BIBLIOGRAFIJA

(od 1. do 50. broja) (1374 radova)

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

JEZIK I KNJIŽEVNOST
1. Abazović Lejla: 2. Abazović Lejla: 3. Ajanović Emina: 4. Arnaut Alica: 5. Arnaut Muhamed: 6. Arnaut Muhamed: 7. Arslani Anita: 8. Bajramović Muris: 9. Bajramović Muris: 10. Bajtarević Razija: 11. Balagija Alma: 12. Bašić –Jarić Anela: 13. Beganović Fahrudin: 14. Brkić-Medžedović Sedina: 15. Mrkić-Medžedović Sedina: 16. Ćoralić Zrinka: 17. Ćosić Fatima: 18. Dedić Zekija: 19. Džajić Idriz: 20. Džajić Idriz: 21. Džanko Muhidin: 22. Džanko Muhidin: 23. Džanko Muhidin: 24. Džanko Muhidin: 25. Džanko Muhidin: 26. Džanko Muhidin: 27. Džanko Muhidin: 28. Džanko Muhidin: 29. Džanko Muhidin: 30. Džibrić Amira: Turcizmi u prozi Abdurezaka Hifzi Bjelevca Mjesto turcizama u leksičkom sistemu bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika Opservacije o rezultatima provjere znanja iz bosanskog jezika i književnosti za 5. razred Zbor se kupi na Kakanj-pazaru Fenomen poetizma Maka Dizdara: Vrijednosti književnog jezika srednjovijekovne Bosne Idemo u Slovograd Nasilno stvaranje razlike u književnosti u doba austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini str. 37-38. str. 10-11. str. 54-58. str. 51-54. str. 2-7. str. 66-74. str. 39-41. str. 69-72. br.47/2008. br.48/2008. br.20/2000. br.27/2002. br.45/2007. br.50/2009. br.3/1996. br.34/2005. br.50/2009. br.21/2000. br.46/2008. br.48/2008. br.31/2004. br.25/2001. br.47/2008.

str. 61-65. Skica stanja Bosanskohercegovačkog postmodrenističkog romana str. 56-58. Interpretacija književnog teksta primjenom odgojne drame str. 111-113. Nastavna priprema iz Bosanskog jezika i književnosti: Sijelo mudraca- Nedžad Ibrišimović str. 12-13. Sinonimija u bosanskom jeziku Bosanski jezik i književnost str. 61-64.
str. 35A-35D. Poetska funkcija akcenata i postakcenatskih dužina u Kulenovićevoj pjesmi "Ševa" Frazemi u BH štampi nastali metaforizacijom, metonimizacijom, poreñenjem, personifikacijom, str. 46-52. hiperbolom, antonomazijom i eufemizmom str. 5-9. O frazemu kao temeljnoj jedinici frazeologija str. 41-48. Dramski tekst u nastavi: Hasanaginica Alije Isakovića (VIII razred osnovne škole) Veliko i malo pisano slovo V, v (model časa u 1. str. 37-38. razredu) str. 6-10. Interpretacija pjesme "Dažd" Tina Ujevića

br.48/2008. br.15/1999. br.25/2001. br.18/2000. br.26/2002. br.1/1995. br.2/1995. br.3/1996. br.7/1997. br.8/1997. br.9/1997. br.12/1998. br.18/2000. br.19/2000. br.24/2001.

Kratke nadrealističke pjesme u višim razredima osnovne škole Pijevac i lisica, bošnjačka narodna basna Osnovne povijesne odrednice bošnjačke književnosti za djecu Pisci i djela iz orijentalne književnosti u novim čitankama za osnovne i srednje škole Dramatizacija književnoumjetničkog teksta Nastavna interpretacija dramskog djela "Hasanaginica" A. Isakovića

str. 36-42. str. 14-15. str. 12-15. str. 15-18. str. 29-31. str. 63-65.

Nastavna interpretacija pripovijetke "Majka" Zije str. 15-21. Dizdarevića str. 117-119. Strah od teksta str. 59-64. Balkanski literarni torzo Izbor iz bosanskohercegovačke poezije za djecu Mehmed-aga Prušćanin, Duvanjski arzuhal (Model časa u II. razredu srednje škole) str. 82-83. str. 77-78.

31. Džibrić Ismeta: 32. ðonlić Slañana: 33. Fazlić Jusuf: 34. Fazlić Jusuf: 35. Fazlić Jusuf: Grubišić Pulišelić Eldi, 36. Ugrina Silvija: 37. Hadžić Rusmira: 38. Hadžić Emina: 39. Hadžiefendić Omer: 40. Hakanović Azra: 41. Handžar Fadila: 42. Hasić Nisveta: 43. Helić Džemila: 44. Herco Fikret: 45. Hrnčić Senija: 46. Hrnčić Senija: 47. Husić Arif: 48. Isaković Alija: 49. Islambegović Selma: 50. Jahić Dževad: 51. Jahić Dževad: 52. Jahić Dževad: 53. Jarić Abid: 54. Jarić Abid: 55. Jarić Abid: 56. Jarić Abid: 57. Karahmet Fehima: 58. Karahmet Velida: 59. Kohnić Elmedina: 60. Kozličić Franka: 61. Kozličić Franka: 62. Lyn Richards, Stephen Koziol: Matić Mirjana, 63. Pirs Kristina: 64. Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak 65. Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak 66. Mujezinović Fatima-Nidžara: 67. Mujezinović Fatima-Nidžara: 68. Mujezinović Fatima-Nidžara: 69. Mujezinović Fatima-Nidžara: 70. Mujezinović Fatima-Nidžara: 71. Mujezinović Fatima-Nidžara:

Mak Dizdar: "Ruka", model časa u 6. razredu Obrada bajke: Šarl Pero: Bajke, model časa lektire Nastajanje književnoumjetničkog teksta Struktura književnoumjetničkog teksta Istina i mašta u književnoumjetničkom tekstu Pitanje ženskog obrazovanja u književnopedagoškim tekstovima njemačkih autorica Model Godišnjeg plana rada Aktiva profesora bosanskoga jezika i književnosti Metodički pristup liku Leonea iz Krležine drame Gospoda Glembajevi Interpretacija književnog djela "Kako je nastalo drago kamenje", indijanska narodna priča

str. 55-58. str. 53-55. str. 7-8. str. 16-17. str. 19-20. str. 21-27. str. 70. str. 103-104. str. 75-76.

br.27/2002. br.21/2000. br.5/1996. br.6/1997. br.10/1998. br.47/2008. br.21/2000. br.43/2007. br.10/1998. br.26/2002. br.14/1999. br.13/1998. br.26/2002. br.15/1999. br.19/2000. br.30/2003. br.25/2001. br.27/2002. br.47/2008. br.18/2000. br.20/2000. br.21/2000. br.10/1998. br.21/2000. br.26/2002. br.34/2005. br.17/1999. br.24/2001. br.27/2002. br.15/1999. br.19/2000. br.7/1997. br.48/2008. br.27/2002. br.27/2002. br.9/1997. br.10/1998. br.11/1998. br.12/1998. br.15/1999. br.18/2000.

"Smrt Omera i Merime", narodna balada (Model str. 66-68. časa u 7. razredu) str. 4-7. "Trešnja" Dž. Latića, priprema za čas Grozdanin kikot Hamze Hume Karlo Kolodi: Pinokio, model časa lektire u 3. razredu Govor krvi i mesa - ekspresionističke drame Ahmeda Muradbegovića Alija Aljoša Musić "Buldožer pred jabukom" "Skeledžija" M. Selimović, model časa u 8. razredu Učenikovo čitanje može se vrednovati Bosno moja, Ljepša si od raja Problem jezika u filozofiji Martina Heideggera Naučna utemeljenost bosanskog jezika Bošnjački pisci i svijest o bosanskom jeziku Sevdalinka i bosanski jezik "Ovo tuga govori..." O ašikovanju u narodnoj pjesmi O prosidbi djevojke u narodnoj pjesmi O skraćeničkim modelima u bosanskom jeziku Interpretacija književnog teksta "Rijeka" Interpretacija književnog teksta "Najdragocjeniji plod", model časa u 4. razredu Skender Kulenović: Abez, model časa u 4. razredu Lektira "Slavuj" H. Ch. Andersena str. 31-38. str. 60-65. str. 94-96. str. 5-10. str. 79-82. str. 32-33. str. 117. str. 53-62. str. 57-58. str. 50-52. str. 39-40. str. 21-22. str. 49-50. str. 34-35. str. 67-68. str. 83-85. str. 65-66. str. 66-67. str. 9-14.

Čitanje u sebi nepoznatog teksta “Pijetao i lisica”, str. 93-96. narodna basna str. 27-28. Neformalna drama Tijelo kao izvor frazema Književno-historijska baština narodnog prosvjetiteljstva str. 2-4. str. 109-110. str. 111-112. str. 22-24. str. 23-26. str. 51-66. str. 102-107. str. 49-61. str. 84-96.

Narodne poslovice
Jovan Dučić "Jablanovi", interpretacija "Modra rijeka" M. Dizdara u nastavi Školska interpretacija romana Legenda o Ali paši Poetski svijet Abdulaha Sidrana u nastavi Zeleno busenje, Edhem Mulabdić (Čas lektire u srednjoj školi) Uvoñenje učenika u svijet drame Ahmeda Muradbegovića

72. Mujezinović Fatima-Nidžara: 73. Mujezinović Fatima-Nidžara: 74. Mujezinović Fatima-Nidžara:

Interpretacija romana “Ponornica” Skendera Kulenovića, metodički pristup Upoznavanje učenika sa novelama Alije Nametka Priprema maturskih radova iz jezika i književnosti Primjer ostvarivanja balansa izmeñu ciljeva i zadataka nastave bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti i koncepta obrazovanja za mir Učenje i poučavanje Interpretacija romana “Ugursuz” Nedžada Ibrišimovića Kameni spavač - Mehmedalija Mak Dizdar Ženidba Smailagić Mehe

str. 16-28. str. 20-28. str. 19-27. str.74-76.

br.20/2000. br.22/2001. br.25/2001. br.49/2008.

75. Mujkanović Azra: 76. Muminović Hašim: 77. Muzaferija Jasenko: 78. Ništović Hazema: 79. Ništović Hazema: 80. Ništović Hazema: 81. Ništović Hazema: 82. Omanović Suljo: 83. Pašanović Emsudin: 84. Pašić Nedžad: 85. Pašić Nedžad: 86. Pečenković Vildana: 87. Pekmez Mevlida: 88. Pirić Alija: 89. Pjanić Amira: 90. Pjanić Amira: 91. Pjanić Ratmira:

str. 69-72. str. 97-100. str. 10-13. str. 15-19.

br.19/2000. br.19/2000. br.1/1995. br.2/1995. br.4/1996. br.8/1997. br.27/2002. br.33/2004. br.9/1997. br.12/1998. br.47/2008. br.9/1997. br.21/2000. br.10/1998. br.12/1998. br.24/2001. br.30/2003.

Književno djelo Ive Andrića u novom Nastavnom str. 18-20. planu (Prokleta avlija) Stanje nastave bosanskoga jezika i književnosti str. 26-30. kroz prizmu jednog modela testa str. 62-65. H. Ch. Andersen: "Devetero", model časa u 2. razredu str. 112-114. Struktura, radnja i likovi u književnom tekstu Umjetnički tekst u nastavi književnosti Interpretacija epa "Ilijada" O razvojnom putu Ponornice Skendera Kulenovića Korak prema savremenoj nastavi Sevdalinka - pjesma o ljubavi Simbolička uloga pejzaža u pripovijeci "Bunar" Ćamila Sijarića Čudesni prostor Šedrvanskog vrta str. 13-14. str. 110-111. str. 39-41. str. 25-26. str. 47-48. str. 27-28. str. 108-109.

92. Pjanić Ratmira:

Motivisanje učenika za čitanje lektire i razvijanje str. 49-52. navike čitanja Nastavna interpretacija narodne balade "Omer i str. 41. Merima" pomoću istraživačkog čitanja kao metodičkog postupka Problemska nastava - Aktivno učenje - Lektira "Pinokio" Karlo Kolodi, priprema za čas u 3. razredu Karamba-Baramba, model časa lektire Novele Alije Nametka ili poetika podnošenja sudbine Mulabdićevi horizonti učenja i obrazovanja Prvi bošnjački udžbenici na orijentalnim jezicima Testis temporis (Svjedok vremena) Iz "Pisama" Plinija mlañeg Interpretacija lirsko-epske pjesme "Hasanaginica" učenjem putem rješavanja problema "Nebeska čuda" Pajo Kanižaj - Interpretacija književnog teksta str. 29.

br.5/1996.

93. Resulović Emina: 94. Resulović Emina: 95. Rizvić Muhsin: 96. Rizvić Muhsin: 97. Softić Mejra: 98. Stefanović Petar:

str. 40-41. str. 19-23. str. 113-115. str. 31-33. str. 53-56. str. 11-13.

br.7/1997. br.3/1996. br.27/2002. br.26/2002. br.24/2001. br.19/2000.

99. Stevanović Marko:

100. Suljičić Amira: 101. Šestić Aida: 102. Šišić Senaida: 103. Šišić Senaida: 104. Talić Dženana:

str. 21.

br.15/1999. br.44/2007. br.5/1996. br.6/1997. br.19/2000.

Shakespeare na prelazu izmeñu dvije ere, jedna str. 63-67. zlatne i druge mračnije str. 41-42. Interpretacija pripovijetke "Prijatelj vode" Skendera Kulenovića (priprema za čas) Monolog i dijalog u knjizi novela "Taj čovjek" Alije str. 18-21. Isakovića Interpretacija književnog teksta "Cvijet" Damira str. 16-19. Uzunovića

105. Terzić Fehim: 106. Terzić Zulejha, Ajanović Mirzeta: 107. Ustamujić Elbisa: 108. Uzunović Asifa: 109. Uzunović Asifa: 110. Vučelj Emira: 111. Zekić Zdravka: 112. Zlatarević Jasmina: 113. 114. 115.

"Oholica", analiza književnog teksta priprema za str. 6-8. čas u 1. razredu str. 60-61. Charles Baudelaire: "Cvijeće zla" Meša Selimović: "Derviš i smrt" Patuljak vam priča, model časa lektire u 3. razredu Obrada slova D, d (model časa u 1. razredu) Edhem Mulabdić "Zeleno busenje", model časa lektire u 8. razredu str. 17-18. str. 67-68. str. 78-79. str. 62-65.

br.15/1999. br.29/2003. br.10/1998. br.9/1997. br.17/1999. br.29/2003. br.15/1999. br.47/2008. br.27/2002. br.6/1997. br.11/1998.

Upravni govor, nastavna priprema za 4. razred str. 22-23. Bosamska dimenzija u komparativnom literarnom str. 28-33. diskursu Viktora Tauska str. 116. Vječno sunce bosanskog duha (70 godina od roñenja Alije Isakovića) In memoriam - Alija Isaković 120 godina od roñenja bošnjačkog književnika Muse Ćazima Ćatića str. 2-3. str. 114-115.

GRAMATIKA I PRAVOPIS
116. Abazović Lejla: 117. Agić Semija: 118. Alić Amra: 119. Alić Esada: 120. Arnaut Muhamed: 121. Balihodžić Gordana: 122. Baručija Munevera: 123. Brkić-Medžedović Sedina: 124. Čišić Alma: 125. Drkenda Kimeta: 126. Duraković Ekrema: 127. Džajić Idriz: 128. Džibrić Amira: 129. ðurić Elizabeta: 130. Hadžagić Amira: 131. Hadžagić Amira: 132. Hafizović Jasminka: 133. Hajdarević Mujesira: 134. Halilović Senahid: 135. Halilović Senahid: 136. Halilović Senahid: 137. Heljić Faiza: 138. Hrnčić Senija: 139. Jakić Nada: 140. Jarić Abid: Rasporeñivanje enklitike SE u rečenici Imenice (predmeti i bića) Rečenice po značenju (Čas u kombinov. odjelj.) Pridjevi (model časa u 3. razredu) str. 97-98. str. 19-20. str. 80-82. str. 37-39. br.43/2007. br.15/1999. br.17/1999. br.7/1997. br.8/1997. br.25/2001. br.7/1997. br.27/2002. br.37/2005. br.7/1997. br.20/2000. br.6/1997. br.19/2000. br.3/1996.

Normativni udžbenik bosanskog jezika (Riječ na str. 5-6. promociji Pravopisa bosanskog jezika) str. 39-40. Aorist-skoro prošlo vrijeme (model časa u 6. razredu str. 34-36. Zajedničke i vlastite imenice (model časa u 3. razredu) str. 59-61. Funkcija akcenta u suvremenoj poeziji Stilska funkcija sintaksičkih figura u slučaju Raba str. 82-84. slikara Hamze Hume str. 42-44. Rečenice po značenju, radnja i vršilac radnje, (model časa u 2. razredu) Glagolski pridjev radni: Značenje i tvorba (model str. 106-108. nastavnog časa) Udžbenici i priručnici u svjetlu novog pravopisa str. 9-13. Zamjena jata u ijekavskom govoru Veliko slovo u pisanju imena naroda, knjiga, listova, ulica, praznika (model časa u 3. razredu) Duži oblici dativa i lokativa U punom suglasju sa zahtjevima savremene nastave str. 14-15. str. 53-54.

str. 67-69. str. 6-8.

br.17/1999. br.20/2000. br.24/2001. br.24/2001. br.4/1996. br.6/1997. br.16/1999. br.6/1997. br.20/2000. br.24/2001. br.12/1998.

Glasovne promjene (priprema za ogledni čas u 8. str. 67-70. razredu) str. 62-64. Veliko slovo u imenima nebeskih tijela (model časa u 3. razredu) str. 16-17. Neke pojedinosti iz Pravopisnog priručnika bosanskog jezika str. 4-8. Nemamo knjiga na bacanje Dopune i dorade pravopisnih pravila Etimološko i fonetsko na geografskim kartama Petminutno (mikro) ispitivanje znanja učenika (model nastavnog časa iz bosanskog jezika) «I gramatička struktura jezika književnog djela može biti izazov» Pravopisna nedosljednost i literarni tekst str. 5. str. 14-15. str. 104-105. str. 74-76. str. 98-99.

141. Jarić Abid: 142. Jarić Abid: 143. Jarić Abid: 144. Jarić Abid: 145. Jarić Anela: 146. Kamberović Emin: 147. Kršo Aida: 148. Lisičić Sulejman: 149. Mujezinović Vesna: 150. Mulalić Suada: 151. Murtagić-Tuna Hasnija: 152. Ništović Hazema, Arnaut Muhamed: 153. Ništović Hazema: 154. Ništović Hazema: 155. Ništović Hazema: 156. Ovčina Nihada: 157. Resulović Emina:

Stvaralačko i rekreativno u nastavi gramatike Vokativ ličnih imena Učtivo obraćanje i kongruentni kompleksi

str. 24-26. str. 53-54. str. 34.

br.16/1999. br.18/2000. br.25/2001. br.41/2006. br.47/2008. br.28/2003. br.9/1997. br.5/1996. br.22/2001. br.21/2000. br.20/2000. br.5/1996. br.16/1999. br.20/2000. br.29/2003. br.19/2000. br.11/1998. br.15/1999.

str.15-16. Ali i nego u adverzativnoj vezi Sintaksička upotreba priloških glagolskih oblika u str. 42-45. “Ponornici” Skendera Kulenovića str. 56-59. Kazivanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (glagoli) (model časa u 4. razredu) str. 30-31. O pisanju naziva kantona Misteriozno gubljenje glasa h u nekim govorima Instrumental-značenje, služba u rečenici, pomoćna pitanja (model časa u 3. razredu) Imenice (model časa u 2. razredu) Prva gramatika bosanskog jezika Pravopis bosanskog jezika - temelj jezičkog identiteta Moderan priručnik za pravopisnu edukaciju Gramatika bosanskog jezika, put duhovnog prodiranja u biće jezika Pitanje ortografije i grafije u listu «Bošnjak» Pridjevi Brojevi: Glavni, redni, zbirni - značenje, funkcije (1+1) Pravilno oblikovanje grafičke strukture pisanih slova C, c, Ć, ć, Č, č (Usvajanje pisanih slovapisanje) Svijet po alfabetskom redu Gramatika ili progonstvo Moderan udžbenik svoga doba (Gramatika bosanskog jezika iz 1890. godine) Vrste riječi Razlikovanje imena, ljudskih imena, predmeta i životinja (model časa u 1. razredu) Govorim i pišem bosanski (Stavovi pravopisne komisije) str. 66. str. 36-38. str. 59-60. str. 9-11. str. 4-6. str. 6-7. str. 14. str. 32-39. str. 90-91. str. 95-96. str. 4-5.

158. Resulović Emina: 159. Stefanović Petar: 160. Stefanović Petar: 161. Šator Muhamed: 162. Tahmar Indira: 163. Živković Sanela:

str. 49-52. str. 29-33. str. 7-8. str. 15-18. str. 96-97. str. 13-15.

br.18/2000. br.22/2001. br.8/1997. br.15/1999. br.16/1999. br.4/1996.

JEZIK I KULTURA IZRAŽAVANJA
164. Arnaut Alica: 165. Arnaut Alica: 166. Arnaut Alica: 167. Arnaut Muhamed: 168. Arnaut Muhamed: 169. Arnaut Muhamed: 170. Arnaut Muhamed: 171. Arnaut Muhamed: 172. Arnaut Muhamed: 173. Bajramović Muris: 174. Bajramović Muris: 175. Baraković Alma: 176. Bašić Esmir: 177. Brkić-Meñedović Sedina: 178. Čajlaković Mirsada: Nezavisnosložene rečenice (metodička priprema str. 95-97. za realizaciju nastavne jedinice) str. 2-6. Motiv ljubavi u pripovijetkama Alije Nametka Religiozne teme i motivi u poeziji Silvija Strahimira Kranjčevića Umijeće predavanja bosanskog jezika str. 73-76. str. 9-10. br.34/2005. br.38/2006. br.40/2006. br.1/1995. br.41/2006. br.3/1996. br.17/1999. br.20/2000. br.32/2004. br.33/2004. br.35/2005. br.39/2006. br.32/2004. br.39/2006. br.37/2005.

Termini grafija i knjiga u lingvističkoj retrospektivi Str..2-9. str. 7-13. Bosanski jezik i njegova grafija Ljetopis bosanskog jezika iz pera briljantnog bosniste Faktor kodifikacije bosanskog jezika Mulabdićev model jezičkog izraza Karakteristike poetskog pripovijedanja, Hamza Humo “Grozdanin kikot” Komunikacija u književnosti Priprema za ogledni čas iz bosanskog jezika i književnosti Pedagoške ideje u djelima Edhema Mulabdića Ispitivanje kvalitetnog modela rime u poeziji Branka Ćopića Kreativnost u nastavi str. 8-9. str. 5. str. 59-64. str. 72-75. str. 45-50. str. 92-94. str. 65-70. str. 45-46. str. 105-109.

