56
Informeel kennismaken met H.D.H. Prinses Anja de 1 e
1226 Uittreden jeugd naar de Smooksnuivers 37
Inhoudsopgave 3 Verslag van de kindercommissie 23
Inschrijfformulier 1004
104 Van de Stadsprins 135
Installatie H.D.H. Prinses Anja de 1 e
123 Van de penningmeester 17
Installatie H.D.H. Jeugdprinses Jerina de 1e 143 Van de secretaris 15
Jaarverslag 2008-2009 19 Van de voorzitter 13
Jeugdoptocht door het Kabbelgat 86 Viering jubileum vann de Blauwkonters 114
Kakofonie op de Markt 97 Verslag van de kindeercommissie 23
Kennismakingsreceptie DCV 132 Vrouwenraad van H.D.H. Prinses Anja de 1 e
138
Machtiging tot automatische incasso 106 Zij waren erbij 108

Pagina 3

262 61 61 Zegwaard Rioolbeheer BV • Marconiweg 12 • 2627 BA Delft • Fax 015 . zorgen wij er dagelijks voor dat • DOUCHEONTSTOPPING alle serviceauto’s binnen de afgespro- ken termijn op hun bestemming zijn.V.M.256 28 87 • info@zegwaard.nl . • WASTAFELONTSTOPPING Meer weten? Bel gerust even voor een vrijblijvende afspraak. • OLIE / VET T AFSCHEIDERS LEGEN • OLIE / VET T AFSCHEIDERS REINIGEN Dankzij ons vakbekwaam en erva- • TOILETONTSTOPPING ren personeel alsmede een nauwkeu- rige planning en voertuig GPS-syste- • KEUKENONTSTOPPING men. Tel. CAMERA’S Zegwaard Rioolontstopping is ge- specialiseerd in het ontstoppen. • RIOOLREPARATIE reinigen en preventief onderhoud • STANKDETECTIE van rioolstelsels en aanverwan- te zaken in de regio Zuid-Holland.Pa Paggiin naa4 24 uur per dag. 015 .nl • www. 7 dagen per week! • RIOOLINSPECTIE D.zegwaard.

b Rien Ri en Kla en lapw pwijijijk. pw k. Akk k err. r neet L de Le dena dena nadm dmiinisstrtrat atie ie:: Liaa Rig Li igha h rtts.oolijkkers. voorzrzitte t r Oplage: Fran Fr a k v... Zoe oete eteerm meeer E ma E. GG Int n er ernnet niet toeege gesttaa a nn. ww ww. Remco co o Rem emie Koninklijkke De Swa w rt. ho t.. Den Haag D O De Olilil jk jker es er Fo oto togr g afi gr fie: Afwerking: g: Maarius ri s eenn Jud ditth Rode od den enburg. re M rttinn Gro Ma roen ennhors enho horst.b . Sennio ore rennnet et. pen enni ningngme meeseste terr Overnemeen vvan an ((of off ged deeeelten ltten en vvanan)) an Ad van Ad an de SSta taaay ay.d d.. ng g.n. ren. Denn Haa aag B st Be stuu uur: uu r: Marc. enb Bosboom Finnis ishi hing hi ng. e.mailill: rig igha h rt ha rts@ ss@ @ca case seema sema m .. ct Pagina 5 . Webm We bm b mas a ter: te er: r toestemm minng vvan an nddee uuit i ge it geve verr ve 2 01 26 0 CX Del elft Edwi wnG Groeen enen e dijkk.500 exemp mpla mp mpla lare ren. COLOFON U tg Ui tgav ave: av e:: Redact R ctie en sam mennsttelling: Drukwe erk: rk k: E rs Ee r te Del e ft ftse see Car arna naava vals l vere r ni nigi giing Jan Righaarts. ha Vo orm rmge ge gevi eviing n : Tele Te leefo foon on 01155 262 43 0044 Rona Ronald na ld Ves este tteers rs..nll ronvves es@g @gm @g maill.nnl uitgeverr opggemmaaaakt akt ktee adv dver erte er tent te ntie nt tiiees Secr Se crretar ettar a ia aat at: t: zijn zonde deer sch chri rift ri ftel ft eellijijke k P st Po stbu buus 263 6 3..be ..gginte w. bes estu tuur ursl slid id In nte tern nett: de inhoud d als lsme meede doo m o r de www.co om © Alweerr eenn Olilijk jker jkerss pro er rodu rodu duct ct. vic ice- e-vo voor o zi z tt tter e Footo ond derrgr g onden n: n: 1. sec e re reta tari riss Paasc scal all Vyn ynck ckke. Rem Ma mco en Anjja Rem emie Remc Re m o Rem mc emie iee. er.

Olijkers worden dit jaaarr financieel bijgestaan door: zie adverten ntie op paginaa 66 zie adverten ntie opp ppagina g a 42 zie adverten ntie op paginaa 62 zie adverten ntie op paginaa 34 zie adverten ntie op paginaa 46 zie adverten ntie op paginaa 148 zie adverteentie op paginaa 4 zie adverten ntie op paginaa 147 zie advertentie op paginaa 80 zie advertentie op paginaa 58 Pagina 6 .

the (English Pub) 81 en 96 Boco (Koffie. Stath (Sportprijzen) 92 Het Rieten Dak (Café-restaurant) 488 Trompper Optiek (Opticien) 50 Hubo (Doe het zelf) 400 TSHR (Technical Support) 80 Jobiro (Verkleedkleding verhuur) 922 Vemar (Montagebedrijf) 46 Karrewiel. ‘t (Muzieekmakerij) 84 Pagina 7 . de (Bloemensalon) 25 Leeuw. (G d di C fé) Café) 366 Pl k van der Plank. Kroatie) 788 Molen.W.en broodjescorner) 61 PK Bouw (Bouwbedrijf) 70 B t h i ‘t (Grand-dinner Boterhuis. van der (Optiek) 64 Zootje. de (Eetcafé) 788 Pleunis (Tuinmaterialen) 46 Casa del Sol (Restauranté) 1455 Poortvliet (Interieurbouw) 29 Delft Media (Postverzending) 944 Raad & van Saane. de (Elektrotechnisch.en machinaal timmerbedrijf) 55 Zonnebloem. de (Catering-Traiteur-Kaas-Noten) 134 Carrousel. ‘t (Gasterij/Bowling) 8 Vreede. de (Assurantiekantoor) 57 Deltax (Taxibedrijf) 400 Rainbow (Partyservice) 54 Die Twee (Snacks) 777 Renaud (Horecabenodigdheden) 62 Dorstvlegels (Hofkapel) 688 Royal (Café-restaurant) 18 Drevijn (Installatietechniek) 344 Runnersworld (Hardloopwinkel) 40 Fastgood (Reclame) 1488 Rust (Partyverhuur) 68 Fred Nijs (Fotografie) 922 S.installatiebedrijf) 24 Kika (Kinderen kanker vrij) 2 Werf. d (Tweewielers (T i l & Dartshop) D th ) 76 Brehm (Feestartikelenhuis) 422 Plattelander. de (wijnhandel) 55 BOB (Bob Junius International) 666 Office.Adverteerders index 900 Leo van Vliet (Kwaliteitsslagerij) 70 Altena Hoeve (Restaurant-partycentrum) 322 Martin Green (Drive-in-show) 14 Andy van Beers (Adviesbureau) 800 Mios (Mode en trends) 36 Arnold de Best (Vodice. van der (T Toerkoop Reisbureau) 58 KMR Video (Video en dataverwerking) 59 Wubben (Schildeersbedrijf) 147 Koninklijke De Swart (Drukkerij) 16 Zegwaard (Riool ontstopping) 4 Kunz (Bouw.S.

Gasterij ‘t Karrewiel he sto risc hie v a nd ra nd heid. r een t e rvo l l C a rn e d rgd onder s – Wo B r r ks s o vo Delf S fe a a l rz o ve Delft diner k e bi orisch c i ig i ck t sp e el K or his d ‘ a : V olle ltocht Them w i r r doo npuzz nches e - K arre cht do e a e le ja Gracht t – Bru a l g ele de to h Het rmeer an Del f 0 kn veren 5 ner e ond eheim v h u ur: e t G e p ver H e St . v i u urli bin ne a n en an ru e n .e uggen hops . v e rd a a e n d elege n g e to l o e cati telijke g r s om n t ale fees l i jk e e ke O 2 - num oor el r D e m et m o v o m4o 0 0 j k m Een nstad . Na t n g b er v r son w l i v lo p e b o e s t r 200 t me Delft – 10 en fe o ’ s te vo a m ma poly lingen o im r t e tr u n u rog dsmon wande to t a u ran ls m e a d p von ’ – Sta Stads e r es a v a a g n .

d . Loo ooss Linnseyy v.d. Staayy Maartin Grooeennho hors rstt Rien Klapw laapw p ijjk voor voorrziitttter err vivceevo voor orzizitttter er vorrst. LLoo ooss Mich Mi chae aell M Mas aste teenb nbrooeekk nbro Erwin de Cock Er C k raaaddslsid raadslidd r adslidd ra raaad a slslid id raad ra adslslid id raadslid i Lonj Lo nja v.Bestuur en podiumgroep Reemc mco RRem mco emie emie Frannk v.d.dd.dd.d.d.d. Loos Olga Olgaa ddee CCoc ockk Lia Righ Li ighart hartss Mari Ma riuus Rod oden enbbbu burrg jejeug eug ugdb dbeg dbeggeleleiedi ding ng jeug jeug ugdb dbeg db egeleleleieieidi dinng di ng jeugdbbegeleiding lelede deena nadm dmin inisistr trat atieie hoffffffot ho otog ogra raaf af Pa agi gina na 9 . Akkker Ad v..d .. rs secrret se etar arisis penninngm gmeestter er Gerrard ard Bllom ar lom Roona nald ld vv. LLoo ooss oo Liian a ne Slo loov over ove er Maarrteen van a Leeeest adju ad juda dant nt/jeugdbe beegeleeid idinng ordo ordonn nnan anss pagge ge p ge pa g alggem emee eenn meddewe eweerrke ker ker Richhard Rich ard Vel eldh dhui uiss M rt Ma rtin in D Drevijn Marc rccel RRem em emm mme mersswaal wa l Ed Dupon Vincentt Blom K vin Bui Ke uizzze ui zer voorma voor maan raa a ds dsleden rraa aads aa dsliliid raad raadslsllidd raad adslslid id raadslid raad raadsl dsls id Andr An dréé Blom dr Ri hard GGeu Rich Ri eull Robb Mastenb Ro nbbroeek nbro ek Bern Be rnie ie vv.d .d . Akk kker er Maargga v...

D.D. hofkapel dee Dorstvlegels een een spetterend optreden van Jacck in de Congreegatie.H. Prinses Anja de 1e met medewerkingg van Disco Martin Green. Pagina 10 . Deze avo ond wordt georganiseeerd door alle Delftse Caarnavalsverenigiingen. Oppwarmavond Dee traditionele av avond om m alvast in de stemming te ko omen voor het komend de carnaval. Jeugdprinses Jennifer de 1e ‘t Zootje dit jaar door hen georganiseerd in Café en de installatie de nieuwe Jeugdprinses H. de Stichting DCV en wordt gehouden in de Sporthal S van de TU.D. de Stichting DCV en de FEN meet medewerkingg van Disco Martin Green.D. de Klinkers en een optreden van Ritchie Loman in de 30 0 februari 2010 Congrregatie. Meet spetterende optredeens van alle Delftse bo oerenkapellen. Olijkersball (zie foto’s op pagina 123 en 124) Afscheid van Z. Restaurant Royal. hofkapel p dee Dorstvlegels en rond middernacht een optreden vaan Remon Goode in de Congregatie. een diverrse artiesten. Jeugdprinses Jerina de 1e met medewerking van Disco Martin Green.Programma seizoen 2009--2010 17 oktober 2009 13 december 2009 Biertapwedstrijd (zie foto’s op pagina 118) Kindermiddag met jeugdprinswisseling De traditionele jaarlijkse biertapwedstrijd werd (zie foto’s op pagina 141 en 143) dankzij het voortreffelijke tappen van Muziekmakerrij Afscheid van H. 233 januari 2010 0 Grroot Olijkers Prinsenbal P Heet traditionele Prinsenbal P met als gasten vele carnavalsvereniginngen. Prins Marius de 1e en de installatie van H. clown Nino en muziekmakerij 7 november 2009 ’t Zootje in de Congregatie.H.H. 12 december 2009 Boere enbal met als thema ””rood” (zie foto’s op pagina 139 en 140) Met medewerking van Disco o Martin Green.H. 2 februari 2010 0 Caarnaval bij DSHB Dellfshove Geezellig carnaval vieren met m de bejaarden van dee DSHB met meedewerkking van hofkapel de Do orstvlegels.

hofkapeel de Dorstvlegels.H Jeugdprinses Jerina de 1e en alle anderre springen we onder begeleiding van alle Delftse verenigingen door de stad trekken. hofkapel Puub ”The Office” aan dee Wateringsevest 36. H. 177 februari 2009 14 feb bruari 2109 Ha aringhappen De tw weede carnavalsavond Evven bijkomen en napratten onder het genot vaan een De tw weede avond vann 4 dolle dagen carnaval met drankje en een heerlijke nieuwe haring in English medewwerking van Dissco Martin Green. Carnavalsoptocht Delft wordt weer omgetoverd in het Kabbelgat 15 februari 2010 terwijl één grote hossende en feestende menigte Kakofonie op de markt samen met de praalwagens van H.4 februari 2010 de Dorstvlegels. kapellen. diverse dweilende kapellen en de Dorstvlegels. 166 februari 2010 14 febbruari 2010 Dw weilen door het kabbbelgat Jeugdccarnavalsoptoocht Samen met alle Carnavalsverenigingen en kapellen Optoccht door het Kaabbelgat voor de jeugd waarbij treekken we al dweilend d door de binnenstad vann het de gro ote praalwagen met H. de 1e samen met de aandere verenigingen door de stad trrekt. hun ouders en iedereen die met vann Disco Martin Green. Prinses Anjaa Met alle Delftse carnavalsverenigingen dansen en de 1e. hofkapel medewerking vann Disco Martin Green.H Jeugdprinses Jerina Kaabbelgat. Karrewiel. diverse dweilende kapellen enn een Carnaval in de Buytenweije spetterend optreden in Het Karrewiel. hofkapel de Dorstvleggels ons caarnaval willen viieren met medewerking van en diverse dweilende kappellen in Het Karrewieel.D.D. Met medewerrking feestennde kinderen. 166 februari 2010 De e vierde carnavalsavo ond 14 febbruari 2010 Dee vierde avond van 4 dolle dagen met de Familiiemiddag voorr jong en oud traaditionele afsluiting vann het carnaval met voo or alle Onze residentie gaat helemaal h l l plat l t mett alle ll aannwezige dames een rode roos.D. Disco Martin Green in Het Karrewiel. Gezellig carnaval vieren met de bejaarden van de Buytenwije met medewerking van hofkapel de 15 februari 2010 Dorstvlegels. Bezoek aan het Kielegat (Breda) Het traditionele bezoek per touringcar naar heet 13 februari 2010 Kielegat met een delegatie van de podiumgroep.. Pagina 11 . 13 februari 2010 15 februari 2010 De eerste carnavalsavond De derde carnavvalsavond De eerste avond van 4 dolle dagen carnaval met De derde avond van 4 dolle dagen carnaval meet medewerking van Disco Martin Green. diverse dweilende kapellen en een geweldig optreden van Rob van Daal in Het een spetterend optreden van Peter Beense in H Het Karrewiel.H.

