You are on page 1of 1

Objavljen konkurs za zapošljavanje 16.

000 pripravnika
28. januar
Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) objavila je danas konkurs za zapošljavanje
16.000 mladih do 30 godina putem programa "Prva šansa 2010" - TANJUG

Konkurs će biti otvoren do 31. marta, odnosno do popunjavanja kvote. Pravo


učestvovanja na konkursu imaju poslodavci iz privatnog sektora koji su solventni,
redovno izmiruju obaveze po osnovu socijalnog osiguranja zaposlenih i imaju
kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje. Pravo da se prijave
imaju nezaposlene osobe na evidenciji NSZ, starosti do 30 godina sa srednjim,
višim ili visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva u struci.
Novina u ovogodišnjem programu je što će zapošljavanju pripravnika na godinu
dana prethoditi tromesečna volonterska praksa uz mesečnu naknadu od 10.000
dinara, a oni koji prime pripravnike imaće obavezu da ih posle toga zadrže još
godinu dana. Pripravnici sa fakultetom će tokom pripravničkog staža imati
platu 20.000 dinara, sa višom školom 18.000 dinara, a sa srednjom 16.000
dinara, pri čemu će država iz budžeta plaćati doprinose i platu, a poslodavac
samo porez na platu. Direktor NSZ Vladimir Ilić izjavio je u sredu da će prednost
imati zahtevi preduzeća koja se obavežu da će posle volonterske prakse zaposliti
veći broj pripravnika. Poslodavci koji imaju do 10 zaposlenih imaće pravo na dva
volontera, a ostali do 20 odsto ukupnog broja zaposlenih, a tokom trajanja
programa poslodavci ne smeju da smanjuju broj zaposlenih. Tokom prošle
godine, šansu da se zaposli putem tog programa dobilo je 11.000 pripravnika i za
to je iz budžeta bilo izdvojeno 1,3 milijarde dinara, dok su ove godine sredstva
povećana za 500 miliona dinara.