You are on page 1of 3

TERAS 4 MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN JADUAL 1

MENINGKATKAN KADAR PERYERTAAN DAN MENGURANGKAN


FOKUS 2
RISIKO KECICIRAN
STRATEGIPELAKS
1
AAN
SEKTOR/PPD
UNIT/ BIDANG

SASARAN
BIDANG/ ISU-ISU MATLAMAT STRATEGI
OBJEKTIF KPI
FUNGSI STRATEGIK STRATEGIK TO 200 200 201 (INITIATIVES)
V 8 9 0
Kurikulum Lambakan Mengadakan Meningkatka 50 buah
guru GSTT latihan dan n kemahiran sekolah Latihan guru
dalam bimbingan kepelbagaian menengah - Kaedah P&P
mengajar M/P kepada guru- P&P yang - Penyediaan
sejarah guru bukan berkesan modul
opsyen dan
GSTT tentang
P & P Sejarah

Kurikulum Lemah dalam Mengadakan Meningkatka 50 buah


menjawab bengkel n kemahiran sekolah
Bengkel
kertas 1249/2 pendedahan menjawab menengah
Teknik
SPM teknik kertas dua
Menjawab
menjawab iaitu soalan
Bersiri
kertas 2 struktur dan
esei
Kurikulum Kekurangan Mengadakan Meningkat 50 buah
BBM dalam bengkel minat murid sekolah Bengkel
bentuk video pembinaan terhadap menengah pembinaan
klip/ cosway video mata video klip/
(Sejarah klip/cosway pelajaran cosway
Dunia) sejarah
Kurikulum Guru-guru Mengadakan Meningkatka Sekolah Bimbingan
baru, GSTT bengkel n kemahiran masing- dalam
dan guru penyemakan guru dalam masing penyemakan
bukan opsyen kertas 2 penyemakan kertas 2
kurang Sejarah SPM kertas 2 Sejarah SPm
menguasai sejarah SPM
teknik
menanda
yang betul

1 MELAKSANAKAN PROGRAM KECERMELANGAN PELAJAR JADUAL 2


2 MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR DALAM
PEPERIKSAAN
Kos/
Tanggungj Tempoh/ Pelan
Program/Projek Sumbe Output KPI
IL awab Hari Kontigensi
r
GSTT dan
Guru bukan
Pegawai • Guru ICT
opsyen Penyediaan
1 Progra Careshare Meja Sains 1 Minggu • Guru
menguasai Modul
Sosial Cemerlang
P&P yang
berkesan
• Menjawab
soalan-
soalan
yang
diberi
Murid-murid • Pemeriksa
dengan
Pegawai menguasai kertas.
Teknik Menjawab lebih
2 Meja Sains 2 hari teknik • GCS dan
kertas 1249/2 tepat.
Sosial menjawab Pegawai
• Peratus
kertas 2 SPM Meja.
lulus
murid
dalm SPM
meningka
t.
3 Penyediaan Berkala : 2 PAPN, BTP, P&P lebih • Sumbagan
Cosway bln dan Guru berkesan dan agensi luar.
pengumpu Sejarah Pelajar lebih Cih. Persatuan
Pegawai
lan 2 bln berminat Sej Malaysia,
Meja Sains
penyusuna pada sejarah ARKIB, Muzium.
Sosial,
n dan 2
bulan
pemurnian
4 Eksplorasi Sejarah Pegawai OGOS 1OO orang Peningkatan • GCS
Meja Sains murid drpd 25 peratus A
Sosial sekolah (cemerlang)
dalam
matapelajara
n sejarah
5 Program Latih Tubi KPSejarah Sepanjang Semua calon Peningkatan KP sejarah dan
Berfokus (Topikal) dan KB Sains tahun SPM sekolah keputusan GK Sains Sosial
Sosial masing- cemerlang
masing sejarah SPM
6 Bengkel KP Sejarah Feb – Semua guru Penyemakan Pemeriksa
Penyemakan dan GK sebelum Sejarah ting. yang Kertas 2 SPM
Kertas 2 Ejarah Sains Sosial Intervensi 4 dan 5 menepati Ketua
SPm format LPM Pemeriksa
7