ubben & Zn Feestartikelenhuis Brehm U Uww pa p partner artner r ner rtne in technische techn technisc ische he on onders ondersteuning ste euni ninng voor oor o (mi (mil milieu lieu)labo u)l ) aborarat atori at toria (milieu)laboratoriao a en en de (petro)chemische (petr (petro)c o)che ) emische em indus industrie ustri tr e RENAU UD .DELFT HORE HORECA CA A BENOD NODIG IG GDHED DEN P g Pa giina n 12 .Onze sponsoren Schildersbedrijf Fa.

n. de Olijkerrs wenst H. neen en e nat atuu uurl rlijijkk oo ok nog eeen degeelilijk jke u td ui t ag aginingeg n erbij. n. ((Be B daannkkt vo Be voor jul ullililiee ge ge-- weld we ldig igee me m ded weerkkin ing!) Afge A fg lope penn zate pe t rdaggav avonond heebbben we on ns prin pr insw in swisissse seliliing ngaavon avon ondjdjje gegehad. Prinses Anja de 1e H.V V. eeen gr groo oott aaant ntaal al vvaaste as led eden ed e . 9-20 20100 jare reen ka kann le leid denn.. pvolge l er. d. 1. maar ar waach cht da dann zi zijn jn w we gezameenlijkk stterrk ge. oo ook ok weel go g ed komen en. Er zi z jn immer mm merrs ma maar ar vann kr va kroo oontn jes. meedew w rk we rker erss wa waaar we vann op aaan n kkun- Ditt se Di seizzoen oen hebb hebben en we een paar paaar gro ote A ngezien we aals veren Aa ennigiginng ee een af een a sp spie.00 000 fe feestvieerd rdeers ers hu hunn menn enn kkun me unne nenn w wee vol vertrou uwen we hetheet Ko K o ort r om om.D. wete we teen w wijj da wi datt het (ook in mo moeieilililijk jkee tijd den)) see vverrgu gunn nniningegenn en kkom om jjee al sne n l in een Met de Met d lloc ocat atie ie vvo oor gr oor groo oott ca carn rnavavall zzal a hhet al et gewo ge wo oonn ggoedd ko komt mtt. p. met de d opvolger. n. n U llee eestt Conngrega Co g ti t e. D Daaarb rbijij moeoete tenn we seiz se izoe oeen inn.D. Heela l as iss onze z vas aste te geling zijn vaan deze samennlevi ge leving ng kkan ann het groe gr o p spspoonso sore reen. R oi Ro o e RiRije jers er ” en zo zi z e je m maa aaar weer denn.D. A Allllllem e aal em aal inngred gred grediëi ntten resi re side dentnttie ie niet meer en mo moeten e we éé éénn gewoon zo ge o zi zijn jn datt we nuu een een e Pri r nses nsses es om er we w er een gewel elldig seizo oeen vvaan jaar ja ar o ove verbru ve ugg g en. eeen hele grote gro roep epp vvasaste te Remc mcco Remiie (vooorzitter) r r) Het Bestuur en dee Podiumgroep van E. weinnig zzaalen in de buu we uurt van de binn nnen en. r In me m meii gga gaa aan we aall ro ond on Vo Voor V oor o sommi mige m ge een ccul ultutuur urrsc scho hokk in het de ttafafel el en makeen we w vol o opop plannen voo or vereninigi gingslslev even maa aarr ooookk in de sa same men- me n h t ko he ome m nd seizo zoen zo en en.H.C. De voo oorrrb rber ereei ei ngen eidingnggen e waren voo or tee gaann ma makenn.H.Veranderingen en uitdagingen. geewe weldigigee gr groe o p menssen om on ns heh en o k de gem oo emee eentntee innscscha hakekeleen vo vooror ddiv iver er-.H. p di po d um mgr groe oep. memett zoo’n gro rote ro t hissto t ri riee en eeen en feestj fe tje kukunnnnen e vie iereen. n. Uiteindelijijkk iss ddit tochh HE H T begin w arto wa oe ve verb rbro roeeder erin ingg va v n de afgeelopen enn vann he hett ca carnav avalss s eiizoen 20009. En mocht er onveerrhoop pt b zi be z g geeweeest st met divvers rsee lo loca c ti tie’ e s en zze- e.. Jeugdprinses Jerina de 1e Z. Elk jaar is dit We kkon ondeen hierdoor orr dus afgel ellopen za- weeer een hhee eeel avvon onttu tu r. ee en eenn su upeer Voor Vo or d dee vo voor orav avon onde denn he hebb bbben w we geelu l k. Terrwijl iedeeree tuur eenn terd te rdag ag gew woon van “hoogheid”” wissseeleen nog aaan heet heers rste tellllen e is va van gro oot ca oot oo car- r en voooorr het eersst inn o ons ns bessta taaan an worden naval zi zijn jn wijij als l ppri r nsen enco ommm is i siie bezzig wee dit jaaaarr vo voor orrge gega gaan an d daa aarr ee eenn Prinses. geelu lukk kkig ig hheb ebbebenn wee w nsenn u een we en gew eweleldi dig caarnavval dig a l to oe. wan antt van steken an en to eeenn kee toch e r ieets aanderrs gaaan a dan veer er- kkeer e vo oor or gro rootott car arnaavaval he hebb bben en we ee eenn enn caps hebb bben we we wel ve v rstand. Na laang aa aand ndringen vaan Jan n RRig igha hart rtss kiig op p een ietet gemakkelijjke ets ker wiijz jzee co con- n- (hhoo ofdfd uitgavve jaarboekk) benn ik ma maarar crette afsp cr s raake ken kunnen maken met de weer we er ach chte t r de toe o tsen gekkro rope pen. duss mi du mind ndder er. m maaar tere wijll iik dit schr h ijf is h nkk van ho no onz n e bevrvrie iennde nd verenigi ginngg “de gi het ne he het nett d dee ellufde dee van an de ellufd de gewo w r-. ons ook opee on eens ns andnder ers. jjurkenn en anderee za zake kenn noeg no eg zzo o’n ho o’ h bbbel e tje te overw verw ver ininne nen. Stadsprins Frans de 4e en alle andere hoogheden een fantastisch carnavalsseizoen 2009/2010 P giina Pa na 13 13 . gee- stev st evvig igee uiuitdaginng. Wij ggaa aann er ervvvo oor o r en poliltiiek po ekee wiwirw rwarar vvan an reg egelss ene wetge gevi v ng ng. Ge Geluluukkigg iiss alles goed d gek eko- o- stad st ad waa aarr bi bijna 1. levi leving ng is ditt eeen veelvo oorko orkom mend mend d feieitt. e Dit is normaal hett tthu huis- hu dit inn jan di nua uari. Wee zi zijn jn in de zom o ere al hebb he bben.D D.

MA R T I N / 1 G RE EN %3*7&t*/t4)08 % %33* 8 / / / 1/ 1 010 .462 02 63 Pagina 14 .

bleekk uit het feit dat wij tot ieders zoen met 2 gezichten:: prachtig. Het gebouw is voorgoed bekend maarr u kunt ervan uitgaan februari:: PETER BEENSSE. len op een grotte groep medewerkers kunt mij m aanspreken op o een van de ling nog niet in gebruikk kan worden die allen (en dat d mag ookk wel eens Olijkerrs avonden off via v de digitale genomen. een sei. . Alaaf! lijke residentie hebben gevonden in Ookk zijn we blij b dat err eindelijkk (na het Congregatiegebouw alwaar we 13 jaar!!) weer eens een voormalig Maartin Groenhorst. Daaraan voor...e he n Koop bij de t n we og me oo nen k! Adverteerders !!!! Pagina 15 . benadrukt worrden) belangeloos vele snelweeg:: martin@olijkeers.. 4 . prograamma’s zijn altijd welkom: u beoogde nieuwe locatie van Wesse.. hiervoorr een perfecte p locatie zullen weerr welkom bij onze traditionele fa- torische foto’s en verhalen zoals deze gaan aanbiedenn. (waarschijnlijkk bent u inmiddels al op neringen blijven. is de logistiekk perfect gelo- terr de rug:: het “Olijkersbal” tijdens pen en kondenn wij genieten van een welke de jaarlijkse prinswisseling bijzonderr gezeellig. om weerr lekkeerr carnaval met elkaar Voor het bestuur lag de uitdaging te vieren.. Partycentrum Wesseling. Olijkersprins als a Stadsprins dit sei. jaarboeken waarvan u het nieuwste male’ werkzaamheden – dit seizoen Ookk dit jaarr weerr voorr “elkk wat wils” momenteel in handen heeft... Dankzij de zeer gewaardeerde hulp van onze vrienden Op het moment dat ikk deze letters ‘de Rooie Rijerrs’ die ons belangeloos aan het papierr toevertrouw hebben met raad en daad terzijde hebben wij al weerr de eerste vooravond ach. ookk terecht kunnen voorr onze vol.. mede doordat we de hoogte) datt wij als bestuurr u ook Zondaagmiddag 14 februuari is iedereen kunnen putten uit een schat van his. voorr het Olijkersbal een prima tijde. extra veel inspanning inspa moeten leveren in het programma.nl. Feit is wel dat wij – miliem middag die de laattste jaren meer iederr jaarr worden vastgelegd in onze naast de jaarlijjks terugkerende ‘nor.. in ons con- voorr onze wagen in de optocht in seizoen stralennd zal voorgaan tijdens vent van voormalig Olijkersprinsen O de wacht sleepten maarr triest omdat het carnaval!! bekendd als Frans Heijsttraten.... groot carnavall gaan vieren was op het pro ogramma: zaterd dag 13 februari die inmiddels met de grond gelijk het moment daat ikk dit schrijff nog niet ROB VAN DAAL en op o maandag 15 gemaakt is.. dan uittstekend bezochtt wordt. gestaan. Beste Olijkers... on. uren in touw ziijn om u in staat te stel- U heeft inmiddels ervaren dat we len carnaval te vieren! Tot zieens op (liefst al) onze o avonden. omdat verrassing voo or de eerste keer in wij weerr heerlijke. (Secretaris en amusement) .een paaarr kanjers op residentie. drukk bezochte. Geluukkig is de sfeerr in de Suggessties voor onzee toekomstige daar:: “Hoe nu verder?” aangezien de groep prima enn kunnen wij terugval.Van de secretaris.. en wat voorr een: konden zoen de scepterr zwaaitt: hebben beleefd en de eerste prijs HDH Prinses AnjaA de 1e die ons dit ZDH Prins Frans de 4e. gende vóóravo onden. Dat dee Olijkers bepaald niet afgaande hebben wij een prachtig sei. drukbezocht Olij- heeft plaatsgevonden. wij noodgedwongen afscheid hebben Voorr het groot carnavval staan weer moeten nemen van onze vertrouwde De locatie waarw de Olijkers het – zoals altijd . stilstaan in hunn ideeën overr carnaval zoen 2008/2009 afgesloten. maarr de prachtige herin.. kersbal... verdwenen. onze geschiedeenis een prinses aan u vergetelijke t lijk feestavonden f t d mett elkaar lk k d voorsttellen.

\JnXik`jj`e[jaXXi\e[X^„„emXe[\d\\jk [`jki`Ylk`\%MXe_l`jjk`ackfk[`^`kXXcmffiiXX[Y\_\\i% kffeXXe^\m\e[\^iXÔjZ_\gXike\ij%N\n\ib\emffi d`e`jk\i`\j#mffi`ek\ieXk`feXc\ZfeZ\iej#mffi_\kd`[[\e$ %%%[\Y\cf]k\%%% \ebc\`eY\[i`a]\emffii\ZcXd\$\eZfddle`ZXk`\Yli\Xlj% ÈJnXikfgn`kÉjkXXkY`aBfe`ebc`ab\.' *'/)()0 nnn%b[j%ec `e]f7b[j%ec .\JnXikc\m\ik¿ ¾$ImWhjefm_j %%%[\^XiXek`\%%% mXen\cb\^iXÔjZ_\gif[lZk`\[Xeffb%. K'. i\Xc`j\\i \imXXi fek[\b Bfe`ebc`ab\.\JnXik^XiXe[\\ikXcil`dkn\\\\ln\e l`k\ijk^\iX]Ôe\\i[Yf\bn\iba\q`ae%DXXi\m\eqf^f\[ mXbdXejZ_Xg\e`eefmXk`\%@e[\\\ijk\gcXXkjXcj_\k^XXk `Zk$^\jklli[mffiiXX[Y\_\\i\e[\n\i\c[n`a[\[`jki`Ylk`\ fdgif]\jj`fe\\c[ilbn\ib%DXXimXe[XX^[\[X^ef^m\\c mXed\\ikXc`^[ilbn\ib% d\\i%8cjfe[\ie\d`e^mXeK_`\d\>iXÔD\[`X>if\g`j Bfe`ebc`ab\.\e?XX^ ='.' *'/)()( ).\JnXikffbmffi <\ebcXek\egfik\]\l`cc\nXXin\#`eXcc\Y\jZ_\`[\e_\`[# \\eY\cf]k\%D\\[\eb\ed\kfeq\bcXek\eY`amffiY\\c[% ^\nffen\^_\\ckifkjfgq`ae MXe_\km\ikXc\emXe\\e`[\\kfk[\giXbk`jZ_\i\Xc`jXk`\% EFM?J E F M?J BfYXckjkiXXk).XkbXe\\ebc\`e# Bfe`ebc`ab\.++<K.\JnXik[„XXe^\n\q\egXike\imffi_\k %%%_\kY\n`aj%%% ^\_\c\^iXÔjZ_\Zfddle`ZXk`\gifZ\j%MXeZfeZ\gkkfk Bfe`ebc`ab\.

Van de penningmeester De Olijkers op internet boordevol nieuws.olijkers. informatie en foto's www.nl P giina Pa na 17 17 .

