You are on page 1of 11

THE GOOD DUCK ARTIST

Mars 1901 i Oregon ble en av vår tids største eventyrfortellere født. En mann med stor fanta-
si, humor og talent. Han tegnet og skrev noen av de største tegneseriehistoriene som er laget.
Seriene er lest både av barn og voksne, fra begynnelsen av 40 tallet, til nå, og sannsynligvis i
flere hundre år til. Allikevel visste ingen hva han het i de 24 årene han tegnet og skrev.

Carl Barks begynte å jobbe for Disney i 1935


som ”inbetweener”, (en tegner av bevegelsene
mellom ytterpunktene i en animasjon).
Hans talent, humor og oppfinnsomhet ble lagt
merke til, og han ble raskt overført til andre
avdelinger i studioet.
Barks jobbet på mer enn 30 av disneys klas-
siske tegnefilmer. Hans første var ”Moderen
Inventions” hvor Donald blir herset rundt av
en barber stol. Han deltok også på langfilmene
Fantasia og Bambi.
Moderen Inventions 1937
Det er Carl Barks som har laget den minnev-
erdige scenen hvor rådyret Bambi og kaninen
Stampe leker på isen.

Donald Duck dukket først


opp i tegnefilmen ”The Wise
Little Hen” i 1932, men det
er Carl Barks som er mannen
bak utviklingen av karakteren
Donald.
Carl Barks er mannen bak
Andeby og flere av dens in-
nbyggere, blant annet Skrue
McDuck, Fetter Anton, Petter
Smart, Magica fra Tryll og B.
Gjengen.
Carl Barks er mannen bak
klassiske historier som
Eggemysteriet, Fantomet i
Notre Duck, De Vises Sten og
Fra Donald´s penguin 1939 Tralla-la.

1
Donald´s Better Self 1938 Mr. Duck Steps out 1940

Barks hadde et spesielt


talent hos Disney da han,
i større grad enn andre,
kunne fange en ide fra sto-
ryboard skissene og møter,
og få den ned på papiret
veldig raskt.
Han hadde ingen erfaring
med morsomme tegne-
filmfigurer eller animas-
jon når han begynte hos
Disney. Han kom rett fra
en jobb hvor han skrev og
tegnet for et dristig humor
magasin.

storyboard skisse av Barks til Donald´s Lucky Day 1939. Barks under-
streker temaet ulykke
ved å bruke to veiskilter med nummer 13, og en svart katt.

2
Storyboard skisser av Barks til Timber 1941. Donald ”taperen” kjemper mot
sin rasende sjef Black Pete.

Liste over tegnefilmer hvor Carl Barks var medvirkende:


http://www.seriesam.com/barks/animcartpub.html

3
I 1942 i en alder av 41 år hadde Carl Barks fått nok av Disney Studio, og begynte å jobbe for Western
Publishing som hadde lisens til å produsere Disney karakterer.
Barks jobbet hjemmefra og både skrev og tegnet. 20 år med erfaring fra forskjellige typer yrker ga mye
inspirasjon til historiene.
Allerede i 1943 lanserte han den første lange eventyr historien ”Donald Duck and the Mummy´s Ring”

Barks ser ironisk på temaet fri barneoppdragelse i historien


Barnas Venn publisert 1948
Dialogen i seriene er finpusset,
Barks kombinerer bilder med
tekst usedvanlig godt. Barn forsår
handlingen ved å se på tegningene
og kroppsspråket, så Barks kunne
bruke dialogen med tanke på
voksne.
Senere i karrieren sendte aldri
Barks ideene og manuset til for-
leggeren for godkjenning, de var
så sikre på høy standard at han
kunne sende de ferdige seriene.
Barks skrev og tegnet to typer
historier; ti siders historier, og
lange fortsettelseshistorier.
Tisiders historiene er humor-
istiske, ofte sarkastiske eller
Donald prøver å bli en stor musiker i The Price of Fame publisert 1954 moralske, og de har ikke mye
sentimentalitet. Barks: “I have
The Crazy Quiz
Show publisert myself experienced the chasms
1948. På denne of human beings, the intricacies
tiden var det fullt av of technology and the merciless-
dumme spørrepro- ness of nature.”
grammer på radioen,
Barks lagde satire av
fenomenet

4
De lange historiene er fantasifulle, episke, eksotiske og eventyrlige historier hvor han sendte
endene til steder han leste om i National Geographic.

Donald og guttene på jakt etter firkantegg i firkantdalen


i Andesfjellene. Barks begynte vanligvis med slutten på historien
når han skrev. Han fant på et høydepunkt, og
spurte seg selv hvordan karakterene kunne ende
opp i en slik knipe.

Fra tiden hos Disney lærte Barks viktigheten av


”action” i film. Barks: “I tried every page espe-
cially those in the rear part of the story to end
with a moment of suspense to make the reader
curious for the next page. Sometimes a story did
not fit into this representation. But that’s how we
had learned it when we had worked with short
cartoons. Every few seconds there had to be a
Karakterene får belyst de mørke sider av sinnet i The Golden
climax on the screen. I have tried to conceive my
Helmet.
Duck stories after this principle”.

