You are on page 1of 28

4.

D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás

Új szörny
8–11. Új szörny bukkant fel a városban.
év

Adatai:

Fejeinek kiváló
3 Hangja
száma énekhangja van
Lábainak
4 pár Szokásai szeret énekelni
száma
Karjainak Jellemző
4 pár derűs
száma hangulata
Kedveli
Egyéb
Testalkata átlagos a társaságot.
sajátossága
Növényevő.

1. Rajzoljátok le a füzetetekbe!
2. Adjatok neki nevet!
3. Meséljetek a kalandjairól!
4. Írjatok rövid ismertetőt róla a helyi újságba!
Így kezdődhet például:
„Tegnap megint új szörny bukkant fel városunk-
ban. ...”

T_4.indd 9 2008.09.17. 9:17:39


D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás
4.
Vigyázat! Valódi szörny!
1. Olvasd el az újságcikket! 7–11.
év

Még kicsi, de sárkány


Megérkezett a Fővárosi (1) ______________________ és
Növénykertbe a komodói varánusz, melyet sárkánynak is
neveznek (2) ______________________________ terme-
te, sárga és (3) _________________ nyelve miatt. A világ
egyik legritkább és (4) ___________________________
állatát a Pálmaház mellett, egy új épületben (5)
_______________________________________________.
A (6) ___________________________________________
varánuszok hossza a három (7) ___________________,
tömegük a hetven (8) ____________________________
is elérheti. A Budapestre került állat ennél jóval (9)
____________________ : nagyjából egy méter hosszú.
Ez (10) _______________ természetes is, hiszen még
másfél (11) _________________________________ sincs.

2. A hiányzó szavakat válaszd ki az alábbi szóhalmaz-


ból. Írd be mindegyiket a helyére!
hatalmas, legveszélyesebb, métert,
azonban, éves, Állat-, villás, helyezték el,
kifejlett, kisebb, kilogrammot
3. Írd le a kiegészített szöveget a füzetedbe!
4. Nézz utána, mit érdemes még tudni a varánuszról!

T_4.indd 10 2008.09.17. 9:17:40


6. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

Tedd igazzá!
8–10. Egyenként olvasd el az alábbi mondatokat!
év

1. Fogalmazd meg a hiányzó részeket! Ha nem em-


lékszel, nézd meg a Hová lesz a víz című feladatban
szereplő szövegben!
2. A kész mondatokat írd le a füzetbe!

A Föld felszínének ——————— része szárazföld.

A tengerek és óceánok vize ——————— ivóvíz.

Magyarországon naponta 100-150 ———————


———————————— fogyasztunk fejenként.

Az ivóvízzel mosunk, mosogatunk, —————— is.

Egy csöpögő csap miatt ————–———————


—————————————————————— .

A zuhanyozás feleannyi vizet igényel, ——————


—————————————————————— .

Matrózfürdőnek hívjuk, ha ——————–————


—————————————————————— .

Az ————————— nagy kincs, vigyázzunk rá!

T_6.indd 5 2008.09.17. 10:15:23


D írás-írásbeli szövegalkotás helyesírás
6.
Megy? Menjen!
Két csoportban látod a szavakat. Minden szónak van 6–8.
év
egy párja a másik csoportban.
1. Keresd meg a párokat!
2. Ha van egy párod, írd le a füzetedbe!
folyik iszik horgásszon locsoljon
úszik locsol ússzon zuhanyozzon
mosakszik horgászik olvadjon loccsanjon
fürdik olvad mosson folyjon
mos zuhanyozik fürödjön mosakodjon

D írás-írásbeli szövegalkotás helyesírás


6.
Utasítasz. Utasíts!
Olyan szavakat látsz, amelyek cselekvésre utalnak. 6–8.
év
1. Adj parancsot erre a cselekvésre. Például: ad – adjon,
ír – írjon, vigyáz – vigyázzon…
2. Ha van egy párod, írd le a füzetedbe!
3. Ha nem vagy biztos a helyesírásban, használj helyes-
írási szótárt.
iszik pancsol hajózik
most úszik zuhanyozik
főz fürdik takarékoskodik
takarít horgászik használ
folyat

T_6.indd 6 2008.09.17. 10:15:23


6. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

Tanuljon a család is!