Pagina 18 .

dere afgang toebedacht:: Gerard ging aff als Jeugdprins Yency de 1e de residentie van ven maal bijeen op de locatie van de Fa.. vaderr van de jeugdprins. gezellige avond maakten Prins Hendrik twee vertegenwoordigers van de Olij. Waarschijnlijkk wegens het jubilerende Smooksnuivers (4 x 11 jaar) vroege tijdstip in het seizoen werd deze in Rozenburg... het bestuur kwam ze.Jaarverslag carnavalsseizoen 2008/2009 Voorr de 46e maal is dit jaarverslag ge. Dit jaar ziekmakerij ’t Zootje.d Akker. De Ookk werd tijdens deze avond voormalig prinswisseling plaats:: op een drukke en opwarmavond commissie waaraan door Prins Gerard. bezocht. Dit aanwezig waren die een negatieff stempel van carnavalsvereniging de Olijkers voor vond plaats op onze vaste vergaderlo. lespel met veel ingewikkeld handen. gen van de stichting DCV en diverse Marius de 1e.. Tot ieders verbazing en vooral van de Rooie Rijers alwaarr de jeugdprins- Wubben. Zij zagen hoe daar bezocht de gecombineerde vergaderin. kersresidentie een Spaanse avond gehou- den. kerij ’t Zootje. Prins Jos de 1e. om de winst door middel van het be- antwoorden van een aantal moeilijke Zondagmiddag 9 novemberr ontving tij. nu tijdens het jaarlijkse 3e maakte plaats voor de nieuwe: ZDH middag muzikaal opgeluisterd doorr mu- Olijkers-Kalfskoppen treffen.. Op vrijdagavond 7 novemberr namen we deze avond door de DCV was ingehuurd. hoewel gezakt voorr de toe.. Zondagmiddag 16 november werd de Sinds de algemene ledenvergadering tertainerr Uwe hadden wij met elkaarr een receptie van de nieuwe stadsprins ge- van 21 april 2008 ziett hett bestuurr err als feestelijke avond. limonade en cadeautjes nogmaals van een bijna gelijkluidend pro.. Het was er druk en gezellig mede horst.. Muziekmakerij ’t het onderr elkaarr zeerr gezellig. vice. Zondag 14 decemberr was het tijd voor algemene vragen en een puzzeltocht te dens een drukbezochte en geanimeerde de Olijkers jeugd-prinswisseling: Jeugd- voet door Delft. De avond werd in tegenstel. Terr verhoging van de Spaanse sfeer Op zondagmiddag 29 september vond was sangria en een – niet ongevaarlijke de jaarlijkse podiumgroepdag ietwat – Spaanse stier aanwezig. De raad had hem een bijzon. voorr een Prinses:: Jeugdprinses Jenniferr de Zaterdagavond 15 november vond de 1e tijdens een drukke en gezellige middag Zondagmiddag 19 oktoberr konden wij jaarlijkse DCV prinswisseling in sporthal met veel snoep.. In het fina... keerr in de Olijkers geschiedenis plaats Café-restaurant Royal. Mede dankzij de uitstekende muzikale verzorging van en. volgtt uit:: voorzitterr Remco Remie. secretaris Martin Groen. ten wij kennis met een nieuw fenomeen is om een leukk programma voorr het vol.. Kabbelaarr de 33e .. catie: de firma Deltax. De daaropvolgende avond. Zootje won de wedstrijd en mag daarom de organisatie van de volgende wedstrijd Zaterdag 13 decemberr werd in de Olij- op zich nemen. Samen met de Dorst.r. schreven met het doel de belangrijkste in besloten kring op informele wijze af. half elf de nieuwe onthuld: ZDH Prins Jeugdprins Rodney werd geïnstalleerd. de Olijkersjeugd onderr aanvoering van de firma Deltax. Een delegatie van het bestuur Jeugdprins Yency de 1e werd om elff over wisseling plaatsvond. Ookk maak- doorr deze vereniging weerr aan de beurt ten gehore. Hoewel matig verlaat plaats. beleefden wij onderr elkaarr een vlegels werd er in groepjes gestreden superr gezellige avond. penningmeesterr Rien Klapwijk en dankzij de aanwezigheid van muziekma- algemeen lid en vorstt Ad van derr Staay. de Buitenhof plaats. Uiteraard bijeen.. receptie ZDH Prins Marius de leden van prins Yency de 1e maakte voorr de eerste noten worden van een heerlijkk diner in de podiumgroep en andere intimi. Als speciale verrassing houden in café. het nageslacht te bewaren. dankzij het feit dat de Apres Skihut voor senconvent. Zaterdag 29 november bezochten de de Olijkers de jaarlijkse biertapwedstrijd Olijkers met ZDH Prins Marius de 1e de organiseerde. was ZDH Prins Marius de 1e namens de malig Olijkersprinsen. Pagina 19 . Als vanouds werd de gramma genieten. op de sfeerr van deze avond drukten. sence. ZDH Prins Frans de voorr de kinderen. ling tot de laatste jaren zeerr drukk bezocht binnen de Olijkers jeugd:: het Jeugdprin- gende treffen samen te stellen. het optreden plaats van zangerr “Peter centrum Wesseling in samenwerking met Gayle”. Olijkers hierbij aanwezig met een flinke De eerste activiteit in het nieuwe seizoen Rond twaalff uurr vond op het podium delegatie. slaaf. nog opgenomen in het convent van voor. ’s-Avonds vond bij de Rooie Rijers de commissies kwamen apart bijeen.. Rooie Rijerr de 41e. Nadeel was dat er veel niet-carnavalisten gebeurtenissen in het voorbije seizoen scheid van ZDH Prins Gerard de 1e.. Na afloop kon er ge. Prins Gerard de 1e en de onthulling van Zaterdagmiddag 22 november bezocht bineerde vergaderingen gehouden bij de ‘nieuwe’.en hadden we te maken met een muzikale Op deze middag werd na jarenlang trou- voetenwerkk moest onze Prins Gerard stadsprins:: Prins Jos bracht direct op het we dienst afscheid genomen van Gerda zijn meerdere erkennen in zijn collega podium zijn speciaal voorr het Kabbelgat en Willem van den Berg als lid van de Prins Robin van de Kalfskoppen waar. vond plaats op 14 september toen Party. 8 november.. Ondanks het ietwat rom- gezellige avond minder drukk bezocht dat melige verloop op deze avond hadden wij de voorgaande edities. werden de leden van de podiumgroep Een delegatie van de Olijkers gaff samen voorzitter/2e secretaris/2e penningmeester door ZDH Prins Gerard de 1e omhangen met ZDH Prins Marius de 1e acte de pré- Frankk v. geschreven lied “Laat je nu maarr gaan” jeugdbegeleidingscommissie. met een relikwie van de praalwagen. latingstest (hij weigerde de opdracht het en Prinses Tonia plaats voor HDH Prin- kers wordt deelgenomen kwam vijff maal Feyenoord-woord uit te spreken) toch ses Annie. was het dan zover: de afgang van ZDH Vanaff september werden zeven gecom.restaurant De Buitenhof.

goed bezochte. Het weer diensten als scheidsrechterr bij Sep.. nen genieten van een drukke en gezellige bezochten we de jubileumreceptie en avond met weinig protocol. Uiteraard waren ook Voorr sommige bewoners waren err weer de Dorstvlegels van de partij. om samen met de andere Delftse prinsen een van de traditionele hoogtepunten van de kinderen een fantastisch leukk carna- het Olijkers-seizoen:: het Groot Prinsen. op orde had. Op zaterdag 7 februari was err de tradi. Om beurten waren de prinsen college prinsen de diploma’s uit aan de digd. ceptie in de Altenahoeve.. Tijdens het protocol vooraf.. Jeugdprinses Jennifer. Ookk dit jaarr ontbrakk het hierr weer op het podium te aanschouwen . jaarlijkse groot carnaval van de Fuilspui- 2 januari. Donderdag 12 februari stond het jaarlijkse eel aangeboden aan ZDH Prins Marius de uittreden naar zorgcentrum Die Buyten- 1e..De eerste Olijkers activiteit in het nieuwe Zaterdag 31 januari beleefde wij een su. name temperatuur.en enkele groeperingen waren in onze lijke Delftse carnavalsverenigingen in de verenigingen cadeaus aangeboden voor residentie vertegenwoordigd. onze vrienden. elfderr ure zangerr Rob Ronalds verving stuurslid en vorst Ad van derr Staay werd omdat laatstgenoemde zijn agenda niet door de president van de FEN. 2009. Vrijdag 13 februari stond het jaarlijkse groot carnavalsfeest van de Sepneuten op Zaterdag 20 februari begon het groot car- onze agenda. Tijdens de optocht bij de Cascarvieten in Alphen aan de renkapellen waren aanwezig in de volledig werden doorr de Olijkers gehaktballetjes Rijn hun 44-jarig jubileum. de Kalfskoppen. r voor het begin van de optocht. we met een grote groep te gast bij ZDH de deelnemers aan de optocht.. ZDH Prins Marius de 1e.. gezellige feestavond van Vrijdagmiddag was ZDH Prins Marius de de Brand’sHappers in de Hoornbloem te 1e te gast bij de Maurice Maeterlickschool Zaterdag 17 januari was het weerr tijd voor Den Hoorn. Er werden voren uitverkocht en tot het einde bleef weerr vele onderscheidingen tijdens het het in de zaal tropisch.. Ookk in de sportbarr was het dorp. valsfeest aan te bieden.. Two.. ZDH Prins Ma. weye op het programma. dag werden namens de Delftse carnavals- . aan het publiekk uitgedeeld op de tonen lige avond hierr met vele gastverenigingen plex. uitverkochte kantines van het sportcom. Na een gezel. Prins Marius de 1e samen met enkele navalsverenigingen waren vertegenwoor. Na een de 1e . dit jaarr voorr een nieuwe opzet gekozen: Speed. ingrediënten voldoende om te kun. Alle Delftse car. hofkapel De Dorstvlegels en Jan Vrijdag 19 februari vond onderr het genot en Ron op gitaarr en accordeon hadden van een drankje en hapje het natmaken de bewoners weerr hun avond van het jaar. Op deze datum hield ZDH lijkse carnvalspromotie in Delft. Ook dit een bloedstollende busrit wonderr boven Daags daarna.. Woensdag 18 februari deed ZDH Prins rius de 1e met zijn gevolg officieel te gast Later op de middag toog ZDH Prins Marius de 1e. werd traditiegetrouw het Jaarboekk 2009 door de voorzitter. ZDH Prins Marius We konden genieten van het optreden de 1e en raadslid Vincent Blom ontvingen van One. De wagen- de jaaronderscheidingen en prijzen voor bouwers werden door ZDH Prins Marius de leukste verkleding. drukk en gezellig. vond plaats op:: Vrijdag perr drukke dag die begon met de jaar. slaagd waren voor hun zwemexamen. Ook liefst 5 Delftse blaaskapellen. Remco Remie. mee aan de jaarlijkse inspectie van de deze avond werd weerr bezocht doorr vele Altenahoeve waarr een receptie was ter dweilcafé’s in Delft. Sepneuterr de 31e. zaterdag 14 februari. van de wagen plaats. prins Marius en zijn gevolg. Ookk was er sporthal van de TU. tere kou waren er toch flink wat belang- Zaterdag 10 januari was ZDH Prins Ma. Samen met onze dernacht zangerr “Peterr Lahaye”. Jan Wes. Ook Marius de 1e met een delegatie naarr de sen. waren jaarr was err weerr veel zorg besteed door wonder ongedeerd afgezet in Delft. en diens prinses spoedreparatie waren we precies op tijd Megan ook een gouden fluit voor zijn ver. belangstelling van buiten Delft. Fuilspuiterr de 35e op het kalenderjaar. het zogenaamde ‘prin- carnavalsverenigingen uit (en ookk buiten) gelegenheid van het 40 jarig jubileum van sendweilen’ met muzikale begeleiding van Delft.. r boerenkapellen zich aan de bevolking pre. Tijdens deze mid- bal. senteren. protocol uitgewisseld. Ondanks de bit.. Alle Delftse verenigingen – in ornaat tionele opwarmavond van de gezamen... met de Gouden Nar onderscheiden de gehele avond doorr gezellig drukk mede als dankk voorr zijn vele verdiensten door dankzij de muzikale bijdragen van maar de jaren heen voorr onze vereniging. Als speciale gast hadden wij rond mid. Dat de Pagina 20 . Be. de 1e als dankk voorr hun arbeid omhangen met de gouden muis.... ’s-Avonds muziekmakerij ’t Zootje. Bijna was perfect:: een zonnetje en een aange- Zaterdag 24 januari vierden de Olijkers alle Delftse carnavalsverenigingen en boe. op een podium op de Beestenmarkt kon- rius de 1e was met een delegatie op deze den de Delftse carnavalsverenigingen en Dinsdagavond 17 februari reikte ZDH drukke avond aanwezig. Prins Hans de 1e. stellenden.. De avond was ruim te de kinderboerderij van de school. Trio en zangerr Jerry die te uit handen van de FEN de jaarpenning. van de carnavalshit van André van Duin: meegemaakt te hebben werd de groep na “De balletjes van de koningin”... navals weekend met de traditionele op- gaande aan het feest ontving ZDH Prins tocht die voorr ons bijna in het waterr viel Marius de 1e behalve de jaarpenning van doordat onderweg naarr de opstelplaats zijn Sepneuten collega ZDH Prins Michael de wagen een klapband kreeg. zo ook jeugdige zwemmertjes van “d’Elft” die ge- aan enige muzikale omlijsting.. samen met zijn collega prin- bij de Ballentrappers in Pijnacker. Er was ters in de goed gevulde kantine van Full Stadsprins Jos de 1e zijn nieuwjaarsre.. offici.

werd doorr het grote aantal boerenkapel. Met de tis buspendeldienst tussen de dweilcafés muzikale bijdrage van de Klinkers werd de Klomp en Hofman waar gretig gebruik het weerr een gezellige en smaakvolle hap. de sponsors... bekerr verbonden aan de eerste prijs te inderdaad ookk oogstrelend uitzag! reiking van de DCV in de residentie van winnen! Zaterdagavond was het in onze residen. Het laatste half uur kwamen groot aantal mensen dat onze vereniging een paarr uurtjes heerlijkk carnaval vieren. Na ‘The carnival is over’ van de Seekers HDH Jeugdprins Jennifer de 1e en haar len dat die avond bij ons langs kwam:: ’t werd het Olijkertje op de tonen van de ouders.. de adverteer. alle hoogtepunten nog eens voorbij.door ZDH Prins Ma... de Slobbers. Bovendien deed een vier- tal vertegenwoordigers van de Olijkers op deze avond ‘last minute’ mee aan de eerste editie van een nieuwe traditie:: de Carnavalspubquiz van Café Royal. disco Martin Green. De De laatste activiteiten in het kader van dit jaar!!) toegekend had aan de wagen van eerste prijs voorr de wagen en de derde jaaroverzicht vonden plaats in het week- de Olijkers. de diverse commissies. Hofkapel de Dorstvlegels.. verkleed. vers te Rozenburg. Aan het bus met daarin ZDH Prins Marius 1e en begin van de avond vertrokk een gedeelte Martin Groenhorstt (secretaris) Pagina 21 . vereerde Stadsprins Jos de 1e ons ookk nog met een bezoekk tijdens welke hij uiter. dit jaarr samen met de Rooie Rijers en de Klinkers. Maandagmiddag 22 februari vertrokk onze keer plaats in eetcafé Hofman. Woensdagmiddag 24 februari vond het valsseizoen 2008-2009 wederom tot een haringhappen eveneens voorr de laatste onvergetelijkk succes hebben gemaakt. de Rooie Rijers. Op deze avond waren Het ook ditmaal weer bijzonder geslaagde nokk toe gevuld.. ofwel van de groep richting de “Griek” om het de roos geschoten hadden bleekk na aan. Onze nog de derde prijs voorr onze loopgroep die middag doorr een vertegenwoordiging vertegenwoording wist zowaarr de wissel- bestaande uit lakeien en hofdames die er van het bestuurr opgehaald bij de prijsuit. Ook ZDH Stadsprins Jos rius de 1e samen met de raad naarr zijn geleiding. de Rond halff twaalff konden we genieten van afgezet. Daarnaast behaalden wij ook prijs voorr de loopgroep werden eerder end van 20 en 21 maart:: vrijdagavond was ZDH Prins Marius de 1e met een delegatie op de Aftercarnavalsparty van de stichting DCV in restaurant de Buitenhof. Dinsdagmiddag 23 februari was het tijd aard zijn eigen carnavalshit weerr ten ge. pening..Olijkers dit jaarr met hun ‘gouden koets’ in een groot gevolg naarr het ‘Kielegat’. de jeugdraad en haarr be- Dorstvlegels. daags daarna werd perr touringcarr een bezoek gebracht aan de jubilerende Blauwkonters in Poeldijkk alwaarr de Olijkers zich onder meerr te buiten gingen aan een cursus bloemschikken.. Kalfskoppen. het bestuur deelde wij graag noemen: ZDH Prins Marius de 1e.. de Sepneuten en de “Double DJ’s”. de leden van de podiumgroep en Zootje. ver. van werd gemaakt. Breda om daarr in de miezerregen toch nog carnavalsweekend met een gezellig eten- komst op de Markt toen Grootvorst Pe. Olijkersprinsen. Prins derr Olijkers. In de loop van de avond Het bleef weer tot laat druk. zijn echtgenote Judith. met raad en daad steunt. Dankzij de Dorstvlegels en de de kakofonie op de Markt. Daarna barstte Behalve de in het verslag genoemde acti- huisdisco was err een perfecte sfeerr tot onze derde carnavalsavond los:: weerr een viteiten had de jeugd uittredens naar:: de het einde van de avond met als een van gezellige en drukke avond met als hoog... emotionele afsluiting van de traditionele familiemiddag weerr tot de het groot carnaval. Onderr begeleiding van de de Damzwabbers uit Leidschendam bij carnavalsseizoen van De Olijkers is gro- Dorstvlegels kwam Jeugdprinses Jennifer ons te gast en zij hadden het uitstekend tendeels te danken aan de inzet van een met haarr gevolg na de kinderoptocht nog naar hun zin.. fés uitkiezen... directie de 1e verraste ons met een onverwacht rustplaats gebracht. ‘Floral dance’ – voorr de laatste maal in hun partners. Nieuw dit jaar was een gra- navalsontbijt bij de Rooie Rijers. Dinsdagavond maakten we met elkaar Zondagmiddag was onze residentie tijdens een sfeervolle. r een gigantisch optreden van de Haagse ders en al die vele anderen die dit Carna- zangerr John Medley. Maandagavond waren ZDH Prins Marius De Olijkersjeugd kende eveneens een Alle carnavalsvierders waren weerr prima de 1e en Jeugdprinses Jenniferr aanwezig bij drukke agenda in het afgelopen seizoen.. Kabbelgat. de Smooksnui- de hoogtepunten het optreden van de tepunt het optreden van de Dikdakkers. Met name willen Zondagavond hadden wij een onverwacht woord door vorst Ad.. het Convent van Voormalig de Klinkers en onze eigen hofkapel de deze residentie . ter van de stichting DCV bekendmaakte de vele kroegen) waarna doorr de groep dat de jury de eerste prijs (weerr na elf gezamenlijk gedineerd werd in Delft. de Drumgabbers. Houttuinen door het bestuur de steken makerij ’t Zootje. te genieten van de optocht (en uiteraard tje aff te sluiten. Muziek- enkele dweilende carnavalsverenigingen. Voorr de laatste maal en medewerkers van Partycentrum Wes- bezoek... Tevens werden we bezocht door werd in partycentrum Wesseling aan de seling. voorr het traditionele dweilen doorr het hore bracht. Rietzeilers in Schiedam. drukke en gezellige avond die gekenmerkt rode rozen uit aan de aanwezige dames.. tie zoals iederr jaarr weerr afgeladen vol. Stichting DCV. Het was heerlijk Zondagochtend 21 februari genoot ZDH weerr om te dweilen en we mochten dit Prins Marius de 1e in alle vroegte met een jaarr voorr een groot gedeelte zelff onze ca- zeerr beperkt gevolg van het jaarlijkse car.

