You are on page 1of 97

Učebnice španělštiny

Jaroslav Urban
16. října 2006

Učebnice španělštiny Lección primera

1 Lección primera
1.1 Rody
Ve španělštině jsou dva rody: mužský (masculino) a ženský (femenino).
Ženský rod se rozpozná tak, že slovo končí na a nebo ación např. nación
(národ). Ale pozor, existuje řada výjimek.

1.2 Členy
Členy mohou být určité a neurčité a používají se v jednotném i množ-
ném čísle.

Určité členy jsou: el, la, los, las.
Neurčité členy jsou: un, una, unos, unas.

rod určité neurčité
masculino el, los un, unos
femenino la, las una, unas

1.3 Množné číslo
Množné číslo se tvoří přidáním koncovek s nebo es.

• Pokud podstatné jméno končí na samohlásku (a, e, i, o, u), při-
pojí se koncovka s.
• Pokud podstatné jmého konči na souhlásku, připojí se koncovka
es.

1

Učebnice španělštiny Lección segunda

2 Lección segunda
2.1 Třídy sloves
Slovesa ve španělštině končí na ar , er nebo ir . Podle toho rozlišujeme
tři třídy sloves: první, druhou a třetí.

třída koncovka
první -ar
druhá -er
třetí -ir

2.2 Slovesa první třídy
Na příkladu slovesa hablar (mluvit) si ukážeme časování sloves první
třídy.

slovesa 1. třídy, přítomný čas, oznamovací způsob
yo habl + o mluvím nosotros habl + amos mluvíme
tú habl + as mluvíš vosotros habl + áis mluvíte
él habl + a mluví ellos habl + an mluví

2.3 Slovesa být
Ve španělštině existuje více možností vyjádření slovesa být. Známe
celkem tři výrazy: estar , ser a hay.

• Sloveso estar vyjadřuje to, co je dočasné, anebo odpovědi na
otázku „kde?ÿ (na, v).
• Sloveso ser vyjadřuje to, co je trvalé (napořád) a popisuje vlast-
nosti (např. povolání).

2

čas. Ve všech osobách má stejný tvar. sloveso estar (být). pais (země) persona (osoba) lengua (jazyk) España español(a) español La república Checa. způsob yo estoy jsem nosotros estamos jsme tú estás jsi vosotros estáis jste él está je ellos están jsou 2. oznam.5 Místopis Ve španělštině se národnost. checo(a) checo Chequia Eslovaquia eslovaco eslovaco Inglaterra inglés inglés Estados unidos estadounidense inglés de America Alemania alemán alemán Francia frances frances Polonia polaco polaco 3 . jazyk a přídavné jméno vyjádří stejným způsobem. Ženský rod se tvoří koncovkou a. přít.Učebnice španělštiny Lección segunda • Sloveso hay vyjedřuje něco neurčitého na určitém místě (tady je židle – neurčité × tady je červená židle – určité).4 Sloveso estar (být) Nejprve se naučíme časovat sloveso estar . 2.

¿Hola. Já jsem Leon. Ona je v klášteře.6 Rozhovor ¡Hola. Ella está en el monasterio. 2. Nemluvíš španělsky. La escuela está en Praga. buenos días! Ahoj. cómo estás? Ahoj. Estudio en el monasterio. Je v Praze. Studuji v klášteře. 4 .7 Překlad Nosotros estamos Jsme v kláštěře.Učebnice španělštiny Lección segunda pais (země) persona (osoba) lengua (jazyk) Hungaria hungaro hungaro Austria austriaqo aleman Italia italiano italiano 2. Él está en Praga. Vosotros estáis en la escuela. ¿Y tú? Daří se mi dobře. Daří se mi velmi dobře. Jste ve škole. Ta škola je v Praze. dobrý den. ¿Dónde trabajas? Kde pracuješ? Trabajo en una escuela. A tobě? Yo estoy muy bien. Yo soy Leon. en el monasterio. jak se ti daří? Estoy bien. Pracuji ve škole. Tú no hablas español.

Máme hodinu španělštiny.1 Sloveso ser (být) Nyní se naučíme časovat sloveso ser . zkracuje se na del (de + el).2 Slovesa druhé třídy Na příkladu slovesa beber (pít) si ukážeme časování sloves druhé třídy. slovesa 2.: Tenemos clase de español. třídy. čas. což je další výraz pro sloveso být. způsob yo soy jsem nosotros somos jsme tú eres jsi vosotros sois jste él es je ellos son jsou 3. sloveso ser (být). přítomný čas. Jedná se o sloveso druhé třídy. přít. oznam. ale časuje se nepravidelně. např. Pokud po de následuje člen el . oznamovací způsob yo beb + o piji nosotros beb + emos pijeme tú beb + es piješ vosotros beb + éis pijete él beb + e pije ellos beb + en pijí 3.Učebnice španělštiny Lección tercera 3 Lección tercera 3. 5 .3 Druhý pád Pro vyjádření druhého pádu se ve španělštině používá předložka de.

Todos estamos sordos. Kniha je na stole. máme tenemos clase de español. El cuaderno está limpio.5 Překlad Yo soy de la república Checa.4 Vykání Při vykání se používá třetí osoba jednotného i množného čísla a slovo usted (resp. 6 .Učebnice španělštiny Lección tercera 3. Yo miro. Hraji na klavír. Zpívám dobře (špatně). El lápiz está en la silla Tužka je na profesorově židli.: ¿Cómo está usted? Jak se Vám daří? ¿Cómo están ustedes? Jak se Vám daří? 3. En clase están los estudiantes Ve třídě jsou španělští studenti. V úterý nepracujeme. del profesor. En clase hay cinco estudiantes. En clase hay estudiantes. El cuadro está en la pared. españoles. Ve třídě jsou studenti. např. sabidura. Obraz je na stěně. ustedes). Ve třídě je pět studentů. Yo canto bien (mal). Sešit je čistý. El libro está en la mesa. Dívám se na televizi. Los martes no trabajamos. Jsem z České republiky. Yo toco el piano. hodinu španělštiny. Repetición es la madre Opakování je matka moudrosti. Rozkoukávám se. en un monasterio. Nosotros estamos Jsme v klášteře. Yo miro la televisión. Všichni jsou hluší.

Učebnice španělštiny Lección tercera 3. Él es alemán y nosotros On je Němec a mi jsme estamos de Alemania. Ellas están cansadas. en la mesa. Moje hlava je unavená. Klíče jsou v kabelce.6 Test Yo soy español. Kupuje pomeranče. Ten student je inteligentní. Los abuelos son ancianos. La silla de la clase está rota. Los tíos y los sobrinos son Strýcové a synovci jsou rodina. Los cuadernos son para escribir. Los coches son peligrosos. Voda je bezbarvá. Las llaves están en el bolso. Moje přítelkyně je nemocná. Jsem Španěl. Ella está comprando naranjas. ale nejsou Španělky. Židle ve třídě je malá. Tú eres mi hermano. z Německa. Ty jsi ve škole. Moje maminka je z Francie. Můj vlas je světlý. Auta jsou nebezpečná. Pes je na zahradě. Stoly jsou špinavé. español. Moje hlava není velká. Mi amiga está enferma. Tú estás en la escuela. La televisión está el la sala. Mi mamita es de Francia. 7 . Okno je otevřené. Televizor je v sále. Sešity jsou na psaní. Mi cabeza está cansada. Los bolis y los lapices están Propisky i tužky jsou na stole. pero no son españolas. La ventana está abierta. Dědové jsou staří. Ony jsou unavené. Kostel je na Malé Straně. El perro está en el jardín. Mi cabeza no es grande. Ellas están en la clase de Jsou na hodině španělštiny. Mi pelo es rubio. La silla de la clase es pequeña. Knihy jsou bílé. Židle ve třídě je roztrhaná. El estudiante es inteligente. Los libros son de color blanco. La iglesia está en Malá Strana. familia. Ty jsi můj bratr. El agua es incolora. Las mesas están sucias.

de la república Checa. přít. El papel y la lista son para Papír a list jsou na psaní.Učebnice španělštiny Lección cuarta El diccionario es un libro. Ella es mi hija. Sloveso ser je složité. Slovník je kniha El verbo ser es difícil. Vy jste v klášteře.2 Nepravidelné sloveso saber (vědět. Telefon není na seznamu.1 Nepravidelné sloveso tener (mít) sloveso tener (mít). El puente de Carlos está Karlův most je v Praze. Ona je moje dcera. Usted está en un monasterio. oznam. přít. čas. způsob yo sé vím nosotros sebemos víme tú sabes víš vosotros sabéis víte él sabe ví ellos saben vědí 8 . Nosotros estamos Jsme z Česka. znát) sloveso saber (vědět). Jste velmi dobří. en Praga. El teléfono no está en la lista. umět. Sloveso estar je jednoduché. escribir. čas. způsob yo tengo mám nosotros tenemos máme tú tienes máš vosotros tenéis máte él tiene má ellos tienen mají 4. El verbo ser es fácil. Ustedes son muy buenos. oznam. 4 Lección cuarta 4.

Yo trabajo en una tienda Pracuji v obchodě s českým de cristal checo.Učebnice španělštiny Lección cuarta 4.5 Překlad ¿Qué es esto? Co to je? Él no sabe cómo se llama Neví. 4. Jsem v domácnosti. Jsem učitelka. španělštiny. jak se jmenuje profesor el profesor del español. 9 . Yo trabajo Jsem pracující. Jsem student. Yo soy una vendedora en una Jsem prodavačka v galerii. Pracuji v galerii.4 Rozhovor ¿Qué eres? Jaké je tvoje zaměstnání? Yo soy un estudiante.3 Tázací příslovce příslovce ¿Qué? Co? ¿Quién? Kdo? ¿Cuándo? Kdy? ¿Dónde? Kde? ¿Cómo? Jak? ¿Por qué? Proč? Pozor na slovo porque. 4. Yo trabajo en una galería. Pracuji v galerii. Yo soy ama de casa. které znamená protože. Yo soy maestra. en la galería. křišťálem. galería. Yo soy trabajadora.

Este test es muy facíl. Una pizarra es el lugar dónde Tabule je místo pro psaní. Nosotros estamos con nuestros Jsme s našimi dědy. Los amigos de mis amigos son Přátelé mých přátel jsou moji mis amigos. originales. abuelos. Tento test je velmi snadný. Člověk je živočich. Unos libros están allí. Pondělí jsou velmi nudná. Je v bílém automobilu. El español es una lengua latina. ¿Sabes qué número está escrito Víš. jaké číslo je toto? 10 .6 Test Yo estoy en un coche. Tus amigos están un poco Tví přátelé jsou málo smutní. La tía de Juan está enferma. La madre de tus madre Matka tvojí matky je tvoje es tu abuela. babička. 4. Unos trenes están Několik vlaků je ve stanici. Některé knihy jsou tam. Siete y siete es catorce.Učebnice španělštiny Lección cuarta Yo tengo cuatro hijos. Nuestros nombres son los mas Naše jména jsou ale originální. jaké číslo je napsáno en la pared? na stěně? ¿Sabes qué número es este? Víš. Mi amigo español es de León. escribimos. Můj španělský přítel je z Leónu. přátelé. en la estación. ¿Cómo se está aquí? Jak je zde? Los lunes son muy aburridos. tristes. Jsem v automobilu. Španělština je románský jazyk. Un hombre es un animal. Sedm a sedm je čtrnáct. Janova teta je nemocná. Mám čtyři děti. Él está en el coche blanco.

Stůl je ze dřeva.1 Nepravidelné sloveso ver (vidět) sloveso ver (vidět). způsob yo veo vidím nosotros vemos vidíme tú ves vidíš vosotros veis vidíte él ve vidí ellos ven vidí 11 . Usted es un buen profesor. Toto je předpředposlední věta. Hrají na klavír. ¿Está frío? Je chladno? 5 Lección quinta 5. El bolso está lleno de cosas. español. Vy jste dobrý profesor. pero están ale učíte se málo. Ellos están tocando el piano. ale není čistý. přít. německé. aprendiendo poco. Taška je plná věcí. Tato je zde. Ustedes están en clase de Jste na hodině španělštiny. oznam. La mesa es de madera. El cuaderno está roto. Esta es la antepenúltima frase. čas. pero ella no está limpia.Učebnice španělštiny Lección quinta Las clases de español son cómo Hodiny španělštiny jsou jako ty las de alemán. Sešit je roztrhaný. Esta es aquí.

Crees que aquí hay estudiantes. třídy. na. Gracias. Děkuji. zkracuje se na al (a + el). způsob yo leo čtu nosotros leemos čteme tú lees čteš vosotros leeís čtete él lee čte ellos leen čtou 5. slovesa 3. čas. že zde jsou studenti. Myslíš. oznam. 12 .4 Překlad Yo bebo agua. v) následuje člen el . De nada. Ona žije daleko od školy. Není zač. u. Ella vive lejos de la escuela. Piji vodu. Pokud po předložce a (do. Porque tiene sed.Učebnice španělštiny Lección quinta 5. Protože má žízeň.2 Sloveso leer (číst) sloveso leer (číst). přítomný čas. oznamovací způsob yo escrib + o píši nosotros escrib + imos píšeme tú escrib + es píšeš vosotros escrib + ís píšete él escrib + e píše ellos escrib + en píší 5.3 Slovesa třetí třídy Na příkladu slovesa escribir (psát) si ukážeme časování sloves třetí třídy. ¿Por qué lees un libro? Proč čteš knihu? Porque tengo el libro. Piji vodu z láhve. Protože mám knihu. přít. k. Bebo agua de la botella.

5 Části dne části dne por la mañana dopoledne por la tarde odpoledne por la noche v noci a mediodía v poledne a medianoche o půlnoci 6 Lección sexta 6. jedno 2 dos dva.Učebnice španělštiny Lección sexta ¿De quién? Od koho? ¿En qué? V čem? ¿Con quién? S kým? 5.1 Čísla číslo španělský výraz český překlad 0 cero nula 1 uno. una jeden. jedna. dvě 3 tres tři 4 cuatro čtyři 5 cinco pět 6 seis šest 7 siete sedm 8 ocho osm 9 nueve devět 13 . dvě.