8–10.
év 1. Írd le emlékezetből, mire használjuk az ivóvizet!
2. Ellenőrizd a szöveg alapján, hogy sikerült-e mindent
felidézned!
3. Fogalmazz meg olyan tanácsokat, amelyeket a csa-
ládodnak elmondanál arról, hogyan takarékoskod-
janak a vízzel!
4. Írd le ezeket a mondatokat a füzetedbe! Ha haza-
érsz, olvasd fel nekik a tanácsaidat! Ha betartják ők
is, akkor kevesebb vizet fogyasztotok. A Földön élők
mindegyike hálás lehet ezért. (Kevesebb lesz a víz-
számlátok is.)

6. D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás

Matrózok fürdője?
9–11.
év Mit jelenthet a matrózfürdő kifejezés?

1. Beszéljétek meg társaddal, ki mit gondol a szó jelen-


téséről!

2. Írjatok szómagyarázatot hozzá! Ha több ötletetek


van, akkor mindegyikhez fogalmazzatok magyará-
zatot!

3. Készíthettek rajzot is a szómagyarázatokhoz.

T_6.indd 7 2008.09.17. 10:15:24


D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás
6.
Matrózfürdő
Tudtad? Ha valaki zuhanyozik, és a szappanozás ide- 9–11.
év
jére elzárja a vizet, azt matrózfürdőnek hívják.
1. Gondolkodj! Szerinted miért nevezték el így ezt a
fajta zuhanyozást? Mi köze lehet ennek a matró-
zokhoz?
2. Mit gondolsz? A folyókon vagy tengereken hajózó
matrózokra gondolhatott, aki ezt a furcsa nevet ki-
találta?
3. Írj indoklást a füzetedbe!
Például: „A folyami matrózokra gondolt, mert…”
„A tengeri matrózokra gondolt, mert…”

D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás


6.
Pazarol – Ne pazarolj!
Alakítsd át a kijelentő mondatokat úgy, hogy egy tár- 8–10.
év
sadnak szóló felszólítást fejezzenek ki! Egy mondat-
ból kettőt is készíthetsz. Például: „Zuhanyozz, ne fürödj
a kádban!”, „Szappanozás idejére zárd el a vizet!”

• Kádban fürdés helyett érdemes inkább zuhannyal


tisztálkodni, és szappanozás idejére elzárni a vizet.

• Néha hosszan folyatjuk a vizet, hogy elég hideg le-


gyen, pedig elég lenne reggel betenni egy kancsóval
a hűtőbe.

• Sokszor a folyó víz mellett mosunk fogat, ahelyett


hogy pohárból öblögetnénk.

T_6.indd 8 2008.09.17. 10:15:24


8. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

Elveszett!
7–11. 1. Néhány szó elveszett a versből. Írj az üres helyekre
év
odaillő szavakat!

Karikának – karikája
Palikának – paripája
Borikának – barikája
Orsolyának – korcsolyája
Ákosnak – a vánkosa
Csillának – ——————————
Ödönkének – —————————
Máriának – ——————————
Hubának – ——————————
Hugónak – ——————————
Szilárd szalmaszippantója
Tomajnak – a molyirtója
Péternek – ——————————
Dénesnek – —————————
Emesének – —————————
Ágneskének – ————————
elveszett!
(Tamkó Sirató Károly: Apróhirdetés)
2. Mi a szabály?
3. Legyetek ti is költők! Folytassátok a versben elkez-
dett felsorolást! A saját neveteket és a barátaitok ne-
vét is használjátok! Az ismerőseitekre jellemző tár-
gyat próbáljatok találni!

T_8.indd 3 2008.09.17. 10:15:05


D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás
8.
Keresi gazdáját!
1. Néhány név elveszett a versből. Írj az üres helyekre 7–11.
év
odaillő neveket! Figyelj a helyesírásra!

