You are on page 1of 5

Podaci o prosjeno isplaenoj bruto plai po radnim mjestima za prvi kvartal 2015.

godine

Kataloki
br.
1
9
12
15
17
26
27
32
38
39
40
47
50
51
52
53
58
60
61
62
63
64
65
68
71
73
74
77
78
82
83
85
86
89
90
91
93
96
97
98
99
102
103
104
107
108
109
110
112
113
114
117
118
120

Naziv radnog mjesta

Dostavlja
Dostavlja - voza
Vatrogasac
Zatitar
Administrator - daktilograf
Operator unosa podataka (fono odj.)
Poslovoa orkestra
Fonotekar
Skladitar
Arhivar
Arhivski suradnik
Stenodaktilograf
Tehniar-asistent
Tehniar snimatelj
Asistent voditelja emitiranja
Administrativni referent
Elektro-energetiar (upravljanje poslovnim objektima)
Kontrolor sigurnosti - zatitar
Majstor u odravanju (odravanje objekata)
Operator u centralnom dojavnom sustavu
Operator unosa podataka u Desku
Organizator
Poslovni tajnik
Referent rauna
Tehniar (pohrana sadraja)
Voza
AV arhivist-suradnik
Kontrolor sigurnosti - vatrogasac
Nabavni rekviziter
Voditelj skladita
Asistent reije
Financijski knjigovoa
Ilustrator
Knjigovoa putnih naloga
Knjigovoa salda-conti dobavljaa
Knjigovoa salda-conti kupaca
Kroja - majstor
Mikser
Organizator tehnike snimanja
Poslovoa radionice (Transport)
Realizator programa - operator
Referent kontinuirane inventure
Referent obrauna
Referent operativne nabave
Scenski majstor
Snimatelj zvuka
minker
Tehniar
Tehniar-informatiar
Voditelj informacijske aplikacije
Voditelj koritenja inf. sustava
Kostimer - asistent kostimografa
Operator-voditelj
Voditelj slube (Ekspedit, Skladite)

Prosjeno isplaena
bruto plaa za prvi
kvartal 2015. g.
4.772,37
5.552,11
6.889,18
6.761,51
5.459,75
5.078,09
5.512,71
5.957,72
5.025,61
4.775,22
5.780,36
4.426,06
6.037,49
6.079,11
5.884,36
4.415,31
7.621,91
7.632,61
6.289,88
7.541,02
6.755,72
5.601,03
6.259,98
5.923,00
5.342,78
7.241,28
6.544,96
7.316,62
6.924,56
6.208,48
4.700,83
6.191,67
4.959,22
6.590,65
6.534,42
6.611,47
3.943,47
6.078,61
3.592,59
5.703,96
6.458,15
6.157,01
5.920,96
5.505,60
7.360,46
6.644,38
5.361,33
6.764,68
6.434,85
6.615,31
6.248,50
6.943,47
6.046,38
6.040,06

Podaci o prosjeno isplaenoj bruto plai po radnim mjestima za prvi kvartal 2015. godine

Kataloki
br.
121
122
123
125
127
128
130
131
132
134
135
136
137
138
139
141
142
143
144
145
146
147
148
150
152
154
155
157
158
160
162
163
164
165
167
168
170
171
172
173
174
176
177
180
182
183
184
187
189
190
191
192
193
194

Naziv radnog mjesta

Voza reportanih kola-tehniki asistent


Voza specijalnih vozila
Tajnik/ca III
Kamerman - operator
Koordinator prometno-tehnolokih poslova
Montaer - operator
Snimatelj - operator
Snimatelj terenske tehnike
Suradnik - dokumentarist
Voditelj u pogonu (upravljanje poslovnim objektima)
Kontrolor RTV - pristojbe
Koordinator programa
Organizator u opim poslovima
Referent RTV pristojbe
Tehniar specijalist
Izvoa scene - voditelj
Masker
Organizator - producent
Poslovoa radionice (realizacija scenografije)
Realizator programa - operator
Snimatelj - specijalist
Animator
Dokumentalist novinski
Fonodokumentalist
Organizator produkcije
Realizator
Referent prikupljanja RTV pristojbe
Suradnik za domau razmjenu vijesti
Voditelj emitiranja
Tajnik/ca II
Koordinator produkcije i trokova
Referent za marketinke usluge-fakturist
Suradnik
Inspicijent
Referent za ugovaranja (pravni poslovi)
Suradnik za meunarodnu razmjenu vijesti
Suradnik u produkciji
Arhivist - pretraiva
AV arhivist
Informatiar
Organizator baze podataka
Tehniar - tehniko vodstvo
Tehniar - tehniko vodstvo (upravljanje poslovnim objektima)
Pogonski inenjer (upravljanje poslovnim objektima)
Suradnik (za kadrovske poslove)
Suradnik (za pravne poslove)
Tajnik/ca I
Inenjer
Kamerman
Koordinator emitiranja
Majstor rasvjete
Mikser - majstor
Montaer
Novinar - suradnik