40 cuarenta čtyřicet 50 cincuenta padesát 60 sesenta šedesát 70 setenta sedmdesát 80 ochenta osmdesát 90 noventa devadesát 14 . 30 treinta třicet 31 treinta y uno.. ventiuna dvacet jedna 22 veintidós dvacet dva 23 veintitrés dvacet tři . una třicet jedna 32 treinta y dos třicet dva 33 treinta y tres třicet tři ....Učebnice španělštiny Lección sexta číslo španělský výraz český překlad 10 diez deset 11 once jedenáct 12 doce dvanáct 13 trece třináct 14 catorce čtrnáct 15 quince patnáct 16 dieciséis šestnáct 17 diecisiete sedmnáce 18 dieciocho osmnáct 19 diecinueve devatenáct 20 veinte dvacet 21 veintiuno.

2 Colores (barvy) základní barvy amarillo žlutá azul modrá blanco bílá negro černá rojo červená verde zelená 15 .. jedna.. una sto jeden. 200 doscientos dvě stě 300 trescientos tři sta 400 cuatrocientos čtyři sta 500 quinientos pět set 600 seiscientos šest set 700 setecientos sedm set 800 ochocientos osm set 900 novecientos devět set 1000 mil tisíc 106 millón milion 6.Učebnice španělštiny Lección sexta číslo španělský výraz český překlad 100 cien sto 101 ciento uno. jedno 102 ciento dos sto dva 103 ciento tres sto tři .

Once menos veinte. Donce menos dos. Son las dos y cinco. Son las tres y quince. Diez y cuarto. Jsou dvě hodiny. Diez y media. Tři čtvrtě na dvě. Dvě hodiny ráno. doplnění části dne de la mañana ráno. Nueve menos diez. Deset patnáct. části hodiny cuarto čtvrt media půl menos cuarto tři čtvrtě Diez y quince. Deset čtyřicet.Učebnice španělštiny Lección séptima 7 Lección séptima 7. Dos menos cuarto. Son las dos. Je přesně dvanáct hodin. Půl jedenácté. Je jedna hodina. Čtvrt na jedenáct. Jsou dvě hodiny a pět minut. dopoledne de la tarde odpoledne de la noche v noci Dos de la mañana. 16 . Jedenáct padesát osm. Son las donce en punto. Jsou tři hodiny a patnáct minut.1 Hodiny ¿Qué hora es? Kolik je hodin? Es la una. Za deset minut devět.

3 Preposición (předložky) Ve španělštině neexistují pády. hasta. y cuatro. Dieciséis menos seis son diez. sedm. Nahrazují se pomocí předložek. pádem. Treinta por tres es igual Třicet krát tři je rovno noventa. ante Předložka ante znamená před. 17 . Yo voy al cine. napřed. Nejpo- užívanější předložky jsou: a. V následujících odstavcích si je popíšeme. Také se používá s českým 3. Šestnáct minus šest je deset. para.2 Základní matematické operace operátory más plus menos minus por krát Treinta y cuatro más tres son Třicet čtyři plus tři je třicet treinta y siete. en. ante. según.Učebnice španělštiny Lección séptima 7. devadesáti. Ocho por ocho son sesenta Osm krát osm je šedesát čtyři. Já jdu do kina. 7. a Předložka a znamená k a do (ukazuje směr). por. entre. contra. sin. con. de. desde.

contra Předložka contra znamená proti nebo vůči. Používá se s českým 6. Jdu z Prahy do Brna. para Předložka para znamená pro. 18 . pádem. ale vždy jako tyto dvojice. Estamos con nuestro amigo. Je v Praze.Učebnice španělštiny Lección séptima con Předložka con znamená s. Voy de Praga a Brno. někdy do. Místo předložek a a de se mohou použít desde a hasta se stejným významem. Él está en Praga. Jdu z Prahy do Brna. Používá se s českým 7. Je s knihou v ruce. pádem. de Předložka de znamená z a od. en Předložka en znamená v a na. Está con el libro en la mano. Jsme s naším přítelem. Voy deste Praga hasta Brno.

Agua sin gas. según Předložka según znamená podle. La tiza está en la mesa. sin Předložka sin znamená bez. Jdu k tobě. Según la televisión hoy es Podle televize je dnes úterý. Voy a tu casa. sobre Předložka sobre znamená na a také o. 7. 19 . La tiza está sobre la mesa. Está sobre la silla. Voda bez bublinek.4 Překlad Vamos a casa de abuela. Jdeme k babičce. Krída je na stole. tras Předložka tras znamená za.Učebnice španělštiny Lección séptima por Předložka por znamená kvůli a dále se používá v trpném rodě a pro vyjádření příčiny. Krída je na stole. dle. martes. Je na židli.

Existuje několik výjimek: výjimky u slovesa ir de excursión na výlet de vacaciones na prázdniny de paseo na procházku 20 . Nastupuji do vlaku. způsob yo voy jdu nosotros vamos jdeme tú vas jdeš vosotros vais jdete él va jde ellos van jdou 8 Lección octava 8. čas. vstoupit salir vyjít.1 Slovesa popisující pohyb slovesa popisující pohyb bajar sestoupit.5 Nepravidelné sloveso ir (jít) sloveso ir (jít). jít ven. Vystupuji z auta. nastoupit entrar vejít.Učebnice španělštiny Lección octava 7. jít dovnitř. vystoupit subir vystoupit (nahoru). oznam. odejít Bajo del coche. Sloveso ir (jít) se používá s předložkou a. Subo al tren. přít.

způsob yo salgo vyjdu nosotros salimos vyjdeme tú sales vyjdeš vosotros salís vyjdete él sale vyjde ellos salen vyjdou 8. Estoy aquí hasta las once.2 Nepravidelné sloveso salir (vyjít) sloveso salir (vyjít). Lístek na fotbal. ¿Dónde está la entrada Kde je vstup do kláštera? del monasterio? La entrada del monasterio está Vstup do kláštera je napravo. Jdeme napsat dopis.4 Překlad Entrada para futbol. pádě conmigo se mmou con nosotros s námi contigo s tebou con vosotros s vámi con él s ním con ellos s nimi 8. a la derecha.3 Osobní zájmena v 7.Učebnice španělštiny Lección octava 8. Voy a hablar contigo. Estoy aquí de (desde) las cinco Jsem zde od pěti do jedenácti. 21 . Voy a abrir la puerta. jdeme do al cine. Jdu mluvit s tebou. No vamos de paseo. a (hasta) las once. vamos Nejdeme na procházku. pádě osobní zájmena v 7. oznam. přít. čas. Jdu otevřít dveře. Jsem zde do jedenácti. kina. Salida del monasterio. Vamos a escribir la carta. Východ z kláštera.

Škola je otevřena do pěti. Voy a llamar a la puerta. Voy a tocar al timbre. Esto es para tu madre. El libro es para el señor Kniha je pro pana učitele. Voy a llamar al ascensor. Yo tomo cerveza. Dám si vodu s bublinkami. Voy al teatro de las cinco. a Praga. Sin libros no leemos. Jdu do divadla od pěti. Děkuji za zavření okna.Učebnice španělštiny Lección octava Voy a llamar por teléfono Jdeme zatelefonovat do Prahy. Bez knih nečteme. ¿En quién? U koho? Gracias por cerrar la ventana. Jdeme zazvonit na zvonek. Jdeme přivolat výtah. Voy a llamar al timbre. o čem mluvíte. 22 . Nehledám nic. ¿Sabes sobre qué hablamos? Víš. Dáme si čaj. Vamos en el coche. ¿Por qué no tomas nada? Proč si nic nedáš? No busco nada. o čem mluvíme? No sé sobre que hablais. Jdeme zazvonit na zvonek. Nevím. Mluvíme o knize. Hablamos sobre el libro. Toto je pro tvou matku. Jedeme v autě. Já si dám pivo. Tomo agua con gas. Jsem zde kvůli knize. Jdeme s přáteli do kina. Tomamos té. La escuela abre a las cinco. Vamos con los amigos al cine. profesor. Estoy aquí por el libro. Jdeme zaklepat na dveře.

Mediamañana es las once.1 Jednotky času jednotky času el segundo sekunda el minuto minuta la hora hodina el día den la semana týden el mes měsíc el año rok el siglo století ¿Cuántos días tiene un año? Kolik dní má rok? Un año tiene trescientos Rok má tři sta šedesát pět dní. Je mi dvacet čtyři let. ¿Cuántos años tienes? Kolik je ti let? Tengo veinticuatro años. sesenta y cinco días. años. 23 . ¿Cuántos meses tiene un año? Kolik měsíců má rok? Un año tiene donce meses.Učebnice španělštiny Lección novena 9 Lección novena 9. Mediatarde es desde las cuarto hasta las cinco. Rok má dvanáct měsíců. ¿Cuántos años son cinco siglos? Kolik let je pět století? Cinco ciglos son quinientos Pět století je pět set let.

9. Stojím naproti dveřím. metry.2 Skupinové předložky skupinové předložky debajo de pod delante de před detrás de za encima de na. Estoy enfrente de la puerta. ¿Qué hay encima de tu? Co je nad tebou? ¿Qué hay debajo de la mesa? Co je pod stolem? De Adriana a Jarda hay dos Od Adriany k Jardovi jsou dva metros. nad a la derecha napravo a la izquierda nalevo enfrente de naproti al lado de u. Napravo je Adriana. Přede mnou je kniha.3 Jednoduché tvary pravidelných sloves infinitivo gerundio participio -ar -ando -ado -er. vedle ¿Quién está delante de mí? Kdo je přede mnou? ¿Qué hay delante de mí? Co je přede mnou? Delante de mí hay un libro. ¿Quién está a la (mi) derecha? Kdo je napravo? A la (mi) derecha esta Adriana.Učebnice španělštiny Lección novena 9. -ir -ierdo -ido 24 .

způsob yo digo říkám nosotros decimos říkáme tú dices říkáš vosotros decís říkáte él dice říká ellos dicen říkají 9.5 Nepravidelné sloveso hacer (dělat) sloveso hacer (dělat). způsob yo hago dělám nosotros hacemos děláme tú haces děláš vosotros haceís děláte él hace dělá ellos hacen dělají 9. ¿De quién? Čí? Un momento.Učebnice španělštiny Lección novena 9. čas. Aquí no hay cinco ventanas. Aquí no hay puerta. 9. Moment.4 Nepravidelné sloveso decir (říkat) sloveso decir (říkat). kde je voda. oznam.6 Fráze Tampoco. Zde nejsou veliké dveře. přít. Tanto. Tolik. pět oken. Také ne. Zde nejsou dveře. Tak málo.7 Překlad ¿Cuántas sillas hay en la clase? Kolik židlí je ve třídě? No sé donde hay agua. ¿Hay libros en la mesa? Jsou knihy na stole? 25 . oznam. Nevím. Zde není pět oken. čas. Tan poco. zde je dvacet aquí hay veinticinco ventanas. přít. Aquí no está la puerta grande.

Malá Strana je v Praze. Na stole jsou španělské españoles. en el mundo. . ¿Sabes el nombre Znáš jména kontinentů? de los continentes? Los continentes se llaman. La bolsa está en la silla. La república Checa está Česká republika je na Zemi. Telefon je v kabelce. kolik aut je v ulici en la calle Josefská. Židle je v klášteře. ¿Cuántos coches hay en la calle Kolik aut je v ulici Josefská? Josefská? No sé cuantos coches hay Nevím. La silla está en el monasterio. continentes. Kabelka je na židli. knihy. .Učebnice španělštiny Lección novena Sí. ¿Cuántos continentes hay Kolik světadílů je na světě? en el mundo? En el mundo hay cinco Na světě je pět světadílů. 26 . Strana. Kontinenty se jmenují. En la mesa están los libros Ano. El monasterio está en Malá Klášter je na Malé Straně. Praga está en la república Praha je v České republice. Checa. Malá Strana está en Praga. . ¿De quién es el teléfono? Čí je telefon? El teléfono está en la bolsa. Josefská. .

Jdu k tobě. él ellos Estoy aquí sin él.2 Přivlastňovací zájmena nesamostatná osoba jednotné číslo množné číslo mi nuestro(a) 1. Jsem zde bez něho. Stojí naproti mě. tus vuestros(as) su su 3. Píše nám. Habla a mí. Je mezi námi. 10. sus sus 27 .1 Osobní zájmena v 1.–6. Mluví s tebou.Učebnice španělštiny Lección décima 10 Lección décima 10. Habla contigo. Mluví sám se sebou. mis nuestros(as) tu vuestro(a) 2. mí nosotros 2. Voy a ti. Habla consigo. pádě osoba jednotné číslo množné číslo 1. ti vosotros 3. Está enfrente de mí. Escribe a nosostros. Mluví na mě. Está entre nosotros.

Na stole je kniha. osobě rod životný neživotný masculino le lo femenino le la En la mesa está el libro. Le voy a dar un regalo. Má jí pod bradou. ¿Dónde compras la agua? Kde koupíš vodu? La compro en la tienda. Kupuji ji v obchodě. Jsou v mém domě. Jarda je ve třídě.3 Nepřízvučná osobní zájmena ve 3. ¿Dónde tiene el sillón? Kde má křeslo? Lo tengo en el salón. Jarda está en clase. ¿Dónde venden el periódico? Kde prodávají noviny. Lo es limpio. Prodávají je v trafice. Je čistá. ¿Dónde tienes la puerta? Kde máš dveře? La tengo en mi casa. Mám ruku na stole. (hay una silla). Je v salóně. ¿Dónde la tienes ahora? Kde jí máš teď? ¿Dónde la tiene Jarda? Kde jí má Jarda? La tiene en la cabeza. 28 . Je špinavá.Učebnice španělštiny Lección décima A mi derecha está la silla Po mé pravici je židle. Lo es manchado. Tengo la mano en la mesa. En libro está en la mesa. Kniha je na stole. 10. Jdu k němu dát mu dárek. Lo venden en el estanco. Jdu mu dát dárek. A él le voy a dar un regalo.

způsob yo puedo mohu nosotros podemos můžeme tú puedes můžeš vosotros podéis můžete él puede může ellos pueden můžou 10. 10. čas.4 Preposición (předložky) dentro de Předložka dentro de znamená uvnitř a pokud mluvíme o čase za. oznam. oznam. způsob yo doy dávám nosotros damos dáváme tú das dáváš vosotros dais dáváte él da dává ellos dan dávají 10. přít.6 Nepravidelné sloveso poder (moci) sloveso poder (moci).7 Fráze ¿En qué? Ve které? ¡Ay de mí! Běda mi! 29 . Za hodinu. entre Předložka entre znamená mezi. přít.Učebnice španělštiny Lección décima 10. čas. terminamos la clase. Dentro de media hora Za půl hodiny končíme hodinu.5 Nepravidelné sloveso dar (dávat) sloveso dar (dávat). Dentro de una hora.

¿Cual es la diferencia entre Jaký je rozdíl mezi prackama patas y piernas? a nohama? Las animales tienen patas. Je blízko nemocnice.8 Překlad ¿En qué calle está el hospital Ve které ulici je nemocnice de la calle en que vive Lenka? z ulice ve které žije Lenka? El hospital está en la calle Nemocnice je na hlavní ulici. Está cerca del hospital. ¿Quién vive en la calle Kdo žije na hlavní ulici? principal? En la calle principal vive Lenka. ¿Qué hay en los hospitales? Co je v nemocnicích? En los hospitales hay enfermos V nemocnicích jsou pacienti. nohy.Učebnice španělštiny Lección décima ¡Pobre de mí! Běda mi! 10. Na hlavní ulici žije Lenka. tengo piernas. Nemám pracky. Aquí están las piernas de los Zde jsou nohy studentů estudiantes de español. (están los enfermos). Nohou je dvákrát lidí. ¿Por qué vive cerca? Proč žije blízko? Porque vive en la calle principal Protože žije na hlavní ulici a tam y allí está el hospital (hay un je nemocnice. principal. ¿Sabes cuántos casos tenemos Víš kolik pádů máme ve en español? španělštině? 30 . hospital). ¿Cuántas patas tienes tu? Kolik máš pracek? No tengo patas. ale lidé mají las personas tenemos piernas. španělštiny. mám nohy. ¿Cuantás piernas hay aquí? Kolik nohou je zde? Piernas hay dos por personas. pero Zvířata mají pracky.

originales. Bez tebe nemluvím s nimi. la case de ellos. Nuestra camisa es verde. Enfrente del restaurante Naproti restauraci pracuje jeho trabaja su abuela. En un bar tomamos cerveza V hospodě pijeme pivo s našimi con nosotros amigos přáteli z Německa. konzervatoři v Praze. babička. Naše košile je zelená. Esto es para mi amigo Toto je pro mého přítele z Anglie.1 Opakování Nuestra madre es vendedora. Su casa. Pod klavírem je moje tužka. de Inglaterra. Tomáše s lidmi. Jejich dům nemá obývací pokoj. Sin ti no hablo con ellos. Naše matka je prodavačka. Trabajo en santo Tomás con Pracuji u sv. En (sobre) la mesa está Na stole je španělská kniha. Vuestros nombres son muy Vaše jména jsou velmi originální. abuela. Su casa no tiene salón. de cristal. Vamos a casa de nuestra Jdeme k babičce. Su hija toca el piano Její dcera hraje na klavír na en el conservatorio en Praga. vám. Debajo del piano está mi lápiz. de Alemania. Estoy en la clase de español Jsem na hodině španělštiny kvůli por vosotros. kteří nemají domov. el (hay un) libro de español. en Praga. Jejich dům. Trabajo contigo en la fábrica Pracuji s tebou v továrně na sklo. 31 . gente que no tiene casa.Učebnice španělštiny Lección undécima 11 Lección undécima 11. Su coche está en la calle Jeho auto je v ulici v Praze.

3 Nepravidelné loveso querer (chtít) sloveso querer (chtít). Al lado de la escuela venden Vedle školy prodávají svůj dům. zvratná slovesa me llamo jmenuji se nos llamamos jmenujeme se te llamas jmenuješ se os llamáis menujete se se llama jmenuje se se llaman jmenují se ¿Cómo se llamas? Jak se jmenuješ? Me llamo Jarda. oznam. Měj se. su casa.Učebnice španělštiny Lección undécima Su tele está en la casa dónde Jejich televize je v domě. čas. způsob yo quiero chci nosotros queremos chceme tú quieres chceš vosotros queréis chcete él quiere chce ellos quieren chtějí 32 . Pojď me. Jmenuji se Jarda. 11. přít. 11.2 Zvratná slovesa Na příkladu slovesa llamarse (jmenovat se) si ukážeme časování zvrat- ných sloves. kde ji la arreglan. opravují. Te vas. Nos vamos.

způsob yo vengo přijdu nosotros venimos přijdeme tú vienes přijdeš vosotros venís přijdete él viene přijde ellos vienen přijdou 11. ¿Cuántos libros de español hay Kolik španělských knih je na en la mesa? stole? ¿Quién está enfrente de ti? Kdo je před tebou? Enfrente de mí está Adriana. následující měsíc má třicet y un días.5 Překlad ¿Qué tienes encima Co máš nad svojí hlavou? de tu cabeza? Encima de mi cabeza tengo Nad svojí hlavou mám světlo. jeden den. la luz. ¿Qué hay debajo de la mesa? Co je pod stolem? Debajo de la mesa hay piernas Pod stolem jsou nohy i nohy. aun patas. piernas. mis dos) Mám dvě (moje. přít. ¿Por dónde vas a tu casa? Kudy jdeš domů? ¿Por dónde va el tranvía? Kudy jede tramvaj? 33 . sé hablar con vosotros. mis.Učebnice španělštiny Lección undécima 11. Tengo dos (los.4 Nepravidelné loveso venir (přijít) sloveso venir (přijít). moje dvě) nohy. ¿Sabes cuántos días tiene Víš. čas. Přede mnou je Adriana. dokáži s vámi mluvit. ¿Sabes hablar con nosotros? Dokážeš s námi mluvit? Sí. oznam. kolik dní má následující el mes próximo? měsíc? Sí. el mes próximo tiene treinta Ano. Po mojí pravici je Světlana. Ano. ¿Quién está a tu derecha? Kdo je po tvojí pravici? A mi derecha está Světlana.

¿Por dónde vives? Kde žiješ? Por Malá Strana. V Josefské ulici (přesně).2 Ukazovací zájmena podle vzdálenosti rod blízko opodál daleko este(os) ese(os) aquel(los) mužský ten (tito) tamten (tamti) tamten (tamti) 34 . Vive cerca del puente de Carlos. Na Malé straně (obecně). 12 Lección duodécima 12. ¿Por dónde estás? Kde jsi? Estoy por Malá Strana. después por el puente. Cerce de la cárcel de Pankrác. montaña blanca. ¿Dónde vives? Kde žiješ? v En la calle Josefská. Na jedné straně do Hostivaře. ¿Hasta dónde va el tranvía Kam jede tramvaj dvacet dva? veintidós? Por una parte hasta Hostivař. .1 Příslovce místa podle vzdálenosti vzdálenost aquí ahí allí zde tam daleko 12. Jsem na Malé Straně. na por otra parte hasta la druhé straně na Bílou horu. dále přes most.Učebnice španělštiny Lección duodécima El tranvía va por Malá Strana. Blízko Pankrácké věznice. . Tramvaj jede přes Malou Stranu. . . Žiji nedaleko Karlova mostu.

fuera de Předložka fuera de znamená venku. vedle. mimo.4 Překlad ¿Quién está a tu derecha? Kdo je po tvoji pravici? A mi derecha está Ivana.3 Preposición (předložky) después de Předložka después de znamená po nebo za. dentro de Předložka dentro de znamená uvnitř. ¿Cómo te llamas? Jak se jmenuješ? Me llamo Ivana. při. las pies. Debajo de la mesa tengo Pod stolem mám chodidla. Na stole mám svoji knihu. 12. Po moji pravici je Ivana. Jmenuji se Ivana.Učebnice španělštiny Lección duodécima rod blízko opodál daleko esta(s) esa(s) aquella(s) ženský ta (tyto) tamta (tamty) tamta (tamty) esto(s) eso(s) aquello(s) neuřčitý onen onen onen 12. En la mesa tengo mi libro. junto a Předložka junto a znamená u. 35 .

Esto está bien. co je nad klavírem? del piano? Eso que hay encima del piano To. hay un cuadro ¿Qué es esto? Co je to? (jsem blízko) Aquello es el cuadro. co je u dveří? de la puerta? Eso que hay al lado To. Na stěně je dekorace. Tamto je obraz. de la puerta es perchero. kdo je po levici Ivany? a la izquierda de Ivana? Esa que está a la izquierda Tamta. je Světlana. Tengo el diccionario en la mesa. 36 . Eso hay la decoración. Estas dos estudiantes tienen Tamty dvě studentky mají své sus los abrigos. Na stěně je papír. A mi derecha no hay nada. Mám slovník na stole.Učebnice španělštiny Lección duodécima Voy de paseo por (con) parque Jdu na procházku parkem se con mi amiga. kabáty. svojí přítelkyní. (jsem daleko) ¿Qué es esto que hay Co je toto. Po mé pravici nic neni. ¿Qué es eso que hay encima Co je to. je věšák. Al lado de la ventana hay U okna je nápis. co je nad klavírem. která je po levici Ivany. co je u dveří. un letrero. Uprostřed je křída. co je na stěně? en la pared? En la pared hay un papel. co je nad stolem? de la mesa? ¿Quién está después de ti? Kdo je po tobě? ¿Qué es eso que hay al lado Co je to. de Ivana esta Světlana. ¿Qué es eso que hay encima Co je to. ¿Qué hay en el medio Co je uprostřed stolu? de la mesa? En el medio hay una tiza. ¿Quién es esta que está Kdo je to. je obraz. To je dobré.

Lepím známku na dopis. es la noche vieja.12.12.12.Učebnice španělštiny Lección Decimotercera Fuera de la casa hace frío. Mimo dům je zima.12. 12. je silvestrovská noc. Nový rok. je Štědrý den. es 5. Pongo la tiza aquí. věci.12. Un poco mucho. 24.5 Fráze Poco a poco.1. Yo estoy junto a Adriana. Zapínám televizi.12. Pokládám ruku na stůl. Pongo la tele. Dentro del bolso están mis Uvnitř kabelky jsou moje osobní cosas personales. 12. do 24. El día 31. Jsem u Adriany. hasta el día 7. 37 .12. El día 24. El día de Los trés Reyes Magos Tři králové jsou 5. Ironicky velmi málo.12.12. Pokládám sem křídu. 7. Pongo el sello en la carta.1 Překlad Pongo la mano en la mesa. Vánoce jsou 25. Las Navidades son desde el día Vánoční doba je od 24. nový život. postupě. Pozvolna.6 La Navidad (vánoce) ¿Qué día es el día de Navidad? Který den jsou vánoce? El día de Navidad es 25. 31. Un poco mucho. Voy a poner la mesa.1. es Nochebuena.12. 13 Lección Decimotercera 13. Jdu prostřít stůl.

Učebnice španělštiny Lección Decimotercera

Ponemos nuestros nombres Napíšeme naše jména do sešitu.
en el cuaderno.
Me pones un café. Přines mi kávu.
Te pongo un café. Přinesu ti kávu.
¿Qué te pongo? Co ti dám?
¿Qué os pongo? Co vám dám?
¿Qué tomaís? Co si dáte?
¿Cuando hace frío que nos Když je zima, co si dáme na
ponemos en la cabeza? hlavu?
Me pongo un gorro. Vezmu si čepici.
Adriana tiene frío y se pone Adrianě je zima a obléká si
el abrigo. kabát.
¿Quien está a tu derecha, Kdo je po tvojí pravici, Ildigo?
Ildico?
¿Qué hay encima de la mesa? Co je na stole?
Encima de la mesa hay muchos Na stole je mnoho knih.
libros.
¿Quien está delante de ti? Kdo je před tebou?
Delante de mí está la puerta. Přede mnou jsou dveře.
¿Qué hay fuera de la clase? Co je mimo učebnu?
Fuera de la clase hace frío. Mimo učebnu je zima.
¿Qué hay enfrente del Co je před klášterem?
monasterio.?
Enfrente del monasterio hay Před klášterem je ulice.
una calle.
¿Qué calle? Jaká ulice.
¿Quién está al lado Kdo je vedle Světlany?
de Světlana?
¿Qué hay en medio de la mesa? Co je uprostřed stolu?
En medio de la mesa hay Uprostřed stolu je cukřenka.
una copa con azúcar.
¿Cuantos kilómetros hay desde Kolik kilometrů je od tvého domu
tu casa hasta el monasterio? do kláštera?

38

Učebnice španělštiny Lección Decimotercera

13.2 Fráze
Por favor. Prosím.
Hace frío. Je zima.
Hace calor. Je teplo.
Tengo frío. Je mi zima.

13.3 Slovesa se změnou kmenové samohlásky v dvoj-
hlásku
Řada sloves zakončených na -ar a -er , která mají v kmeni e nebo o,
mění v přítoném čase oznamovacího způsoby v přízvučných slabikách
toto e na ie. Ke změně nedochází v 1. a 2. osobě množného čísla. Kon-
covky jsou pravidelné.

Na příkladu slovesa pensar (myslet) si ukážeme časování těchto sloves.

sloveso pensar (myslet), přít. čas, oznam. způsob
yo pienso myslím nosotros pensamos myslíme
tú piensas myslíš vosotros pensáis myslíte
él piensa myslí ellos piensan myslí

Pienso en ti. Myslím na tebe.
Pensamos en los vacaciones. Myslíme na dovolenou.
Piensa que hace frío. Myslí, že je zima.
No pienso en nada. Nemyslím na nic.
Vosotros pensáis en la escuela. Vy myslíte na školu.
Pensamos que no tienes razón. Myslíme, že nemáš pravdu.
No piensa, que hoy hace un día Nemyslí, že dnes je pěkný den.
bueno.
¿Quién gobierna en la Kdo vládne v České republice?
República Checa?

