You are on page 1of 2

ASSOCIACIO D’AJUDA AL TDA-H DEL BAGES

LLUITEM PER LA COMPRENSIÓ I L’ADAPTACIÓ

L’associació d’ajuda del TDA-H del Bages lluita per totes les persones afectades per aquest
trastorn.

DADES?
TDA-H= Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat. Trastorn d’origen biològic.
Inatenció, impulsivitat, hiperactivitat,etc... genera dificultats importants a la seva adaptació esco-
lar i/o exclusió social.
Amb estudis recents es posa clarament de manifest la necessitat d’oferir recolzament a famílies
afectades.
El 98% de les famílies se senten freqüentment estressades o preocupades pels seus fills amb TDAH.
El 61% pensa que les activitats familiars es veuen afectades pel problema de comportament dels
seu fills.
Un 63% manifesta que el seu fill ha estat exclòs d’activitats socials per la manifestació dels seus
símptomes.

QUI SOM?
Aquesta associació va néixer de la voluntat d’un grup de pares que estan cansats de lluitar en les
institucions educatives per una educació de qualitat pels seus fills, els quals estan en una
desavantatge educativa front la resta dels seus companys d’aula.
Envoltats per aquest context amb recursos i coneixements escassos neix l’associació d’ajuda al TDAH
del Bages que està a disposició de totes aquelles persones que necessitin ajut i per tots aquells
interessats, visquin o no en pròpia persona, aquest trastorn.

QUE FEM?
Des de l’associació d’ajuda del TDA-H del Bages treballem per :

• Suport als afectats i familiars d’aquest trastorn i afavoriment del seu benestar
• L’adaptació i comprensió de l’entorn educatiu
• Suport , orientació i assessorament a les famílies
• Informació i formació a les persones afectades
• Aconseguir drets i polítiques socials
• Sensibilització i divulgació de la problemàtica
• Fomentar la recerca científica

La informació la trobeu en la pàgina del facebook: Associació d’ajuda al TDA-H del Bages.
Podeu enviar correus al mail: aatdahdelbages@iespana.es
Atenció al públic :primer dimarts del mes al edifici Benestar Social (B.Mión-Manresa) a partir de les
20:00h.
VOLS UNIR-TE?

La quota anual és una aportació de 18€

Per aportacions o donacions cal fer l’ingrés:


La Caixa de Pensions: 2100-1155-04-0100892735

FITXA D’INSCRIPCIÓ

NOM:..........................................................................................................

COGNOMS:..................................................................................................

DATA DE NAIXEMENT:.....................................

NOM DELS NEN/NENA I COGNOMS:


...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

DATA DE NAIXEMENT DELS NEN/NENA:


...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

ADREÇA:.....................................................................................................

...................................................................................................................

NÚMERO:....................................................................................................

POBLACIÓ:..................................................................................................

CODI POSTAL:.............................................................................................

PROVÍNCIA:................................................................................................

TELÈFON:....................................................................................................

MÒBIL:........................................................................................................

ADREÇA ELECTRÒNICA:...............................................................................

....................................................................................................................

Remetre aquesta butlleta a:

Associació d’ajuda al TDA-H del Bages


Torre 8, 6é-3ª
Font dels Capellans –MANRESA-
o
Directament al banc:
(Indicar nom i nº telèfon)
La Caixa de Pensions: 2100-1155-04-0100892735

AATDAH del Bages és una associació sense ànim de lucre inscrit amb NIF J64817612