You are on page 1of 75

FAIL MEJA

Penyelaras ICT (DG41)


SMK INFANT JESUS CONVENT, JOHOR BAHRU

NAMA AGENSI :SMK INFANT JESUS CONVENT, JOHOR BAHRU


ALAMAT :JALAN YAHYA AWAL, 80100, JOHOR BAHRU, JOHOR.
NO. TELEFON :07-2244645
N0. FAKS :07-
E-MAIL :smkijconventjbkluster@gmail.com
LAMAN WEB : http://www.ijconventjb.edu.my
Maklumat Pegawai
Erzaqiran Mohd b. Mohd
Nama
Salleh
Jawatan Hakiki Penyelaras ICT
Gred Jawatan DG 41
SMK Infant Jesus Convent,
Bahagian / Unit
Johor Bahru
Tarikh Memegang
1 Januari 2010
Jawatan
Tarikh Penempatan 25 Jun 2006

2 FAIL MEJA
Kandungan

1. Misi, Visi dan Objektif SMK I.J. Convent, Johor Bahru:-


1.1 Piagam Pelanggan Sekolah
1.2 Misi Sekolah
1.3 Visi Sekolah
1.4 Objektif Sekolah

2. Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi


2.1 Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi
2.2 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi

3. Carta Organisasi :-
3.1 SMK I.J. Convent, Johor Bahru

4. Carta Organisasi Kedudukan Pegawai:-


4.1 Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi

5. Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan

6. Senarai Tugas , Kuasa dan Hubungan Dengan Pegawai Lain

7. Peraturan-peraturan Pentadbiran

8. Proses Kerja , Carta Aliran Kerja dan Senarai Semak

9. Senarai Undang-undang dan Peraturan.

10. Senarai Jawatan Kuasa yang dianggotai

11. Senarai Borang-borang yang digunakan

12. Norma Kerja

13. Senarai Tugas Seharian

3 FAIL MEJA
1 .0 Misi , Visi , dan Objektif SMK I.J. Convent, Johor Bahru
1.1 Piagam Pelanggan SMK I.J. Convent, Johor Bahru

Piagam Pelanggan

4 FAIL MEJA
1.2 Misi SMK I.J. Convent, Johor Bahru

Misi

SMK I.J.Convent, Johor Bahru

 Membangun potensi individu melalui


pendidikan berkualiti

5 FAIL MEJA
1.3 Visi SMK I.J. Convent, Johor Bahru

Visi

SMK I.J.Convent, Johor Bahru

Sekolah Menengah Kebangsaan


Infant Jesus Convent, Johor Bahru
menjadi Sekolah Unggul Penjana
Generasi Terbilang.

6 FAIL MEJA
1.4 Objektif SMK I.J. Convent, Johor Bahru menjelang 2010

Objektif

SMK I.J.Convent, Johor Bahru menjelang 2010

1. Gred purata sekolah bagi SPM pada tahun 2010


bertambah baik daripada 2.40 kepada 2.30. Bilangan
murid mendapat semua A dalam SPM meningkat
daripada 18% kepada 20%.
2. Gred purata sekolah bagi PMR pada tahun 2010
bertambah baik daripada 1.32 kepada 1.30. Bilangan
murid mendapat semua A dalam PMR meningkat
daripada 42.9% kepada 45%.
3. Penglibatan kokurikulum murid secara aktif dan
menuju ke arah ponteng sifar.
4. Penurunan kes salah laku sebanyak 10% dari tahun
2009.
5. Peningkatan gred kantin oleh pengusaha kantin
sekolah.
6. Pemastian bilik darjah kondusif untuk proses
pengajaran dan pembelajaran.
7. Pemastian keselamatan murid-murid terjamin.

7 FAIL MEJA
2 .0 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Piagam Pelanggan

Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kami warga unit ICT SMK IJ Convent, Johor


Bahru, dengan penuh tekad berjanji
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk:

1. Bersedia membantu guru-guru mengikut keperluan yang


dipohon oleh sekolah.
2. Bersedia membantu guru-guru dalam aspek
pengetahuan dan kepakaran ICT dalam usaha
meningkatkan mutu penyampaian di bilik-bilik darjah.
3. Membantu menyediakan kemudahan dan peralatan ICT
yang ada bagi tujuan kursus, bengkel, seminar dan
sebagainya apabila dipohon.
4. Membantu guru dalam aspek penyelidikan dan
pembangunan serta menyebar luas maklumat
pendidikan untuk sekolah.

8 FAIL MEJA
2.1 Objektif Unit Teknologi Mkalumat dan Komunikasi

Objektif

Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru


dalam sekolah.
 Mengumpul dan menyebar maklumat professional
pendidikan.
 Meningkatkan keberkesanan pengurusan dan
penggunaan Pusat Sumber Sekolah
 Membantu dalam penghasilan bahan sumber pengajaran
dan pembelajaran.
 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru
dalam ICT.

9 FAIL MEJA
3.0 Carta Organisasi SMK Infant Jesus Convent, Johor Bahru

Carta Organisasi Sekolah

10 FAIL MEJA
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA ICT INDUK SEKOLAH

SMK INFANT JESUS CONVENT, JOHOR BAHRU

PENGERUSI
PN. TAN SEOW HENG

NAIB PENGERUSI
PN. HUI SOOK HUN

PENYELARAS ICT
EN. ERZAQIRAN
MOHD

SETIAUSAHA ICT
EN. KAMARUZAMAN

J/K INFORMASI J/K BILIK J/K PENYELENGGARAAN STOK & DOKUMENTASI PENGAJARAN & LATIHAN &
SEKOLAH KOMPUTER & KESELAMATAN PERALATAN PEMBELAJARAN PERKEMBANGAN STAF

CIK RAJKUMARI PPSMI PN. SURAYA


4 .0 Carta Organisasi Kedudukan Pegawai
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INFORMASI SEKOLAH

PENYELARAS
EN. AMRU

GURU ICT AKADEMIK 1 GURU ICT AKADEMIK 2 GURU ICT KO-KURIKULUM GURU ICT HEM
(SAINS/MATH & TEK VOK) (BAHASA & SAINS SOSIAL) CIK NURHAFIZA CIK AWALIYAH
CIK NURFIRDAUS CIK NORAIDA

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA BILIK KOMPUTER

PENYELARAS
BILIK KOMPUTER

PENGAWAS BILIK KOMPUTER


PN INTAN

JAWATANKUASA KECERIAAN
(KELAB KOMPUTER)

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA PENYELENGGARAAN & KESELAMATAN PERALATAN

PENYELARAS

BILIK KOMPUTER BILIK GURU PERPUSTAKAAN PENTADBIRAN & MDS


PN. SUBULETCHUMY PN LOH CHWE CHU CIK AWALIYAH CIK NURFIRDAUS
5.0 Senarai Tugas / Kuasa dan Perhubungan
Bertanggungjawab Kepada Pengetua dan Penolong Kanan 1 Di Dalam
Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut::

1. Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 12 waktu seminggu.

2. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak


sekolah

2.1. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua


maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang
dibekalkan.

3. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan


dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan
masalah teknikal berikut:

3.1. Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti


kerosakan perkakasan utama, komponen-komponen dan aksesori
ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.

3.2. Mengurus, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta
menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall,
Proxy, DNS dll bagi rangkaian Schoolnet, EGNet, Broadband,
Internet Access, Pusat Akses dan sebagainya

3.3. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP


Address, Gateway, Modem dan sebagainya

3.4. Help-desk dan 1st Level Support

3.5. Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk


mencatat log, memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal,
membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.

