You are on page 1of 3

Stara izpitna vprašanja za PUP

1. Ameriška konfederacija
2. Britanski prestolonasledstveni red
3. Državni svet v Franciji
4. Funkcija šefa države v Švici
5. Neposredna demokracija v ZDA
6. Nezaupnica vladi v Franciji
7. Oblikovanje Zveznega sveta v Nemčiji
8. Obtožba predsednika v Ruski federaciji
9. Odgovornost predsednika republike v Franciji
10. Odgovornost vlade v parlamentu v Italiji
11. Odgovornost vlade v Ruski federaciji
12. Položaj guvernerja v državah ZDA
13. Položaj Škotske v ZK
14. Položaj župana v angleški lokalni samoupravi
15. Primerjaj oblikovanje nemškega zveznega sveta in ruskega Sveta federacije
16. Primerjj položaj francoskega ustavnega sveta in nemškega ustavnega sodišča
17. Primerjaj položaj nemškega zveznega sveta in ameriškega senata
18. Pristojnost magistratskih sodišč
19. Pristojnost Doma lordov
20. Pristojnost Sveta federacije v Rusiji
21. Pristojnost ustavnega sodišča v Italiji
22. Razmerje med Domom lordov in vlado
23. Razmerje med Kongresom in Vrhovnim sodiščem v ZDA
24. Razmerje med predsednikom Ruske federacije in Svetom federacije
25. Razmerje med vlado in predsednikom republike v Franciji
26. Razmerje med zveznim svetom in skupščino v Švici
27. Razpust francoskega parlamenta
28. Revizija ustave v ZDA
29. Sklepanje in ratifikacija mednarodnih sporazumov v ZDA
30. Suspenzivni veto Zveznega sveta v ZRN
31. Uredbe-zakoni v italijanski ureditvi
32. Ustavna revizija v ZDA
33. Ustavne konvencije kot vir britanskega ustavnega prava
34. Ustavnorevizijski referendum v Italiji
35. Ustavnosodna kontrola v francoski ureditvi
36. Ustavnosodna kontrola v Švici
37. Ustavnosodna kontrola v ZDA
38. Veto predsednika republike v ZDA
39. Vloga Doma lordov v zakonodajnem postopku
40. Vloga predsednika Ruske federacije v zakonodajnem postopku
41. Vloga šefa države pri oblikovanju vlade v ZRN
42. Volitve ameriškega predsednika
43. Volitve kanclerja v ZRN
44. Volitve nemškega kanclerja
45. Volitve podpredsednika v ZDA
46. Volitve podpredsednika ZDA
47. Volitve predsednika republike v Italiji
48. Volitve spodnjega v Združenem kraljestvu
49. Volitve šefa države v ZRN
50. Volitve zveznega predsednika v ZRN
51. Vrste zakonov v Franciji
52. Zakon o parlamentu v Združenem kraljestvu
53. Zakon o upravljanju Indije
54. Zakonodajna pristojnost federacije v ZRN
55. Zakonodajna stiska v ZRN
56. Zakonodajni postopek v britanskem parlamentu
57. Zakonodajni postopek v Nemčiji
58. Zakonodajni referendum v Italiji
59. Zastopstvo kantonov v Zvezni skupščini
60. Zaupnica v francoski ureditvi
61. Zaupnica vladi v ZRN
62. Volitve v parlament v ZRN
63. Oblikovanje ustavnega sodišča v Italiji
64. Revizija ustave v Franciji
65. Sestava vlade v Združenem kraljestvu
66. Odgovornost ministrov v Združenem kraljestvu
67. Vrhovno sodišče v ZDA
68. Sistem zveznih sodišč v ZDA
69. Regije v Italiji
70. Ustavnorevizijski postopek v Švici
71. Razpust državnega zbora v ZRN
72. Impeachment v ZDA
73. Vrste zakonov v združenem kraljestvu
74. Lokalna samouprava v ZDA
75. Ustavni svet v Franciji.
76. Zakonodaja v sili v ZRN
77. Upravno sodstvo v Franciji
78. Tajni svet v ZK
79. Sestava in volitve Senata ZDA
80. Ustavno sodisce v Ruski federaciji
81. Vrste zakonov v ZK
82. Zaupnica v Nemčiji
83. Položaj kantonov v Švici
84. Obsodba predsednika v Rusiji
85. Oblikovanje ustavnega sodišča v Italiji
86. Zakonodajni veto predsednika ZDA
87. Odgovornost vlade parlamentu v Rusiji
88. Ustavnorevizijski in zakonodajni referendum v Italiji
89. Ustavnosodna presoja v ZDA.Odgovornost vlade parlamentu v ZRN
90. Odgovornost ministrov v VB
91. Pristojnosti Vrhovnega sodišča v ZDA
92. Volitve predsednika Italije
93. Ustavnorevizijski postopek v Švici
94. Lokalna samouprava v ZDA
95. Ustavnosodna kontrola v Franciji
96. Pristojnosti Dume in Sveta Federacije
97. Kanclerski system.
98. Vpliv na oblikovanje vlade zveznega predsednika v Nemciji.
99. Organizacija regij v Italiji
100. Pristojnosti predsednika Francije v razmerju do vlade
101. Sistem zveznih sodišč v ZDA
102. Volitve zveznega zbora v Nemčiji
103. Ustavni svet v Franciji
104. Sestava vlade v VB
105. Razpust parlamenta v Nemčiji
106. Impeachment v ZDA
107. Vrste zakonov v Franciji
108. Ustavna kontrola v Franciji
109. Razmerje med vlado in predsednikom v Ruski federaciji
110. Vrste zakonov v Združenem kraljestvu
111. Ustavnosodna kontrola v Švici
112. Volitve predsednika Italije
113. Vrste pristojnosti v ZDA
114. Obtožba ruskega predsednika
115. Državni svet v Franciji
116. Volitve spodnejga doma v VB
117. Zakonodajni postopek v Nemčiji
118. Odgovornost ministrov v Angliji