You are on page 1of 1

CURS 1

04.10.2006
STRATEGII DE INFORMARE SI COMUNICARE

INTRODUCERE

Comunicarea- in sens larg poate fi definita drept procesul de transmisie de informatie, idei, opinie,
fie de la un individ la altul, fie de la un grup la altul.
Elementele procesului de comunicare:
-cel putin 2 parteneri (emitator,receptor), in care se stabileste o anumita relatie
-codul cunoscut de ambii parteneri
-mijlocul de transmitere a mesajului
-feed-back
-canale de comunicare
-mediul comunicarii-influentat de modalitatile de comunicare si poate fi: oral, scris, vizual
-filtrele (barierele, zgomotele) care reprezinta perturbatiile ce pot interveni in procesul de comunicare

E  R
Caracteristicile procesului de comunicare:
-caracter dinamic
-caracter ireversibil
-in situatii de criza procesul de comunicare are un ritm mai rapid si sfera mai larga de cuprindere
-semnificatia data de un mesaj poate fi definita atat intre partenerii de comunicare cat si intre receptorii
acelui mesaj
-actul comunicarii se realizeaza prin interiorul imaginii ratiunii avand un continut informational care
faciliteaza manifestarea conduitelor umane afective producand efecte de accept sau refuz, o concordanta sau
neconcordanta a trairilor noastre
-cele mai diverse clasificaro ale mijloacelor de comunicare se refera la mijloacele:*lingvistice
*paralingvistice
*nonverbale
*nonvocale
*extralingvistice
*locale