You are on page 1of 3

Taller de Tècniques de Creativitat

DE LA INSPIRACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

INTRODUCCIÓ OBJECTIUS CONTINGUTS


La innovació és clau per a que les A partir de la participació en el present curs, 1. Els elements clau de la innovació.
empreses prosperin de forma els assistents podran: Definició d’innovació. Trets dels clients receptius a la innovació. Els
continuada. Per això cal que les tipus d’innovació. Les fases de la innovació. Els dos processos per a
e m p re s e s s i g u i n c a p a c e s d e ‣ Obtenir un marc conceptual i eines senzilles
innovar.
concebre productes, serveis i per a concebre solucions innovadores.
models de negoci valuosos i 2. Exploració d’oportunitats.
sorprenents. ‣ Assimilar les eines exposades a través del Escenaris i forces de l’entorn. Com identificar espais buits. La
treball en equip dinamitzat sobre casos proposició de valor. Tècniques d’exploració.
En aquest taller de creativitat es pràctics. 3. Generació d’idees.
tractaran les tècniques Les quatre tècniques bàsiques de creativitat. Les set formes
d’exploració d’oportunitats i d’innovar.
generació d’idees per a millorar la
4. Disseny de solucions.
innovació a les nostres empreses.
La selecció de conceptes. El contingut del business case.
Nota: Aquest taller també es 5. Avaluació de l’adopció.
realitza a petició d’empreses per a Els catalitzadors de l’adopció.
sessions formatives, off-site i de 6. Conclussions de la sessió.
team-building. Punts més destacats.

Organitzat per: Cynertia Consulting


C/ València, 63, local Àgora.
08015. Barcelona.
Tel.: 93.184.53.44 www.cynertiaconsulting.com
Taller de Tècniques de Creativitat
DE LA INSPIRACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

DIRIGIT A DADES DEL CURS


‣Tècnics i directius implicats en projectes
d’innovació.
DATA: 8 de febrer, de 9:00 a 18:30H.

DURADA: 8 hores.
METODOLOGIA
‣Breu exposició de conceptes i eines amb un LLOC: Àgora Centre de Negocis (www.agoracn.com).
enfocament participatiu i orientat a l’acció. C/València, 63, local 1.
‣Treball en equip posant en pràctica les eines i 08015. Barcelona.
models.

PREU: 290 euros / assistent (16% d’IVA inclòs).


Inclou material, coffee breaks i dinar.

CONDUÏT PER
David Coloma
Economista i MBA per ESADE. Director de
projectes de consultoria de negoci de Cynertia.

Més informació a: Cynertia Consulting


C/ València, 63, local Àgora.
08015. Barcelona.
Tel.: 93.184.53.44 www.cynertiaconsulting.com/2-330_novetats.html
Taller de Tècniques de Creativitat
DE LA INSPIRACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

INSCRIPCIÓ FORMULARI D’INSCRIPCIÓ


1. Realitzar la transferència de
l’import al compte bancari
0182-2383-51-0201517927 NOM I COGNOMS: NIF:
indicant el nom de l’empresa o
particular i la referència CÀRREC:
FORMACIÓ-01.

2. Omplir el següent formulari per a ADREÇA:


cada participant i enviar-lo,
juntament amb el comprovant de POBLACIÓ: C.P.: TELÈFON:
transferència bancària a Cynertia
Consulting al correu electrònic:
info@cynertiaconsulting.com o al FAX: CORREU ELECTRÒNIC:
fax: 93.508.51.71 abans del dia
04/02/10. FACTURA A: Nom de l’empresa Preu per assistent: 290 euros (IVA inclòs)
Nom de l’assistent

RAÓ SOCIAL: CIF:

ADREÇA:

POBLACIÓ: C.P.: TELÈFON:

FAX: CORREU ELECTRÒNIC:

CONTACTE: