You are on page 1of 57

INTERNET

1
Pengenalan

 Singkatan daripada istilah


“international networking”.
 Internet


2
Internet ialah rangkaian komputer

yang bersifat global di mana


ianya merangkumi pelbagai
sumber komputer seperti:
 Perniagaan – organisasi, syarikat,
enterprise, firma
 Kerajaan – Pentadbiran E-
Government

3
Institusi Pengajian – univ. awam &
swasta, kolej, sekolah
Persendirian – Orang awam

4
 Internet menggunakan Protokol
Komunikasi yg dikenali sbg:
TCP/IP (transmission control
protocol/internet protocol)
Protokol Internet ini
membolehkan semua
komputer diseluruh dunia
dihubungkan antara satu sama
lain.

5
Pengenalan: Sejarah
 Pada tahun 1970-an, ARPA (Advance
Research Projects Agency) telah
membina peraturan atau protokol bagi
tujuan penghantaran data di antara
rangkaian komputer yang berbeza.
 Pada tahun 1980-an, Internet mula
berkembang dengan kadar yang sangat
menakjubkan – kini ia telah menjadi
sebahagian daripada gaya hidup.

6
Penyokong Aplikasi Utama Internet

Internet menyokong pelbagai aplikasi utama


seperti:
1.Penemuan (Discovery)
 - Membenarkan pelayar/pengguna untuk
mengakses maklumat dlm Pangkalan Data
yg berbeza lokasi di seluruh dunia.
 -Maklumat diperolehi dari Perpustakaan
Maya, Muzium, Arkib & Pusat Maklumat
spt Tourist Development Center M’sia, JPJ,
hospital dsb.

7
Penemuan (Discovery) – continue..


- Penemuan ini berupaya utk
meningkatkan keupayaan & fasiliti dari
segi pendidikan, perkhidmatan kerajaan,
dunia perniagaan & perdagangan.
 - Penemuan ini dilakukan dgn Melayar
& Ekspolarasi jutaan Halaman Web Di
Internet
 - Surfing dengan menggunakan Internet
Browser
 8
Penyokong Aplikasi Utama Internet

2.Komunikasi (Communication)
 -Ialah proses penghantaran & penerimaan
simbol, data, imej, teks, dokumen, grafik,
dan sebagainya dengan menggunakan
pelbagai peranti komputer (perkakasan &
perisian).
 -Melalui komunikasi inilah manusia
bertukar & berkongsi maklumat serta
mempengaruhi & memahami sesama
sendiri.

9
Komunikasi (Communication) - continue

- Komunikasi melibatkan proses
pengumpulan, pemprosesan, pembahagian,
pengagihan, pengambilan (retrieval)
penghantaran & penyimpanan (storage)
 - Internet kini menjadi peranti utama
komunikasi: Videoconferencing, Internet
Phone, ICQ, MIRC dsb.

10
Kolaborasi (Collaboration)- continue…

 Lain-lain perisian komunikasi ialah:


1.Electronic mail (e-mail)
2.Voice mail
3.Discussion Forums
4.Data Conferencing
5.Voice Conferencing
6.Electronic Meeting System (EMS)
7.Web Publishing
11
ISTILAH DLM DUNIA INTERNET
World Wide Web (WWW)
nMerupakan sejenis sistem yang mempunyai koleksi

jutaan Halaman Web di seluruh dunia.


nJuga merujuk kepada satu sistem Hipermedia yang

mengandungi koleksi halaman maklumat di dunia


yang boleh dicapai oleh pengguna dengan cepat dan
murah.
nWeb bukan sahaja membolehkan pengguna melihat

Teks dan Grafik malahan Audio, Video, Movie dan


Animasi turut dilibatkan. (www.apple.com)

12
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET
§Halaman Induk (Home Page)
§Halaman induk merupakan halaman utama yang

terpapar apabila pengguna Internet memasukkan


alamat sesebuah organisasi atau individu.
§Contohnya : Pengguna memasukkan alamat

“Pengesan Sumber Tetap” (Uniform Resource


Locator – URL address) Universiti Utara Malaysia
http://www.uum.edu.my - Maka halaman induk
akan terpapar.
§Pengguna boleh melayari halaman lain daripada

halaman induk itu sendiri.

13
14
15
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET

Pelayar Web (Web Browser)


nPengimbas Web atau Pelayar Web membolehkan

pengguna Internet mengimbas dan mencapai


maklumat dari World Wide Web (WWW).
nContoh Pelayar Web yang popular ialah:

1.Netscape Communicator dan

2.Microsoft Internet Explorer (IE)


nSelain daripada itu, komputer generasi lama masih

ada juga menggunakan pengimbas web versi


terdahulu seperti Mosaics dan sebagainya.