179. Dibek Sanija: 180. Džanko Muhidin: 181. Fazlić Emina: 182. Fazlić Jusuf: 183. Fazlić Jusuf: 184. Fazlić Jusuf: 185. Fazlić Jusuf: 186. Fazlić Jusuf: 187. Fazlić Jusuf: 188. Fazlić Jusuf: 189. Fazlić Jusuf: 190. Fazlić Jusuf: 191. Fazlić Jusuf: 192. Fazlić Jusuf: 193. Fazlić Jusuf: 194. Fazlić Jusuf: 195. Fazlić Jusuf: 196. Fazlić Jusuf: 197. Fazlić Jusuf: 198. Fazlić Jusuf: 199. Fazlić Jusuf: 200. Hadžimahmutović Fatima: 201. Halilović Senahid: 202. Halilović Senahid: 203. Hebib-Valjevac Naila: 204. Hebib-Valjevac Naila: 205. Hrnčić Senija: 206. Isaković Alija: 207. Isaković Alija: 208. Jaeger Hans, prijevod: 209. Jahić Dževad: 210. Jahić Dževad: 211. Jahić Dževad: 212. Jahić Dževad: 213. Jarić Abid: 214. Jarić Abid: 215. Jarić Abid: 216. Jarić Abid: 217. Jarić Anela:

Pričanje na osnovu početka datog tekstom (model časa u 3. razredu) Vaskrs "Slova o srpskom jeziku" Riječ naša bosanska Raspravljanje kao tip vezanog teksta Zaboravljena zavičajna leksika Lipota k'o cvit brzo uvehne (Zaboravljena zavičajna leksika) Jezičke mogućnosti učenika i kako ih razvijati Drago zavičajno misto (Zaboravljena zavičajna leksika) Proklet bio, o Agići, ako vas zaboravim, (NE)zaboravljena zavičajna leksika Iza mene ostala je samo svježa humka, (Nezaboravljena zavičajna leksika) Kozarac, rana moja živa neprebolna, (Nezaboravljena zavičajna leksika) Aždaha u bajkovitom zavičaju, (Nezaboravljena zavičajna leksika) Agići u brdima podgrmečkim (Nezaboravljena zavičajna leksika) Nejma rašta biti u tuñini, (Nezaboravljena zavičajna leksika) Mustafin sokak i bečka ulica Kärntnerstrasse, (Nezaboravljena zavičajna leksika)

str. 60-61. str. 26-30. str. 9-10. str. 16-17. str. 11. str. 14. str. 3-12. str. 11. str. 27. str. 75-76. str. 100-101. str. 39-40. str. 96-98. str. 27-28. str. 65-66.

br.24/2001. br.13/1998. br.8/1997. br.1/1995. br.2/1995. br.3/1996. br.4/1996. br.8/1997. br.9/1997. br.11/1998. br.12/1998. br.13/1998. br.14/1999. br.16/1999. br.17/1999. br.18/2000. br.19/2000. br.20/2000. br.22/2000. br.24/2001. br.25/2001. br.3/1996. br.2/1995. br.17/1999. br.17/1999. br.32/2004. br.32/2004. br.2/1995. br.3/1996. br.30/2003. br.17/1999. br.17/1999. br.19/2000. br.26/2002. br.13/1998. br.33/2004. br.37/2005. br.39/2006. br.42/2007.

Na šporu u Novom bosanskom, (Nezaboravljena str. 65-66. zavičajna leksika) str. 76-77. Lika komšijska zemlja duboke melanholije, (Nezaboravljena zavičajna leksika) str. 48-49. Je li paščara danas otvorita, (Nezaboravljena zavičajna leksika) str. 34-35. Ne ajhel nego žir, (Nezaboravljena zavičajna leksika) str. 57-59. "Ajde ti, Mustapa, ajde slobodno", (Nezaboravljena zavičajna leksika) str. 35-36. Elza i Persida, (Nezaboravljena zavičajna leksika) str. 54-55. Moj čas raspravljanja Aktuelna pitanja bosanskog jezika Izvodi iz recenzije o Trilogiji o bosanskom jeziku Jezik, govor, dogma Logička koncepcija jezika (sintaksički ogledi) Namjerne i uzročne rečenice Slovo o bosanskom jeziku Slovo o bosanskom jeziku Islambegović Selma: Bit jezika Jezik bogumila str. 3-4. str. 10-11. str. 59-64. str. 7-10. str. 75-78. str. 5-10. str. 3-6. str. 61-64. str. 12.

Riječ Autora (Fragmenti predgovora i odgovora iz str. 5. Trilogije) str. 67-68. Kontinuitet bosanskog jezika Bosanski jezik u vremenu i prostoru Jezik i nastavni jezik Književna recepcija “Smrti Smail-age Čengića” “Kob” str. 3. str. 23-25. str. 68-71.

Metodički podsjetnik za realizaciju oglednog sata str. 102-104. u izbornoj nastavi str. 43-44. Pred genezom Huminog stiha Srednjovjekovni kontinuitet bosanske pismenosti str. 65-66.

218. Jarić Anela: 219. Katnić-Bakaršić M.: 220. Krneta Dragoljub: 221. Kršo Aida: 222. Lagumdžija Zineta: 223. Miković-Premec M.: 224. Mulabdić Edhem: 225. Ništović Hazema, Arnaut Muhamed: 226. Ništović Hazema: 227. Ništović Hazema: 228. Ništović Hazema: 229. Ništović Hazema: 230. Ništović Hazema: 231. Pekmez Mevlida: 232. Pekmez Mevlida: 233. Pjanić Ratmira: 234. Resulović Emina: 235. Stefanović Petar: 236. Subašić Lamija: 237. Subašić Lamija: 238. Šarkić Meliha: 239. Šator Muhamed: 240. Šator Muhamed: 241. Šator Muhamed: 242. Šator Muhamed: 243. Tanović Ilijas: 244. Terzić Zulejha: 245.

Jezik na izvorištu govora: Izazov plurikulturalne komunikacije i dijaloga Čitanje i individualne razlike meñu učenicima Jezička politika u BiH od 1965. do 1990. Frazeološki izrazi u strukturiranju teksta Jezičke barijere u meñuljudskoj komunikaciji Gramatička gimnastika Jezik-suština uspješne nastave Govor znakova Edukacijsko bogatstvo Trilogije o bosanskom jeziku Osnovi generativne fonologije Lingvistički program praške škole u srednjoškolskoj nastavi Dječiji jezik u teoriji i praksi Mi se dobro razumijemo Jezik i školstvo Imanentni pristup umjetničkom tekstu pomoću istraživačkih zadataka Pričanje na osnovu datih tematskih riječi (Zlo)upotreba jezika G. G. Marquez: “Sto godina samoće” (Model nastavnog sata iz književnosti) Roman “Starac i more”, E. Hemingvej Opisivanje grupe predmeta (Model časa u 3. razredu) Prednost domaćim riječima Pravci standardizacije bosanskog jezika Knjiga o jezičkom identitetu Dvojezičnost, teškoća ili prednost Temeljac standardizacije bosanskog jezika Pesimizam mladih; pismeni školski zadaci u nastavi bosanskog jezika i književnosti Povelja o bosanskom jeziku / Potpisnici Povelje

str. 8-10. str. 87-88. str. 22-26. str. 10-14. str. 60-64. str. 72-74. str. 57-58. str. 10-12. str. 28-29. str. 6-7. str. 55-56. str. 30-35. str. 47-51. str. 13-14. str. 18-22. str. 71-74. str. 77-78. str. 96-97. str. 107-110. str. 121-127. str. 32-33. str. 15-16. str. 6-8. str. 16-17. str. 89-93. str. 12-13. str. 73-74. str. 1-2.

br.45/2007. br.15/1999. br.32/2004. br.41/2006. br.4272007. br.11/1998. br.32/2004. br.10/1998. br.9/1997. br.17/1999. br.18/2000. br.30/2003. br.50/2009. br.10/1998. br.13/1998. br.32/2004. br.10/1998. br.12/1998. br.35/2005. br.37/2005. br.7/1997. br.10/1998. br.12/1998. br.13/1998. br.15/1999. br.20/2000. br.10/1998. br.26/2002.

STRANI JEZICI
246. Bašić Ismeta: 247. Bašić Ismeta: 248. Bašić Ismeta: 249. Bošnjak Hajrudin: 250. Ćosić Edisa: 251. Džindo Jasmin: 252. Gačević Jagoš: 253. Hasanica Memnuna: 254. Hasanica Memnuna: 255. Hasanica Memnuna: 256. Hasanica Memnuna: 257. Hasanica Memnuna: Obrada riječi i štiva u nastavi stranog jezika Govorne vježbe u nastavi stranih jezika Početna nastava stranog jezika Neke i dalje aktuelne teškoće u izvoñenju nastave stranog jezika Imenice, glagoli i pridjevi u njemačkom jeziku (model časa u 5. razredu) Gerundiv u italijanskom jeziku Tekst u nastavi stranog jezika str. 11-12. str. 31-33. str. 112. str. 25-26. str. 79-82. str. 24-26. str. 78-81. br.9/1997. br.10/1998. br.12/1998. br.2/1995. br.24/2001. br.27/2002. br.19/2000. br.3/1996. br.5/1996. br.10/1998. br.30/2003.

Primjena metode ilustracija u nastavi stranih str. 28-30. jezika Komunikativni pristup obradi dativa i akuzativa u str. 30-31. nastavi njemačkog jezika str. 29-30. Njemački jezik u nastavi Glagoli s naglašenim i nenaglašenim prefiksima str. 42-46. u njemačkom i njihovi prevodni ekvivalenti u bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku Izmjene pravopisa njemačkog jezika (Nova str. 9-12. reforma pravopisa)

br.33/2004.

258. Hasanica Memnuna: 259. Hasanica Memnuna: 260. Hasanica Memnuna: 261. Hasanica Memnuna: 262. Kablar Amel 263. Karadža Mirela: 264. Lisičić Almina 265. Medić Senada: 266. Medić Senada: 267. Medić Senada: 268. Medić Senada: 269. Stefanović Petar: 270. Stefanović Petar: 271. Stefanović Petar: 272. Stefanović Petar: 273. Stefanović Petar: 274. Stefanović Petar: 275. Stefanović Petar: 276. Šestić Aida: 277. Šestić Lada: 278. Šestić Lada: 279. Šestić Lada: 280. Šestić Lada: 281. Šestić Lada: 282. Šestić Lada: 283. Šestić Lada: 284. Šestić Lada: 285. Šestić Lada: 286. Šestić Lada: 287. Šestić Lada: 288. Šestić Lada: 289. Softić Mejra: 290. Talanga Tomislav: 291. Tanović Mustafa: 292. Uvanović Željko:

Različiti pravci razvoja lingvistike Osnovne karakteristike teorije valencije glagola Syntakische und semantische Function des Pronomens “ES” in der deutschen Sprache Neologizmi u kontekstu sa osvrtom na njemački jezik Pismena priprema za ogledni sat iz engleskog jezika Kako motivirati učenike da uče strain jezik Pismena priprema za čas iz njemačkog jezika “Eine Reise durch Italien” I francuski jezik je potreba savremenog čovjeka Računarski program nastavne jedinice iz francuskog jezika Frazeologizmi u francuskom i latinskom jeziku Audiovizualna sredstva i jezički laboratorij u nastavi stranih jezika Struktura nastavne jedinice stranog jezika Rekonstitucija teksta u srednjoškolskoj nastavi stranog jezika (na materijalu francuskog) Strategije učenja u nastavi stranog jezika Ksantipa ili neukrotiva goropadnica Kada kamenje progovori... Do you speak European Kako izabrati dobar rječnik Priprema za ogledni čas iz engleskog jezika Dobro došao Headway u naše škole Javni čas engleskog jezika u visokoškolskoj ustanovi Upotreba jednojezičkog rječnika u procesu učenja engleskog jezika

str. 65-66. str. 70-71. str. 60-62. str. 58-60. str. 75-77. str. 57-60. str. 78-80. str. 41. str. 42-43. str. 84-85. str. 51-52. str. 18-19. str. 23-24. str. 26-27. str. 34-35. str. 44-46. str. 62-64. str. 44-46. str. 81-84. str. 5-8. str. 9-10. str. 89-91.

br.34/2005. br.38/2006. br.44/2007. br.50/2009. br.41/2006. br.48/2008. br.41/2006. br.13/1998. br.13/1998. br.19/2000. br.21/2000. br.1/1995. br.2/1995. br.3/1996. br.10/1998. br.13/1998. br.19/2000. br.21/2000. br.49/2008. br.9/1997. br.9/1997. br.16/1999. br.17/2000. br.18/2000. br.19/2000. br.21/2000. br.22/2001. br.24/2001. br.25/2001. br.28/2003. br.35/2005. br.50/2009.

Ideja postojanja ili ideja posjedovanja u našem i str. 70-73. engleskom jeziku str. 80-83. Pasiv u našem i engleskom jeziku Sistematiziranje gramatičkog gradiva u nastavi engleskog jezika Brojivost imenica u engleskom jeziku Poziv nastavnicima stranog jezika na saradnju Vremenska osa - šta je to? Praktična engleska gramatika prof. Midhata Riñanovića Britanski ili američki engleski? str. 73-75. str. 41-43. str. 18-19. str. 46-48. str. 17-18. str. 46-49.

str. 22-27. Novi nastavni program za strane jezike Značaj promoviranja arapskog jezika u procesu str. 44-46. realizacije projekta ranog učenja stranih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine Hochsprachlische Variatäten in Österreich und in str. 89-92. der Schweiz str. 44-45. Nastava stranih jezika i osnovna škola Zur Nützlichkeit der Sprechakte für die Modalpartikelforschung (Ein methodologischer Exkurs) str. 72-73.

br.36/2005. br.24/2001. br.38/2006.

MATEMATIKA
293. Alić Esada: 294. Alikadić-Fazlić Amra: 295. Arslanagić Šefket: 296. Arslanagić Šefket: Zavisnost količnika od djeljenika i djelioca (model str. 49-50. časa u 3. razredu) str. 22-29. Neke vrijednosti individualizirane nastave matematike str. 99-100. Primjena nejednakosti izmeñu brojnih sredina Primjena nejednakosti izmeñu brojnih sredina str. 99-100. br.7/1997. br.30/2003. br.13/1998. br.14/1999.

297. Arslanagić Šefket: 298. Arslanagić Šefket: 299. Baraković Fehim: 300. Baraković Fehim: 301. Baručija Munevera: 302. Begović Nadžija: 303. Begović Nadžija: 304. Begović Nadžija: 305. Begović Nadžija: 306. Begović Nadžija: 307. Begović Nadžija: 308. Begović Nadžija: 309. Bikić Naida: 310. Biogradlija Silva, Pekmez Almir: 311. Bujak Desa: 312. Čelebić Kemal: 313. Čerkez Bajram: 314. Čerkez Bajram: 315. Čerkez Bajram: 316. Ćatović Munevera: 317. Hadžić Anesa: 318. Ibrahimović Benina: 319. Jahić Munira: 320. 321. Jamak Hasan, Husaković Almir: Jamak Hasan, Husaković Almir:

Različiti dokazi jedne algebarske nejednakosti Više dokaza jedne geometrijske nejednakosti u trokutu Nastava matematike u kombinovanim odjeljenjima Specifičnosti nastave matematike u razrednoj nastavi Jedinice za mjerenje (model časa u 3. razredu) Matematika - uloga u školi i životu Analiza testa iz matematike Zanimljiva matematika Matematika kroz igru i zabavu Matematika kroz zabavu Matematička križaljka

str. 47-48. str. 28-29. str. 56-58. str. 83-84. str. 51-53. str. 33-34. str. 39-44. str. 73-74. str. 81. str. 108. str. 94.

br.22/2001. br.26/2002. br.30/2003. br.32/2004. br.7/1997. br.3/1996. br.8/1997. br.9/1997. br.10/1998. br.13/1998. br.17/1999. br.18/2000. br.44/2007. br.12/1998. br.19/2000. br.33/2004. br.39/2006. br.44/2007. br.46/2008. br.20/2000. br.38/2006. br.28/2003. br.28/2003. br.45/2007. br.46/2008. br.50/2009. br.30/2003. br.24/2001. br.15/1999. br.38/2006. br.39/2006. br.40/2006. br.44/2007. br.46/2008. br.48/2008. br.19/2000. br.22/2001. br.25/2001. br.4/1996.

str. 103. Matematička križaljka Edukativna radionica kao oblik aktivnog učenja u str. 89-90. nastavi matematike str. 115. Škola abakusa i tangrama str. 24-25. Zbir uglova trougla Težište olakšava rješenje – prijevod (Autori: M. B. Balk, V. G. Boltjanski) str. 88-92.

Značaj principa variranja u nastavi planimetrije te str. 30-39. nužne strategije i metode u realizaciji Pitagorina jednačina i Pitagorina ureñena trojka str. 73-77. (x,y,z) prirodnih brojeva O zadacima sa prijemnih ispita iz matematike na str. 47-56. Tehničkim fakultetima Moskovskog Univerziteta str. 100-101. Primjena računskih radnji u svakodnevnom životu, model nastavnog časa str. 87-89. Jedan nastavni dan u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole str. 84. Geometer-s sketchpad (Preko granica tradicionalnog učenja matematike) str. 81-83. Uporeñivanje razlomaka (model časa u 5. razredu) Rješavanje zadataka iz matematike uz indirektnu str. 82-84. (skrivenu) pomoć str. 45-46. Skup Gaussovih cijelih brojeva i njegove osobine Kako pristupiti rješavanju matematičkih zadataka str. 81-83. Sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva, model str. 69-75. časa ponavljanja u 3. razredu str. 101-102. Jedna jednostavna metoda aproksimativne trisekcije ugla str. 25. Rimski brojevi (model časa u 3. razredu) Matematika kao enigma Kreativna matematika Matematika Arapskih naroda Historijski razvoj iracionalnih brojeva Rješavanje iste trigonometrijske jednačine na više načina Matematička zajednica Računanje polinomima Matematička traganja str. 63-66. str. 40-42. str. 47-53. srt. 81-88. str. 57-61. str. 81-86. str. 20-21. str. 52.

322. Jamak Hasan: 323. Kadić Azra: 324. Kalač ARuždija: 325. Kantić Hasiba: 326. Karahmet Hazim: 327. Karahmet Hazim: 328. Karahmet Hazim: 329. Karahmet Hazim: 330. Karahmet Hazim: 331. Karahmet Hazim: 332. Karahmet Izudin: 333. Kusur Elvir: 334. Ljubuškić Elvedina: 335. Malenica Mirjana, Hodžić Abdulah:

Trougao-stranice, uglovi, tjemena (model časa u str. 44-46. 4. razredu) str. 21-22. O inverznom preslikavanju ravni (nastavak)

336.

Malenica Mirjana, Mehić Enisa, Nuhanović Aldijana:

O uglovima upisanim u kružnicu, svojstvima i primjenama Rješavanje stereometrijskih zadataka Rješavanje stereometrijskih zadataka O inverznom preslikavanju ravni Primjena inverzije na rješavanje konstruktivnih zadataka Trougao - metodičko uputstvo za obradu nastavne jedinice u 3. razredu Finansijska matematika - račun uloga (model nastavne pripreme za ogledni čas) Obim kruga (Dužina kružnice) Diofantove linearne jednačine sa dvije nepoznate Diofantove linearne jednačine sa dvije nepoznate

str. 77-82. str. 93-95. str. 79-82. str. 31-32. str. 38-44. str. 78-80. str. 95-98. str. 26-29. str. 113-114. str. 105-106.

br.36/2005. br.33/2004. br.32/2004. br.3/1996. br.46/2008. br.28/2003. br.17/1999. br.19/2000. br.12/1998. br.13/1998. br.39/2006. br.33/2004. br.47/2008. br.7/1997. br.39/2006.

337. Malenica Mirjana, Mehić Enisa: 338. Malenica Mirjana, Zubović Danijela: 339. Malenica Mirjana: Malenica Mirjana, Smajlović Lejla, Zubović 340. Danica: 341. Mulić Vahid: 342. Neimarlija Mensura: 343. Nikšić Fikret: 344. Pilić Seno: 345. Pilić Seno: 346. Pranjić Anto: 347. Redžepi Amela: 348. Redžepi Amela: 349. Resulović Emina: 350. Rošić Edina:

Iskustveni faktori i ocjenjivanje učenika u nastavi str. 81-82. matematike str. 107-109. Širenje brojnog niza... Nastavna priprema – Množenje brojem 5 Pismeno sabiranje (model časa u 3. razredu) Dijeljenje brojeva (model priprema nastavnog časa u drugom razredu osnovne škole) Matematika Metodičko umijeće u postavljanju i rješavanju matematičkog zadatka Polindromi Broj π Didaktički aspect programiranog učenja matematike u savremenoj srednjoškolskoj nastavi Nepromjenljivost zbira, model časa u 1. razredu Škola abakusa i tangrama Škola tangrama i abakusa Škola abakusa i tangrama Trokutni brojevi Mašta u rješavanju matematičkog problema Jedan način obrade rimskih brojeva u nastavi matematike Matematika na drugačiji način Kvadratni brojevi Jednačine u početnoj nastavi matematike (Simbol) X je mrtav! Živio (simbol) X! Dvijehiljadita na razmeñu stoljeća i milenija Dvijehiljadita na razmeñu stoljeća i milenija drugi put Zašto je nepotpuna indukcija nepotpuna Šesti susret matematičkih talenata "Gauss 2003" Matematika u drugom razredu (osmogodišnje) osnovne škole IX juniorska balkanska matematička olimpijada 2005 Mjere za dužinu, masu i zapreminu tečnosti (model časa u 3. razredu) str. 91-94. str. 47-48. str. 86-88.

351. Suljičić Amir: 352. Suljičić Amir: 353. Suljičić Amir: 354. Suljičić Amir: 355. Suljičić Amira, Suljičić Nihad: 356. 357. 358. Suljičić Nihad, Biogradlija Silva, Pekmez Almir: Suljičić Nihad, Pekmez Almir, Biogradlija Silva: Suljičić Nihad, Pekmez Almir, Biogradlija Silva:

str. 96-97. str. 83-84. str. 67-69. str. 78-80.

br.33/2004. br.36/2005. br.38/2006. br.44/2007.

str. 45-46. str. 99. str. 107. str. 101-102. str. 79-80. str. 27-28. str. 25. str. 32. str. 63-64. str. 101-102. str. 98-99. str. 114. str. 108. str. 49-51. str. 89-90. str. 74-76. str. 85-88. str. 54-55.

br.7/1997. br.11/1998. br.13/1998. br.14/1999. br.10/1998. br.2/1995. br.4/1996. br.5/1996. br.9/1997. br.13/1998. br.16/1999. br.17/1999. br.21/2000. br.22/2001. br.29/2003. br.36/2005. br.36/2005. br.7/1997.

359. Suljičić Nihad, Pekmez Almir: 360. Suljičić Nihad: 361. Suljičić Nihad: 362. Suljičić Nihad: 363. Suljičić Nihad: 364. Suljičić Nihad: 365. Suljičić Nihad: 366. Suljičić Nihad: 367. Suljičić Nihad: 368. Suljičić Nihad: 369. Suljičić Nihad: 370. Suljičić Nihad: 371. Šabanac Zenan: 372. Šarkić Meliha:

373. Šečić Mesud: 374. Šečić Mesud: 375. Šečić Mesud: 376. Šećerović Fuad: 377. Šljivo Ismet: 378. Torlaković Enisa: 379. Uzunović Asifa: 380. Uzunović Asifa: 381. Uzunović Asifa: 382. Uzunović Asifa: 383. Zečić Dževad: 384. Zulić Safet:

Neki nestandardni zadaci o iracionalnim brojevima Istraživački postupci u nastavi matematike

str. 23-24. str. 33-34.

br.4/1996. br.5/1996. br.40/2006. br.19/2000. br.20/2000. br.19/2000. br.11/1998. br.13/1998. br.15/1999. br.22/2001. br.26/2002. br.26/2002.

