You are on page 1of 16

A FEJ IZMAI

A, MIMIKAI IZMOK

1, Fejtetőizma

Fejtetőizom (M. epicranius)

2, Szem körüli izmok

Körkörös szemizom (M. orbicularis oculi)

Szemöldöklehúzó izom (M. depressor supercilii)

Szemöldökráncoló izom (M. corrugator supercilii)

3, Orr körüli izmok

Orrizom (M. nasalis)

4, Fül körüli izmok: emberben csökevényesek

5, Száj körüli izmok

Körkörös szájizom (M. orbicularis oris)

Felsőajakemelőizom ( M. levator labii superioris)

Szájzug emelőizom (M. levator anguli oris)

Nagy járomcsonti izom (M. zygomaticus major)

Alsó ajak lehúzó izom (M. depressor labii inferioris)

Szájzugot lehúzó izom (M. depressor anguli oris)

Nevetőizom (M. risorius)

Trombitásizom (M. buccinator)

B, RÁGÓIZMOK

Halántéki izom (M. temporalis)

Rágóizom (M. masseter)

Külsőröpnyúlványi izom (M. pterigoideus lateralis)

Belsőröpnyúlványi izom (M. pterigoideus medialis)


A NYAK IZMAI
I. ELÜLSŐCSOPORT

A, FELÜLETES NYAKIZMOK

Nyaki bőrizom (Platysma)

Fejbiccentőizom (M. sternocleidomastoideus)

B, NYELVCSONTI IZMOK

1, NYELVCSONT FELETTI IZMOK


Állkapocs-nyelvcsonti izom (M. mylohyoideus)

Kéthasú állkapocsizom (M. digastricus mandibulae)

Íróvesszőnyúlvány-nyelvcsonti izom (M.stylohyoideus)

Állcsúcs-nyelvcsonti izom (M. geniohyoideus)

2, NYELVCSONT ALATTI IZMOK


Szegycsont-nyelvcsonti izom (M.sternohyoideus)

Szegycsont-pajzsporc izom (M.sternothyroideus)

Pajzsporc-nyelvcsonti izom (M.thyrohyoideus)

Lapocka-nyelvcsonti izom (M.omohyoideus)

C, MÉLY NYAKIZMOK

1, ELÜLSŐCSOPORT
Hosszú fejizom (M. longus capitis)

Elülsőegyenes fejizom (M.rectus capitis anterior)

Hosszú nyakizom (M. longus colli)

2, OLDALSÓ CSOPORT

Elülsőferde nyakizom (M. scalenus anterior)

Középsőferde nyakizom (M. scalenus medius)

Hátulsó ferde nyakizom (M. scalenus posterior)

2
II. HÁTULSÓ CSOPORT

Nyaki leghosszabb izom (M. longissimus cervicis)

Feji leghosszabb izom (M. longissimus capitis)

Nyaki csípő-bordai izom (M. iliocostalis cervicis)

Feji féltövises izom (M. semispinalis capitis)

Nyaki szíjizom (M. splenius cervicis)

Feji szíjizom (M. splenius capitis)

3
A TÖRZS IZMAI
1. Mellkasizmok

IZOM NEVE EREDÉS TAPADÁS MŰKÖDÉS

FELÜLETES MELLKASIZMOK
pars clavicularis:-clavicula vállízületben:
2/3-a adductio kar
Nagy mellizom pars sternocostalis:-sternum Crista tuberculi lehúzása,
M.pectoralis major és III-VI costa majoris belégzési
pars abdominalis:-egyenes segédizom
hasizom hüvelye
A váll
Processus
Kis mellizom protractioja
III.-V.costa coracoideus
M. pectoralis minor belégzési
scapulae
segédizom
Kulcscsont alatti izom clavicula. kulcscsontot
I. borda szegycsonti vége
M.subclavius alsó fsz. rögzíti
Angulus inf.
Elülsőfűrészizom I.-IX.borda külsőfsz. Scapulae, kar 90° fölé
M.serratus anterior margo medialis abductioja