39

Učebnice španělštiny Lección decimocuarta

En nuestra república gobierna V naší republice vládne vláda.
el gobierno.
¿Que partido se gobierna? Která strana vládne?
Los socialistas. Socialisté.
No voy a la política. Nejdu do politiky.
Porque no me gusta la política. Protože nemám rád politiku.
Quiero hablar contigo. Chci mluvit s tebou.
Quiero trabajar aquí. Chci pracovat zde.
Te quiero. Mám tě rád.
Quiero pensar en ti. Chci myslet na tebe.
Pienso en ti. Myslím na tebe.
Quiero a mi madre. Mám rád svou matku.
Quiero escribir una carta. Chci napsat dopis.
No quiero hablar contigo. Nechci mluvit s tebou.
Quiero a mi familia. Mám rád svou rodinu.
Quiero terminar la clase. Chci skončit hodinu.
Quiero escribirte. Chci ti napsat.
Te quiero escribir. Chci ti napsat.

13.4 Předložky
en medio
Předložka en medio znamená uprostřed nebo doprostřed.

14 Lección decimocuarta
14.1 Presente contínuo (přítomný čas průběhový)
Vyjadřuje děje právě probíhající a tvoří se:

Sloveso estar v přítomném čase + přítomné gerundio.

40

se -i.na -u-. jet dále 41 . poslouchat construír construyendo stavět Obdobně se mění -o. -ir . upadnout oír oyendo slyšet. gerundio přítomné se tvoří pomocí přípony: koncovka přípona příklad -ar -ando hablando -er -ierdo veniendo -ir -ierdo escribiendo U sloves končících na -er .: infinitivo gerundio překlad reír riendo smát se seguír siguiendo sledovat. jejichž infinitivní kmen končí na sa- mohlásku.: infinitivo gerundio překlad dormir durmiendo spát A dále se mění -e. např.v koncovce gerundia mění na -y-. např.Učebnice španělštiny Lección decimocuarta Ve španělštině je gerundio (přechodník) častý.na -i-.: infinitivo gerundio překlad leer leyendo číst creer creyendo věřit. myslet caer cayendo padnout. např.

Sedám si. Sněží. Píšeme. Prší. 42 . Estoy pensando. Estoy llamando por teléfono. No estoy haciendo nada. Koukám na tebe. obsluhovat divertir divirtierto bavit preferir prefiriendo upřednostňovat venir viedno přijít decir diciendo říci 14. Píše do sešitu. U výrazů tvořených dvěma slovesy stojí zvratné zájmeno před prvním nebo za druhým slovesem – ne mezi slovesy! Me estoy sentando. Está lloviendo. Estoy iendo a mi casa. Está escribiendo en el cuaderno. ¿Qué estamos haciendo? Co děláme? Estamos escribiendo. Telefonuji.Učebnice španělštiny Lección decimocuarta infinitivo gerundio překlad pedir pidiendo poručit si. Jdu domů. Nedělám nic. objednat si despedir despidiendo doprovodit vestir vistiendo obléknout se servir sirviendo sloužit. Estoy mirandote. Está nevando.2 Postavení zvratných zájmen ve větě Zpravidla před sloveso: ella se lava (myje se). Přemýšlím.

15 Lección decimoquinta 15. ¿Qué podemos hacer si Co můžeme dělat. Můžeme si vzít kabáty. Nemyslím na nic. kterým není no tenemos frío. Por lo menos somos los dos que Alespoň jsme dva. Ella no está pensando en nada.Učebnice španělštiny Lección decimoquinta 14. zima. kterým není tenemos frío? zima? Yo te piso. Šlápnu na tebe (ti na nohu). ¿Cuantos centímetros de nieve Kolik centrimetrů sněhu je na hay en la calle? ulici? ¿En qué estás pensando? Na co myslíš? Yo no estoy pensando en nada. Nemyslí na nic. Sníh je bílý.1 Meses del año měsíce enero leden febrero únor marzo březen abril duben mayo květen junio červen julio červenec agosto srpen 43 . když je nám tenemos frío? zima? Nos podemos poner abrigos.3 Překlad La nieve es blanca. ¿Quien somos los dos que no Kdo jsme ti dva.

březen. ale nikdy se u nich nepoužívá člen! ¿Qué mes tenemos después de Jaký měsíc máme po lednu? enero? ¿Cuantos son los meses del Kolik je měsíců v roce? año? ¿Qué mes viene después Jaký měsíc přijde po březnu? marzo? Después del marzo viene abril. únor. ¿En qué mes tienes vacaciones? Ve kterém měsíci máš dovolenou? En último mes del año es Poslední měsíc v roce je leden. Šestý měsíc v roce je červen. Rok má dvanáct měsíců. ¿En qué mes es tu cumpleaños? Ve kterém měsíci máš narozeniny? Mi cumpleaños es en Julio. diciembre. leden. Po březnu přijde duben. febrere y marzo. Jsme v lednu. Los meses del año son doce. ¿Cuáles son los tres primeros Jaké jsou první tři měsíce meses del año? v roce? Los tres primeros meses del año První tři měsíce v roce jsou son enero. Své narozeniny mám v červenci.Učebnice španělštiny Lección decimoquinta měsíce setiembre září octubre říjen noviembre listopad diciembre prosinec Všechny měsíce jsou rodu mužského. 44 . El sexto mes del año es Junio. ¿En qué mes estamos? Ve kterém jsme měsíci? Estamos en enero.

je toto zachováno i v rozkazu. třída tú -a -e -e nosotros -ad -ed -id Pokud dochází ke změnám hlásek.: infinitivo imperativo překlad pensar piensa piensad myslet entender entiende entiended slyšet Existuje řada výjimek: infinitivo imperativo překlad querer quiere quered chtít ir ve id jít. třída 3. např.2 Imperativo positivo – rozkazovací způsob Rozkazovací způsob v kladném smyslu se tvoří pomocí přípon různých podle třídy slovesa.Učebnice španělštiny Lección decimoquinta 15. třída 2. osoba 1. jed ser sé sed být poner pon poned položit salir sal salid vyjít tener ten tened mít decir di dicid říci estar esta estad být hacer haz haced dělat 45 .

např. píše se dohromady a vynecháva se v množném čísle hláska d . Mám žízeň ¡Sed bueno! Buď hodný! ¡Ponme una cerveza! Přineste mi pivo! ¡Ponte de pie! Postav se! ¡Poneos a estudiar! Začněte studovat! ¡Siéntate! Sedni si! ¡Sentaos! Sedněte si! ¡Cómete todo! Sněz všechno! ¡Despiertate! Probuď se! ¡Cantad para mí! Zazpívej mi! ¡Ve con él! Jdi s ním! ¡Sal de la clase! Vyjdi ze třídy! ¡Ten coraje! Měj odvahu! ¡Cierra la puerta! Zavři dveře! Terminad de salir y entrar.: infinitivo imperativo překlad ponerse ponte poneos položit se sentarse sentate tentaos posadit se levartarse levantate levantaos vstát lavarse lavate lavaos mýt se Tengo sed. 46 .Učebnice španělštiny Lección decimoquinta infinitivo imperativo překlad oir oye oid slyšet ver ve ved vidět Když se jedná o zvratné sloveso. cerrando). Ukončete výstup a nástup. dveře las puertas se cierran (se están se zavírají.

tramvaj. 16 Lección decimosexta 16. Začínat studovat. ve třídě. ¿Qué palabras estás escribiendo Jaká slova píšeš do sešitu? en el cuaderno? ¿Con quién está hablando? S kým mluví? ¿De quién está hablando? O čem mluví? ¿Desde dónde está hablando? Odkud mluví? Světlana está hablando desde Světlana mluví ze svého místa su lugar en la clase.Učebnice španělštiny Lección decimosexta Viaja en metro y en tranvía Jeď metrem a tramvají! 15. Me voy a ver la tele. Tienes mucho tiempo. použiji la tramvía. ¡Diselo! Řekni mu to! ¡Póntelo! Obleč si jí! 47 . kolik mám času. Si tengo mucho tiempo. Právě nespím. Máš mnoho času. cuanto tiempo tengo.1 Nepřízvučná a zvratná zájmena Ve španělštině se spujují nepřízvučná a zvratná zájmena spolu se slo- vesy v rozkazovacím způsobu. Jdu se dívat na televizi. Píši slova. ¿Qué no estás haciendo ahora? Co právě neděláš? No estoy durmiendo. Depende. jede viaja en tramvía. Záleží. tramvají. Ivana si tiene mucho tiempo.3 Překlad Ponerse a estudiar. Jestliže má Ivana dost času. utilizo Jestliže mám dost času. Estoy escribiendo palabras.

Ty jsi prodavačka. Celkem. Quiero ayudarte. ayudarte.2 Překlad ¡Hazme los deberes! Udělej mi úkoly! Yo te ayudo. 17 Lección decimoséptima 17. ¿Me puedes comprar el pan? Můžeš mi koupit chléb? 48 . Tú eres dependienta. Chci ti pomáhat. No tengo tiempo para (de) Nemám čas ti pomáhat.1 Překlad Tú trabajas como dependienta.3 Fráze En total. Pomáhám ti. Pracuješ jako prodavačka. ¡Trabajad más! Pracujte více! ¡Bebed agua! Pijte vodu! ¡Bebed la! Pijte ji! ¡Bebed café! Pijte kávu! ¡Bebed lo! Pijte ji! ¡Cógeme un kilo naranjas! Vezmi mi kilo pomerančů! ¡Cógeos de la mano! Vezměte se za ruce! ¡Pidemela! Požádej mě o ní! 16.Učebnice španělštiny Lección decimoséptima ¡Pónmelo! Přines mi to! ¡Sírvemelo! Posluž mi tím! ¡Cómpratelo! Kup si to! ¡Enséñamelo! Ukaž mi to! 16.

te puedo comprar el pan. décimo desátý 11. séptimo sedmý 8. decimosexto šestnáctý 17. tercero třetí 4. duodécimo dvanáctý 13. mohu ti říci to slova. octavo osmý 9. decimomoveno n. devatenáctý decimonono 49 . mohu ti koupit chléb. quinto pátý 6. puedo decirtela palabra. decimotercero n. Ano. noveno (nono) devátý 10.2 Números ordinales číslo španělský výraz český překlad 1. cuarto čtvrtý 5. segundo druhý 3. decimoquinto patnáctý 16. decimocuarto čtrnáctý 15. undécimo jedenáctý 12. decimoséptimo sedmnáctý 18. primero první 2. ¿Puedes decirme la palabra? Můžeš mi říci to slovo? Sí. sexto šestý 7.Učebnice španělštiny Lección decimoséptima Sí. decimoctavo osmnáctý 19. Ano. třináctý décimo tercero 14. 17.

. centésimo stý 101.1 Překlad ¿Dónde ponemos los guantes? Na co si navlékáme rukavice? Los guantes ponemos Rukavice si navlékáme na ruce. en las manos.. 18 Lección decimoctava 18.Učebnice španělštiny Lección decimoctava číslo španělský výraz český překlad 20. 30. centésimo primero sto prvý . cuadragésimo čtyřicátý 50. milésimo tisící Yo soy la primera. quincuagésimo padesátý 60. vigésimo dvacátý 21. 1000. Já jsem dvacátá pátá. trigésimo třicátý 40.. Jsem poslední. ¿Quién es tercero? Kdo je třetí? Yo soy la vigésima quinta. sexagésimo šedesátý 70. octogésimo osmdesátý 90. vigésimo primero dvacátý první . 50 . Yo soy la última. Ty jsi první. nonagésimo devadesátý 100.. septuagésimo sedmdesátý 80.

Bolí mě tady. ¿Dónde te duelen las manos? Kde tě bolí ruce? Me duele aquí. el libro. Bolí mě hlava. Letím letadlem. Él vuela con destion a Praga. no me duele el cuello pero Ne. No. Nepamatuji se. kde bydlíš. no me duele la cabeza pero Ne. Bolí mě hlava. ¿Cuánto cuesta este libro? Kolik stojí tato kniha? Este libro cuesta quinientas Tato kniha stojí pět set korun. jak se jmenuješ. Vuelo en avión. zamilovaných. nebolí mě hlava. Cuelgo la guante en la pizarra. No recuerdo como voy a casa. Trabajo en el trabajo. Zavěsím rukavici na tabuli. v krku.Učebnice španělštiny Lección decimoctava San Valentin es el patrón Svatý Valentín je patron de los enamorados. ale bolí mě pero me duelen los ojos. coronas. nebolí mě krk. No recuerdo como te llamas. ¿Te duele algo? Bolí tě něco? ¿Qué te duele? Co tě bolí? Me duelen las manos. kde mám knihu. Letí do Prahy. No recuerdo donde vives. No me duele nada. Nebolí mě nic. Sním sen. No recuerdo donde tengo Nepamatuji si. Me duele la cabeza. ale bolí mě me duele la garganta. Pracuji v práci. Sueño el sueño. Te cuento el cuento. nebolí mě ruce. 51 . ale bolí mě me duele el cuello. Nepamatuji si. Nepamatuji si. jak jít domů. ¿Te duele la cabeza? Bolí tě hlava? No. no me duelen las manos Ne. oči. Vyprávím ti pohádku. ¡Compra una muñeca para mi Kup panenku pro moji dceru! hija! Tengo dolor de cabeza. krk. No. Bolí mě ruce.

¿Puedo hablar contigo? Mohu mluvit s tebou? ¿Puedo ir al doctor? Mohu jít k doktorovi? ¿Puedo contar un cuento? Mohu vyprávět pohádku? ¿Puedo acostar me? Mohu jít spát? ¡Ten buen sueño! Měj krásný sen! ¿Puedes escribir tu nombre? Můžeš napsat své jméno? ¿Puedo trabajar aquí? Mohu zde pracovat? ¿Puedo soñar? Mohu snít? Puedes soñar. Zapáchat. Jsem ospalý. ¡Duerme con los angelitos! Spi sladce! 52 . Já jich mám dvacet. no está Můžeš snít.2 Fráze Tengo sueño. Oler bien. Voy en avión. prohibido. Máme je na prstech. Zabalím to do balícího papíru. Lo envuelvo en papel del regalo.Učebnice španělštiny Lección decimoctava Me duele el alma. ¿Cuantas uñas tienes? Kolik máš nehtů? Yo tengo veinte. Vonět. ¿Dónde tenemos las uñas? Kde máme nehty? Las uñas las tenemos Nehty máme na rukou a en las manos y los pies. Bolí mě duše. Oler mal. to není zakázané. Letím letadlem. chodidlech. Las tenemos en los dedos. 18.