Vietove formule za algebarske jednačine trećeg str. 54-56. stepena i njihova primjena str. 101. Rastavljanje polinoma na faktore Matematička ukrštenica Površina kruga Crtanje trougla (trokuta) Površina geometrijske figure (model časa u 4. razredu) Površina kvadrata (model časa u 4. razredu) Uporeñivanje brojeva do 100 (model časa u 1. razredu) Tri znamenita matematička problema Rješavanje iracionalne nejednačine sa jednim parametrom str. 96-97. str. 22-23. str. 97-98. str. 103-104. str. 24. str. 53-54. str. 30. str. 71-72.

FIZIKA
385. Bajrić Amira: 386. Bajrić Amira: 387. Bajrić Rasim: Materija i antimaterija-Od filozofije putem fizike Sto jedanaest godina od otkrića elektrona str.73-76. str. 71-73. br.42/2007. br.49/2008. br.1/1995. br.2/1995.

388. Bajrić Rasim: 389. Bidžević Izet: 390. Čolić Ahmed: 391. Drobnjak Miloljub: 392. Muratović Hasnija: 393. Muratović Hasnija: 394. Šljivo Ismet:

Metodologija izrade školskih pismenih zadaća u str. 19-21. nastavi fizike str. 29-33. Tabelarni pregledi rezultata s meñuopćinskog takmičenja mladih fizičara, učenika osnovnih i srednjih škola Neinercijalni referentni sistemi; Inercijalne sile Eksperimentalna provjera jednačine stanja idealnog gasa str. 108-111. str. 99-100.

br.19/2000. br.24/2001. br.19/2000. br.9/1997. br.35/2005.

Metodika i tehnika izvoñenja školskog fizikalnog str. 104-107. eksperimenta str. 51-53. Talentirani fizičari Kako uvesti učenike u svijet fizike (Pristup obradi str. 62-65. nastavne jedinice FIZIKA I PRIRODA u VII razredu osnovne škole) Mehanički rad i snaga str. 112-113.

br.19/2000.

INFORMATIKA
395. Hadžić Mustafa: 396. Hadžikadunić Edin: 397. Hadžikadunić Edin: 398. Hadžikadunić Edin: 399. Hadžikadunić Edin: 400. Hadžikadunić Edin: 401. Hadžikadunić Edin: 402. Hadžikadunić Edin: 403. Hadžikadunić Edin: 404. Hadžikadunić Edin: 405. Hadžikadunić Edin: 406. Hadžikadunić Edin: 407. Hadžikadunić Edin: 408. Hadžikadunić Edin: 409. Hadžikadunić Edin: 410. Hadžikadunić Edin: Ergonomija i upotreba računara Informatički vidici Baza idejnog projekta informacione mreže osnovnih i srednjih škola na području Pedagoškog zavoda Zenica Obuka nastavnika na PC računarima Informatika u nastavi str. 94. str. 25. str. 39-41. br.13/1998. br.1/1995. br.2/1995.

str. 35-38. str. 35-36.

br.3/1996. br.5/1996. br.8/1997. br.9/1997. br.10/1998. br.10/1998. br.12/1998. br.13/1998. br.17/1999. br.18/2000. br.19/2000. br.21/2000. br.24/2001.

Učenička znanja iz informatike u svjetlu rezultata str. 49-50. testa str. 71-72. Poticaj na stvaralaštvo Informatika kroz igru Kakav udžbenik informatike nam treba Kantonalno takmičenje iz informatike Računari u nastavnom procesu Informatički horizonti 2000. i dalje str. 82. str. 90. str. 71-74. str. 88-93. str. 99-101.

Računarska tehnika u funkciji lingvističkih nauka i str. 67-70. znanosti str. 114-117. Kreativnost u nastavi informatike Informatička stvarnost našeg obrazovanja Prvi koraci u digitalnom svijetu str. 35-38. str. 15-17.

411. Hadžikadunić Edin: 412. Hadžikadunić Edin: 413. Hadžikadunić Edin: 414. Hadžikadunić Edin: 415. Hadžikadunić Edin: 416. Hadžikadunić Edin: 417. Hadžikadunić Edin: 418. Ibrahimović Benina: 419. Imamović Jasmina: 420. Kamarić Arijana: 421. Karić Esed, Sarajlić Nermin: 422. Kazazić Amela, Maljić Alzira: 423. Kuč Harun: 424. Medić Senada: 425. Pećanin Belma: 426. Sokolović Nada: 427. Sokolović Nada:

Bogatstvo informacija u govoru znakova Kompjuter oko nas i u nama “Doslovni računari”, kreativnost nastavnika i revolucija u učenju Rat i napredak informaciono-komunikacione tehnologije Internet 2 – akademski Internet Diskretne matematičke strukturi u informatici i “digitalna mašta” primjerene sistemu srednjoškolskog takmičenja iz informatike Integrativni i kognitivni pristup u obnovi sistema nastave matematike i informatike Edukativni softver i mogućnosti primjene u školi

str. 40-42. str. 6-8. str. 23-25. str. 43-44. str. 72-73. str. 68-72.

br.29/2003. br.33/2004. br.34/2005. br.35/2005. br.36/2005. br.44/2007.

str. 84-87. str. 14-16.

br.50/2009. br.25/2001. br.35/2005. br.48/2008. br.45/2007.

Brisanje, kopiranje i premještanje teksta u Word- str. 111-113. u (priprema za čas informatike) str. 87-89. Djeca i internet Oblici nastavnog rada u funkciji racionalizacije nastave tehničkog odgoja i informatike u osnovnoj školi Aktivno učenje u nastavi informatike Linearno programiranje kroz prizmu za analizu rezultata Računari u nastavi stranih jezika Spašavanje dokumenata str. 72-77.

str. 97-101. str. 47-50. str. 36-37. str. 74-75.

br.37/2005. br.30/2003. br.10/1998. br.27/2002. br.29/2003. br.33/2004.

Formiranje teksta, priprema za čas informatike u str. 75-77. 5. razredu str. 115-118. Formatiranje teksta u više kolona

BIOLOGIJA
428. Bašić Mehmed: 429. Bašić Mehmed: 430. Bašić Mehmed: 431. Bašić Mehmed: 432. Bašić Mehmed: 433. Bašić Mehmed: 434. Bašić Mehmed: 435. Bašić Mehmed: 436. Duraković Fehima: 437. Duraković Fehima: 438. Huskić Ramza: 439. Husomanović Esmina: 440. Josipović Pera: 441. Josipović Pera: 442. Krgo Senka: 443. Kuna Aida: Problemska nastava i aktivno učenje Biologija - analiza uspjeha testova za srednje škole Korijen Problemski pristup obradi nastavnog sadržaja Transpiracija - aktivna nastava i intenzivno učenje Projekt jednog istraživačkog problema Opservacije o rezultatima provjere znanja iz biologije za VI. razred Problemski pristup izučavanju nastavnog sadržaja Klijanje sjemenke Rješavanje problema i obrazovni učinak u nastavi biologije Organi za izlučivanje (model časa u 8. razredu) Korijen - graña i funkcije (model časa u 5. razredu) Sprat grmlja i šiblja Graña biljke-priprema Nastavna priprema iz biologije-Podrijetlo života Nastavna priprema iz biologije Pismena priprema za čas biologije: Živi svijet pojasa plime i oseke Porodica leptirnjača i usnatica str. 22-24. str. 45-48. str. 60. str. 90-91. br.1/1995. br.8/1997. br.9/1997. br.11/1998.

str. 95. str. 59-64. str. 71-72. str. 47-48. str. 86-91. str. 76-80. str. 32-34. str. 123-125. str. 93-95. str. 90-94. str. 114-116. str. 30-31.

br.13/1998. br.20/2000. br.21/2000. br.25/2001. br.24/2001. br.26/2002. br.19/2000. br.36/2005. br.44/2007. br.48/2008. br.46/2008. br.19/2000.

HEMIJA - KEMIJA
444. Brković Zlata: 445. Crnčević Muhiba: Didaktičke odrednice nastavne jedinice Kalcij nalaženje u prirodi, dobivanje... Struktura molekula i hemijske molekule (priprema za izvoñenje nastavne jedinice) str. 56-58. str. 58-59. br.22/2001. br.3/1996.

446. Dračo Hadžira: 447. Ferhatbegović Selma: 448. Hrnjić Amra: 449. Musić Mediha: 450. Pašić Muhamed: 451. Zuko Kenela:

Magnezijum (model nastavnog časa u 7. razredu) Zagañivanje vode, tla i vazduha (model časa hemije za 8. razred) Atom (model pripreme za čas u I. razredu srednje škole) Ferum (Željezo) Nastavno-planski tretman hemije u osnovnoj i srednjoj školi Nastavna priprema iz hemije

str. 100-102. str. 98-99. str. 75-78. str. 42. str. 91-92. str. 95-97.

br.16/1999. br.20/2000. br.21/2000. br.19/2000. br.6/1997. br.48/2008.

HISTORIJA - POVIJEST
452. Alibašić Avdija: 453. Avdić hañija 454. Bajramović Amela: 455. Bošnjaković Damir: 456. Crnkić Fahra: 457. Ćatić Jasna: 458. Delibegović Svjetlana: 459. Dizdarević Ahmet: 460. Dizdarević Ahmet: 461. Halilović Samir: 462. Imamović Mustafa: 463. Jalimam Salih: 464. Jarić Abid: 465. Jašarević Rifat, Serdarević Husein: 466. Karabegović Ibrahim: 467. Karić Mumin: 468. Krkalić Hikmet: 469. Muratović Aida, Mulalić Leila: 470. Serdarević Husein: 471. Serdarević Husein: 472. Serdarević Husein: 473. Serdarević Husein: 474. Smajić Aladin: 475. Smriko Vehid: 476. Spahić Midhat: 477. Spahić Nedžad: 478. Spahić Nedžad: 479. Spahić Nedžad: 479. Spahić Nedžad: 480. Spahić Nirmana: 481. Stefanović Petar (prijevod): Zov iskona Pismena priprema iz historije:Bih u Drugom svjetskom ratu Pismena priprema iz historije: Grañanski rat u SAD-u Primjer za pripremu nastavnog časa iz Historije str. 48-52. str. 79-80. str. 117-118. str. 77-78. br.2/1995. br.49/2008. br.46/2008. br.49/2008. br.18/2000. br.5/1996. br.8/1997. br.21/2000. br.26/2002. br.48/2008. br.28/2003. br.31/2004. br.29/2003. br.1/1995. br.18/2000. br.13/1998. br.3/1996. br.35/2005. br.2/1995. br.8/1997. br.12/1998. br.27/2002.

Francuska grañanska revolucija (model časa u 7. str. 18-20. razredu) Historijska zasnovanost državnih praznika BiH - str. 44-53. Dana državnosti i Dana nezavisnosti str. 77. Maglajska tvrñava Programirani ili poluprogramirani model u nastavi str. 27-34. historije str. 46-48. Moderan projekt kabineta historije Novoodkriven nekropole stećaka u Kalesiji Sabor na Bilinom polju Nekoliko činjenica iz historije pisma srednjovjekovne Bosne San o Kulinu Matice nastavnih programa iz historije za osnovne i srednje škole Historiografija o BiH, najznačajnija literatura Historija V, VI, VII. razred - Rezultati provjeravanja učeničkog znanja str. 77-80. str. 28. str. 50-52. str. 92-93. str. 25-30. str. 71-79. str. 51-54.

Vrline i mahane novih gimnazijskih udžbenika iz str. 42-43. historije str. 104-106. Tema dana: Spomenici iz prošlosti Put do obrazovne svjetlosti (Bilješke o novim udžbenicima iz historije) Ispod obrazovnih standarda (Opservacije o učeničkim (ne)znanjima savremene historije) Domovina i država u udžbenicima historije Husein kapetan Gradaščević, predvodnik borbe za autonomnu Bosnu u Osmanskom carstvu Historijska zdanja Maglaja Nastavni plan i program - udžbenik-učenik (Zapažanja o novim udžbenicima iz historije) Bilinopoljska izjava iz 8. aprila 1203. god. str. 44-47. str. 31-35. str. 75-78. str. 107-108.

str. 75-76. str. 44-46. str. 29-30.

br.8/1997. br.3/1996. br.28/2003. br.20/2000. br.30/2003. br.33/2004. br.36/2005. br.8/1997. br.26/2002.

Opservacije o rezultatima provjeravanja znanja iz str. 65-69. historije, VII. razred Društveno-historijski i ekonomski značaj razvoja str. 65-67. rudarstva u BiH str. 76-80. On meni nema Bosne Bosanskohercegovačka državnost od srednjeg vijeka do ZAVNOBIH-a 1943. godine Biseri u iskonskoj postojanosti moga grada Gaj Salustije Krisp: Rat s Jugurtom str. 110-114. str. 78. str. 43-45.

482. Stefanović Petar: 483. Stefanović Petar: 484. Stefanović Petar: 485. Velijagić Kabil: 486. 487.

Gaj Salustije Krisp Rimska istorija od utemeljenja grada Tit Livije, Rimska istorija od utemeljenja grada (II) (odabrani odlomci u prijevodu Petra Stefanovića) Udžbenik markantnih kvaliteta Višegradska ćuprija na Drini Prahistorijska baština na tlu BiH

str. 28-31. str. 36-39. str. 81-83.

br.25/2001. br.32/2004. br.33/2004.

str. 26-28. str. 4. str. 4.

br.4/1996. br.9/1997. br.11/1998.

GEOGRAFIJA - ZEMLJOPIS
488. Baraković Fehim: 489. Džafić Nijaz: 490. Džafić Nijaz: Uvoñenje učenika u kartografsku pismenost Geografska karta i logičko razmišljanje Kompletno i funkcionalno nastavno sredstvo. Osvrt na Atlas svijeta za osnovne i srednje škole Geografija 5., 6., 7. razred, rezultati provjeravanja učeničkog znanja Porast broja stanovništva na Zemlji i migracije stanovništva Regija Srednje Evrope str. 91-93. str. 83-84. str. 11-15. br.17/1999. br.10/1998. br.13/1998.

491. Džafić Nijaz: 492. Hakalović Sejad: 493. Hasković Medžid: 494. Heljić Faiza: 495. Heljić Faiza: 496. Hindija Mirzet: 497. Hindija Mirzet: 498. Hurić Edina: 499. Kršlak Edin: 500. Muhamedagić Mevlida: 501. Nurković Rahman: 502. Pirić Elmedin: 503. Sulejmanović Anñelina: 504. Sulejmanović Anñelina:

str. 63-64. str. 35-38. str. 90-92.

br.13/1998. br.19/2000. br.38/2006. br.3/1996. br.8/1997. br.4/1996. br.21/2000. br.19/2000. br.3/1996. br.10/1998. br.12/1998. br.32/2004. br.36/2005. br.48/2008.

Mogućnost ostvarivanja cilja i zadataka nastave str. 47-48. geografije u 5. razred osnovne škole str. 36-38. Analiza testa iz geografije Uticaj društveno-političkih promjena na nastavu geografije Razmjera i razmjernik - Model časa u I. razredu gimnazije Vode na Zemlji - Hidrosfera; Svjetski okean Zapažanja o udžbenicima geografije Opisna artikulacija časa iz geografije u 7. razredu Školska tabla i karta u nastavi geografije Klima Bosne i Hercegovine Prirodno-geografske osobenosti Australije Nastavna priprema iz geografije str. 29-31. str. 73-74. str. 39-41. str. 48-49. str. 85. str. 94-95. str. 95-99. str. 115-118. str.102-103.

MOJA OKOLINA- PRIRODA I DRUŠTVO
505. Alić Emina: 506. Banjac Mirko: 507. Baraković Fehim: 508. Baručija Munevera: 509. Beganović Fahrudin: 510. Borovina Sabaheta: 511. Drkenda Kimeta: 512. Gračić Amir: 513. Hajdarević Mujesira: 514. Hakalović Sejad: 515. Hurić Edina: 516. Huseinspahić Medina: 517. Husomanović Emina: 518. Kadić Azra: Godišnja doba: Proljeće, model časa p.p. i d. za str. 66-68. 1. razred) str. 77-80. Aktivno učenje u nastavi prirode i društva Poznavanje društva za 4. razred Saobraćajna povezanost, model časa u 3. razredu Nastavna priprema Životinje, model časa u 4. razredu iz prirode i društva Grupisanje životinja, model časa u 4. razredu Pisani spomenici u širokoj okolini, model časa p.p. i d. u 3. razredu Ukrasne biljke i cvijeće str. 47-50. str. 56-58. str. 93-96. str. 62-64. str. 65-66. str. 97-98. str. 110-111. br.29/2003. br.50/2009. br.13/1998. br.7/1997. br.38/2006. br.7/1997. br.7/1997. br.13/1998. br.33/2004. br.15/1999. br.15/1999. br.27/2002. br.21/2000. br.30/2003.

Život u prostoru i vremenu. Od izgleda okoline do str. 29-31. geografske karte, model časa u 3. razredu str. 26. Naše tijelo, model časa p.p. i d. u 2. razredu Lična higijena - p.p. i d. u 1. razredu str. 85-88. Zagañivanje i zaštita voda u okolini, model časa str. 61-63. p.p. i d. (Pax projekt) str. 69-75. Vode i šume u širem zavičaju - njihov značaj, model časa u 3. razredu

519. Kadić Nurfija: 520. Karahmet Fehima: 521. Krkalić Alma: 522. Krkalić Alma: 523. Kukavica Azra: 524. Kurtić Sandra: 525. Letić Danijela: 526. Mustabašić Selma: 527. Numanović Amela, Kukavica Azra: 528. Numanović Amela: 529. Omerbegović Nahida: 530. Pekmez Abid: 531. Redžepi Amela: 532. Softić Šefika: 533. Suljičić Amira: 534. Suljić Muhamed: 535. Šehić Amira: 536. Šabić Esma: 537. Tatlić Samira: 538. Uzunović Asifa: 539. Žunić Dragana: 540.

Važnost vode za rast i razvoj živog svijeta, model str. 12-15. časa p.p. i d. u 3. razredu Mjeseci u godini i smjena godišnjih doba (model str. 73-75. za ogledni čas u 2. razredu) str. 44-45. Rijeke u BiH - aktivno učenje, model časa Čulni organi str. 92-94. str. 103-106. Tema: Od izvora do ušća Nastavna priprema-Raskrižje: prometni policajac, str. 98-101. semafor str. 95-97. Tematsko planiranje- Dani kruha Domaće i divlje životinje Orijentacija u vremenu Zdravstvene ustanove Stočarstvo, metodska priprema nastavne jed. u 3. razredu str. 92-93. str. 77-80. str. 98-102. str. 93-94.

br.14/1999. br.26/2002. br.22/2001. br.32/2004. br.33/2004. br.48/2008. br.47/2008. br.27/2002. br.31/2004. br.33/2004. br.6/1997. br.46/2008. br.39/2006. br.15/1999. br.32/2004. br.3/1996. br.47/2008. br.7/1997. br.9/1997. br.15/1999. br.20/2000.

Nastavna priprema za prvi razred: Lična higijena str. 119-120. Nastavna priprema za I razred Biljni i životinjski svijet u mom zavičaju (model časa p.p. i d. u 2. razredu) Svjetlost i toplota (posmatranja i ogledi) Ime, geografski položaj i granice R BiH (model časa p.d. u 4. razredu) Pismena priprema za sat iz prirode i društva Nastavna priprema RWCT Zanimanja ljudi, model časa u 2. razredu Važnost vode za živi svijet, model časa u 3. razredu str. 89-91. str. 27-28. str. 90-91. str. 56-57. str. 110-115. str. 98-100. str. 59-61. str. 65-66.

Čovjek - životna sredina i mjere, model časa p.d. str. 32-35. u 4. razredu str. 112-115. Prirodni uslovi života - voda, model

nastavnog časa p.p u razredu FILOZOFIJA-SOCIOLOGIJA

541. Ajanović Emir: 542. Fejzić Nedžad: 543. Škuljević Željko: 544. Škuljević Željko: 545. Škuljević Željko: 546. Umihanić Šahim: 547. Umihanić Šahin:

Moral i pravo kao oblici društvene svijesti Kako upokojiti konačno osloboñenog Prometeja Filozofija u školskom ključu Udžbenik u nastavi filozofije Filozofija kao humanizam i znanje tolerancije Filozofija (Nastavna priprema), (Islamska filozofska misao) Moralnost kao imperativ ljudskog djelovanja u svjetlu bivanja

str. 52-54. str. 93-95. str. 32-33. str. 89. str. 48-49. str. 65-68. str. 57-58.

br.25/2001. br.14/1999. br.4/1996. br.10/1998. br.17/1999. br.31/2004. br.40/2006.

VJERONAUKA - KULTURA RELIGIJA
548. Albahari Moris: 549. Begović Fehim: 550. Bernarda Krištić: 551. Brkić Milenko: 552. Ćatić Refik: 553. Ćatić Refik: 554. Ćimić Esad: 555. Ćimić Esad: 556. Džanko Fatima: 557. Gebauer Klaus: Odnos Kulture religija i vjeronauke Vjeronauka u školskom sistemu Vjeronauka u školi - da ili ne? Pedagoške pretpostavke nastave vjeronauke u školama Osnovni smisao religijskog odgoja Neka promišljanja Komenskog o odgoju tijela i duha Vjeronauka - pro et contra Čemu predmet Kultura religija? Judeizam – nastanak i razvoj (priprema za nastavni sat) Osnovni pravci i modeli za nastavu o religijama str. 44. str. 78. str. 85-86. str. 75-76. str. 22-24. str. 77-79. str. 81-84. str. 49-52. str. 90-94. str. 53-60. br.23/2001. br.14/1999. br.14/1999. br.23/2001. br.21/2000. br.23/2001. br.14/1999. br.23/2001. br.34/2005. br.23/2001.

558. Hasanović Bilal: 559. Husić Safija: 560. Ibrišević Rukija: 561. Isanović Nusret: 562. Jurišić Pavo:

Vjeronauka može imati samo izbornoobavezujući status

str. 89.

br.14/1999. br.29/2003. br.25/2001. br.23/2001. br.23/2001. br.37/2005.

