You are on page 1of 2

KUTSEVÕISTLUS „KOKAKUNST KURESSAARES 2010“

Võistluse eesmärk on anda põhihariduse baasil koka ja toitlustusteeninduse eriala II ja III


kursuse õpilastele võimalus rakendada meeskonnatöös erialaseid oskusi ja teadmisi,
tõsta toitlustusvaldkonna kutsehariduse taset.

Võistlus toimub 2.- 3. märtsil 2010 Kuressaare Ametikoolis, Kohtu 22.

Osavõtutingimused
 Ootame võistlema igast koolist ühte teise ja ühte kolmanda kursuse õpilast,
kellest kumbki võistleb loositud segavõistkonnas, omas grupis. Õpilastega ootame
kaasa 1-2 õpetajat.
 Võistkonnad planeerivad ja valmistavad kolmele inimesele kahekäigulise
piduliku söögikorra (pearoog ja magustoit). Kaks portsjonit serveeritakse
žüriile, üks näituselauale.
 Pearoa põhitooraine on seakaelakarbonaad.
 Magustoidu-trio üks osa on kreem. Ülejäänud toorained nii pearoaks kui ka
magustoiduks saavad võistkonnad valida üllatuskorvist, mis on erinevate kursuste
õpilastele erinev.
 Väljaspool toidukorvi olevaid toiduaineid ei lubata kasutada.
 Lisa 1 – võistluste juhend, lisa 2 - seadmed ning töövahendid.
Kohtunikud
Võistluste hindamiseks moodustab korraldustoimkond professionaalselt kompetentse ja
Eestis autoriteeti omava vähemalt 5-liikmelise kohtunike kogu.

Hindamine
Hindamine toimub alljärgneva punktiskaala alusel:
Hügieen 20 punkti
Majanduslikkus, säästlikkus 5 punkti
Tööplaanist ja ajast kinnipidamine 5 punkti
Töötehnika 10 punkti
Pearoa esitlus ja väljapanek 10 punkti
Pearoa maitse 15 punkti
Magustoidu esitlus ja väljapanek 10 punkti
Magustoidu maitse 15 punkti
Meeskonnatöö 10 punkti
Kokku 100 punkti

Võistlejad saavad hindajatelt otsese tagasiside kohe peale võistlust. Võistluste protokollis
avalikustatakse mõlemas grupis kolme parima võistkonna punktisummad.
Osavõtumaks
Osavõtumaks ühe osaleja kohta on 1000 krooni, mis sisaldab osalejate võistluskulu,
toitlustamise, majutamise ning koolituskulu.

Võistlusele registreerimine
Osalemiseks saata 15. veebruariks korraldustoimkonnale täidetud registreerimisleht
(lisa 3).
VÕISTLUSTE AJAKAVA
02.03.2010

Kellaaeg Tegevus Asukoht

11:30 – 12:00 Registreerumine Hotell Mardi vastuvõtulaud


Köögiga tutvumine
12:00 Avamine, loosimine K-4
13:00 Lõuna Restoran Kass
14:00 Koolitus õpetajatele
14:00 Õppekäik 3. kursuse õpilastele
14:00 – 18:30 Võistlus 2. kursuse õpilastele
õppeköögis
 Toidukorviga tutvumine
 Menüü koostamine ja
toidunimede kirjalik esitamine
 Toiduvalmistamine
 17:30 pearoa serveerimine
 18:00 magustoidu serveerimine
 Töökoha koristamine
19:00 Õhtusöök Restoran Kass

03.03.2010
Kellaaeg Tegevus Asukoht
7:30 – 09:00 Hommikusöök
9:00 – 13:30 Võistlus 3. kursuse õpilastele
õppeköögis
 Toidukorviga tutvumine
 Menüü koostamine ja
toidunimede kirjalik esitamine
 Toiduvalmistamine
 12:30 pearoa serveerimine
 13:00 magustoidu serveerimine
 Töökoha koristamine

10:00 Koolitus õpetajatele


11:00 Õppekäik 2. kursuse õpilastele
14:00 Võistluste lõpetamine ja võitjate
autasustamine