You are on page 1of 19

Rezultatele sesiunii de finanţare CARTE 2009

Editurile câştigătoare sunt invitate să depună până cel târziu în data de 11
septembrie, ora 14,00, pentru etapa a doua de concurs, documentele financiar-
juridice, necesare pentru încheierea contractelor de finanţare.
Lista documentelor este disponibilă la adresa: http://www.afcn.ro/finantari-proiecte-
editoriale.html, Ghidul solicitantului, pagina 14. Data ştampilei poştei nu se ia în
considerare.
Editurile care vor depune documentele după data de 11 septembrie a.c. vor fi
declarate necâştigătoare la etapa a doua de concurs.
Data afişării: 27 august 2009
Data reafişării după aplicarea Art. 24 din Regulamentul de concurs: 11 septembrie
2009
Data reafisarii 15.12.2009

Nr. Suma
Denumirea Editurii
Crt Titluri incluse Punctaj acordată

1 Asociaţia de prietenie Korunk Viaţa mea şi sociologia, Balla Bálint 80.00 4343
Cenzură şi propagandă în România comunistă, Győrffy Gábor 78.00 6265
Scrisori, Gáll Ernő 78.00 6765
Microregiunile - marile speranţe? coord. Cseke Péter 76.50 7294
Contextul creator de text, Blénesi Éva 74.00 6202
Adevărul cvadrilateral, Kiss János 73.00 4406
Asociaţia pentru Cultivarea
limbii maghiare din
2 Transilvania Dicţionar român-maghiar de terminologie didactică 71.50 4615
Dicţionar cultural român-maghiar 70.75 5407
3 Asociaţia Lumen De veghe în lanul de proză, Geo Vasile 76.00 3780
Salvarea bisericilor de orice rit din România sub ocupaţia militară Sovietică, Tudor
Radu Popescu 75.50 3780
O socioantropologie a dezastrelor naturale, Corneliu Dragomir 75.50 3780
Ipostaze ale simbolului în lumea tradiţională, Daniel Cristian Cojanu 75.50 3780
Exilul ca traumă / Trauma ca exil în opera lui Norman Manea, Aurica Stan 75.00 3780
Teatrul Nocturn – Captarea Visului, Alina Şandra 75.00 3780
O lume diferită o lume la fel. Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi
locomotorii, Simona Ponea 75.00 4050
Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate, Antonio Sandu 74.00 3780
Orientări metodologice privind dezvoltarea culturală a comunităţilor etnice
(Comunitatea italiană), Antonio Sandu 74.00 3942
Mic tratat de gnoseologie, Tomiţă Ciulei 73.50 6300
Instituţiile Uniunii Europene în perioada Post Nisa, Madălina Antonescu 73.00 6300

partea I 72.00 24839 De la Societatea Scriitorilor Români la Uniunea Scriitorilor din România (vol.67 7616 Spre Europeana. 10 Editura Convorbiri literare Victor Durnea 76. Mona Pologea 69.33 5007 Istoria esteticii româneşti. Oameni şi locuri din ţara fagilor. Ela Cosma 72. partea I (1931 – 8 Editura Academiei Române 1935).17 3706 Influenţa turcă asupra limbii române. Consuela Jucan Mândru 69. Studiu monografic. Horia Hulban 70. Dan Matei 70. vol.00 13997 Scrieri istorico-literare.67 10017 Muzee şi colecţii din România. Ilie Moise. austrieci.eu: o introducere în bibliotecile digitale. Vol. Andrei Avram 73. V. X-XVIII). Liviu Papuc 72. Tiberiu Groza. Ciucă Valentin 75.00 5478 Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale. Biografii de secol XIX şi din vremea revoluţiei paşoptiste. Ştefan Ghenciulescu 71. Roger Palmer.75 6210 Convorbiri Literare.00 4032 Amintiri. Grigore Smeu 70. gazete. Dan Matei 73. Museums and Collections in Romania.33 8019 CIMEC Institutul de Memorie 7 Culturală Arheologie aeriană. Filimon Rusu.00 2527 Saşi. coord. Antonio Sandu 69. Leca Morariu 71.00 8236 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Fotografia document etnografic.00 3780 Poveşti pentru copii care nu mai sunt copii şi pentru adulţi care mai sunt copii. Ileana Stanca Desa 74. Tom. Emil Suciu 71. Dan Aparaschivei 70. Irina Oberländer-Târnoveanu.00 6125 Despre colonizarea saşilor transilvăneni (Az erdélyi szászok betelepedéséről). Radu Vasile Chialda 70. Corpus de texte ilustrative. I. Institutul de Arheologie. Aurelia Duţu 73.17 2492 Studia antiqua et medievala.00 3780 Atlas ezoteric de adorat femeia. slavi în Transilvania şi Banat. Irina Oberländer- Târnoveanu. Vol. ediţie îngrijită de Vasile I. I.00 3942 Tonomatul cu vise. I.50 5600 . volum aniversar. I). Schipor 69. Florentina Udrea 73. Biblioteca Academiei Române. Irina Oberländer-Târnoveanu. Feleki 5 Culturii Tradiţionale Cluj Karoly. Carmen Bem 73. Iaşi.50 6211 Bucovina în relatări de epocă. antologie.00 8000 Centrul pentru Jurnalism 6 Independent Ghid de exprimare corectă în presă. Isihasmul în Mănăstirile spaţiului mioritic românesc. 11 Editura Kriterion Klusch Horst 76.33 4564 Publicaţiile periodice româneşti (ziare. reviste).83 2500 9 Editura Art XXI Iaşi Un secol de Arte Frumoase în Moldova. Structuri de rudenie (sec.83 6930 Probleme de fonologie a limbii române.67 13208 Structuri sociale ale ţărănimii. Constantin Marin 73.50 3240 Oraşul transparent: limite şi locuire în Bucureşti / Transparent city: on limits and 4 Asociaţia Zeppelin dwelling in Bucharest.