16
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET
Enjin Carian (Search Engine)
nEnjin carian merupakan sejenis kemudahan pencarian

yang digunakan untuk mencari maklumat yang


berkaitan dengan kehendak pengguna di Internet.
nIa membantu pengguna mencari maklumat yang

diperlukan dengan mudah dan cepat.


nAntara contoh Enjin Carian yang popular ialah :

1.http://www.yahoo.com

2.http://www.google.com

3.http://www.lycos.com

17
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET

Alamat Protokol Internet (Internet Protokol @ IP


Address)
nSetiap komputer yang dihubungkan dengan talian

Internet mempunyai alamat unik yang dikenali


sebagai nombor internet atau IP internet.
nContoh 161.189.78.17 – setiap komputer dirujuk

dengan menggunakan nombor ini.


nTidak perlu hafal nombor-nombor kerana IP Address

ini diwakili oleh Domain Name System (DNS).

18
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET
Sistem Nama Domain (Domain Name System)
nBertujuan utk mudahkan pengguna Internet untuk

mengingati alamat halaman web.


nMerupakan perwakilan kepada nombor-nombor

alamat IP – www.maxis.com.my
nNama domain yang terakhir boleh dibahagikan

kepada dua bahagian utama iaitu zon geografik dan


jenis organisasi yang terbabit.
1.my – Malaysia

2.sg – Singapura

3.au - Australia

19
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET

HyperText Transfer Protocol (HTTP)


nMerupakan protokol utama yang digunakan dalam

World Wide Web (www) untuk memindahkan


maklumat antara komputer.
nContoh : http://www.uum.edu.my

HyperText Transfer Protocol

20
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET

Uniform Resource Locator (URL)


nMembolehkan seseorang pengguna internet

memasuki sesebuah halaman Web.


nContoh : http://www.uitm.edu.my

nIanya adalah akses kod utk mengenalpasti & lokasi

hypermedia fail dokumen, pangkalan data atau


sumber lain di halaman Web di Internet, Intranet
& Extranet
n

21
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET
Hypertext Markup Language (HTML)
nMerupakan bahasa yang digunakan untuk

membangunkan dokumen hypertexts dalam World


Wide Web (WWW) & Intranet Laman Web.
nBahasa ini menentukan hubungan antara laman web

dan menentukan bentuk paparan sesebuah laman


web.

Contoh Dokumen Hypertext markup Language (HTML)


22
APLIKASI-APLIKASI INTERNET

1)World Wide Web (WWW)


2)Mel Elektronik (yahoo.com, hotmail.com, imcute.com

3)Perbincangan dalam kumpulan (News Group)

4)Sidang Video (Video Conferencing)

5)Talian komunikasi

6)Akaun Internet (TMNet, Jaring, TimeNet, MaxisNet)

7)Perisian Telekomunikasi

8)Protokol Pemindahan Fail (FTP)

23
24
25
KEPERLUAN ASAS INTERNET
nKomputer peribadi
nModem – Internal atau External/Modem Wireless

nTalian telefon tetap

nAkaun Internet (TMNet, Jaring, MaxisNet, TimeNet

26
Komponen-Komponen Internet
 Komputer
 Modem (internal/external/wireless)
 NIC (network interface card)
 Talian telefon
 Syarikat Pembekal Servis Internet (TMNet, Jaring,
MaxisNet, TimeNet)
 Perisian Internet (Browser)

•Kini PDA, Notebook atau Laptop boleh digunakan utk mengakses
Internet apabila penggunaan Modem Tanpa Wayar (Wireless) meluas
diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Cth: Pekerja Bergerak (Mobile
Workers) yg menggunakan Internetphone, chat systems dsb.

27
Faedah Penggunaan Internet

1. Penghantaran & penerimaan pesanan, dokumen,


teks, imej, grafik diseluruh dunia dgn harga
amat murah, cepat & hampir Real-Time
2. Melihat paparan Web kebanyakan Kerajaan dan
Organisasi didunia & mengambil peluang utk
tender, pekerjaan dsb.
3. Internet menyediakan platform utk pertukaran
maklumat, idea, pandangan dan turun-muat
(Download) pelbagai dokumen dan perisian.

28
Faedah Penggunaan Internet

4. Mengambil bahagian dlm Perdagangan & Perniagaan


Elektronik (E-Commerce & E-Business)
5. Aktiviti membaca, mendengar & bermain dgn
percuma: Akhbar, Muzik, Movies, Games &
Hiburan
6. Mengendalikan kolaborasi penyelidikan bersama
antara pelbagai penyelidik negara berbeza

29
Faedah Penggunaan Internet

7.Penggunaan kolaborasi telekomunikasi


canggih seperti: Videoconferencing,
Dataconferencing & Tv-telephone, MIRC,
ICQ, SMS, Video-mail, E-mail
8.Mempelajari pelbagai kebudayaan negara
asing, sejarah (Web Museum) & bahasa
menggunakan Web Language Translator
9.Sumber maklumat, dokumen, gambar grafik
interaktif dsb.