Učebnice španělštiny Lección decimonovena 18. ¿Cuánto tiene el tren Jaké má vlak zpoždění? de retraso? Nunca vengo con retraso.1 Los cinco sentidos (pět smyslů) los cinco sentidos el gusto chuť el oído sluch la vista zrak el tacto hmat el olfato čich 19. Nejsem dochvilná. Jdu se spožděním. Jsi ráda přesná. Yo no soy puntual. 53 .2 Překlad Voy con retraso. Te gusta ser puntual.3 Pojmenování prstů pojmenování prstů el pulgar palec el índice ukazovák dedo del corazón prostředník el anular prsteník el menique malík 19 Lección decimonovena 19. Nikdy nepřicházím se spožděním.

Je přesně dvanáct. Sluší ti to. Llueve a cántaros.3 Fráze Llueve a mares. Je velmi teplo. Jdeme na nákupy. Je mi horko (Vařím se). Soy las doce en punto. Hace mucho calor. Většinou. Tienes la sonrisa bonita. 54 . El domingo va a hacer menos V neděli bude patnáct stupňů pod quince grados bajo cero. Soy puntual. 20 Lección vigésima 20. ¿Cuanto cuesta? Kolik stojí? ¿Tienes carnet de conducir? Máš řidičký průkaz? ¿Te gustas conducir despacio Řídíš ráda pomalu nebo rychle? o deprisa? Tenemos el coche con mi Máme vůz s mým manželem. když jsou přesní ti puntuales. Leje jako z konve (moře). Leje jako z konve (džbán). Jdeme nakupovat.1 Překlad Vamos a comprar. Přicházím přesně (včas). 19. ¿Cuánto tienes una reunión Na kolika zchůzkách jseš včas? eres puntual? En general soy puntual. Máš krásný úsměv.Učebnice španělštiny Lección vigésima Me gusto cuando los otros son Mám rád. Te queda muy bien. druzí. nulou. marido. Me cuezco. Vamos de compras. Většinou jsem přesný. En general.

Máme Favorit. Řidičský průkaz. la clase. Dobrá. Tengo ganar de tomar Těším se. že si dám pivo. Carnet de conducir. platí. 21 Lección vigésima primera 21. Sám se sebou. až budu zdravý.Učebnice španělštiny Lección vigésima primera ¿Qué coche tenéis? Jaký vůz máte? Tenemos el coche Favorit. Těším se. Řídím. ¿Para que sirve el español? K čemu slouží španělština? El español sirve para hablar Španělština slouží k mluvení se con españoles.2 Fráze Conmigo mismo. Tarjeta de identidad. Průkaz totožnosti. Tengo ganar de estar sano. ¿Conduces? Řídíš? Condusco. Carnet de estudiante. la cerveza.1 Překlad ¿Para que sirve esto? K čemu slouží toto? Eso sirve para escribir. Slouží to na psaní. 20. Jarda tiene ganas de terminar Jarda se těší na konec hociny. Tener ganas de. že se uvidíme. Carnet de identidad. Těšit se na. 55 . Těším se. la clase. Tengo ganas de verte. Studentský průkaz. De acuerdo. Španěly. Prákaz totožnosti. budiž. Tengo ganas de terminar Těším se na konec hodiny. mít chuť.

las palabras que no sabemos. ¿Quien sirve la mesa? Kdo obsluhuje stůl? Camarero sirve la mesa. cuando hace frio. Máš nezdravý obličej. ¿Para que sirve la luz? K čemu slouží světlo? La luz sirve para ver. mám chřipku. Estoy enferno. tengo gripe. ¡Sirveme! Posluž mi! ¡Comeoslo! Snězte to! Te desaconsejo la clase español. No te aconsejo comprar el libro. ¿Tienes sed? Máš žízeň? 56 . No. hlad. že ano. ¿Para que sirven los abrigos? K čemu slouží kabáty? Los abrigos sirven para Kabáty slouží k nošení. Klavír slouží k hraní. Jdeme na sváču. nemám moc no tengo mucha hambre. Hodí se mi ten papír. Neporadím ti třídu španělštiny. Číšník obsluhuje stůl. Zdá se. Te desaconsejo comprar el libro. ¿Quieres algo para comer? Chceš něco jíst? ¿Qué tenemos de comer hoy? Co máme dnes k jídlu? ¿Qué tienes para desayuno? Co máš k snídani? Vamos a echar las diez. ¿Para que sirve el diccionario? K čemu slouží slovník? El diccionario sirve para Slovník slouží pro slova. když je zima. nechci nic jíst. no quiero comer nada. Ne. Světlo slouží pro vidění. Neradím ti kupovat tu knihu. Jsem nemocný. Neradím ti to koupit. která neznáme. No te aconsejo comprar esto. Voda slouží k pití. ¿Tienes fiebre? Máš horečku? Parece que sí. Tienes cara mala. ponernoslos. Neradím ti kupovat tu knihu. ¿Para que sirve el piano? K čemu slouží klavír? El piano sirve para tocar.Učebnice španělštiny Lección vigésima primera ¿Para que sirve el agua? K čemu slouží voda? El agua sirve para beberlo. ¿Te sirve este papel? Hodí se ti tento papír? Me sirve ese papel.

prosím. por favor. ¡trae me. Dát si sváču. ¡ve al médico! Jestli je ti hůře. a připravuji ti teplý čaj. jdi k doktorovi! 21. Si estas peor. pro zdraví. Pero las aguas minerales son Ale minerální vody jsou důležité importantes para la salud. Algo para comer. Voda z vodovodu. Něco k jídlu.1 Překlad ¿Quien no puede? Kdo nemůže? La semana próxima la clase Příští týden začíná hodina v šest. přines mi. Te traigo zumo de frutas Přináším ti ovocný džus y te preparo té caliente. Echar las diez (doce). vodu. Voda je studená.2 Fráze ¿Para que? K čemu? ¡Sirvete! Posluž si! ¡Servios! Poslužte si! Agua del grifo. Ano. ¿Como está tiempo hoy? Jaký je teď čas? ¿Qué tiempo hace hoy? Jaký je teď čas? Hace frío terrible y mañana Je hrozná zima a zítra bude ještě va a hacer todavía frío que hoy. ¿Qué hora termina? V kolik končí? 57 . comienza a las seis. Con este frío no salgo fuera.Učebnice španělštiny Lección vigésima segunda Sí. V této zimě nevyjdu ven. taková jako dnes. una agua! Agua está frío. 22 Lección vigésima segunda 22.

Hoy vamos a hablar mucho Dnes budeme hodně mluvit español. je nám to jedno. Está lloviendo. Prší. Nevím. ¿Nos lo puedes leer? Můžeš nám to přečíst. ¿Puedes leernos la fraze? Můžeš nám přečíst tu větu? 58 . Sněží. Není mi to jedno. Začneme v šest. menos cinco. nos da la misma. Está nevando. Sníh je bílý. španělsky. ¿Te da la misma empezar Je ti jedno začínat v šest nebo a las seis o a las seis y media? v půl sedmé? ¿Prefieres comenzar a las seis Chceš raději začínat v šest nebo o a las siete? v sedm? No sé que significalo. ¡Comunica la noticia! Oznam tu zprávu! ¡Comunicalo! Oznam ji! ¡Dicelo! Řekni to! ¿Vas a venir a tiempo? Přijdeš včas? ¿Vas a ser puntual? Budeš přesná? ¿Te da la misma? Je ti to jedno? ¿Os da la misma? Je vám to jedno? Sí. Ano. co to znamená. ¿Puedes decirlo a Adriana? Můžeš to říci Adrianě? ¡Espera! Počkej! ¡Esperame! Počkej na mě! ¡Esperale! Počkej na něj! ¡Esperanos! Počkej na nás! ¡Esperales! Počkej na ně! Vamos a empezar a las sies. No me da la misma.Učebnice španělštiny Lección vigésima segunda La clase termina a las siete Hodina končí za pět minut sedm. ¡Respondeme! Odpověz mi! ¿Puedes leernoslo? Můžeš nám to přečíst. ¿De qué color es la nieve? Jakou barvu má sníh? La nieve es de color blanco.

Parece que no sabé. puedo. ¿Con qué? S čím? A tiempo. Ano. Je mi to jedno. su madre o su padre? její matka nebo její otec? Mi hermana es la madre Moje sestra je matka Dany. Mě se zdá sympatický. Parece que va a nevar. por favor? prosím? Sí. Es la misma.2 Fráze ¡Dilo de otra forma! Řekni to jinak! Estar de acuerdo. Můžeš nám přečíst tu větu. ¿Qué tipo de pariente sois? Jaký máte příbuzenský vztah? ¿Puedes repetirmelo? Můžeš mi to zopakovat? ¿Me lo puedes repetir? Můžeš mi to zopakovat? Dana es mi sobrina. Kdo je tvůj sourozenec. Me parece que nos terminamos Mě se zdá. Souhlasit. Zdá se. de Dana.Učebnice španělštiny Lección vigésima segunda ¿Cual es la contraria de viejo? Jaký je opak pro starý? Una persona es joven. mohu. ¿Tienes hermanos menores? Máš mladší sourozence? ¿Hay todavía alguien pariente? Je ještě někdo příbuzný? Somos pariente. 59 . Člověk je mladý. Je to stejné. Opak staršího je mladší. ¿Puedes leernos la frase. Dana je moje neteř. že končíme brzo. že bude sněžit. Zdá se. Včas. 22. ¿Eres vieja o jovena? Jseš stará nebo mladá? ¿Cómo se escribe mayor? Jak se píše mayor? La contraria de mayor es menor. že neví. ¿Quién es tu hermano. pronto. Jsme příbuzní. Me parece él simpático.

2 Los puntos cardinales (světové strany) los puntos cardinales el norte sever el sur jih el oeste západ el este východ 23.1 Rodinný stav rodinný stav soltero svobodný casado ženatý viudo ovdovělý separado rozvedený 23.Učebnice španělštiny Lección vigésima tercera 23 Lección vigésima tercera 23.3 Las estaciónas del año (roční období) las estaciónas del año la primavera jaro el verano léto el otoño podzim el invierno zima 60 .

Text je o Filipovi. Dana quieres leer del mismo Dana chce číst ze stejného papel. Nevím kde je. Posadím se po Světlaně. No sé donde está. papíru. No le conozco. Nemám ho. Sí. ¿Puedes mirar con Dana? Můžeš se dívat s Danou? ¿Dana puedes prestarselo Dano. Me siento después de Světlana. odpovídám vám. ¿Podéis leer del mismo papel? Můžete číst ze stejného papíru. můžeme.4 Překlad ¿A quién estamos escribiendo Komu píšeme dopis? una carta? ¿Después de quién se sienta Po kom se posadí Jarda? Jarda? Jarda se sienta después de Jarda se posadí po Adrianě. mohu ho poskytnout. Ano. El seminario termina a las seis Seminář končí v šest v Dejvicích. puedo prestarselo. že je v mé práci. Neznám ho. 61 .Učebnice španělštiny Lección vigésima tercera 23. en Dejvice. El texto es sobre Filip. můžeš ho půjčit Světlaně? a Světlana? Sí. ¿Por qué vienes tan tarde? Proč přicházíš tak pozdě? Porque tenemos un seminario. os respondo. Creo que está en mi trabajo. Ano. Adriana. ¡Riete! Zasměj se! ¡Dile comienza! Řekni jí: začni! En checo no hace falta leer. Protože máme seminář. nosotras podemos. no lo tengo. ¿Qué hay encima de la mesa? Co je na stole? ¿Tengo que responder? Musím odpovídat? ¡Respondenos! Odpověz nám! Sí. ¿Tienes el papel? Máš papír? No. Není potřeba číst v češtině. Myslím. Ano.

el padre. podzim. Nevím to. Jeho rodina – matka. 62 . prosím! El primer día de primavera. kdy začíná cuando comienza el otoño.Učebnice španělštiny Lección vigésima tercera ¿Vienes en tranvía o en metro? Přijíždíš tramvají nebo metrem? Vengo en metro y después Přijíždím metrem a potom en tranvía. otec. ¿Cuando comienza el verano? Kdy začíná léto? ¿Qué día comienza el verano? Který den začíná léto? No lo sé. 23. ¡Comienza. por favor! Začni. ¿Hay mucha gente en el metro Je hodně lidí v metru v tuto a estas horas? dobu? A estas horas no hay mucha V tuto dobu není hodně lidí gente en el metro. verdad. prosím? por favor? ¡Demuestramelo! Dokaž mi to! Traigo la próxima clase un libro Přinesu příští hodinu knihu. sestra la hermana y el hermano – a bratr – bydlí v Bostonu. ¿Jarda. Los libros no siempre dicen Knihy vždy neříkají pravdu. donde esto escribe. tramvají. Je poprvé v Praze. můžeš mi to říci? ¿Alguien sabe aquí en clase Ví někdo zde ve třídě. v metru. Está en Praga por primera vez.5 Článek Filip es un americano joven y Filip je mladý a příjemný agradable. Američan. kde je to napsáno. Su familia – la madre. Vive aquí ya casi un año Žije tady už skoro rok a učí se y aprende bien checo. puedes decirmelo? Jardo. První jarní den. viven en Boston. dobře česky.

Je ženatý a má jednoho syna. Je jí sedmnáct let. Filip se rychle rozhoduje. en Europa.6 Fráze ¿A quién? Komu? ¿Después de quién? Po kom? Tener que. Je svobodný. Filipovi je dvacet devět let. nueva gente y nuevos nového. Je mu třicet jedna let. Le gusta también las ciudades Má také rád stará města antiguas y los monumentos a historické památky. Es casado y tiene uno hijo. gymnáziu. programador. Su amigo está en Praga Jeho kamarád je v Praze y enseña a Filip las fotas. Estudia politicología y trabaja Studuje politologii a pracuje en la universidad en na univerzitě ve Washingtonu. Filip tiene veintinueve años. oportunidad para conocer jak se seznámit s evropskou la cultura europea. Se piensa que la mejor Myslí si. a ukazuje Filipovi fotografie. nové lidi a nové země. Washington. es vivir kulturou. Tiene diecisiete años. Muset. Se interesa por los estados Zajímá se o státy střední del centro y del este de Europa. je žít v Evropě. 63 .Učebnice španělštiny Lección vigésima tercera Su hermana Ana estudia Sestra Anna studuje na en el instituto. países. že nejlepší možnost. El hermano Tom es Bratr Tom je programátor. Siempre quiere conocer algo Vždycky chce poznávat něco nuevo. Filip se decide rápidamente. 23. Está soltero. a východní Evropy. históricos. Tiene treinta y un años.

