You are on page 1of 1

Lisa 3

VÕISTLEJATE REGISTREERIMISLEHT

Soovime registreerida ajavahemikul 02.- 03.03.2010 Kuressaares toimuvale
võistlusele „Kokakunst Kuressaares 2010”.

KOOLI NIMI_________________________________________________________

KOOLI AADRESS____________________________________________________

ARVE SAAJA REKVISIIDID (juhul kui erineb kooli andmetest) _________________
___________________________________________________________________

ARVE PALUN SAATA E-POSTI AADRESSILE_____________________________

VÕISTLUSTEGA SEOTUD KONTAKTISIK (nimi, telefon ja e-post)______________
___________________________________________________________________

OSALEJAD

Jr Õpilase nimi Lisainfo Maksumus Summa
k (kursus jm)
1. 2. kursus 1000.-
2. 3. kursus 1000.-

Jr Õpetaja nimi
k
1. 1000.-
2. 1000.-
Kokku:

Registreerimisleht saata 15. veebruariks 2010 e-posti aadressile:
oile.aavik@ametikool.ee

Õile Aavik
toitlustuse õppesuuna juhtõpetaja
+372 55 88 158