3.6. Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang


dibekalkan.
13 FAIL MEJA
3.7. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan
baik.

3.8. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik


kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan.

3.9. Memastikan garis panduan/peraturan/tata cara penggunaan


kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi.

3.10. Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis


guna (consumables).

3.11. Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer


yang rosak.

4. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta


membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan
pembelajaran.

4.1. Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti


yang diperlukan oleh pihak pengguna.

4.2. Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga


sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu
menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah.

4.3. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan


guru seperti sidang video, penggunaan LCD projector, TV connector
dan sebagainya.

14 FAIL MEJA
5. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping
menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.

5.1. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan


pengetahuan dan kemahiran guru-guru, pelajar-pelajar dan
kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan
Pengajaran dan Pembelajaran.

5.2. Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk


menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.

6. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping


menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan
pentadbiran.

6.1. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan


kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan
aplikasi perisian.
6.2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan
kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang
dibekalkan kementerian.

7. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk


pengurusan sekolah.

8. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian


yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.

8.1. Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain


perisian yang dibekalkan.

15 FAIL MEJA
9. Sebagai pengurus e-mel.

9.1. Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah.

10. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di


peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan
yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah
ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU

11. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan


ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi
EMIS, ISIS, WINJAWS, SISTEKS, SAPP, SMM, SSDM, SBT dsb

12. Memastikan integriti dan keselamatan data.

12.1. Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies)


dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.

12.2. Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan


langkah-langkah seperti berikut:

12.3. Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan


banyak komputer.

12.4. Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi
kuasa sahaja.

12.5. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan


baik.

12.6. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan
berada di tempat-tempat yang telah dikenal pasti.

12.7. Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut:


12.7.1. Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik.
12.7.2. Memastikan komputer bebas dari virus.
12.7.3. Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual
yang disyorkan.

16 FAIL MEJA
13. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT
sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.

13.1. Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang


menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian, perkakasan
dan perisian seperti Windows, SSMS, MS Office, E-mail, Internet,
Printer, dan lain-lain.

13.2. Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang
berkaitan perkakasan, sistem pengoperasian, sistem rangkaian
atau perisian-perisian dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan
menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi.

13.3. Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara


keseluruhan dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (end
user) dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum.

14. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah


kepada pihak yang berkenaan.

14.1. Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual


yang ditetapkan.

14.2. Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap


kecekapan rangkaian, tahap penggunaan komponen Penyelesaian
Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan
menaik taraf kemudahan ICT sekolah.

14.3. Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.

15. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.


15.1. Menyediakan garis panduan peraturan/tatacara penggunaan
kemudahan infrastruktur teknologi.
15.2. Merancang, mengurus dan menyelaras laman web sekolah.

17 FAIL MEJA
16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah
dari masa ke semasa.

16.1. Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri
dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian
Sekolah

18 FAIL MEJA
6 .0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain
Unit : SMK Bandar Tun Hussein Onn 2

Jawatan : Penyelaras ICT

Tugas Pegawai Tugas dan Kuasa Yang Tugas Pegawai


Atasan Yang Ada Tanggungjawab Diberi Lain Yang Ada
Hubungan Hubungan
Pengetua/Guru 1. Sebagai penghubung Mengesahkan Pihak pengurusan
Besar tunggal (single point of sekolah
Semua perkara contact) bagi pihak Meluluskan Penolong Kanan
yang melibatkan sekolah
Matapelajaran
aktiviti-aktiviti 1.1. Guru Penyelaras (GKMP )
perancangan, ICT menjadi
pengurusan dan Panitia-panitia
sumber penting
pelaksanaan ICT. Pusat Sumber
penyalur semua
maklumat dan
Penolong Kanan 1 maklum balas
Semua perkara kepada semua
yang melibatkan perlakuan perisian
aktiviti-aktiviti yang dibekalkan.
perancangan,
pengurusan dan
pelaksanaan ICT.

19 FAIL MEJA
2. Menguruskan dan Memeriksa Juruteknik
menyelenggara Komputer
Mengurus
kemudahan ICT, Pihak pengurusan
perisian, perkakasan Melaksana
sekolah
dan aplikasi yang Menyelenggara
dibekalkan oleh Penolong Kanan
KPM/JPN/PPD serta Membantu Matapelajaran
menyelesaikan Memastikan (GKMP )
masalah teknikal Panitia-panitia
berikut: Menyediakan
Merancang Unit kaunseling
2.1. Memeriksa dan
menyelenggara Memantau Unit Disiplin
kelengkapan ICT Pusat Sumber
yang rosak seperti
kerosakan
perkakasan utama,
komponen-
komponen dan
aksesori ICT
seperti ditentukan
oleh Kementerian
Pendidikan.
2.2. Mengurus,
memantau dan
menyelia
rangkaian LAN
dan WAN serta
menyelaras
server-server
utama dan
peralatan seperti
Firewall, Proxy,
DNS dll bagi
rangkaian
Schoolnet, EGNet,
Broadband,
Internet Access,
Pusat Akses dan
sebagainya
2.3. Melaksanakan
pelarasan sistem
berkaitan dengan
pembahagian IP
Address, Gateway,
Modem dan
sebagainya

20 FAIL MEJA
2.4 Help-desk dan 1st
Level Support
2.5 Sebagai pegawai
urusan bagi aktiviti
penyelenggaraan
termasuk mencatat
log, memantau
kerja yang
dilakukan oleh
pembekal,
membuat tindakan
susulan kepada
pihak berkaitan.
2.6 Menyedia inventori
bagi kemudahan
infrastruktur
teknologi yang
dibekalkan.
2.7 Memastikan
kesemua
infrastruktur
teknologi berada
dalam keadaan
baik.
2.8 Memastikan
kebersihan dan
persekitaran yang
selesa bagi bilik--
bilik kemudahan
infrastruktur
teknologi
ditempatkan.
2.9 Memastikan garis
panduan/peraturan/
tata cara
penggunaan
kemudahan
infrastruktur
teknologi dipatuhi.
2.10 Membantu
merancang dan
menguruskan
pembelian bahan
habis guna
(consumables).

21 FAIL MEJA
2.11 Menjalankan
kerja-kerja baik
pulih dan
penyelenggaraan
komputer yang
3. Menyediakan Menyediakan Juruteknik
rosak.
keperluan peralatan Memastikan Komputer
ICT untuk guru dan Pihak pengurusan
membantu serta Menguruskan sekolah
membimbing mereka
sewaktu Penolong Kanan
menggunakannya Matapelajaran
dalam pengajaran dan (GKMP )
pembelajaran. Panitia-panitia
3.1 Memastikan Unit kaunseling
semua aplikasi Unit Disiplin
perisian yang
dipasang berfungsi Pusat Sumber
seperti yang Guru-guru
diperlukan oleh
pihak pengguna.

3.2 Menguruskan
keperluan
infrastruktur
teknologi untuk
kegunaan warga
sekolah dan
membantu serta
membimbing
mereka sewaktu
menggunakannya
dalam aktiviti-
aktiviti sekolah.

3.3 Mengurus
kemudahan bahan-
bahan multimedia
untuk kegunaan
guru seperti sidang
video, penggunaan
LCD projector, TV
connector dan
sebagainya.