Karikának – karikája
Palikának – paripája
Borikának – barikája
Orsolyának – korcsolyája
Ákosnak – a vánkosa
———————— – a csillaga
———————— – bödönkéje
———————— – áriája
———————— – a gubája
———————— – a rugója
———————— – az étere
———————— – a ménese
———————— – a meséje
———————— – mágneskéje
elveszett!
(Tamkó Sirató Károly: Apróhirdetés)
2. Mi a szabály?
3. Legyetek ti is költők! Folytassátok a versben elkez-
dett felsorolást! A saját neveteket és a barátaitok ne-
vét is használjátok! Az ismerőseitekre jellemző tár-
gyat próbáljatok találni!

T_8.indd 4 2008.09.17. 10:15:05


10. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

„Én vagyok a fő-fő nyúl!”


8–11. Ezen a lapon Nyúl Elek rajzát láthatjátok.
év
A megismert tulajdonságait kell összegyűjtenetek.
A szavak a „Milyen?” kérdésre válaszoljanak!
1. A külső tulajdonságait írjátok a vonalon kívülre!
2. Hasonlítsátok össze a gyűjteményt az első mese-
részletben aláhúzott szavakkal!
3. A körvonalrajz belsejébe kerüljenek Nyúl Elek belső
tulajdonságai!

T_10.indd 9 2008.09.17. 10:52:00


Gabi!
A 3. kidobandó, hogy a 2-eshez kell húzni?!

D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás


10.
Már megint ez a Nyúl Elek
8–10.
1. Válassz egyet Nyúl Elek tűrhetetlen cselekedetei év
közül!
2. Írd meg ezt a történetet úgy, hogy te legyél az egyik
résztvevője!
3. A történethez készíthetsz illusztrációt is.

D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás


10.
Mit mond?
8–10.
1. Találd ki, mit mondhatnak a szereplők a képregény- év
ben!
2. Írd le a mondatokat a füzetedbe!

T_10.indd 10 2008.09.17. 10:52:01


11. D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás

Mi történt azután?
8–10. A nyári élményekről szóló levelek eláztak egy ziva-
év
tarban. Az írás vége olvashatatlan. Találd ki, mi tör-
ténhetett a hiányzó részben! Írd le a füzetbe! Figyelj
arra, hogy az általad írt rész pontosan illeszkedjen a
történetbe!

1.
Nagyon haragszom Dórira! Megbeszéltük, hogy meg-
nézzük a Boszik 2. című filmet. Én korán érkeztem a mo-
zihoz. Megvettem a két jegyet és még két fagyit is. Az-
tán csak vártam, vártam. A fagyi lassan olvadni kezdett
a kezemben.

2.
Állva írom ezt a levelet. Sajnos se ülni, se feküdni nem
tudok. A tábor első estéjén sokáig buliztunk, éjfél után
aludtunk el. Másnap mentünk a strandra. A többiek rög-
tön berohantak a vízbe. Én lefeküdtem a fűbe, gondol-
tam, pihenek még egy kicsit. A nap erősen tűzött, én
meg hirtelen nagyon álmos lettem.

T_11.indd 3 2008.09.18. 16:06:13


D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás
11.
Mi történt közben?
A nyári élményekről szóló levelek eláztak egy ziva- 8–10.
év
tarban. Az írás közepe olvashatatlan. Találd ki, mi
történhetett a hiányzó részben! Írd le a füzetbe! Fi-
gyelj arra, hogy az általad írt rész pontosan illesz-
kedjen a történetbe!
1.
Amióta Peti megkapta a ferráris sapkáját, le se vette
a fejéről. Ma lementünk a Tiszához pecázni. Fogtam
a botot, és behajítottam a csalit.

Szomorúan néztük, ahogy a víz elvitte.


De minden rosszban van valami jó is! Petinek jövő hé-
ten van a szülinapja. Legalább tudom, mit vegyünk neki
ajándékba.

2.
A nyarat az unokatestvéremmel, Katival és a kutyájával,
Foltossal töltöm falun. Azt terveztük, hogy sokat fogunk
fára mászni, fürödni, lovagolni. De sajnos másképp lett.
Kati egy régi könyvet akart lehozni a padlásról. A létrát a
falnak támasztotta. Foltost a létrához kötötte, hogy ad-
dig se kergesse a tyúkokat.