Prosjeno isplaena
bruto plaa za prvi
kvartal 2015. g.
7.660,93
8.023,95
5.879,28
6.589,90
6.831,32
7.873,32
8.124,99
4.913,94
6.336,34
7.469,05
6.565,16
6.959,87
6.632,44
6.267,29
7.149,83
8.214,82
6.432,39
6.175,61
7.852,39
7.804,36
7.008,05
7.742,63
7.414,56
6.683,41
6.240,62
6.851,23
6.491,15
7.489,95
7.325,79
6.489,11
6.791,47
6.563,70
6.542,08
8.816,82
6.368,16
7.074,59
6.974,09
5.960,30
7.635,06
6.752,33
7.502,38
7.919,93
8.333,16
9.075,88
8.071,28
7.180,87
7.251,21
7.891,60
7.641,75
6.352,06
10.065,37
7.741,62
8.140,62
7.035,39

Podaci o prosjeno isplaenoj bruto plai po radnim mjestima za prvi kvartal 2015. godine

Kataloki
br.
195
196
198
200
202
203
205
206
207
210
211
212
214
215
216
218
220
221
222
223
225
227
229
230
231
232
233
234
236
237
239
241
244
246
247
251
252
253
255
256
258
259
260
263
264
267
268
269
272
273
274
275
278
284

Naziv radnog mjesta

Pravni referent
Referent javne nabave
Snimatelj slike
Tutti glazbenik I
Voditelj emitiranja promidbenog programa
Voditelj informatikih sustava
Analitiar (za obraun i naplatu RTV Pristojbe)
Analitiar financijskog knjigovodstva
Fonetiar
Lektor
Referent prikupljanja RTV pristojbe-voditelj
Referent RTV pristojbe-voditelj
Radijski tehniar majstor
Tehnolog - kalkulant
Tutti glazbenik
Zamjenik voe dionice
Koordinator EBU
Struni suradnik-analitiar
Propagandist
TV spiker - voditelj
Voditelj obrauna
Voditelj poslova u scenograf. (rekvizita i scenografi)
Voditelj slube (arhivi i dokumentacija)
Novinar (u slubi za promociju i prezentaciju programa)
Realizator (dnevni program)
Tehnolog
Glazbeni arhivar - voditelj
Televizijski tehniar majstor
Voditelj pogona vozni park
Glazbeni urednik
Novinar - izvjestitelj
Reporter II
Voditelj slube (zatita)
Voa dionice
Dizajner rasvjete
Koordinator za nabavu programa
Kostimograf / stilist
Lektor - voditelj
Producent glazbenog ansambla
Propagandist - realizator
Spiker voditelj
Ton majstor
Urednik-press
Voditelj odsjeka (Pohrana sadraja)
Voditelj poslova (Produkcija, Program, Tehnologija, Podr. Upravljanju)
Glazbeni urednik voditelj
Novinar - urednik
Novinar izvjestitelj - urednik
Voditelj podruja prikupljanja RTV pristojbe
Inenjer-voditelj (IKT HRT-a)
Komercijalist - voditelj
Projektant inf. sustava - specijalist
Solist (glazbenik)
Pravnik (za imovinsko pravne poslove)

Prosjeno isplaena
bruto plaa za prvi
kvartal 2015. g.
6.802,00
5.034,57
8.301,71
8.727,14
6.248,49
7.440,14
8.314,60
5.718,56
9.016,55
9.007,61
7.816,81
7.036,38
8.786,64
9.169,29
9.088,16
9.457,88
9.404,19
7.961,97
7.950,87
9.904,46
6.980,71
9.535,86
9.788,35
8.455,72
9.111,06
8.154,15
4.937,09
9.664,12
8.172,35
8.289,92
8.887,34
8.061,10
7.467,76
10.345,11
9.779,93
10.226,82
8.967,25
9.470,77
8.699,39
8.824,51
8.858,00
9.973,93
8.443,54
9.390,72
11.575,10
8.927,68
8.669,82
8.896,96
8.984,27
8.732,26
8.203,66
9.937,82
10.410,44
10.706,87