MÉLY MELLKASIZMOK
Külsőbordaközti izmok belégzés
Mm. intercostales externi felsőborda alsó borda
Belsőbordaközti izmok alsó szélén felsőszélén
Mm. intercostales interni kilégzés
Haránt mellkasizom III-VI.cartilago
Proc. Xyphoideus sterni
M. transversus thoracis. costae kilégzés
1-2 vel
Bordaemelőizmok C7-Th12 csigolyák lejjebb:costa: belégzés
Mm. levatores costarum Proc. transversus bordagumó és
szöglet között
ágyéki r.: L3 , L4 csigolya
bordai r: 6 alsó borda Belégzés,
Rekeszizom szegycsonti rproc. Centrum mell és
Diaphragma Xyphoideus sterni tendineum hasüreg
elválasztása

4
2. Hasizmok

IZOM NEVE EREDÉS TAPADÁS MŰKÖDÉS


Külsőferde hasizom
V-XII borda -labium externum,
M. obliquus externus hasűri nyomás
külsőfsz. linea alba
abdominis fenntartása
Belsőferde hasizom gerinc: flexio
-linea intermedia -3 alsó borda,
M. obliquus internus ventralis,
-tractus thoracolumbalis -linea alba
abdominis dorsalis
-labium internum lateralis
Haránt hasizom
fascia thoracolumbalis Linea alba torsio,
M. transversus abdominis
-6 alsó borda retorsio
Egyenes hasizom ramus superior
V-VII borda
M. rectus abdominis ossis pubis
gerinc
Négyszögűágyékizom crista iliaca -XII borda
flexio.lateralis
M. quadratus lumborum -L1-4 csigolya

3. Hátizmok
IZOM NEVE EREDÉS TAPADÁS MŰKÖDÉS
FELÜLETES HÁTIZMOK

-extremitas lapockákat
C1 -Th12 csigolya acromialis
Csuklyásizom közelíti, vállöv
processus claviculae
M. trapezius elevatioja,fej:
spinosus -acromion scap..
flexio dorsalis
-spina scap.
-Th 8 -12 csigolya vállízületben:
Széles hátizom proc.spinosus Crista tuberculi retroflexio
M. latissimus dorsi -fascia minoris adductio
thoracolumbalis med.rotatio
Kis rombuszizom C 6-7 csigolya margo medialis Lapockák
M. rhomboideus minor proc.spinosus scpulae retractioja,(kato-
Nagy rombuszizom Th 1-4 csigolya margo medialis nás tartás)
M. rhomboideus major Proc.spinosus scapulae elevatio
Lapockaemelőizom C 1-4 csigolya angulus superior
lapocka elevatioja
M. levator scapulae proc. transversus scpulae
Hátsó felsőfűrészizom C 6-7,Th 1-2
bordát emelve
M.serratus posterior csigolya proc. II-V borda
belégzés
superior spinosus
Hátsó alsó fűrészizom Th 11-12, L1-2 bordát süllyesztve
M.serratus posterior csigolya proc. IX-X borda kilégzés
inferior spinosus

5
MÉLY HÁTIZMOK

Tövisizom M. spinalis
Mellkasi leghosszabb izom M. longissimus thoracis Egyenes tartás,
Csípőbordai izom M. iliocostalis lumborum, thoracis gerinc feszítése
Sokbahasadt izom M. multifidus torziós mozgások
Forgató izmok Mm. rotatores