22 FAIL MEJA
4. Melatih guru Melatih Juruteknik
menggunakan Komputer
Memantau
kemudahan ICT Guru-guru
secara efektif di
samping Pihak Pengurusan
menggalakkan sekolah
penggunaannya di
dalam aktiviti
pengajaran dan
pembelajaran.

4.1 Memastikan
bahawa kursus
dalaman dijalankan
untuk
meningkatkan
pengetahuan dan
kemahiran guru-
guru,pelajar-pelajar
dan kakitangan
sekolah dalam
penggunaan sistem
aplikasi seperti
Bahan Pengajaran
dan Pembelajaran.

4.2 Memastikan audit


penggunaan
kemudahan ICT
dijalankan untuk
menentukan
keberkesanan
penggunaan
tersebut.

23 FAIL MEJA
5. Melatih staf Melatih Juruteknik
menggunakan Komputer
Memantau
kemudahan ICT Guru-guru
secara efektif di
samping Pihak Pengurusan
menggalakkan sekolah
penggunaannya di
dalam aktiviti
pengurusan dan
pentadbiran.

5.1 Memastikan
bahawa kursus
dalaman dijalankan
untuk
meningkatkan
kemahiran
mengurus sistem
komputer
(hardware &
software) dan
aplikasi perisian.

5.2 Meningkatkan
pengetahuan dan
kemahiran guru-
guru dan
kakitangan sekolah
dalam penggunaan
sistem aplikasi
yang dibekalkan
kementerian.

6. Memberi input di dalam Memberi input Juruteknik


menyediakan keperluan Komputer
perolehan ICT untuk Pihak pengurusan
pengurusan sekolah. sekolah

24 FAIL MEJA
7. Menyelaras penilaian Memantau Juruteknik
perisian pendidikan Komputer
Melapor
berdasarkan kriteria Pihak pengurusan
penilaian yang telah sekolah
ditentukan oleh
Kementerian
Pendidikan.

7.1 Menilai perisian


Bahan Pengajaran-
Pembelajaran dan lain-
lain perisian yang
dibekalkan.

8. Sebagai pengurus Menguruskan Pihak pengurusan


e-mel. sekolah
Guru-guru
8.1 Menguruskan
akaun dan e-mel
warga sekolah.

9. Mengurus isu-isu Memantau Juruteknik


keselamatan peralatan Melapor Komputer
ICT dan sistem Pihak pengurusan
maklumat di peringkat
sekolah
sekolah serta
mematuhi kawalan dan
prosedur keselamatan
yang berkesan selaras
dengan dasar-dasar
keselamatan yang
telah ditetapkan oleh
KPM/JPN/PPD/
Sekolah serta MAMPU

10. Membantu pihak Membantu Pihak pengurusan


pengurusan sekolah Menyedia sekolah
dalam menyediakan Juruteknik
peralatan ICT bagi Komputer
aktiviti
pengemaskinian data
dan maklumat untuk
aplikasi EMIS, ISIS,
WINJAWS, SISTEKS,
SAPP, SMM, SSDM,
SBT dsb

25 FAIL MEJA
11. Memastikan integriti Menyelenggara Pihak pengurusan
dan keselamatan data. sekolah
Memantau
11.1 Memastikan
Menguruskan Juruteknik
supaya ciri-ciri polisi Komputer
keselamatan (security
policies) dipatuhi
seperti yang
ditetapkan oleh pihak
pengurusan.
11.2 Memastikan
keselamatan
kemudahan
infrastruktur
teknologi dengan
langkah-langkah
seperti berikut:
11.2.1 Memastikan
pemasangan
jeriji besi di
bilik-bilik
yang
ditempatkan
banyak
komputer.
11.2.2 Memastikan
bilik server
hanya boleh
dimasuki oleh
pihak yang
diberi kuasa
sahaja.
11.2.3 Memastikan
alat hawa
dingin yang
dibekalkan
berfungsi
dengan baik.
11.3 Memastikan alat
pemadam api berada
dalam keadaan baik
dan berada di tempat-
tempat yang telah
dikenal pasti.

26 FAIL MEJA
11.4 Memastikan
keselamatan data melalui
langkah-langkah berikut:
11.4.1 Memastikan
konfigurasi sistem
beroperasi dengan
baik.
11.4.2 Memastikan
komputer bebas dari
virus.
11.4.3 Membuat
backup dan replikasi
maklumat mengikut
jadual yang
disyorkan.

27 FAIL MEJA
12. Sebagai pakar rujuk Memberi input Juruteknik
dan pegawai sumber Komputer
(resource person) ICT Membantu
Pihak pengurusan
sekolah dan sentiasa Memastikan
sekolah
mengikuti Memantau
perkembangan ICT Penolong Kanan
semasa. Matapelajaran
12.1 Memainkan (GKMP )
peranan sebagai Panitia-panitia
pakar rujuk
Unit kaunseling
kepada pengguna
yang menghadapi Unit Disiplin
rnasalah dengan Pusat Sumber
sistem
pengoperasian, Guru-guru
perkakasan dan
perisian seperti
Windows, SSMS,
MS Office, E-mail,
Internet, Printer,
dan lain-lain.
12.2 Mengenal pasti
masalah yang
timbul sama ada
masalah yang
berkaitan
perkakasan, sistem
pengoperasian,
sistem rangkaian
atau perisian-
perisian dan Bahan
Pengajaran-
Pembelajaran dan
menyelesaikan
masalahmasalah
yang dihadapi.

12.3 Menentukan
kelancaran
perjalanan sistem
rangkaian secara
keseluruhan dan
memastikan
pengguna dapat
menggunakan
sistem dan aplikasi
secara optimum.
28 FAIL MEJA
13. Menyediakan Menyediakan Juruteknik
laporan dan maklumat Komputer
Menjalankan
perkembangan aktiviti Pihak pengurusan
sekolah kepada pihak Menyediakan
sekolah
yang berkenaan. Memantau
Penolong Kanan
13.1 Menjalankan Menyelesaikan Matapelajaran
Configuration (GKMP )
Management Audit Panitia-panitia
mengikut jadual yang
ditetapkan. Pusat Sumber

13.2 Menjalankan
pemantauan dan
menyediakan Iaporan
terhadap kecekapan
rangkaian, tahap
penggunaan
komponen
Penyelesaian
Bersepadu
Pembestarian Sekolah
supaya membantu
perancangan menaik
taraf kemudahan ICT
sekolah.