The Phantom of Notre


Duck.
Skrue har installert en
ny elektronisk døråpner
til pengebingen, den vil
bare åpnes til sangen
My Bonnie Lies Over
The Ocean (på norsk,
No ser eg atter slike
fjell og dalar) spilt på
en spesiell fløyte. Et
unnvikende fantom i
Andebys katedral får tak
i fløyten.

5
Tralla La publisert 1954. En stresset Skrue vil ha fred og
ro, og søker etter en bortgjemt by i Himalaya hvor det Liste over Carl Barks sine historier:
ikke finns penger. http://home6.inet.tele.dk/sr/barks/

I starten var stilen på seriene nesten som om


rutene var stillbilder fra en film, men seriene
utviklet seg og ble stadig mer raffinert. Bevegelse var et av Barks varemerke:

Barks var uovertreffelig i å bruke både finesse og overdrivelse når han tegnet karakterenes
humørtilstander.
Han hadde stor varietet på ansikts og kroppsspråk, ofte viser han den minste forandring i humøret
med et eneste penselstrøk.

6
Donald har lurt Fetter Anton til Alaska, og begynner å plages av samvittigheten. For hver rute blir
Donald gradvis mentalt nedtråkket av sine egne tanker.

7
Dangerous Disguise publisert 1951

Tegning 1939

Carl Barks likte å tegne men-


nesker. Han vurderte å lage sin
egen serie med ”ekte mennesker”,
men var for opptatt med endene.
Disney aksepterte ikke mennesker
i seriene, karakterene kunne ligne
mennesker, men måtte ha snuter el-
ler nebb, likevel klarte Barks å lure
inn mennesker i så mange som 20
av historiene sine.

Dangerous Disguise publisert 1951

8
Barks brukte lang tid på detaljer i tegningene.

Her må Donald gå gjennom byen på vei til søppelhaugen for å bli kvitt nevøenes bier.

I 1966 sluttet Barks å tegne for Western, delvis fordi han


begynte å se dårlig. Han hadde da tegnet 6371 sider med
endene, men han fortsatte å skrive manus og tegne forsi-
detegninger. Han begynte også å male. Flere av motivene
er scener fra seriene.

9
Fra august 1996
til mars 1997
produsere Barks
over 70 pastell
tegninger av
endene. Han var
95 år!

Don Rosa (Keno Don Hugo Rosa) er av mange blitt betegnet som avtageren til Carl
Barks. I de fleste historiene hans er det henvisninger til Barks historier, noen av
seriene er også fortsettelser på Barks serier.
Don Rosa plasserer en D.U.C.K. (Dedicated to Unca Carl from Keno) i den første
tegneserieruten i hver historie han lager som en hyllest til sitt forbilde, Carl Barks.

Carl Barks døde i august 2000, 99 år gammel.

Utdrag fra Don Rosas hyllest til Carl Barks til The Comics Journal:

based on how universally popular his stories were and are; based on the fact that he
was the sole writer and artist who created this Universe that has been carried on by
so many others for so long; based on the number of pages and number of stories he
told in a 25-year career; based on continent-spanning sales totaling several mil-
lion copies per issue of comics that have used his work as their foundation for the
past five decades and continuing; based on the sheer number of people whose lives
he has impacted in their philosophies of life, their imaginations, and their future
careers; based on how many novelists and movie-makers and comics writers and
artists cite Carl Barks as their ‘major influence and inspiration’; based on the simple
percentage of the population of this planet that has grown up loving Carl Barks
stories or stories based on his characters; based on all of that, I say (and I am not the
first) Carl Barks is the greatest storyteller of the 20th century. And notice I did not
include the word “arguably.” If you disagree with that, you are simply wrong. He
was born early in the first year of that century, and he died in his 100th year of life
during the final year of that century. It was his.

10
Tegnerne hos Disney var anonyme. Barks sine historier hadde Walt Disneys signatur,
men Barks sine historier skilte seg ut, og folk forsto at de måtte være laget av en
person, denne personen kalte de ”the Good Duck Artist” Det var ”the Good Duck
Artist” og ”de andre”
Det var ikke før på 70 tallet det kom fram at the Good Duck Artist var Carl Barks!

Kilder:
Thomas, Johnson
The Illusion of Life: Disney Animation
http://www.cbarks.dk/indexint.htm
http://my.2000i.de/comics/barks/
http://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Barks
http://andebyonline.com/index.php?traad=81&side=34
http://www.geocities.com/%7Ejimlowe/barks/barksdex.html
http://home6.inet.tele.dk/sr/barks/
http://moneybin.at.infoseek.co.jp/author.html
http://www.bpib.com/illustra2/barks2.htm
http://www.bpib.com/illustra2/barks.htm
http://www.subdural.com/scrooge/prelim2/
http://coa.inducks.org/search.php
Eggemysteriet, Donald Duck og Gullhjelmen, Rømmen fra Rikdommen,
Barnas Venn, Mektig musikk, Hvem vet hva-konkurransen.

11