You are on page 1of 1

contract van 8 tot 12 februari 2010 eerste leerjaar

hoeken
di of do
taal
- lezen met leesouder
a, b, c

instructie
maandag - 1, 2, 3 : kloklezen

- a, b, c : kernverhaal 5

- schrijfletters u, uu, ui

dinsdag - 1, 2, 3 : inhoud vergelijken

- a, b, c : begrijpend lezen

donderdag - a, b, c : schrijven rond carnaval

vrijdag - 1, 2, 3 : vlot optellen en aftrekken

- schrijfletters v, w, u

inoefenbundel
maandag - 1, 2, 3 : octoplus 1b, bladzijden met

- a, b, c : werkboekje 5, bladzijden met

dinsdag - 1, 2, 3 : octoplus 1b, bladzijden met

- a, b, c : werkboekje 5, bladzijden met

donderdag - a, b, c : zie blad

vrijdag - 1, 2, 3: octoplus 1b, bladzijden met

- a, b, c : werkboekje 5, bladzijden met

taken voor mij alleen


Ginger: 1, 2, 3: inoefenwerk telkens in octoplus 1d