You are on page 1of 20

ΓΝΖΠΞΜΝΗ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕΟ ΟΡΙΝΑΞΑΟΠΑΟΕΟ

( Γ.Η.Ο.)

ΓΔΝΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ – ΔΦΟΡΔΙΑ ΢ΥΟΛΩΝ ΢.Β.Δ.Α΢&ΔΦ

Eπιτροπές Κοινωνικής
΢σμπαράστασης

ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΢.Ε.Π.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 27 (ΑΡΘΡΟ 26 )
Φ.Ε.Κ. 26 Α 17/2/1999

Για ηημ ΕΘΖΗΕ και ΡΘΖΗΕ ΓΚΖΟ΢ΡΟΕ ηοσ ΓΞΓΜΡ ηφμ
ΓΦΜΞΓΖΩΚ
και ΟΡΟΠΕΙΑΠΩΚ ζσμιζηώμηαι από ηο Ο.Γ.Ν. με μεριμμά ηφμ
αρμοδίφμ εθόρφμ ΓΝΖΠΞΜΝΓΟ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕΟ
ΟΡΙΝΑΞΑΟΠΑΟΕΟ
( Γ.Η.Ο. )

ΓΔΝΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ – ΔΦΟΡΔΙΑ ΢ΥΟΛΩΝ ΢.Β.Δ.Α΢&ΔΦ

Δπιτροπές Κοινωνικής ΢σμπαράστασης έτοσμ οι : ΓΦΜΞΓΖΓΟ ΝΓΞΖΜ΢ΩΚ ΝΓΞΖΦΞΓΖΑΗΓΟ ΓΦΜΞΓΖΓΟ ΠΜΝΖΗΓΟ ΓΦΜΞΓΖΓΟ ΟΡΟΠΕΙΑΠΑ ΗΑΠΑΟΗΕΚΩΠΖΗΑ ΗΓΚΠΞΑ ΓΔΝΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ – ΔΦΟΡΔΙΑ ΢ΥΟΛΩΝ ΢.Β.Α΢&ΔΦ .Δ.

΢ΚΟΠΟ΢ των Δ.΢. • ΜΞΓΑΚΩΚΜΡΚ ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΓΓΚΖΗΜΠΓΞΜΡ ΗΜΖΚΩΚΖΗΜΡ ΓΚΔΖΑΦΓΞΜΚΠΜΟ.Κ. • ΓΛΓΡΞΖΟΗΜΡΚ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΜΡΟ ΝΜΞΜΡΟ -ΡΘΖΗΑ - ΢ΩΞΜΡΟ κ. ΑΘΘΩΚ ΝΞΜΟΩΝΩΚ ΙΓ ΓΖΔΖΗΓΟ ΓΚΩΟΓΖΟ.α. είναι να : • ΗΖΚΜΡΚ ηο ΓΚΓΞΓΜ ΓΚΔΖΑΦΓΞΜΚ ηης ΗΜΖΚΩΚΖΑΟ για ηομ ΝΞΜΟΗΜΝΖΟΙΜ. . • ΟΡΙΒΑΘΘΜΡΚ ηη ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ –ΝΞΜΑΓΩΓΕ ΗΘΖΙΑΠΜΟ. • ΒΜΕΘΜΡΚ ζηημ ΓΛΓΡΞΓΟΕ ΒΑΘΙΜΦΜΞΩΚ.

Οργάνωση–΢ύσταση-Θητεία Αριθμός Ιελώμ : από 5 έφς 15 Νοιοι μπορεί μα είμαι .΢. • Ναλαιοί Νρόζκοποι. •Γομείς η Ηηδεμόμες.Δ. •Φίλοι ηοσ Νροζκοπιζμού .Κ.

Η.Ο. Οργάνωση–΢ύσταση-Θητεία • Ε ΘΕΠΓΖΑ ηφμ ΙΓΘΩΚ Γ. είμαι ΔΖΓΠΕΟ • ΗΑΚΓΚΑ ΙΓΘΜΟ ΡΟΠΓΞΑ από ΔΡΜ ΘΕΠΓΖΓΟ ζηο ΖΔΖΜ ΑΛΖΩΙΑ ΔΓΚ ΙΝΜΞΓΖ ΚΑ ΓΝΑΚΓΗΘΓΓΓΖ. • ΙΓ ΠΜ ΠΓΘΜΟ ηης ΘΕΠΓΖΑΟ η ΑΝΜ΢ΩΞΕΟΕ ηης η Γ.Κ.΢. ΢ΞΕΙΑΠΑ .Η. ΡΘΖΗΜ και ΟΡΚΠΑΟΟΓΠΑΖ ΝΞΩΠΜΗΜΘΘΜ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ .Ο.ΝΑΞΑΘΑΒΕΟ .Δ. ΝΑΞΑΔΖΔΓΖ ΒΖΒΘΖΑ .