13.3 Membantu
menyediakan
belanjawan keperluan
ICT untuk sekolah.

29 FAIL MEJA
14. Mempertingkatkan Menyediakan Juruteknik
budaya ICT di sekolah. Komputer
Memastikan
Pihak pengurusan
14.1 Menyediakan garis Menguruskan sekolah
panduan Melaksanakan
peraturan/tatacara Penolong Kanan
penggunaan Matapelajaran
kemudahan (GKMP )
infrastruktur Panitia-panitia
teknologi.
Unit kaunseling
14.2 Merancang, Unit Disiplin
mengurus dan
menyelaras laman Pusat Sumber
web sekolah. Guru-guru

15. Menjalankan tugas- Melaksanakan Pihak pengurusan


tugas lain yang sekolah
diarahkan oleh Memberi
pengurusan sekolah maklumat
dari masa ke
semasa.
15.1 Memberi
penerangan
kepada para
pelawat sama
ada dalam
negeri dan
luar negara
mengenai
Penyelesaian
Bersepadu
Pembestarian
Sekolah

30 FAIL MEJA
7 . 0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran
8 .0 Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak Penyelaras ICT

Proses Kerja 1 Penyelaras ICT


Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,
Aktiviti 1.0 perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Memeriksa dan menyelenggara
kelengkapan ICT yang rosak seperti
Subaktiviti 1(a) kerosakan perkakasan utama, Muka surat 1/1
komponen-komponen dan aksesori
ICT.
Undang-
Pegawai Yang
Proses Kerja Undang /
Meluluskan / Dirujuk
Peraturan
Terima aduan kerosakan Pengurusan sekolah Berdasarkan
i. Kenalpasti jenis alat dan ikthisas
kerosakan. Guru Penyelaras ICT pekeliling
ii. Semak tempoh jaminan semasa

Jika dalam tempoh jaminan:


i. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan
dapatkan nombor log.
ii. Rekod nombor log dalam buku
log.
iii. Pastikan vendor hadir ke lokasi
untuk memperbaiki kerosakan.
iv. Pastikan vendor mencatat
tindakan yang telah diambil
dalam Buku Log Aduan
Kerosakan serta
menandatangani buku tersebut.
v. Maklumkan kerja-kerja
pembaikan kepada Pegawai
Aset Sekolah untuk direkod ke
dalam Daftar Penyelenggaraan
Harta Modal (Kew.PA-14).

32 FAIL MEJA
Jika tiada jaminan:
i. Cuba baiki kerosakan
ii. Jika tidak boleh membaikinya
sendiri, isi Borang Aduan
Kerosakan Peralatan ICT
(Borang AKP).
Berdasarkan
iii. Dapatkan pengesahan semakan
ikthisas
kerosakan dari PK1 /Guru
pekeliling
Penyelaras ICT/Wakil.
semasa
iv. Setelah itu, dapatkan pula
pengesahan dari Pengetua/Guru
Besar/Wakil.
v. Kemukakan borang dan salinan
kad harta modal ke Sektor ICT
dan Maklumat

Jika vendor yang dilantik oleh


JPWPKL datang ke sekolah:
i. Tunjukkan perkakasan yang
rosak
ii. Vendor akan menyemak
kerosakan tersebut dan akan
mengisi Borang Pemeriksaan
Penyenggaraan Peralatan ICT
(Borang PPP) yang perlu Berdasarkan
ditandatangani oleh Guru dan ikthisas
kemukakan kepada Sektor ICT pekeliling
dan Maklumat. semasa
iii. Sekiranya vendor perlu
membawa keluar perkakasan
yang rosak itu untuk
pemeriksaan, pastikan vendor
mengisi Borang Kebenaran
Membawa Keluar Peralatan ICT
Untuk Pemeriksaan (Borang
KMKC).

33 FAIL MEJA
Jika vendor datang semula (setelah
mendapat LO):
i. Jika boleh dibaiki di lokasi,
pastikan vendor membaikinya.
ii. Jika perlu dibaiki di luar,
pastikan vendor mengisi Borang
Kebenaran Membawa Keluar
Peralatan ICT Untuk
Penyelenggaraan (Borang
KMKP) dan ditandatangani oleh
guru,
iii. Jika telah dibaiki, vendor
hendaklah mengisi Borang
Pengesahan Perkhidmatan
Penyelenggaraan Pemulihan Berdasarkan
Peralatan ICT (Borang PPPP). ikthisas
Guru hendaklah menyemak pekeliling
dahulu peralatan ICT tersebut semasa
sudah boleh digunakan, barulah
menandatangani Borang PPPP
ini.
iv. Pastikan vendor mencatat
tindakan yang telah diambil
dalam Buku Log Aduan
Kerosakan serta menanda-
tangani buku tersebut.
v. Maklumkan kerja pembaikan
kepada Pegawai Aset Sekolah
untuk direkod ke dalam Daftar
Penyelenggaraan Harta Modal
(Kew.PA-14).

34 FAIL MEJA
Carta Aliran Kerja 1 Penyelaras ICT
Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,
Aktiviti 1 perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Memeriksa dan menyelenggara
kelengkapan ICT yang rosak seperti Muka
Subaktiviti 1 (a) 1/1
kerosakan perkakasan utama, surat ini
komponen-komponen dan aksesori ICT.
Mula

Terima aduan kerosakan

Kenalpasti jenis alat & kerosakan

Ya
Jaminan masih
Hubungi ada?
Helpdesk
vendor Tidak

Dapatkan No Cuba baiki kerosakan


Log
Tidak
Isi Borang AKP
Pastikan
vendor hadir
untuk Dapatkan pengesahan
pembaikan kerosakan dari
PK1/GPICT/Wakil
Pastikan Dapatkan pengesahan
vendor catat & dari Pengetua/
tandatangan GuruBesar/Wakil
tindakan
Kemuka Borang AKP ke
Sektor ICT & Maklumat

Maklumkan
kepada
Pegawai Aset A
kerja
pembaikan

B
Tamat

35 FAIL MEJA
A

Tunjukkan peralatan ICT


yang rosak kepada vendor

Minta vendor isi Borang PPP

Tidak
Semak di
sekolah Perlu dibawa keluar?
Ya

Minta vendor isi Borang


KMKC

Tamat

Ya Baiki di lokasi
Pastikan
vendor
membaikinya Tidak

Minta vendor mengisi Borang


KMKP

Pastikan guru tandatangan


Borang KMKP

Pastikan vendor isi Borang


PPPP

Minta guru semak peralatan ICT


sama ada pembaikan telah dibuat

Guru tandatangan Borang PPPP

Pastikan vendor catat & tandatangan


tindakan pembaikan dalam Buku Log
Maklumkan kerja pembaikan
kepada Pegawai Aset Sekolah

Tamat
36 FAIL MEJA
Senarai Semak 1 Penyelaras ICT
Aktiviti 1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,
perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Subaktiviti 1(a) Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang
rosak seperti kerosakan perkakasan utama, komponen-
komponen dan aksesori ICT.
BIL. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN
TINDAKAN (√ )
1. Terima aduan kerosakan
i. Kenalpasti jenis alat dan
kerosakan.
ii. Semak tempoh jaminan

2. Jika dalam tempoh jaminan:


i. Hubungi ‘Help Desk’ vendor
dan dapatkan nombor log.
ii. Rekod nombor log dalam buku
log.
iii. Pastikan vendor hadir ke
lokasi untuk memperbaiki
kerosakan.
iv. Pastikan vendor mencatat
tindakan yang telah diambil
dalam Buku Log Aduan
Kerosakan serta
menandatangani buku
tersebut.
v. Maklumkan kerja-kerja
pembaikan kepada Pegawai
Aset Sekolah untuk direkod ke
dalam Daftar
Penyelenggaraan Harta Modal
(Kew.PA-14).

3. Jika tiada jaminan:


i. Cuba baiki kerosakan
ii. Jika tidak boleh membaikinya
sendiri, isi Borang Aduan
Kerosakan Peralatan ICT
(Borang AKP).
iii. Dapatkan pengesahan
semakan kerosakan dari PK1
/Guru Penyelaras ICT/Wakil.
iv. Setelah itu, dapatkan pula
pengesahan dari
Pengetua/Guru Besar/Wakil.
v. Kemukakan borang dan
salinan kad harta modal ke
37 FAIL MEJA
Sektor ICT dan Maklumat

4. Jika vendor yang dilantik oleh


JPWPKL datang ke sekolah:
i. Tunjukkan perkakasan yang
rosak
ii. Vendor akan menyemak
kerosakan tersebut dan akan
mengisi Borang Pemeriksaan
Penyenggaraan Peralatan ICT
(Borang PPP) yang perlu
ditandatangani oleh Guru dan
kemukakan kepada Sektor ICT
dan Maklumat.
iii. Sekiranya vendor perlu
membawa keluar perkakasan
yang rosak itu untuk
pemeriksaan, pastikan vendor
mengisi Borang Kebenaran
Membawa Keluar Peralatan
ICT Untuk Pemeriksaan
(Borang KMKC).

