You are on page 1of 43

1

GNOZA I ZAKON

“The Gnosis and the Law” Autor : Tellis Papastavro, 1972.

Tellis Papastavro rođen je u Grčkoj gdje je proveo svoje formativne godine


unutar zračenja Hrama Istine Voljene Pallas Athene. Sa sedamnaest godina
dolazi u Ameriku gdje provodi život u traženju odgovora na pitanja: “ Tko
sam ja? Od kuda dolazim? ”. Telis je pronašao odgovore u informacijama i
podukama koje su bile dane Čovječanstvu na ubrzan način u skladu s
Kozmičkim Ediktom. Ove su informacije i poduke došle iz različitih ključnih
izvora i pripremale su Čovječanstvo za suradnju s Uzvišenim Bićima, a sa
ciljem transformacije Planete u njeno Božansko nasljedstvo, u Raj na Zemlji.
Uočavajući potrebu za publikacijom koja bi ove poduke učinila dostupnim
svakom tražitelju – neofitu i onima naprednima, Tellis je kompilirao ove
informacije u priručnik uređenih poduka i tako je knjiga “ Gnoza i Zakon ”
stvorena. Ova se građa smatra “Biserom poduka” duhovne hijerarhije. Tellis
je bio nesebičan sluga Svjetlosti i njegove jedina svrha u objavljivanju ove
svete knjige prosvijetljenoga znanja bila je proširivanje mudrosti i znanja
Boga na Zemlji. Ova se knjiga više ne tiska. Naš Voljeni Tellis vratio se u
Grčku 1988. godine gdje je obavio završne pripreme za odlazak sa Zemlje.
Pozvan je kući 3.-ega veljače 1989., u 99. godini života.

Kada čovjek ponukan unutarnjim glasom uočava Snagu veću od sebe samoga
i započinje izražavati zahvalnost toj Snazi, tada religija postaje stvarnost u
njegovome postojanju. Njegova niža tijela, posebice mentalno i emotivno
tijelo, radoznalo su izloženi ovom iskustvu i cijeli pogled na život je
promijenjen. Čovječanstvo, koje jest suma svih pojedinaca, ne može se
razlikovati po tome pitanju i nikada nije postojalo vrijeme kada ljudi,
kolektivno osjećajući to iskustvo, nisu prepoznali njihovu ovisnost o toj
Superiornoj Snazi. Čak i najdivlje rase prepoznaju njhovu zavisnost te,
ovisno o njihovom svjetlu, pokušavaju definirati svoj odnos prema toj Snazi
strahom, žrtvom ili stišavanjem Boga! Dakle iz tame vremena proizašle su
velike religije svijeta koje su ipak kroz različita obožavanja, ceremonije i
metode primjene Istine ujedinjene u vitalnoj činjenici da čovjekov život i
egzistencija ovise i imaju izvor u Velikoj Snazi, da je ova snaga kreator svega
2

vidljivoga i nevidljivoga i kao takvoj potrebno je okretanje čovjekove


pozornosti na nju i da je u preklinjanju, molitvi ili dekretu traži za svoje
potrebe. Ovo su bila temeljna pravila svih velikih religija prošlosti i ona
novija, Religija Cerimonijalnoga Obožavanja i Slobode, također se ne
razlikuje od njih. Velike religije ne pojavljuju se slučajno niti one dolaze kao
ispunjenje čovjekovih želja. Svaka od njih pojavljuje se svakih dvije tisuće
godina prateći uređen redoslijed po Kozmičkom Zakonu koji se kreće u
gigantskim ciklusima kako bi se dosegla ukupnost od četrnaest tisuća godina.