Akaid - vjerovanje - Pčela, čudo u prirodi, Model str. 69-74. pripreme za čas str. 55-56. Vakuf - zadužbina Vjeronauka i Kultura religija - odnos i mogućnost str. 34-38. dijaloga str. 39-43. Predmet Kultura religija s aspekta Katoličke crkve str. 77-81. Neki stilistički aspekti sure ER-RAHMĀN – Svemilosni, u prijevodu Kur'ana na bosanski jezik Enesa Karića Obredno obrazovanje u vjerske zajednice, Kultura religije u škole Prema trijalogu u nastavnom planu i programu Religijska kultura i vjersko obrazovanje Kakvu vjeronauku trebamo u školi Model pripreme za čas interaktivne nastave (Blumova taksonomija ciljeva) Predmet Kultura religija u povijesnom i suvremenom kontekstu Bosne i Hercegovine Grupni oblik rada u nastavi islamske vjeronauke Vjeronauka, učenje i poučavanje Mjesto i uloga vjeronauke u školi Čovjek i njegove odgovornosti (model pripreme za nastavni sat iz islamske vjeronauke) Nezaštićena svetost svetog Najljepša kazivanja Biblija – pisana riječ Božja (priprema za izvoñenje nastavne jedinice Pregled religijskog obrazovanja u Evropi Stavovi mladih o religiji (učeničko istraživanje) Protagorin udes: Vjeronauka u obrazovnom sistemu BiH Akciono istraživanje u nastavi islamske vjeronauke Religijska pedagogija Suradnja vjeroučitelja s roditeljima Kultura religija izmeñu vjeronauke i učenja o civilnom društvu Ahlak - muslimanske dužnosti i običaji Akaid - Svijet ptica, nastavna priprema za čas Islamske vjeronauke Izvještaj o Meñunarodnoj stručnoj konsultaciji o uvoñenju predmeta, Kultura religija u škole Bosne i Hercegovine str. 79-80. str. 61-70. str. 30-33. str. 17-19. str. 88-89. str. 45-48. str.67-69. str. 41-43. str. 38-40. str. 82-84. str. 73-74. str. 97-107. str. 85-87. str. 22-29. str. 90-92. str. 91-92. str. 82-89. str. 41-42. str. 80-81. str. 43-45. str. 7-9. str. 67-68. str. 103-104. str. 9-12.

563. Kalajdžija Alen:

564. Karić Enes: 565. Kaul Seidman Lisa: 566. Končarević Branislav: 567. Kos Edina: 568. Kovjenić Živko: 569. Lovrenović Ivan: 570. Maglić Elvedina: 571. Muminović Hašim: 572. Omerdić Muharem: 573. Pehlić Izet, Čamdžić Izet: 574. Premec Vladimir: 575. Purković Almedina: 576. Ramljak Mirjam: 577. Schreiner Peter: 578. Smajić Amna, Zečić Jasna, Hrustanović Suada:

br.14/1999. br.23/2001. br.23/2001. br.5/1996. br.34/2005. br.23/2001. br.42/2007. br.20/2000. br.10/1998. br.34/2005. br.23/2001. br.36/2005. br.34/2005. br.23/2001. br.23/2001. br.14/1999. br.23/2001. br.10/1998. br.23/2001. br.31/2004. br.25/2001. br.8/1997. br.14/1999. br.23/2001.

579. Škuljević Željko: 580. Špago Halil: 581. Vejo Edina: 582. Vejo Edina: 583. Vejo Edina: 584. Velagić Kemal: 585. Zahirović Hasan: 586. Zahirović Hasan:

587. Ziebertz Hans Georg:

588. 589.

Katehetsko vijeće Biskupske konferencije Bosne str. 87-88. i Hercegovine str. 90. Zaključci naučno-stručnog skupa "Kakvu vjeronauku trebamo u školi"

br.14/1999. br.14/1999.

MUZIČKA KULTURA
590. Baručija Munevera: 591. Bjelopoljak Šejla, Suljić Amle, Šarić Elvira 592. Čizmić Hana: 593. Čizmić Hana: I mi znamo svirati (model časa u 3. razredu) Slušanje muzike u razrednoj nastavikao značajan faktor u razvoju dječije muzikalnosti Bedžih Smetana: Sjećanje na Plzen Johann Strauss: "Radecki marš", slušanje muzike (model časa u 8. razredu) str. 73-74. str. 61-67. str. 72-73. str. 98-100. br.7/1997. br.48/2008. br.24/2001. br.27/2002.

594. Ćatić Jasna: 595. Ferović Selma: 596. Herceg Ermelina: 597. Jakić Semir: 598. Jakić Semir: 599. Jakić Semir: 600. Jakić Semir: 601. Jusić Sajid: 602. Kepeš Nusreta: 603. Koluder-Ferović Selma: 604. Muharemović Ahmo: 605. Sarajlić Lejla: 606. Talam Jasmina: 607. Talam Jasmina: 608. Talam Jasmina: 609. Talam Jasmina: 610. Talam Jasmina: 611. Talam Jasmina: 612. Talam Jasmina: 613. Talam Jasmina: 614. Talam Jasmina: 615. Talam Jasmina: 616. Talam Jasmina: 617. Talam Jasmina: 618. Talam Jasmina: 619. Talam Jasmina: 620. Tvrtković-Akšamija Valida: 621. Uzunović-Stojanović Ema: 622.

Pjevanje i sviranje (model časa u 1. razredu) Medijsko obrazovanje mladih

str. 71-72. str. 21-23.

br.7/1997. br.27/2002. br.25/2001. br.21/2000. br.22/2001. br.24/2001. br.25/2001. br.16/1999. br.14/1999. br.26/2002. br.13/1998. br.42/2007. br.3/1996. br.4/1996. br.5/1996. br.8/1997. br.10/1998. br.11/1998. br.14/1999. br.15/1999. br.18/2000. br.21/2000. br.26/2002. br.27/2002. br.29/2003. br.32/2004. br.28/2003. br.21/2000. br.5/1996.

L. Boccherini: "Menuet", slušanje muzike,(Model str. 57-60. oglednog sata u 5. razredu) str. 93. Muzički genije Muzičko-stvaralačka igra Muzički diktat Oblici muzičkog diktata Pjevanje kao kreativna i rekreativna aktivnost str. 59-60. str. 71. str. 61-62. str. 107-108.

"Turski marš" - slušanje muzike, priprema za čas str. 8-11. u 4. razredu str. 15-18. Izborna nastava muzičke /glazbene kulture u gimnaziji str. 65-66. Muzička kultura 5., 6., 7. razred, rezultati provjeravanja znanja učenika str. 94-95. Pismena priprema za čas muzičke kulture Sevdalinka kao bošnjački melopoetski oblik Prilog proučavanju tradicionalne narodne muzike Kako postaviti C-dur skalu str. 24-25. str. 34-35. str. 43.

Starobosansko kolo - osnovni korak (model časa str. 66. u 4. razredu osnovne škole) str. 64. Prirodna A-mol skala Muzički oblici vjerskog sadržaja Nacionalni muzički izrazi u BiH Tradicionalno narodno kolo - Treskavica kolo Mali trubač Diktat u nastavi muzičke kulture str. 105-106. str. 105-106. str. 36. str. 11-12. str. 89.

Tradicionalne narodne pjesme u nastavi muzičke str. 87-88. kulture i vannastavnim aktivnostima str. 94-95. Internacionalni dječiji festival u Turskoj Dječije muzičko stvaralaštvo Osnovi muzičke pismenosti Transparentna folija u nastavi muzičke kulture i njena izrada Pasija po Bachu Aranžman himne Republike Bosne i Hercegovine za mješoviti hor (četveroglasno), note i tekst str. 55-57. str. 100-101. str. 60-62. str. 90-92. str. 68.

LIKOVNA KULTURA
623. Bajramović Mirela: 624. Borovina Sabaheta: 625. Dedić Zekija: 626. Drkenda Kimeta: 627. Handukić Irfan: 628. Handukić Irfan: 629. Handukić Irfan: 630. Handukić Irfan: 631. Karahmet Fehima: 632. Lubovac Ragib: 633. Lubovac Ragib: Pismena priprema za čas likovne kulture "Bumbarov let" - Kontrast akvarel Prostorno izražavanje - Vajanje: Moji ljubimci Masa i volumen, model časa likovne kulture Likovni poticaji Neka razmatranja aspekta kiča str. 92-93. str. 63-64. str. 37-38. str. 69-70. str. 33-34. str. 60-62. br.42/2007. br.15/1999. br.15/1999. br.7/1977. br.1/1995. br.2/1995. br.3/1996. br.32/2004. br.21/2000. br.20/2000. br.27/2002.

Mogućnost primjene udžbenika likovne kulture za str. 49-52. osnovnu školu str. 45. Likovna kombinatorika Bašta mira - model pripreme za čas likovne kulture, 4. razred str. 64-66.

Baščaršija - sjećanje, pismena priprema za sat iz str. 109-111. likovne kulture Programske upute za udžbenike likovne kulture str. 80-84. za 1., 2., 3. i 4. razred

634. Osmić Ibrahim, Tomić Ruža: 635. Talić Emina: 636. Tatlić Samira:

Stavovi učenika prema nastavnom predmetu Likovna kultura u starijim razredima osnovne škole

str. 40-44.

br.32/2004.

Prostorna kompozicija-Značajan likovni problem str. 34-43. Moj san - čudesna zemlja, priprema za čas likovne kulture u 2. razredu str. 67-68.

br.42/2007. br.7/1977.

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
637. Baručija Munevera: 638. Bašić Mehmed: 639. ðedović Damir: 640. Hadžikadunić Muriz, Balta Sadžida: 641. Hadžikadunić Muriz, Mañarević Mirjana: 642. Hadžikadunić Admir, Mirjana Mañarević, Hadžikadunić Muriz: Niski poskoci na mjestu, priprema za čas u 3. razredu str. 75-76. br.7/1977. br.5/1996. br.39/2006. br.29/2003. br.33/2004. br.45/2007. br.42/2007. br.1/1995. br.30/2003. br.35/2005. br.39/2006. br.33/2004.

AIDS ili SIDA - Kako se zaštititi od fatalne bolesti str. 22-24. savremenog doba str. 67-69. Metodika obuke neplivača predškolskog uzrasta Pravilno držanje tijela kod djece od I. do IV. razreda osnovne škole str. 27-31.

643. Halvadžija Lejla: 644. Lukačević Zvonko: 645. Mañarević Mirjana, Hadžikadunić Muriz: 646. Mañarević Mirjana, Hadžikadunić Muriz: 647. Mañarević Mirjana, Šećibović Berina: 648. Mañarević Mirjana:

Aerobne vježbe mišićne muskulature – Pripremni str. 84-87. dio sata str. 91-95. Ekologija kroz prizmu nastave tjelesnog i zravstevenog odgoja str. 70-72. Podsticanje učenika na samostalno vježbanje kroz nastavne i vannastavne aktivnosti str. 31-32. Nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja u otežanim uslovima rada str. 36-37. Potrebu staviti ispred "važnosti" Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje u tjelesnom odgoju Deformitet stopala str. 51-55. str. 78-80.

Pregled godišnje strukture programskih sadržaja str. 119-126. vannastavnih aktivnosti iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja Primjer pismene prireme za sat tjelesnog odgoja Tjelesni odgoj u nižim razredima osnovne škole Kvantitativne promjene u strukturi motoričkog prostora pod uticajem vannastavnih sprotskih aktivnosti kod djece mlañeg školskog uzrasta Psihomotorne vježbe u vrtićima Razlike u morfološkim karakteristikama i motornim sposobnostima učenika nižih razreda osnovnih škola Značaj sporta u odgoju vrline Skok iz mjesta, priprema za čas u 3. razredu Korekcija držanja tijela kod učenika prvog razreda osnovne škole Igra odbojke Šutiranje i skok-šut u košarci Metodika nastave atletike str. 87-91. str. 75-77. str. 75-76.

649. Mañarević Mirjana: 650. Mehmedić Uzeir: 651. Mikić Branimir, Tanović Izudin, Hodžić Zikrija:

br.42/2007. br.9/1997. br.50/2009.

652. Misita Vukosava: 653. Nožinović Zumreta, Ibrić Dževad, Kapidžić Alen:

str. 64-66. str. 27-29.

br.39/2006. br.39/2006.

654. Peco Asim: 655. Resulović Emina: 656. Smajlović Adisa: 657. Stanković Aleksa: 658. Stanković Aleksa: 659. Telalović Refik:

str. 70-74. str. 77-78. str. 59-66. str. 65-68. str. 13-17. str. 63-71

br.37/2005. br.7/1977. br.40/2006. br.15/1999. br.18/2000. br.2/1995.

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
660. Bektaš-Hodžić Edina: 661. Ilić Dušan, Gañeša Gordana, Ilić Mileva: Imširagić Amra, Imširagić Azemina: Nikolić Staka, 663. Pribišev Beleslin Tamara, Spasojević Pero: 662. Didaktičke igre i elementi muzike sa djecom predškolske dobi Razvojne igre za djecu mlañeg predškolskog uzrasta Igra i njena uloga u predškolskom periodu Dijete u programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj str. 97-103. str. 85-89. str. 55-56. str. 24-27. br.35/2005. br.49/2008. br.43/2007. br.49/2008.

664. Misita Vukosava: 665. Pašalić-Kreso Adila: 666. Pehar Lidija: 667. Skelić Dženan, Hozić Ilda: 668. Zečić Sadeta:

Senzomotorna i psihomotorna stimulacija u vrtiću str.58-59. Predškolski odgoj u Evropi Predškolske institucije u svjetlu inovacija Povezanost pohañanja predškolskih ustanova i spremnosti za polazak u školu Uticaj govornih smetnji na ponašanje djece predškolskog uzrasta str. 13-17. str. 84-86. str. 39-42. str. 45-48.

br.41/2006. br.17/1999. br.11/1998. br.36/2005. br.18/2000.

SREDNJE ŠKOLE ŠKOLE – STRUČNA OBLAST
669. Ajanović Mesud: 670. Begović Omer: 671. Bidžević Rifat: 672. Cvjetinović Milan: 673. Delić Sagbera: Hadžikadunić Senada: 674. Hadžikadunić Senada: 675. Hajdar Muradif, Hajdar Ajiša: 676. Hrkić Ana: 677. Hrkić Ana: 678. Hrkić Enes: 679. Kamenjašević Fahir: 680. Lovnički Stana: 681. Makota Dika: 682. Mehurić Bego: 683. Musić Amela: 684. Musić Mensur: 685. Musić Mensur: 686. Musić Mensur: 687. Musić Mensur: 688. Spaho Lejla: 689. Šurković Enes: 690. Šurković Enes: 691. Šurković Enes: 692. Žunić Enes: Jedan primjer pristupa radu u teoretskoj nastavi str. 63-65. predmeta "Osnovi mašinstva" str. 119-122. Detektorski radioprijemnik (priprema za čas Tehničkog odgoja) str. 76-78. Detektorski radio-prijemnik Značaj i položaj tehničkog odgoja u odgojnoobrazovnom sistemu Elektrotehnika – Jednofazni asinhroni motor, model pripreme za čas Model časa iz Knjigovodstva PDV u nastavi knjigovodstva Trajni/stalni/magnet Tehnologija obrade drveta - Prirodno sušenje drveta Prozirna površinska obrada drveta, model pripreme za čas Termička svojstva drveta, model časa aktivnog učenja za 1. razred srednje škole str. 37-40. str. 79-80. str. 98-102. str. 67-72. str. 73-76. str. 118-122. str. 85-88. str. 103-105. br.28/2003. br.36/2005. br.30/2003. br.27/2002. br.21/2000. br.34/2005. br.40/2006. br.31/2004. br.19/2000. br.21/2000. br.24/2001. br.29/2003. br.32/2004. br.48/2008. br.32/2004. br.27/2002. br.16/1999. br.19/2000. br.21/2000. br.24/2001. br.18/2000. br.1/1995. br.5/1996. br.29/2003. br.35/2005.

Osnovni elektronski elementi, model pripreme za str. 81-83. čas u 8. razredu Goodwill kao nematerijalno stalno sredstvo str. 102-104. Učeničko poduzetništvo, nova metoda praktičnog učenja u procvesu obrazovanja Istražujemo kolo i intenzitet (jačinu) struje Priključni ureñaj na traktoru, model pripreme za čas II. razredu mašinske škole Električni ureñaji na motornim vozilima, (Model nastavnog časa tehničkog odgoja) Crtanje u mjerilu i kotiranje Elektrotehnika - model pripreme za čas str. 75-76. str. 85-89. str. 76-79. str. 103-106. str. 43-47. str. 81-84.

Aksonometrijski i ortogonalni crtež, model časa u str. 95-98. 7. razredu Konstruktivni dijelovi AB mosta. Prelazne ploče str. 99-102. kod AB mostova i priprema za grafičku vježbu Obnova naučno-tehničkih organizacija za odgoj str. 34-35. mladih str. 37. Tehnički odgoj u nastavi Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Zeničko-dobojskog kantona Zaštita metala od korozije (priprema za čas) str. 86-87. str. 114-115.

DEMOKRATIJA I ODGOJ
693. Ajanović Dževdeta: 694. Avdagić Halim: 695. Avdagić Halim: 696. Brkić Milenko: 697. Delibašić Esad: Demokratski odgoj i aktivno učenje Demokratija i ljudska prava Nastavna priprema Odgoj za demokraciju - temeljno ljudsko pravo i obaveza Globalizacija i identitet str. 39-41. str. 69-72. str. 128-132. str. 27-29. str. 77-79. br.18/2000. br.31/2004. br.37/2005. br.14/1999. br.42/2007.

698. Haljeta Amna: 699. Hodžić Amir: 700. Kepeš Nusreta: 701. Milak Mensur: 702. Milak Mensur: 703. Milak Mensur: 704. Pašalić-Kreso Adila: 705. Patrick JJohn: 706. Reazković Nevzeta: 707. Reazković Nevzeta, Jordanov Darko:

Učenje o ljudskim pravima - put do demokratije

str. 65-66.

br.19/2000. br.17/1999. br.43/2007.

str. 54-58. Demokratsko obrazovanje ili prepuštanje demokratskim refleksima Uloga Konvencije o dječijim pravima u prevenciji str. 88-92. društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kod djece i mladih str. 48-50. CIVITAS u Bosni i Hercegovini str. 87-90. Grañansko obrazovanje, model nastavnog časa Kako grañani učestvuju Razumijevanje, različitost i tolerancija, temelji demokratskog odgoja Neophodni elementi obrazovanja za demokratiju: Koji su to elementi i zašto bi trebalo biti u središtu nastavnih programa u školama? Istraživanje humanitarnog prava, obrazovni program i/ili odgojni princip Istraživanje humanitarnog prava-Model obuke trenera I nastavnika u Makedoniji za inplementaciju nastavnog programa Demokratska komunikacija u fokusu modernizacije nastave Prva djeca i edukativne strategije str. 48-49. str. 33-38. str. 17-21.

br.9/1997. br.17/1999. br.19/2000. br.18/2000. br.30/2003.

str. 16-22. str. 80-83.

br.40/2006. br.42/2007.

708. Stevanović Marko: 709. Stevanović Marko: 710. Velagić Kemal:

str. 41-47. str. 29-33. str. 50-53. str. 23-30.

br.17/1999. br.20/2000. br.17/1999. br.45/2007.

Društveni angažman i učenička populacija Kvalitet uspješnosti inplementacije obrazovnog Velagić Kemal, Hadžihajdić Sanja, rezaković programa Istraživanje humanitarnog prava u 711. Nevzeta: nastavnim programima srednjih škola 712. Konvencija o pravima djeteta

str. 44.

br.9/1997.

EKOLOGIJA I ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE - KULTURA ŽIVLJENJA
713. Abadžić Nijaz: 714. Abadžić Nijaz: 715. Abadžić Nijaz: 716. Bašić Mehmed: 717. Bašić Mehmed: 718. Bašić Mehmed: 719. Bašić Mehmed: 720. Ćatić Refik: 721. di Kastri Frančesko: 722. ðogić Muhibija: 723. Goletić Šefket: 724. Goletić Šefket: 725. Husomanović Esmina: 726. Omanović Mustafa: 727. Omerović Muhamed: 728. Šilić Čedomir: 729. Ekologija nije prolazna moda Ekološko odgajanje odgajatelja Doba ekologije Čovjek i priroda - uzajamno djelovanje čovjekpriroda Čovjek i biosfera str. 20-21. str. 56-59. str. 70. str. 65-68. str. 62. br.5/1996. br.12/1998. br.12/1998. br.10/1998. br.12/1998. br.17/1999. br.27/2002. br.20/2000. br.12/1998. br.45/2007. br.31/2004. br.33/2004. br.21/2000. br.12/1998. br.48/2008.

Rješavanje problema istraživanjem - Zagañivanje str. 86. prirode hemijskim tvarima str. 37-41. Zaštita prirode i okoline Ekološki odgoj i obrazovanje Ekologija - geneza jedne nauke o čovjeku i prirodi Upravljanje potrošnjom energije Principi i ciljevi ekološkog obrazovanja Ekološko obrazovanje i reforma obrazovanja str. 37-40. str. 60-61. str. 85-90. str. 53-55. str. 18-23.

Zagañivanje i zaštita voda u okolini (model časa str. 61-63. p.p. i d. u 3. razredu) Značaj ekološke edukacije o očuvanju prirode i str. 63-67. okoliša Značaj programa ekološkog odgoja/vaspitanja i str. 51-56. obrazovanja u cilju razvoja ekološke dgovornosti i razumjevanja prirode str. 68-69. Crvena knjiga flore BiH Zelena knjiga za izletnike str. 40-41.

br.12/1998. br.27/2002.

ETIKA I MEðULJUDSKI ODNOSI
730. Baraković Fehim: 731. Bosnić Mevlida: 732. Ćatić Refik: 733. Hegić Fuad: Nastavnik u očima učenika Kako biti uspješan razredni starješina Duševno zdravlje nastavnika Izgrañivanje odnosa u razredu str. 52-53. str. 22-23. str. 21-27. str. 76-79. br.2/1995. br.16/1999. br.26/2002. br.13/1998.

734. Lipničević Andrea: 735. Musić Husejn: 736. Pekmez Mevlida: 737. Pezo Salko: 738. Slatina Mujo: 739. Tomić Ruža: 740. Zlatarević Jamina:

Oblici i način komuniciranja izmeñu profesora i učenika Filozofsko-sociološki aspekti odnosa izmeñu učenika i nastavnika Učenik je naš najbolji kritičar Odnos izmeñu učenika i nastavnika u sistemu responsibilne nasatve Nastavnik u svjetlu izvornih akata ljudske prirode Konflikti u školi Novac kao mjera za čovjeka i čovjek kao mjera za novac

str. 23-25. str. 31-38. str. 24-27. str. 39-43. str. 69-71. str. 43-46. str. 106-110.

br.24/2001. br.45/2007. br.17/1999. br.45/2007. br.15/1999. br.29/2003. br.46/2008.

KULTURA ZAŠTITE
741. Arnautović Ramo: 742. Arnautović Ramo: 743. Sadagić Mirza: 744. Telalović Refik: 745. Telalović Refik: 746. Telalović Refik: 747. Telalović Refik: Kultura i odbrana Specijalni rat - jučer, danas, sutra Obučavanje školske omladine za odbranu Orijentacija na zemljištu pomoću topografske karte Metodičko-didaktički standardi u nastavi civilne odbrane i vojne nauke Vojna obuka - analiza testova Promjene u predmetu Civilna odbrana str. 54-56. str. 69-72. str. 60-61. str. 72-75. str. 57-59. str. 51-52. str. 96. br.5/1996. br.10/1998. br.5/1996. br.3/1996. br.5/1996. br.8/1997. br.13/1998.

ODJELJENSKA ZAJEDNICA
748. Aganović Samir, Arnaut Sumedin: 749. Bajtarević Razija: 750. Dževdeta Ajanović, Senija Tahirović: 751. Hajdarević Mediha: 752. Husić Arif: 753. Kolonić Mirnesa: Kompleksnost meñuljudskih odnosa u odjeljenskoj zajednici (inovacija) Ubojita sredstva, Mine i Medina, model časa odjeljenske zajednice Primjeri korelacije u odgojnom radu s odjeljenskom zajednicom str. 33-43. str. 102-103. str. 35-40. br.40/2006. br.20/2000. br.1/1995. br.27/2002. br.22/2000. br.26/2002. br.22/2000.

