You are on page 1of 2

THE ENDTIME CHRONICLES, nr.

de Boeddha

Reïncarnatie is een vloek. De menselijke ziel


worstelt zich door miljoenen vormen, zonder
zichzelf te vinden. Gautama, die geboren werd als
prins en later de Boeddha zou worden genoemd,
groeide op in luxe en welvaart. Buiten de
paleismuren betekende het leven van de mens
armoede, ziekte en tegenslag. In deze spirituele
turbulentie is de mens
gedoemd om eindeloos te lijden. Boeddha wijst een
weg om aan dit lijden een einde te maken.
Onthechting van de materiële
wereld, vermindert het lijden. Goede gedachten,
goede woorden en goed handelen wijzen je pad.
Nirvana, de werkelijke wereld, waarvan onze
materiële wereld slechts een afspiegeling is, lijkt
binnen handbereik als we het juiste pad volgen.
Goden zijn in dit proces irrelevant. Het Boeddhisme
is een vorm van atheïsme.

De goden zijn echter niet irrelevant, ze zijn net


als de mens gebonden aan de cycli in de kosmos.
Nadert het Rad van Wedergeboorte een cruciaal
moment, zoals de huidige fase, die zou moeten
culmineren in een omwenteling in 2012, dan zullen
de goden en demonen zich steeds duidelijker
manifesteren. Ook een cyclus van 330 miljoen
jaren kent een einde. Het Boeddhisme kent een
hiërarchie, die uiteindelijk culmineert in
monnikken, die bereid zijn zichzelf in brand te
steken om een hoger doel te dienen.
Dit is een doodlopende weg. De mens dient niet zijn
banden met de werkelijkheid te verbreken, de mens
dient te overdenken welke banden ermee (opnieuw)
moeten worden aangegaan. Laten we deze
referentiepunten los, dan zijn we overgeleverd aan
goden en demonen, die graag de ontstane leegte in
ons brein willen vullen. We zien de gevolgen
hiervan om ons heen. Dit is de enige verklaring
voor de absurditeiten, gewelddadigheid en
perversiteiten, die zich in onze directe omgeving
voordoen.

Zou de Boeddha nu het levenslicht hebben hervonden,


dan zou hij (of zij) ons gewaarschuwd hebben voor
onze afhankelijkheid en de kwalijke invloeden van
mobiele telefoons, computers, magnetrons en
plasmaschermen. De afbraak van persoonlijke
contacten en vervlakking van het leven. De
vernietiging van ons milieu en de natuur. De
troosteloosheid van onze steden. De walgelijke
overproductie en -consumptie. Wil je de
werkelijkheid hervinden, dan zul je hiervan
afscheid moeten nemen. Dit is een langdurig proces.
Maar het leert je jezelf kennen via een uitbundige
aanwezigheid van natuurlijke energie.

HET LEVEN IS GEEN AFLEIDING, "ENTERTAINMENT", MAAR


"THE REAL THING".

Jian, tcm, SiTU