Ovo je vrijeme dodijeljeno za cijelu rundu Sedme Zrake, svaka zraka uzima
dvije tisuće godina i svaka ovisno o njenom utjecaju djeluje na čovjeka
drugačije, a primjeri postoje u pokretnoj snazi svake veće religije. Očito je
dakle da se dolaskom svake Zrake na Zemlju pojavljuje i nova
predominantna religija evoluirana od strane inteligencije koja predstavlja
Boga u tome razdoblju. Ova je religija temeljena na prirodnim tendencijama
životnih snaga koje moraju postati uporišne tačke za uspostavu i održavanje
duhovne kulture te ere. Religiozno obožavanje je isto tako, a na osnovi
dobrobitnoga izlijevanja koji Upravitelj ili Čohan dotične zrake vidi, najbolje
prilagođeno kako bi pomagalo evoluirajuću inteligenciju toga perioda.

Slijedimo li povijest unatrag za samo četiri tisuće godina, vidimo Judaizam


koji je evoluirao iz utjecaja Pete zrake, dok je njegov nasljednik Kršćanstvo,
koje je došlo pod Šestom zrakom, zadržalo neke kvalitete prethodnika, ali
ponovno različito u mnogim drugim aspektima. Na isti će način Nova
Religija koja upravo ulazi u Sedmu zraku – Ceremonijalnu Zraku, iako će
zadržati mnogo toga iz kršćanskoga podučavanja, ipak biti različita u
mnogim dijelovima, posebno po tipu religioznoga obožavanja koji će postati
predominantna aktivnost za mase u budućnosti. U ovoj aktivnosti, kako bude
napredovala godinama i dolaskom na Zemlju ljudi Sedme Korijenske Zrake,
koji su visoko evoluirani, bit će skoro revolucionarna u odnosu na
prethodnike. Ona će svjedočiti zbližavanje čovječanstva, anđela i elementala
na evolutivnom putu gdje će zajedno služiti i izgraditi Kraljevstvo Božje na
Zemlji i zajedno obožavati u ceremonijama koje su dosada bile nepoznate u
ovom trodimenzionalnom svijetu.

U očima čovjeka današnjice bit će to “svijet snova”, ali će definitivno biti i


realan svijet u kojem će se mnoga stara učenja odbaciti. Knjiga Postanka i
sve naknadne biblijske nauke već su iznova napisane i pišu se sada, ali ne od
strane neuskrsnulih bića koja su sklona utjecati na druge sa svojim unaprijed
stvorenim idejama, već ih pišu Slobodna Božja Bića! Ova je Biblija stvorena
od energija koje pripadaju Arkanđelima, Kozmičkim Bićima i Uzvišenim
Majstorima koji će ostati do kraja civilizacije koja se razvija na ovome
planetu. U njezinome početku svaka nova Velika Religija, koja jest i plod
3

Kozmičke Zrake pod čijim će utjecajem i djelovati, veoma rano započinje


izlijevati svoju dobrobit na svijet ljudi. Ovaj utjecaj poput zraka proljetnoga
sunca potpuno nevidljivo grije srce pojedinca na osobit ga način
usmjeravajući ka određenome djelovanju i osjećaju za koji ne mogu dati
pojašnjenje. Čovječanstvo ranoga Kršćanstva imalo je to iskustvo i Nova
Religija Sedme Zrake neće odstupiti od takvoga utjecaja. Nasuprot njen je
utjecaj već evidentan i Sloboda koja je njen temelj ne zahtijeva mnogo
oštroumnosti da bi je se vidjelo. Od njenoga su dolaska milijuni ljudi koji su
stoljećima bili držani u ropstvu stekli političku nezavisnost i zemlje, za koje se
mislilo da je nemoguće njihovo samostalno vladanje i nazivanje “državom”,
već su na mapi kao slobodne i neovisne.