Yo soy más inteligente que tú. Jsem tak pracovitý jako ty. Ana es más alta que yo. las) más nejdůležitější 3. las) menos nejméně důležitý 4. A cítím se dobře. Jsem méně sympatický než ty. Yo soy tan perezosa como tú. První tři se po- užívají pro srovnání – comparativo. -á (-í. Anna je vyšší než já. -é) más důležitější 2. Vítej! Y bien hallado(a). 64 . la (los. -a (-os. importante(s) el. (odpověď) Por primera vez. Hacer el conocimiento. Jsem tak líná jako ty. la (los. importantísimo. superlativo (relativní) – a „čtvrtýÿ stupeň – superlativo (obsolutní) – popisuje nesrovnatelné. Jsem inteligentnější než ty. importante(s) menos méně důležitý el. Poprvé. 24 Lección vigésima cuarta 24. importante(s) důležitý. -as) mimořádně důležitý Ana es tan alta como yo. Yo soy menos simpático que tú.1 Stupňování přídavných jmen Ve španělštině existují „čtyřiÿ stupně přídavných jmen.Učebnice španělštiny Lección vigésima cuarta Bienvenido(a). Seznámit se. Yo soy tan trabajador como tú. Ana es menos alta que yo. Ten se tvoří pomocí přípony -ísimo. přídavné jméno český překlad 1. st. Anna je nižší než já. Anna je tak vysoká jako já.

de la clase. Ana es la más alta de la clase. de la clase. Yo soy el estudiante más nuevo Jsem nejnovější student ve třídě. Anna je nejvyšší ze třídy. Jarda je nejvyšší. Anna je nejvyšší. Jsem více laskavý než on.Učebnice španělštiny Lección vigésima cuarta Yo soy más amable que él. U přídavných jmen s kmenem zakončeným na -c-. Jarda es el más inteligente Jarda je nejchytřejší ze třídy. Yo soy la menos lista Jsem nejméně chytrá ze třídy. Jarda es altísimo.a -z. -g. Ana es altísima.dochází ve „čtvrtémÿ stupni k pravopisným změnám: adjetivo superlativo překlad clásico clásiquísimo velmi klasický rico riquísimo velmi bohatý amargo amarguísimo velmi hořký feliz felicísimo velmi šťastný Výjimky: adjetivo superlativo překlad parco parcísimo velmi šetrný amigo amicísimo velmi přátelský 65 . de la clase.

připojuje se ve „čtvrtémÿ stupni pouze -simo: adjetivo superlativo překlad amplio amplísimo velmi široký limpio limpísimo velmi čistý Výjimky: adjetivo superlativo překlad agrio agriísimo velmi kyselý frío friísimo velmi chladný pío piísimo velmi zbožný Přídavná jména zakončená na -ble mají ve „čtvrtémÿ stupni -bilísimo: adjetivo superlativo překlad amable amabilísimo velmi laskavý notable notabilísimo velmi pozoruhodný Výjimky: adjetivo superlativo překlad doble doblísimo velmi falešný endeble endeblísimo velmi slabý feble feblísimo velmi slabý 66 .Učebnice španělštiny Lección vigésima cuarta Je-li přídavné jméno zakončeno na -io.

No me gusta hablar con gente. Chutnají mi brambory. Me gusta leer libros. No nos gusta como hablas. stupeň bueno dobrý mejor lepší el mejor nejlepší malo špatný peor horší el peor nejhorší grande velký mayor větší el mayor největší pequeño malý menor menší el menor nejmenší ¿Quién es el mejor de la clase? Kdo je nejlepší ze třídy? Irena es la mejor de la clase. Irena je nejlepší ze třídy.Učebnice španělštiny Lección vigésima cuarta Přidavná jména na -n a -r tvoří absolutní superlativ častěji přidáním -císimo: adjetivo superlativo překlad joven jovencísimo velmi mladý hablador habladorcísimo velmi upovídaný 24. stupeň 3. 24. estás de acuerdo? Ireno. Nelíbí se nám. Protože je lepší než já. Nerad cestuji po Evropě. ¿Irena. 67 . No me gusta viajar por Europa. Nerad mluvím s lidmi.3 Překlad Me gustan las patatas. Me gusta el té. Chutná mi čaj. jak mluvíš.2 Nepravidelné stupňování 1. Rád čtu knihy. Me gusta la patata. Chutná mi brambora. souhlasíš? ¿Por qué no estás de acuerdo? Proč nesouhlasíš? Porque es mejor que yo. stupeň 2.

ayer. sluší ti.Učebnice španělštiny Lección vigésima cuarta ¿Os gusta mi abrigo nuevo? Líbí se vám můj nový kabát? Sí. Dnes jsem nejlínější. Nesluší mi. gente. ¿Por qué te gusta ir a España? Proč jdeš rád do Španělska? Porque me gusta conocer Protože rád poznávám lidi. Hoy estoy perezosísima. El Vaticano es un país mínimo Vatikán je nejmenší země. Hoy está menos caliente que Dnes je chladněji než včera. ¿Qué color no te gusta? Jakou barvu nemáš rád? No me gusta el color rojo. A él. Me gusta ir a España. Jemu. ¿Por qué? Proč? Porque no me gusta. ¿A quién? Komu? A Jarda. te queda bien. Je mi nejpohodlněji.4 Fráze De momento. Soy perezosísima. Jardovi. No me queda bien. Líbí se mi zelená barva. Zatím. Líbí se mi nejvíce. 24. Ano. Líbí se mu zelená barva. Ta židle je nejhezčí. La silla es bonitísima. Jsem nejspokojenější. 68 . Estoy cómodísimo. de todos los colores. Protože se mi nelíbí. teď. Estoy contentísima. El verde es el color mejor Zelená je nejlepší barva ze všech. Me queda mal. (muy pequeño). Jsem nejlínější. Nesluší mi. Me gusta muchísimo. Me gusta el color verde. Nemám rád červenou barvu. Rád jdu do Španělska. Le gusta el color verde.

a obchodním středisku. ale hledá si byt.5 Článek Vay a Praga. ¿Qué pensáis. No puede acostumbrarse Nemůže si zvyknout na české a la comida checa. ale méně menos dinero que en América. jídlo. Tiene aquí más amigos pero Má tady více přátel. je Filip spokojený? contento? Pienso que está contento. También el tiempo es peor que Také počasí je horší než en Boston. pero busca el piso. kde bydlí. Praha se mu moc líbí.Učebnice španělštiny Lección vigésima quinta 24. Jde do Prahy. Myslím. Le gusta Praga mucho. peněz než v Americe. Vinohrady. mía(s) nuestra(s) tuyo(s) vuestro(s) 2. uno amigo. está Filip Co myslíte. Le gusta más la ciudad antigua Líbí se mu víc Satré Město než que Vinohrady donde vive.1 Přivlastňovací zájmena samostatná osoba jednotné číslo množné číslo mío(s) nuestro(s) 1. 25 Lección vigésima quinta 25. De momento vive en casa de Zatím bydlí u jednoho přítele. v Bostonu. že je spokojený. Trabaja como consultor Pracuje jako konzultant en el centro cultural v Americkém kulturním y comercial americano. tuya(s) vuestra(s) 69 .

suya(s) suya(s) Este es mi coche. Můj mám zde. Jsou naše. por favor! Podej mi jí. Toto je můj vůz. ¿De quién son estas llaves? Čí jsou tyto klíče? Son las tuyas. ¡Damelo. Je jeho.Učebnice španělštiny Lección vigésima quinta osoba jednotné číslo množné číslo suyo(s) suyo(s) 3. ¿Dónde tienes el tuyo? Kde máš svůj? El mío está en mi bolsa. Můj je na stole. ¿Dónde tenéis los vuestros? Kde máte vaše? El mío tengo aquí. El mío lo tiene Adriana. El mío lo tengo en el bolso. Naše jsou ve skříni. ¿De quién es este boli? Čí je tato propiska? Es el suyo. s našimi. Es el mío. Je její. Můj je v mé tašce. Jsou tvoje. Mám můj i tvůj. Můj má Adriana. Je můj. Es suyo. Je moje. Tady jí máš. ¿De quién es este bolso? Čí je tato kabelka? Es el mío. ¡Cogelo! Vem si jí! ¿De quién son las sillas? Čí jsou tyto židle? Son las nuestras. 70 . Este es el teléfono de Ildico. Toto je telefon Ildico. ¿Dónde están? (libros) Kde jsou? (knihy) Los nuestros están en armario. Můj mám v kapse. Tengo el mío y el tuyo. Nemám ho. prosím! Aquí lo tienes. No lo tengo. Los suyos y los de ella están Jeho a její jsou schovány guardando junto a los nuestros. El mío está en la mesa.

Hoy hace un solísimo. en España. Aquí hace tanto frío como Zde je zima jako ve Španělsku. Toto jídlo je velice chutné. La nuestra está en Praga. Soy mýs inteligente que Jsem chytřejší než vy dva. Son más amable que tú. Tento stůl je velice čistý. Estos billetes no son vuestros. 25. Soy el más inteligente Jsem nejchytřejší ze třídy. Tento pes není můj. ¿Qué significalo? Co to znamená? Esta meas está limpísima. en la cartera. Můj je na procházce.2 Cvičení Esta habitación no es tuya. kde jsou jejich. 25. Dnes je velmi slunečno. La mía está en el segundo piso. Toto auto není jeho. Náš je v Praze. Soy la más amable de todos. El mío está de paseo. Tento dům není náš. vosotros dos. Los vuestros están Vaše jsou v peněžence. Jsem chytřejší než ty. Jeho je v garáži. están. Hoy hay un solísimo. Jsem nejmilejší ze všech. de la clase. Esta casa no es nuestra. Jsou milejší než ty. 71 . Este perro no es mío.3 Překlad Esta comida está riquísima. Este coche no es suyo. Tyto bankovky nejsou vaše. Tento pokoj není tvůj. Můj je ve druhém patře. Dnes je velmi slunečno. Soy más inteligente que tú. Le suyo está en garaje.Učebnice španělštiny Lección vigésima quinta Los suyos no sabemos donde Nevíme.

čas. Mám takovou žízeň jako ty. Tengo menos coches que tú. No tengo tantos abrigos como Nemám tolik kabátů jako ty. tú. tu amigo. Mám méně aut než ty.4 Nepravidelné sloveso caer (padat) sloveso caer (padat). čas. přít. způsob yo oigo slyším nosotros oímos slyšíme tú oyes slyšíš vosotros oís slyšíte él oye slyší ellos oyen slyší 72 .5 Nepravidelné sloveso oír (slyšet) sloveso oír (slyšet).Učebnice španělštiny Lección vigésima quinta Tengo tanta sed como tú. způsob yo caigo padám nosotros caemos padáme tú caes padáš vosotros caéis padáte él cae padá ellos caen padají 25. Mám tolik přátel jako ty. Tengo tantos amigos como tú. Tento tanto hambre como Mám takový hlad jako tvůj přítel. 25. oznam. Mám lepší telefon než ty. Tengo el teléfono mejor que tú. No tengo tanto dinero como tú. oznam. přít. Nemám tolik peněz jako ty.

Učebnice španělštiny Lección vigésima sexta 26 Lección vigésima sexta 26. cuchara Která je větší. ¿Puedo hacer una pregunta? Můžu mít otázku? Es más fácil ver la televisión Je snažší dívat se na televizi. než que fregar los platos. Vidlička má čtyři hroty.1 Los cubiertos (příbory) los cubiertos la cuchara lžíce la cucharilla kávová lžička el tenedor vidlička el cuchillo nůž 26. umývat nádobí.3 Překlad ¿Qué es más grande.2 La contraria (protiklad) la contraria grande × pequeño bajo × alto 26. ¿Qué es más difícil? ¿Venir Co je těžší? Přijít na hodinu a clase de español o quedarse španělštiny nebo zůstat doma? en casa? 73 . lžíce nebo lžička? o cucharilla? ¿Cuántos dientes tiene Kolik hrotů má vidlička? un tenedor? El tenedor tiene cuatro dientes.

Na Příkopech jsou nejdražší. Má mnohem lepší sluch. Nejsou nejhorší. 74 . ¿Dónde están las mejores Kde jsou nejlepší obchody tiendas en Praga? v Praze? Las mejores tiendas están Nejlepší obchody jsou v Pařížské en la calle Pařížská. ¿Qué hace más? Co děláš víc? Estudio más español que veo Učím se více španělsky. Las tiendas en Pařížská son Obchody v Pařížské ulici jsou caras pero las tiendas drahé. Je pěší zóna. Jsou velice drahé. Es una calle personal. No tengo voz. než zůstat doma. Soy en mediano. Pro mě je to naopak. Jsem nejmenší z mojí rodiny.Učebnice španělštiny Lección vigésima sexta Es más difícil ver a clase Je těžší přijít na hodinu de español que quedarse španělštiny. na televizi. en casa. ¿Escuchas? Posloucháš? Habla bajo. Son carísimas. než se dívá la televisión. Mluví potichu. ¿Cuántas horas al día ves Kolik hodin denně se díváš na la televisión? televizi? Escucha más la radio que ve Poslouchá více rádio. ulici. Yo le oigo. ¿Qué significa la frase? Co znamená ta věta? Ella tiene muy bueno oído. Necítím se hůř. než se la televisión. Soy la más baja de mi familia. No me siento peor. hodiny. Jsem uprostřed. Para mi es lo contrario. Já ji slyším. ale obchody v ulici en Příkopy son las más coras. dívám na televizi. ¿Por qué ella lo dice? Proč to říká? Monika estudia todo los días Monika se učí každý den půl media hora. No son las peores. Nemám hlas.