Mede dankzij onderstaande personen en bedrijven worden de kinderen van de Olijkers gesteund ° °.

°Ê1/"Ê
/,1Ê

/-/, Ê

VA
AN DER PLANK
TWEEW
TW WIELERS
S & DARTS
SHOP

Uw partnerr in technische ondersteuning voor
(milieu)laboratoria en de (petro)chemische industrie

Martin Drevijn Koos van Dalen

Olga de Cock Arnold de Best
Convent van voormalig Olijkersprinsen
Dankzij hun bijdrage kunnen we de jeugd volledig betrekken bij het carnaval

Pagina 22

Verslag van de kindercom
mmisie.
Op 14 december 2008 deden stond ze dan H.D.H.. Prinses Jen- Omdat het zo’n topjaarr waas met
wij (Marga en Lonja) onze eerste niferr de 1e. veel plezierr vond Olga de moeder
stappen in de kindercommissie. van H.D.H.. Jenniferr de 1e het zo
Het was voorr ons een spannende We hebben erg veel leuke uittre- leuk dat ze nu ook officieel lid is
dag vooral omdat we dit jaarr een dens gehad.. Niets was ons te gek, van onze kindercommisie.
nieuwe draai gingen geven aan de zelfs gingen we met alle kids naar
kinderpodiumgroep en waren dan een carnavalssmiddag in Amster- Wij willen via deze weg onzee spon-
ookk erg benieuwd naarr de reac- dam. sors heel erg bedanken.. Zonder
ties,, gelukkig waren deze allemaal jullie waren deze leuke mid ddagen
erg leuk. Omdat we zo o’n leukk Carnavalsjaar niet mogelijkk geweest.
hebben gehad d en trots waren op
Dit jaarr hadden we voorr het eerst onze kids zijnn we een dagje naar Wij gaan err vanuit dat het carna-
een Prinses,, dus kunnen we zeker Blijdorp geweest.. Dankzij het ge- valsjaaar 2009
2009-2010
2010 ookk weeerr een
zeggen,, dat we geschiedenis heb- roep van Gerard 1,2,11 waren superr jaarr gaat worden,, sameen met
ben geschreven met H.D.H.. Prin- steeds alle kinderen compleet.We . een aaantal nieuwe kids en natuur-
n
ses Jenniferr de 1e. zijn van de glijbaan afgeweest,, we lijkk dee nieuwe Prinses Jerina de 1e.
hebben klimrekken beklommen en
Na een leuke eerste polonaise zelfs werd Gerard onderr gepoept
met alle kindertjes van de kinder- doorr een lieff vogeltje,, ookk mocht Alaaf,, Alaaf,, Alaaf
podiumgroep gingen we aftellen Gerard van H.D.H.. Jenniferr de 1e
11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 en daar met Bokito op de foto. Margaa, Lonja,, Olga en Gerarrd.

((Wijj zoeken voorr onnze kinder-podiumg
k groepp
n we kids die houden van carnavall viieren))
nieuw

n l
Surf ook eens naar k e rs.
. o lij
onze website: w
ww
Pagina 23

de VREEDE Elektro-technisch-installatiebedrijf Neringstraat 11 .261 72 32 .ANGENDIJK K !" 6OORAL R 5WBLOEMWERK 6+$ELFT + . 015 .R.C. R.IEUWE.2624 HX DELFT Tel.

  ""  DEUITVAARTBLOEMIST 4EL Pagina 24 .

D.H.H.D.H. Prins Z.D.D. Prins Z.H.H. Priins Frans de 1e Jo de 1e Jac cques de 1e John de 1e Sydney dee 1e (Frans Houweling) (Jo Keijzer) (Jacqu ues den Dulk) (John Dekker) (Sydney Boerlage) † 1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/197 79 Z. ij der Olijkers 1963/1965 1965/1966 1966/1967 1967/1968 1968/19669 Vorst Z. Prins Z.D. Prins Z. Prins Z.H.H.H. Prinses Z.D. Prins Z.H.D. Priins Martin de 1e Anton de 1e Chris stianus de 1e Nico de 1e Jos de 1e (Martin Massar) (Anton Prins) (C Chris Rust) (Nico Zwarts) (Jos Hoozemmans) 1979/1980 1980/1981 1980/1981 1981/1982 1982/198 83 Z.D. Prins Z.H.H..D. Prins Z. Priins Joop de 1e Joop de 2e Paula Alexxander de 1e Bert de 1e (Joop Breedveld) (Joop de Beer) (Paula de Beer) (Le ex Tierates) (Bert Spijk ker) † † Pagina 25 . Prins Gé Daan de 1e Eugene de 1e George de 1e Adrianus de 1e ((Gé Koot)) ((Daan van Geenen)) ((Euggene Gaiser)) ((George g Godefroy)y) ((Aad Kleyw yweg) † † † † 1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/197 74 Z. Prins Z.D.D.D.H.D. Prins H. Prins Z.D.H.H.H.H. Prins Z.D.H.D.D.H.D.H.D. Prins Z. Prins Z.

D. Prins Z..D.H.D.D.D.D.H..H.D. Prins Z.D.H. Prins Z.D.H. Prinses Z. Prins Z.D. Prins Z.H.H. Prins Z.H. Prins Z.D.H.D. Prins Martin de 2e Frans de 2e Chris de 1e Willem de 1e Leen de 1e (Martin Groenhorst) (Frans Heijstraten) (Chris Treling) (Willem m van den Berg) (Leen Drev vijn) Pagina 26 . 1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 1986/198 87 H.H. Prins Z. Prins Z. Prins Z.H.D.H.D.H... Prins Z. Prins Z.D.H.H. Prins Z.H. Prrins Joke Rien de 1e Jan de 1e Otto de 1e Ab de 1e ((Joke Spijker) pj ) ((Rien Offers)) ((Jan van der Meer)) ((Otto Kerklaan)) ((Ab van den Berg) † † 1987/1988 *) 1988/1989 1989/1990 1990/1991 1991/1992 2 *) Z. Prins Aad de 1e Peter de 1e Aad de 2e Sjef de 1e Hans de 1e (Aad Meuleman) (Peter van Dijk) (Aadd de Koning) (Sjef de Poorter) (Hans Wubben) 1992/1993 1993/1994 *) 1994/1995 *) 1995/1996 *) 1996/199 97 Z. Prins Z.H.D.H. Prins Aad de 3e Math de 1e Jan de 2e Johannes de 1e François de 1e (Aad Gagesteijn) (Math Boomkens) (Ja an Vleugel) (Jan Righarts) (François Muilman) 1997/1998 *) 1998/1999 *) 1999/2000 2000/2001 *) 2001/2002 2 *) Z.D. Prins Z.H.D.H.D.D.

H. Op diverse avonden zijn ze prominent aanwezig.H.H. Prins Z..D.. Prinses Gerard de 1e Marius de 1e Anja de 1e (Gerard Blom) (Marius Rodenburg) (Annja Remie) Ereleden: Leden van verdiensten: André van Beers † Wim van Zinnen Piett van Kal Otto Kerklaan † Joop Kühn Kees Herman Martin Massar Karell de Graaf Frans Berger Marcell Massar Janny y van Leest Gerard d Blom Maarten van Leest *) Leden van het Convent Het Convent van Voormalig Olijkersprinsen bestaat op dit moment uit 16 enthousiaste mensen die als taakk hebben om de vereniging uit te dragen en te promoten in de ruimste zin van het woord.D. Prins H. Prins Z. Prins Z.D.. Pagina 27 .H.H. Prins Z. Prins Marcellinus de 1e Frans de 3e Frrank de 1e Patrick de 1e Rien de 2e (M (Marcel l Massar) M ) (Frans Veldhuis) (F V ldh i ) (F (Frank k van d den Akker) Akk ) (P t i k Vrijmoed) (Patrick V ij d) (Rien Kl (Ri Klapw wijk) 2007/2008 *) 2008/2009 *) 2009/2010 2010/2011 2011/201 12 Z. Met hun ervaring hebben ze een adviserende taakk en een belangrijke inbreng in diverse commissies binnen de vereniging.D D.D.D.H. 2002/2003 *) 2003/2004 *) 20004/2005 *) 2005/2006 *) 2006/2007 7 *) Z.D. gekleed in smoking met Prinsensteekk en -penning die zij tijdens hun Prinsenperiode hebben mogen dragen.H. Prins Z.H.D.

Yilmaz. de Nachthoornss incasso betalen. Gebroeders Carnavalsvereniging de Olijkers. Adverteren: Internet: Wilt u adverteren in dit prachtige Olijkers Op internet vindt u het laatste nieuws. K i l d praalwagen. 2601 C CX Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit: Delft.Olijkers ABC Aanmelden: Drukwerk: Zie het kopje lid worden. kijk op www.olijkers. spreek een Eventuele opmerkingen en suggesties zijn alttijd bestuurslid aan op een van onze avonden of mail welkom. Tijdelijk vieren Vindt u het leuk om de Olijkers bij te staan als we onze vooravonden in de Congregatie en het lid van de podiumgroep. avonden of mail naar remco@olijkers. Guus Meeuwis. gevestigd in Den Haag. Nico De minimum leeftijd is 16 jaar. Ria Valk.hyves. Peter La inschrijfformulier invullen wat u vindt op paggina Haye. Angelique. Jopie Vogelvang. en € 55. Deurzakkers. Johnny Lemaire. John bedraagt € 33. Na ontvangst de Zingende Slager en de Zware Jongens. Robb 104 van dit jaarboek en dit samen met de van Daal. Bad Brothers. Andre onze ledenadministratie. Ritchie Loman. 2601 CX Delft. Arie Ribbens. Stef Ekkel. Postbus 2933. Wilt u dit boek niet beschadigen dan kunt u beide formulieren ook Avonden: downloaden vanaf internet (www. Marianne Weber. genieten. de l h versieren het i van d de zaall off iets anders voor onns willen betekenen. Frank van Etten. Flair. Blaúhuster Dakkapel. Verder van uw betaling ontvangt u dan een stampasje niet te vergeten Disco Martin Green. Peter Beense. de Skihut waarmee u toegang heeft op alle avonden.nl Finishing. Lawine Boys. Harry Slinger. U kunt het Landers. van Duin. Dikdakkers. 106 van dit jaarboek. Cool Down Café. on Tour en onvergetelijke toporkesten zoals Eventueel kunt u ook via een automatische Assekruus. Starkoo.nl of op Hyvess via naar remco@olijkers.00 voor samenwonenden of gehuwd den. Altijd Lazerus. Anita Meyer. Party Police. neemt u dan contact met ons op reacties en linken naar alle Delftse vereniginngen. voor inlichtingen Dit jaarboek is ook dit jaar weer gedrukt do oor betreffende de ledenadministratie kunt u bellen Koninklijke de Swart. Om voordelig van onze avonden te kunnen Eric Dikeb. U vind dit formulier op pagina en alle Delftse Boerenkapellen. Lid worden: Dario. wij streven er dan ook naar om gezellige avondenn Medewerker(ster) worden?: te organiseren met topartiesten.00 per jaar voor alleenstaandeen Medley. foto’s. het naar Lia Righarts. neemt u dan Bestuur: contact met onns op via Postbus 2933. De contribuutie Ko. Vader Abraham. Soca Boys.nl (vice voorzitter. Kevin. Wesley. Leo Nardell. Wolter Kroes. benodigde pasfoto’s sturen naar: De Olijkerss. Blue Brothers.d. Akker. kunt u lid worden van de Eerste D Delftse Havenzangers. 2e penningmeester) Martin Groenhorst (secretaris) Rien Klapwijk Nieuwsbrief: (penningmeester) en Ad van der Staay Regelmatig ontvvangt u onze nieuwsbrief waaarin (bestuurslid) u op de hoogtee wordt gehouden van alles w wat Pagina 28 .nl)) Al onze avonden worden met zorg georganiseerd d. Jack. Amazing Stroopwafels. Helemaal Hollands. jaarboek. 2601 CX Delft. Ramon Goode. maar vaanaf artiesten mogen ontvangen: 1 maart 2010 kunt u zich weer inschrijven via Alex. eveneens gevestigd in Den Haag. spreek eeen bestuurslid aan op een vann onze Remco Remie (voorzitter). Ronald. Double DJ’s. het meebouwen aann groot carnavall in i het h Karrewiel.nl j www.olijkers. via Postbus 2933.nl j y Artiesten: Ledenstop: De afgelopen jaren hebben we de volgende Op dit moment is er een ledenstop. telefoon 015 262 43 04 of boek is garenloos gebrocheerd door Bosboo om mailen naar righarts@casema. Hans Klok. Frank v.olijkers.

gginter.. locatie. In aprill hebben de keus uit een aantal zeer aantrekkkelijke 2010 bestaan de Olijkers precies 47 jaar...olijkers. GG Interneet. ronves@gmail.. 2601 Oprichtingsdatum: CX Delft.We . (www. Wegens problemen en interne verbouwingen hopen Webmaster: we het seizoen 2010 te starten in de nieuwe De vormgever van onze internet site www. spreekk een bestuurslid aan op eenn van Op 17 april 1963 werd de Eerste Delftse onze avonden off mail naar remco@olijkers.. Residentie: Vormgeving: De residentie van de Olijkers was gevestigd in De vormgeving van dit jaarboekk is ookk dit jaaar ”Partycentrum Wesseling” aan de Houttuinen.com onze vertrouwde residentie afgebroken. Carnavalsvereniging de Olijkers opgericht..onze vereniging aangaat. Ezelsveldlaan in Delft..nnl.. neeemt u dan u contact met ons op via Postbus 2933.net) 6LAARDINGSEKADE "#3CHIPLUIDEN -OBIEL Lid worden? Bel Lia Righarts (015) 262 43 04 of mail naar righarts@casema. het voormalige Techniekmuseum aan de olijkers. weer in de vertrouwde handen van Ronald Helaas is wegens de bouw van de spoorzone Vesters.nl Pagina 29 . Voor meer informatie Sponsorr worden: verwijzen wij u naar onze website www. sponsorpakketten.nl is Edwin Groenendijk.nl Wilt u sponsor worden van de Olijkers..