38 FAIL MEJA
5. Jika vendor datang semula
(setelah mendapat LO):
i. Jika boleh dibaiki di lokasi,
pastikan vendor membaikinya.
ii. Jika perlu dibaiki di luar,
pastikan vendor mengisi
Borang Kebenaran Membawa
Keluar Peralatan ICT Untuk
Penyelenggaraan (Borang
KMKP) dan ditandatangani
oleh guru,
iii. Jika telah dibaiki, vendor
hendaklah mengisi Borang
Pengesahan Perkhidmatan
Penyelenggaraan Pemulihan
Peralatan ICT (Borang PPPP).
Guru hendaklah menyemak
dahulu peralatan ICT tersebut
sudah boleh digunakan,
barulah menandatangani
Borang PPPP ini.
iv. Pastikan vendor mencatat
tindakan yang telah diambil
dalam Buku Log Aduan
Kerosakan serta menanda-
tangani buku tersebut.
v. Maklumkan kerja pembaikan
kepada Pegawai Aset Sekolah
untuk direkod ke dalam Daftar
Penyelenggaraan Harta Modal
(Kew.PA-14).

39 FAIL MEJA
Proses Kerja 2 Penyelaras ICT
Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,
Aktiviti 1 perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Membantu, memantau dan
menyelia rangkaian LAN dan WAN
serta menyelaras server-server
utama dan peralatan seperti
Subaktiviti 1 (b) Muka surat 1/1
Firewall, Proxy, DNS dll bagi
rangkaian Schoolnet, EGNet,
Broadband, Internet Access, Pusat
Akses dsb.
Undang-
Pegawai Yang
Proses Kerja Undang /
Meluluskan / Dirujuk
Peraturan
Pastikan rangkaian SchoolNet di Pengurusan sekolah
sekolah berjalan dengan baik setiap
hari dengan menyemak
router/modem/server. Guru Penyelaras ICT

Jika terdapat aduan mengenai


rangkaian:
i. Kenalpasti masalah yang
dikemukakan
ii. Semak switch/hub/kabel
UTP/konfigurasi perkakasan
ICT/router/modem/server
iii. Selesaikan masalah jika boleh.
iv. Uji dan pastikan rangkaian
berfungsi semula.
v. Jika masalah tidak boleh
diselesaikan, hubungi Meja
Bantuan GITN dan dapatkan no
log aduan.
vi. Rekodkan no log aduan ke
dalam Buku Log Aduan

Maklumkan kerja pembaikan


kepada Pegawai Aset Sekolah
untuk direkod ke dalam Daftar
Penyelenggaraan Harta Modal
(Kew.PA-14).

40 FAIL MEJA
Carta Aliran Kerja 2 Penyelaras ICT
Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,
Aktiviti 1 perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Membantu, memantau dan menyelia
rangkaian LAN dan WAN serta
menyelaras server-server utama dan
Subaktiviti 1 (b) peralatan seperti Firewall, Proxy, Muka surat 1/1
DNS dll bagi rangkaian Schoolnet,
EGNet, Broadband, Internet Access,
Pusat Akses dsb.

Mula

Pastikan rangkaian berfungsi

Tidak
Ada aduan?

Ya

Kenalpasti masalah

Semak peralatan rangkaian

Ya
Masalah rangkaian selesai?

Tidak

Uji &
Lapor ke Meja Bantuan GITN
pastikan
rangkaian
berfungsi
semula Dapatkan no. log aduan

Rekodkan no. log aduan dalam


Buku Log Aduan

Maklumkan kerja pembaikan


kepada Pegawai Aset Sekolah

Tamat

41 FAIL MEJA
Senarai Semak 2 Penyelaras ICT
Aktiviti 1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,
perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Subaktiviti 1(b) Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan
WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan
seperti Firewall, Proxy, DNS dll bagi rangkaian Schoolnet,
EGNet, Broadband, Internet Access, Pusat Akses dsb.
BIL. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN
TINDAKAN (√ )
1. Pastikan rangkaian SchoolNet di
sekolah berjalan dengan baik
setiap hari dengan menyemak
router/modem/server.

2. Jika terdapat aduan mengenai


rangkaian:
vii. Kenalpasti masalah yang
dikemukakan
viii. Semak switch/hub/kabel
UTP/konfigurasi perkakasan
ICT/router/modem/server
ix. Selesaikan masalah jika
boleh.
x. Uji dan pastikan rangkaian
berfungsi semula.
xi. Jika masalah tidak boleh
diselesaikan, hubungi Meja
Bantuan GITN dan dapatkan
no log aduan.
xii. Rekodkan no log aduan ke
dalam Buku Log Aduan.

3. Maklumkan kerja pembaikan


kepada Pegawai Aset Sekolah
untuk direkod ke dalam Daftar
Penyelenggaraan Harta Modal
(Kew.PA-14).

42 FAIL MEJA
Proses Kerja 3 Penyelaras ICT
Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,
Aktiviti 1 perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Membantu Guru Penyelaras ICT
dalam melaksanakan pelarasan
Subaktiviti 1(c) sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1
pembahagian IP Address, Gateway,
Modem dsb
Undang-
Pegawai Yang
Proses Kerja Undang /
Meluluskan / Dirujuk
Peraturan
Terima arahan dari Guru Pengurusan sekolah
Penyelaras ICT untuk
melaksanakan pelarasan sistem
berkaitan dengan pembahagian IP Guru Penyelaras ICT
Address, Gateway dan Modem dsb.

Uji capaian bagi memastikan


peralatan ICT dapat berfungsi
dengan baik

Lapor status capaian kepada Guru


Penyelaras ICT

43 FAIL MEJA
Carta Aliran Kerja 3 Penyelaras ICT
Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,
Aktiviti 1 perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Membantu Guru Penyelaras ICT
dalam melaksanakan pelarasan
Subaktiviti 1 (c) sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1
pembahagian IP Address, Gateway,
Modem dsb

Mula

Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT

Uji capaian

Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras


ICT

Tamat

44 FAIL MEJA
Senarai Semak 3 Penyelaras ICT
Aktiviti 1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,
perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Subaktiviti 1(c) Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan
pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP
Address, Gateway, Modem dsb
BIL. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN
TINDAKAN (√ )
1. Terima arahan dari Guru
Penyelaras ICT untuk
melaksanakan pelarasan sistem
berkaitan dengan pembahagian IP
Address, Gateway dan Model dsb.
2. Uji capaian bagi memastikan
peralatan ICT dapat berfungsi
dengan baik
3. Lapor status capaian kepada
Guru Penyelaras ICT

45 FAIL MEJA
Proses Kerja 4 Penyelaras ICT
Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,
Aktiviti 1 perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Muka surat
Subaktiviti 1(d) Help-desk dan 1st Level Support 1/1
ini
Undang-
Pegawai Yang
Proses Kerja Undang /
Meluluskan / Dirujuk
Peraturan
Terima aduan kerosakan daripada Pengurusan sekolah
pengguna peralatan ICT sekolah
Guru Penyelaras ICT
Rekodkan aduan kerosakan di
dalam Buku Log Kerosakan
Peralatan ICT Sekolah dengan
butiran berikut:
i. Nama penuh pengadu
ii. Model peralatan ICT yang rosak
iii. Catat jenis kerosakan yang
dihadapi

Buat 1st level support kepada


pengguna

Jika peralatan ICT tersebut telah


dibaiki, rekod kerja-kerja pembaikan
ke dalam Buku Log Kerosakan
Peralatan ICT Sekolah

Maklumkan kerja pembaikan


kepada Pegawai Aset Sekolah
untuk direkod ke dalam Daftar
Penyelenggaraan Harta Modal
(Kew.PA-14).