A FELSŐVÉGTAG IZMAI
1. Vállizmok

IZOM NEVE EREDÉS TAPADÁS MŰKÖDÉS


-extremitas
vállízületben :
sternalis
abductio
Deltaizom claviculae tuberositas deltoidea
-elülsőr. medialis rotatio
M. deltoideus -acromion humeri
-hátulsó r. lateralis rotatio
-spina
scapulae
vállízületben :
Lapocka alatti izom fossa
crista tuberculi medialis rotatio,adductio
M. subscapularis subscapularis
minoris humeri vállízület védelme

vállízületben :lateralis
Tövis feletti izom fossa
tuberculum majus rotatio, abductio,
M. supraspinatus supraspinata
humeri vállízület védelme

vállízületben: lateralis
Tövis alatti izom fossa tuberculum majus
rotatio,adductio
M. infraspinatus infraspinata humeri
vállízület védelme

Kis görgetegizom margo vállízületben:lateralis


tuberculum majus
M. teres minor lateralis rotatio, adductio
humeri
scapulae

Nagy görgetegizom angulus vállízületben: medialis


crista tuberculi
M. teres major inferior rotatio, adductio
minoris
scapulae

6
2. Karizmok

IZOM NEVE EREDÉS TAPADÁS MŰKÖDÉS

HAJLÍTÓK

Caput longum
könyökízületben:
:tuberculum
tuberositas flexio,supinatio
Kétfejűkarizom supraglenoidale scap.
radii vállízületben
M. biceps brachii Caput breve: processus
anteflexio,abductio
coracoideus

Karizom könyökízületben:
tuberositas
M. brachialis corpus humeri flexio
ulnae

karcsont fső vállízületben :


Hollócsőrkarizom
processus coracoideus harmadában anteflexio,adductio
M. coracobrachialis
scapulae medialisan

FESZÍTŐK

caput longum: vállízületben:adductio


tuberculum
Háromfejűkarizom infraglenoidale scap. olecranon könyökízületben:
M. triceps brachii caput mediale : corpus ulnae extensio
humeri (hátul, belül)
caput laterale:corpus
humeri (hátul, kívül)

Kampóizom epicondylus lateralis olecranon könyökízületben:


M. anconeus humeri ulnae extensio,
könyökizület védelme

7
3. Alkarizmok

IZOM NEVE EREDÉS TAPADÁS MŰKÖDÉS

HAJLÍTÓK FELÜLETES RÉTEGE

-epicondylus
medialis humeri
Hengeres borintóizom -processus corpus radii alkar pronatioja
M. pronator teres coronoideus (elülsőfelszín) könyökízületben: flexio
ulnae

Orsócsonti epicondylus basis ossis csuklóízületben:


csuklóhajlító izom medialis humeri metacarpi II. palmarflexio
M. flexor carpi radialis radialis abductio
könyökízületben: flexio

csuklóízületben:
Hosszú tenyérizom epicondylus aponeurosis palmarflexio
M. palmaris longus medialis humeri palmaris tárgyak biztos megfogása
könyökízületben: flexio

csuklóízületben:
Singcsonti csuklóhajlító epicondylus -os pisiforme palmarflexio
izom medialis humeri -basis ossis ulnaris abductio
M. flexor carpi ulnaris -corpus ulnae. metacarpi V. könyökízületben: flexio

Felületes ujjakat hajlító -epicondylus Ujjak flexioja


izom medialis humeri Basis ossis csuklóízületben:
M. flexor digitorum -corpus radii metacarpi II-V. palmarflexio
superficialis könyökízületben: flexio

HAJLÍTÓK MÉLY RÉTEGE

Mély ujjakat hajlító izom -corpus ulnae phalanx distalis ujjak flexioja
M. flexor digitorum -membrana II-V. csuklóízületben:
profundus interossea palmarflexio

hüvelykujj flexioja
Hosszú hüvelykujj- phalanx distalis adductioja
-corpus radii
hajlító izom I. csuklóizületben:
-membrana
M. flexor pollicis longus palmarflexio,radialis
interossea
abductio