Hoe heet die stad tijdens het carnaval ? Plaatsnaam Carnavalsnaam Provincie Plaatsnaam Carnavalsnaam Provincie Aarle-Rixtel Ganzegat Noord-Brabant den Hout Kluivenduiversrijk Noord-Holland Achterveld Puupenkoppenland Utrecht Deurningen Zandkruuersgat Overijssel Aerdt Spreeuwendurp Gelderland Deventer Stokvissengat Overijssel Alphen a/d Maas Plekkersgat Gelderland Dinteloord Peeloofdurp Noord-Brabant Amersfoort Trekkersgat Overijssel Doetinchem Leutekum Gelderland Angeren Keujesgat Gelderland Dommelen Brouwersgat Noord-Brabant Ankeveen Schuimlikkerveen Noord-Holland Dongen Peeënrijk Noord-Brabant Apeldoorn Knienenburg Gelderland Dordrecht ooi en ramsgat Zuid-Holland Appingedam Narrenstad Groningen Dreumel ‘t Schutlakenrijk Gelderland Arnhem Ernem Gelderland Drunen Dwergonië Noord-Brabant Baarle-Nassau. Noord-Brabant Borkel en Schaft Mulkgat Noord-Brabant land Boskoop Kwakveen Zuid-Holland Geleen Gelaen Limburg Boxmeer Boksmèr Noord-Brabant Gemert Waeverstad Noord-Brabant Boxtel Eendengat Noord-Brabant Gendt Het Sprauwenest Gelderland Breda Kielegat Noord-Brabant Gennep Bombakkes Limburg Bunnik Kikkerloo Utrecht Gilze-Rijen Wringersgat Noord-Brabant Bussum Erwtenrijk Noord-Holland Goes Ganzestad Zeeland Clinge Kriekedorp Zeeland Goirle Ballefruttersgat Noord-Brabant Cothen Brienkneuterdorp Utrecht Grave Pothuusburg Noord-Brabant Cromvoirt Kneutergat Noord-Brabant Groesbeek Keulen van Gelderland Cuijk Nôlers Noord-Brabant Gelderland De Lier Bukkersgat Zuid-Holland Haarlem Muggendonk Noord-Holland Dedemsvaart Kloetendonk Zuid-Holland Halsteren Altere Noord-Brabant Delft Kabbelgat Zuid-Holland Haps Hoanen Noord-Brabant Delfzijl Krabbeziel Groningen Harreveld Zandbietersdorp Zuid-Holland Den Haag Kreesiedentie Zuid-Holland Hasselt Nöttenstee Overijssel Den Helder Jutters Noord-Holland Heerle Puiteland Noord-Brabant Den Helder Waaienburg Noord-Holland Heerlen Hedsjer Limburg Pagina 30 . Smokkelgat Noord-Brabant Druten Bokkenrijk Gelderland Hertog Druten De Blauwe Bok Noord-Brabant Barneveld Kiependaarp Gelderland Dussen Klaaiendam Noord-Brabant Beek Baek Limburg Echt Aesterriek Limburg Beek en Donk Ganzendonk Noord-Brabant Eemnes Fidelsliert Utrecht Beek-Ubbergen De Heksenketel Gelderland Eersel Buurtgat Noord-Brabant Beneden Leeuwen Lauwe Gelderland Eindhoven Lampengat Noord-Brabant Benningbroek Sijbelbroek Noord-Holland Ell Aelse Limburg Bergeijk Urnegat Noord-Brabant Elshout Zaandhaozenlaand Noord-Brabant weebosch Elst Döppertdurp Gelderland Bergeijk ’t hof Teutengat Noord-Brabant Emmeloord Pierenoord Flevoland Bergeijk ’t loo Rommegat Noord-Brabant Enschede Krekkelstad Overijssel Bergen op Zoom Krabbegat Noord-Brabant Epe Grolle Gelderland Berghem Knollenrijk Noord-Brabant Esch Oggelvorsenpoel Noord-Brabant Berkel-Enschot Knollevretersgat Noord-Brabant Etten (Etten-Leur) Stijlorenrijk Noord-Brabant Berlicum Dun Birrekoal Noord-Brabant Etten-Leur Zie Etten en Leur Noord-Brabant Best Klompengat Noord-Brabant Ewijk Zottendael Gelderland Beuningen Eikelenburg Gelderland Fijnaart Kleigat Noord-Brabant Bladel Muggehol Noord-Brabant Gaanderen Bultendarp Gelderland Boekelo Salt-lik-city Overijssel Geertruidenberg Potteschijters.

Noord-Brabant Woensdrecht waesersland Hoogland Zandkruuergat Utrecht Oldenzaal Boeskoolstedke Overijssel Hooglanderveen Turfgat Utrecht Olst Heuidarp Overijssel Horst (L) Dreumels Limburg Oosterhout Kaaiendonk Noord-Brabant Huissen Zwoanenes Gelderland Otterum Maslotters Limburg Huizen Spietendonk Noord-Holland Oud Gastel Vastelaoved. Roerdalen) Netersel Hupke Noord-Brabant Heusden Wallepoepersland Limburg Nijmegen Knotsenburg Gelderland Hilvarenbeek Pezerikkengat Noord-Brabant Nispen Aopelaand Noord-Brabant Holten Keunedarp Overijssel Noordwijkerhout Kokkerhout Zuid-Holland Hoofddorp Meerbonkendorp Noord-Holland Odijk Ojik Utrecht Hoogerheide/ Wjeeldrecht Noord-Brabant Odiliapeel Schaopen. Noord-Brabant Hulten Krimpersgat Zuid-Holland zottelaand IJselstein Apenstad Utrecht Oudenbosch Puitenol Noord-Brabant Kerkrade Kirchraoj Limburg Pijnacker/Nootdorp Trappersgat Zuid-Holland Klundert Loerendonck Noord-Brabant Poeldijk Blauwkonters Zuid-Holland Koningsbosch De Boesj Limburg Princenhage Het Aogje Noord-Brabant Kortenhoef Turfendonk Noord-Holland Prinsenbeek Boemeldonck Noord-Brabant Kruisland Pompedurp Noord-Brabant Puiflijk Uilengat Gelderland Kudelstaart Poelgilderdam Noord-Holland Raalte Stöppelburcht Overijssel Lage Mierde Peperbussenrijk Noord-Brabant Raamsdonksveer Faantenlaand Noord-Brabant Laren Laerendonck Noord-Holland Ravenstein Pomperstad Noord-Brabant Leeuwen Vaesrade Limburg Reusel Narrendonk Noord-Brabant (Gem.Plaatsnaam Carnavalsnaam Provincie Plaatsnaam Carnavalsnaam Provincie Heerlen Sjpassemig Limburg Molenhoek Kuulengat Limburg Heerlen Winkbulle Limburg Molenschot Papslokkersgat Zuid-Holland Heesch Krullendonk Noord-Brabant Montfoort Knopengein Utrecht Heeswijk-Dinther Snevelbokkenland Noord-Brabant Mook Heikneuterrijk Limburg Heijen Wortelpinnen Limburg Naarden Wallegat Noord-Holland Heino Stoppersgat Overijssel Nederhorst Roddeldonk Noord-Holland Helmond Keijebijtersstad Noord-Brabant den Berg Herkenbosch Klein Kölle Limburg Nederweert Pinnelandj Limburg (Gem. Roermond) Rheden Knuuterdrop Utrecht Lelystad Knarregat Flevoland Riethoven Bremspoersengat Noord-Brabant Leur (Etten-Leur) Zwaajgat Noord-Brabant Rijssen Loetzersland Overijssel Lichtenvoorde Keistad Gelderland Roermond Remunj Limburg Lieshout Raopersgat Noord-Brabant Roosendaal Tulepetoanestad Noord-Brabant Liessel Keienland Noord-Brabant Rosmalen Zandhazendorp Noord-Brabant Lievelde Nölersdorp Zuid-Holland Rozenburg Smokenburg Zuid-Holland Loon op Zand Theebuikenland Noord-Brabant Ruurlo Reurle Gelderland Luyksgestel Stekkegat Noord-Brabant Sas van Gent Betekoppenstad Zeeland Maasniel Neel Limburg Schaijk Moesland Noord-Brabant Maastricht Mestreech Limburg Schiedam Brandersgat Zuid-Holland Made De May Noord-Brabant s-Heerenberg Waskupenstad Gelderland Mariaheide Heikrikeldurrup Noord-Brabant ‘s-Heerenhoek Paerehat Zeeland Megen Keiendonk Noord-Brabant s-Hertogenbosch Oeteldonk Noord-Brabant Meijel Nirbik Limburg Simpelveld Zumpelveld Limburg Milheeze Veenmollenrijk Noord-Brabant Sint Oedenrode Papgat Noord-Brabant Mill Germelaand Noord-Brabant Sint-Michielsgestel Bokkendonk Noord-Brabant Millingen a/dRijn Boemelgat Gelderland Sittard Marotte Riek Limburg Milsbeek Diepkikkers Limburg Sneek Drabbelterp Friesland Pagina 31 .

Noord-Brabant durp Zwolle Sassendonk Overijssel Pagina 32 . Noord-Brabant Stampersgat Meekrapdurp Noord-Brabant laand Steensel Pieregat Noord-Brabant Wateringen Bieringen Zuid-Holland Stein Bokkeriek Limburg Weert Wieërt Limburg Stokkum Leertrekkersdarp Gelderland Wees Tobbegat Noord-Holland (‘s-Heerenberg ) Werkhoven De Vergeten Hoek Utrecht Strienestad Steenbergen Noord-Brabant Westdorpe Polderken Zeeland Terheijden Traaie Noord-Brabant Westerhoven Koffiegat Noord-Brabant Teteringen Totdenringen Noord-Brabant Westervoort Doldorp Gelderland Tilburg Kruikenstad Noord-Brabant Weurt t Alde Biesenrijk Gelderland Turfstekerslaand Kaatsheuvel Noord-Brabant Wijchen Urnerijk Gelderland Uden Uje Noord-Brabant Wintelre Klepbroekenbult Noord-Brabant Utrecht Leemput Utrecht Wouw Papland Zeeland Vaesrade Voasje Limburg Gilze-Rijen Wringersgat Noord-Brabant Valkenburg Vallekeberg Limburg Zaltbommel Mispelgat Gelderland Valkenswaard Striepergat Noord-Brabant Zegge Grasduinersdurp Noord-Brabant Veghel Kuussegat Noord-Brabant Zevenaar Boemelburcht Gelderland Veldhoven Rommelgat Noord-Brabant Zevenbergen Zeuvebultelaand Noord-Brabant Venray Krabbegat Limburg Zevenbergsehoek Snerkersdurp Noord-Brabant Ven-zelderheide Waldkrekels Limburg Zijtaart Reigerland Noord-Brabant Vessem Struifdonk Noord-Brabant Zillewold Silvolde Gelderland Vlijmen Knotwilgendam Noord-Brabant Zutphen Baaierm Gelderland Vught Dommelboarze. Noord-Brabant laand Son en Breugel Krutjesgat Noord-Brabant Waspik Maoneblussers.Plaatsnaam Carnavalsnaam Provincie Plaatsnaam Carnavalsnaam Provincie Soerendonk Roesdonk Noord-Brabant Waalre Keiengat Noord-Brabant Soesterberg Zotteklapland Utrecht Waalwijk Schoenlappers.

2 januari 2009 Nieuwjaarsreceptie DCV Pagina 33 .

Pagina 34 JAAGPAD 116 2288 CL RIJSWIJK TELEFOON: 015 212 81 00 MOBIEL: 06 244 77 808 .

11 januari 2009 Trappersbal bij de Ballentrappers in het Trappersgat (Pijnacker) Pagina 35 .

Pagina 36 .

17 januari 2009 Uittreden van de jeugd naarr de Smooksnuivers in Smokenburg (Rozenburg) Pagina 37 .

17 januari 2009 Prinsenbal Olijkers Pagina 38 .

Pagina 39 .

AMINAAT .AMELLEN *ALOEZIEÑN 6ERF 2OLGORDIJNEN "EHANG $OE HET ZELF ARTIKELEN (UBO $ELFTT "6 7ATERINGSEVESTT :ONNESCHERMEN 2OLLUIKEN !6$ELFT 6 4EL  &AX Voorr gezond en 4OURINGCARS verantwoord hardlopen 4AXIgSTMPERS -INIBUSJESTM TMPERS Off je nu u nett begint. Runnersworld d is s dé winkell voorr elke hardloper. 4APIJT 6INYL -ARMOLEUM +ARPETTEN . • Dé winkel voor beginner. off op professioneel niveau u meeloopt. recreant en atleet • Deskundige loopanalyse en professioneel advies • Grote collectie loopschoenen en -kleding • Ruime keuze in sporthorloges en hartslagmeters Pagina 40 .

24 januari 2009 Uittreden naar de Cascarvieten in Castellum (Alphen aan de Rijn) Pagina 41 .

Tel.nl Voor al uw feesten en partijen de leukste artikelen .Snoepgoed Pagina 42 . h e l e He t r d o o ja a r s t . 015-212 54 04 www.Vuurwerk .Verhuur van Sint & Piet kostuums Ballonnen & ballondekoraties (“de Ballonnenman”) . .Al uw carnavals artikelen . f e e Feestartikelenhuis Brehm Nieuwe Langendijk 77. . Delft.feestartikelenhuisbrehm.

25 januari 2009 Uittreden van de jeugd naar de Rietzeilers in het Brandersgat (Schiedam) Pagina 43 .

Pagina 44 .

30 januari 2009 Gaapstokkenbal bij de Gaapstokken in het Gaapstokkenrijk (Lisse) Pagina 45 .

en verkoop Zand Blokhutten gebruikte bestrating Grind Schuttingen Terrastegels Schelpen Grote sorte.nl Pagina 46 . Natuursteen Grondwerkzaamheden ring hardhout Zaagwerk van tegels Groot assortiment op voorraad! Haantje 18a . Spreeuwenstraat 5 2623 GV Delft 015-262 33 08 Pleunis TUINMATERIALENHANDEL Het grootste assortiment in de Randstad! Tuinaanleg Tuinhout Bestrating Tuinaanleg Tuinhout Oude & antieke Tuinaarde Waaiers sierbestrating Vijvers Hekwerk Nieuwe bestrating Graszoden Pergola’s In.pleunis.fax 015 214 13 23 (grens Delft-Rijswijk) www.Rijswijk (langs de spoorlijn) telefoon 015 213 59 03 .

31 januari 2009 Promotiemiddag op de Beestenmarkt Pagina 47 .

Het Rieten Dak .

31 januari 2009 Receptie 40 jarig bestaan van de Kalfskoppen Pagina 49 .

Mede dankzij onderstaande personen en bedrijven worden de kinderen van de Olijkers gesteund ° °.

1Ê .°Ê1/"Ê /.

/-/. Ê VAN DER PLANK VA TWEEWIELERS & DARTSHOP partnerr in technische ondersteuning voor (milieu)laboratoria en de (petro)chemische industrie Martin Drevijn Olga de Cock Koos van Dalen Arnold de Best Burgwal 29 Delft Convent van voormalig Olijkersprinsen Telefoon 015-2126134 Dankzij hun bijdrage kunnen we de jeugd volledig betrekken bij het carnaval Pagina 50 .