50 7200 Cântecul de dragoste a lui Orpheusz (A megkésett Orpheusz szerelmes éneke). Bágyoni István 72.33 19320 15 Editura Polis Iluminatorul (A Vilagosito) .00 4200 Muzeul de casă (Házimúzeum).50 4095 Nodul gordian. Xántusz Juliánna 73. Balázs 12 Editura Pallas Akademia Lajos 78.Cseke Gabor 77.50 6174 Studii de istoria culturii Vol II (Művelődéstörténeti tanulmányok). Călinescu 71. Balázs K. Kristó Tibor 70.50 7982 Teatru (Összes drámái). Csetri Elek 76. Xántusz László. Tamás Tímea 72. Zirkuli Péter 74. Egy átmenet párizsi krónikája. Deák Ferenc Lóránd 74. Attila 74.50 10350 Clădind sufletul. G. Sas Péter 76.00 4480 Bucuriile triste (Gezimet e trishtme).00 3080 Gábor Miklóssy .50 4041 Antologie Cultul personalităţii comuniste în România (epoca stalinistă/dejistă).Editura 14 Cartea Românească A cincea esenţă.). Bánffy Miklós 76. Cultura şi morala sexuală ţărănească. 16 Editura Timpul Iaşi Mircea Coloşenco 73. Sipos László 70. Andrei Terian. Fiction 18 90.50 5000 Maghiari de seamă I-II.00 7200 Obiceiuri funerale şi de înmormântare în comuna Cernat (Temetkezési és halottas szokások). Krebsz János 78.00 6250 Album: Kós Károly (Kós Károly). (Nagy magyarok élete I-II.50 11000 Munţii Vrancei (Háromszéki-havasok). Ungvári László Zsolt 72. Váli Éva 70.50 4550 Poveşti în stele (Csillagmese). Kelemen Lajos 72. Árkossy István. Albert Ildikó 73. Murádin Jenő.00 4900 Desene animate pentru adulţi (Rajzfilmek felnőtteknek).50 5750 Mă îndrept spre asfinţit (Napnyugatra tartok).50 3402 Viziuni (Vizuáliák).50 5110 Când omul este în al şaptelea cer.00 3150 Transilvania în Europa reformatoare (Erdély a megújúló Európában ).67 17613 Editura Polirom . Cseke Róbert 74.50 4032 Potop pe lună.00 6790 Portrete de atelier (Portrék a műteremben).00 7150 Jurnal de cercetaş (Cserkésznapló). Merényi Krisztián 74.50 3717 Catastrofa de la Răsărit (Keleti katasztrófa). Szabó Tamás 70.50 19500 Călătorii în lumea ceangăilor(Csángóföldi utazás). Îndrumar pentru organizarea vieţii.50 19775 Orizonruri literare (Irodalmi horizontok – irodalmi kánonok). Deputaţi români în parlamentul austro-ungar (Román képviselők a magyar parlamentben).50 2940 Umbra lumii (Világ árnyéka). 1989-1994). Szentimrei Jenő 71.00 6000 13 Editura Polirom Contemporary Romanian Prose. Benedek Elek 75.00 2100 Memorii (Városok és emberek).Monografie de artă. Végh Balázs Béla 76. Balázs Sándor 76.00 10630 . Milescu Victoria 74. Sümegi György 71. Nagy Pál 72. Komoróczy György-András 75. Cronica parisiană a unei tranziţii 1989–1994 (Gordiuszi csomo.50 19600 Dulce limbă (Édes anyanyelvünk).

Mihai Eminescu.50 3834 Institutul Naţional pentru 23 Studiul Totalitarismului Reforma agrară. Virgil Nemoianu.Artist nepereche de Ion Masoff. Monica Emilia Căluşer 76. Kiss Tamás 75.C.00 9782 Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Incluziune şi excludere.50 8452 Roman autobiografic. Sorin Antohi 79. Benedek Elek 75. mit.50 4475 Studii de istoria artei. Pro Print Kiado SRL Secuii . Studii de caz asupra comunităţilor de romi din România. Proză.00 9562 Ion Iancovescu .00 3834 26 S.75 2658 Instantanee lingvistice. Documente vol. Fosztó László 74. Monica Spiridon 72. cu adăugiri de Florica Ichim 69.75 3953 Proximităţi critice. Între norme şi 17 etnoculturală practici.50 4158 Istoreme. Ion Buzera 70. Marian Victor Buciu 73.00 3323 Jurnal de lecturi. Gálffy Attila 75.25 2658 Epistola către Englezi. Sas Péter 76.25 5103 Fundaţia Centrul de Resurse pentru Diversitate Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare în Romania. 24 Naţionale Fleck Gábor. Codrin Liviu Cuţitaru 73. 1. Irina Mavrodin 74.50 13986 Colecţie de studii despre romii din România.25 4561 Romanul călătoriilor. Hermann Mihaly 81.25 15258 25 Redacţia Muvelodes Album artistic.25 3323 Discursul critic integrator. Îngrijitor Cassian Maria Spiridon 69.50 4240 Album jubiliar. Cecilia Căpăţînă 72. IV. vol. Gabriel Chifu 82. Fosztó László. Jurnal inedit.00 3615 Comisia de împăciuire 77.25 2279 22 Institutul European Iaşi România noastră. Petre Petcuţ 74. Dumitru Şandru 72.50 3323 Panorama literaturii române în secolul XX.Istorie. Opere politice.75 2658 Marin Preda: Paradoxul despre actor. Conversaţii berlineze. Doina Jela 71.50 6693 Cum am spânzurat-o pe Emma Bovary. Marin Sorescu 72. Sanda 19 Fundaţia Culturală Secolul 21 Golopenţia 82. Mircea Morariu 75. Kiss Tamás 76. identitate.00 6154 Fundaţia Revista Scrisul 21 românesc Partea şi întregul.50 9180 Rromii din România. Dumitru Radu Popescu 70.50 6262 Fundaţia Culturală Camil 18 Petrescu Ion Caramitru – de la Hamlet la Hamlet şi mai departe. Szentimrei Jenő 72.67 12330 „Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de Gabriel Chifu trăită şi tot de el 20 Fundaţia Ramuri povestită“ .33 6770 România globală – Limba română şi vorbitorii ei în afara României.00 2810 Nuvelei.25 9116 Perspectivă administrativă? O analiză comparativă a discursului demografic maghiar din România.00 6475 . Paul Aretzu 69. Gabriel Coşoveanu 72. Biró Vencel 73.