30
 Alamat Protokol Internet (Internet Protocol/IP)

 Setiap komputer yg dihubungkan ke internet


mempunyai alamat unik iaitu Alamat IP.
Seperti alamat rumah seseorang.
 Ianya dipisahkan oleh titik-titik contohnya
172.26.2.206 yang merujuk kepada alamat IP
sebuah organisasi ABC.
 Akan tetapi seseorang tidak perlu mengingati
alamat ini kerana alamat IP ini boleh diwakili
dengan Sistem Nama Domain

31
 Sistem Nama Domain (DNS)

 Satu perkhidmatan internet yang
menerjemahkan alamat IP kepada
satu nama domain.
 Setiap kali nama domain digunakan,
perkhidmatan DNS mesti
menerjemahkannya kepada alamat
IP tertentu.
 Sebagai contoh nama domain
www.example.com boleh diterjemah
kepada alamat IP 198.105.232.4
 Dua pembahagian Nama Domain
terakhir boleh dibahagikan kpd zon
geografi (.my, .sg, .tv) & jenis 32
 Protokol- Format yang dipersetujui
untuk melakukan pertukaran data
diantara dua alat. Dua format
utama WWW iaitu HTTP dan FTP.

 HTTP-HyperText Transfer Protocol.


HTTP menentukan bagaimana mesej
diformat & dihantar dan apakah
tindakan yg akan diambil oleh
Pelayar Web dan Browser terhadap
pelbagai arahan.
 FTP- File Transfer Protocol- Satu
protokol yang membolehkan
pemindahan/pertukaran fail melalui
Internet. 33
Protokol Internet

§ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)


- Protokol yg digunakan untuk menghantar mesej
e-mail diantara pelayan mail dan penguna.
§ Network News Fail Transfer Protocol (NNTP)
- Protokol yang digunakan untuk menghantar,
menyebarkan dan mencapai mesej USENET
§ Transmission Control Protocol (TCP)
- Protokol yg memastikan dua hos untuk
disambungkan dan bertukar data.

34
Protokol Internet

§ Internet Protocol (IP)


- Menentukan format bagi mesej yang dihantar.
§ Post Office Protocol (POP)
- Digunakan untuk mencapai e-mail dari pelayan
mail

35
 World Wide Web

 Pendekatan yang menggabungkan maklumat


yang ada di dalam internet.
 Pengimbas Web diperlukan untuk meneroka
dunia internet.
 Diantara perisian pengimbas web yang popular
adalah Internet Explorer, Nestcape
Communicator, Opera, Mozilla, Neoplanet
dan banyak lagi.

Pelayar = Pengimbas = Browser


36
Internet Browser

Internet Explorer 6.0 oleh Mozilla dari mozilla.org


Microsoft

37
Internet Browser

Opera 6.0 oleh www.opera.com

Neoplanet 5.2 oleh neoplanet.com

38
Perbincangan Kumpulan (Newsgroup)

 Salah satu dari kegunaan internet adalah


perbincangan dlm kumpulan.
 Terdapat pelbagai jenis perbincangan yang boleh
diambil bahagian diserata dunia.
 Disini sesiapa sahaja boleh berbincang & memberi
pandangan berkenaan dengan topik yang
dibincangkan.
 Contoh newsgroup yang popular adalah yahoogroup,
communityzero dll.

39
Satu contoh newsgroup yang disediakan oleh protal webmail
UUM
40
Sidang Video (Video Conferencing)
 Menjalankan satu perbincangan
diantara dua atau lebih peserta
pada tempat yang berbeza
dengan mengunakan rangkaian
komputer untuk menghantar
data audio dan video.
 Membenarkan dua orang
bersemuka tanpa memerlukan
kehadiran pada tempat yg sama.
 Boleh digunakan sebagai alat
bantuan mengajar, mesyuarat
dan persembahan kumpulan. Netmeeting oleh
 Microsoft
41
Protokol Pemindahan Fail (FTP)

•FTP merupakan satu kemudahan untuk


pemindahan fail diantara komputer yang
disambungkan ke internet.
•Untuk memudahkan pemindahan fail menerusi
internet ini terdapat perisian yg dapat
digunakan seperti WS-FTP.