7 februari 2009 Opwarmavond van de gezamelijke carnavalsverenigingen Pagina 51 .

12 februari 2009 Carnaval in de Buytenwije Pagina 52 .

Pagina 53 .

13 februari 2009 Carnaval bij de Sepneuten Pagina 54 .

Pagina 55 .

14 februari 2009 Jeugd carnaval bij de Sepneuten Pagina 56 .

assurantiekantoor alle de raad & van saane verzekeringen beleggingsplannen financieringen van Oldenbarneveltstraat 5 2628 TT Delft hypotheken telefoon 015 .2570421 fax 015 .2561528 Pagina 57 .

Toe aan Geef een een cadeautip? origineel cadeau! Geef de G Toerkoop p Vakantie cadeaukaart! Delft: Winkelcentrum De Hovenpassage. telefoon 015 257 06 78 Schipluiden: Hett Oude Gemeentehuis.nl/vanderwerf Pagina 58 .toerkoop. telefoon 015 80 82 26 e-mail: info@toerkoopvanderwerf.nl internet: www.

14 februari 2009 Carnaval bij de Fuilspuiters www.257 0896 Dia’s naar DVD of Blu-ray Pagina 59 .– 2600 AS Delft Videoband reparatie Tel: 015 .kmrvideo.com E-mail: info@kmrvideo.com KMR Video eo ntwoord he e f t h e t a Postbus 708 Video en film naar DVD of Blu-ray vanaf V 10.256 20 20 Datarecovery Fax: 015 .

15 februari 2009 Jeugd carnaval bij de Kalfskoppen Pagina 60 .

00u tot 17. maken vers belegde broodjes. Wijj bezorgen u een onbezorgde lunch.00u. vrijdag koopavond tot 20.00 uur Pagina 61 .en broodjescorne r Wij zetten een (h)eerlijk kopje koffie. pannenkoeken en andere verse lunchgerechten. 2624 EP Delft Telefoon: 015 261 04 35 – email: bocodelft@live.nl Lid Koninklijke Horeca Nederland Geopend: maandag t/m zaterdag van 09. uitsmijters. ambachtelijk bereide soep. Cateringg voorr bedrijff en particulier. Marian en Ad d van derr Staay Winkelcentrum ”de Hoven Passage” Papsouwselaan 482. (uitsluitend Fair Trade koffie). koffie.

Delft het bedrijff dat niet alleen doorr haarr ervaring. hotel en toilet mee in te richten. cafetaria. bar.Delft leverancierr van horecabenodigdheden. om uw bedrijfsrestaurant. U bent natuurlijk van harte welkom in onze showroom.nl E-mail: info@renaud.nl Pagina 62 . RENAUD . keuken. de ideale partnerr is. Renaud . Om u volledig te kunnen adviseren maken wij graag een afspraak met u op onze off uw locatie. Renaud . maarr u kunt natuurlijk ook even bellen off een e-mail sturen. Doorr onze jarenlange ervaring op het gebied van vergelijken kunnen wij voorr u de beste prijs/kwaliteitsverhouding in elke klasse van horecabenodigdheden garanderen.V.Delft Horecabenodigdheden B. Met vele eigen importen en leveranciers van vele bekende toonaangevende merken is Renaud . Op onze website en in onze winkel treft u een selectie horecabenodigdheden voorr elk soort horecabedrijf.29 2611 KG Delft Telefoon: 015 212 12 25 Fax: 015 215 88 02 Internet: www. Noordeinde 27 .renaud.DELFT HORECA A BENODIGDHEDEN Al 193 jaarr is Renaud .Delft werkt volgens de ISO norm die is vastgelegd in onze BVQI certifi ficering. maarr ook prijstechnisch gezien.

17 februari 2009 Balletjes draaien voorr de Koningin De winnaars Pagina 63 .

contactlenzen Koornmarkt .2140880 Gediplomeerd contactlensspecialist Pagina 64 . 41 jaar Van der Leeuw Brillen.hoek k Oude Langendijk k 1. Delft Telefoon: 015 .

18 februari 2009 Prinsendweilen door het Kabbelgat Pagina 65 .

.

20 februari 2009 Op bezoek bij de Maurice Maeterlinckschool Pagina 67 .

dorstvlegelsdelft. Wij klinke klinken ken op iederr feest...nl " 2627 Pagina 68 . telefoon: 06-1972 4424 www.

20 februari 2009 Het indrinken van de praalwagen Pagina 69 .

PK Bouw PK Bouw VOOR AL UW BOUWKUNDIGE Wilt u adverteren in dit jaarboek. off iets weten overr de WERKZAAMHEDEN mogelijkheden van het sponsoren van de Olijkers? Industriestraat 48 Neem gerust contact met ons op via 2624 BB Delft postbus 2633 Telefoon: 015 213 20 38 2601 CX X Delft 06 549 448 87 off mail naarr remco@olijkers.nl Telefax: 015 212 48 90 KWALITEITS SLAGERIJ LEO VAN VLIET SINDS 1942 Oude Kerkstraat 9 Pagina 70 .

een klapband vlak voor vertrek Pagina 71 .21 februari 2009 Dikke pech.

21 februari 2009 De grote optocht door het Kabbelgat Pagina 72 .

Pagina 73 .

Pagina 74 .

Pagina 75 .

00 . TOMOS x OOK VOOR AL UWW ACCESSOIRES EN REGENKLEDING x OUDERWETSE SERVICE EN REPERATIE x VERKOOP VAN 2 HANDS FIETSEN e x GROTE SORTERING DARTBORDEN.00 uur Zaterdag van 8.17. LOEKIE. SHAFT’S & FLIGHT’S x JOS.00 uur (zondag & maandag gesloten) . PIJLEN.VAN DER PLANK VAN TWEEWIELERS & DARTSHOP x DEALER VAN: BATAVUS.nl Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 8. LINDA.18. VAN DER PLA VAN LANK TWEEWIELERS & DARTSHOP PAPSOUWSELAAN 135 2624 AK DELFT REPARATIES AAN DE ACHTERZIJDE Telefoon: 015 212 25 05 E-mail: vdplank@xs4all. SPARTA.nl Website: ww www ww.30 . REINIER & FRENK WENSEN U EEN GEWELDIG CARNAVALSSEIZOEN TOE. GAZELLE.vdplanktw tweewielers. ELISE.

21 februari 2009 Onze pages als aangenaam gezelschap op de praalwagen Froukje Prins Natasja Kraus Linsey v. Loos Priscilla Drevijn Pagina 77 .d.

. Kroatië. * n en m e !!!! we k! Arnold de Best e n g oo . t no he Pagina 78 . . Koop bij de Waar het goed eten Adverteerders en drinken is.. Ook dit jaar zal ik mijn grote verlofdagen oftewel vakantie doorbrengen in Vodice..

21 februari 2009 Na de optocht op Audiëntie bij Burgemeester Verkerk Pagina 79 .

geen provisie maarr duidelijke prijsafspraken prijsafspraken. Uw partnerr in technische ondersteuning voor (milieu)laboratoria en de (petro)chemische industrie "Voorr een eerlijk hypotheekadvies op maat tegen een redelijke vergoeding. Pagina 80 . Vraag naarr de mogelijkheden" mogelijkheden .

21 februari 2009 Carnaval op zaterdagavond met de Double DJ’s Pagina 81 .

Pagina 82

Pagina 83

Pagina 84

22 februari 2009 Carnavalsontbijt bij de Rooie Rijers Pagina 85 .

22 februari 2009 Jeugdoptocht door het Kabbelgat Pagina 86 .

Pagina 87 .

22 februari 2009 Familiefeest op de zondagmiddag Pagina 88 .

Pagina 89 .

Pagina 90 º ÊÛ>˜>vÊʣȰ™™x]‡Ê ÛiÀŽÀˆ}L>>ÀÊLˆÊ° °.

°» Ž ˆ L Lˆ .

» º.

>ÌÊ}iœœvÌÊ̜V…Ê}}ii˜Ê…œ˜`t»» .

iʘˆiÕÜiÊÞ՘`>ˆÊˆÎäʅiivÌÊ>iÃʈ˜ÊâˆV…Êœ“ʍiʘˆiÕÜiÊLiÃÌiÊÛÀˆi˜`ÊÌiÊܜÀ`i˜˜°Ê6iiâˆ`ˆ}iÀÊ`>˜ÊiÊ ÈÊÛiÀÃV…ˆi˜`iʓœÌœœÀi˜]ÊÜ>>ÀLˆÊ`iÊ£°{ÊLi˜âˆ˜i“œÌœÀÊ>Ê£ä™Ê«ŽŽÊ­nnʎ7®ÊiÛiÀÌtÊ ˜Ê“iÌÊ`iÊ՘ˆiŽŽiÊ œœˆÌÊۜœÀʓœ}iˆŽÊ…ˆi`°Ê ˆiÌÊ>ii˜ ˜Ê`œœÀÊ⽘ÊVœ“Lˆ˜>̈iÊÛ>˜ÊŽÀ>V…Ì]ʎÜ>ˆÌiˆÌÊii˜Ê ÕÀœ«iiÃÊ`iÈ}˜]Ê `Àˆi>Àˆ}iÊ Տ̈«œˆ˜Ì}>À>˜ÌˆiÊ âœ˜`iÀÊ Žˆœ“iÌiÀLi«iÀŽˆ˜}Ê Li܈ÃÃÌÊ `iÊ Þ՘`>ˆÊ ˆÎäÊ âˆ˜Ê ̜«ŽÜ>ˆÌiˆÌ° “>>ÀʜœŽÊ`œœÀÊ⽘ÊÀœÞ>iʓ>>Ìۜi iÀˆ˜}Êi˜ÊVœ“«iÌiÊՈÌÀÕÃ̈˜}°Ê.

iÊÞ՘`>ˆÊˆÎäʈÃʏiÛiÀL>>ÀʓiÌÊ iʘˆiÕÜiÊLiÃÌiÊÛÀˆi˜`ÊÃÌ>>ÌʘÕʈ˜Êœ˜âiÊŜÜÀœœ“°Êœ“ʏ>˜}ÃÊi˜˜Êœ˜Ì`iŽÊ⽘ÊÌÀœÕÜiʎ>À>ŽÌiÀ° .

Ê6" .iiÊÞ՘`>ˆÊˆÎäʈÃʏiÛiÀL>>ÀÊÛÛ>˜>vÊʣȰ™™x]‡°Ê1ʏi>ÃÌÊ`iÊÞ՘`>ˆÊˆÎäÊ>ÊÛ>˜>vÊÊÎ{È]]‡I Þ՘`>ˆÊLi܈ÃÌʎÜ>ˆÌiˆÌ\ ÜÜÜ°…Þ՘`>ˆ°˜ Îʍ>>ÀÊ}>À>˜Ìˆi ✘`iÀʎˆœ“iÌiÀLi«iÀŽˆ˜} ÎÊ.

 Ê*.".

Ê91 .Ê ."-- . / °ÊÎÊ. .. / Ê /Ê" * .-°Ê£äÊ.1 /./Ê /Ê" / .

 / °Ê.Ê" / /-.

Ê " .

Ê*.Ê ]Ê/" -Ê Ê6 ..7.-Ê-Ê °Ê /7Ê Ê *Ê Ê 8 °Ê"-/ Ê.

 - . .

. °Ê " .

Ê . .

1Ê É£ääÊ\Ê{]ÇʇÊÇ]ÈÊÉÊÉ\ÊÓ£]ÎʇʣÎ]ÓÆÊ "ÓÊ -- ÊÉ\Ê£ÓxʇʣnÓ°Ê .-/"6 . .

Ê".

Ê Ê7 Ê6 Ê-/ .

.

 °ÊÊIÊ " .1/6" .

-Ê-Ê 8 1- Ê /7Ê Ê - . Ê - *.

Ê"*ÊÓä°äääÊÊÉÊÈäÊ .

°Ê.

/Ê ".

Ê7",

/Ê

 Ê

"".Ê91 .

Ê - °Ê6"".Ê "J91 .Ê "./ Ê ÊäÎäÊșnÊxnʙÇÊ"ÊÊ .Ê .

 - ° °Ê.

"1..1‡Ê Ê< /"1/ Ê6"".

° ° °.

1Ê.°Ê1/"Ê /.

7 ÊΣ]Ê. /-/. Ê °6°Ê"/".

/]Ê/ "" Êä£x‡ÓxșÎÓx]Ê777° .

91 .

° .

22 februari 2009 Carnaval op zondagavond met zanger Jack Pagina 91 .

g.nl 0/242%4 .IJS RED . Stath Sportprijzen Westland Verburghlaan 2 .: 06 18549289 &RED &RED.g.2685 SX Poeldijk Telefoon/fax: 0174 289525 Mobiel: 06 13842726 / b.stath.S. S.IJS&OTOGRAFIE &OTOGRAFIE Internet: www.W.

345$)/ -OBIEL 0RIVÏ Hofleverancier van de 6OORBRUIDSREPORTAGES onderscheidingen &RED.IJS*UNIOR voor E.D.C.. de Olijkers Pagina 92 .%&/4/'2!&)3#(% ).5342!4)%3 "25)$32%0/24!'%3 %)'%.V."%$2)*&3&/4/'2!&)% #/--%2#)µ.2%0/24!'% %.

23 februari 2009 Even bijkomen in Breda Pagina 93 .

delft Pagina 94 .

Pagina 95 .23 februari 2009 Prijsuitreiking Apetrots zijn we met het behalen van de eerste prijs in de categorie praalwagens en de derde prijs in de categorie loopgroepen.

Pagina 96 .

23 februari 2009 Kakofonie op de Markt Pagina 97 .

23 februari 2009 Carnaval op maandagavond met de Dikdakkers Pagina 98 .

Pagina 99 .

24 februari 2009 Dweilen op de dinsdagmiddag Pagina 100 .

Pagina 101 .

24 februari 2009 Carnaval en afsluiting op dinsdagavond Pagina 102 .

Pagina 103 .

Secretariaat: Postbus 2933 2601 CX Delft Postbank: 3597070 Opgericht: 17 april 1963 Aangesloten bij: Stichting Delftse Carnaval Viering D.E.a.nl off een kopie maken van deze pagina.C..nl Als u dit jaarboek k niet wilt beschadigen kunt u het inschrijfformulier ook downloaden op www. INSCHRIJFFORMULIER Graag meld ik mij (ons) aan als lid van De Eerste Delftse Carnavalsvereniging De Olijkers. dan betaal je E 33. Vul dit formulier in en stuur het samen met je pasfoto(s) naar: E. dan betaal je E 55.N. Na ontvangst van uw betaling wordt uw lidmaatschapsbewijs toegezonden.olijkers. de ledenadministratie Voor inlichtingen Dasstraat 26 015-262 43 04 2623 CC Delft righarts@casema. .voor een dubbel lidmaatschap per carnavalsseizoen.V.C. Föderation Europäischerr Narren Nederland F..V. De Olijkers t. Ben je samenwonend.D. Mijn gegevens zijn: Naam: _______________________________________________________________ Eventuele tweede naam:________________________________________________ Adres: _______________________________________________________________ Postcode:_____________________________________________________________ Woonplaats: __________________________________________________________ Geboortedatum: _______________________________________________________ Geboortedatum eventuele tweede naam:__________________________________ Telefoonnummer: ______________________________________________________ E-mail adres:__________________________________________________________ Alleenstaand: Gehuwd en/off Samenwonend: Ben je alleenstaand.v.voor een enkel lidmaatschap per carnavalsseizoen.

25 februari 2009 Plaatsen “herinnering” in de tuin van Marius Pagina 105 .