S druge strane novčića, međutim, sveprisutan prevrat koji se svjedoči među


mladima današnjice može pronaći izvor i unutarnji poziv od strane
stimulacija Sedme zrake. Nažalost, čovjek kroz svoju slobodu volje i općom
tendencijom ka zlu zloupotrebljava i stvara bezakonje. Saint Germain u
govoru studentima “ Most ka Slobodi” ("The Bridge to Freedom") 31.
svibnja 1956. godine govori sljedeće: “U ovome vremenu Vi se nalazite u
razdoblju tranzicije, tranzicije vašega osobnog života, svjetske tranzicije i
uskoro u samo nekoliko kratkih godina naći ćete se i u planetarnoj tranziciji.
Ovi periodi “promjene svijeta” stvaraju uvijek osjećaje nemira u emotivnim i
mentalnim tijelima mase ljudi kao i pojavu velikoga osjećaja straha u
njihovim fizičkim tijelima i eteričkoj svjesnosti…”

Kao što je već napomenuto ulazak nove religije na Zemlju ni na koji način
neće interferirati s funkcijama njenoga prethodnika, ali po Kozmičkome
Zakonu prethodna religija, s obzirom da se njena zraka smanjuje i time gubi
utjecaj na ljude, kako vrijeme odmiče, otpada postajući dijelom povijesti. Ne
smije se zaboraviti da je potrebno nekoliko stotina godina prije nego se
cjelokupna eklipsa odigra. Kršćanstvo zbog posebne dispenzacije neće u
potpunosti biti zbrisano, već će se radije spojiti s Novom Religijom Sedme
Zrake i zajedno nastaviti dalje ruku pod ruku, ali pod vodstvom Čohana
Sedme Zrake – Saint Germaina. Pod nadolazećom Zrakom, prije nego li
ostvari svoje pojavljivanje u materijalnom svijetu, Nova Religija je
koncipirana u Unutarnjim sferama pod vodstvom Kozmičkih Bića, posebno
Kozmičkoga Učitelja i Čohana, te specifične zrake pod kojom će ta religija
procvasti. Ova dva Kozmička Bića sa svojim pomoćnicima nakon uzimanja u
obzir trenutnoga duhovnog razvoja čovječanstva i njegove trenutne
potencijale, rade na stvaranju plana glede potrebnih učenja, tipova
obožavanja itd, kako bi odredili što će bolje služiti svijetu u nadolazećih dvije
tisuće godina. Uz druge stvari koje su se dogodile za vrijeme sastanka
Karmičkoga Odbora u Kraljevskome Tetonu u 29. prosinca 1963. godine bilo
je i službeno priznanje da je kršćanska dispenzacija, kako je Ortodoksija
4

predstavlja, kompletirana i njeno je mjesto zauzela Nova Religija Sedme


Zrake – Era Duhovne Slobode pod vodstvom Saint Germaina.

Slijedi govor Čohana Morya studentima “ Most ka Slobodi” ("The Bridge to


Freedom")

1. siječnja 1964. godine u kojem izvještava o ceremoniji Kraljevskoga Tetona


u prisutnosti Duhovne Hijerarhije i Kozmičkih Bića s drugih sistema
svjetova. “Sa svim raskošem procesije Voljeni Isus, odjeven u jednostavnu
bijelu odjeću sa zlatnim rukavima, prišao je oltaru praćen Anđeoskom
pratnjom. Stojeći pred Lordom Gautamom, Voljenim Sanat Kumarom i
Lordom Divinom čekao je pristup Voljenoga Saint Germaina koji je nosio
bijelu odjeću i ogrtač ljubičaste boje. Kada su Saint Gerimain i njegova
pratnja stajali pored Majstora Isusa, ceremonija velikoga digniteta i sreće je
započela, a prenošenje znanja o tome događaju svijesti ljudima na Zemlji
vaša je i naša odgovornost. Voljeni Isus klečeći na koljenima stavlja u ruke
Lorda Gautame križ od čistoga zlata. Voljeni Gautama taj križ dalje predaje
Lordu Divinu kako bi ga smjestio u Duhovno spremište zajedno sa Simbolima
prethodnih zraka. Gautama potom stavlja svoju desnu ruku na glavu Saint
Germaina, a lijevu na glavu Isusa dok su se Isus i Saint Germain držali za
ruke. Važnost koja proizlazi iz ovoga odnosi se na fuziju kršćanske
dispenzacije u Doba Slobode bez prekida.