Most itt ülök az ágya mellett.


Fekvőgipszet kapott. Sokat társasozunk, beszélgetünk.
Nem ezt terveztük, de így se rossz! Foltos bűnbánóan
figyel minket.

T_11.indd 4 2008.09.18. 16:06:14


11. D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás

Mi történt előtte?
8–10. A nyári élményekről szóló levelek eláztak egy ziva-
év
tarban. Az írás eleje olvashatatlan. Találd ki, mi tör-
ténhetett a hiányzó részben! Írd le a füzetbe! Figyelj
arra, hogy az általad írt rész pontosan illeszkedjen a
történetbe!
1.

Futottunk, ahogy bírtunk, de így is bőrig áztunk.


A festményemen összefolytak a színek. Egy nagy pacni
díszelgett ott, ahová a virágos rétet festettem. Ráadásul
az ecseteket is elvesztettem a nagy rohanásban. Hát ez
történt az első napon a művészeti táborban.

2.

Ott ültem a bátyámmal a vaksötétben.


Aztán egy kis fény támadt. Egy fekete alak közeledett
felénk. Szégyen ide, szégyen oda, akkor már komolyan
félni kezdtem. Szerencsére kiderült, hogy csak a szere-
lő bácsi az, zseblámpával a kezében. Kiégett egy bizto-
síték. Amikor kicserélte, ránk mosolygott, és a kocsink
robogott tovább. Boszorkányok, csontvázak, vámpírok
ijesztgettek, de akkor már jókat kacagtam mindegyiken.
De azt a két percet nem kívánom senkinek sem! Jó volt
újra kiérni a napfényre, ahol apu és anyu várt minket.

T_11.indd 5 2008.09.18. 16:06:27


D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás
11.
Mi történt a levélírókkal?
Nóri levelét a gyerekpezsgő áztatta el, Gyuri csilla- 8–10.
év
gokat lát. Hogy miért? Te biztosan el tudod olvasni!
Írj a füzetedbe te is egy nyári élményt!

1.
Kriszta 4 éve panaszkodik nekem, hogy neki nem
lehet igazi szülinapi partija, mert a nyári szünet-
ben van a születésnapja, amikor mindenki nyaral.
Ezért elhatároztam, hogy titokban szervezek neki
egy meglepetéspartit. Telefonáltam mindenkinek.
Sokan elutaztak, de az osztály fele ígérte, hogy el-
jön. Megbeszéltem Kriszta mamájával is a dolgot.
Leküldte Krisztát a boltba, mi meg felosontunk a
lakásba. Amikor Kriszta visszatért, a meglepetéstől
szóhoz se jutott. Azután következett a nagy dínom-
dánom!

2.
Már az iskolában elhatároztam, hogy a nyáron kipró-
bálom a gördeszkát. A jó bizonyítványért kaptam is
egyet a szüleimtől. Rögtön fel is pattantam rá. Ab-
ban a pillanatban elsötétült előttem a világ, aztán
pedig színes csillagokat láttam. A kórházban tértem
magamhoz. Azt mesélte anyu, hogy kicsúszott aló-
lam a deszka, és jól bevertem a fejemet. Ha behu-
nyom a szemem, még most is ott vannak a csilla-
gok. Sebaj, így majd elmesélhetem szeptemberben,
hogy a világűrben jártam.

T_11.indd 6 2008.09.18. 16:06:35


11. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

Se vége, se hossza
8–10. Marci annyira izgatott volt, hogy elfelejtette mon-
év
datokra tagolni a levelét. Tedd meg helyette!

Szia Dávid, képzeld, egy nagy álmom teljesült, itt va-


gyok a Hungaroringen egy Forma–1-es versenyen,
hihetetlenül izgalmas, még jobb, mint a tévében,
ott nem is látszik igazán, hogy milyen gyorsak a ver-
senyautók, el is döntöttem, ha nagy leszek, autóver-
senyző leszek, azt a pár év sulit meg csak kibírom
valahogy!

11. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

Rumli
8–10. Lili és családja költözködik. A nagy felfordulásban
év
különös levelet írt. Te hány furcsaságot találsz? Írj te
is egy bolondos levelet!

Júliusban nagyobb lakásba költözünk. Sajnos sok


mindent selejtezni kell, mert nem fér el az új ott-
honunkban. A költözés miatt nem utazunk se-
hova. Anyunak még itt, a Balatonnál is az jár
a fejében, milyen függönyöket vegyen a pincébe.
De ami a legjobb: végre saját szobám lesz! Most már
csak azon vitatkozunk a húgommal, ki alszik majd
fent az emeletes ágyon.

T_11.indd 7 2008.09.18. 16:06:35


D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás
11.
A szépséges Szeged
Gréti csupa szép élményt gyűjtött Szegeden. De nem 8–10.
év
lehet ezt szebben leírni? Neked biztosan sikerül!

Szeged szép város. Szép időnk volt. A szálloda abla-


ka egy szép kertre nyílt. Anyu egész délután szépít-
kezett, mert este koncertre mentünk. Az énekesnő
nagyon szép ruhát viselt. Kivételesen még az öcsém
is szépen viselkedett. Egy szóval: szép nap volt! És
képzeld, holnap indulunk Balatonszéplakra! Szép kis
út lesz!

D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás


11.
Két történet – egyben
Hanna és Áron két különböző táborban voltak. 8–10.
év
A mondataik összekeveredtek. Milyen táborban volt
Hanna, milyenben Áron? Válogasd szét a mondatokat!

Minden reggel úszással kezdünk. Délelőtt is, dél-


után is vízre szállunk. Már nyereg nélkül is ügetünk.
Csutakolunk, szénát hordunk, sepregetünk. Az eve-
ző feltörte a tenyeremet. Estére alig bírjuk mozdítani
a karunkat. Több macska is van itt, mert sok az egér.
Az edzőnk rekedtre kiabálta már magát. Este buli lesz,
de nem lármás, mert attól megijednek az állatok. Hol-
nap Csillaggal irány az erdő, már alig várom!
Remélem, az 500 méteres versenyen én leszek
a legjobb!

T_11.indd 8 2008.09.18. 16:06:36


11. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

Hiszi a piszi!
8–10. Dani szülei a tengerparton nyaralnak. Sajnos
év
mindennek az ellenkezője igaz, mint amit írnak. Ha
„lefordítod” a levelet, megtudjuk, milyen a nyaralás
valójában. Lássuk csak!

Fantasztikus helyen nyaralunk! Hétágra süt a nap,


a szél se fúj. A szobánk tágas, csodálatos kilátással
a tengerre. És az a csend és rend mindenütt!
Az éttermekben a pincérlányok csinosak, az ételek
ízletesek. Rengeteget eszünk, nagyokat nevetünk.
Roppant olcsón vettünk néhány értékes ékszert is.
Elhatároztuk, hogy minden nyarat itt fogunk tölteni!

11. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

Olimpiai és, de, mert


8–10. Melyik kötőszó hiányzik az olimpiai tudósítás monda-
év
taiból? (és, de, mert)

Végigszurkoltam az olimpiát, ________ szombat reg-


gel izgultam a legjobban, ________ a kedvenc sporto-
lóm, Kovács Katalin kajakos két számban indult. A kajak
egyesben hiába vezetett sokáig, ________ a végére saj-
nos elfáradt, ________végül csak negyedik lett. ________
nem sokat szomorkodhatott, ________ egy órával ké-
sőbb már a kajak kettesben evezett. Nehéz futam volt,
________ a németek erősen kezdtek, ________ fél távnál
a magyarok beleerősítettek. Egy félhajónyival verték
a mezőnyt, ________ így lettek olimpiai bajnokok!

T_11.indd 9 2008.09.18. 16:06:36


D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás
11.
Marslakók Budapesten
A marslakók meglátogatták fővárosunkat. Te értesz 8–10.
év
a nyelvükön? Ha a szavakban a szótagokat megfe-
lelő sorrendbe rakod, máris kiderül, merre jártak.
Figyelj a földrajzi nevek írásánál!