00 8344 Ciocanul de oţel fumegând.50 9912 Poezii pentru copii.50 4852 30 S.C. Radu Preda 70.00 2500 Telepitecapitalism.50 12404 Sub curcubeu. O modernitate eșuată. Agobago naploja. Kinga 74. Kibedi Varga 73.00 7858 29 S. Radu Carp 72.50 6834 Scaune Secuieşti în sec XVIII. Benedek István 71.00 2500 Colonizarea postcomunistă. Zágoni Balázs 75.C. Viaţa dramatică a lui Tom Stoppard 75.50 9863 Locuri.00 8533 Corp. Novak Csaba Zoltan 78. Mihai Măniuţiu 77. Györfi Dénes 73. Ciprian Mihali 86.C. Nagy Mihaly 79. Kovács András 73. Magyar Zoltán 72.00 7910 Politica minoritară a P. Tüdős S. Visky Júlia 73. Evul mediu II.C. Ovidiu Tichindeleanu 86. auroră şi Fata Morgana.00 6741 Stresul unional. Peter Demeny 74. Utilitas S. Iuliana Conovici 70.67 5579 Ortodoxia în România post-comunistă.00 6693 Zona liniştii.33 12459 Libertatea religioasă. Scaunul Ciuc (1700-1722). Konrád Árpád 71. Istoria Uniunii Populare Maghiare (1944-1953).50 9177 A fost pe unde n-a fost.00 8372 Poezii pentru copii.L. Vót. Editura Mentor SRL Un flamingo spre cer.C.00 8708 Teatrul în mişcare. Reconstrucţia unei identităţi publice.00 15378 28 S.Vallomások). sunet.00 5249 Vechiul castel din Gorneşti din sec. Pál-Antal Sándor 76. Barni és a lányok.50 9086 Cel care se uită cu mirare. O istorie neoficială a culturii de tranziţie.50 15017 Urlete degeaba. Teatru.00 4949 Mormintele lui Josef Nadj / Les tombeaux de Josef Nadj 75.00 2500 31 S. Meditációk. Salat-Zakarias Erzsebet 74. colectiv 75.00 10679 Comunismul. Cseh Katalin 69. Jánosházy György 76. Convorbiri. Scrisorile lui Vita Sándor către Vita Zsigmond.50 7807 Dragă Zsigmond.50 10508 Trei drame. Arhitectura vernaculară în regiuni multiculturale. Editura Eikon SRL Religia în tranziţie. Balázs Imre József 74. Ipostaze ale României creştine.R.50 8165 Noi povestiri despre Barni. imaginaţie. Idea Design SRL Dublu tratat de urbanologie. Natalie Sarraute 76.00 8498 . David Zinder 78. limba maghiară . XVII.50 9114 Dincolo de Muntele de sticlă. 1965-1974.50 8953 Meditaţii. Bogdan Ghiu 80. 2005 – 2009.50 6300 27 S. Kovács András Ferenc 79. Sz. Pe drumurile Laosului şi Cambodjiei. Koinonia CE Editura SRL Dialog (A nyelv történetei . Bogdán László 76. Bajor Andor 72. Radu Preda 70. ediţie bilingvă franceză-română.R. hol nem vót.Hanna-hinta.50 9985 Zeii rătăciţi.00 7371 Pentru un Da şi pentru un Nu. Repere social-teologice. Voicu Bojan 74. Székely János 71.C. Augustin Ioan.50 10527 Legende populare din zona Hunedoara.

00 1323 Le pied chausse. Florin Faifer 70.00 2200 150 de ani de lexicografie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi.50 3426 Renascentismul In Transilvania Vol 2.67 19980 33 S. Cuza Iaşi 35 Editura Universităţii Dramaturgi români de ieri şi de azi. Oana 32 SRL Galeria Posibilă Tănase 70. prietenul său muscelean 70. Irina Nicolau 70. F.50 3426 Universitatea A. Ionuţ Nistor 72.Matei Câlţia. din Câmpulung.50 52588 Fraţii Manakia şi imaginea Balcanilor -Marian Ţuţui 69. L. Ada Ştefănuţ 71.50 14238 Renascentismul în Transilvania Vol 1.50 1878 Diplomaţi români de elită.50 1700 Relaţia minte-corp în filosofia contemporană. Ernest Bernea 70.50 1190 Diplomaţi români de elită. Visky András 72.50 2200 Universitatea din Bucureşti. către Gheorghe Staicu. Gergely Balazs 76. András Visky 72. artă şi mesaj politic. Mihuleac 72.00 43823 Mecena şi comanditari. 36 Editura Ars Docendi Mitul Nae Ionescu. Gergely Balazs 76. Andrei Căpuşan (volumul 2) 70.C. Noi Media Print SRL Arhitectură şi proiect naţional.50 13145 Poeme. C.00 2500 Pamfletul şi tableta. Mihail Sebastian: Jurnal 72.I. Eugen Gustea.00 1470 Total 1215000 Notă: Editurile sunt prezentate în ordine alfabetică.50 7546 N’aître à jamais. Andrei Căpuşan (volumul 1) 70. Între jurnalism şi literatură. Gergely Balazs 76. Magda Radu. Elena Petrea 73. Soitu 73. Gabriel Păun 69.C.00 8666 S.00 2200 Victor Hugo în cultura română. Magimex Export Import La Petite Historie .00 2200 România şi Iugoslavia în primul deceniu interbelic. Comisia de evaluare şi selecţie: Liviu Antonesei Ştefan Borbely Marius Chivu .50 2200 Problema aromână în raporturile României cu statele balcanice 1903-1913. autor George Voicu 71. Visszaszületés. Date arhelogice despre istoria oraşului de comoara în 34 Societatea Muzeului Ardelean epoca Medievală Timpurie. Dan Lazăr 76. Stilul naţional românesc. Nicu Ilfoveanu. Ceauşu 72.50 1283 Scrisorile lui Noica.00 43823 Clujul în secolele X-XIII.50 2359 Cel ce urcă muntele.

Stamatescu Mihai 59.67 Patimile după Matei.debut. Ovidiu Cristea Horia Gârbea Andrei Oişteanu Lucian Pricop Szonda Szabolcs Robert Şerban Alex Ştefănescu Cristian Teodorescu Mircea Vasilescu Daniel Vighi Continurea rezultatelor în ordine alfabetică Nr. Ciprian Pop 21.67 Liturghia Sf. Denumirea editurii Crt Titluri incluse Punctaj Academia de Muzică 1 Gheorghe Dima Hestia.50 History of National Minorities from Romania coord.00 Romanţ de dragoste. Koreck Maria. Jean M. Ghenadii Ivanov 59. Monica Săvulescu 61.67 2 Asociaţia Adsum Editura Zip Vipuşcă SRL Teatru.00 Mari scriitori. Valentin Timaru 21. Pascal Amoyel 52.00 Rebelul . Valentin Timaru 21.25 Umbre pe turnuri. de moarte.00 Angelus novus. 4 Asociaţia Divers Căpiţă Laura. Marcel Secui 60.67 Patima Pământului. Manea Mihai. Vasile Herman 21.67 Moara lui Călifar. Vasile Andru 63.67 Sonata a II-a pentru vioară şi pian.67 5 Asociaţia Europress Despre dragoste.50 Geneza ideii de timp. Iulia Cibişescu-Duran 21. Bujor Dânşorean 21. Guyau 63. Cristian Bence-Muk 21.Dacă muzica ar fi o poveste. Florin Iordache 51.50 Tata suntem lunatici. Ioana Stuparu 51.50 Tovarăşi de ultimă zi.00 . Ovidiu Morar 59.50 Păsările cerului.67 Academia de Muzică "Gheorghe Dima" 1919-2009. Ioan Gură de Aur.67 Rugă. Hans Peter Türk 21. Anatomia unui sentiment 68. Doru Dumitrescu. Căpiţă Carol. Florin Iordache 51.25 3 Asociaţia Culturală Kratima Si la musique t’était contée . Bashkim Schehu 61.

