You are on page 1of 1

Anul scolar Total copii 3-7 ani Din care grupa

pregatitoare
2007 – 2008 85 20
2008 – 2009 98 25
2009 – 2010 92 20

100
90
80
2007 – 2008
70
60
50 2008 – 2009
40
30
2009 - 2010
20
10
0
Total copii 3-7ani Dincare grupa
pregatitoare