LETUNKSZÁLL A SÖKHŐ RÉNTE. MEGTÜKNÉZ A


LAPARMENTET. TUKLÁT A GYARMA ROKONÁT.
MENFELTÜNK A LÉRTGEL-REHEGY. MEGTUKDÁLCSO
A LÁKITÁST A ROSVÁRA. A TIZENEM UMZEMÚ
BENKERTJÉ TÜNKHENPI. TUNKJÓZHA A NÁNDU.
SŐKÉ TEES PÜLRETÜNK VÁBBTO.

D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás


11.
Bolond túra
8–10.
Ne hagyd magad bolonddá tenni! Fejtsd meg, mi év
történt a túrán!

Éjszakai túrán voltunk. Alig etettünk meg néhány


száz métert, az élelem kimerült a zseblámpából.
Még szerencse, hogy telehold volt és tiszta jégbolt,
így jól láttuk a kutat. Azért így is eltévedtünk, a sor
már a bokánkig ért. Néha harangokat hallottunk
a borokból, de cseppet sem éltünk. A kiábrándulás
végén a dobtetőről láttuk a felkelő papot.

T_11.indd 10 2008.09.18. 16:06:37


17. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

Mi is tehetünk valamit
8–10. 1. Olvasd el a szöveget! Csak kijelentő mondatokat
év
látsz.
2. Az olvasottak alapján adj tanácsokat másoknak: ho-
gyan lassíthatják a Föld felmelegedését.
3. A tanácsaidat írd fel egy lapra! Csak felszólító mon-
datokat használj! Legalább négy tanácsot fogalmazz
meg!

Ha magad is betartod a szabályokat, és mások figyelmét


is felhívod ezekre, akkor Te is tettél valamit a felmelege-
dés ellen. SOK KICSI SOKRA MEGY!

Az emberek legtöbbje rongálja a Földet körülvevő


levegőt. Pedig ez a levegő védi meg a Földet a Nap
káros sugaraitól és a túlzott forróságtól.
A dezodoroktól és az autók kipufogógázától is
vékonyodik a légkör. Jó lenne, ha nem dezodort
használnánk, és autózás helyett inkább bicikliznénk,
vagy villamosoznánk, buszoznánk. Ezzel kevésbé
szennyeznénk a légkört.
A gázoktól szennyezett légkör alig tudja bolygón-
kat megvédeni a Naptól. Ezért is melegszik ennyire
a Föld, ezért olvad az Antarktisz. Ezért pusztulnak a
pingvinek.
Egy ember nem tud ezen változtatni, de ha sokan
összefogunk, annak már lesz eredménye. Érdemes
tehát másoknak is mesélni a felmelegedés veszélye-
iről, és arról: mi mit tehetünk.

T_17.indd 5 2008.09.17. 11:38:40


D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás
17.
Mondd meg te!
Írj felszólító mondatokat ezekből a kijelentésekből! 8–10.
év

Jobban kellene vigyáznunk a levegő tisztaságára.

Kevesebb dezodort kellene használunk.

Ha villamossal, biciklivel járnánk, kisebb lenne az autók


okozta légszennyezés.

D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás


17.
Pingvinfióka
Képzeld el, hogy nemrég bújtál ki a tojásból! Ping- 8–10.
év
vinfióka vagy. Császárpingvin az Antarktiszon.

1. Milyen vagy? Írj magadról a füzetedbe! A külsődről is


és a gondolataidról is írhatsz.
2. Fogalmazd meg, mit mesélnél
a pingvinpapádnak, ha meg-
kérdezné, milyen jó és milyen
rossz dolog történt veled az-
nap!
3. Ha van kedved, írd le, miről
beszélgettél a többi fiókával
reggel a pingvinoviban.