50 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Paul 9 Popescu Neveanu Ruga copiilor din Pischia 55.00 Omul Românesc. Romii. Sabina Ispas.50 Povestiri din Muzeul Astra 48. Repere ale cercetării (volumul 2). Psihologia adolescentului îndrăgostit.33 Accesul la valorile patrimoniului cultural: tipuri. Valerii Demin 57. Elena Lvova 55. Titus Vespasian. 1850-1918. der Manufakturen.00 Centrul de Pregătire a 7 Personalului în Cultură Abilităţile de comunicare ale unui manager cultural.volum retrospectiv (1994-2008) 47.33 Centrul de Studii şi Cercetări 8 în Domeniul Culturii Diagnocult-Suport Informativ Pentru Sectorul Cultural 55. Augustin Nacu 55. Etnologie. forme şi expresii ale pedagogiei muzeale.00 Complexul Muzeal Naţional 13 Astra Sibiu Tipuri Transilvăne.50 Mari muzicieni. Nicolae Ilfoveanu 64.00 Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Baia 11 Mare Folclor din ţara voievozilor. Rodica Silvia Pop 62. Malvin Calogeras 58.00 Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea 12 Culturii Tradiţionale Sinteze .00 Introducere în tragedia greacă.33 Registrul experţilor în domenii ale patrimoniului cultural mobil 64.50 Cultura artistică universală în epoca iluminismului. Carmen Dobre 61.50 Mari cărţi.50 Oameni de nicăieri. în limbile română şi germană 51. Ulrich von Wilamowitz-Moelleendorff 56. Catalog de colecţie şi iconografie comentată 54. Emanuel Pârvu 44. Bilţiu Dăncuşi 40. Aurel Moldoveanu 60.50 . Nicolae Constantinescu 43.00 CIMEC Institutul de Memorie 10 Culturală Situri arheologice din sud-estul Munteniei 65.33 Conservarea preventivă a bunurilor culturale.00 Ceramica de Breasla. Habana şi Manufacturiera din Transilvania - Keramikerzeugnisse der Zunfte. der Habaner aus Siebenburgen.00 Asociaţia pentru Artă 6 Ilfoveanu Gasiţi şi pierduţi / oameni în târguri. Marin Radu Mocanu 56. Dmitrii Samin 57. Antropologie.00 Scrum.00 Citite de mine…Folclor.

50 Cutia Pandorei.00 Exodus from the long sun -Gene Wolfe 44.83 Studii de teoria categoriilor. Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.83 Secvenţe literare contemporane.17 Petru Dumitriu romancier.33 Oraşul amintirilor.00 Ritmul asimetric policron.33 19 Editura Kriterion Poezii alese (Erőének). Vasile Vasilache 66. I-II. I.67 Sub semnul eseului.Gene Wolfe 44.00 Tales of the Earthsea . vol. Fari 17 Editura de Vest Khabirpour 58.50 Sipario! Sipario! Ion Truică. Marian Lupaşcu 66. Cortazar. 60. Gheorghe Perian 64. O panoramă a literaturii române în deceniul 1990 – 2000. Alexandru Boboc.50 Poezia română după proletcultism. vol. I.67 Clasicii dramaturgiei universale. Constantin Stere 66. József Attila Erőének 68.Ursula K Le Guin 45.75 Mitul de sub casă. Ruxandra Cesereanu 66. Costin Tuchilă.50 18 Editura Junimea Iaşi Publicistica 1893-1906.14 Editura Academiei Române Poeţi din Basarabia. Ilie Constantin 64. Ilie Dan 60. Constantin Abăluţă 63.00 16 Editura Convorbiri literare Memoria între adevăr şi ficţiune. Vasile Iancu 59.00 Tehanu de Ursula K Le Guin 45. Vasile Proca 60.50 15 Editura Alexandria SRL The Other Wind . Emilian Marcu 57.00 Evidenţe imperfecte.50 . influenţa şi orienta: "Ţine-mă strâns şi lasă-mă liber".67 Nimic n-ar trebui să cadă. Dan Bogdan Hanu 54. Val Gheorghiu 65. Eugen Herovanu 63.00 Calde of the long sun . Adrian Dinu Rachieru 68. Veres Ilona 68. Mihail Gălăţanu 64.17 Izvodul zilei a patra.00 The Farthest Shore de Ursula K Le Guin 45.67 Modernismul şi psihologia. Răzvan Voncu 67. Rushdie.50 Printre rafturi. Coord.00 20 Editura Limes Gourmet: Celine.vol I.67 Născuţi din pânda timpului. vol. Elena Vulcănescu 56.vol II.75 Mănuşile criticii. Serafim Saka 65. Gheorghe Grigurcu 65. Bulgakov..67 Nicolae Gane – Păcate mărturisite.33 Secvenţe franceze.67 Literatura în schimbare.50 Folclor de copii din Ceauşu (Mezőcsávási gyermekfolklór). Constantin Abăluţă 63. Ana Maria Tupan 64. Victor Cubleşan 65. Rădulescu- Motru”.33 Şcoala medicală ieşeană – portrete şi evocări.75 Poezia română după proletcultism. Constantin Romanescu 62. Puşa Roth 67. Încercare de epistemologie literară.75 Arta de a consilia.00 Tragic aerostat – nu întru da. Sergiu Bălan 68.Ursula K Le Guin 45. Constantin Coroiu 68.

Volumul V. Volumul I.75 23 Editura Timpul Iaşi Generaţia Albatros – o nouă avangardă.50 Limbajul dramatic modern în două ipostaze: Luigi Pirandello şi Matei Vişniec.25 L Îngerii şi rîsu-plînsu. Anca Brătuleanu 55. Arhiva înebunirii şi a uciderii nihilistului Mihai Eminescu. C 58.75 Ţăranii. C Barbu Codul Invers. Corneliu Bichineţ 63.00 Politică şi cultură (Pagini culturale în lumea liberă). Nicoleta Munteanu 65. Volumul VII.00 Mihai Eminescu .75 Descrierea Moldovei postmoderne. Bogdan Ulmu 65.25 Confort Freud (4 piese de teatru). Victor Durnea 64. Iov în funicular. Arhiva înebunirii şi a uciderii nihilistului Mihai Eminescu. C Codul 43. C 43. Leo Butnaru 67. în 6 22 Editura Sitech SRL cărţi CoduldeInvers. "Viaţa".75 Codul Invers.67 21 Editura Simetria Genealogie şi imagine. Mihai Eminescu 63.75 Codul Invers. Arhiva înebunirii şi a uciderii nihilistului Mihai Eminescu.La Arhiva Lilieci înebunirii şi a uciderii nihilistului Mihai Eminescu.00 . Alecu Ivan Ghilia 62.00 Iov în ascensor. 43.75 Codul Invers. Gellu Dorian 63. Nicolae Lascu 40. studiu introductiv de Petru Ursache 66.00 Dicţionar repede deschizător şi întreprinzător de sensuri ale Limbii Române. Ipostaze din viaţa privată a universitarilor "literari" (1864- 1948). Constantin Abăluţă 63. Loredana Opăriuc 67. Alexandru Obedenaru 62. Arhiva înebunirii şi a uciderii nihilistului Mihai Eminescu.25 Ieşirea din oglindă. 1942. 43.75 C Barbu 43. Viorel Mureşan 62. Arhiva înebunirii şi a uciderii nihilistului Mihai Eminescu. C Barbu 43.75 Codul Invers. Publicistica.83 Poesies.50 Noapte după noapte.75 Codul Invers.25 Barbu Invers.83 Colecţia de călimări. Carmelia Leonte 62. ….25 Termeni-cheie în arta actorului. Val Butnaru 67.00 Bulevardele Bucureştene până la Primul Razboi Mondial. Volumul II. Contribuţii de istorie literară. Volumul VIII.17 Intimitatea amfiteatrelor. Panait Istrati 59.25 Cartea nomazilor subterani. Volumul IX. C 43. Volumul IV. C 43. Arhiva înebunirii şi a uciderii nihilistului Mihai Eminescu. Arhiva înebunirii şi a uciderii nihilistului Mihai Eminescu. Volumul VI.83 Tatăl meu.75 Barbu 43.25 În recurs. Arhiva înebunirii şi a uciderii nihilistului Mihai Eminescu.00 Sentinţe şi fraze memorabile.75 Codul Invers. Lucian Nastasă 64.17 Amintirile unui poet simbolist. folosite de locuitorii din Bulzeşti (Dolj). 43.75 Codul Invers. Arhiva înebunirii şi a uciderii nihilistului Mihai Eminescu.Scrisorile. Volumul III. spionul american. cu ajutorul lui Marin Sorescu sau invers. Nicolae Leahu 65. Anişoara Odeanu 64. Mihaela Albu 64. Volumul X. Aurel Sasu 63.