Naš voljeni vladar Sanat Kumara prikazao je Saint Germainu Malteški Križ
od Ljubičastog Plamena koji predstavlja talismanski simbol Doba Slobode.
Ovo je bio najradosniji i nezaboravan događaj jer vrlo je važno, kako vam je
i Voljeni Isus rekao,(a) da sve ortodoksno što se tiče kompletirane kršćanske
dispenzacije treba napustiti i slijediti pravila Sedmoga Kruga pod upravom
našega Kralja, Uzvišenoga Majstora Saint Germaina…” (a) Točne riječi
Voljenoga Isusa upućene studentima Kraljevskoga Tetona 29. prosinca 1963.
godine bile su: “ …. Ja imam mnogo toga za reći vama, prijateljima Moga
srca, i ja tražim vašu indulgenciju u podužem slušanju. Krščanska
dispenzacija ortodoksno predstavljena završila je. Mi se sada nalazimo u
doba Duhovne Slobode pod vodstvom Našega Kralja, Uzvišenoga Majstora
Saint Germaina. Molimo vas da to držite na umu i u srcu. Vi ste obvezni,
namjeravate li marširati pod zastavom našega Voljenog Jednog, prenesti
smisao i svrhu Sedme Zrake onima koji još nisu obaviješteni…”

Nepotrebno je kazati da su u tome vrlo razboriti i znanstveno usmjereni jer


nema koristi od podučavanja iznad sposobnosti i duhovne evolucije onih
kojima je to namjenjeno. Prva stvar koja se analizira od strane Kozmičkoga
Učitelja jesu primarna energija i zračenje nadolazeće Zrake koji će se osjećati
na Zemlji. Zatim u suradnji s Čohanom te zrake i njegovim pomoćnicima
5

analiziraju duhovni razvoj duša koje će se inkarnirati za vrijeme trajanja te


Zrake kao i njihove sposobnosti u apsorbiranju njene energije kako bi bili
poravnati s višim Božjim Planom. Nakon što je to odrađeno, rade na razvoju
ceremonijalne strane i na detaljima obožavanja koji će oživjeti Svjetlo Duše i
promicati duhovnu evoluciju čovjeka za nadolazećih dvije tisuće godina. Na
ovaj je način koncipiran temelj Kršćanstva pod vodstvom Lorda Maitreje,
Kozmičkoga Učitelja toga doba, mnogo prije nego li je Isus inkarniran. Na
isti će se način i nova Religija pod okriljem Sedme zrake i upravom Saint
Germaina razviti i proširiti. Kada je u Višim Sferama plan za kršćansku
dispenzaciju bio usavršen, organizirana je Kozmička konklava na kojoj je
cjelokupno kršćansko nastojanje projicirano na zaslon pokazujući njegov
ponizan početak, njegov razvoj i njegovo propadanje. Upravo su se tada
tražili dobrovoljci da dođu i pomognu razvoj nove religije u svijetu čovjeka.

Upravo su tada Isus, Majka Marija, Josip, Apostoli i drugi ponudili svoju
pomoć. Kada je Lord Maitreja, Kozmički Učitelj, zajedno sa Saint
Germainom otpočeo plan za Novu religiju koja je trebala nadoći nakon
Kršćanstva, trebali su uzeti u obzir da je njihov zadatak bio umnogome
različit od onoga u kršćanskoj dispenzaciji s potpuno drugačijim
problemima. Jedan od tih problema i bez sumnje najozbiljniji bio je
ultimatum dan od strane Kozmičkoga Zakona Zemljanoj Duhovnoj
Hijerarhiji da ukoliko se čovječanstvo ne uzdigne i započne odrađivati svoje
obveze prema Univerzumu kao što to rade sve druge planete, posljedice, koje
dosižu eventualnu disoluciju, bi bile moguće.