η ΓΦ.π. ΢σγκρότηση-Γιορισμός • ΓΝΖΘΜΓΕ Α. η ΓΦ.Δ. • ΝΞΜΠΑΟΕ Α.λ.Ο.Κ.΢. ζηο ΑΚΩΠΓΞΜ ΗΘΖΙΑΗΖΜ δηλαδή : • ΟΡΟΠΕΙΑ ζηημ ΝΓΞΖΦΓΞΓΖΑ • ΠΜΝΖΗΕ ΓΦΜΞΓΖΑ ζηημ ΝΓΞΖΜ΢Ε • ΝΓΞΖΦΓΞΓΖΑ ζηημ ΝΓΞΖΜ΢Ε • ΝΓΞΖΜ΢ΩΚ ζηημ ΓΗΠΓΘΓΟΠΖΗΕ ΓΝΖΠΞΜΝΕ . – ΑΡΠΜΝΞΜΠΑΟΕ ΓΜΚΓΩΚ κ.Ο.

Η. . • ΔΖΑΘΓΠΜΡΚ ΢ΞΜΚΜ. • ΑΓΑΝΜΡΚ ΠΜ ΝΑΖΔΖ. Οργάνωση – ΢ύσταση I Πα Ιέλη ηφμ Γ. • ΝΖΟΠΓΡΜΡΚ ζηομ ΝΞΜΟΗΜΝΖΗΜ ΠΞΜΝΜ ΔΖΑΝΑΖΔΑΓΩΓΖΟΓΩΟ.Δ.΢.Ο.Κ. πρέπει μα : • ΓΖΚΑΖ ΓΚΕΘΖΗΑ.

ΓΓΗΘΕΙΑ καηά ηφμ ΕΘΩΚ κ.λ. ΓΗΝΖΝΠΓΖ ηοσ ΑΛΖΩΙΑΠΜΟ ηοσ.΢. : ΗΑΠΑΔΖΗΑΟΘΓΖ για ΗΑΗΜΡΞΓΕΙΑ ΟΠΓΞΕΘΓΖ ηα ΝΜΘΖΠΖΗΑ ηοσ ΔΖΗΑΖΩΙΑΠΑ ΗΑΠΑΔΖΗΑΟΘΓΖ ΓΖΑ ΗΘΜΝΕ.ΝΘΑΟΠΜΓΞΑΦΖΑ.ΗΑΠΑΝΖΓ- ΟΕ .ΑΝΑΠΕ.ΔΩΞΜΔΜΗΖΑ. ΡΝΑΖΛΓΞΓΟΕ.Κ.ΡΝΓΛΑΖΞΓΟΕ. Οργάνωση – ΢ύσταση II Γάμ Ιέλος Γ.Ο. .Η.ΑΝΖΟΠΖΑ ζηημ ΡΝΕΞΓΟΖΑ. Δ.ΝΑΞΑΒΑΟΕ ΗΑΘΕΗΜΚΠΜΟ.ΓΗΒΖΑΟΕ.π.

η ΓΦ..Ο.λ. • ΝΞΜΠΑΟΕ Α. • ΑΡΠΜΝΞΜΠΑΟΓΖΟ ΓΜΚΓΩΚ κ. η ΓΦ.΢.ΟΡΓΗΞΜΠΕΟΕ ΟΓ ΟΩΙΑ .Η. Οηο ΡΝΓΞΗΓΖΙΓΚΜ ΗΘΖΙΑΗΖΜ • ΓΓΗΞΖΟΕ ( ΙΓΘΩΚ ) – ΔΖΜΞΖΟΙΜΟ από ηο ΡΝΓΞΗΓΖΙΓΚΜ ΗΘΖΙΑΗΖΜ • ΝΞΩΠΕ ΟΡΚΓΔΞΖΑΟΕ ΙΓΘΩΚ Γ.Ο.Ε.π. Διορισμός-΢σγκρότηση • ΓΝΖΘΡΙΖΓΟ-ΓΝΖΘΜΓΓΟ Α.Ο.Κ.

Γ.).Ο.Η. ΝΓΞΖΜ΢ΩΚ .Κ. ΠΜΝΖΗΓΟ ΓΦΜΞΓΖΓΟ. ΗΘΖΙΑΗΖΩΚ (Γ.Ε. • ΝΓΞΖΦΞΓΖΑΗΜΟ ΓΦΜΞΜΟ : ΟΡΟΠΕΙΑΠΑ .΢. ΗΑΠΑΟΗΕΚΩΠΖΗΩΚ ΗΓΚΠΞΩΚ . Διορισμός-΢σγκρότηση • ΝΜΖΜΖ ΔΖΜΞΖΔΜΡΚ ΙΓΘΕ Γ. • ΓΦΜΞΜΟ ΝΓΞΖΜ΢ΕΟ : ΝΓΞΖΦΓΞΓΖΑΗΓΟ ΓΦΜΞΓΖΓΟ . • ΓΗΠΓΘΓΟΠΖΗΕ ΓΝΖΠΞΜΝΕ : ΓΦΜΞ.