8
Négyszögűborintóizom corpus ulnae corpus radii
M. pronator quadratus (distalis vége) alkar pronatioja
(distalis vége)

IZOM NEVE EREDÉS TAPADÁS MŰKÖDÉS

FESZÍTŐK FELÜLETES RÉTEGE

Karorsói izom epicondylus pronatio-supinatio


M. brachioradialis lateralis humeri processus (középállásba helyezi az
styloideus radii alkart)
könyökízületben: flexio
Hosszú orsócsonti
csuklófeszítőizom epicondylus basis ossis csuklóízületben:
M. extensor carpi lateralis humeri metacarpi II. dorsalflexio
radialis longus radialis abductio
Rövid orsócsonti
csuklófeszítőizom epicondylus basis ossis csuklóízületben:
M. extensor carpi lateralis humeri metacarpi III. dorsalflexio
radialis brevis

Ujjakat feszítőizom epicondylus phalanx distalis ujjak extensioja


M. extensor digitorum lateralis humeri II-V. csuklóízületben:
dorsalflexio

Kisujjfeszítőizom epicondylus phalanx distalis V. kisujj extensioja


M. extensor digiti lateralis humeri csuklóízületben:
minimi ulnaris abductio
Singcsonti
csuklófeszítőizom epicondylus basis ossis csuklóízületben:
M. extensor carpi lateralis humeri metacarpi V. dorsalflexio
ulnaris ulnaris abductio

FESZÍTŐK MÉLY RÉTEGE

Hanyintóizom
M. supinator epicondylus corpus radii alkar supinatioja
lateralis humeri corpus ulnae
Hosszú hüvelykujj-
távolítóizom -corpus radii hüvelykujj abductioja
M. abductor pollicis -corpus ulnae basis ossis repositioja
longus -membrana metacarpi I. csuklóízületben:
interossea radialis abductio

9
Rövid hüvelykujj-
feszítőizom -corpus radii phalanx proximalis hüvelykujj extensioja
M. extensor pollicis -membrana I. abductioja
brevis interossea csuklóízületben:
radialis abductio
Hosszú hüvelykujj-
feszítőizom -corpus ulnae phalanx hüvelykujj extensioja
M. extensor pollicis -membrana distalis I. abductioja
longus interossea csuklóízületben:
radialis abductio
Mutatóujj
feszítőizma -corpus ulnae phalanx distalis II. 2. ujj extensioja
M. extensor indicis -membrana csuklóízületben:
interossea dorsalflexio

10
4. A kéz izmai

Hüvelykpárna (thenar) izmai

Rövid hüvelykujj-távolító izom (M. abductor pollicis brevis)

Rövid hüvelykujjhajlító izom (M. flexor pollicis brevis)

Hüvelykujj- szembehelyezőizom (M. opponens pollicis)

Hüvelykujj- közelítőizom (M. adductor pollicis)

Tenyérárok (mesothenar) izmai

Gilisztaizmok (Mm. lumbricales)

Tenyéri csontközti izmok (Mm. interossei volares)

Kézháti csontközti izmok (Mm. interossei dorsales)

Kisujjpárna (kisujjpárna) izmai

Kisujjtávolító izom (M. abductor digiti minimi)

Rövid kisujjhajlító izom (M. flexor digiti minimi brevis)

Kisujj-szembehelyezőizom (M. opponens digiti minimi)

11
AZ ALSÓ VÉGTAG IZMAI
1. Csípőizmok

IZOM NEVE EREDÉS TAPADÁS MŰKÖDÉS

BELSŐCSÍPŐIZMOK
Csípőhorpasz izom
M. iliopsoas Th12, L1-4 csípőízületben:
1.Nagy horpaszizom corpus trochanter minor flexio,
M. psoas major vertebrae, femoris lateralis rotatio
processus
costarius

2.Csípőizom trochanter minor csípőízületben:


