You are on page 1of 2

Departament de Filologia Catalana de la URV i Teatre el Magatzem

Escriptors
del Camp
de Tarragona
Joc Partit
! Clips escènics sobre l'obra dels
escriptors. A càrrec de la cia. del
Teatre el Magatzem.
! Diàleg entre Gòria Ganga i
Xavier Jové, que conversaran
sobre la seva obra. Dijous, 11 de febrer de 2010, a les 20 h
Cervera del Maestre Bell-lloc d’Urgell, 1962

Gòria Ganga i Viñes va néixer a Cervera del Xavier Jové és filòleg de formació i docent de
Maestre i des de fa 25 anys viu a Tarragona. Ha professió. Ha publicat el poemari Tripulants (Arola,
publicat, entre altres, els llibres de poesia 2004) i —en la mateixa casa— en té pendent de
Ressons del meu paisatge (2001), L’ull de la posta. publicació un altre: Els 7 pecats revisitats. Ha escrit
Haikus i tanques (2002), Violència (2003), Doll de també una tesi doctoral al voltant de les relacions
foc (2004), Íntima paradoxa (2006), Versos editorials entre la República de Weimar i la II
polièdrics (2007) i Pas a pas. Setmana Santa de República espanyola, i diversos articles de crítica
Tarragona (2009). Ha estat guardonada en literària, cultural o educativa.
diversos concursos, ha publicat en reculls i
revistes i ha participat de forma activa en
Gòria Ganga diferents col·lectius literaris dels Països Catalans. Xavier Jové

Teatre el Magatzem
c/ Reding, 14 Tarragona
Tel. 977 211 148
Dijous, 11 de febrer, a les 20 h
Entrada lliure