Imposaţia în canto bazată pe anatomie.00 Disimulare şi subversitate. Ion Cazaban 59. În lumea presei interbelice.33 Fundaţia culturală Ideea 30 Europeană Capcana.00 Panait Istrati. vol II.00 Văduva şi orfanul.Lev Tolstoi. Silviu Angelescu 48. traducere de Ana Verjinsky 62. Alexandru Mitru 63. Alexandru A Amzulescu. Bogdan Munteanu 48. Studiu aplicat de securitate societală. Paula Angelescu 48.50 Elegii romane (cartea conţine CD audio) . Dialect sexual în cultura tradiţională ca factor modelator al destinului copilului.00 25 Editura Vasiliu SRL Uzzzina dulce. Nicolae Breban 61. exil şi captivitate.50 Psihologie socială . Baletul Operei Naţionale Bucureşti. fiziologie şi gimnastică.33 Fundaţia Centrul pentru analiză şi dezvoltare 28 instituţională Eleutheris Curentele intelectaule ale dreptei contemporane 56. Reacţii comunitare la agresiune.00 Metoda speteanu.00 Cantec poporan ("propriu-zis") din Muscel.50 27 Fundaţia Arhitext Design Eseuri de arhitectură. traducere de Vasile Leviţchi 63. Trad. Gabriel Berceanu 48.Avaid Kleinberg.50 26 Editura Vox 2000 Legendele Olimpului.00 Dormânia (Manual de supravieţuire acasă).00 Dramaturgi israelieni de azi.50 Învierea .00 .67 Monografie arhitect Mario Kuibuş 61.33 Teatralitate şi modernitate. antologie şi traducere de Ada . de Adriana Liciu 63. J.Maria Ichim 62. Ediţie îngrijită de Luminiţa Vartolomei. Marian Munteanu 48.W.33 Mărturii coregrafice.50 Istoriile sfinţilor şi rolul în formarea occidentului .00 Povestirea. 29 Petrescu Ediţie îngrijită de Florica Ichim 66. 61.67 Dinu Kivu – Rezistenţa prin Teatru (vol 1). Tudor Vasiliu 43. scena românească în prima jumătate a secolului XX . Adela Şerban 48.00 Fundaţia Culturală Camil Camil Petrescu – Caragiale în vremea lui urmat de Procesul „tovarăşului” Camil.50 Drumul la zid.50 Revelion cu Zorro.00 24 Editura Valahia Libertate. Marian Munteanu 48.67 Camil Petrescu – Doctrina substanţei (2 volume) Ediţie îngrijită de Florica Ichim 61. Adrian Frăţilă 63. Goethe 64. Dan Ciachir 60. De la identité de l’auteur à l’identité de l’oeuvre. Ana Maria Zahariade 66. Cătălin Caracaş 57. Dorina Şonca 48. Marcel Secui 52.Serge Moscovici.

bilingvă Realizată de Marius Chelaru şi Baki Ymeri 51. Traian Chelariu 57. Stanley H. Gheorghe Calamanciuc 60.67 Trupul şi aripa/ Truplu shi-aripa.00 Zilele şi umbra mea ( volumul II ). Olimpia Iacob 65.33 Dincolo de eul meu cel cuminte. Antologie şi traduceri de Marius Chelaru şi Dina Cuvata 61. Aura Christi 55.00 . note şi îngrijirea ediţiei: Gheorghe Lencan Stoica 64.00 Crimă şi pedeapsă . Floarea Miu 65. Estul României (ediţie bilingvă hispano-română) Antologator şi traducător Mario Castro Navarrete 50.50 Cioran şi utopia tinerei genereţii. Mircea Gheorghe 67. Culegere dedocumente din Institutul de Ştiinţe Politice Şi arhiva istorică a societăţii-Roma. Trad.Mihail Arţîbaşev. introducere. traducere. Olimpia Iacob 61. Traducere istoriei .33 Avangarda – jertfa Gulag-ului. traducere de Irina 60. Trad. Barkan.00 Primii poeţi/ The first Poets. Irina Boca 54. 66. antologie de poezie română-aromână contemporană.00 32 Fundaţia Ramuri Primăvara şi alte cuvinte. Olimpia Iacob 64. Michael Schmidt. La limita Michel extremăNeliniştile Foucault. Giovanni Sartori. antologie şi traduceri de Leo Butnaru 64.00 Poezia Europei de Est. Sonia Cristina Stan 62.50 Societatea Naţională “Dante Aligheri” în România.F.00 O antologie a poeziei chiliene şi araucane (ediţie bilingvă hispano-română) Antologator şi traducător Mario Castro Navarrete 52. indici şi note de Carmen 35 Relaţii Internaţionale Burcea. Dostoievski. .33 Pîrîiuri de lumină/Rivulets of light. Şerban 51.33 Cele mai frumoase poezii Leopold Staff. John Dotson.00 Democraţia în 30 de lecţii.33 Viaţa pe sîrmă sau Harşt! se aude la marginea cimitirului. Ediţie.00 Oraşul alb.33 Poeme alese şi noi/New and selected poems.00 31 Fundaţia Poezia Mesagerul/The Messenger Aurel Dumitraşcu.50 34 Grupul Editorial Art Pura Vida.75 33 Fundaţia Valenţe Umane Tineri artişti români în "Destine cu Dedicaţii" 44.50 Grădini austere (cartea conţine CD audio). traducător şi îngrijitor Alexandru G.50 Fundaţia Revista Scrisul românesc Pe repede înapoi. Trad. Carmelia Leonte 51.33 Antologie de poezie română-albaneză. Mara Magda Maftei 59. Mihai Rădulescu 55.00 Semnul liniştii.00 Vera.00 36 Institutul European Iaşi Imprevizibilul triumf. traducere de Adriana Liciu 58.00 Omayra Sanchez moare în direct.M. Bilingv română-poloneză.Matheiu de Dumitru Balan Potte-Bonneville. Olimpia Iacob 63. Patrick Deville 68. Ion Parhon 67.67 Singur în 50 de poeme. Trad. Emil Nicolae 47.00 Balotescu 59. Maria Şleahtiţchi 63.

Cătălin Glava. Gabriel Ţepelea 67. Daniela Deteşan. Adina Glava. Ioan Bolovan 58. vedeţi. Ana Maria Cătănuş. Sibenburgen undie Habsburgermonarchie 1848-1918. Paul Brsanowski 57. societate.25 Stat şi biserică în vechea Românie între anii 1821-1925. Convorbirile de la Moscova din Iulie 1964.50 .50 Auziţi. Dan Cătănuş 68.00 Învăţământul confesional ortodox din Transilvania între anii 1848-1918.C Buricea. Balogh 60. Din colecţia Muzeului Casa Mureşenilor. Vasile Buga 56. Marius Eppel. Muşata Bocoş. Andraş F. Paul Brusanowski 56.00 Memorii:”Dezrădăcinaţii” Vol.00 O vară fierbinte în relaţiile Româno-Sovietice. Relaţia biserică-stat în Imperiul Bizantin în timpul său. Marinela Loredana Barna 52. 40 Universitatea Babeş Bolyai Ciprian Ghişa 62. Anton Carpinschi 60. Gernot 38 Muzeul Casa Mureşenilor Nussbächer 56. Sergiu Gherghina 55.00 Metodologii didactice activizante.75 Studien zur Deutschen Literatur aus sudost europa.50 Institutul Naţional pentru 37 Studiul Totalitarismului Cehoslovacia 1968. reprezentări sociale.50 Ideea alterităţii în literatura germană din spaţiul carpatic. Horaţiu Catalană 59. Ion Bălan 44. Vasile Buga.75 Idei şi doctrine fundamentale în ştiinţele educaţiei. II.50 Cercetări şi exploraţiuni arheologice în Muscel. Albulescu Mirela 57.50 Presa social-politică săsească din Transilvania 1850-1876. Biserica greco-catolică din Transilvania.00 Der Kleine und der Grosse Lebensraum.00 Ciclul vieţii familiale la românii din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX- lea şi începutul secolului XX. Misterul relegării de la Tomis. Ioan Bolovan.00 Biserica şi elitele intelectuale interbelice. Publius Ovidius la Tomis. Dragoş Măndescu. 22. Andraş F. Raluca Sas-Marinescu 55. Balogh 58. Elaborarea discursului identitar 1700-1850. Rudolf Graf. Mircea Didu Didian 59. Diana Covaci.33 Presa Universitară Clujeană. Demetrio Marin 62. miraţi-vă! Expoziţie de publicitate. Albulescu Ion 56.00 Cultura recunoaşterii. Dimitrie C. Nicolae Teşcule 60.25 Dramaturgie scenaristică o metodă C. Mili Narcic.67 Braşovul în cărţi poştale ilustrate. Între exigenţele statului centralizat şi rigorile autonomiei bisericeşti. 39 Muzeul Judeţean Argeş Butculescu 55. Constantin Mihai 61. Harald Heppner.75 Sfântul Teodor Studitul (759-826).00 Întâlniri la răscrucea unor destine.75 Cine decide? Parlamentul României şi cel european în perspectivă comparată.25 Mass-media. Crinela Elena Holom 61. Perspective cognitive şi metacognitive coord.33 Colectivizarea în zona Bucureştiului 1950-1962.

00 Rolf Bossert – un mic killer al straşnicului cotidian. Artagea 55.00 Joacă-te.00 Reconstrucţia filosofiei româneşti. ghiceşte /Şi răspunsul potriveşte. Gramada Argentina Dragu 15.Ana Maria Rădulescu 63.50 Eseuri.50 Ninge. Nicolae Davidescu 56. dr.00 Tu eşti politicos / Dacă vorbeşti frumos.oferă ce vrei să primeşti. Daniela Mogos 48. Marcel Ciorcan 58. Corina Chiran 47. Vladimir Streinu 63. Alina Pertea 49. Cosmin Dragoste 58. Aramis Print SRL Poveştile domnişoarei Firicel. Adrian Michiduţă 59. Victoria retoricii.50 Versificaţia românească. plouă sau e soare / Ghicesc tot şi pun culoare.67 Publicistică literară. Andreea Demirgian 50.Antologie îngrijită de George Popescu şi Anca 42 S. Felix Aderca .67 Management strategic. Kit Chee 48. 1934-1946). Daniela Mogos 49.50 Pentru orice sărbătoare / Un răspuns la ghicitoare. Aius Printed SRL Rădulescu 65.00 Filosofia recesivităţii. Corina Chiran 49. Tanya Byron 50.50 Să întelegem ADHD . George Popescu 54. Daniela Mogos 50. Cristopher Green. Nichifor Crainic 57. Corina Chiran 48. Abstract Media SRL 41 Editura Renaissance De la informatie la cunoastere.50 Ion Caraion.50 Cu vitamine ne-ncărcăm / Toţi ghicim şi colorăm. (Scriitori români clasici şi de azi). află. Aurelian Zisu 63. dr. Sfârşitul continuu.33 Managementul proiectelor europene. Daniela Mogos 48.00 Corpul meu.50 43 S. Alina Pertea 48. coord Raluca Sas-Marinescu 52.00 Filosofie şi teologie. Dieter Schlesak 63.50 Aspecte şi direcţii literare.C.C. Pau Valentin.67 Utilizarea produselor Microsoft Office in managementul proiectelor europene 14. Petrişor Militaru 54. Andreea M.50 Eu îţi povestesc un pic / Tu ghiceşte ce vreau să zic.00 Meridian.C.00 Comerţ electronic 14.50 Tudor Arghezi.00 Eseuri critice subiective. Scenarii de scurt metraj şi mediu metraj în colecţia Studii de teatru şi film.50 Ghiceşte de vrei să ştii / Animale mii şi mii.deficitul de atenţie însoţit de tulburare hiperkinetică.00 Educă-ţi pozitiv copilul . Rodica Stovicek 50. Gramada Argentina 15.00 Extro-specţii critice. Vaduva Florin 15.00 Clerici ortodocşi în închisorile comuniste Judeţul Vâlcea . Corina Chiran 48.50 .00 Pagini dulci şi aromate/ Cu ghicitori presărate.33 Contabiliate 12.00 Scrisoare către Moş Crăciun.50 Imaginaţie poetică şi imaginar antropologic. Revistă literară (Craiova.50 S. Adrian Michiduţă 58. Publicistică 1922-1944.