46 FAIL MEJA
Carta Aliran Kerja 4 Penyelaras ICT
Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,
Aktiviti 1 perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Subaktiviti 1 (d) Help-desk dan 1st Level Support Muka surat 1/1

Mula

Terima aduan kerosakan

Rekod aduan kerosakan dalam Buku Log


Kerosakan

Buat 1st level support

Rekod kerja pembaikan dalam Buku Log


Kerosakan

Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai


Aset Sekolah

Tamat

47 FAIL MEJA
Senarai Semak 4 Penyelaras ICT
Aktiviti 1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,
perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Subaktiviti 1(d) Help-desk dan 1st Level Support
BIL. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN
TINDAKAN (√ )
1. Terima aduan kerosakan daripada
pengguna peralatan ICT sekolah
2. Rekodkan aduan kerosakan di
dalam Buku Log Kerosakan
Peralatan ICT Sekolah dengan
butiran berikut:
iv. Nama penuh pengadu
v. Model peralatan ICT yang
rosak
vi. Catat jenis kerosakan yang
dihadapi
3. Buat 1st level support kepada
pengguna
4. Jika peralatan ICT tersebut telah
dibaiki, rekod kerja-kerja
pembaikan ke dalam Buku Log
Kerosakan Peralatan ICT Sekolah
5. Maklumkan kerja pembaikan
kepada Pegawai Aset Sekolah
untuk direkod ke dalam Daftar
Penyelenggaraan Harta Modal
(Kew.PA-14).

48 FAIL MEJA
Proses Kerja 5 Penyelaras ICT
Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan
Aktiviti 2 membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam
pengajaran dan pembelajaran.
Subaktiviti Muka surat 1/1
Undang-
Pegawai Yang
Proses Kerja Undang /
Meluluskan / Dirujuk
Peraturan
Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah
peralatan ICT dari pengurusan
sekolah /Guru Penyelaras ICT Guru Penyelaras ICT

Kenalpasti lokasi penempatan


peralatan ICT
Sediakan peralatan ICT yang
diperlukan
Pasang peralatan ICT di lokasi yang
telah dikenalpasti
Uji peralatan ICT untuk memastikan
peralatan ICT tersebut berfungsi
dengan baik

Jika bermasalah, ambil peralatan


ICT yang lain
Maklumkan kepada pengurusan
sekolah/Guru Penyelaras ICT
bahawa peralatan ICT sedia untuk
digunakan
Simpan peralatan ICT yang telah
selesai digunakan

49 FAIL MEJA
Carta Aliran Kerja 5 Penyelaras ICT
Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan
Aktiviti 2 membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam
pengajaran dan pembelajaran.
Subaktiviti Muka surat 1/1

Mula

Terima arahan daripada pengurusan


sekolah/Guru Penyelaras ICT

Kenalpasti lokasi

Sediakan peralatan ICT

Pasang peralatan ICT

Uji peralatan ICT

Tidak
Peralatan ICT berfungsi?

Ya
Maklumkan bahawa peralatan
ICT sedia digunakan

Simpan peralatan ICT


setelah selesai digunakan

Tamat

50 FAIL MEJA
Senarai Semak 5 Penyelaras ICT
Aktiviti 2. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan
membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam
pengajaran dan pembelajaran.
Subaktiviti
BIL. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN
TINDAKAN (√ )
1. Terima arahan penyediaan
peralatan ICT dari pengurusan
sekolah /Guru Penyelaras ICT
2. Kenalpasti lokasi penempatan
peralatan ICT
3. Sediakan peralatan ICT yang
diperlukan
4. Pasang peralatan ICT di lokasi
yang telah dikenalpasti
5. Uji peralatan ICT untuk
memastikan peralatan ICT
tersebut berfungsi dengan baik
6. Jika bermasalah, ambil peralatan
ICT yang lain
7. Maklumkan kepada pengurusan
sekolah/Guru Penyelaras ICT
bahawa peralatan ICT sedia untuk
digunakan
8. Simpan peralatan ICT yang telah
selesai digunakan

51 FAIL MEJA
Proses Kerja 6 Penyelaras ICT
Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan
Aktiviti 3
ICT untuk pengurusan sekolah
Muka surat
Subaktiviti 1/1
ini
Undang-
Pegawai Yang
Proses Kerja Undang /
Meluluskan / Dirujuk
Peraturan
Terima arahan untuk menyediakan Pengurusan sekolah
keperluan perolehan peralatan ICT
dari pengurusan sekolah/Guru
Penyelaras ICT Guru Penyelaras ICT

Buat semakan keperluan perolehan


peralatan ICT dengan bertanya
kepada guru-guru sekolah dan
kakitangan pejabat

Lapor kepada pengurusan


sekolah/Guru Penyelaras ICT akan
keperluan perolehan peralatan ICT
(jika ada)

52 FAIL MEJA
Carta Aliran Kerja 6 Penyelaras ICT
Memberi input di dalam menyediakan keperluan
Aktiviti 3
perolehan ICT untuk pengurusan sekolah
Subaktiviti Muka surat 1/1

Mula

Terima arahan penyediaan peralatan ICT

Buat semakan keperluan perolehan peralatan


ICT

Lapor keperluan kepada pengurusan sekolah/Guru


Penyelaras ICT

Tamat

53 FAIL MEJA
Senarai Semak 6 Penyelaras ICT
Aktiviti 3. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan
ICT untuk pengurusan sekolah
Subaktiviti
BIL. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN
TINDAKAN (√ )
1. Terima arahan untuk
menyediakan keperluan
perolehan peralatan ICT dari
pengurusan sekolah/Guru
Penyelaras ICT
2. Buat semakan keperluan
perolehan peralatan ICT dengan
bertanya kepada guru-guru
sekolah dan kakitangan pejabat
3. Lapor kepada pengurusan
sekolah/Guru Penyelaras ICT
akan keperluan perolehan
peralatan ICT (jika ada)

54 FAIL MEJA
Proses Kerja 7 Penyelaras ICT
Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem
maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan
Aktiviti 4 dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan
dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh
KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU
Subaktiviti Muka surat 1/1
Undang-
Pegawai Yang
Proses Kerja Undang /
Meluluskan / Dirujuk
Peraturan
Pastikan keselamatan ICT melalui Pengurusan sekolah
langkah-langkah berikut:
i. Pastikan bilik server sentiasa
berkunci. Guru Penyelaras ICT
ii. Pastikan alat hawa dingin yang
dibekalkan berfungsi dengan
baik.
iii. Pastikan alat pemadam api
berada dalam keadaan baik dan
berada di tempat yang telah
dikenalpasti.
iv. Pastikan sistem penggera
keselamatan berfungsi dengan
baik.
v. Pastikan pintu makmal
komputer dan pusat akses
ditutup dan dikunci setelah
selesai digunakan.
vi. Pastikan penggunaan peralatan
ICT direkod di dalam Buku Log.