42
FTP Direktori
WS_FTP Perisian FTP menggunakan Nestcape
Communicator
43
Telnet - Capaian komputer jarak jauh

 Satu Program Emulasi terminal untuk


rangkaian TCP/IP (Internet).

 Perkhidmatan yg membolehkan seseorang


pengguna mengadalkan sambungan talian
masa nyata ke komputer lain (remote site).
 Pengguna yang hendak login ke remote site ini
mestilah memegang satu akaun hos ini.
 Katalaluan dan katanama mesti dimasukkan
supaya sambungan dapat dilaksanakan.

44
Penggunaan Telnet untuk mencapai
Perpustakaan Sultanah Bahiyah UUM
45
Internet Explorer

 Merupakan pengimbas web popular yang


dibangunkan oleh Microsoft Corporation.
 Antara muka yang menarik dan mudah digunakan
untuk memaparkan halaman web.
 Antaramuka pengimbas ini terbahagi kepada empat
bahagian utama iaitu Pull Down Menu, Navigation
Button, Address Bar dan Paparan Web.

46
47
 Pull Down Menu- Terdapat 6
kumpulan arahan asal iaitu File,
Edit, View, Favorite, Tools dan Help.
 File:Arahan utk menyimpan, edit dan
mencetak.
 Edit: Arahan utk cut, copy, paste dan
cari.
 View: Untuk menukar bentuk
paparan.
 Favorite: Menyimpan alamat web
yang digemari.
 Tools: Pilihan bentuk operasi progam.
 Help: Bantuan sekiranya terdapat 48
 Standard Button

Butang undur dan terus untuk kembali kepada
laman yang 
telah dikunjungi

Menghentikan Menyenaraikan
operasi web laman web yang
Memaparkan telah dikunjungi
kembali laman web
yg sedang dikunjungi Membuka program
e-mail
Kembali ke laman
web asal Kemudahan
mencetak
Melakukan carian

Kemudahan
Menyenaraikan
mengedit laman
alaman web yang
web
telah disimpan
49
Enjin Carian Popular

www.google.com www.yahoo.com

50
Enjin Carian Popular

www.metacrawler.com www.excite.com

51
Intranet

G Rangkaian persendirian yang menggunakan perisian


internet, WWW dan protokol TCP/IP
G Internet yang bersifat persendirian dan dilindungi dari
orang luar menggunakan firewalls (sistem keselamatan
dengan perisian dan perkakasan khas untuk mengelak
orang luar memasuki rangkaian persendirian)
G Dikenali sebagai rangkaian korporat dalaman yang
menyampaikan maklumat
G Memudahkan pekerja mendapatkan maklumat organisasi
serta mewujudkan persekitaran kolaborasi

52
Faedah Intranet
 Intranet tidak mahal & boleh dikembangkan apabila ada
perubahan serta boleh dicapai pada mana-mana paltform
komputer
 Pekerja boleh mencapai Intranet dan berhubung dengan
pangkalan data organisasi mereka tidak kira di mana
mereka berada di dunia
 Dokumen yang menyokong perniagaan boleh dikemaskini
secara terus dan terkini dan menjimatkan organisasi dari
segi mengurangkan kos kertas, percetakan dan
pengagihan
 Intranet menyediakan satu set alatan untuk mencipta
persekitaran kerjasama di mana ahli-ahli di sesebuah
organisasi dapat bertukar fikiran, idea, berkongsi
maklumat dan bekerjasama bagi sesuatu projek

53
Extranet
J Suatu Intranet tetapi hanya membenarkan pihak-
pihak tertentu untuk mencapai data dari
rangkaian seperti rakan niaga, pembekal,
pengedar dan pelanggan utama
J
J Membolehkan rakan niaga membuat capaian
dengan lebih mudah kepada maklumat korporat
dan mewujudkan koloborasi
J
G Keselamatan
G
GLangkah keselamatan adalah amat perlu
diutamakan supaya maklumat tidak diperolehi
oleh pihak yang tidak sepatutnya
GRangkaian Persendirian Maya (VPN) kerap
digunakan untuk meningkatkan keselamatan
terhadap komunikasi Internet
G 54
Extranet

55
Extranet

GKonfigurasi Extranet
Gbiasanya organisasi akan wujudkan
konfigurasi Extranet untuk pembekal,
pelanggan atau pengedar
Gkoloborasi extranet diwujudkan untuk
mendapat faedah bersama antara
organisasi
Gselalu digunakan dalam EDI
G
þ Faedah Extranet
þMengurangkan kos komunikasi
þkomunikasi yang lebih baik
þmeningkatkan kecekapan pesanan
barangan
þmeningkatkan mutu perkhidmatan 56
kepada penguna
Internet, Intranet & Extranet ***

57