754. Lepara Jasmina:

Lični identitet, model časa odjeljenske zajednice str. 89-91. u 6. razredu Uticaj traume na učenje i pamćenje, model časa str. 42-43. odjeljenske zajednice, 7. razred str. 69-70. Meñusobno razumijevanje i poštivanje u odjeljenskoj zajednici str. 39-41. Lična higijena i higijena prostora u kojem boravimo, model časa odjeljenske zajednice za 1. razred Odjeljenska zajednica u zakonu, pedagoškim standardima i nastavnom planu i programu do 1990. godine Osjećanja, model pripreme za čas odjeljenske zajednice Odluke koje donosimo - tema ovisnosti, model pripreme za čas odjeljenske zajednice Moj uzor na koji želim da ličim, model časa odjeljenske zajednice Metodologija konstruisanja instrumenta skala stavova učenika i skala stavova razrednika Učenje učenja, model časa odjeljenske zajednice str. 11-18.

br.32/2004.

755. Musić Husejn:

756. Mutapčić Atifa: 757. Mutapčić Atifa: 758. Pehlić Izet: 759. Rakić S. Ljiljana: 760. Tomić Ruža:

str. 97-98. str. 67-69. str. 41-43. str. 86-90. str. 50.

br.18/2000. br.21/2000. br.25/2001. br.47/2008. br.19/2000.

PSIHOLOGIJA DJETETA
761. Berberović Dženan: 762. Bošnjak Hajrudin: 763. Bošnjak Hajrudin: 764. Bošnjak Hajrudin: Freudova psihoanalitička teorija u svakodnevnom životu Postratna traumatizacija djece Strahovi kod osnovnoškolske djece Zlostavljanje djece str. 51-61. str. 54-55. str. 17-21. str. 50-55. br.39/2006. br.9/1997. br.21/2000. br.37/2005.

765. Bošnjak Hajrudin: 766. Ćatić Refik, Kadrić Dženita: 767. Ćatić Refik: 768. Džanić Dženana: 769. Hajder Muradif: 770. Hajder Muradif: 771. Hasanagić Anela: 772. Hegić Fuad: 773. Hodžić Edina: 774. Isić Almira: 775. Meñić Edina: 776. Misita Vukosava: 777. Mutapčić Atifa: 778. Omanović Aid: 779. Omerspahić Ferida: 780. Pehar Lidija: 781. Pehar-Zvačko Lidija: 782. Pehlić Izet: 783. Rangelov Jusović Radmila: 784. Selmanagić-Lizde Elma: 785. Šehić Mersiha: 786. Tahirović Senija: 787. Zekotić Junuz:

Pravo na mentalnu različitost Razumijevanje neverbalnih izraza lica učenika prvog razreda osnovne škole Funkcija školskog psihologa Učenik u nastavnom procesu - uzroci nezainteresiranosti za nastavu

str.60-64. str. 40-49. str. 55-57. str. 58-61.

br.41/2006. br.37/2005. br.19/2000. br.19/2000. br.29/2003. br.34/2005. br.45/2007. br.16/1999. br.34/2005. br.49/2008. br.34/2005. br.36/2005. br.17/1999. br.12/1998. br.13/1998. br.17/1999. br.21/2000. br.34/2005. br.36/2005. br.36/2005. br.37/2005. br.10/1998. br.11/1998.

Povezanost odgoja i psihopatoloških poremećaja str. 47-50. u adolescenciji str. 77-79. Primjena diferencirane nastave u nastavnoj praksi str. 44-49. Hiperaktivno dijete Strah od ispita Značaj igre (...), “Dijete radi igrajući se i igra se radeći” Koncept Boga i religioznosti kod djece i adolescenata u kognitivnim istraživanjima Radionice u našoj nastavi Dijete polazi u prvi razred – Praksa Podizanje svijesti o psihosocijalnim potrebama djeteta Psihološki problemi učenika izbjeglica Adolescentne krize Unutrašnji svijet djeteta O poteškoćama djece (Psihologija u razredu) str. 19-21. str. 44-48. str. 36-40. str. 80-81. str. 49-52. str. 21-22. str. 89-90. str. 80-83. str. 18-20. str. 14-16.

Semantičko-diferencijalna skala pojmova bliskih str. 32-37. djevojčicama i dječacima str. 31-38. “Škole prijatelji djece” – evaluacija projekta Potreba razvijanja partnerskih odnosa obitelji i škole Saznajna vrijednost ilustracije u nastavi nižih razreda osnovne škole Trauma i ponašanje djece Karakter - model časa psihologije str. 43-48. str. 20-29. str. 55-57. str. 103-104.

DJECA S POSEBNIM POTREBAMA - NADARENOST
788. Arnaut Sumedin: 789. Bajrović Alema: 790. Balvanović Majda: 791. Berberović Dženana: 792. Buljubašić Ahmed: 793. Ćatić Refik: 794. ðapo Nermin, Kolenović-ðapo Jadranka, Fako Indira: Darovitost i aktivitet mladih Rad sa nadarenim učenicima u nastavnom procesu Autizam-Pedagoški aspect programa rada sa autističnom djecom Darovitost u Gardnerovoj teoriji višestruke inteligencije i teoriji pozitivne dezintegracije Dabrowskog Osobine nadarenih učenika sedmog i osmog razreda značajne za odgojno-obrazovni rad I nadarena djeca su djeca sa posebnim potrebama Evaluacija programa “EUREKA” - Zimska škola za nadarene učenike srednjih škola Nadarena djeca u nastavi matematike i jezika Nadarenost kao posebna potreba (Odgoj i obrazovanje djece sa posebnim potrebama) Lokus kontrole darovitih učenika: Odnos prema uspjehu i postignućima str. 31-36. str. 29-32. str. 74-76. str. 20-30. br.43/2007. br.38/2006. br.47/2008. br.43/2007.

str. 12-19. str. 2-8. str. 22-30. str. 18-21. str. 9-17.

br.43/2007. br.36/2005. br.36/2005. br.36/2005. br.36/2005.

795. Livančić Dragana: 796. Mulić Vahid: Tomić Ljubica, 797. Emić Erna:

str. 2-11.

br.43/2007

DJECA S POSEBNIM POTREBAMA - OMETENOST I ZAOSTAJANJE U RAZVOJU - INKLUZIJA
798. Alić Amel: Dileme o inkluziji str. 26-32. br.31/2004.

799. Alić Amel: 800. Balvanović Majda: 801. Begović Omer: 802. Cerić Haris: Čabrić Sanela,Delić Selvedin,Ivana Spajić, 803. Mensura Alibegović: 804. Čamdžić Samra: 805. Demirović Bahira: 806. Džemidžić Selma: 807. ðozić Nizama: 808. Fetahagić Branka, Milutinović Grozda: 809. Hadžihajdić Sanja: 810. Hadžikadunić Edin: 811. Handukić Izeta: 812. Hasanbegović Husnija: 813. Horozović Ramiza 814. Ilić Mile:

Ljudska prava i prostor realizacije inkluzije u obrazovanju Kreiranje škole za sve učenike Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj Dileme u shvatanju o inkluziji u obrazovanju Odgoj i obrazovanje djece sa posebnim potrebama u Italiji Poremećaj nedostatka pažnje i hiperaktivnost Podrška roditeljima djece sa posebnim potrebama Kooperativno učenje kao primjer inkluzivne prakse Roditelji u ulozi partnera škole Likovni odgoj djece sa posebnim potrebama Razvoj inkluzivnosti u školama primjenom metodologije indeksa inkluzivnosti e – Inkluzija Otkrivanje i kategorizacija lahko mentalno retardiranih učenika Paradigmatično pragmatična govorno-jezička metoda u edukaciji i rehabilitaciji slušno oštećenih osoba (originalna metoda) Oralna, olfaktorna i gustativna percepcija kod djece sa posebnim potrebama Planiranje i pripremanje inkluzivne nastave Stavovi slušno oštećenih i čujućih osoba prema nekim elementima socijalizacije osoba s oštećenim sluhom Specifičnosti u čitanju kod djece s oštećenim sluhom Poremećaj artikulacije i logopedski tretman Razumjeti mucanje Funkcija kohlearnog inplantata i govorna rehabilitacija Blumova taksonomija u funkciji individualizacije procesa školskog učenja primjerenog inkluzivnom učenju Vokalna higijena Pedagoška radionica – mogući način rada s roditeljima Sposobnost klasifikacija učenika usporednog kognitivnog razvoja

str. 57-62. str. 20-21. str. 47-52. str. 66-69. str. 93-96. str. 52-53. str. 18-19. str. 28-31. str. 84-89. str. 47. str. 14-17. str. 75-76. str. 58-59. str. 50-55.

br.33/2004. br.48/2008. br.33/2004. br.35/2005. br.43/2007. br.44/2007. br. 48/2008. br.49/2008. br.35/2005. br.20/2000.

br.37/2005. br.8/1997. br.45/2007.

str. 56-60. str. 88-94. str. 32-34.

br.45/2007. br.50/2009. br.24/2001.

815. Iličković Marica:

816. Imširagić Gegić Amra: 817. Kantić Ahmet: 818. Kantić Ahmet: Kantić Ahmet, 819. Kantić Fatima: 820. Kovačević Slobodan: 821. Kurtodža Zijada: 822. Ljevaković Belma: 823. Mahmutagić Ajša, Mahmutagić Adem, Bratovčić Vesna, Mahmutović Esad:

str. 42-44. str. 70-72. str. 56-59. str. 49-51. str. 27-33.

br.33/2004. br.35/2005. br.37/2005. br.44/2007. br.32/2004.

str. 74-77. str. 90-96. str. 73-78.

br.39/2006. br.35/2005. br.35/2005. br.48/2008. br.49/2008.

824. Memišević Haris: 825. Memišević Haris, Demirović Bahira

826. Mešalić Šaćira, Tomić Ruža: 827. Mešalić Šaćira: 828. Mešalić Šaćira: 829. Mešalić Šaćira: 830. Mešalić Šaćira: 831. Mešalić Šaćira: 832. Misita Vukosava: 833. Muharemović Jusuf:

str. 22-25. Sociometrijski položaj učenika sa mentalnom retardacijom u redovnim školama Komparacija finih motoričkih sposobnosti djece str. 32-35. sa mentalnom retardacijom i djece bez mentalne retardacije str. 33-35. Pokaži, pa ću možda znati str. 60-62. Specifičnosti u radu s lahko mentalno retardiranom djecom Vježbe u nastavi početnog čitanja i pisanja, (rad str. 69-70. sa mentalno retardiranom djecom) str. 47-48. Djeca sa posebnim potrebama u školskom sistemu str. 87-88. Defektolog i djeca s teškoćama u razvoju Učenici s posebnim potrebama i individualizacija Psihomotorne vježbe “Rad sa djecom sa posebnim potrebama” Art-radionice str. 36-41. str. 79-83. str. 116-120.

br.17/1999. br.8/1997. br.9/1997. br.10/1998. br.12/1998. br.33/2004. br.35/2005. br.37/2005.

834.

Mujaković Larisa, Hadžimehmedović Jasmina:

835. Mujkić Aida, Tulumović Ševala: 836. Mulalić Rašida: 837. Nikolić Milena, Vantić-Tanjić Medina:

Socijalna rehabilitacija slijepih na području orijentacije i mobiliteta Sociometrijski položaj slabovidnog učenika u uvjetima odgojno-obrazovne integracije Socijalni rad u obrazovanju Sociometrijski položaj učenika usporenog kognitivnog razvoja u uvjetima integracijske edukacije Kompezatorni program u funkcijiobrazovnih postignuća socio-depriviranih i marginaliziranih učenika Roditelji o seksualnom odgoju djece ometene u razvoju Normativni okvir odgoja i obrazovanja djece sa posebnim potrebama

str. 33-37. str. 54-57. str. 34-35. str. 37-40.

br.46/2008. br.38/2006. br.32/2004. br.43/2007.

str. 69-73.

br.47/2008.

838. Osmanović Admir: 839. Osmić Ibrahim, Tomić Ruža: 840. Reazković Nevzeta: 841. Sadiković Snežana: 842. Sadiković Snežana: 843. Smailović-Hadžihalilović Aiša: 844. Sapucci Givanni. 845. Stanković Marjana: 846. Šehović Mirha: 847. Talam Jasmina, Deli Selvedin, Balagija Alma:

str. 53-56. str. 30-35.

br.33/2004. br.37/2005. br.27/2002. br.33/2004. br.5/1996. br.50/2009.

Porodice slušno oštećenih učenika i njihov uticaj str. 42-45. na uspjeh u učenju str. 45-46. Roditelji i slušno-govorna terapija djeteta sa cochlearnim implantom Prevazilaženje animoziteta prema hendikepiranoj str. 25-26. djeci Obrazloženja integriranja:Društveno-edukacioni str. 95-100. princip, metodološka odabiranja, diktatura u razredu str. 83-85. Ogledni sat iz pedagogije Značaj motivacije u otklanjanju problema u odgoju i obrazovanju kod hendikepirane djece Rad sa djecom sa posebnim potrebama u osnovnoj školi str. 19-21. str. 54-59.

br.39/2006. br.32/2004. br.44/2007. br.37/2005. br.11/1998. br.39/2006. br.44/2007. br.43/2007. br.24/2002.

848. Tomić Ruža, Hrustić Erna: 849. Tomić Ruža: 850. Tulumović Ševala, Radžo Dženana, Mujkić Aida:

Stavovi roditelja prema vlastitoj djeci ometenoj u str. 8-19. mentalnom razvoju str. 92-94. Aktivno učenje u specijalnoj osnovnoj školi naspram tradicionalnog načina učenja str. 70-73. Rani tretman mobiliteta kod slijepog djeteta Specifičnosti čitanja i pisanja učenika sa oštečenjem vida Down sindrom-inkluzija i integracija Samoprocjena mucanja str. 43-48. str. 41-46. str. 37-41.

851. Tulumović Ševala: 852. Umihanić Šahim: 853. Zečić Sadeta, Meštrić Sanela, Agić Mirela:

OPĆA PEDAGOŠKA PITANJA - DIDAKTIKA - METODOLOGIJA - TEHNOLOGIJA
854. Ajanović Dževdeta: 855. Ajanović Dževdeta: 856. Ajanović Dževdeta: 857. Ajanović Emir: 858. Alić Amel: 859. Bajtarević Razija: 860. Baraković Fehim: 861. Baraković Fehim: 862. Baraković Fehim: 863. Bašić Mehmed: 864. Bašić Mehmed: 865. Begović Alma: 866. Begović Fehim: 867. Begović Fehim: Faze u unapreñivanju nastavnog procesa Nove paradigme kvalitetne škole Autoinstrukcijom u školu budućnosti Aktuelnost Kantove misli o odgoju Metode i stilovi citiranja u seminarskim i diplomskim radovima Motivi učenja u nastavnom procesu O nekim aspektima korišćenja testova i kontrolnih zadataka u nastavnoj praksi Učenje učenja Razvijanje kroz igru osjećaja za kolektiv Optimizacija nastavnog procesa Didaktički sistemi Pandorina kutija Carton Networka Rezultati provjere učeničkih znanja - mjerilo kvaliteta nastavničkog rada Rezultati konkursa za najbolje nastavne pripreme str. 63-65. str. 43-46. str. 30-32. str. 17. str. 26-31. str. 56-57. str. 43-45. str. 58-59. str. 15-16. str. 34-38. str. 59-62. str. 65. str. 8. str. 68. br.3/1996. br.10/1998. br.14/1999. br.22/2001. br.34/2005. br.26/2002. br.6/1997. br.10/1998. br.22/2001. br.2/1995. br.9/1997. br.5/1996. br.11/1998. br.30/2003.

868. Berberović Dženan: 869. Berberović Džanan, Vardo Elvis:

870. Bjelopoljak Šejla: 871. Bošnjak Hajrudin, Omerović Sena: 872. Bošnjak Hajrudin: 873. Bošnjak Hajrudin: 874. Bošnjak Hajrudin: 875. Bošnjak Hajrudin: 876. Bošnjak MHajrudin: 877. Brkić Milenko, Suljkić-Hadžić M.: 878. Buljubašić Ahmed, Šarić Amir, Pehlić Izet: 879. Cerić Haris: 880. Cerić Haris: 881. Cohen Lynn, German Noreen: 882. Cohen Lynn: 883. Ćatić Refik: 885. Ćatić Refik: 886. Ćatić Refik: Ćatić Refik, 887. Hadžić Edina: 888. Ćehić Ejub: 889. Dautović Nefiza: 890. Delibašić Esad: 891. Džanko Muhidin: 892. Erceg Vladimir: 893. Graves Bonnie, Graves Michael F.: 894. Grupa autora iz SAD: 895. Grupa autora iz SAD: 896. Hadžić Edina: 897. Haljeta Amna: 898. Hasanagić Anela: 899. Hebib Alija: 900. Hegić Fuad: 901. Hodžić Abdulah: 902. Hopić Jasmina: 903. Kahrimanović Munir: 904. Kovačević Slobodan: 905. Kozličić Franka: 906. Lazzari Renata: 907. Lučić Milena: 908. Ljubić Sanda: 909. Muhić Salim: 910. Muminović Hašim: 911. Muminović Hašim:

Kognitivni razvoj čovjeka Red roñenja, neuroticizam i procjena osobne kompetentnosti psihomotorno nadarenih pojedinaca Upotreba statističkih metoda u diplomskim radovima na odsijecima pedagogije i psihologije Obrada nastavne grañe prethodnom pripremom od strane učenika Udžbenik - osnovni obrazovni medij

str. 36-45. str. 38-42.

br.38/2006. br.44/2007.

str. 10-12. str. 100-102. str. 59-61.

br.49/2008. br.11/1998. br.3/1996. br.6/1997. br.20/2000. br.33/2004. br.29/2003. br.24/2001. br.37/2005. br.22/2001. br.25/2001... br.4/1996. br.7/1997. br.3/1996. br.4/1996. br.30/2003. br.42/2007. br.26/2002. br.33/2004. br.28/2003. br.26/2002. br.12/1998. br.7/1997. br.7/1997. br.7/1997. br.22/2001. br.22/2001. br.43/2007. br.40/2006. br.12/1998. br.2/1995. br.34/2005. br.49/2008. br.37/2005. br.19/2000. br.28/2003. br.25/2001.. br.44/2007. br.10/1998. br.6/1997. br.13/1998.

Neizgrañenost tehnike čitanja, uzrok neuspjeha u str. 22-23. školi str. 34-36. Metode uspješnog učenja Značaj učenikove slike o sebi za realizaciju odgojnoobrazovnog rada O uzrocima školskog neuspjeha Posljedice prevelikih zahtjeva nastavnika str. 24-31. str. 51-54. str. 4-10.

Osnovni razlozi slabog uspjeha u učenju učenika str. 90-93. osmog razreda str. 9-10. O organizaciji obrazovnih sadržaja Zašto kritikuju školske pedagoge Aktivno učenje u službi psihičkog oporavka Aktivno učenje Razvijanje pažnje kod učenika Neverbalna komunikacija u odgoju i obrazovanju str. 10-11. str. 39. str. 4. str. 69-71. str. 44-47.

str. 8-9. Moć i nemoć odgoja Utjecaj tjelesnog samopoimanja na akademsko str. 2-10. postignuće studenata str. 7-12. Program podrške traumatiziranoj djeci i omladini Gender jednakost i ravnopravnost – Integriranje str. 63-67. principa u odgojno-obrazovni rad str. 45. Vizija edukacije (kosmopolitski model obrazovanja) str. 19-20. Bosanskohercegovački metodički korijeni Diferencirana nastava u integrirajućim školama Kooperativno učenje Efikasno učenje i predavanja Navike uma Učionica dobre volje Stavovi učenika prema nekim važnijim društvenim vrijednostima razlike u percipiranju poželjnih karakteristika ličnosti uspješnog nastavnika Udžbenik u odgojno-obrazovnom procesu Interaktivna komunikacija u razredu Učenje i zapamćivanje Uloga mentora u radu sa pripravnicima Empatija u odgoju Savremeni oblici saradnje roditelja i škole Pax-project u nastavi Razvojni projekat obrazovanja 2000-2004. (Podsticaj nastavnicima u bh. školama) Konsultacije s učenicima Rašomon u nastavi Svečanost prvog dolaska u školu Nastava efikasnijeg učenja Knjiga o modernom poimanju nastave str. 82-86. str. 9-15. str. 5-8. str. 16-20. str. 13-14. str. 11-12. str. 79-87. str. 77-78. str. 91-93. str. 54-58. str. 73-76. str. 41-44. str. 85-89. str. 92. str. 66-77. str. 12-13. str. 18-21. str. 60-61. str. 80-82. str. 7-10.

912. Muminović Hašim: 913. Muminović Hašim: 914. Muratović Hasnija, Pozderović Ediba: 915. Muratović Hasnija: 916. Mutapčić Atifa: 917. Nedić Marko: 918. Omanović Aid: 919. Omanović Aid: 920. Omanović Aid: 921. Omanović Aid: 922. Osmančević Admir: 923. Omerović Jusuf: 924. Pedagoška služba: 925. Rajlić Ilija: 926. Rakić S. Ljiljana: 927. Rezaković Nevzeta,Husić Sabiha 928. Rizvanbegović Fahrudin: 929. Skelić Dženan: 930. Skelić Dženan: 931. Slatina Mujo: 932. Slatina Mujo: 933. Slatina Mujo: 934. Stevanović Marko: 935. Stevanović Marko: 936. Stevanović Marko: 937. Stevanović Marko: 938. Stevanović Marko: 939. Stevanović Marko: 940. Stevanović Marko: 941. Stevanović Marko: 942. Stojnić S. Milenko: 943. Suzić Nenad: 944. Šehović Mirha: 945. Šestić Lada: 946. Terzić Zulejha, Ajanović Mirzeta:

Učenje, poučavanje i valorizacija u nastavi Odgoj i obrazovanje kod nas izmeñu tradicionalnog i savremenog Modeli školskog nadzora Obrazovanje u prirodnim naukama Pomozite djetetu da odraste Koncept društva koje uči i kako ga ostvariti u BiH Pogled na odgojno-savjetodavni rad pedagogapsihologa u srednjoj školi Kako ublažiti izostajanje sa nastave (Rezultati jednog istraživanja) Stažiranje pedagoga pripravnika Podsticanje slobodnog mišljenja učenika Uloga porodice u izgradnji ekološke kulture mladih Motivacija učenika Nekoliko praktičnih uputstava za efikasno učenje Planiranje, programiranje i pripremanje nastavnika za nastavu Učestalost i razlozi izlazaka učenika sa časa redovne nastave Uloga obrazovanja u prevenciji rodno uvjetovanog nasilja Udžbenici - medij istine o nama Paradigme, susret ili sukob – kvalitativni i kvantitativni pristup u znanosti Pisanje znanstvenog rada Profesionalizacija prosvjetnog poziva Komunikativno razumijevanje didaktičkog trokuta Izrada seminarskog i diplomskog rada u univerzitetskoj nastavi Stvaralački motivi nastavnika u edukaciji Nove tehnologije u obrazovanju Esejističko-sintetički model u nastavi Autentična kvalitetna škola Futurološke strategije edukacije Paralelizam i divergentne produkcije u školi i nastavi Obrazovna tehnologija i info-stvaralačka ličnost Čimbenici koji doprinose kvalitetnoj nastavi Elektronski dnevnik u funkciji domskog vaspitanja Didaktika na razmeñu vjekova Problemi i pristupi u proučavanju razvoja društveno moralnih odnosa kod djece i omladine i uloge mas-medija u socijalizaciji Zašto treba odgovoriti na njihovo "ZAŠTO" Iz rigidno-receptivne u stvaralačko-refleksivnu nastavu

str. 31-34. str. 18-21. str. 10-16. str. 18-19. str. 87. str. 60-66. str. 36-37. str. 56-57. str. 86. str. 25-26. str. 14-23. str. 11-17. str. 38. str. 84-86. str. 31-33. str. 11- 14. str. 4-6. str. 28-32. str. 68-71. str. 8-13. str. 8-13. str. 1-17. str. 7-9. str. 77-80. str. 14-18. str. 4-5. str. 11-14. str. 20-23. str. 14-22. str. 4-6. str. 68-74. str. 7-17. str. 32-35.

br.28/2003. br.39/2006. br.30/2003. br.27/2002. br.13/1998. br.37/2005. br.4/1996. br.8/1997. br.13/1998. br.21/2000. br.38/2006. br.44/2007. br.4/1996. br.38/2006. br.42/2007. br.45/2007. br.13/1998. br.35/2005. br.36/2005. br.16/1999. br.21/2000. br.29/2003. br.10/1998. br.11/1998. br.16/1999. br.22/2001. br.24/2001. br.29/2003. br.34/2005. br.25/2001... br.48/2008. br.39/2006. br.33/2004.

str. 75-76. str. 86-89. str. 22-26. str. 47-52. str. 33-35. str. 39-40.

br.14/1999. br.19/2000. br.39/2006. br.43/2007. br.38/2006. br.9/1997.