M. iliacus fossa iliaca femoris flexio,
lateralis rotatio

Kis horpaszizom L1 corpus


os pubis ágyéki tájék flexioja
M. psoas minor vertebrae
os sacrum
Körteképűizom trochanter mjor csípőízületben:
(facies
M. piriformis femoris extensio, lateralis
pelvina).
rotatio
membrana
Belsőelfedőizom fossa trochanterica csípőízületben:
obturatoria
M. obturator internus femoris lateralis rotatio
(belső
hajlított
felszíne).
csipőíz.ben:abductio

Felsőikerizom spina fossa trochanterica csípőízületben:


M. gemellus superior ischiadica femoris lateralis rotatio
hajlított
csipőíz.ben:abductio

Alsó ikerizom tuber fossa trochanterica ua.


M. gemellus inferior ischiadica femoris

KÜLSŐCSÍPŐIZMOK
-linea glutea -tuberositas glutea
csípőízületben :
post. mögött femoris
extensio
Nagy farizom -os sacrum -tractus iliotibialis
lateralis rotatio
M. gluteus maximus -fascia
abductio
thoraco-
lumbalis

12
csípőízületben:
linea glutea
Középsőfarizom trochanter major abductio
ant. és post.
M. gluteus medius femoris elülsőr. med.rotatio
között
hátulsó r. lat.rotatio
Kis farizom linea glutea csípőízületben:
M. gluteus minimus ant. és inf. trochanter major abductio
között femoris med. rotatio
Combpólyafeszítőizom fascia lata (tractus
M. tensor fasciae latae spina iliaca
iliotibialis)-condylus csípőízületben: flexio
ant. sup.
lat. tibiae térdízületben: extensio
Külsőelfedőizom
M. obturator externus membrana fossa trochanterica csípőízületben:
obturatoria femoris lateralis rotatio
külsőfsz. hajlított
csipőíz.ben:abductio

Négyszögűcombizom tuber crista csípőízületben:


M. quadratus femoris ischiadica intertrochanterica lateralis rotatio
femoris

2. Combizmok

IZOM NEVE EREDÉS TAPADÁS MŰKÖDÉS

A COMB FESZÍTŐIZMAI
Szabóizom -spina iliaca pes anserinus csípőízületben:
M. sartorius ant.sup. tibiae flexio
térdízületben: flexio
Négyfejűcombizom
M. quadriceps femoris tuberositas tibiae térdízületben:
extensio
a, Egyenes combizom spina iliaca csípőizületben:
M. rectus femoris ant.inf. flexio
acetabulum
pereme
b, Belsővaskosizom corpus femoris
M. vastus medialis med.része
c, Középsővaskosizom corpus femoris
M. vastus intermedius elülsőrésze
d, Külsővaskosizom corpus femoris
M. vastus lateralis lat. része

A COMB HAJLÍTÓIZMAI

Félighártyás izom tuber ischiadica térdízületben:

13
M. semimembranosus condylus medialis flexio,med. rotatio
tibiae csípőizületben:
extensio
pes anserinus térdízületben:
Féliginas izom tibiae flexio,med. rotatio
tuber ischiadica
M. semitendinosus csípőizületben:
extensio
caput longum: csípőizületben:
Kétfejűcombizom tuber ischiadica extensio
caput fibulae
M. biceps femoris caput breve: térdízületben:
corpus femoris flexio,lat. rotatio

A COMB KÖZELÍTŐIZMAI
csípőízületben:
pecten ossis
Fésűizom linea pectinea adductio, lat. rotatio,
pubis
M. pectineus femoris flexio
csípőízületben:
Rövid combközelítőizom ramus inferior linea aspera adductio, lat. rotatio,
M.adductor brevis ossis pubis femoris flexio

Hosszú combközelítő ramus inferior linea aspera csípőízületben:


izom ossis pubis femoris adductio, lat. rotatio,
M.adductor longus flexio

Nagy combközelítőizom ramus inferior linea aspera csípőízületben:


