You are on page 1of 7

HÁLAADÁS

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal fáradni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve,
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az ÉDESANYÁMAT!!!
Dsida Jenő

ÉDESANYÁM
Karjának erős várfala mögött
Kicsiny életem boldogan pihen.
Ha szól, ha rám néz, ha megcsókolgat,
Arcom felderül, örvend a szívem.
Nem roskadozok gond terhe alatt,
Ő hordja mindazt nemes szívén,
Én csak bevárom csendben, boldogan
Amint sok jóval nyúl keze felém.

Az Úrnak érted hálát adok. Áldom Istent érted éjjel-nappal. Tudom: kihullott könnyeinek Sós cseppjeit én okozom. Megőrizem arcod mosolyát. titkos bánatomnak Ő az első felfedője. Az édesanyám örömének Én vagyok a felezője. Gerzsenyi László TARTOZÁS Valakinek én sokat érek. Aranynál is drágább vagy nékem. Szeretném azért megszámlálni. Hogy tudjam. Messze sodorhat tőled az élet. Nyári tűzben vagy a fagyos télben. Ahogy földnek adta a napot. Mélyebbre lát az embereknél S bennem találja meg magát. Átadom. Mégis mindig gondolok reád. Somogyi Barnabás BEVEZETÉS ANYÁK NAPJÁN Májusi estén szívünk kapuját kitárjuk csendben. mit szó sem mondhat el. Emésztő. . Valaki bennem többet lát. Áldozatot nem felejtem el. Ez az est a mi édesanyánknak ünnepe legyen. Nyíló virágok édes illata lengje õt körül. Nyereség nekem minden szavad. Átadom most e pár virágszállal. Nyomodban mindig virág fakad: Nyugalmat találok közeledben.ANYÁM Ajándékul adott téged az Isten. Magammal hordom szent örökséged. mivel tartozom.

s énekünk legyen égbeszárnyaló orgonazúgás! Somogyi Imre Csorba Piroska: Mesélj rólam Mesélj anya. mit kívánok? Megmutattam a kezemmel? Mesélj rólam! Hogy szerettél? Engem is karodba vettél. mesélj rólam! Milyen lettem.nyíló szívekkel. így üdvözöljük édesanyánkat! Szívdobogásunk köszöntse õt. hogy milyen leszek. milyen szépen énekelek? Sejtetted. zengõ ajkakkal Isten is örül! Május kertjébõl letépünk minden illatos ágat. meleg tejeddel etettél? Akárcsak a testvéremet? Gyönyörködtél akkor bennem? Úgy neveztél: kicsi lelkem? És amikor még nem voltam. az útra hintjük. milyen voltam. hogy kislány leszek? Mesélj anya. a hasadban rugdalóztam. mint halk galambbúgás. amikor nem volt beszédem? Honnan tudtad. amikor már megszülettem? Sokat sírtam vagy nevettem? Tényleg nem volt egy fogam sem? Ha én nem én lettem volna. akkor is szerettél volna? . amikor még kicsi voltam? Az öledbe hogyan bújtam? És tehozzád hogyan szóltam. tudtad-e.

rosszból csuda jó lesz.Nadányi Zoltán: Anyu Tudok egy varázsszót. Csak látni akarlak. mindig jössz. ha én azt kimondom. jössz. mégis meg nem állom. látni. színesebb. ha mártás savanyú. „Anyu. fényes csillag. jaj de sok baj is van ilyen kis gyerekkel. Keserűből édes. aki e szót hallja. gondom. Ha kávé keserű. odabújni hozzád. csak egy szót kiáltok. Melegebb. mártásba. mint puszták estéli harangja. elepedsz a vágytól.. van egy név ezen a világon. merő napsugárból. olyan csuda-szó ez. sírásból mosolygás. anyu. mint száz édes álom. "Anyu. anyu!" most is kiabálom. Csupa virágból van. Anyu. anyu! Anyu!” hangzik este-reggel. csak egy kiáltásba. megölelni téged. ha hívlak. Örömében sir az. egyszerre elmúlik minden bajom. Ha ki nem mondhatod. . hogy: anyu! Mindjárt porcukor hull kávéba. ahogy jössz. Tisztán cseng. angyal szelídséged. Nagy Ferenc: Édesanyám Van egy szó. most semmi baj nincsen. Látni sietséged. csak annyit. csak egy szóba került.

Ez a szó megtanít igaz szeretetre. Hogyha elrebeged. mintha volna szárnya. Álmot hozó meséd nélkül sose múlt el este.bármi rosszat tettem. Virágos sírdombon a könnyed megered. Elmesélem e szép napon. hogy szeretlek Mikor járni tanítottál. az én legszebb imám. koldusnak menedék. nem gyötörnek gondok. lehajoltál hozzám.Ártatlan kisgyermek. Ez a legforróbb szó. Ölelgettél. már ez is imádság. cirógattál. Királynak. biztos rév. És ha elébed jön könnyes szemű árva. drága jó Anyácskám úgy szeretlek téged. Drága vigasztalás ez a a szó. édesanyám. Mentovics Éva: Elmesélem. Bánatban. Te vagy legboldogabb. véres harcterekre. valóság. Ha keblére borulsz és el kinek mondod? S ha szomorú fejfán olvasod e nevet. Ez az elhaló szó az ajkadon ott van. Kedves szóval terelgettél . hogy szeretlek téged. Mehetsz messze földre. A amikor a szíved már utolsót dobban. van egy név. hogy: drága kincsem… s megcsókoltad orcám. Beszédre is tanítottál - szívesen mesélek. E szóra felpattan szíved titkos zárja. nem álom. csöpp gügyögő hangja. Van egy szó. Nekem a legdrágább ezen a világon. . Amikor gőgicsél. örömben – ver az Isten vagy áld. Oly sok éjjel virrasztottál kívánságom lesve. Amikor kimondom: anyám. Ahogyan a barna mackók szeretik a mézet Édes. Azt súgtad. ápoltad a lelkem. ez a név.

s a muskátlik. mint ha szellő jelző a förgeteget - ezer pici jelből tudtam jöttödet. s egyszer csak nagyot kiáltok: "Mama. majd elsodrom. csak annyit mond: "De jó.végtelen hosszú most - de ahogy lassan közeledem.. ki oly sokat szenvedett! Én néki szívből kívánom: Legyen boldog e világon! Patkó Evelin BENEY ZSUZSA Hogyan vártalak? Azt kérdezted tőlem. hogy éppen mi fáj. Nem panaszkodik. a törékeny asszony kezét csókolom. miket a Mama meg nem un! Messziről köszönnek a virágok. merre van?" S egy hang felel: "Itt vagyok. A kis zöld házikó virul. mely dolgozott mindig! Nem állt meg soha kicsit pihenni! Áldja meg az Isten ezt a két kezet! És drága Nagymamát. hogy jöttél unokám!" Én repülök hozzá. fagyos téli este jégcsap csillagát. Mint tavaszi reggel a nap sugarát. lassan már nyár.. . mint a délutánra jő az alkonyat. Nagymamám házát meglelem. csak dolgozik csendesen. a drága nem pihen. Tavasz van." S látom valóban. a kertben gyomlálok. Ez a kéz.Nagymamához Kis utca . nagyon vártalak? - Mint az éjszakára fölvirrad a nap. ilyenkor minden madár muzsikál.

mint az alma ízét. záport a virág. mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget - mindenkinél jobban téged így szerettelek. madarat az ég. úgy ismertelek. Mint a fény az árnyat. . mint a patak medrét. tejet. kenyeret - pedig nem is láttalak még.