947. Tomić Ruža, Šehović Mirha, Osmić Ibrahim: Grupni oblik rada u nastavi 948. Tomić Ruža, Jakovljević Marija: Oblici rada u nastavi Samostalnost i zavisnost samosvijesti Prevencija socijalnog isključivanja mladih

949. Umihanić Šahim: 950. Vejo Edina:

951. Velagić Kemal: 952. Vukasović Radmila: 953. 954.

Teorijske upute za izradu stručnih i znanstvenih str. 56-58. radova str. 21-26. Školski pedagozi-bitni čimbenici odgojne preobrazbe str. 24. Verifikativna faza nastavnog procesa Pažnja i aktivnost učenika - mjerilo rada nastavnika str. 4-5.

br.9/1997. br.14/1999. br.6/1997. br.12/1998.

EVALUACIJA I VREDNOVANJE
955. Agić Hariz: 956. Bajrić Rasim: 957. Baraković Fehim: 958. Bašić Mehmed, Serdarević Husein: 959. Bašić Mehmed, Telalović Jusuf: 960. Begović Fehim: 961. Begović Fehim: 962. Begović Fehim: 963. Begović Fehim: 964. Ćehić Ejub: Hadžikadunić Muriz, Hadžikadunić Admir, Mañarević Mirjana: Praćenje rada nastavnika u uslovima promjena u str. 13-23. području djelovanja Pedagoških zavoda str.56-59. Uloga nastavnika u ocjenjivanju učenika str. 55. Ujednačavanje kriterija ocjenjivanja znanja učenika str. 25-27. Abecedar nastavne teorije o vrednovanju (evaluaciji) Nove paradigme u vrednovanju učeničkog rada str. 42-44. Osvrt na rezultate testiranja učenika srednjih škola na kraju 1996/97. školske godine Rezultati provjere učeničkog znanja-mjerilo kvalitete nastavničkog rada str. 20-25. str. 8. br.49/2008. br.42/2007. br.8/1997. br.6/1997. br.18/2000. br.8/1997. br.11/1998. br.12/1998. br.17/1999. br.8/1997. br.32/2004.

965.

Uspjeh učenika-mjerilo rada nastavnika Rezultati str. 9-13. provjeravanja učeničkih znanja str. 74-77. Učenička znanja-kriterij uspješnosti nastavnog rada Mentalno-higijenski aspekti ocjenjivanja znanja str. 53-54. učenika Praćenje, provjeravanje, ocjenjivanje u nastavi str. 46-52. tjelesnog i zdravstvenog odgoja za uzrast I-IV razreda osnovne škole Trendovi uspjeha u ekonomskim školama Pristup nastavnika ocjenjivanju učenika Statistička obrada podataka objektivnog tipa i pretvaranje bodova u školske ocjene Upitnici (anketni listići) kao instrument istraživanja u odgoju i obrazovanju Opisno ocjenjivanje Ocjena-disciplinska ili stimulativna mjera str. 108-109. str. 26-31. str. 38-42. str. 53-56. str. 49-58. str. 68-71

966. Hadžikadunić Senada: 967. Kosovac Tahir: 968. Kurtagić Bahrudin: 969. Mulić Vahid: 970. Mulić Vahid: 971. Muratović Lejla: 972. Nedić Marko: 973. Nikolić Staka: Pehlić Izet, 974. Buljubašić Ahmed: 975. Petrović Lucija, Stević RStevan: 976. Simić Kojo: 977. Simić Kojo: 978. Stefanović Petar: 979. Stević RStevan: 980. Stević Stevan, Petrović Lucija: 981. Šehović Mirha: 982. Šurković Enes: 983. Velagić Kemal: 984. Velagić Kemal:

br.36/2005. br.24/2001. br.6/1997. br.32/2004. br.34/2005. br.45/2007. br.41/2006. br.34/2005. br.41/2006. br.27/2002. br.42/2007. br.45/2007.

str. 65-72 Plan praćenja radne uspješnosti str. 59-64. Vrednovanje ishoda učenja Paradigma ocjenjivanja I vrednovanja učenika u str. 45-53. školi po mjeri učenika str. 14-17. Standardima i ocjenjivanjem do kvalitetnog obrazovanja str. 52-55. Problematizacija tradicionalnog i modernog ocjenjivanja Bitne komponente pri izvoñenju zaključnih ocjena str. 61-67. kao dio rješenja problematike tradicionalnog i modernog ocjenjivanja str. 28-33. Vrednovanje znanja, vještina i navika pomoću testova str. 91. Eksterno ocjenjivanje učeničkih postignuća Obrazovna postignuća učenika četvrtog razreda str. 56-58. osnovne škole u BiH str. 60-61. Raspoloženje i školsko postignuće kod srednjoškolaca str. 59-60. Analiza uspjeha učenika srednjih škola Utjecaj distribucije ocjena i frekvencije ocjenjivanja na uspjeh učenika Evaluacija, procjena, ocjena str. 72-78. str. 38-40.

br.6/1997. br.29/2003. br.31/2004. br.35/2005. br.31/2004. br.15/1999. br.30/2003.

985. Zolj Salko:

Ocjena nije mehanički akt ruke već dar uma i srca

str. 34-37.

br.6/1997. br.16/1999.

986. Zubović Alija:

Provjeravanje učeničkih znanja u prvom razredu str. 92-95. osnovne škole (rezultati jednogodišnjeg rada po "Step by step" metodi)

NOVE STRATEGIJE UČENJA
987. Bašić Mehmed: 988. Bošnjak Hajrudin: 989. Ćatić Vahdeta 990. Dizdarević Ahmet: 991. Hadžikadunić Edin: 992. Imamović Amra: 993. Kovačević Slobodan: 994. Krneta Dragoljub: 995. Lazić Dunja: 996. Maglajlija Zlata: 997. Rangelov-Jusović Radmila: 998. Sofić Amna: 999. Šabić Munib: 1000. Terzić Zulejha: 1001. Zubović Alija: Uvoñenje inovacija u nastavni proces Inovacije u školskoj praksi Razmeña suvremene škole Video sekvenca - nezaobilazno nastavno sredstvo str. 79-81. str. 27-28. str.35-38. str. 50-55. br.12/1998. br.5/1996. br.41/2006. br.28/2003. br.43/2007. br.43/2007. br.40/2006. br.31/2004. br.42/2007. sr.42/2007. br.14/1999. br.40/2006. br.40/2006. br.40/2006. br.14/1999.

Tehnologija kao dinamički interaktivni sistem za str. 53-54. podršku učenju i podučavanju str. 57-60. Projektna nastava u teoriji kurikuluma Škola u prirodi kao savremeni model nastavnog str. 79-85. rada str. 19-25. Interaktivna nastava ili “već viñeno” str. 84-86. Model mikroplana u obrnutom dizajnu Stručno usavršavanje profesora stranih jezika na str.44-51. primjeru gimnazija Kantona Sarajevo str. 16-18. Korak po korak ka djetetu Model nastavne pripreme za interaktivno učenje str. 86-87. u rješavanju problema str. 88-90. Interaktivno učenje – primjeri Priprema za ogledni čas iz Bosanskog jezika I književnosti “Čekajući Godoa” Projekat “Step by step” u O.Š. “Musa Ćazim Ćatić” str. 91-92. str. 19-20.

MEDIJI – MODERNA I POSTMODERNA
1002. Alić Amel: 1003. Bajramović Muris: 1004. Delibašić Esad: 1005. Delibašić Esad: 1006. Džafić Rizo: 1007. Hadžikadunić Edin, Delibašić Esad: 1008. Hadžikadunić Edin: 1009. Hadžikadunić Edin: 1010. Kujundžić Enes: 1011. Stevanović Marko: Obrazovanje i medijska slika stvarnosti Postmoderna i senzibilitet Muzeji kao mediji demokratskog komuniciranja Da li je muzeju vrijeme za muzej Postmodernizam i historija Virtuelni i Web muzej Medijska pismenost Internet kao postmoderna paradigma Časopis kao medij naučne komunikacije Pro et kontra medija u primarnom obrazovanju str. 60-67. str. 93-96. str. 57-59. str. 67-69. str. 34-36. str. 47-50. str. 46-49. str. 44-46. str. 52-57. str. 2-5. br.36/2005. br.36/2005. br.36/2005. br.37/2005. br.47/2008. br.39/2006. br.31/2004. br.40/2006. br.50/2009. br.33/2004.

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
1012. Ćatić Refik: 1013. Hadžić-Suljkić Mirzeta: 1014. Išerić Šemso: 1015. Ramić Osman: 1016. Stevanović Marko: 1017. Šurković Enes: Profesionalni razvoj nastavnika trajan je proces str. 33-34. br.31/2004. br.50/2009. br.46/2008. br.19/2000. br.7/1997. br.46/2008. Važnost uloge nastavnika kao nositelja promjena str. 23-27. Stručno usavršavanje nastavnika i primjena str. 94-101. savremenih nastavnih metoda str. 51-54. Škola i profesionalna orijentacija učenika str. 21-26. Pro et contra u izobrazbi učitelja Obrazovanje odraslih str. 102-105.

KOMUNIKACIJA I STAVOVI
1018. Avdić Alma: 1019. Beganović Saudin: 1020. Čengić Ešefa: 1021. Kadrić Jakub: Uloga škole u socijelizaciji djece sa poremećajima u ponašanju Umijeće komuniciranja stavovi učenika o zlostavljanju djece u porodici Kako ostvariti odnos učenika I nastavnika na obostrano zadovoljstvo str. 25-30. str. 103-106. str. 75-78. str. 46-53. br.42/2007. br.34/2005. br.43/2007. br.38/2006.

1022.

Karić Nijaz, Hasanović Izudin, Tomić Ruža, Stavovi nastavnika o komunikaciji u školi Kovačević Ranko: Komunikacija u nastavi Stavovi studenata o učenju Stavovi I mišljenja učenika o svom položaju u školi Stavovi učenika i nastavnika o osobinama učenika i nastavnika Stepen zadovoljstva nastavnika pozivom kojim se bave Razvijanje komunikativnih sposobnosti nastavnika I učenika

str. 58-62. str. 22-25. str. 28-32. str. 17-24. str. 2-6. str. 68-71. str. 16-21. str. 56-59.

br.38/2006. br.44/2007. br.40/2006. br.42/2007. br.44/2007. br.46/2008. br.35/2005. br.35/2005. br.37/2005. br.38/2006. br.40/2006. br.41/2006. br.46/2008.

1025. Muhić Salim: 1026. Omerović Muhamed, Karić Nijaz: 1027. Omerović Muhamed: 1028. Pehlić Izet, Šarić Amir:

1029. Pehlić Izet, Šarić Amir: 1030. Stevanović Marko:

1031. Tomić Ruža, Šehović Mirha, Osmić Ibrahim: Stavovi učenika osnovne škole o učenju 1032. Tomić Ruža, Šehović Mirha, Osmić Ibrahim: 1033. Tomić Ruža: 1034. Tomić Ruža: Tomić Ruža,Šahović Mirha,Osmić Ibrahim, 1035. Hrvanović Maja : Tomić Ruža, Karić Nijaz, Hasanović Izudin, 1036. Šarić Hariz:

Stavovi studenata o meñusobnoj komunikaciji na str. 2-7. fakultetu str. 24-28. Stavovi učenika o slobodnim aktivnostima u osnovnoj školi str. 23-27. Stavovi učenika osnovne škole o ocjenjivanju Stavovi studenata o djeci sa poremećejima u str.24-28. ponašanju Stavovi studenata razredne nastave o socijalno- str. 62-67. odgojnoj i obrazovnoj funkciji savremene škole

ŠKOLA I PORODICA
1037. Ajanović Dževdeta: 1038. Ajanović Dževdeta: 1039. Arapčić Adina: 1040. Baraković Fehim: 1041. Baručija Munevera: 1042. Ćehić Ejub: 1043. Dorić Šejla, Dorić Asmir: 1044. Hadžić Almir: 1045. Karajlić Salko: 1046. Mulić Vahid: 1049. Muminović Hašim: Porodica kao veza sa nacionalnim I kulturnim identitetom Humanizacija odnosa u obitelji Opterećenost učenika Saradnja porodice i škole – roditeljski sastanci Upoznajmo porodicu da bismo bolje razumjeli učenike Resocijalizacija djece povratnika Uloga savremene porodice u procesima socijalizacije i obrazovanja djece Roditeljska pomoć u ispunjavanju školskih obaveza djeteta Predavanje za roditelje: Učenici sa teškoćama u učenju i vladanju Škola i porodica – putevi i stranputice Porodica i porodični odgoj str. 20. str. 18-19. str. 72-79. str. 44-46. str. 23. str. 28-32. str. 58-64. str. 80-86. str. 87-93. str. 18-22. str. 32-34. br.27/2002. br.29/2003. br.46/2008. br.20/2000. br.17/1999. br.17/1999. br.49/2008. br.46/2008. br.46/2008. br.24/2001. br.9/1997.

MLADA POPULACIJA – ADOLESCENCIJA I IZAZOVI
1050. Ajanović Dževdeta, Tahirović Senija: 1051. Bašić Fatma, Bjelošević Edin: 1052. Bašić Mehmed: 1053. Behrić Zumreta: 1054. Bjelošević Edin: 1055. Bošnjak Hajrudin: 1056. Bošnjak Hajrudin: 1057. Bošnjak Hajrudin: 1058. Brkić Milenko: 1062. Buljubašić Ahmed: 1063. Ćorluka Jozo: 1064. Ćorluka Jozo: 1065. Dautović Nefiza: Odreñivanje pojma odgoja u novijoj literaturi Narkomanija Ovisnosti – problem u razvoju Socijalni atom adolescenata str. 83-84. str. 52-55. str. 41-49. str. 26-32. br.6/1997. br.26/2002. br.14/1999. br.46/2008. br.14/1999. br.10/1998. br.13/1998. br.15/1999. br.11/1998. br.49/2008. br.14/1999.

str. 57-60. Narkomanija Izostajanje sa nastave kao determinanta uspjeha str. 53-54. učenika str. 84-85. Bijeg od škole Školska disciplina str. 79-86. str. 81-82. Uloga škole u prevenciji bolesti ovisnosti Identifikovanje i suzbijanje nepoželjnih obrazaca str. 52-57. ponašanjaosnovnoškolske djece Suzbijanje zloupotreba narkotičkih sredstava kao str. 61-65. opći problem savremenog svijeta I aktivnosti policije u toj oblasti Intervju sa narkomanom Odgoj za zdravi način života (prevencija nikotinizma) str. 71-72. str. 49-51.

br.14/1999. br.26/2002.

1066. ðulić Hasnija: 1067. Edvards Grifit: 1068. Hadžikadunić Edin: 1069. Hodžić Mersed: 1070. Hopić Danijel: 1071. Huković Seid: 1072. Imširagić Amra: 1073. Imširović Fuad: 1074. Isić Almira: 1075. Jašarević Osman: Krneta Dragoljub, Gorjana Koledin: 1077. Lipničević Andrea: 1076. 1078. Mrkonjić Alija: 1079. Musić Miralem: 1080. Mutapčić Atifa: 1081. Pedljić Rusmira: 1082. Rošić Fehim: 1083. Selimović Hazim: 1084. Smajkić Arif: Tomić Ruža, 1085. Buljubašić Suada, Pobrić Selma: 1086. Tomić Ruža: 1087. Vejo Edina: 1088. Zahirović Hasan, Ćatić Refik:

Nasilje meñu učenicima i prevencija nasilja Novi pristup ovisnosti od droge Kompjuterske igre – ovisnost ili zabava Adolescenti i slobodno vrijeme Nasilje meñu djecom Farmakološko-toksikološki aspekti zloupotrebe droga Značaj I uloga škole u prevenciji zloupotrebe droge Zloupotreba opojnih sredstava u pubertetu i adolescenciji Utjecaj religioznosti na samopoimanje adolescenata Psihološka analiza kriminalnog ponšanja maloljetničke delinkvencije s osvrtom na endogene i egzogene faktore Osobine ličnosti I narkomanija Droga u srednjoj zanatskoj školi Utjecaj tehničkih sredstava na razvoj ličnosti učenika Program borbe protiv narkomanije Mi to možemo zajedno Načini i posljedice zlostavljanja djece Sibling kao postojeća varijacija uticaja roditeljskog prezaštićavanja na percepciju vlastite nekompetentnosti kod adolescenata Program prevencije vršnjačkog zlostavljanja

str. 26-31. str. 66. str. 67-68. str. 44-50. str. 7-16. str. 55-56. str. 62-63. str. 17-25. str.29-34. str. 45-51.

br.48/2008. br.14/1999. br.14/1999. br.48/2008. br.46/2008. br.14/1999. br.39/2006. br.46/2008. br.41/2006. br.49/2008.

str.17-23. str. 38-40. str. 81-85. str. 49-50. str. 69-70. str. 32-43. str. 7-13.

br.41/2006. br.17/1999. br.47/2008. br.27/2003. br.14/1999. br.48/2008. br.38/2006.

str. 77-80.

br.47/2008. br.14/1999. br.42/2007.

Stanje I mogućnosti prevencije od narkomanije I str. 50-54. drugih bolesti ovisnosti u BiH str. 11-16. Raširenost alkoholizma meñu studentima Obitelj i delikventno ponašanje Novi pristup istraživanju adolescentne populacije Malo droge, puno zla (ogledni čas za nastavu vjeronauke u 8. razredu) str. 39-43. str. 85-86. str. 83-85. str. 46-48. str. 83. str. 36-37. str. 73.

br.50/2009. br.6/1997. br.24/2001. br.27/2003. br.11/1998. br.17/1999. br.14/1999.

1089. Žigić Zlata, Pašagić Irfanka, Hatunić Edina: Štetno djelovanje duhana 1090. Žigić Zlata: 1091. Žigić Zlata: 1092. Zašto mladi počinju pušiti Škola u službi prevencije bolesti ovisnosti Borba za dušu (ispovijest majke narkomana)

SLOBODNO VRIJEME I SLOBODNE AKTIVNOSTI
1093. Halvadžija Lejla: 1094. Ibeljić Elvir: 1095. Jusić Sajid: 1096. Skelić Dženan: 1097. Talam Jasmina: Analiza strukture i frekvencija provoñenja slobodnog vremena osnovnoškolaca Slobodno vrijeme prosvjetnih radnika Organizacija školskog hora Roditeljski angažman u slobodnom vremenu I školski uspjeh njihove djece Rad sa dječijim horom str.54-57. str. 65-70. str. 62-63. str. 38-43. str. 95-96. br.41/2006. br.49/2008. br.10/1998. br.34/2005. br.6/1997.

OBRAZOVNA POLITIKA U U BOSNI I HERCEGOVINI
1098. Abdulahagić Bisera: 1099. Ajanović Dževdeta: Entuzijazmom do uspjeha (20 godina Srednje muzičke škole u Zenici) Inkluzivno obrazovanje, (nužnost reforme) str. 98. str. 6-8. br.15/1999. br.22/2001.

1100. Ajanović Dževdeta: 1101. Ajanović Dževdeta: 1102. Arnaut Muhamed: 1103. Begović Fehim: 1104. Begović Fehim: 1105. Begović Fehim: 1106. Begović Fehim: 1107. Begović Fehim: 1108. Ćatić Refik: 1109. Delibašić Esad: 1110. Ekinović Sabahudin: 1111. Hadžić-Suljkić Mirzeta: 1112. Jelušić Ivo: 1113. Mehanović Miralem: 1114. Musić Husejn:

Neke pretpostavke efikasnosti Pedagoških zavoda Tokovima bosanskohercegovačke pedagoške misli Edukacija učitelja u školskom sistemu Piacenza-Zenica, duh saradnje I prijateljstva Pedagoški zavodi – kuda dalje? Ec Phare vet Programme I reforma srednjih stručnih škola Reforma stručnog obrazovanja u BiH Orijentacija bosanskohercegovačkog školstva Korijeni bosanskog Univerziteta Principi otvorenog društva u nastavnoj praksi Korak po korak (Step by Step) – Model integracije Univerziteta u Zenici Postdiplomski studij za nastavnike Osvrt na bosanskohercegovačko školstvo Phare vet Program

str. 35-36. str. 41-42. str. 9-11. str. 42-43. Str. 12-13. str. 56-57. str. 34-36. str. 58-59. str. 24-26. str. 42-43. str. 2-6. str. 94-96. str. 44. str. 62.

br.24/2001. br.31/2004. br.5/1996. br.2/1995. br.8/1997. br.13/1998. br.27/2002. br.29/2003. br.29/2003. br.24/2001. br.39/2006. br.37/2005. br.28/2003. br.13/1998. br.30/2003.

Zakonsko reguliranje odnosa izmeñu učenika i str. 59-60. nastavnika od 1869. pa do 1990. godine u Bosni i Hercegovini Reforma koja ulazi na vrata škole – ali bez kucanja... Odgoj i obrazovanje izmeñu političke i kulturne demokratije Obrazovni menadžment u Bosni i Hercegovini Razlozi za visokoškolsko obrazovanje učitelja u Bosni i Hercegovini Phare program u stručnim školama Zašto actor potrebne promjene u obrazovanju str. 2-7. str. 21-32. str. 1-13. str. 12-15. str. 58-61. str. 13-17. str. 3-8. str. 50-51. str. 16.