1952. godine Kozmički Zakon kroz Čohana El Morya obavijestio je Duhovnu


Hijerarhiju naše planete da je došlo vrijeme da Sunčev Sustav naše Galaksije,
Alfa i Omega, napreduje u višu evoluciju i da je od svih uključenih planeta
samo Zemlja pronađena u letargičnu stanju nesposobna to pratiti. S
obzirom da je to kočilo napredak cijele Galaksije koja nije više mogla čekati,
dispenzacija od dvadeset godina dozvoljena je Zemlji kako bi poboljšala svoje
stanje. Ako bi u tome promašila, bila bi ostavljena i napuštena od strane
njenoga Sunčevoga Sustava stvarajući situaciju koje bi dovela do raspadanja.
Ova situacija ostavila bi čovječanstvo ( inkarnirano i dezinkarnirano ) bez
doma gdje bi dovršili svoju evoluciju. Zbog ozbiljnosti situacije Duhovna
Hijerarhija, znajući da u dvadeset godina nije moguće ostvariti ono što nisu
uspjeli u milijunima godina, šalje Kozmosu poziv za pomoć. Kozmička Bića
cijele Galaksije u Božanskoj ljubavi odgovorili su i ponudili pomoć. Tada je
Čohan El Morya učinio osobni apel našem Sunčevome Logosu , Heliosu i
Vesti, na osnovu kojega je novi planet stvoren i ondje je prebačeno svo
neposlušno čovječanstvo ( inkarnirano ili dezinkarnirano ) koje tisućama
godinama nije bilo sposobno poboljšati samo sebe. Na taj je način dozvoljeno
onima najevoluiranijima na Zemlji nastavak napredovanja s ostatkom
6

sustava. Detalji ovoga dati su kako napredujemo s ovom studijom.

Sljedeći problem bio jest onaj ljudske duše da u njenoj sadašnjoj evoluciji
apsorbira napredna učenja Sedme zrake. Poteškoće prezentirane u obje gore
navedena problema izgledale su nepremostivo, ali su se ipak riješile na način
da su neki pripadnici današnjega čovječanstva ( inkarnirani i umrli )
transferirani na novi Planet koji jest specijalno za njih stvoren omogućivši
time pripadnicima Sedme Korijenske Rase, koji su visoko evoluirani,
inkarniranje.

“Aktivnost Sedme Zrake opisana je kao “Uređena Služba”. Ona mora razviti
sposobnost unutar životne struje ( pojedinca ) svjesnoga privlačenja,
fokusiranja, oblikovanja i projiciranja energije postajući time Majstorska
kontrola svih zbivanja i oblika. Razvoj ceremonijalnoga obožavanja, gdje bi
pojedinac bilo kao dio kolektiva ili pojedinačno bio podučen o metodama
prizivanja i usmjeravanja duhovnih energija, jedna je od najljepših
djelatnosti ove zrake. Kroz ovakve razvijene ceremonije i rituale sve ove
energije, kojima su razni Čohani nastojali obogatiti svijest i iskustvo
čovječanstva, biti će transmutirane, sublimirane i purificirane kako bi se
najveći darovi svake Zrake mogli izlijevati slobodno kroz individualce koji
predstavljaju prirodno otvorena vrata. Znači mi otvaramo ovoj rasi vrata
svijesti kako bi primila savršenstvo iz Sedam Sfera u kojima boravi Božja
prisutnost svakoga čovjeka. Dok Anđeli, Deve i Elementali rade primarno s
prvobitnim energijama i nisu zabrinuti formom, a čovječanstvo radi
prvenstveno s oblicima ne vodeći brigu o snagama unutar usmjerenih
energija, potrebno je da se svjetovi Anđela, Čovjeka i Elementala spoje i
svjesno udruže u zajedničkim nastojanjima stvaranja savršenoga Doba
Slobode. Ovo predstavlja jedan drugi aspekt uspostavljenoga rituala koji će
stvoriti masovna obožavanja budučnosti.