Η.Κ.΢. μπορεί μα εκλεγεί και Β Αμηιπρόεδρος η λόγφ ηης θύζεφς ηης Γ.Ο.Η. Καθήκοντα • ΝΞΜΓΔΞΜΟ • ΑΚΠΖΝΞΜΓΔΞΜΟ • ΓΞΑΙΙΑΠΓΑΟ • ΠΑΙΖΑΟ • ΔΕΙΜΟΖΩΚ Ο΢ΓΟΓΩΚ • ΡΝΓΡΘΡΚΜΟ ΡΘΖΗΜΡ • Αμάλογα με ηομ αριθμό ηφμ μελώμ Γ.Δ.Ο. μα προκύυοσμ και άλλες σπεύθσμες θέζεις .

ενεργειών. ΒΙΒΛΙΑ • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ( ΢ε ασηό καηαγράθονηαι 1. 3. 4.Δ.Οι εγκρίζεις δαπανών & αλλων οικ. 2. Οικ. Απολογιζμοί & Προσπολογιζμοί ) • ΒΙΒΛΙΟ ΣΑΜΔΙΟΤ ( Δ΢ΟΓΩΝ – ΔΞΟΓΩΝ ) • ΒΙΒΛΙΟ ΤΛΙΚΟΤ • ΣΡΙΠΛΟΣΤΠΑ ΑΠΟΓΔΙΞΔΩΝ ΔΙ΢ΠΡΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ .Κ.΢. Όλες οι αποθάζεις ΔΚ΢ . Απολογιζμός εργαζίας .

΢ΤΝΔΓΡΙΑ΢ΔΙ΢ Ι ΗΑΘΓ ΝΜΠΓ : • ΙΖΑ ΦΜΞΑ ηομ ΙΕΚΑ ΠΜΡΘΑ΢ΖΟΠΜΚ.΢. ΧΡΟΝΟ΢ : • ΗΑΘΜΚ ΓΖΚΑΖ μα μημ ΡΝΓΞΒΑΖΚΓΖ Πις ΔΡΜ ΩΞΓΟ. • ΟΠΕΚ ΓΔΞΑ ηοσ ΗΘΖΙΑΗΖΜΡ η ΝΜΡ ΓΖΚΓΠΑΖ : ΜΝΜΡ ΑΘΘΜΡ ΑΝΜΦΑΟΖΟΘΓΖ.Κ.Δ. • ΠΑ ΔΖΜΞΖΟΙΓΚΑ ΙΓΘΕ ΓΗΟ & ο ΝΜΖΜΖ ΟΡΙΙΓΠΓ΢ΜΡΚ : Α. ΢ΩΞΖΟ ΣΕΦΜ & ΓΖΟΕΓΕΠΑΖ ΘΓΙΑΠΑ Ο΢ΓΠΖΗΑ με ηα ΠΙΕΙΑΠΑ / ΟΡΟΠΕΙΑ / ΓΦΜΞΓΖΑ / ΝΞΜΟΗΜΝΖΟΙΜ. ΑΠΑΡΣΙΑ : • ΌΠΑΚ ΠΑ ΝΑΞΜΚΠΑ ΙΓΘΕ ΓΊΚΑΖ ΝΓΞΖΟΟΜΠΓΞΑ ΑΝΌ ΠΑ ΑΝΜΚΠΑ .Ο./ΓΦΜΞΜΟ η ΑΚΑΝΘ.

Δ. • ΜΞΖΑΗΕ ΑΝΑΞΠΖΑ : • ΑΡΛΕΙΓΚΕ ΝΘΓΖΜΣΕΦΖΑ ηφμ ¾ ηφμ ΝΑΞΜΚΠΩΚ η ΜΙΜΦΩΚΖΑ. • ΖΟΜΣΕΦΖΑ : • ΡΝΓΞΖΟ΢ΡΓΖ η ΣΕΦΜΟ ηοσ ΝΞΜΓΔΞΜΡ. • ΑΝΜΦΑΟΓΖΟ : • ΘΑΙΒΑΚΜΚΠΑΖ με ΑΝΜΘΡΠΕ ΝΘΓΖΜΣΕΦΖΑ ηφμ ΝΑΞΜΚΠΩΚ.Κ.΢. • ΓΑΚ ΑΝΜΦΑΟΖΟΠΓΖ ΑΝΌ ΠΕΚ • ΘΓΙΑΠΑ ΓΗΠΜΟ : ΝΘΓΖOΣΕΦΖΑ ηφμ ΝΑΞΜΚΠΩΚ. ΢ΤΝΔΓΡΙΑ΢ΔΙ΢ ΙΙ • ΘΓΙΑΠΑ : • Πημ ΝΞΜΟΗΘΕΟΕ ΟΡΚΜΔΓΡΓΖ η ΕΙΓΞΕΟΖΑ ΔΖΑΠΑΛΕ ΘΓΙΑΠΩΚ. .