La lavadora. La zona de peatón. ¿Cuantos huevos son Kolik vajec je tucet a půl? una docena y media? Voy a comprar dos pares Jdu koupit dva páry kalhot. Pěší zóna.4 Fráze Fregar los platos. co je v kuchyni. desítka la docena dvanáct. která ráda uklízí. ¿Quién es el próximo? Kdo je na řadě? 27 Lección vigésima séptima 27.Učebnice španělštiny Lección vigésima séptima 26. Descansa en paz. Comer palabras. pětina la decena deset. 75 . pár. Půl tuctu vajec. Fregar la vajilla. de pantalones. Žena. Umývat nádobí. La calle personal.1 Počty počty el par dva. Přechod pro chodce. Umývat vše. Polykat slova. dvojice el quinto pět. Odpočívej v pokoji. tucet la centena sto. La zona de zebra. Přechod pro chodce. stovka Media docena huevos. Umývat příbory. Fregar los cubiertos. pětník.

Je velice jasná. Později. La misma. Stoletý člověk. Esta es la gramática que vamos Toto je mluvnice. Užívá se zejména: • v jednoduchých větách po výrazech vyjadřujících pravděpodob- nost nebo nejistotu.4 Presente de subjuntivo (subjuntiv přítomný) Subjuntiv nemá v české gramatice odpovídající ekvivalent. Ode mě. Stojí stejně. De la parte derecha. clase. tatáž. kterou budeme a estudiar.Učebnice španělštiny Lección vigésima séptima 27. týž.3 Fráze Un poco. spolužáky. De mí. 27. Táž. Trochu. Una persona centenaria. El centenario. • ve vedlejších větách po slovesech a dalších výrazech vyjadřujících 76 . Una corona y media. Koruna a půl. Koruna třicet. Una corona y treinta. Pro tebe. Na pravé straně. ¿Qué es más? Co je více? Cuesta la misma. studovat. 27. Más tarde. Para ti.2 Překlad La semana próxima no hay Příští týden není hodina. Está clarísima. Stoletý člověk. Vamos a tener tres o cuatro Budeme mít tři nebo čtyři nové alumnos nuevos.

Ať mluví španělsky. ). Slovesa první třídy slovesa 1.Učebnice španělštiny Lección vigésima séptima postoj mluvčího ke sdělované skutečnosti (nejistotu. subjuntiv přítomný yo beb + a piji nosotros beb + amos pijeme tú beb + as piješ vosotros beb + áis pijete él beb + a pije ellos beb + an pijí Que tengas suerte. Que estés aquí. subjuntiv přítomný yo habl + e mluvím nosotros habl + emos mluvíme tú habl + es mluvíš vosotros habl + éis mluvíte él habl + e mluví ellos habl + en mluví Que trabaje. Slovesa druhé a třetí třídy slovesa 2. Ať máš štěstí. . Que haga bueno. pravděpo- dobnost. Ať nesněží. Que no nieve. Ať jsi tady. třídy. • tam. Ať je ti dobře. kde se v češtině objevuje spojka aby. třídy. . Ať je hezky. očekávání. Que estés bien. Ať pracuje. • tam. Ať neprší. kde se v češtině užívá podmiňovací způsob. Que hables español. 77 . Que no llova. a 3.

Que tengas buenos vacaciones. Ať máš dobrou práci. Que tengas buen trabajo.: sloveso tener (mít). dále např. subjuntiv přítomný yo esté jsem nosotros estemos jsme tú estés jsi vosotros estéis jste él esté je ellos estén jsou sloveso ser (být). Ať máš krásnou dovolenou. Buď dobrý. 78 . Nebuď špatný. No seas malo.Učebnice španělštiny Lección vigésima séptima Některá slovesa se časují nepravidelně. subjuntiv přítomný yo sea jsem nosotros seamos jsme tú seas jsi vosotros seáis jste él sea je ellos sean jsou sloveso ir (jít). subjuntiv přítomný yo vaya jdu nosotros vayamos jdeme tú vayas jdeš vosotros vayáis jdete él vaya jde ellos vayan jdou Que seas bueno. subjuntiv přítomný yo tenga mám nosotros tengamos máme tú tengas máš vosotros tengáis máte él tenga má ellos tengan mají sloveso estar (být). sloveso haber (být) má ve všech osobách stejný tvar haya.

Quizá haga bueno. Que compres coche nuevo. Que hables conmigo. Que duermas bien.Učebnice španělštiny Lección vigésima octava Tento tvar se také používá k vyjádření záporného rozkazu. Buď šťastný. abys byl inteligentní. Que llova. Ojalá no le muera. Tal vez venga a tiempo. Que termine la clase rápida. Kéž neumře. Quiero te seas inteligente. ¡Habla español! Mluv španělsky! ¡No hables español! Nemluv španělsky! 28 Lección vigésima octava 28. Snad přijde včas. Ať koupíš nové auto. Možná bude hezky. ¡No te fijes! Nedávej pozor! ¡No te diviertas! Nebav se! ¡No te rías! Nesměj se! ¡No se lo digas! Neříkej mu to! ¡No lo substituyas! Neměň to! ¡No se lo repitas! Neopakuj mu to! ¡No se lo pages! Nezaplať mu to! ¡No se lo entregéis! Nedávejte jí to! ¡Piensalo! Mysli na to! ¡No lo penséis! Nemyslete na to! ¡No os vayas! Nechoď k nim! ¡No os calléis! Nezamlč jim! ¡No te calles! Nezamlč mu! ¡No lo oigáis! Neposlouchejte to! 79 . Ať prší. Spi sladce. Kéž mluvíš se mnou. Ať rychle skončí hodina. Chci.1 Překlad Que seas feliz.

možná. 28.Učebnice španělštiny Lección vigésima novena ¡No lo pidas! Nepros o to! ¡No lo repitáis! Neopakujte to! ¡No os sirváis! Neslužte nám! ¡No os vistáis! Neoblékejte nás! ¡No os divertáis! Nebavte nás! 28. asi. Snad. Ať je hezky. subjuntiv přítomný yo sepa znám nosotros sepamos známe tú sepas znáš vosotros sepáis znáte él sepa zná ellos sepan znají 29 Lección vigésima novena 29. nechť. Kéž.2 Fráze Que vayas bien. Snad.1 Rozkazovací způsob rozkazovací způsob pro všechny osoby que cante yo que cantemos nosotros canta tú cantad vosotros que cante él que canten ellos 80 . kéžby. Que haga bueno. Tal vez. Ojalá. asi. Quizá. možná.3 Nepravidelné sloveso saber (znát) – subjuntiv sloveso saber (znát). Měj se dobře.

Tienes que pensar lo que haces. aby je šli hledat na a buscar a la estación autobusové nádraží. Dicen que les rebajes Říká. co děláš. Musíš jít domů. Tiene que comprar los regalos Musí koupit dárky pro své děti. Chci mluvit s ní. para su hijos. ¡Dicelo! Řekni to! ¡Dice que quiere hablar contigo! Řekni. Quiero que canta una canción. jak dnes máme hodinu clase de español. Juan dice que cantes Juan říká. Kéž nepřijde. de autobúses. Chci. Juan říká. ať znáš španělská en español. Slev mi tohle sklo. abys šel domů. los cuadernos. abys zpívala písničku.2 Překlad Rebajo el vino con agua.Učebnice španělštiny Lección vigésima novena 29. slovesa. Quiero hablar con ella. abys mě žádal o telefon. Que te calles la boca. Ředím víno vodou. Ojalá sepa que hoy tenemos Snad ví. Juan dice que vayas a casa. Ať mlčíš. Quieren que les vayamos Chtějí. abys přišel ráno. aby zpívala písničku. una canción. Ojalá no venga. Tienes que saber los verbos Musíš znát španělská slovesa. en español. 81 . Que me rebajes este cristal. Juan říká. ¿Qué es lo contrario de rebajar? Co je opak pro slevit? Quiero que me pidas Chci. Juan dice que vengas mañana. španělštiny. el teléfono. Musíš promyslet to. Musíš přijít ráno. Tienes que venir mañana. že chce mluvit s tebou! Tienes que ir a casa. abys jim zlevnit sešity. Juan dice que sepas los verbos Juan říká.

Už nenavštěvuje. Ya insiste. že mi rozumíš. Kéž bude hezky. Snad není pozdě.3 Cvičení Ya se calla. Ya la ayuda. Snad přijde zítra. Ya anda. Už to píše. Espero que me comprendas Doufám. Puede ser vayamos al cine. ať mluví s Romanem. semana. abys promýšlel to. (entiendas). Ya no pasa. Nemáme naději. Ya no escucha. Ya lo divide en tres partes Už to dělí na tři stejné části. Ya no entra. Espero que te guste Praga. Ojalá haga bueno. Kéž by tam byli lidé. Ojalá haya gente allí. Ya lo escribe. co haces. Už tomu věří. Tal vez no sea tarde. No esperamos que el venga hoy. Už nechybí. Doufám. Už nejde. děláš. Ya lo cree. 82 . Quizá venga mañana. Už jde. Tal vez esté allí. iguales. Ya no falta. Už to slíbil. Už jí pomáhá. Ya no visita. Snad je tam. Tal vez tengamos buena Snad budeme mít krásný týden.Učebnice španělštiny Lección vigésima novena Juan dice que pienses lo que Juan říká. Už se ztišil. Už naléhá. Dice que hable con Roman Řekni. Espero que te guste el agua. Ya lo promete. Už nevchází. 29. že máš rád vodu. Možná půjdeme do kina. že přijde dnes. že se ti líbí Praha. Už neposlouchá. Doufám.

Fén. ceUž nás chrání.Učebnice španělštiny Lección trigésima Ya los utiliza. 29. Ya nos protege. Secador de pelo. Už je používá.4 Fráze Darse cuenta. Puede ser. 30 Lección trigésima 30. Uvědomit si. Tímto způsobem se kondicionál tvoří pro všechny tři třídy sloves. Už mě namířil ke zdi. Ya se saca con ella. Ya me dirige a la pared. Ya las apaga. Už je vypíná.1 Condicional – podmiňovací způsob Podmiňovací způsob se tvoří přidáním přípony k slovesu v infinitivu. Možná. třeba. conditional – podmiňovací způsob yo cantar + ía zpíval bych tú cantar + ías zpíval bys él cantar + ía zpíval by nosotros cantar + íamos zpívali bychom vosotros cantar + íais zpívali byste ellos cantar + ían zpívali by 83 . Už se s ní utírá.

2 Diminutivos – zdrobněliny Zdrobněliny se ve španělštině tvoří pomocí pěti přípon: -ito. -uelo. -illo. sufijo ejemplo -ito (-ita) librito -ico (-ica) librico -illo (-illa) librillo -uelo (-uela) libruelo -in (-ina) librin 84 .Učebnice španělštiny Lección trigésima I zde existuje několik výjimek: verbo condicional překlad decir diría říci hacer haría dělat haber habría být poder podría moci querer querría. quisiera chtít tener tendría mít saber sabría vědět salir saldría vyjít venir vendría přijít 30. -ico. -in.

¿Querrías escribirme una carta? Chtěl bys mi napsat dopis? Sí. Mohl bych ti je koupit. jak se jmenuji.3 Aumentativo – „zvětšeninyÿ „Zvětšeninyÿ se ve španělštině tvoří pomocí tří přípon: -on.Učebnice španělštiny Lección trigésima 30.4 Překlad ¿Me dirías como te llamas? Řekla bys mi. pracovat. tendría el tiempo para Ano. ¿Me podrías invitar a cena? Mohl bys mě pozvat na večeři? Sí. te podría invitar a cena. querría escribirtelo. podría venir mañana Ano. ¿Podrías venir mañana Mohl bys přijít zítra v šest? a las seis? Sí. Ano. te podría escuchar. ¿Podrías escucharme? Mohl bys mě poslouchat? Sí. mohl bych tě poslouchat. Ano. jak se jmenuješ? Te diría como me llamo. mohl bych tě pozvat na večeři. Sí. mohl bych přijít zítra v šest. pronto. Řekla bych ti. měl bych mít dnes čas trabajar hoy. a las seis. sufijo ejemplo -on (-ona) cochon -azo (-aza) cochazo -ote cochote 30. ¿Me podrías comprar Mohl bys mi koupit noviny? el periódico? Te lo podría comprar. chtěl bych ti ho napsat. -azo. Tendrías que venir a casa Musel bys přijít domů brzo. -ote. Ano. 85 .

Espero que leeas muchos libros. Iría de paseo. ¿Podrías decirme que hora es? Mohl bys mi říci.Učebnice španělštiny Lección trigésima Tengo sed. rychle. ¿Que te gustaría hacer? Co by se ti líbilo dělat? Me gustaría hacer Rád bych pracoval s počítačem. protože bys musel studovat deprisa. kolik je hodin. Četla bych knihu. Me gustaría ir de paseo Líbilo by se mi jít na procházku a las montañas. sin reloj. Mohla bych ti to říci. Conduciría mi coche viejo. 86 . Les gustaría ir de paseo. Leería uno libro. ¿Sabría usted decirme donde Uměla byste mi říci. kolik je hodin? ¡Digamelo! Řekni mi to! ¿Como podrías decirle que hora Jak bys jí mohla říci. kde je kostel está la iglesia de santo Tomás? sv. Jarda iría de excursión en bici. vždyť nemáš hodinky? Yo se decir que hora es Já dovedu říci. Nos gustaría beber cerveza. španělštiny. Mi hermano le gustaría a venir Můj bratr by rád přišel na hodinu a clase de español. Te deseo que cantes bien. pronto. ¿Dónde te gustaría ir de paseo? Kam by se ti líbilo jít na procházku. že přečteš mnoho knih. Doufám. pero tendrías que estudiar Ano. Nám by chutnalo pivo. bez hodinek. Me gustaría beber Mám žízeň. ale nechci. Šla bych na procházku. Tomáše? Sabría decirtelo pero no quiero. kolik je es. ¿Podría marcharme pronto? Mohl bych odejít brzy? Sí. ať krásně zpíváš. do hor. con el ordenador. Me gustaría terminar hoy Rád bych dnes skončil brzo. Přeji ti. sí no tienes reloj? hodin. Řídila bych své staré auto. Rád bych se napil agua. vody. Jarda by jel na výlet na kole. Rádi by šli na procházku.

že auta se nepůjčují. ¿Me podrías prestar el coche? Mohl bys mi půjčit vůz? Sí. nemá benzín. podría usted Rozumím dobře. ¿Dónde lo tienes? Kde ho máš? Lo tengo en el garaje. Mám ho v garáži. auta se nepůjčují. 31 Lección trigésima primera 31. 87 . ale no tiene gasolina. půjčila bych ti ho. prestan. me iría. amigos. Me dice que querría venir Říká mi.1 Překlad Me gustaría tener más tiempo Měl bych rád více času. mohla byste mi prestarmelo? ho půjčit? Yo digo que los coches no se Ríkám. ¿Cuantos coches tienes Kolik vozů máš v garáži? en el garaje? ¿Me lo prestarías? Půjčila bys mi to? No. Sí. Ne. ho. que está a la salida del pueblo. potom bych odešel. Tendrías que ir a la gasolinera Musel bys jet k benzínové pumpě. Ano. ale nemám no lo tengo. ať máš mnoho přátel. los coches no se prestan. která je u výjezdu z města. ale dnes pero hoy ando con prisa. řídila bych ho. Sí. že by tě chtěl poznat. Te esperaría dos horas después Čekal bych na tebe dvě hodiny. mohl bych ti ho půjčit. jdu ve spěchu. ¿Conozco bien. te lo prestaría. te lo podría prestar pero Ano.Učebnice španělštiny Lección trigésima primera Te deseo que tengas muchos Přeji ti. a conocerte. ¿Me prestarías el bolígrafo? Mohla bys mi půjčit pero. yo lo cunduciría pero Ano.

¿Escribirías la carta Napsal bys dopis své matce? a tu madre? La escribiría pero no tengo Napsal bych ho. después de cenar. ¿Me lo regalaría? Daroval bys mi ho? No te lo regalaría. mohl bych ti to napsat. kde žiješ? vives? ¿Que quisieras hablar conmigo? Jak by jsi chtěl mluvit se mnou? Llamaría por teléfono. creo que los habría diez. že by jich bylo deset. jestliže bys si no estudies aquí. protože je está cerrado. te lo podría escribir. Nosotros os lo diríamos. Sería imposible comprar Bylo by nemožné nakupovat en el supermercado. Tendrías que ser inmortal. Já ti ho půjčím. Ano. Musel bys být nesmrtelný. Nosotros se lo diríamos. ale nevím to. Mi bychom vám to řekli. Zavolal bych. Haría los deberes por la noche Dělal bych úkoly v noci po večeři. Zavolal bych ti z domova. ¿Quisiera preguntarte dónde Chtěl bych se tě zeptat. Te lo diría pero no lo se. Sí. Yo te lo prestaría. Ano. Mi bychom mu (Vám) to řekli. že by dnes nikdo nebyl en la clase. zavřeno. porque v supermarketu. Řekl bych ti to.Učebnice španělštiny Lección trigésima primera Te echaría de menos Postrádal bych tě. ale nemám papel. myslím. ve třídě. papír. nestudoval zde. ¿Desde dónde me llamarías Odkud by jsi mi zavolal? por teléfono? Te llamaría desde casa. ¿Sabes cuántas sillas habría Víš. Nedaroval bych ti ho. 88 . kolik židlí by bylo ve třídě? en la calse? Sí. Creo que hoy no habría nadie Myslím.

Už to umím. Dnes se věnujeme slovesům. Namaloval bych portrét. Quisiera hablar contigo. že je Gonzalo? ¡Sígueme! Následuj mě! 89 . Rád bych šel domů. ¿Qué es más fácil. ¿Qué te gustaría pintar? Co by se ti líbilo namalovat? Me pintaría retrato. Je nejmladší ze třídy.1 Překlad Es un chico joven. Me gustaría ir a la casa. ¿De qué quieres tratar? O čem chceš jednat? Vamos a tratar el condicional. El texto trata sobre Text pojednává o kondicionálu. ¿A quién retratarías? Koho bys vypodobnil? Retrataría a mi. ¿Preferirías ir al cine Chtěl bys raději jít do kina nebo o al teatro? do divadla? Iría al teatro. než do kina. Es el más joven de la clase. studovat español o estudiar checo? španělštinu nebo studovat češtinu? Es más fácil estudiar checo.Učebnice španělštiny Lección trigésima segunda 32 Lección trigésima segunda 32. Je to mladý hoch. Jsem nejstarší ze třídy. Namaloval bych sebe. Gonzalo podría leer subtítulos. el condicional. Ya lo sé. Hoy tratamos de los verbos. ¡Haznos un resumen! Udělej nám souhrn! Pero Gonzalo Ale Gonzalo nebude rozumět. Chtěl bych mluvit s tebou. ¿De dónde crees es Gonzalo? Odkud si myslíš. estudiar Co je snažší. Jdeme probrat kondicionál. no va a comprender. Je snažší studovat češtinu. Soy el mayor de la clase. Gonzalo by mohl číst titulky. Šel bych do divadla. Lenka preferiría ir al teatro que Lenka by raději šla do divadla al cine.

Neradi bychom šli do cirkusu. Poznat. 90 . Jít pěšky. No van a tener entradas. Podívat se znovu. que no hay entradas.2 Fráze ¿De qué trata? O co jde? ¿De qué va? O co jde? Te vas a cansar. Volver a ver. Ir a pie. Venir a conocer. 32. Por la noche. Unavíš se.Učebnice španělštiny Lección trigésima segunda ¿También te gusta ir al cine Také raději jdeš do kina nebo o prefieres teatro? upřednostňuješ divadlo? Quisiera de nuevo ver la nueva Chtěl bych znovu vidět nový film película de Almodóvar. od Almodóvara. No nos gustaría ir al circo. že nejsou lístky. Nebudou mít vstupenky. V noci. Postrádat. večer. Echar de menos. ale v pokladně pero a las taquillas me dijeron mi řekla.

. . . . . . . . . . .3 Slovesa být . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Sloveso estar (být) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Množné číslo . .3 Tázací příslovce . . .4 Rozhovor . . . . . . . 5 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Sloveso ser (být) . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 Lección tercera 5 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2. . .5 Překlad . .5 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rozhovor . .6 Test . . . . . . . . . . . . . .2 Slovesa první třídy . . . . . . . . . 6 3. . . . . . . . 5 3.6 Test . . . . 3 2. . . . . 6 3. . . . .5 Místopis . . . . . . . . . . . . . .3 Druhý pád . . . . . . 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 91 . . . . . . . . . . . . 1 2 Lección segunda 2 2. . . . . . . . . . . . . . 2 2. . . . . . . . . . . . . . . .2 Nepravidelné sloveso saber (vědět. . .1 Třídy sloves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Slovesa druhé třídy . . . . . . 8 4. . . . . . . . . . . . . 9 4. . . . . . . . . . .1 Rody . . . . . . . 5 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. . . . . znát) .2 Členy .4 Vykání . . . . . .Učebnice španělštiny Obsah Obsah 1 Lección primera 1 1. . . . . . . . . .1 Nepravidelné sloveso tener (mít) . . . . . . . . . . . . . 7 4 Lección cuarta 8 4. . . . . . . 8 4. 2 2. . 3 2. . . . .7 Překlad . . . . umět. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 21 8. . . . .7 Překlad . . . . . .4 Překlad . .1 Slovesa popisující pohyb . . . . . 12 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Nepravidelné sloveso decir (říkat) . .2 Colores (barvy) . . . . . . . . . . 13 6. . . . 23 9. . . . . . . . 25 92 . . . . . . . .1 Hodiny .Učebnice španělštiny Obsah 5 Lección quinta 11 5. . . . . . . . . . . . . . . . .6 Fráze . . . . . . . . . . . pádě . . . . . . .4 Překlad . . . . . . . . . . . . 19 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Nepravidelné sloveso hacer (dělat) . . . . . . . . . . . . 15 7 Lección séptima 16 7. . . . .2 Sloveso leer (číst) . 11 5. .1 Jednotky času . . . . . . . . . 24 9. . . . . . . . . . . . . . . . 25 9. . . . . .2 Základní matematické operace . .4 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9 Lección novena 23 9. . . . . . . . . . . . . 13 6 Lección sexta 13 6. 25 9. . . . . . . . . . 20 8. . . . . . . . . . . . 17 7. . . . . . . . . . . . . . . . .3 Jednoduché tvary pravidelných sloves . . . . . . . . . . . . 17 7. . . . . . . . . . .3 Slovesa třetí třídy . . 24 9. . . . . . . . .1 Nepravidelné sloveso ver (vidět) . . . . .2 Nepravidelné sloveso salir (vyjít) . . . . . . .5 Části dne . . . .3 Preposición (předložky) . . . . . . . . 20 8 Lección octava 20 8. .1 Čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Skupinové předložky . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Osobní zájmena v 7. . . . . . 25 9.5 Nepravidelné sloveso ir (jít) . . . 16 7. . . . . . . . . 21 8. . . . . . . . 12 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Učebnice španělštiny Obsah

10 Lección décima 27
10.1 Osobní zájmena v 1.–6. pádě . . . . . . . . . . . . . . . 27
10.2 Přivlastňovací zájmena nesamostatná . . . . . . . . . . 27
10.3 Nepřízvučná osobní zájmena ve 3. osobě . . . . . . . . . 28
10.4 Preposición (předložky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
10.5 Nepravidelné sloveso dar (dávat) . . . . . . . . . . . . . 29
10.6 Nepravidelné sloveso poder (moci) . . . . . . . . . . . . 29
10.7 Fráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
10.8 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

11 Lección undécima 31
11.1 Opakování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
11.2 Zvratná slovesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
11.3 Nepravidelné loveso querer (chtít) . . . . . . . . . . . . 32
11.4 Nepravidelné loveso venir (přijít) . . . . . . . . . . . . . 33
11.5 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

12 Lección duodécima 34
12.1 Příslovce místa podle vzdálenosti . . . . . . . . . . . . . 34
12.2 Ukazovací zájmena podle vzdálenosti . . . . . . . . . . . 34
12.3 Preposición (předložky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
12.4 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
12.5 Fráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
12.6 La Navidad (vánoce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

13 Lección Decimotercera 37
13.1 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
13.2 Fráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
13.3 Slovesa se změnou kmenové samohlásky v dvojhlásku . . 39
13.4 Předložky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

14 Lección decimocuarta 40
14.1 Presente contínuo (přítomný čas průběhový) . . . . . . . 40
14.2 Postavení zvratných zájmen ve větě . . . . . . . . . . . 42

93

Učebnice španělštiny Obsah

14.3 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

15 Lección decimoquinta 43
15.1 Meses del año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
15.2 Imperativo positivo – rozkazovací způsob . . . . . . . . 45
15.3 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

16 Lección decimosexta 47
16.1 Nepřízvučná a zvratná zájmena . . . . . . . . . . . . . . 47
16.2 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
16.3 Fráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

17 Lección decimoséptima 48
17.1 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
17.2 Números ordinales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

18 Lección decimoctava 50
18.1 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
18.2 Fráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
18.3 Pojmenování prstů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

19 Lección decimonovena 53
19.1 Los cinco sentidos (pět smyslů) . . . . . . . . . . . . . . 53
19.2 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
19.3 Fráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

20 Lección vigésima 54
20.1 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
20.2 Fráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

21 Lección vigésima primera 55
21.1 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
21.2 Fráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

94

Učebnice španělštiny Obsah

22 Lección vigésima segunda 57
22.1 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
22.2 Fráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

23 Lección vigésima tercera 60
23.1 Rodinný stav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
23.2 Los puntos cardinales (světové strany) . . . . . . . . . . 60
23.3 Las estaciónas del año (roční období) . . . . . . . . . . . 60
23.4 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
23.5 Článek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
23.6 Fráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

24 Lección vigésima cuarta 64
24.1 Stupňování přídavných jmen . . . . . . . . . . . . . . . . 64
24.2 Nepravidelné stupňování . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
24.3 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
24.4 Fráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
24.5 Článek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

25 Lección vigésima quinta 69
25.1 Přivlastňovací zájmena samostatná . . . . . . . . . . . . 69
25.2 Cvičení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
25.3 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
25.4 Nepravidelné sloveso caer (padat) . . . . . . . . . . . . 72
25.5 Nepravidelné sloveso oír (slyšet) . . . . . . . . . . . . . 72

26 Lección vigésima sexta 73
26.1 Los cubiertos (příbory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
26.2 La contraria (protiklad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
26.3 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
26.4 Fráze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

95

. . . . . . . . . . 76 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Fráze . . . . . . .1 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . 82 29. . . . . 85 31 Lección trigésima primera 87 31. . . . . . . . . . . . .1 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 27. . .1 Překlad . . . . . . . . . . .Učebnice španělštiny Obsah 27 Lección vigésima séptima 75 27.2 Diminutivos – zdrobněliny . . . . . . . . . . 80 29. . . .3 Aumentativo – „zvětšeninyÿ . .3 Cvičení . . . . .2 Fráze . . . . . . . . . .4 Fráze . . . . . . . . 76 28 Lección vigésima octava 79 28. . . . . . . . . . . . . . . .1 Condicional – podmiňovací způsob . . . . . . . . . . . .4 Presente de subjuntivo (subjuntiv přítomný) . . . . . . . . . . . . . .1 Počty . .3 Nepravidelné sloveso saber (znát) – subjuntiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 32. . . . . . . . . . . . . . 80 29 Lección vigésima novena 80 29. . . . . . 83 30. . . . . 85 30. . . . . . .4 Překlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 28. . . . . . . . . 80 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Rozkazovací způsob . . . . . .3 Fráze . . . . . 81 29. . . . . . . . . . . . .2 Překlad . . 76 27. . . . . . . . . . . . . . . . . 83 30 Lección trigésima 83 30. . . . . . 84 30. . . . 90 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 32 Lección trigésima segunda 89 32. . . . . . . . . . . . . .2 Překlad . .