STVARANJE SVJETOVA

Literalna je istina kada smo na prethodnim stranicama rekli: “Knjiga


Postanka iznova se piše.” Samo će ponešto biti zadržano u novome
Kozmičkom Učenju, dok će većina sadržaja biti nanovo napisana
zamjenjujući prethodno prihvaćene istine verificiranim Božjim Istinama.
Povijest stvaranja svijeta i dolaska čovjeka na Zemlju, svrha njegova života i
krajnja sudbina ozbiljno su iznova preispitane i dane svijetu onako kako bi
trebalo i kako se u izvorniku namjeravalo od strane Stvaratelja.

Neizmjerno vjekova istina je stajala u pozadini i čovjek, stojeći svezanih ruku


i u lijenu neznanju, prihvatio je poluistine kao Božje riječi. Danas iz cijeloga
svijeta vapaji za Istinom izlaze iz srca ljudi. Čovjek više ne prihvaća obmane,
7

svjesno ili nesvjesno, i žudnja za istinom iz njegova srca otvara vrata kroz
koja Kozmička Bića izlijevaju u njega svoje znanje i Istinu kako bi mu pružili
svaku moguću Božju pomoć glede ispunjenja njegove misije na Zemlji.

Istaknuto je već da se temelji Nove religije Sedme zrake ne razlikuju od


prethodnih religija, ali ipak postoji velika nejednakost glede izvora, znanja i
primjene Istine. Dogmatska teologija koja se širila na crkvenim skupovima ne
pronalazi mjesto ovdje, dok Ljubav Boga prema njegovim kreacijama s
novim načinima njihova spasenja jest snažno ponavljano.

Nova religija drži kao temelj i izjavljuje s potrebnom naglaskom da iz


velikoga originalnog Izvora proizlaze, kao zrake iz sunca, individualizirane
Božje prisutnosti “JA SAM” koje stoji iznad pojedinca predstavljajući Boga
u njemu. Iz ovoga izvornog “JA SAM” u fizičku formu projicirana je zraka
elektronske esence kroz “srebrnu nit” koja se ulazeći u tijelo s vrha glave
usidruje u srcu pojedinca. Ovo je naš izravan izvor života i snaga koja
pokreće naše srce, ispunjuje pluća zrakom i omogućuje nam biti ono što
jesmo – ljudski individualci To je infinitezimalan djelić Božanskoga, ali bez
obzira na njegovu mikroskopsku dimenziju čini nas sve Bogovima u embriju
koji će eventualno rasti do pune visine.

Ove mikroskopske dimenzije nisu bile cjelokupni djelići čovjeka i znamo da


Prva, Druga i Treća korijenska rasa, kada su došle, ne samo da su imali njen
potpuni dio, već je odmicanjem vremena ono raslo i širilo se dajući im
eventualno pobjedu u Svjetlost , njihovo Uskrsnuće.

Ista bi se stvar desila i svim narednim Korijenskim rasama da se nije desio


“Pad”, događaj koji je usporio napredak čovjeka za miljune godina.
Kozmička su bića u nekoliko proteklih godina bila vrlo milostiva glede
prenošenja znanja o tome. No prije nego li nastavimo s tim interesantnim i
prosvijetljujućim podacima, korisno bi bilo za naše bolje razumijevanje
vratiti se na: “ Knjiga postanka se nanovo piše.” i uz pomoć i znanje
Kozmičkih bića krenuti od početka.

STVARANJE SVIJETA

Evolucija kao Kozmički Zakon ne ograničava se na čovjeka i njegovo


okruženje na Zemlji, već ide dalje i pokriva svaki aspekt velikoga Kozmosa.
Unutarnji napredak dolazi kroz Inicijacije, a aspirant bez obzira na razinu
njegova razvoja penjući se stubama evolucije, korak po korak, dolazi to točke
gdje je obdaren Kozmičkom snagom stvaranja sistema svjetova.