/ΓΦ. ΓΝΖΘΡΓΠΑΖ από ηομ ΑΙΓΟΩΟ ΝΞΜΖΟΠΑΙΓΚΜ ΓΦΜΞΜ.Ο. ΢ΥΔ΢ΔΙ΢ • Ε Γ. • ΗΑΘΓ ΔΖΑΦΜΞΑ ΙΓΠΑΛΡ ΓΗΟ ΙΓ Α. .΢.Ο. ΔΓΚ ΓΝΓΙΒΑΖΚΓΖ ζηο ΓΞΓΜ ηφμ ΒΑΘΙΜΦΜΞΩΚ • ΟΓ ΝΓΞΖΝΠΩΟΕ ΑΚΑΓΗΕΟ ΠΜΠΓ : • ΟΓ ΟΡΚΓΔΞΖΑΟΕ ηης ΟΡΔΕΠΑ-ΓΗΦΞΑΔΓΖ ΑΝΜΣΓΖΟ- ΟΗΓΣΓΖΟ ζηομ ΝΞΜΖΟΠΑΙΓΚΜ ΑΞ΢ΕΓΜ / ΓΦΜΞΜ .Η.Κ.Δ.

΢. ΓΙΑΛΤ΢Η – ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η Ι ΜΖ Γ.Γ. ΝΑΡΜΡΚ ΚΑ ΘΓΖΠΜΡΞΓΜΡΚ ΌΠΑΚ : ΝΑΡΟΓΖ ΚΑ ΘΓΖΠΜΡΞΓΓΖ ΠΜ ΗΘΖΙΑΗΖΜ ΜΠΑΚ ΝΑΞΑΖΠΕΘΜΡΚ ΠΑ ΙΖΟΑ + ΓΚΑ ΙΓΘΕ ΌΠΑΚ ΔΓΚ ΓΗΝΘΕΞΩΚΓΖ ηο ΟΗΜΝΜ ηης Ε ΝΑΞΑΒΑΖΚΓΖ ΠΖΟ ΔΖΑΠΑΛΓΖΟ ΠΜΡ ΜΞΓΑΚΖΟΙΜΡ Ο. .Κ.Ν.Δ.Ο.Η.

Κ.΢.Δ. ΓΙΑΛΤ΢Η – ΚΑΣΑΡΓΗ΢Η ΙΙ ΔΖΑΘΡΟΕ – ΗΑΠΑΞΓΕΟΕ • ΜΞΖΟΙΜΟ ΠΞΖΙΓΘΜΡΟ ΓΝΖΠΞΜΝΕΟ για ΓΗΗΑΘΑΞΖΟΕ / ΓΘΓΓ΢Μ ΔΖΑ΢ΓΖΞΖΟΕΟ / ΗΑΠΑΓΞΑΦΕ ΝΓΞΖΜΡΟΖΑΟ / ΟΡΚΠΑΛΕ ΝΞΩΠΜΗΜΘΘΜΡ ΝΑΞΑΔΜΟΓΩΟ - ΝΑΞΑΘΑΒΕΟ .

O. I H ΔΖΑ΢ΓΖΞΖΟΕ ΢ΞΕΙΑΠΩΚ γιμεηαι ΙΜΚΜ Από ηημ ΓΝΖΠΞΜΝΕ και Μ΢Ζ από ηοσς ΒΑθΙΜΦΜΞΜΡΟ .Δ.΢. S.Κ.S.

S.S.Κ.΢.O. I ΜΖ ΓΝΖΠΞΜΝΓΟ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕΟ ΟΡΙΝΑΞΑΟΠΑΟΓΩΟ ΑΝΜΠΓΘΜΡΚ ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΕ ΝΞΜΡΝΜΘΓΟΕ για ηημ ΗΑΘΕ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ηφμ ΟΡΟΠΕΙΑΠΩΚ / ΓΦΜΞΓΖΩΚ και ηημ ΓΡΞΡΠΓΞΕ ΝΞΜΒΜΘΕ και ΡΝΜΟΠΕΞΖΛΕ ηοσ ΝΞΜΟΗΜΝΖΗΜΡ ΓΞΓΜΡ .Δ.