You are on page 1of 2

centro da cidade) recuperouse o plano townhouses (altos edificios modernos) en

histórico da cidade dando como resultado Friedrichswerder.
unha estrutura da cidade que fortalece e
promove o centro da cidade como lugar de Logo da reunificación, as actividades da construción
O Novo Berlín presenta unha selección dos máis
vivenda e de traballo. Desta forma púidose concentráronse fundamentalmente na antiga parte
importantes proxectos urbanísticos e arquitectónicos
contrarrestar desde un principio a leste de a cidade, pero tamén a transformación e
que se xeraron nos últimos 15 anos na cidade
suburbanización. Na exposición utilízase a renovación de parte oeste, denominada City-West,
reunificada.
Friedrichstadt como o exemplo máis claro do estará representada na exposición a través de
tratamento dos barrios históricos da época da proxectos individuais.
O punto de partida é o centro da cidade. Este lugar
expansión industrial.
no que a destrución da guerra, así como tamén as
Berlín segue modernizándose: por exemplo, o
medidas urbanísticas da postguerra deixaron as súas
Na exposición móstrase a alta calidade pavillón multiuso de Anschutz Entertainment Group -
pegadas máis evidentes, converteuse, namentres, no
arquitectónica implementada dentro dos un investimento de 500 millóns- mostra as
sitio de presentación da arquitectura internacional: o
modelos urbanos mediante unha selección de necesidades do futuro, que son novas e
complexo edificio do barrio gobernamental, ao redor
novos edificios construídos nos últimos cinco transformadas. No solar veciño, no que se atopaba a
das prazas Potsdamer Platz, Leipziger Platz e
anos, con algúns exemplos famosos como os antiga estación de Correos, a empresa Post AG
Pariser Platz, así como tamén unha gran cantidade
edificios hostaleiros do Beisheim-Center na iniciou os traballos de urbanización para un novo
de proxectos individuais como a biblioteca da
Potsdamer Platz ou o conxunto de vivendas e barrio urbano ao redor da estación Ostbahnhof.
Universidade Humboldt, a biblioteca da Universidade
comercios da Leipziger Platz e na estación Para finalizar, a exposición tratará tamén a
Libre de Berlín e a nova estación central nas
Friedrichstrasse. Nos últimos anos no centro infraestrutura, as pontes, as estacións, as escolas e
proximidades do Parlamento Federal alemán. Entre
de Berlín realizáronse no marco da Planwerk o novo gran aeroporto que influirá e desenvolverá
as moitas construcións interesantes cabe mencionar
Innenstadt proxectos de edificación sobre ao toda a zona sueste de Berlín.
o rango arquitectónico que ocupa a gran cantidade
redor de 600.000 m² de superficie cunha
de novos edificios de embaixadas e representacións.
superficie total edificada de aproximadamente
1,8 millóns de m² edificándose, entre outras
A exposición está dividida de forma temática, por
cousas, 4.000 novas vivendas.
exemplo os edificios que están en relación coa
recuperación da función de cidade capital. Entre eles
Logo dun longo e serio debate co
contan o edificio do Reichstag, sede do Parlamento
Humboldtforum, volverase a edificar o antigo
alemán, e os edificios pertencentes ao Parlamento
palacio co seu volume e a súa fachada para
Federal, as numerosas e interesantes embaixadas
que volva ser o digno centro da capital alemá
recentemente construídas e as representacións dos
no lugar no que Berlín tivo a súa orixe, a
estados federais alemáns.
Schlossplatz (Praza do Palacio).
Outro dos puntos temáticos está composto por
A Illa dos Museos, moi preto da antiga Praza
algúns complexos urbanísticos como os da Potsdamer Platz / Torres del Potsdamer Platz
do Palacio, é un impulso adicional para a Arquitectos: Renzo Plano, Christoph Kohlbecker, Prof. Hans Kollhoff,
Potsdamer Platz e a Leipziger Platz no seu carácter
cultura e o turismo. Helga Timmermann, Helmut Jahn
de “nexos” da cidade dividida ata 1989. ©Elisa Álvarez Fernández
Un tema importante para a “cidade mesturada”
é a vivenda no centro da cidade, que se
Tomando como concepción directriz a idea de
demostra na exposición a través das
“reconstrución crítica” e a súa implementación
concreta na Planwerk Innenstadt (planificación do

Santiago de Compostela - Do 5 ao 25 de febreiro de 2010 Berlin Hauptbahnhof / Estación Central de Berlín Arquitectos: gmp Architekten ©Elisa Álvarez Fernández . capital (5 paneis).2010 Idiomas: alemán.de Medidas por panel: ancho 1m.de 1990 . monumentos (3 paneis) Tel.agxermanistas. BERLIN urbanismo (15 paneis).stadtentwicklung. transporte (4 paneis).: +49/(0)30-9012-0 O Novo Berlín Correo: kommunikation@senstadt.org Biblioteca Pública “Anxel Casal” . de Castelao. s/n Sábados – 10h a 14h 15782—Santiago de Compostela Correo: info@agxermanistas. 6 10707 Berlin ciencia (3 paneis).Datos técnicos da exposición: 35 paneis en total 1 panel introductorio 1 panel de responsabilidade 33 paneis temáticos STADTVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG introdución (3 paneis).30h a 21h Avda. Württembergische Str. altura 2m Web: http://www. castelán Urbanismo e arquitectura Lugar da exposición: Entrada e salón de actos da Biblioteca Pública “Anxel Casal” (planta baixa) Avda. inglés.berlin. Xoan XXIII s/n 15704 Santiago de Compostela Asociación Galega de Xermanistas Horarios de visita: Facultade de Filoloxía.berlin. De luns a venres – 8.org Web: http://www.