Pastikan keselamatan data melalui


langkah-langkah berikut:
i. Pastikan pengemaskinian
perisian anti-virus dilakukan
secara berkala pada semua
komputer di sekolah.
ii. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada
data yang berada di dalam
server dengan kekerapan dua
kali sebulan.

Jika berlaku kehilangan peralatan


ICT, lapor kehilangan tersebut
kepada Pengetua/Guru Besar/
Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras
ICT.

55 FAIL MEJA
Carta Aliran Kerja 7 Penyelaras ICT
Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem
maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan
Aktiviti 4 dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras
dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan
oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU
Subaktiviti Muka surat 1/1

Mula

A Keselamatan Keselamatan C Kehilangan


B
peralatan ICT data peralatan ICT

Tamat

Buat semakan

Tidak
Bilik Server dikunci?

Tidak Ya
Alat hawa dingin berfungsi?

Tidak Ya
Alat pemadam api berkeadaan
baik?

Tidak Ya
Sistem penggera berfungsi?

Tidak Ya
Makmal Komputer & Pusat Akses
dikunci setelah digunakan?
Tidak Ya
Penggunaan peralatan ICT
direkod dalam Buku Log?
Ya
Lapor
ketidakpatuhan

Tamat
56 FAIL MEJA
B

Pastikan anti-virus
diupdate

Pastikan backup data


dibuat

Tamat

Semak jenis peralatan


ICT yang hilang

Lapor peralatan ICT


yang hilang

Tamat

57 FAIL MEJA
Senarai Semak 7 Penyelaras ICT
Aktiviti 4. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem
maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan
dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan
dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh
KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU
Subaktiviti
BIL. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN
TINDAKAN (√ )
1. Pastikan keselamatan ICT melalui
langkah-langkah berikut:
i. Pastikan bilik server sentiasa
berkunci.
ii. Pastikan alat hawa dingin
yang dibekalkan berfungsi
dengan baik.
iii. Pastikan alat pemadam api
berada dalam keadaan baik
dan berada di tempat yang
telah dikenalpasti.
iv. Pastikan sistem penggera
keselamatan berfungsi dengan
baik.
v. Pastikan pintu makmal
komputer dan pusat akses
ditutup dan dikunci setelah
selesai digunakan.
vi. Pastikan penggunaan
peralatan ICT direkod di dalam
Buku Log.
2. Pastikan keselamatan data melalui
langkah-langkah berikut:
iii. Pastikan pengemaskinian
perisian anti-virus dilakukan
secara berkala pada semua
komputer di sekolah.
iv. Jalankan aktiviti ’back-up’
pada data yang berada di
dalam server dengan
kekerapan dua kali sebulan.
3. Jika berlaku kehilangan peralatan
ICT, lapor kehilangan tersebut
kepada Pengetua/Guru Besar/
Penolong Kanan 1/ Guru
Penyelaras ICT.

58 FAIL MEJA
Proses Kerja 8 Penyelaras ICT
Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan
peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan
Aktiviti 5
maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT
dsb
Subaktiviti Muka surat 1/1
Undang-
Pegawai Yang
Proses Kerja Undang /
Meluluskan / Dirujuk
Peraturan
Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah
peralatan ICT dari pengurusan
sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi
aktiviti pengemaskinian data dan Guru Penyelaras ICT
maklumat untuk aplikasi EMIS,
HRMIS, SMM, SSDM, SBT dsb

Kenalpasti lokasi penempatan


peralatan ICT

Sediakan peralatan ICT yang


diperlukan

Pasang peralatan ICT di lokasi yang


telah dikenalpasti

Uji peralatan ICT untuk memastikan


peralatan ICT tersebut berfungsi
dengan baik

Jika bermasalah, ambil peralatan


ICT yang lain

Maklumkan kepada pengurusan


sekolah/Guru Penyelaras ICT
bahawa peralatan ICT sedia untuk
digunakan

Simpan peralatan ICT yang telah


selesai digunakan

59 FAIL MEJA
Carta Aliran Kerja 8 Penyelaras ICT
Membantu pihak pengurusan sekolah dalam
menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian
Aktiviti 5
data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM,
SSDM, SBT dsb
Subaktiviti Muka surat 1/1

Mula

Terima arahan daripada pengurusan


sekolah/Guru Penyelaras ICT

Kenalpasti lokasi

Sediakan peralatan ICT

Pasang peralatan ICT

Uji peralatan ICT

Tidak
Peralatan ICT berfungsi?

Ya
Maklumkan bahawa peralatan
ICT sedia digunakan

Simpan peralatan ICT


setelah selesai digunakan

Tamat

60 FAIL MEJA
Senarai Semak 8 Penyelaras ICT
Aktiviti 5. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan
peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan
maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT
dsb
Subaktiviti
BIL. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN
TINDAKAN (√ )
1. Terima arahan penyediaan
peralatan ICT dari pengurusan
sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi
aktiviti pengemaskinian data dan
maklumat untuk aplikasi EMIS,
HRMIS, SMM, SSDM, SBT dsb
2. Kenalpasti lokasi penempatan
peralatan ICT
3. Sediakan peralatan ICT yang
diperlukan
4. Pasang peralatan ICT di lokasi
yang telah dikenalpasti
5. Uji peralatan ICT untuk
memastikan peralatan ICT
tersebut berfungsi dengan baik
6. Jika bermasalah, ambil peralatan
ICT yang lain
7. Maklumkan kepada pengurusan
sekolah/Guru Penyelaras ICT
bahawa peralatan ICT sedia untuk
digunakan
8. Simpan peralatan ICT yang telah
selesai digunakan

61 FAIL MEJA
9 .0 Senarai Undang-Undang Pekeliling
 Perintah-perintah Am Bab ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ dan ‘F’ dan
Arahan-arahan Perbendaharaan.

 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 Panduan


Pengurusan Pejabat.

 Surat Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2007 – Garispanduan


Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT
Kementerian Pelajaran Malaysia.

 Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2006 - Pengurusan


Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat (ICT)
Sektor Awam.

 Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2006 - Pengukuhan Tadbir Urus


Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan.

 Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2006 - Pengurusan Laman


Web/Portal Sektor Awam.

 Surat Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 2005 - Garis Panduan


Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam.

 PKPA Bil. 1 Tahun 2003 – Garis panduan Mengenai Tatacara


Penggunaan Internet dan Emel Elektronik di Agensi-agensi
Kerajaan.

 PKPA Bil. 2 Tahun 2002 – Penggunaan dan Pemakaian Data


Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensi-
agensi Kerajaan.

 Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2001 – Mekanisme Pelaporan


Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(ICT).

 Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2000 – Rangka Dasar Keselamatan


Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).

62 FAIL MEJA
 Surat Perkeliling Am Bil. 2 Tahun 2000 – Peranan
Jawatankuasa di Bawah Jawatankuasa IT dan Internet (JITIK).

 Semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA),


Surat PKPA , Pekeliling Am, Surat Pekeliling Am dan
Garispanduan MAMPU yang diedarkan dari semasa ke
semasa.