1115. Pehar Lidija: 1116. Slatina Mujo: 1117. Slatina Mujo: 1118. Smajkić Safet: 1119. Šurković Enes: 1120. Šurković Enes: 1121. Telalović Refik: 1122.

br.30/2003. br.18/2000. br.27/2002. br.5/1996. br.13/1998. br.33/2004. br.1/1995. br.4/1996. br.5/1996.

Agresija na Bosnu I Hercegovinu 1991-1995, karakteristike I posljedice Najstarija i najmlaña visokoškolska ustanova u BiH Zaključci i poruke internacionalnog naučnog skupa “Edukacija učiteljskog kadra u školskom sistemu BiH” Motivi transformacije Učiteljske škole u Zenici Motivi za revidiranje nastavnih planova i programa Reforma obrazovanja (Briselski dokumenti o reformi obrazovanja) Plan provedbe Nacrt okvira Nastavnog plana I programa

1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128.

str. 16-17. str. 46-47. str. 1-15. str. 16-20. str. 21-27.

br.8/1997. br.9/1997. br.28/2003. br.28/2003. br.28/2003.

OBRAZOVNA POLITIKA U SVIJETU
1129. Ajanović Dževdeta: 1130. Ajanović Dževdeta: 1131. Ćatić Refik, Kukić Damir: 1132. Ćatić Refik: 1133. Ćatić Vahdeta: 1134. Gabršček Sergij: 1135. Hajdarević Safija: 1136. Husić Arif: Globalno obrazovanje Globalizacija obrazovanja u praksi Bolonjska deklaracija – Budućnost visokog obrazovanja u Evropi Instruktivno-pedagoški nadzor u američkom obrazovnom sistemu Obrazovanje i (ili) socijalizacija str. 11-13. str. 2-6. str. 5-10. str. 87-89. str. 7-10. br.34/2005. br.35/2005. br.34/2005. br.11/1998. br.44/2007. br.50/2009. br.27/2002. br.38/2006.

Izazovi razvoja ocjenjivanja u Sloveniji:Uvoñenje str. 3-14. maturskog ispita str. 96-97. Dijete u švedskom obrazovnom sistemu str. 80-83. Waldorfske škole

1137.

Makota Dika, Krunić Danica, Selmanović Munevera:

Danski model srednjeg stručnog obrazovanja I str. 2-7. obuke – sa fokusom na angažiranost društvenih partnera – Primjena iskustva u stručnom obrazovanju u Bosni I Hercegovini Komparativna analiza obrazovnih politika BiH str. 15-22. iBelgije Univerzitet u BiH na putu ispunjavanja uslova iz str. 7-15. Bolonjskog procesa str. 18-19. Fenomen Folkehøjskole (danski actor školovanja) str. 15Forma i suština bolonjskog procesa Magna Charta Universitatum str. 2-4.

br.40/2006.

1138. Nedić Marko: 1139. Petković Darko: 1140. Škuljević Mirhunisa: 1141. Suzić Nenad: 1142.

br.45/2007. br.35/2005. br.8/1997.

br.34/2005.

PLANOVI I PROGRAMI
1143. Hadžić Selma, Tulumović Ševala: Efekti prilagoñenih programa iz bosanskog, hrvarskog i srpskog jezika i književnosti drugog razreda osnovne škole Jedinstveni nastavni planovi Gimnazija (predmetno-planska struktura) Akcenti i rasprave o nastavnim planovima i programima Predmetno-planska struktura I temeljne napomene uz Okvirni nastavni plan za prvi razred devetogodišnje škole Prijedlog – Nastavni plan I program za jezik I književnost za osnovnu I srednju školu Prijedlog – Nastavni plan i program za historiju za osnovnu i srednju školu Model operativnog nastavnog plana i programa za drugi razred devetogodišnje osnovne škole str. 63-68. br.47/2008.

1144. Serdarević Husein: 1145. Velagić Kemal: 1146.

str. 5-7. str. 4-6. str. 4-6. str. 2-3.

br.11/1998. br.32/2004. br.26/2002. br.32/2004.

1147.

1148. 1149. 1150. Ništović Hazema:

str. 63-92. str. 93-114. str. 61-74.

br.25/2001... br.25/2001... br.43/2007.

ŠKOLSKI MENADŽMENT I ORGANIZACIJA RADA U ŠKOLI
1151. Baraković Fehim: 1152. Baraković Fehim: 1153. Baraković Fehim: 1154. Brkić Milenko: 1155. Čaušević Redžo: 1156. Ćatić Refik: 1157. Ćatić Refik: 1158. Ćatić Refik: 1159. Dautović Nefiza: 1160. Dobrača Hamza: 1161. Grbešić Mirela: 1162. Hasanović Halil: 1163. Hasanović Halil: 1164. Memić Fahrudin: 1165. Muratović Hasnija, Pozderović Ediba: 1166. Omanović Aid: 1167. Pehlić Izet: Rad u kombinovanim odjeljenjima Školski ljetopis Organizacija i izvoñenje dopunske nastave u osnovnoj školi str. 66-68. str. 38-40. str. 41-43. br.3/1996. br.5/1996. br.28/2003. br.1/1995. br.5/1996. br.26/2002. br.40/2006. br.6/1997. br.9/1997. br.28/2003. br.37/2005. br.4/1996. br.44/2007. br.38/2006. br.47/2008. br.26/2002. br.30/2003.

Metodologija izrade godišnjih programa školskih str. 40-45. djelatnosti str. 63-64. Pouke i poruke ovogodišnjih prijemnih ispita Profesionalno usavršavanje prosvjetnih radnika Stil rukovoñenja kao psihološki actor efikasnosti menadžmenta u obrazovanju Pedagoško-instruktivni I nadzorni rad direktora, pomoćnika direktora I pedagoga škole Hospitacije studenata razredne nastave Rukovoñenje školom Škola kao učeća organizacija Direktor u osnovnoj školi, nastavnik ili administrator Jedan radni dan u prvom razredu devetogodišnje, osnovne škole Transakcijsko i transformacijsko voñenje u srednjoj školi Podsistemi transakcijskog i transformacijskog voñenja u srednjim školama Socijalni rad u školi – iskustva I perspektive Modeli školskog nadzora str. 13-14 str. 8-15. str. 87-90. str. 35-38. str. 35-36. str. 36-39. str. 40-43. str. 91-92. str. 74-79. str. 10-20. str. 58-59. str. 10-16.

1168. Petković Darko: 1169. Pirić Alija: 1170. Pranjić Anto: 1171. Rajlić Ilija: 1172. Redžepi Amela: 1173. Slatina Mujo: 1174. Slatina Mujo: 1175. Slatina Mujo: 1176. Slatina Mujo: 1177. Slatina Mujo: 1178. Slatina Mujo: 1182. Sukanović T. Fahir: 1183. 1184. 1185.

Jedan pristup planiranju nastavnog rada

str. 61-62.

br.3/1996. br.31/2004. br.36/2005. br.31/2004. br.44/2007. br.45/2007. br.43/2007. br.14/1999. br.31/2004. br.46/2008. br.47/2008. br.49/2008. br.50/2009. br.44/2007. br.8/1997.

Terminološke nejasnoće u pripremanju odgojno- str. 35-40. obrazovnog procesa Transformacija univerziteta od predavačkog ka str. 53-56. preduzetničkom str. 17-18. Reforma obrazovanja Rukovoñenje u kvalitetnoj školi Organizacija I izvoñenje časa u kombinovanom odjeljenju Tematsko planiranje-Nastavna priprema Program stručnih ispita Akceleracijom do “škole po mjeri učenika” str. 35-37. str. 78-81. str. 99-102 str. 33-38. str. 2-16.

str. 2-6. Ka pojmu menadžmenta u obrazovanju Menadžment u obrazovanju-planiranje i str. 2-9. odreñivanje propriteta Organiziranje kao menadžment funkcija i vještina str. 2-9. Odlučivanje kao menadžment funkcija i vještina str. 28-38. Mjesto, uloga i sadržaj rada pedagoga u osnovnoj školi Lista kriterija za vrednovanje nastavnog rada str. 26-34. str. 14.

BIBLIOTEKARSTVO
1186. Beganović-Akvić Ermina: 1187. ðenešić Radmila: 1188. Hadžikadunić Edin: 1189. Hasanbegović Hanka: 1190. Hasanbegović Hanka: 1191. Hodžić Adem: 1192. Hrbaček Maca: Medijska kultura - biblioteka Uloga I značaj biblioteke u osnovnoj školi Biblioteka budućnosti Školska biblioteka u suvremenom obrazovanju prilog str. 18-19. br.22/2001. str. 73-74. prilog str. 23. br.41/2006. br.22/2001. br.29/2003. prilog str. 24-28. br.22/2001. Lista kriterija za vrednovanje rada direktora i pomoćnika direktora str. 15. br.8/1997.

str. 78-80. Enciklopedije, rječnici, atlasi, leksikoni Model pripreme za čas iz Medijske kulture za 4. razred osn. škole Promoviranje intelektualnih sloboda - temeljna bibliotečka funkcija Školska biblioteka - šta je to? Gdje smo i kakvi smo Stari jadi mladog bibliotekara Manifest za školsku biblioteku, (prijevod ) Primjer iz Zenice Biblioteka sa specijalnom zbirkom Informatizacija biblioteka kao uslov za ulazak Europu Posjeta biblioteci Reprezentativna učionica i radionica Školske biblioteke - svijet koji se stalno otkriva Katalozi u školskim bibliotekama str. 51-55. str. 20-22.

1193. Hrbaček Maca: 1194. Hrbaček Maca: 1195. Hrnkaš Slavica 1196. Hrnkaš Slavica: 1197. Kasapović Indira: 1198. Kasapović Indira: 1199. Ljubuškić Elvedina: 1200. Pekmez Mevlida: 1201. Salkić Nina: 1202. Salkić Nina: 1203. Stevanović Marko: 1204.

br.30/2003. br.2/1995.

prilog str. 14-15. br.22/2001. prilog str. 16-17. br.22/2001. prilog str. 3-4. prilog str. 5-7. str.105-106. br.22/2001. br.22/2001. br.43/2007.

prilog str. 20-22. br.22/2001.

prilog str. 29-31. br.22/2001. prilog str. 8-13. str. 102-103. str. 102-103. str. 27-33. br.22/2001. br.17/1999. br.19/2000. br.27/2002.

LITERARNI TEKSTOVI
1205. Begović Alma: 1206. Čolaković Enver: 1207. Ćosić Naña: 1208. Durmiš Elvira: 1209. Durmo Alma: 1210. Hodžić Emina: 1211. Imamović Rabija: 1212. Isić Nerma, Talić Jasmila, Brčić Jasmina: 1213. Jure Franičević-Pločar:

Školska knjižnica u kvalitetnoj školi

Bosančica Bosni Ako mene pitate San Eh, da sam te sreće! Ešhedu ummet, Emine Obraćanje povodom manifestacije «Slovo o Maku»

str. 100. str. 123. str. 122. str. 74. str. 52. str. 67. str. 74.

br.6/1996. br.12/1998. br.12/1998. br.8/1997. br.4/1996. br.5/1996. br.8/1997.

1214. Krupić Husnija: 1215. Krupić Husnija: 1216. Maglić Nina, Nukić Amna: 1217. Marić Sandra: 1218. Milošević Velimir: 1219. Milošević Velimir: 1220. Milošević Velimir: 1221. Nedžad Ibrišimović: 1222. Omerčić Balmin: 1223. 1224. 1225.

Učitelji šire horizonte Bosni Putokazi Zavičaj Bosna, moja domovina Bosna kakvu snujem Osma pjesma pravdina Dvanaesta pjesma pravdina Srećan ćeš biti svijete kad usrećiš dijete Bosna Kako je teško Slovo o Maku

str. 122. str. 36. str. 76. str. 79. str. 115. str. 114. str. 45. str. 45. str. 83. str. 37. str. 74. str. 74.

br.20/2000. br.2/1995. br.3/1996. br.8/1997. br.13/1998. br.16/1999. br.9/1997. br.9/1997. br.9/1997. br.2/1995. br.8/1997. br.8/1997.

TESTOVI I ZADACI OBJEKTIVNOG TIPA
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK - TESTOVI I ZOT

1226. Ajanović Emina: 1227. Baraković Fehim: 1228. Baraković Fehim: 1230. Baraković Fehim: 1231. Fazlić Jusuf: 1232. Fazlić Jusuf: 1233. Fazlić Jusuf: 1234. Ništović Hazema: 1235. Ništović Hazema: 1236. Ništović Hazema: 1237. Ništović Hazema: 1238. Ništović Hazema: 1239. Ništović Hazema: 1240. Ništović Hazema: 1241. Ništović Hazema: 1242. Zubović Alija: 1243. 1244. 1245. 1246.

br.20/2000. ZOT za bosanski jezik i književnost za 5. razred str. 73-76. osnovne škole ZOT iz bosanskog jezika i književnosti za 1, 2, 3, str. 46., 48., 50. i br.6/1997. 52-53. 4. razred osn. škole Testovi znanja za bosanski jezik i književnost za str. 14-16. 2. razred osnovne škole ZOT za bosanski jezik i književnost za 2. razred str. 31-32. osnovne škole ZOT za bosanski jezik i književnost za 3. razred str. 33-34. osnovne škole ZOT za bosanski jezik i književnost za 4. razred str. 35-37. osnovne škole str. 57. ZOT iz bosanskog jezika i književnosti za 4. razred srednje škole Testovi znanja za bosanski jezik i književnost za str. 24-25. 7. razred osnovne škole ZOT za bosanski jezik i književnost za Tehničke str. 43-45. škole i Gimnazije str. 55-56. ZOT iz bosanskog jezika i književnosti za 8. razred osnovne škole Testovi znanja za bosanski jezik i književnost za str. 17-23. 5. i 6. razred osnovne škole ZOT za bosanski jezik i književnost za 5. razred str. 67-69. osnovne škole ZOT za bosanski jezik i književnost za 6. razred str. 70-71. osnovne škole ZOT za bosanski jezik i književnost za I. razred str. 38-42. srednjih stručnih škola ZOT za bosanski jezik i književnost za 6. razred str. 77-80. osnovne škole ZOT za provjeru znanja iz bosanskog jezika u 1. str. 95. razredu osnovne škole Testovi znanja za bosanski jezik i književnost za str. 11-12. razred osnovne škole Testovi znanja za bosanski jezik i književnost za str. 15-16. razred osnovne škole Testovi znanja za bosanski jezik i književnost za str. 17-18. razred osnovne škole Testovi znanja za bosanski jezik i književnost za str. 19. razred osnovne škole br.12/1998. br.16/1999. br.16/1999. br.16/1999. br.6/1997. br.12/1998. br.16/1999. br.6/1997. br.12/1998. br.13/1998. br.13/1998. br.16/1999. br.20/2000. br.16/1999. br.11/1998. br.11/1998. br.11/1998. br.11/1998.

1247.

Testovi znanja za bosanski jezik i književnost za str. 9. razred osnovne škole

br.11/1998.

STRANI JEZICI - TESTOVI I ZOT
1248. Bašić Ismeta: 1249. Hasanica Memnuna: 1250. Hasanica Memnuna: 1251. Jasović Ajma, Vasić Nebojša: 1252. Stefanović Petar: 1253. Stefanović Petar: ZOT iz njemačkog jezika za 8. razred osnovne škole ZOT iz njemačkog jezika za 2. razred srednje škole str. 63-64. str. 65-67. br.6/1997. br.6/1997. br.16/1999. br.6/1997. br.6/1997. br.16/1999.

ZOT iz njemačkog jezika za 3. razred Gimnazije str. 46-49. str. 58-62. ZOT iz engleskog jezika za 3. razred srednje škole ZOT iz francuskog jezika za 6. razred osnovne str. 68-69. škole str. 50-52. ZOT iz latinskog jezika za 2. razred Gimnazije

MATEMATIKA - TESTOVI I ZOT
1254. Baraković Fehim: 1255. Baraković Fehim: 1256. Baraković Fehim: 1257. Begović Nadžija: 1258. Begović Nadžija: 1259. Mehić Enisa: 1260. Mehić Enisa: 1261. Zubović Alija: 1262. 1263. 1264. 1265. ZOT iz matematike za 1, 2, 3. i 4. razred Testovi znanja, matematika za 4. razred ZOT iz matematike za 2, 3, 4. razred Testovi znanja, matematika za 7. razred ZOT iz matematike za 5, 6, 7. razred Prijemni ispit iz matematike za Gimnaziju i Tehničke škole Zadaci iz matematike sa prijemnog ispita 2003/2004. ZOT za provjeru znanja iz matematike za 1. razred osnovne škole Testovi znanja, matematika za razred Testovi znanja, matematika za razred Testovi znanja, matematika za razred Testovi znanja, matematika za razred str. 47., 49., 51. i br.6/1997. 54. str. 26-28. br.12/1998. str. 70-72. str. 29-32. str. 81-83. str. 68-73. str. 83-89. str. 94. str. 10. str. 20-21. str. 22-23 str. 24-25. br.20/2000. br.12/1998. br.20/2000. br.27/2002. br.30/2003. br.16/1999. br.11/1998. br.11/1998. br.11/1998. br.11/1998.

FIZIKA - TESTOVI I ZOT
1266. Bajrić Rasim: 1267. Bajrić Rasim: 1268. Bajrić Rasim: 1269. 1270. Testovi znanja, Fizika za 7. razred ZOT, Fizika za 6. i 7. razred ZOT, Fizika za 7. razred Testovi znanja, Fizika za razred Testovi znanja, Fizika za razred str. 33-34. str. 53-58. str. 90-91. str. 43-44. str. 45-46. br.12/1998. br.16/1999. br.20/2000. br.11/1998. br.11/1998.

INFORMATIKA - TESTOVI I ZOT
1271. Hadžikadunić Edin: 1272. ZOT, informatika za I. razred srednje stručne škole Testovi znanja, informatika za razred str. 62-65. str. 67-68. br.16/1999. br.11/1998.

BIOLOGIJA - TESTOVI I ZOT
1273. Bašić Mehmed: 1274. Bašić Mehmed: 1275. Maslić Šemso: 1276. Mulahalilović Nuraga: 1278. Mulahalilović Nuraga: 1279. Rojnik Ljerka: 1280. 1281. Testovi znanja, biologija za 6. razred str. 38-42. br.12/1998. br.16/1999. br.22/2000. br.12/1998. br.20/2000. br.20/2000. br.11/1998. br.11/1998. ZOT, biologija za I. razred gimnazije i medicinske str. 59-61. škole str. 55. ZOT za tematsko ponavljanje za 8. razred (Nervni sistem) str. 35-37. Testovi znanja, biologija za 5. razred ZOT, biologija za 5. razred ZOT, biologija za 7. razred Testovi znanja, biologija za razred Testovi znanja, biologija za razred str. 84-85. str. 86-87. str. 39-40. str. 41-42.

HEMIJA - KEMIJA - TESTOVI I ZOT

1282. Bašić Mehmed: 1283. Krajina Anka: 1284.

Testovi znanja, Hemija za 7. razred ZOT, Hemija za 7. razred Testovi znanja, Hemija za razred

str. 43-46. str. 88-89. str. 47-48.

br.12/1998. br.20/2000. br.11/1998.

HISTORIJA - POVIJEST - TESTOVI I ZOT
1285. Karić Mumin: 1286. Serdarević Husein: 1287. Serdarević Husein: 1288. Spahić Nedžad: 1289. Spahić Nedžad: 1290. 1291. 1292. ZOT, Historija za 6. raz. osn. škole ZOT iz historije za 8. razred osn. škole ZOT, Povijest za 5. raz. osn. škole ZOT, Historija za 6. raz. osn. škole ZOT, Historija za I. raz. Tehničke škole Testovi znanja, Historija za razred Testovi znanja, Historija za razred Testovi znanja, Historija za razred str. 94-95. str. 70-73. str. 92-93. str. 68-69. str. 69-70. str. 26-27. str. 28-29. str. 30-31. br.20/2000. br.6/1997. br.20/2000. br.16/1999. br.16/1999. br.11/1998. br.11/1998. br.11/1998.

GEOGRAFIJA - ZEMLJOPIS - TESTOVI I ZOT
1293. Džafić Nijaz: 1294. Heljić Faiza: 1295. Heljić Faiza: 1296. Hindija Mirza: 1297. Kršlak Edin: 1298. Pirić Elmedin: 1299. Suljević Izet: 1230. 1231. 1232. ZOT iz geografije za 5, 6, 7. razred gimnazije ZOT iz geografije za 6. razred osnovne škole ZOT iz geografije za 8. razred osnovne škole ZOT iz geografije za IV. razred gimnazije ZOT iz geografije za 5. razred osnovne škole str. 63-64. str. 74-76. str. 77-79. str. 81-86. str. 49-51. br.13/1998. br.6/1997. br.6/1997. br.26/2002. br.25/2001. br.24/2001. br.16/1999. br.11/1998. br.11/1998. br.11/1998.

ZOT, Reljef, klima i vode BiH, Južna, jugoistočna str. 92-94. i istočna Azija str. 71-73. ZOT iz geografije za I. i II. razred gimnazije Testovi znanja, geografija za razred osnovne škole Testovi znanja, geografija za razred osnovne škole Testovi znanja, geografija za razred osnovne škole str. 32-34. str. 35-36. str. 37-38.

MOJA OKOLINA- PRIRODA I DRUŠTVO
1233. Testovi znanja: Poznavanje društva za 4. razred str. 13-14. br.11/1998.

MUZIČKA KULTURA - TESTOVI I ZOT
1234.

Testovi znanja, Muzička kultura

str. 69-70.

br.11/1998.

SOCIOLOGIJA - TESTOVI ZNANJA I ZOT
1235. Velagić Kemal: 1236. Velagić Kemal: Testovi znanja i ZOT iz Sociologije Testovi znanja, Sociologija za IV raz. sr. šk. str. 72-75. str. 78-80. br.13/1998. br.16/1999.

LIKOVNA KULTURA - TESTOVI I ZOT
1237.

Testovi znanja, Likovna kultura TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ - TESTOVI I ZOT

str. 71.

br.11/1998.

1238. Telalović Refik: 1239. Telalović Refik:

Testovi znanja, Tjelesni i zdravstveni odgoj za 5, str. 47-54. 6, 7. razred str. 81-87. ZOT, Tjelesni i zdravstveni odgoj za I, II, III. razred srednje škole

br.12/1998. br.16/1999.

TEHNIČKI ODGOJ - TESTOVI ZNANJA I ZOT 1240. Tehnički odgoj, Testovi znanja za razred

str. 49-50.

br.11/1998.

PRAKTIČNA NASTAVA - TESTOVI I ZOT
1241. Šurković Enes: Testovi znanja za I. razred srednjih stručnih škola str. 74-77. br.16/1999.

