You are on page 1of 1

De smarta mobiltelefonernas operativsystem

Operativsystem Android BlackBerry OS Iphone OS Maemo Symbian OS Web OS Windows Mobile


Företaget bakom Google RIM Apple Nokia Nokia Palm Microsoft
Exempel på Nexus One BlackBerry Bold Iphone 3GS Nokia N900 Nokia E72 Palm Pre Sony Ericsson
telefon 9000 Xperia X2
Kommentar I princip samma Stor i USA, Revolutionerande Nokias Det allra vanligaste Samma typ av Var från början
funktionalitet som främst inriktad när det kom i janu- utmanare. operativsyste- system som avsett för hand-
Iphone, men mind- på bra mejl i ari 2007. Enkelt och En tidigare met för mobiler Iphone. Säljs datorer. Fördelen
re slutet system. telefonen. För att smidigt att använda version fanns med några år på ännu inte i är den nära
Många telefontill- koppla mejlen andra funktioner i företagets nacken. Används Sverige. kopplingen till
verkare kommer till telefonen än telefon och mejl. surfplattor. i några smarta tele- Windows.
att göra telefoner krävs särskilda Finns över 100 000 foner från bland
med Android. program. program att ladda annat Nokia, Sony
ner. Ericsson.