63 FAIL MEJA
10 .0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai
Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk
tempoh (6) bulan;

Nama Pegawai :

Jawatan :
Kekerapan
Bil Nama Jawatankuasa Mesyuarat Jenis Keanggotaan
Setahun
1

10

64 FAIL MEJA
11. 0 Senarai Borang-Borang Yang Digunakan
Aktiviti
Muka surat
Subaktiviti 1/1
ini

1. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Utk Pemeriksaan


2. Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT
3. Borang Aduan Peralatan ICT Yang Belum Dipulangkan
4. Borang Pemeriksaan Penyelenggaraan ICT
5. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT
6. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT
7. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT(2)

65 FAIL MEJA
12.0 Norma Kerja
NORMA KERJA

Nota : Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang


telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Masa yang dinyatakan
hanyalah secara umum dan purata

Aktiviti 1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,


perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Subaktiviti 1(a) Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang
rosak seperti kerosakan perkakasan utama, komponen-
komponen dan aksesori ICT.

BIL. JENIS KERJA MASA YANG


DIAMBIL
1. Terima aduan kerosakan 30 Minit / Unit
i. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan.
ii. Semak tempoh jaminan
2. Jika dalam tempoh jaminan:
i. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor 5 minit / aduan
log.
ii. Rekod nombor log dalam buku log. 1 minit / aduan
iii. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki Bergantung
kerosakan. kepada vendor
iv. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah
diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta
menandatangani buku tersebut.
v. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada 1 hari bekerja
Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam
Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-
14).
3. Jika tiada jaminan:
i. Cuba baiki kerosakan 4 jam / unit
ii. Jika tidak boleh membaikinya sendiri, isi Borang
Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). Bergantung
iii. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari kepada Jabatan
PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil.
iv. Setelah itu, dapatkan pula pengesahan dari
Pengetua/Guru Besar/Wakil.
v. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal
ke Sektor ICT dan Maklumat

66 FAIL MEJA
4. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke Bergantung
sekolah: kepada vendor
i. Tunjukkan perkakasan yang rosak
ii. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan
akan mengisi Borang Pemeriksaan
Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang
perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan
kepada Sektor ICT dan Maklumat.
iii. Sekiranya vendor perlu membawa keluar
perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan,
pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran
Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk
Pemeriksaan (Borang KMKC).
5. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): Bergantung
i. Jika boleh dibaiki di lokasi, pastikan vendor kepada vendor
membaikinya.
ii. Jika perlu dibaiki di luar, pastikan vendor mengisi
Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan
ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan
ditandatangani oleh guru,
iii. Jika telah dibaiki, vendor hendaklah mengisi
Borang Pengesahan Perkhidmatan
Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT
(Borang PPPP). Guru hendaklah menyemak
dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh
digunakan, barulah menandatangani Borang PPPP
ini.
iv. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah
diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta
menanda-tangani buku tersebut.
v. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset
Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar
Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14).

67 FAIL MEJA
NORMA KERJA
Nota: Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata

Aktiviti 1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,


perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Subaktiviti 1(b) Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan
WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan
seperti Firewall, Proxy, DNS dll bagi rangkaian Schoolnet,
EGNet, Broadband, Internet Access, Pusat Akses dsb.

BIL. JENIS KERJA MASA YANG


DIAMBIL
1. Pastikan rangkaian SchoolNet di sekolah berjalan 10 minit / hari
dengan baik setiap hari dengan menyemak
router/modem/server.
2. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian:
i. Kenalpasti masalah yang dikemukakan 30 minit / aduan
ii. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi
perkakasan ICT/router/modem/server
iii. Selesaikan masalah jika boleh.
iv. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula.
v. Jika masalah tidak boleh diselesaikan, hubungi Bergantung
Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. kepada Vendor
vi. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log
Aduan.
3. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset 15 minit / aduan
Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar
Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14).

68 FAIL MEJA
NORMA KERJA
Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata

Aktiviti 1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,


perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Subaktiviti 1(c) Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan
pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP
Address, Gateway, Modem dsb

BIL. JENIS KERJA MASA YANG


DIAMBIL
1. Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk 20 minit / unit
melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan
pembahagian IP Address, Gateway dan Modem dsb.
2. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat
berfungsi dengan baik
3. Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT

69 FAIL MEJA
NORMA KERJA
Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata

Aktiviti 1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT,


perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh
KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal
Subaktiviti 1(d) Help-desk dan 1st Level Support

BIL. JENIS KERJA MASA YANG


DIAMBIL
1. Terima aduan kerosakan daripada pengguna 4 jam / unit
peralatan ICT sekolah
2. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log
Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran
berikut:
i. Nama penuh pengadu
ii. Model peralatan ICT yang rosak
iii. Catat jenis kerosakan yang dihadapi
3. Buat 1st level support kepada pengguna
4. Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki, rekod kerja-
kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan
Peralatan ICT Sekolah
5. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset
Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar
Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14).

70 FAIL MEJA
NORMA KERJA
Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata

Aktiviti 2. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan


membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam
pengajaran dan pembelajaran.
Subaktiviti

BIL. JENIS KERJA MASA YANG


DIAMBIL
1. Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari 30 minit / unit
pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT
2. Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT
3. Sediakan peralatan ICT yang diperlukan
4. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti
5. Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT
tersebut berfungsi dengan baik
6. Jika bermasalah, ambil peralatan ICT yang lain
7. Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru
Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk
digunakan
8. Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan

71 FAIL MEJA
NORMA KERJA
Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata

Aktiviti 3. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan


ICT untuk pengurusan sekolah
Subaktiviti

BIL. JENIS KERJA MASA YANG


DIAMBIL
1. Terima arahan untuk menyediakan keperluan 5 hari berkerja
perolehan peralatan ICT dari pengurusan
sekolah/Guru Penyelaras ICT
2. Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT
dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan
kakitangan pejabat
3. Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras
ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada)

72 FAIL MEJA
NORMA KERJA
Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata

Aktiviti 4. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem


maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan
dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan
dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh
KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU
Subaktiviti

BIL. JENIS KERJA MASA YANG


DIAMBIL
1. Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah 10 minit / bilik
berikut:
i. Pastikan bilik server sentiasa berkunci.
ii. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan
berfungsi dengan baik.
iii. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan
baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti.
iv. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi
dengan baik.
v. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses
ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan.
vi. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di
dalam Buku Log.
2. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah
berikut:
i. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus Setiap hari
dilakukan secara berkala pada semua komputer di
sekolah.
ii. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada
2 kali sebulan
di dalam server dengan kekerapan dua kali
sebulan.
3. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT, lapor
kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ 5 minit / aduan
Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT.

73 FAIL MEJA
NORMA KERJA
Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata

Aktiviti 5. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan


peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan
maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT
dsb
Subaktiviti

BIL. JENIS KERJA MASA YANG


DIAMBIL
1. Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari 30 minit / unit
pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti
pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi
EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT dsb
2. Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT
3. Sediakan peralatan ICT yang diperlukan
4. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti
5. Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT
tersebut berfungsi dengan baik
6. Jika bermasalah, ambil peralatan ICT yang lain
7. Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru
Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk
digunakan
8. Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan

74 FAIL MEJA
13.0 Senarai Tugas Harian
Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan
borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja
supaya mudah dirujuk.

Nama : < nama Penyelaras ICT>

Jawatan : Penyelaras ICT

Tarikh:

Bil. Butir-butir tugas Catatan

Catatan: Sila letakkan senarai ini diatas meja anda

75 FAIL MEJA