V. Machtiging tot automatische incasso Achternaam + voorletter(s): ________________________________________ (M / V) Adres: ___________________________________________________________________ Postcode en woonplaats: ___________________________________________________ Telefoon: __________________________ Geboortedatum: _______________________ Lidmaatschapnr: __________________________________________________________ O enkel lid ` 33.V.C.N.D.V.C. Als debiteur heeft u de mogelijkheid om binnen 30 kalenderdagen zonder opgaaff van reden het ingehouden bedrag terug te laten boeken.- Genoemde bedragen zijn per seizoen.D. toestemming aan de E. Bankrekeningnr. De Olijkers om van zijn/haar hieronder genoemde (post)rekening het contributiebedrag over te schrijven naar het postbankrekeningnummer van de E. tot wederopzegging. Föderation Europäischerr Narren Nederland F. MACHTIGING Ondergetekende verleent hierbij. De Olijkers. .E.: _____________________ Handtekening rekeninghouder: Datum: ____________________________ ________________________ Dit formulier na invullen verzenden naar het bovenstaande postbusnummer. Secretariaat: Postbus 2933 2601 CX Delft Postbank: 3597070 Opgericht: 17 april 1963 Aangesloten bij: Stichting Delftse Carnaval Viering D.- O Gehuwd/samenwonend ` 55.C.: _____________________ _ Girorekeningnr.

25 februari 2009 Haringhappen Pagina 107 .

Zij waren erbij en hebben genoten van het seizoen 2008/2009 Pagina 108 .

Pagina 109 .

Pagina 110 .

Pagina 111 .

Prinses s Anja e 1e a de H.nl Hett Conventt van n Voormalig g Olijkersprinsen wenst H.nl Pagina 112 .H. De Olijkers op internet boordevol nieuws.olijkers. informatie en foto's www.D.H. Jeugdprinses s Jerina e 1e a de hett bestuur de e podiumgroep de e leden n en n alle e Kabbelaars een n fantastisch h seizoen n 2009/2010 Lid worden? Bel Lia Righarts (015) 262 43 04 of mail naar righarts@casema.D.

. . he en w Koop bij de tn og e me oo nen k! Adverteerders !!!! Pagina 113 ...20 maartt 2009 Afterr carnavalsparty y in de Buitenhof .

21 maartt 2009 Viering 33 jarig jubileum van de Blauwkonters in Poeldijk Pagina 114 .

19 april 2009 Dagje uit met de jeugd naar Blijdorp Pagina 115 .

16 mei 2009 Workshop sushi maken tijdens de familieavond Pagina 116 .

d. spelletjes.26 juni 2009 SEP voetbaltoernooi Zin in carnaval?? Wordt jeugdraadslid bij de Olijkers!!! De jeugd heeft de toekomst. lekkers. snoep.d. Postbus 2933 2601 CX Delft Voor informatie: Marga v. Onze feesten met de jeugd zijn altijd één groot feest. Er is limonade. We zijn dus op zoek naar Raadsleden. Akker 06 549 155 95 Pagina 117 . en ben je tussen de 6 en 12 jaar. dansen en spelen met andere kinderen. muziek en een goede begeleiding.olijkers. Loos: 06 516 249 18 of Lonja v. meld je dan snel aan!! (vraag wel even toestemming van je ouders) Kijk op www. muziek.nl en vul het aanmeldingsformulier in. Stuur dit naar: EDCV De Olijkers. Ieder jaar zijn er diverse activiteiten waarvoor we wel wat nieuwe jeugdleden kunnen gebruiken. optredens. De Olijkers beschikken over een echte Jeugdprins met een Raad van Elf en dansmarietjes. Heb je zin in leuke middagen met: dikke pret.

17 oktober 2009 Biertapwedstrijd bij Royal De winnaars Frans en Gabriëlle Pagina 118 .

24 oktober 2009 Prinsenwisseling bij de Belhamels Pagina 119 .

H.D.6 november 2009 informeel afscheid van Z. Prins Marius de 1e Pagina 120 .

H.7 november 2009 Afgang van Z. Prins Marius de 1e als Borat Pagina 121 .D.

Het moet niet makke. Wat eenn fijne groep mensen die sen alle hoogheden was uniek en gewel- alles voor het carnaval over hebben en dig. zoen met veel plezier en verraassingen. de tijd vliegt voorbij. Er werd zelfs nog een rookhok Mensen allemaal reuze be edankt een rij gepakt zaten. Zoals balletjes van de Koningin”. gemaakt door onze topfotografen Anja. kon genieten van een super mooi versier- kijken naar drie Blommen die achterin op de zaal. We hebben veel Zwem ABC te vieren. hofdames. aan de Houttuinen. heeft geresulteerd in een eerste prijs sinds jaren weerr een echte Hofschenker met onze wagen (dit was precies 11 jaar (puik werk gelevverd Ed) en de rooktoeter Mijn informele afscheidsreceptie ontaarde geleden) en een derde prijs bij de loop. Ik wil vlegels bedankt. van verbroedering. want deze prins ging raad midden in de nacht toch nnog een band van de wagen werd op het laatste overal naar toe en was altijd bezig. ingevoerd om to och met zijn allen bij el. ter en hechter geworden. Marius Rodenburg. ken. Voor biertje kwamen doen. zijn vaader en de roos. Remco en Marc Remie. Misschien was dit wel te danken kleding aan bij SEP. (geweldig) en oude tradities wordeen soms overal te horen en of het niet op kon. Het dingen te kunnenn steken. Yvonne bedankt spanning. i inspanningi van alle ll bbetrokkenen. Martin en Ad: jullie het podium te staan. weer in volle acttie. We vormden samen een mooi stel. gesloopt. mocht Als laatste prins kwam ik op bij Wesseling dus mensen SPAN JE weer in. d Gelukkig G l kki hebben h bb we ded foto’s f t ’ h dD had. vrijheid geven om m carnaval te kunnen vie. Het ddak ging en vier beeldschone pages op de paarden. Wat een enorm mooi geheel. Ik wens H. (hoe dat zit. waar ik keer op keer nu nederig dienen als fotograaf. donnans Ronald van der Loos en dan om. zijn jul- lie bijna aan het einde van ons prachtige jaarboek en geven de foto’s. de opplaksnorren. Bibiana en ik hebben van de eerste tot de laatste minuut genoten. Mijn familie. ben ik de eerste prins die niets gesloopt Vooroordelen en verenigingsgrenzen zijn heeft. Frank. mijn zoon voormalig jeugdprins Yency op Remco. ren en om meniig uurtje in de voorberei. Samen naar het zwembad om 10 jaar De moeite die jullie allemaal hebben ge. de Maurice M Maeter- daan om er een grandioos jaar van te ma. Waar een geintje al niet toe kann leiden Het bestuur heeft gelijk gekregen. De Rooie Rijers die eerder vvan een Werkelijk een koninklijk gevoel als je zo lijk zijn geweest om de zaak aan te jagen uittreden terugkwamen en met hun hele hoog op een gouden koets zit. Een schot in vrouwen en mannnen die hun partners de iemand terecht opmerkte. is het voo orbeeld moment toch vervangen door wederom velen slopend. Ik zzal haar ik heerlijk voorin zitten bij Adjudant/Or.D. zoon allebei opgevolgd door een Prinses. Het is een onvergetelijke errvaring voor het uitlenen van je auto. Alle ingrediënten daarvoor zijn aaanwezig. kk Z Zelfs lf hhet nen hhebben bb mijij vaakk te pakken kk gehad h d met weer sloeg om en na regen kwam zon. diverse voormalige hoogheden diee spon- gouden koets. Judith. heren van adel chard Veldhuis krreeg de raad keer op keer taan een duet gingen zingen. paraat. Mei- den bedankt! Het moet gezegd worden alle clichés zijn waar. Voor het eerst linckschool. ik onder het doek vandaan kwam is goud steun en het pleezier wat wij hebben ge- waard. waar menigeen jaloers op was. weer in een enorm feest met inm middels groepen. Wanneer jullie dit stukje lezen. De raad van de Prins was overal en altijd schappen is gelegd. Gelukkig geworden. ludieke geintjes. als Prins der Olijkers voor heb mogen gaan in de polonaise. vertellen wij u graagg onder was inderdaad fantastisch om samen met het genot van een biertje). waarin ik jullie.D. gesloopt en de basis voor warme vriend. Mensen bedankt voor jullie in. Gelukkig hebben wee weer afwezigheid het carnavalsnummer “De Een speciaal wo oord van dank naar alle een toplocatie weten te regelenn. hebben het niett altijd gemakkelijk gehad Ook onze geweldige huiskapel de Dorst- Vader en zoon allebei prins bij de Olij. ningen. jullie zullen H. De uitdrukking op zijn gezicht toen jullie daarom onnwijs bedanken voor de Anja de 1e nu voorgaan in de polo onaise. woon te veel om m op te noemen. De samenwerkking tus- dankzij de inspanningen van alle Olijkers.H Prinses kers. er af. met deze “prinss ik regel het wel”. Pagina 122 . Rien. Bedankt zoals de Olijkersjeugd in nieuwe outfits Zijn lijflied: “Laat de zon in je hart”. teveel om op te noem men. samen met mijn vier bloed- mooie pages Froukje. voor alles wat jullie gedaan hebben. doorgaan tot heet gaatje. Priscilla. zoals stiekem dezelfde De vereniging ontwikkelt zich eelk jaar neschijn.Wat een slopend jaar!!!! Beste Olijkers. Elke keer als we op pad gingen. De Olijk Olijkersfamilie f ili iis alleen ll maar gro. ge. gebouwd. Yency. cords werden gebroken. terwijl snelheidsre. Linsey en Natasja. gelachen en plezzier gehad. de kaar te kunnen blijven. maar wel leuk. Jullie man. een warm beeld van een fantastisch jaar. Onze veurman Ri. was allemaal voor heet plezier en jullie inspan. net zoals onze residentiee op de componeerde André van Duin na 11 jaar Houttuinen.. aan de Bok van Goud van Oud (Peter).H H DH P Prinses i A j een topsei- Anja nog. De lekke en te communiceeren. weer verder en nieuwe zaken ontstaan.

Prinses Anja de 1e Pagina 123 .D.H.7 november 2009 Installatie van H.

10.. klaar we maken er een gezellig feest van met elkaar. Anja de 1e. De zevende november tw weeduizend en negen Hare Dooorluchtige Hoogheid. Ga uit uw dak. maar hhoudt d altijd l ijd rekening k i met dde resst. zeggen u Alááf. Prinses Anja de 1e. De vrouwen gaan u dit jaar voor in de polonaise. Onthoud.. 5. De Olijkers hebben een nieuwe munt geslagen. dan vergeet u de economiische malaise. 2. Prinses der Olijkers Pagina 124 . Aldus gelezenn en gedaan te Delft. sluit u aan. etcétera etcéttera. daarom zullen wij ondanks de crisis veel plezier beleven. die u in een nieuw buideltje bij u kunt dragen. Onder dankzegging voor het in ons gesteld ld vertrouwen declameren wij het volgende: 1. met improviseren zijn we op ons best. 7. Wij houden van alle geneugten van het leven. Barones van het Hof der Kleur en Fleur. 11. Zorg dat uw lichtje blijft schijnen. bij de gratie van haar raad. 2 Al is ons nieuwe feestpaleis nog niet klaar. Zorg dat tegenspoed niet uw humeurr verpest. Goouvernante van Mali en overzeese gebiedsdelen. met een zonnig gemoed komt het altijd goed. Freule van Zonneschijn. Wij. 8. dan zal de feestvreugde ook niet verddwijnen. dit verandert wel als u ons leert kennnen. 6. 9. Prinses der Olijkers. met flexibelheid komen we het allemaaal weer te boven. vermaak u opperbest. Een Prinses aan het hof is misschien even wennen. 4. Beschhermvrouwe van vrijheid en gelijkheid. 3. Zowel heilige huisjes als residenties moeten er wel eens aan geloven. we vertrouwen dat de bankrekening het beter gaat doen. Markiezin van de landerijen A vier. Ook al is rood de kleur van dit seizoeen. wat u ook doet.

Pagina 125 .

Prinses Anja de 1e Pagina 126 .H.8 november 2009 informeel kennismaken met H.D.

Pagina 127 .

H.14 november 2009 Stadprinsenbal DCV met installatie van Z. Prins Frans de 4e Kabbelaar de 34e Pagina 128 .D.

Pagina 129 .

nl voor het laatste nieuws.kabbelkrant. foto’s en verslagen van alle Delftse carnavalsactiviteiten.15 november 2009 Op ziekenbezoek bij voormalig Olijkersprins Frans Veldhuis Surf ook eens naar: www.kabbelgat. Pagina 130 .nl of naar www.