M.adductor magnus ossis pubis, femoris adductio, lat. rotatio,
ramus inf.ossis flexio
ischii
csípőízületben:
Karcsúizom ramus inferior pes anserinus adductio, flexio
M.gracilis ossis pubis tibiae térdízületben:
flexio,med.rotatio

3. Lábszárizmok

IZOM NEVE EREDÉS TAPADÁS MŰKÖDÉS

A LÁBSZÁR FESZÍTŐIZMAI
condylus lat. tibiae os cuneiforme ugróízületekben:
Elülsősípcsonti izom membrana interossea mediale dorsalflexio,

14
M. tibialis anterior basis ossis supinatio
metatarsi I.
öregujj extensioja,
Hosszú öregujjfeszítő corpus fibulae phalanx bokaízületben:
izom membrana interossea distalis I. dorsalflexio
M. extensor hallucis longus
Hosszú ujjakat feszítő -condylus lat. tibiae phalanx media 2- 5. ujjak
izom -membrana interossea et distalis II-V. extensioja
M. extensor digitorum -caput fibulae bokaízületben:
longus dorsalflexio

A LÁBSZÁR HAJLÍTÓIZMAI
FELÜLETES RÉTEG
tuber calcanei
Háromfejűlábikraizom bokaízületben
(Achilles-ín)
M. triceps surae plantarflexio
a,Kétfejűlábikraizom condylus med. et lat. térdízületben: flexio
M. gastrocnemius. femoris felett
b, Gázlóizom caput fibulae
M. soleus linea musculi solei
tibiae
Talpi izom bokaízületben
condylus lat. femoris tuber calcanei
M. plantaris plantarflexio
felett (Achilles-ín)
térdízületben flexio
MÉLY RÉTEG

Hátulsó sípcsonti izom corpus fibulae, os naviculare bokaízületben


M. tibialis posterior. corpus tibiae, os cuneiforme plantarflexio,
membrana interossea mediale talpi láb supinatioja
oldalon
Hosszú ujjakat hajlító
phalanx
izom corpus tibiae. 2- 5. ujjak flexioja
distalis II-V.
M. flexor digitorum. longus láb plantarflexiója
Hosszú öregujjhajlító izom
phalanx
M. flexor hallucis longus corpus fibulae, öregujj flexioja,
distalis I.
membrana interossea láb plantarflexioja
corpus
Térdárki izom condylus lat. femoris tibiae,linea térdízületben:
M. popliteus felett musculi solei flexio,
felett. védelem

15
A SZÁRKAPCSI IZMOK

Hosszú szárkapcsi izom caput fibulae, os cuneiforme bokaízületben:


M. peroneus longus corpus fibulae med. plantarflexio
basis ossis
metatarsi I. láb pronatioja
talpi oldal
bokaízületben:
Rövid szárkapcsi izom corpus fibulae basis ossis plantarflexio
M. peroneus brevis metatarsi V. láb pronatioja

4. A láb izmai

Lábháti izmok

Rövid öregujjfeszítőizom (M. extensor hallucis longus)


Rövid ujjfeszítőizom (M. extensor digitorum brevis)

Talp izmai

Öregujj párna izmai

Öregujj távolító izom (M. abductor hallucis)


Rövid öregujjhajlító izom (M. flexor hallucis brevis)
Öregujj távolító izom (M. adductor hallucis)

Talpközép izmai

Rövid ujjakat hajlító izom (M. flexor digitorum brevis)


Négyszögűtalpi izom (M. quadratus plantae)
Gilisztaizmok (Mm. lumbricales)
Talpi csontok közötti izmok (Mm. interossei plantares)
Lábháti csontok közötti izmok (Mm. interossei dorsales)

Kisujjpárna izmai

Kisujjtávolító izom (M. abductor digiti minimi)


Kisujjhajlító izom (M. flexor digiti minimi)
Kisujj szembehelyezőizom (M. opponens digiti minimi)

16