50 Imaginarul poeziei feminine. Camelia Ducaru.00 Simetrii şi discrepanţe 65. Mircea Opriţa 61. Miguel de Cervantes. Mariano Monamour Ion 44. Descifrări politico-teologice. Claudia Creţu 59.50 Atrium. Cornel Regman 62.00 Colocviile de critică ale Revistei "Transilvania". Viorel Cacoveanu 60. Tania Muşină. Adrian Marino 62.00 De Cluj.00 Diaconia lui Hristos. Picu Ocoleanu 62. Casa Cărţii de Ştiinţă 45 SRL Studii eminesciene.50 Frumosul natural şi frumosul artistic. Bogdan Tătaru-Cazaban 66. Ciprian Valcan 52.33 Uniatismul. O diagnoză social-teologică. Constantin Mărcuşan 63.00 Adrian Marino.50 Dicţionarul limbii române actuale. numai de bine! Ovidiu Blag 56. Corint Junior SRL Avarul.67 . Editura Eikon SRL Postmodernitatea.50 Cercuri de frig.67 Limba de lemn în publicistica românească de după 1990.50 48 S. Moliere.17 Don Qujote povestit pentru copii.33 Dicţionar de personaje literare.00 Creştinism şi modernitate. Fenomen social şi problemă ecleziologică. Alexandru Muşina.83 Ciocolată amăruie.67 Diacritice II. Ştefan Fay 62.50 46 S. Simona Maria Pop 57. Evelina Cîrciu (coord. Georgeta Adam 53.33 Poezii cu telecomandă. Lecţii de nonconformism. O secţiune de aur. Ioana Em. Tania Muşina 65. Adaptare de Rosa Navaro Duran 59. adaptare de Rosa Navaro Duran 59.50 Ora de recitire.17 Cidul povestit pentru copii. adaptare de Roberto Mussapi 59. Daniel Puia-Dumitrescu 60.). propertiu. Cistelecan 65. Să creşti mare pas cu pas. Goethe. Clasici şi contemporani. Mircea Braga 62.00 Zodia manipulării.17 S. Radu Preda 69.00 Cultură şi creaţie. Editura de Mansardă 47 SRL Elogiul Bâlbâielii.50 Fără mituri. Orizonturi în expansiune. Al. Gabriel Angelescu (coord. adaptare de Roberto Mussapi 59.50 Dicţionar român-italian / italian-român.C.C. Vasile Sav 62. Mircea Popa 63. Aula Magna SRL Alexandru Muşină 68.) 67. Constantin Cubleşan 62. Titu Popescu 59. Dora Deniforescu 59. Cristina Pipoş 60.00 Întâlnire cu clasicii. Petrescu 68.50 Învinşii.C.C.83 S. 44 S.50 Tibul. Pentru o teologie a slujirii. Radu Preda 66. Constantin Mărcuşan 63.17 Faust.C.17 Hortensia & Virginia. catul.83 De la ferestre sau balcoane.

67 State. Florin Bogdan.C.67 Scrieri din ţară şi din exil-Trecut şi prezent. Alexandru Gh.67 Cultura Medievală Vol. vol II. Editura Mentor SRL Epoca de aur a Transilvaniei.50 S.C. Antologia prozatorilor sibieni.Documente Cartografice.C. Paul Chihaia 66. Ioan Radu Văcărescu 56.Immortalite et decomposition L'art du Moyen Age. Paul Chihaia 59.50 51 S.67 Oeuvres Completes.50 Reghinul şi epoca de aur. Paul Chihaia 66. Florin Bogdan 56. Emilian Sluşanschi 62. oraş cultural şi turistic creaţie şi copyright. Magimex Export Import Biroul de cercetare melodramatică. Youssef Cassis 56.50 Cartea românească veche în judeţul Mureş. IV .67 Cultura Medievală Vol. Simion Mehedinţi 67. Popisteanu Ioan 58. Atica şi ceilalţi. Impex Semagro SRL 52 Editura Tipomoldova Opere. vol I.Cultura Română şi Cultura Europeană.C. Paul Chihaia 66. Sabin Urzică 56.Monumente din Cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti. Livia Rusu 55. Paul Chihaia 66. Simion Mehedinţi 67. Felix Film SRL Cannes-ul românilor. O incursiune în cinematografia românească 55 SRL Galeria Posibilă postbelică. Tezaur de artă populară. Hamilton 57.50 Sparta. Matei Câlţia.00 S. Catalog.00 Istoria bucuriei de la Biblie şi până la romantismul târziu. Jókai Mór 68. De la Şaguna la Bălan. Excelsior Art Ofertă specială.00 Piese de mobilier din colectia Muzeului Etnografic Reghi.III . istoria centrelor financiare 1780-2005. Paul Chihaia 66.67 Dobrogea .50 Mini-Dramă (conţine CD) Eleonora Ringler-Pascu 40. Secolul al XVII-Lea. Simion Mehedinţi 67.C. Benjamin Miller 57. Marci A.00 53 S. vol III. Info Art Media SRL Eternităţi de o clipă.33 Scrieri.67 Scrieri din ţară şi din exil .00 Dumnezeu faţă în faţă cu legea.II .50 Punctul interior.00 Popas în destin.33 .C.00 Vandecum. Nagy Attila 68. Mirela Ioana Borchin 42. Morariu 50.67 Opere. Emil Şain 44.00 Capitalele capitalului. Paul Chihaia 66. Aurel Ştefanachi 57. Paul Chihaia 66. Paul Chihaia 66. Paul Brusanovski 59.67 Opere. Ioan Lazăr 46.67 Cultura Medievală Vol. naţiuni şi mari puteri. Corina Victoria Sein 43. Studii de teologie istorică şi socială. Adam Potkay 60. Ştefan Tiron 66.00 54 S.Căutări în Orizontul timpului.00 Catrinţa cu trup vânăt.Învăţături şi Mituri în Ţara Românească.50 50 S.C.I . Infcon Ex Ponto Scrieri din ţară şi din exil-Hotarul de nisip.67 Cultura Medievală Vol. Florin Bogdan 55. Elena Mihu.Ţara Românească între Bizanţ şi Occident. Alina Popa. Irina Gheorghe.33 49 S.33 Iaşi.67 Bucovina în zilele ruşilor şi alte scrieri social-politice.