T_17.indd 6 2008.09.17. 11:38:40


17. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

Erted a szoveget?
8–10. 1. Próbáld elolvasni a szöveget! Nehéz lesz. Miért?
év
2. Gondolatban tedd ki az ékezeteket, és így is próbáld
elolvasni a szöveget!
3. Írd le a saját szavaiddal ennek a pár sornak lényegét!

Az emberek legtobbje rongalja a Foldet korulvevo


levegot. Pedig ez a levego vedi meg a Foldet a Nap
karos sugaraitol és a tulzott forrosagtol.
A dezodoroktol és az autok kipufogogazatol is ve-
konyodik a legkor.

17. D írás-írásbeli szövegalkotás helyesírás

Ne hallgass a füledre!
8–10.
év Vannak szavak, amiket másképp írunk, mint ahogy
halljuk őket!

1. Keresd meg azokat a szavakat a szövegben, ami-


ket így írunk: naggyából, kissebb, lékkör, pusztíttya,
hajjuk.
2. Írd le őket helyesen a füzetedbe!
3. Az egyikkel írj egy mondatot is!

T_17.indd 7 2008.09.17. 11:38:41


D írás-írásbeli szövegalkotás helyesírás
17.
Gjézemő
Melyik szó betűit kevertük össze a címben? 8–10.
év
1. Alkoss minimum kétbetűs értelmes szavakat ezek-
ből a betűkből!

2. Írd le a szavakat a füzetedbe! Ha nem vagy biztos a


helyesírásban, keresd meg a szót a Helyesírási szó-
tárban!

D írás-írásbeli szövegalkotás helyesírás


17.
Jégmező
Az Antarktisz a legnagyobb jégmező a világon. 8–10.
év
Nagyanyáink korában jégszekrénynek hívták a hű-
tőszekrényt. (Mert jégdarabokat tettek bele, hogy
hideg legyen odabent.)

1. Gyűjts a füzetedben olyan összetett szavakat, me-


lyek előtagja a jég! Ügyelj a helyesírási szabályok be-
tartására, használhatsz helyesírási szótárt!

2. Írj egy olyan mondatot, amiben két ilyen szó is szere-


pel. (Tréfás is lehet, mint ez: A jégmadár jéghokizik.)

T_17.indd 8 2008.09.17. 11:38:41


19. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

„Állati” növények
8–10. 1. Az itt látható szavakból alkoss legalább tíz növény-
év
nevet! Mindegyikük előtagja egy-egy állatnév le-
gyen! Az első oszlopban felsoroltak közül válassz!
Az utótagok a második oszlopból kerüljenek ki!

kígyó szisz
kecske pimpó
madár orrfű
varjú fű
kutya sóska
liba pirosító
kakukk tövis
tyúk gyökér
macska nyelvűfű
eb berkenye
farkas vészmag
gólya húr
szarvas benge
ló rágó
bárány boroszlán

2. A növényneveket másold le a füzetedbe!


3. Ha készen vagy, hasonlítsd össze a megoldásodat a
párodéval!
4. Mindketten javítsátok ki a helyesírási hibákat!

T_19.indd 7 2008.09.17. 11:55:38


D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás
19.
Ezt nem lehet kihagyni!
Legyetek leleményes boszorkánymesterek! 8–10.
év

1. Válasszatok egyet az általatok leírt „állati” növé-


nyekből!

2. Írjatok hozzáillő rövid reklámszöveget, amivel a be-


lőle készült terméket kínáljátok!

D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás


19.
A Boszorkánymester Füveskönyve
Legyetek leleményes boszorkánymesterek! 8–10.
év

1. Válasszatok egyet az általatok leírt „állati” növé-


nyekből!

2. Képzeljétek el, beszéljétek meg, milyen lehet a kül-


seje! Rajzoljátok le!

3. Írjátok le röviden, mire lehetne használni!

T_19.indd 8 2008.09.17. 11:55:38


20. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

Eltűnt szavak!
8–10.
év
A katicabogárról olvashattok néhány dolgot – talál-
játok meg az eltűnt szavakat!
1. Olvassátok el a szöveget, és egészítsétek ki gondo-
latban a hiányos mondatokat!
2. Olvassátok fel a kiegészített mondatokat egymás-
nak! Mondatonként más legyen az olvasó. (Hasonlít-
sátok össze a megoldásaitokat!)
3. Készítsetek kérdéskártyát a szöveghez! Fogalmazza-
tok meg olyan kérdéseket, amelyekre a szöveg alap-
ján lehet válaszolni!

A katicabogár
Teljes —————— hétpettyes katicabogár. Eu-
rópában nagyon népszerű ez a piros-fekete kis
—————— . Ennek egyik oka szépsége, másik
—————— az, hogy rendkívül hasznos. Kedvenc
—————— a levéltetű, amely levélpusztító rovar.
A katicák már lárvakorukban is megesznek 1000
ilyen —————— .
Amerikában régen nem éltek ———————— .
Mára áttelepítették őket azért, hogy az ottani növé-
nyeket is ——————————— .
A katicabogarak tavasszal rakják le ————— .
Ezekből a petékből hosszas átalakulás után lesz
kifejlett ————————— . A katicák télen le-
hűlt testtel —————— az új tavaszra. Ekkor föl-
élednek, nagyokat esznek, és mikor lerakták az új
——————————— , elpusztulnak.

T_20.indd 3 2008.09.17. 12:00:20


D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás
20.
Lássuk a számokat!
Most a számok maradtak ki a szövegből! 8–10.
év
1. Beszéljétek meg, hogy melyik mondatból melyik
szám hiányzik!
2. Írjátok le a füzetbe a kiegészített mondatokat!
Választható számok:
3 és fél, 5-8, négyszáz, kettő, hat

Adatok
A kifejlett katica ———— mm hosszú. Az egészséges ka-
ticának ———— lába van. —————— piros fedőszár-
nya van, egyenként ——————— pötty van rajtuk.
Tavasszal akár ———— petét is rakhat egy példány.

D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás


20.
Pettyek
Írj egy rövid (4-5 mondatos) történetet. 8–10.
év
Ez legyen a második mondat:

Szomorkodott, mert pöttyök nélkül már


nem ismerte fel senki.

Ez az utolsó mondat:

Így találta meg a katica a pöttyeit.

T_20.indd 4 2008.09.17. 12:00:23


21. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

Kis rendetlenség
9–11. A haiku 3 soros japán versforma. Az első sora 5, a máso-
év
dik 7, a harmadik szintén 5 szótagból áll.

Állíts össze a szavakból egy haikut a fent leírt szabálynak


megfelelően! Figyeld a mondatkezdő nagybetűt és az
írásjeleket!

még, sorsára kapaszkodik de vár

a faág. letört már Bár

21. D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás

Rendetlenség
9–11. A haiku 3 soros japán versforma. Az első sora 5, a máso-
év
dik 7, a harmadik szintén 5 szótagból áll.

Állíts össze a szavakból egy haikut a fent leírt szabálynak


megfelelően!

még, sorsára kapaszkodik de vár

a faág. letört már Bár

T_21.indd 3 2008.09.17. 14:24:39


D írás-írásbeli szövegalkotás reproduktív szövegalkotás
21.
Nagy rendetlenség
A haiku 3 soros japán versforma. Az első sora 5, a 9–11.
év
második 7, a harmadik szintén 5 szótagból áll.
1. Két haiku szavai összekeveredtek. Állítsd össze a
két haikut! A mondatkezdő nagybetűket vedd fi-
gyelembe!
hajnali éj el hűs
Cseresznyefaág dér a Az
borongó csípdesi úsznak képei
virágodat a patak vizén
2. Adj címet a haikuknak!

D írás-írásbeli szövegalkotás spontán szövegalkotás


21.
Légy költő!
A haiku 3 soros japán versforma. Az első sora 5, a 9–11.
év
második 7, a harmadik szintén 5 szótagból áll.
1. Írj haikut a fent leírt szabálynak megfelelően!
2. Adj címet a haikudnak!
3. Készíts illusztrációt a haikudhoz!
4. Készíts rejtvényt a haikud szavainak összekeveré-
sével!

T_21.indd 4 2008.09.17. 14:24:40