n. g pols ge lsst en ze waareen ge g lilijk jk enthousiaast. H . Toen beg egon on het to he toch ch wel te kr krie iebe belelenn en e spe peel e deen er in mijijnn dr drom omenen diviver erse se d doe oemsmsce c naariio’ o s. 2 paage gess en en adju. In goed goed’’. Graagg be Graa bezi ziee ik alles van de zonnigge ka k nt Al jararen en rro oep ik dat hett tijijd d wordt rddt vooorr in hhet et llev even en n eenn da daar arrom m is mijn mo otto o dit eenn pr ee prin inse sees en n vro rouwuwen we in dee raad. ‘vvro rouw uw van an’( ’(de de vvoo oorz rzzitter). deeed ik dan ookk in 3 maan ande den. jaar ja ar:: ommw wilililde d ik o de oook heeelel graag agg een enn vroouw uwen.. Een Een grgrap apje je waarr vvo wa oorm ormaal aligg priins Gerard gret alig grretig ig o opp in ging n . Zo wass he wa hett mo ogeg lijk om opop 7 novo em embeer ui uitt de kkis isst te sppringen en ist n vvoo oorr te ggaa a n in de p lo po onaiisess. De kaa a rt rten enn wweer erde denn zo geeschud d daatt ik inderdaaad ge gevraa vraagd gd werd om de eeersste ‘solo’ prinssese vanan de Ol O ijkeers te wo ord rden en. Ook looploop o iikk ‘Mett eeen ‘Met en zon o ni n g ggeemo moed ed d kom o t heet al alti tijd jd king ki inggsr sreceptie he heb ik d de Olijke kerrsvrrou ke o wen aff en to oe me mett ee eenn caamemera in heet ronnd. n mett z’ me z’nn al alle len. Op datt momennt wa was ik net geveld d dooor or eenn heernia. hebb ikk bedankenn die zicch inze zet om er weeer een gebbr bruike kelilijk ijk j e raaad van an n eelflflf. t. Prririns inssess Annj nja jaa 1e 1e.. Ge Geweweeldig ldig om mee me me mett de Oliljk jker ersj sjeu sjeugd euugd d dus uss jjee ka kann we wel Anja An ja Rememie ie Pa Pagi agi g na na 131 31 . Dee verbaazi zing ng ond der de aa a nw wez e iggeenn. H Het et OOlijk j ers ro ood od was ggoe oeed ver. hheet zo zouu no og wewell eeens n uuit i kunnne nenn koome m n. H.Vo Voll ben ee be eenn pa paarar jaa aarr hoh fffotog otoggra raaaf af gew eweeeest s st trotts werd ikk da dan oo ook titijdens miijnn eerrstte en aafgf elop fg openen seizoen en toen fo otogr to og aaaf Ma.D. volg vo lgde den.” No or ou heeb ik in mi m jn leve en vakekeer gr grap a jejess gemaakt diee ikk uittei e nd n elijk oo ok waar waarr ggemaakt heb wa eb. wa wass gr g oot. stee st steeg eegg ze zzelflflfs fs nog in de weke ken en ddie ie da ie daaarop H. heeef eftt Lo Lonjnjaa me geweldig geho ge ho olp lpen enn mett mmee om m ttee totoveveere r n in een prin pr innsees en n lukkte het me ze zelflfss om m mijnn eersste woo ee ord rden dooooor een mi miccr crof ofooon tet zegg gggen. waaar ar- onde on deer onnze ze tweee kkiinderen die iee o ookokk van niet niets wist s en ste .H. Eenn ex ee extr traa sttim tr mul ulan a s omm zo sn nel e mog o elijk weer weer o opp de bee eenn te zijjn. “A “Als lss jij priins nses es wor wo dtdt.. n Dit jjaa n.H. Car arna navaval vi v er eren en ddoe oe jjee te tens nslo lott ttee zijn zi jn. keenn nnen nen d dee me meeeste mense seen mi mijj al alss raad add sam mensttel elle lle len. Gelu Ge lukk kkig igg luk ukte kte hhet et om op tijijd on ongezienn w g te glilpp we ppenen. n Ikk gi ging ng err vrrij nuc ucht hter er meee o omm totott een paaarr dag agen en en voor hhet vo et bew wus uste te weeke kend nd. n Tijjde d ns ns dee keennisma. jn n blijij ben met bl et zzijijijnn stteu eun. Inn aaan anlo oop naaar de pprinswissel e inng wa wa-- renn er eenn hoop di re d ngenen in het gehe geheimm te regegel elenn. IIkk moe oeet zegg zeegggen e datt iikk he heel te zzie ien. DDee kracht van wo w oordeen… … dus u pass o opp me met wawatt je zegt. woord ik jouw jouw a juda ad d ntt! Maar datt aan a bobod geld l t maaarar voo or 1 jaar...D.De Prinses stelt zich voor Het iss allem emaa aall be bego g nnen go en mett een ggra rapj pje tijdenns een uitttreden in Lissse s . die taaakak weer op me ge gennome men. n. h al ha alde de. Wa r norma Waar orma maalal 6 ttot ott 8 m maa aan annd den voooorr staa staat. hhoe oe mee eerr zi ziel elen en hhoe oe mmeeeerr vreu vr ugd gd. Onnze twe weee ki kind nd der eren enn lop o en ookk al ja jare renn re Prin Prin Pr inse sess de derr Olij lijke kers rs tege te g nwoord rdig igd ig d inn de zaaal a . ke met rro met me ode d hhoe oed den enn boa’s en da dat aaanttal dat a hij sa hi s men me m t Juudi dithth achhte t r mijj aaaanl nloopen op en. Dan wil ikk graag agg tot sloot no nogg ieede d re r en uiitt ttre trededenn op het sta tads d pr ds prin inse seenb nbal al naa aast st de rius ineen enss de sceept p er zwawaaiaide d . uitteraaard hheebebbe b n we Gerard d aa aann zijn bel elof oftte geh ehououdedenn en werd we rd hij opp het podi d umm vererra rast st mmetett een elkee kkeeer weer elke weer zo’ o’nn gr grot otee po podidium umgrgroe oeep zeggggen n dat w wee ee eenn ec e ht car arna navaalsge na g ziin groe gr oene n steekekk. aarr f nt fa n asti t sc ti sc carnaav sch aval alss ssei eizo eizoenn vvan a te maa- dannt tev even e s ve en vergezezzel eld d door 15 vr vrou rouwew n hebbbbben en we stuivertjee ggew ewis isse seld ld en ma mag k n. n. Zo el Z heb ik even in de ppau auze ze vann mi va mijnn wer e k de rrod odee ju od jurk rk gev evon onde denn d e ikk in mi di mijn jn hoo oofdfd had zzitte teen. d Daaar-r Zoalls ik Zoal ik tijdenns ns mijn ijn ee eers rste rs te spe peec ecch al aaan an-.

H.15 november 2009 Kennismakingsreceptie van Z.D. Prins Frans de 4e Kabbelaar de 34e Pagina 132 .

21 november 2009 Prinsenwisseling bij de Rooie Rijers Pagina 133 .

Pagi Pa g na gin 134 34 .

e hheb eb 2 ”Lic ”Licht ht hhet et K Kab bbelg beelgat at op” kiinder kind ereeen en. In het sei eizo zoen zo en 199 en 998 . de 44ee Ka Kabb bbbel elaa aaar de 3344e Ikk bben en gettror uw uwd d meet Gabriëllle. wat tijij- deens hett G Gro oot C Cararnaval heet Tr T an nen en-- dal we da werdrd ggen enoe oemdmd.H .H.. dadaarar ben ik vovoor hett ee he eers rstt mu muziziek ek ggaa aann mamakeken..D. Ik heb ssaam amen met et Ste teph phan an Baalk. ke n. Pa agi g na na 135 35 . ee eenn do doch chtte ter van 166 en ee eenn zoon van 4 jjaa zoon aar.. Onde O nder d rrt rtuussenn be usse benn ik eeigigen en o ond nder erne ne-. Fra s Heeijijsstra Fran rate atenn Ik been en altltijd jd op p zooek na oek naar ar eeen en nie i uwe (Z. daa aarr heb heeb je j wwel ell eeen enss ee eenn Kabb Ka bbel bb elaa aarr dee 34e 4e)) liich chtj tje bi b j nodig.l.. disco geedraa draaid dr id in Ho Hoteel CeCent ntra nt rall dee toenma-- lilige gee RRes esid es iid dennti tiee de d r Sticcht h iningg Deelflfts tsee Carn rnav rn avaal Vieri av ieri ie ring ng. ge Marrt Ma rt Lut rtin uthe the h r KiKing ng were d veverrm rm d. St Stad ad dspri sprins ns FFra ranns de 4e. rs Ik zal mijj eeve veen aann juullie voo ven oors oo rste tellllen en voor vo or zzov ovver er datt nod oddigg is.19 998 1999 999 ben ikk Prin Prins ns deer Ol Olijike Olij kers rss ggeeweest. d G st Ga s land n Itaalilië wo on he het EK vvoe oetbtbal al door do or Joeego or goslav avvië in dee finnal a e me m t 2-2-00 te vver erslslaaan. Ik wen ns ju j lllie aals ls Kabbbela laaar a s eee eenn fijn seizoen to oe enn hoo op juullie i te on nntm t oee- tm Als on onttsspa p nning ga g ik graa aaag een eie nd d ten op de feestttaavo v nd nden en bij d de vvereeni ni- rijden en n met een Quaad op op hhet ett str tran and d ging gingen ng enn iinn het KaKabbbbel elga lgaat.Van de Stadsprins Bestee Kaabb bbel elaa aars r. uiitd tdag aginng. e Ik benen gebbor oreen en in 199688 enn waat ge ge-- beurdee er to toen in ditt biijzo onder dere jaar? De ‘Pr Prraagse Le Lent nte’ e wererd neerge g sl sla- la g n. De tijd vl De vlie iegt gt voooorb rbijij. enn natu atuu url rlijijk hou ikk vvaan an hhet et Cararnna nava val. ik been rb en met CCar ar- nava v l in aananra raki k ng ggekekomomenen bij C CVV de Hullllebbal Hu alke kersrs inn Ca Café fé D Doe o leen. r.. Daar Da arrom om bbes esste te Kababbe belaaar arss is heett mot ot-- merr m me meet ee eenn momooi bbed mooi edri rijfjf iinn An Analalysysee tto o vvoo oorr di ditt seiz izzoe o n vaan Zijnne Do Door or-- Apppara Ap pa atuururr iinn He H llllev evoe oets tsluluisis eenn ee eenn luch lu chti tige ge Hooo gheid d Sttadadsprins Frrans Caafé fé geenaammd T md Thhe he OOffi fficcee in D Del elft ft. rmoord J JJa Jan Ja Jans nsses n won d de Tou o r dede Fra ranc nce.. Miijjnn naa M aam is Frans Heijstrrat aam a en en voo or het Car or arnnava vals ls seizoen e 2009 – 20010 Zijijne n Doorluc ne ucht htig tigee Ho H ogheid Staadsprins St ad ns Fra r ns de 4ee Kab a beelaar de 3344e.D ((Z . e Prin Pr inse sess Beeat a rix open nde in RoRott tterrda dam m de eeer ersste metrolijn va er vann Ne Nede d rl r an and.

28 november 2009 Prinsenwisseling bij de Fuil Spuiters Pagina 136 .

Pagina 137 .

D. Prinses Anja de 1e. seizoen 2009/2010 .Vrouwenraad van H.H.

122 deecce cem embe ber 20 2009 09 Boerenbal in het rood Pa agi g na na 139 39 .

Pagina 140 .

D.H. Prinses Jennifer de 1e Pagina 141 .13 december 2009 Afgang H.

Iede dere reen en bed edan ankt kt voo oorr d dit it ssup uper err ssei eizo zo oen en.H. het besesttuurr en eiggenlijk iede deereeen ddie lid is van n dee oliljkers. De Olijkers.D. de Olijkers datt is hun ideaal. Pagi Pa g na gin 142 42 . de jeeugd g beege gele leid le idin id ing. Jeu eugd gdprprin inse ses Jenniifeer de 1 1e) e) Het Olijkerslied In Delftt is een vereniging Refrein: voorr elke goeie feesteling.Allemaal bedankt Beest stee O Olilijk j ers jk Ikk heb e eene hee eel leukk sei e zo zoen en ggeh e add.H . Maar dit jaarr was Ma Maar as een e jaarr om nooit mee eerr te verrgeete t n. Ik wil een paa Ik aar mennseen bed dan ankenn zzoaalss: Mijn Mi jnn o ouuder erss. diee dit sei e zoen dikk hee eeftt veerloreen en. Ze hebben daarr gezonde pret mett neus en kiell en boerenpet. Het is zo voo orb rbijij. Heet is heel snel geg e aan. e Datt wararen n aall hele leu e ke jaren. se n. Ikk hooppd dat at m mijin opv pvol o gerr er ook ok zo o van n ggen e iet zoals ikk dat a heeb gged edaa aan.. Lief s. Ze hebben ook k een Raad d van Elf uitt Delleff datt spreektt vanzelf. Zoond nder derr jul u lie was het noo oit it zo leukk sei eizoen ggewewee eest st. datt zijn de Delftse vrolijkers. Ikk vind d het ookok eerg rgg jam amme merr dat het nu al voo orb rbij is en e ik merrk dat het zo sneel gaa aat.D (H . Succ Su ccces es vvol o ge gend jaar. No og evven ve spepecciaa ciaal al voo oo or G Ger erar ard. Jen enni nife ferr d de Cockk (H. Ikk zal a het prins rin es zijjn heell erg misisse sen. d. Hett carnavall mett leutt en praal De Olijkers.. maa a r ik heb e het eett hhee e l leuuk geh ehad add Het bego He on als daansmar on arie i tje. n. (refrein) De Olijkers geven weerr een bal ze trainen voorr hett carnaval. de Olijkers (refrein) De carnavalsclub van Delft. Liefs. g. Daarr wordtt gezongen en gefeest doorr de Raadd van Elff hett meest...

P Prinses rinses Jerina dee 1e Jeriina d Pa agi g na na 143 43 .D.H.H.D. .133 deecce cem embe ber 20009 Installatie In nsstallatie H H.

Horen we muziek dan willen we beewegen. vrouwen en meisjes gaan dit jaar inn de polonaise voorop. Jeeugdprinses der Olijkers Pagina 144 . niets houdt ons dan nog tegen. daarom zullen we veel in bewegingg blijven. enz. taan dit jaar zullen we dansend door het Kabbelgat gaan! Aldus gelezzen en gedaan te Delfft. Jeugdprinses der Olijkers. aan ons moeder bent u nu net geweend. Dat wij van Koninklijke huize kom men is al bekend. zodat die ook eens een feestje kunnen vieren. 3. krijgt adjudant Gerard het extra zw waar. geef wat extra aandacht aan de dieeren. zeggen u alaaf. 4. giechelen doen we elke dag. 7. Jonkvrouwe van de Bonnte Pael. maar zorg altijd weer op je voeten te landen. Jerina de eerste. dat kan ook niet anders met twee prinsessen aan de top. 8. 6. De dertiende decemberr tweeduizend en negeen Hare Doorluchtige Hoogheid Prinses Jerina de 1e. 11 11. Sta af en toe eens op je handen. 9. enz. ook staan wij graag op een wavebooard. lol en plezier moet je samen maken. bij de gratie van alle Olijkerskinderen. Beschermvrouwe van de rechtenn van het dier. verklaren wij het volgende: 1. Met twee scepters in dezelfde famiilie dit jaar. daarom vragen we iedereen om in tee haken. we zorgen goed voor onze lijven. 5. Barones van Tanthof. Dansen is onze sport. als prinses mogen wij hier voor u st staan. begin de dag eens met een lach. Onder dankzegging voor het in ons gesteld vertrouwen. 2. 10. Wij.

NL Voor reserveringen kunt u bellen (015) 261 47 11 Pagina 145 .SPAANS PORTUGEES SPECIALITEITEN Dasstraat 34 .2623 CC Delft WWW.CASA-DELSOL.

r. Dat von ond d ik al heeel leuk. Prin Pr i se in sess Jerina er dee 1e.. Mam amaa hhadad spec sp ecia iaal al ggeb ebakakje j s gehe aald ld. s. Toen ikk nog jon ng wwasa gingg iikk als dans da nsm ns mariet mari etje je naaar de Olilijkker ers. Ikk benn dee nieuw we Jeeu eugd gdpr prin insses vaan de Olilijkj errs. de Ikk hhou ouu ookk hee e l veeel vana ha handsta ha and doe an oenn en wavveb bo oaarrdden en. ik hebb 1 broerr enn geen zusjes. V rig Vo ig jjaarr mo ocht oc ht ik ik adjd ud udan dant zijijjn vann Prinses Jenni enn fer. Ik wililde de ookk al hee eell lang la ng ppri ng r ns ri nses e zzijijn. Ikk wil ied edererree e n bed edan an nke kenn die iee mij geho geho olp lpen en heeeft.. Toen de jeu To eugdg comm gd mm misissi s e lan si angs gs kwam amm dac achht ikk dat ze voo oorr mama ma ma of papa kwaamen. c Ikk zit opp de sch choo ooll de Bonte Pae aell ae enn ikk zit inn ggro roep ep 7.AAla laaaf af af. We ggaa We aann er met aa e zz’n ’nn allen eenn lleu eukk eu jaaarr van a mak aken e .. Ik voe oeld ldee me gellijijkk al een Pri ee rins nsses es. Jeuggdp dprinses derer Olilijk jker erss De Olijkers bedanken Partycentrum Wesseling en het voltallige personeel voor de geweldige samenwerking in de afgelopen jaren.. Mijn broer ge er heet Marrc. jk s Ik ben Ik e 10 jjaa aar. Maa aarr ze kwam kw amen en dus om ttee vra rage genn of ik Prin Pr inse sess wililde de w worden. Mijjn ho obbybyy’s zijn zi jnn: danse anseen eenn buitteen spe peeleen. Wie kijken uit naar onze nieuwe residentie. Ikk speeel sp eel wel hhet ee et lie i fs fst met ett vvri rien riende en denn. men. Nu is het zovver e... O Olglgaa had ha d eeen en hhel elee mooo ie jurkk voo oorr m mijijj gema ge maaak a t.Even voorstellen Hallo Hall om mijijnn naa aam is Jerin erinaa Rem emieie. P g Pa giina n 146 46 .. n.

nl www.261 05 23 . ubben & Zn SCHILDERWERKEN WANDAFWERKING GRAFFITY VERWIJDERING DUBBEL GLAS SIERPLEISTER BETONREPARATIES Neringstraat 13 .Fax 015 .Mobiel 06 533 60 612 .261 21 06 thwubben@xs4all.thwubben.Delft Telefoon 015 . Schildersbedrijf Fa.nl .

Related Interests