M.50 Istorioare cu miroazme şi crustă. Adrian Andrei Rusu 67.00 Am trăit într-un "mic teatru mare". Cleobul Tsourkas 51. - 56 Editura Mega Densuş . Viaţa şi opera lui Teofil Corydaleu. Alexandra Davidescu 48.50 Piraţii Malaesiei. Dănuţ Ungureanu 44. Valeria Manta Tăicuţu 41. Viorel Savin 43.C.00 Şapte ani ca în Tibet.50 Perfectul simplu liric.00 60 S. Lidia Bote 50. Ionel Ciupureanu 49. Ghidul prăvăliilor şi dughenelor din Bucureşti.C. Dragoş-Gheorghe Năstăsoiu 65. Melania Antoaneta Sârbu 54. Antologie de poezie. Mega Print S..00 Alice nu ştie să moară.Sim Art SRL Introducere în filosofie.C. George Lazăr.50 Secol. Silviu Gongonea 50. Sebastian A. Jurnalul de front al unui erou. Virgil Diaconu 42.00 Încălzirea mâinilor (Poezii). Q Group Proiect SRL Arhiturism american. Marian Rădulescu 41.Istoria reală a unei biserici nemaivăzute.00 Mai bine să fii bolnav. Vlad Bedros 63. Liviu Radu.67 S. Mariana Vicky Vartosu 42. Dumitru Claudius Stătescu.50 Sentiment patriotic şi conştiinţă românească în Primul Război Mondial. Matei Câlţia 68. Liviu Radu 44. Ştefan cel Mare şi arta din vremea lui. Alexandru Badea Constantinescu 49.00 Imaginează-mă din agitaţia ta.C. Cristian Mihail Teodorescu 44. Budică 50.15 poeţi.50 Simbolismul românesc.R. Xenia Karo-Negrea 53.50 Alte ţărmuri.50 Cruciat şi ctitor.00 S.00 57 S. Cristian Tamaş.50 Dincolo de semn. Balin Feri.50 58 S. Adrian Andrei Rusu 64. Budică 50. Boutroux 53. Cetatea Oradea la sfârşitul secolului al XVI-lea.50 Legende geografice. Cristian Mihail Societatea Română de Teodorescu. Gheorghe Truţă 49. 2 vol. Sippy 21 SRL . Cosmin Caciuc 57. Horia Dulvac 49.50 Poveşti posibile. Karl Jaspers 55. Valentin Dobrescu 48.00 Ploi târzii.50 Începuturile învăţământului filosofic şi gândirii libere în Balcani. É. Dănuţ Ungureanu. M.00 . Marian Truţă.50 Misterele junglei negre.00 Despre contingenţa legilor naturii. Silviu 61 Science Fiction Genescu.Editura 59 Raluca Gresie Albastră.00 SF Doi. Corn. Cristian Lăzărescu 57.67 Mărturia unui asediu.00 Lecturi dintr-un an.L.00 Ghicit de seară. Nicolai Tăicuţu 43. Noi Media Print SRL Arta gotică în România.C.

Soitu 65. Adina Ciubotariu 53. Ioana Vintilă Rădulescu 89. Monografie istorică.Viaţa şi cariera artistică .00 2400 Dicţionar de paronime al limbii române.50 Trasee iniţiatice în folclorul literar românesc. Silvia Florea 63.C. Elena Ciobanu.Mihai Viţega 40. Nicolae Andrei 89.00 Universitatea A.50 Arta feudală pe teritoriile româneşti.. D. Carmen Oprescu 68. 63 Editura Universităţii Irimia.62 Societatea Stiinţifică Cygnus Joseph Schmidt . Crt Denumirea Editurii Arhiepiscopia Sucevei şi 1 Rădăuţilor 2 Asociaţia Epsilon III Casa de Cultură a Sindicatelor 3 Bistriţa 4 Editura Clepsidra 5 Editura Creativ 6 MinervaPublishing Editura Nemira Expert SRL 7 House Edituri care au fost declarate necastigatoare dupa etapa a doua 1 Editura Trei Povestiri de Psihoterapie Românească .00 2400 .50 O istorie a deciziei.I.50 2400 Dicţionar normativ al limbii române. 2 S. Zizi Ştefănescu 91.00 Câmpulung Muscel. Camelia Florela Voinea 68. Valentina Marinescu 67.00 Mediatizarea violenţei domestice. Dumitru Ciocoi- Pop. too.50 2500 Dicţionar explicativ al limbii române şi enciclopedic de nume proprii. Maria Păun. Concordanţele prozei antume.67 I. Cuza Iaşi Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Ioan Răuţescu 68. Ana-Blanca Ciocoi-Pop 58. Ileana Cristea.00 Universitatea din Bucureşti 64 Editura Ars Docendi Câmpulungul în mărturiile vremii. Corint SRL Magdalena Popescu-Marin. am America! A Dictionary of African-American Personalities. L.50 Universitatea Lucian Blaga din 65 Sibiu Between and Across Cultures: The Challenge of Education. O analiză comparativă. Adrian Savoiu 68.67 Proiecte respinse administrativ Nr.I. Imaginarul decizional antic vol.colectiv 73.

Alexandru Valentin Ştefănescu.00 13370 Love. Benedict Anderson 78. Zizi Ştefănescu- Goangă.I. Turtureanu 69.00 7184 Stupidity. Donald Morrison. Arhitectura modernistă în România.C.75 8341 2 Editura Polis Povestiri şi legende Transilvănene (Erdely tajak legszebb mesei). Cărăbaş-Olaru Irina 69. Dicţionar esenţial de neologisme al limbii române. Alexandr Soljeniţîn 81. Benjamin Fondane 79.00 Institutul Naţional pentru Cioburi de viaţă: Radu Gyr în documente din prizonieratul de conştiinţă. M. Alexandre Kojève 76. Paul Cernat 75. Romanul românesc interbelic. Avital Ronell 77.00 2400 Enciclopedia geografică a lumii.50 10663 Modernismul retro. Nicolae Isar 69.50 5670 Que reste-t-il de la culture francaise?. Adam B.50 9272 Edituri care nu au acepata sumele realocate Editura Universităţii Naţionale Istoria Universităţii Naţionale de Muzică la 140 de ani (Istoria Conservatorului) 1 de Muzică Bucureşti volumul III 69.50 14326 Set this house on fire. Maria Păun. Tzvetan Todorov 79. Mircea Suciu.50 2400 Edituri care au renuntat la finantare 1 Grupul Editorial Art Aime la révolution.50 Melodii compuse în temniţele Aiudului. Carmen Huluţă 69. Irina Nicolau. Remo Bodei 78. Alberto Moravia 76. Antoine Compagnon 75.33 . Ulam 73.75 18445 La sensation de déjà-vu. Dinu C. Ilarion Ţiu 82. Peter Haggett 78.50 Universitatea A.25 9508 Obscure objects of ideology.50 3781 Călătorie la centrele Pământului. Toni Morrison 80.00 13883 Imagined communities. Benedek Elek 74.50 4 S. Diţă 69. 1945-1989.25 15271 La littérature en péril.50 Surâsul lui Harry. Monica Busuioc 87. Harry Brauner 69. Cuza Iaşi 3 Editura Universităţii Formatorul universal. Giurescu. coord. Johanna Malt 74.50 2400 Bolşevicii.67 Universitatea din Bucureşti 2 Editura Ars Docendi Mari români în viziunea lui Nicolae Iorga. Vintilă Horia 79. Noi Media Print SRL Funcţiune şi formă. William Styron 81.00 2400 O istorie a României în imagini.50 5535 I due amici. Alexandru 5 Studiul Totalitarismului V.50 13759 Baudelaire ou l’experience du gouffre.00 9689 Despre autoritate.