You are on page 1of 1

2a TROBADA TERRITORIAL MINI- HANDBOL

2009-10
EL VENDRELL (Baix Penedès)

CALENDARI. Dissabte, 19 de desembre de 2009


ESCOLA COSTERETS ST. PERE RIBES pm – CEIP 3 D’ABRIL pf – CH SALOU pmx
PREBENJ.

TARRAGONA HC “A” bm TARRAGONA HC “B” bm - EH VENDRELL bf


BENJAMI CEIP CINTA CURTO bmx EH VENDRELL “B” bm – CH AMPOSTA bmx
EH VENDRELL “A” bm
EH VENDRELL am – TARRAGONA HC amx – CH SALOU am EH VENDRELL af – CEIP 3 D’ABRIL “A” af
ALEVÍ
CEIP FERRERIES amx – CEIP CINTA CURTO amx CEIP 3 D’ABRIL “B” af – EL PERELLÓ af

CAMP 1 CAMP 2 CAMP 3


09:45 EH VENDRELL A – TARRAGONA HC A
10:15 EH VENDRELL B – TARRAGONA HC B CH SALOU – ESCOLA COSTERETS EH VENDRELL – TARRAGONA HC
11:00 EH VENDRELL BF – CH AMPOSTA EH VENDRELL – CEIP 3 D’ABRIL A CH SALOU – CINTA CURTO
11:30 TARRAGONA HC A – CINTA CURTO CEIP 3 D’ABRIL – CH SALOU TARRAGONA HC - FERRERIES
12:00 TARRAGONA HC B – EH VENDRELL BF EL PERELLÓ – CEIP 3 D’ABRIL B CINTA CURTO – EH VENDRELL
12:45 CINTA CURTO – EH VENDRELL A ESCOLA COSTERETS–CEIP 3 D’ABRIL FERRERIES – CH SALOU
13:15 CH AMPOSTA – EH VENDRELL B CEIP 3 D’ABRIL A – EL PERELLÓ CEIP 3 D’ABRIL B – EH VENDRELL

PARTITS: 3 PARTS DE 8 MINUTS. CANVIS LLIURES