You are on page 1of 2

Rezolvare varianta 2 Limba Romana

Varianta 2
Subiectul I (40 de puncte)

1. Expresii/locuţiuni: a trece drumul; a trece de partea cuiva; a trece peste ceva;
a trece la dezbateri; a trece sub tăcere; a trece în revistă; a trece peste greutăţi;
a trece clasa; a trece prin foc şi sabie;
2. Punctele de suspensie îndeamnă la meditaţie, sugerând totodată o puternică
încărcătură emoţională a eului liric.
3. Sens conotativ: * Când s-a uitat la mine, avea fulger în priviri. * În ochii ei
înlăcrimaţi sclipeau stele multicolore.
4. Expresivitatea verbelor la modul conjunctiv evidenţiază năzuinţa eului liric de
a-şi împlini idealul poetic, stare care se perpetuează la nesfârşit, fără să se
întrevadă înfăptuirea dorinţei: “să-ngăduie”, “s-audă”, “s-asculte”, “să moară”.
5. Tema condiţiei poetului în lume; motivul solitudinii;
6. Prezenţa eului liric: pronumele de persoana I singular:“m-”, “-mi”, “mele”,
“mea”; verbe la persoana I singular: “am închinat”, “să trec”;
7. Sentimentul dominant: tristeţe, pesimism, suferinţă, scepticism, deprimare;
8. Primele patru versuri sunt străbătute de o tristeţe sfâşietoare, de o stare
pesimistă a eului liric, exprimată prin lirism subiectiv şi evidenţiată chiar din
incipit: “Pierdut în suferinţa nimicniciei mele”. Seria comparaţiilor din următoarele
două versuri reliefează concepţia filozofică potrivit căreia în lume predomină răul,
eul liric simţindu-se neînsemnat, confuz şi nesigur, lipsit de apărare şi stabilitate:
“Ca frunza de pe apă, ca fulgerul în chaos”. Eul liric s-a închinat cu evlavie “ca
magul la soare şi la stele” pentru a i se îngădui pătrunderea în “vecinicul repaos”.
Epitetul în inversiune “vecinicul repaos” are valenţe metaforice, sugerând
moartea, ca singură cale spre eternitate.
9. Figură de stil: epitetul “glasu-i singuratec” sugerează starea de solitudine a
poetului într-o societate meschină, care nu-i înţelege aspiraţiile spirituale;
metafora “o boabă e de spumă” sugerează efemeritatea poetului în lume;
10. Titlul “Pierdut în suferinţă” sugerează chinul lăuntric, starea de deznădejde
profundă a eului liric, provocate de sentimentul izolării şi solitudinii în lume,
tristeţea sfâşietoare pentru condiţia de muritor, pentru că se simte condamnat la
anonimat. Alcătuit dintr-un adjectiv metaforic -”pierdut”- semnifică faptul că sinele
poetic este copleşit de frământări lăuntrice, de “suferinţă”, punctele de suspensie
prelungind starea de tristeţe şi de meditaţie asupra condiţiei artistului în lume.

Subiectul al II-lea (20 de puncte)

29.06.2007, Constanţa***

Dragă Mihai,

te rog să transmiţi prietenilor noştri urările mele de bine. Ceea ce m-a făcut să fiu mândru că trăiesc pe aceste meleaguri a fost faptul că toţi concurenţii veniţi din alte ţări au fost de-a dreptul încântaţi de sălbăticia naturii. Până când ne vom întâlni. unde strălucirea sălciilor aurii ce cresc pe grinduri m-a emoţionat nespus.Încă o dată regret că nu ai înclinaţii pentru cel mai inteligent sport din câte există. Mariana Badea) . de ceva ireal. De altfel. iar ţie îţi doresc distracţie plăcută la concert. atunci când lumina difuză plăsmuieşte o atmosferă misterioasă prin imaginile feerice de basm. Subiectul al III-lea (30 de puncte) Trăsături ale romanului obiectiv de tip balzacian * “Enigma Otiliei” de George Călinescu (Prof. Nici nu bănuiam că Delta Dunării este un adevărat paradis. Tot acum am văzut pentru prima oară egrete. m-am împrietenit cu un japonez şi cu un francez. mai ales în amurg. Am făcut numeroase fotografii şi de-abia aştept să le comentăm împreună săptămâna viitoare. care-ţi dau impresia de “altă lume”. ceea ce-mi dă prilejul să exersez nu numai limba engleză ci şi limba franceză. şahul. Cu prietenie. Sorin/Sorina Mardare *** În lucrarea de examen. iar silueta lor elegantă mi-a produs o emoţie cu totul aparte. pentru că ai fi avut astfel prilejul să te bucuri împreună cu mine de excursia oferită de organizatori pentru toţi participanţii la concursul internaţional de şah de la Constanţa. iar uimirea lor s-a manifestat prin reacţii pline de entuziasm. când ne vom revedea. scrisoarea se redactează pe o pagină separată. Peisajul rezervaţiei naturale este unic.