PRIKAZI I MIŠLJENJA O KNJIGAMA
1242. Ajanović Dževdeta: Značajno pedagoško ostvarenje - prikaz knjige: str. 98. Marko Stevanović: "Ravnatelj/direktor i pedagog u vrtiću i školi" Sinteza teorije i prakse - Prikaz knjige: Stevanović Marko: "Kreatologija" Preopterećenost učenika - uzroci i posljedice Prikaz knjige: Brkić Milenko i Suljkić-Hadžić Mirzeta: "Preopterećenost učenika" Prikaz knjige “Metodika nastave islamske vjeronauke”, autora Refika Ćatića i Izeta Pehlića Radost otkrića - Prikaz knjiga: Hazema i Ibro Ništović: "Slovodar" i "Čitamo i pišemo" Udžbenik: Metodika nastave tjelesnog odgoja sa osnovama fiziologije tjelesnog vježbanja, autora Muriza Hadžikadunića i Mirjane Mañarević Afirmacija jezičkog blaga - prikazi knjiga: Jahić Dževad i Ništović Hazema: "Moj bosanski 1. i 2." Nezaobilazni priručnik za nastavu maternjeg jezika u BiH - Prikaz knjige: Ibrahim Čedić: "Osnovi gramatike bosanskog jezika" Jezik u Bosni i Hercegovini Milan Šipka, “Kultura govora”, Sarajevo, 2005, Institut za jezik, Priručnici 5. Čudesna antroponimijska paradigma Bosne str. 61-64. br.22/2000. str. 104-105. str. 89. br.6/1997.

1243. Ajanović Dževdeta:

br.17/1999. br.26/2002.

1244. Ajanović Dževdeta:

str. 107.

br.34/2005.

1245. Ajanović Dževdeta:

1246. Ajanović Emina:

str. 84-85. str. 102.

br.29/2003. br.38/2006.

1247. Aldobašić Izudin:

1248.

Arnaut Muhamed, Pekmez Mevlida, Muminović Hašim, Džanić Mehmed:

str. 103.

br.27/2002.

1249. Arnaut Muhamed: 1250. Arnaut Muhamed: 1251. Arnaut Muhamed: 1252. Arnaut Muhamed: 1253. Avdić Alma 1254. Bajramović Muris: 1255. Bajramović Muris: 1256. Bajrić Rasim:

str. 97-99. str. 95-96. str. 97-99.

br.38/2006. br.39/2006. br.42/2007. br.45/2007. br.40/2006. br.42/2007. br.36/2005.

Prikaz knjige “Mladi I slobodno vrijeme” , autora str. 96. Tomić Ruže i Hasanović Izudina str. 94. Teorija književnosti Zdenka Lešića – prikaz Prikaz knjige Dr. enesa Kujundžića “Bibliografija i str. 96. metodi citiranja” Prikaz knjige “Modeliranje nastave fizike prema str. 126. darovitim učenicima”, autora dr. Hasnije Muratović Prikaz knjige “Fizika u osnovnoj školi”, autora dr. str. 134. Hasnije Muratović i dr. Nade Gabela str. 97. Djelo u funkciji preobražaja nastavne prakse Prikaz knjige: Hašim Muminović: "Mogućnosti efikasnijeg učenja u nastavi” Djelo u službi kvalitetnije didaktičke obuke nastavnika - Prikaz knjige: J. P. Astolf i M. Develay: "Didaktika prirodnih nauka" Udžbenik koji daje više šanse - Prikaz knjige: Edin Hadžikadunić: "Informatika V-VIII. razred” Udžbenik moderne strukture - Prikaz knjige: Adem Huskić: "Matematika za I. razred srednjih stručnih škola" Prikaz knjige: Lidija Pehar-Zvačko: "Oduzeto djetinjstvo” Knjiga za svakoga - prikaz knjige: Marko Stevanović: "Kreativna primjena udžbenika u nastavi" str. 111.

1257. Bajrić Rasim:

br.37/2005. br.15/1999.

1258. Bašić Mehmed:

br.16/1999.

1259. Bašić Mehmed:

1260. Begović Fehim:

str. 88. str. 120.

br.29/2003. br.12/1998.

1261. Begović Nadžija:

1261. Bevanda Mladen:

str. 94-95. str. 72-73.

br.21/2000. br.8/1997.

1262. Bošnjak Hajrudin:

1263. Bošnjak Hajrudin:

Oslonac u teoriji i praksi - Prikaz knjige: Bajrić M. str. 111-112. i Stevanović M.: "Direktor, pomoćnik i pedagog u školi"

br.17/1999.

1264. Brkić Miljenko:

Plod dugotrajnog rada - Prikaz knjige: Marko Stevanović i Dževdeta Ajanović: "Školska pedagogija"

str. 86.

br.10/1998.

1265. Cerić Haris:

Doprinos sofista razvoju pedagoške misli - Prikaz str. 107-108. knjige: Željko Škuljević: "Sofistika kao istina privida” Prikaz Knjige VRANDUK doc. dr. Saliha Jalimama str. 122-124.

br.24/2001.

1266. Cogo Ikbal: 1267. Cogo Ikbal: 1268. Ćatić Refik:

br.35/2005. br.49/2008. br.2/1995. br.20/2000.

1269. Ćehić Ejub:

Prikaz knjige:Sumarni popis sandžaka Bosna iz str. 92-94. 1468/69. godine autora dr.sci. Ahmeda S. Aličića Prikaz knjige «Odgojna funkcija srednje škole», str. 59-60. autora Dževdete Ajanović str. 116. Knjiga za svakog edukatora - Prikaz knjige Hwang Philip, Björn Nilsson: "Razvojna psihologija od fetusa do odraslog" Psihičke dezintegracije izazvane ratom - Prikaz knjige: Muhamed Šestanović: "Zločini nad psihičkim integritetom djece" Uvodno predavanje na seminaru “Obrazovanje za mir” (Opening Presentation at the Education for Peace Conference) Prikaz knjige: Muriz I. Spahić: "Prirodna jezera BiH" str. 96.

br.21/2000.

1270. Ćehić Ejub:

str. 129-132.

br.36/2005.

1271. Danesh HB.:

1272. Džafić Nijaz: 1273. Džafić Rizo:

str. 91.

br.26/2002. br.33/2004. br.36/2005.

1274. Džafić Rizo:

Dževad Jahić Azizov: Vitorin vrijes (ili: o mističnoj str. 127-128. prirodi ljepote) str. 127-128. Prikaz – U povodu 10 godina tragedije u Srebrenici (ISNAM TALJIĆ: Roman o Srebrenici) Od Nedžazija do Sidrana - Prikaz knjige: Fatima str. 104. Nidžara Mujezinović: "Uvoñenje učenika u svijet bošnjačke književnosti" Prikaz Antologije bošnjačke pripovijetke XX vijeka, autora dr. Enesa Durakovića Prikaz knjiga "Antologija bošnjačke književnosti» str. 49. str. 49-52.

br.27/2002.

1275. Džanko Muhidin, Ništović Hazema:

1276. Džanko Muhidin: 1277. Džanko Muhidin:

br.4/1996. br.10/1998. br.13/1998.

1278. Džanko Muhidin:

Novi metodički udžbenik za oblast jezika - Prikaz str. 109. knjige: Stjepko Težak: "Teorija i praksa nastave hrvatskog jezika" str. 109-110. Novi prilozi za metodiku nastave književnosti Prikaz knjige: Nidžara Mujezinović: "Čas lektire, korelacija nastavnih oblasti, interpretacija" Suvremena lingvistička terminologija - Prikaz knjige: Čedić Ibrahim: "Školski rječnik lingvističkih termina u bosanskom jeziku” Prikaz “Prvanke” (početnica za prvi razred devetogodišnje osnovne škole Zambak - oblik aktivnog učenja - prikaz dječijeg časopisa "Zambak" Prikaz knjige Pedagogija za XXI vijek prof. dr. Nenada Suzića Afirmacija ideja i nosilaca pedagoške misli Prikaz knjige: Mladen Bevanda: "Pedagoška misao u BiH 1918-1941." Knjiga za nastupajuće doba - Prikaz knjige: Grupa autora: "Informatika" Prikaz časopisa "Svijet informatike" Udžbenik Knjigovodstvo, autora prof. dr. Mehmeda Jahića Udžbenik Knjigovodstvo, autora Sadete-Sabine Zulić str. 106-108.

br.16/1999.

1279. Džanko Muhidin:

br.17/1999.

1280. Džanko Muhidin:

1281. Džanko Muhidin: 1282. Džibrić Amira: 1283. ðozić Nizama:

str. 105. str. 81. str. 99-100. str. 112.

br.32/2004. br.9/1997. br.39/2006. br.24/2001.

1284. Hadžibegović Ilijas, Slatina Mujo:

1285. Hadžikadunić Edin: 1286. Hadžikadunić Edin: 1287. Hadžikadunić Senada: 1288. Hadžikadunić Senada:

str. 112-113. str. 90. str. 131. str. 120-121.

br.16/1999. br.26/2002. br.33/2004. br.35/2005.

1289. Halilović Senahid:

Orjentir u izučavanju frazeološkog blaga - Prikaz str. 106. knjige: Ilijas Tanović: "Frazeologija bosanskog jezika" “Uz Einsteinovu teoriju relativnosti”, autora Ernsta Cassirera str. 112.

br.24/2001.

1290. Hasković Olivera: 1291. Haurdić Alija:

br.34/2005. br.12/1998. br.20/2000.

1292. Haurdić Alija:

Savremeni domet školske knjige - Prikaz knjige: str. 121. Mustafa Bašić: "Biologija za VII. razred" Priručnik iz biologije za učenike osnovne škole - str. 121. Prikaz knjige: Mehmed Bašić: "Biološki praktikum" za 5, 6, 7, 8. razred Jedan model savremenog nastavnog rada Prikaz knjige: Mile Ilić: "Responsibilna nastava" Bez znanstvenog izazova nema ni prave znanosti - Prikaz knjige: Mustafa Ajanović: "Interpunkcija u teoriji i praksi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika" str. 105. str. 112-113.

1293. Hebib Alija:

br.27/2002. br.13/1998.

1294. Hebib-Valjevac Naila:

1295. Hebib-Valjevac Naila:

str. 65-67. Respektivna historiografska studija aktuelne tematike - Prikaz knjige: Dževad Juzbašić: "Nacionalno-politički odnosi u BH saboru i jezičko pitanje (1910-1914) Govor u slivu Lašve Izvod iz recenzije knjige Senije Hrnčić: "Modeli nastavnih priprema” Povijesni atlas Bosne i Hercegovine - Prikaz atlasa Zijada Šehića i Ibrahima Tepića “Povijest Bosne u IX. i X. stoljeću, autora Muhameda Hadžijahića Prikaz knjige Mirjane Popović:politička terminologija, Fakultet humanističkih nauka,Biblioteka Istraživanja,Mostar, 2007. Prikaz knjige "Izbor iz djela Edhema Mulabdića” Prikaz knjige: Vujić Dobrile “Menadžment ljuskih resursa i kvalitet” “Putovanje kroz dječja prava”, autora Rolfa Golloba i Petera Krapfa Zibrka zadataka iz fizikalne hemije autora mt. Farzeta Bikića, višeg asistenta na fakultetu za metalurgiju i materijale Zenica Priča o sehari - Prikaz knjige: F. N. Mujezinović i Mevlida Pekmez: "Blago iz sehare bošnjačke" Sa dlana se sunce smije - Prikaz knjige Emina Huskić: "Sunce me vodi za ruku" str. 81. str. 91. str. 101-102. str. 108-109. str. 90-91.

br.22/2000.

1296. Husić Aladin: 1297. Ibrahim Osmić: 1298. Jalimam Salih: 1299. Jalimam Salih: 1300. Kalajdžija Alen: 1301. Karabegović Amela, Sremčević Elza: 1302. Karić Esed: 1303. Kozić Dževad: 1304. Krajina Anka: 1305. Kršo Aida: 1306. Kršo Aida: 1307. Kukić Damir: 1308. Lepara Jasmina:

br.31/2004. br.30/2003. br.27/2002. br.34/2005. br.49/2008.

str. 79-80. str. 121. str. 110-111. str. 96.

br.9/1997. br.46/2008. br.34/2005. br.44/2007.

str. 87-88. str. 114.

br.10/1998. br.13/1998. br.39/2006. br.26/2002. br.19/2000.

Prikaz knjige “Muzej u informatičkom okruženju” str. 97-98. (Post)moderni muzej str. 92-93. Prikaz knjige: Marko Stevanović i Anita Klarić: "Vještina polaganja ispita" str. 125-127. Sinteza ključnih aspekata bosanskohercegovačke povijesti - Prikaz knjige: Srećko M. Džaja: "Konfesionalnost i nacionalnost u BiH" str. 99. Vrijedan metodički priručnik - prikaz knjige: Vladimir Findak: "Metodika tjelesne i zdravstvene kulture" Prikaz knjige-Majda Rijavec “Uspješan menadžer: Svakodnevne metode upravljanja” Snop dječijih svjetova-Prikaz knjige “Mirzin dnevnik” Bajruzina Hajre Planjca str. 107-109. str. 103-104.

1309. Lovrenović Dubravko:

br.6/1997.

1310. Lukačević Zvonimir:

1311. Maglajlija Zlata: 1312. Mahić Admiral: 1313. Marić Damir:

br.43/2007. br. 47/2008. br.19/2000. br.31/2004.

1314. Mehić Enisa:

Originalni misaoni poduhvat - Prikaz knjige Željko str. 123-124. Škuljević: "Filozofski podsjetnik" str. 82. Pripremni zadaci iz matematike za provjeru znanja učenika 8/9. razreda osnovne škole, autora Safeta Mujkića

1315. Mehić Enisa: 1316. Misita Vukosava:

Radni listovi uz matematiku za prvi razred osnovne škole Prikaz knjige “Nastavnik u inkluzivnom obrazovanju” Savremeni udžbenik biologije - prikaz knjige: Mehmed Bašić: "Biologija za V. razred osnovne škole" Nezaobilazni udžbenik za nastavu biologije Prikaz knjige: M. Bašić: "Metodika nastave biologije" “Gender perspektiva u nastavi – mogućnosti i poticaji” Akciono istraživanje u školi-nastavnici kao istraživači-prikaz Prikaz knjige Ruža Tomić, Ibrahim Osmić, Didaktika

str. 106. str.100. str. 71.

br.32/2004. br.42/2007. br.8/1997.

1317. Mulahalilović Nuraga:

str. 120-121.

br.20/2000.

1318. Mulahalilović Nuraga:

1318. Mulić Vahid: 1319. Mulić Vahid: 1320. Muratović Lejla:

str. 129-130. str. 103-104. str. 95-96.

br.33/2004. br.38/2006. br.40/2006. br.38/2006.

1321. Nazifović Fikret:

Prikaz knjige “Matematika bez suza-kako pomoći str. 100-101. djetetu s teškoćama u učenju matematike”, autora Mahesh C. Sharma Prikaz knjige: ”Pismenost koja nadolazikompjuteri u obrazovanju dece” Časovi lektire - radost otkrića a ne teret -Prikaz knjige: Mevlida Pekmez: "Radna sveska za lektiru od V. do VIII. razreda Abeceda - Prikaz knjige: Salim Bajramović: "Abeceda” str. 109-110. str. 78.

1322. Nikolić Staka:

br.43/2007. br.9/1997.

1323. Ništović Hazema:

1324. Ništović Hazema:

str. 113.

br.11/1998. br.12/1998.

1325. Ništović Hazema:

Čitanka je blag učitelj i strpljiv sagovornik - Prikaz str. 116. knjige: Hubijar Zehra: "Čitanka za II. razred osnovne škole" Tokovima jezičke standardizacije (Bosanski/hrvatski/srpski jezik u BiH do 1914. autora dr. Muhameda Šatora) Prikaz knjige: Ghulam Sarwar: "Islam za najmlañe" Prikaz udžbenika Pedagogija autora Refika Ćatića i Marka Stevanovića “Konstrukcija efektivnih upitnika” Roberta A. Petersona Prikaz knjige Metodika vannastavnih aktivnosti učenika, prof. dr. Dževdete Ajanović i prof. dr. Marka Stevanovića str. 116-118.

br.35/2005.

1326. Ništović Hazema:

1327. Omerdić Muharem: 1328. Pehlić Izet: 1329. Pehlić Izet:

str. 112. str. 90. str. 107-108. str. 119.

br.11/1998. br.30/2003. br.32/2004. br.35/2005.

1330. Pehlić Izet:

1331. Pihura Mahira:

O funkciji uspješnog poučavanja i učenja: "Open str. 117-119. doors"u osnovnim školama - Prikaz knjiga "Open doors" i "Chatterbox" Prikaz knjige “Prisutnost zlostavljanja meñu djecom i mladima” Prikaz Zbirka riješenih zadataka iz matematike Ahmeda Hadžiaganovića str. 81. str. 91.

br.20/2000.

1332. Pobrić Selma: 1333. Redakcija:

br.41/2006. br.30/2003. br.5/1996.

1334. Sadagić Mirza: 1335. Sadagić Mirza: 1336. Sadagić Mirza:

Prikaz knjige: M. Praskač, et al.: Vojna obuka II, str. 62. udžbenik za III. razred gimnazije i ostalih srednjih škola Prikaz knjige: M. Baručija et al. "Vojna obuka I." Moderno koncipiran udžbenik - Prikaz knjige: Grupa autora: "Sigurnost demokratskog društva" Prvi put o stradanju djece u vihoru rata - Prikaz knjige: Ramo Arnautović: "Djeca u vihoru rata" Na putu velike sinteze - prikaz knjige Antologija bošnjačkog eseja XX. vijeka Bosanski pripovjedački ñulistan - Prikaz knjige: Esad Duraković: "Antologija bošnjačke pripovijetke XX. st." str. 82. str. 113.

br.9/1997. br.17/1999.

1337. Sadagić Mirza: 1338. Safić Esad:

str. 111. str. 97. str. 107-109.

br.24/2001. br.6/1997. br.11/1998.

1339. Safić Esad:

1340. Serdarević Husein: 1341. Serdarević Husein: 1342. Serdarević Husein: 1343. Serdarević Husein:

Prikaz knjige Povijest Bosne, autora Noel Malcolma

str. 48.

br.4/1996. br.4/1996. br.10/1998. br.14/1999. br.18/2000.

Prikaz knjige Korijeni Bosne i bosanstva, autora str. 49. dr. Envera Imamovića Historijska legitimacija Bošnjaka - Prikaz knjige: str. 5-6. Mustafa Imamović: "Historija Bošnjaka" str. 107-108. Prikaz knjige: Šaćir Filandra: "Edukacijska funkcija bošnjačke politike u XX. stoljeću” str. 104. Edukacijski vodič za odjeljensku zajednicu Prikaz knjige: Ajanović Dž., Stevanović M.: "Odgojni rad s odjeljenskom zajednicom I-IV razred osnovne škole" Funkcionalni nastavni priručnik - Prikaz knjige: M. Imamović: "Historija države i prava BiH” Prikaz knjige “Osnovi porodične pedagogije”, autora Ćatić Refika str. 128-129. str. 133.

1344. Serdarević Husein:

1345. Serdarević Husein: 1346. Skelić Dženan:

br.19/2000. br.37/2005. br.18/2000.

1347. Smriko Vehid:

Riznica podataka o Bosni Osmanskog perioda - str. 105-106. Prikaz knjige: Sadik Sidki Hadžihuseinović Muvekit: "Povijest Bosne I i II" Prikaz knjige o Maniju - Amin Maalouf “Svjetlosni vrtovi” Kad plaća svjetska banka... prikaz udžbenika: Šimun Šonje: "Latinski jezik za I. i II. razred gimnazije Hoće li se francuski učiti u 2000. god. Prikaz knjige: Vlado Sučić: "Francuski jezik za IV. razred gimnazije" str. 101102.

br.47/2008.

1348. Smriko Vehid:

str. 69-70.

br.8/1997.

1349. Stefanović Petar:

str. 110-111.

br.11/1998.

1350. Stefanović Petar:

1351. Suljičić Nihad, Mehić Enisa:

Prikaz udžbenika “Zbirka riješenih zadataka” iz str. 93. matematike za drugi razred srednje škole, autora Hazima Karahmeta str. 48. Prikaz zbirke zadataka iz matematike za pripremanje prijemnih ispita u srednjim školama i pripremanje učenika osnovnih škola za takmičenje, autora Abdulaha Hodžića Životno djelo akademika Bujasa - Prikaz knjige: Bujas Željko: "Veliki englesko-hrvatski rječnik” Gramatika tehničkog engleskog (izvodi iz recenzija) za knjigu: Lada Šestić: "Gramatika tehničkog engleskog sa rječnikom" str. 109-110. str. 85-88.

br.40/2006.

br.4/1996.

1352. Suljičić Nihad:

1353. Šestić Lada:

br.17/1999. br.28/2003.

1354. Šestić Lada:

1355. Škuljević Mirhunisa:

str. 109-110. Moralno djelovanje izmeñu teorije i prakse Prikaz knjige I. Čehok, I. Koprek: "Etika- priručnik jedne discipline” Značajan priručnik za nastavu muzičke kulture - str. 110-111. Prikaz knjige: Selma Ferović: "Didaktičkometodička uputstva za upoznavanje muzičke baštine BiH" Kreator bosanskog muzičkog duha - Prikaz knjige: Ivan Čavlović: "Vlado Milošević, kompozitor" str. 113-114.

br.14/1999.

br.13/1998.

1356. Talam Jasmina:

br.24/2001.

1357. Talam Jasmina:

1358. Terzić Zulejha: 1359. Terzić Zulejha: 1360. Velagić Kemal:

1361.

Kvalitetan didaktički vodič - Prikaz knjige: Marko str. 68. Stevanović: "Udžbenik u kvalitetnoj nastavi" "Gimnazija Musa Ćazim Ćatić" u Tešnju - Prikaz str. 94. monografije str. 135-136. Prikaz priručnika i radne sveske “Kako učestvovati u demokratiji” str. 109-110. Slovo je najveći božji dar čovjeku - Izvod iz teksta uputstva o primjeni udžbenika "Slovodar" za razred Ekologija - nauka za svakog čovjeka -Genetika - str. 106. nauka u ekspanziji - Prikaz knjiga: "Ekologija za početnike" i "Genetika za početnike”

br.22/2000. br.26/2002. br.37/2005. br.24/2001.

br.27/2002.

1362.

1363.

Prikaz knjige “Metodika i kultura likovnog odgoja” str. 104. Dr. Irfana Handukića

br.48/2008.

MIŠLJENJA, SAOPĆENJA, SAVJETOVANJA ...
1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. Diplomirani studenti prve generacije Pedagoške str. 53. akademije u Zenici Diplomirani studenti druge generacije Pedagoške str. 101. akademije u Zenici Diplomirani studenti treće generacije Pedagoške str. 99. akademije u Zenici str. 4-5. «Didaktički putokazi», funkcija i ostvarivanje Rezime rasprave o Didaktičkim putokazima Saopćenje o Konferenciji KULTURA RELIGIJA str. 6-7. str. 8. br.4/1996. br.6/1997. br.10/1998. br.21/2000. br.21/2000. br.23/2001.

BIBLIOGRAFIJA
1370. Fazlić Jusuf, Hadžikadunić Edin 1371. Fazlić Jusuf, Hadžikadunić Edin 1372. Hrbaček Maca 1373. Velagić Kemal, Hadžikadunić Edin 1374. Kondić Vildana, Hadžikadunić Edin Bibliografija (od 1. do 10. broja) Bibliografija (od 11. do 20. broja) Bibliografija (od 1. do 30. broja) Bibliografija (od 1. do 40. broja) Bibliografija (od 1. do 50. broja) str. 91-98. str. 91-98. str. 83-108. str. 83-112. br.10/1998. br.21/2000. br.31/2004. br.41/2004. br.51/2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful