You are on page 1of 44

Amposta i el Delta de l’Ebre desde l’aire

El Delta i els arrosals


Desde Satelite
El Fangar
Els Alfacs i les Salines
Mireu on vivim: La nostra terra és un
regal, no us sembla?