Podaci o prosjeno isplaenoj bruto plai po radnim mjestima za prvi kvartal 2015. godine

Kataloki
br.
285
286
287
288
289
290
292
293
298
299
300
301
302
303
306
308
309
310
312
313
316
317
321
323
325
329
330
331
332
333
335
337
338
343
346
347
348
351
352
353
357
359
364
366
369
371
373
374
379
381
383
385
386
387

Naziv radnog mjesta

Voditelj poslova (RJ IKT HRT-a)


Glavni kamerman
Koordinator za meunarodne projekte
Producent
Radijski redatelj
Televizijski redatelj
Voditelj pogona (televizijska tehnika)
Snimatelj - majstor
Voditelj reportanih kola
Voditelj tonskih projekata
Scenograf
Urednik-redaktor
Urednik III
Voditelj odsjeka tehnike u radio postajama
Voditelj poslova (RJ Prodaja HRT-a)
Montaer - majstor
Koordinator plana i analize - voditelj
Dizajner
Inenjer - specijalist
Dopisnik HRT-a
Informatiki sistem inenjer
Direktor fotografije
Voditelj pogona RK
Propagandist - voditelj
Spiker mentor
Dramaturg - mentor
Inenjer projektant
Urednik - voditelj
Urednik II
Voditelj informatikih projekata
Koncertni majstor
Producent programa
Redatelj dramskih i dr. projekata
Struni suradnik za odnose s medijima
Voditelj odsjeka (Televizijska tehnika)
Lektor - mentor
Montaer majstor - specijalist
Pravnik - voditelj
Reporter I
Urednik - koordinator II
Urednik I
Snimatelj majstor specijalist
Voditelj prodaje oglasnog prostora
Odgovorni producent programa
Inenjer tehnolog
Komentator
Televizijski redatelj - mentor
Urednik - koordinator I
Urednik redakcije - vee redaakcije
Komentator - mentor
Izvrni urednik
Novinar-mentor
Savjetnik-mentor
Samostalni struni suradnik I

Prosjeno isplaena
bruto plaa za prvi
kvartal 2015. g.
8.998,72
10.113,12
8.903,59
9.916,32
9.315,38
9.753,43
11.145,15
10.549,52
12.943,18
12.092,43
9.654,83
6.318,56
10.588,86
11.481,25
9.951,99
11.441,42
10.099,22
10.188,91
9.904,75
17.207,13
10.736,69
13.164,48
12.579,37
11.721,74
13.406,69
12.189,11
13.023,67
11.852,99
11.845,42
11.933,17
16.820,07
12.667,89
12.815,31
11.256,84
13.609,46
14.747,12
15.637,16
9.713,03
13.624,42
14.764,60
13.630,40
15.974,58
13.072,56
17.764,64
16.643,11
17.120,75
17.038,12
17.810,76
17.732,39
19.841,56
23.215,83
26.695,77
24.322,08
17.874,45

Podaci o prosjeno isplaenoj bruto plai po radnim mjestima za prvi kvartal 2015. godine

Kataloki
br.

Naziv radnog mjesta

387 Samostalni struni suradnik II


387 Samostalni struni suradnik III
390 Voditelj slube (Programske, Produkcijiske i Tehnoloke slube)
Rukovoditelj odjela (u Programu, Produkciji, Tehnologiji, Poslovanju ili
394
Podrci upravljanju)
Rukovoditelj RJ u Produkciji, Programu , Tehnologiji, Poslovanju ili
398
Podrci upravljanju
403 Glavni urednik
420 Ravnatelj PJ
424 Glavni ravnatelj HRT-a
Stanje zaposlenih na HRT-u s danom 31.03.2015. bilo je 2980.

Prosjeno isplaena
bruto plaa za prvi
kvartal 2015. g.
13.258,13
11.757,81
13.885,73
16.236,60
20.540,66
21.092,96
31.235,78
42.073,58