Ovu točku evolucije mnogo milijuna godina unatrag dostigla su dva


8

Kozmička Bića, muško i žensko, Helios i Vesta koji su se ispunjavajući


Kozmičke zahtjeve obratili Velikom prvom Uzroku, Izvoru svega stvorenoga,
radi prava stvaranja Sustava Planeta i njihova nastanjivanja individualnom
svjesnošću. Ovaj “Izvor” su bila dva Kozmička Bića, Alpha i Omega, muško i
žensko, koji su stvorili Galaksiju koji mi znamo po njihovom imenu.

U sljedećem izvještaju, koji je uzet iz dvaju pouzdanih izvora ( “Uzvišeni


majstori pišu Knjigu Života”, serija VIII, dio I i govor Čohana Lanta
studentima “ Mosta ka slobodi” u lipnju 1954. godine u Kraljevskom Tetonu
za vrijeme sazivanja Karmičkoga Odbora ), dobivamo autentične informacije
kako su naša Planeta Zemlja i ostatak Univerzuma stvoreni, koja su bila
asistirajuća Kozmička bića i kako je svaki od njih u tome doprinosio.

“Most ka Slobodi”, siječanj, 1955. godine

“Pravo i privilegija dodijeljeni su Heliosu i Vesti i oni su unutar svoje


svjesnosti dizajnirali veličinu ovih Planeta, položaj, broj duša koje bi boravile
na svakoj kao ljudska bića . Vizualizirali su i zadržali tu predodžbu u svojim
umovima i osjećajima proširujući je iz svoga srčanog centra u veliku sferu
utjecaja. Periferija te sfere bila je granica Univerzuma unutar koje bi
Planete, Zvijezde i svi elementi toga Univerzuma boravili. U zapovijedi: “
Neka bude svijetlo!”, Helios i Vesta sami su iz sebe projicirali onu
Univerzalnu Supstancu (Svjetlo) iz koje je Elohim stvorio planete i iz koje su
sve forme došle u postojanje.

TIHI KOZMIČKI PROMATRAČ

Kada je dizajn kompletiran, Moćno i Veličanstveno Biće, znano kao


Kozmički Tihi Promatrač ovog Univerzuma, dozvano je iz Velike Tišine.
Ovaj dizajn za sve planete koje bi pripadale sustavi spremljen je u njegovoj
svijesti. Ovo veliko biće apsorbiralo je Plan Božjih roditelja i prihvatilo se
odgovornosti držanja besprijekornoga koncepta za svaku planetu do trenutka
kada bi Helios i Vesta odlučili to specifičnu planetu eksternalizirati.

TIHI PLANETARNI PROMATRAČ U pravom je trenutku još jedno veliko


Biće, znano kao Planetarni Tihi Promatrač, dozvano. Ono je primilo na
čuvanje od strane Tihoga Kozmičkog Promatrača plan za novu planetu
Zemlju sada ono prihvaćajući odgovornost održavanja Zemljinoga
besprijekornog koncepta sve dok Božanski plan nije ispunjen u detalje. Veliki
Kozmički Tihi Promatrač drži sedam Planeta ovoga sistema u svome srcu,
dok individualni Planetarni Tihi Promatrač drži samo jednu planetu.

Tihi Planetarni Promatrač uzeo je odgovornost za održavanje


9

besprijekornoga Zemljinog Koncepta s njenim rijekama, oceanima, velikim


planinama i velikim ravnicama kojega čini dostupnim Sedmorici Elohima i
stvarateljima oblika i obrazaca koje oni onda tkaju iz Univerzalnoga Tijela
Svjetla Heliosa i Veste. Prva aktivnost jest proširiti svoje Kauzalno tijelo
koje postaje kolijevka unutar koje će planeta boraviti. Sedam velikih sfera
predstavlja sedam pojasa boja toga Kauzalnog Tijela u koje su veliki
Duhovni čuvari, veliki Kozmički Anđeli i Deve došli i stvorili Sedam Nebeskih
Kraljevstava svijesti za evoluciju koje će nastaniti planet.

Iz tvari i energije boja Kauzalnoga tijela Tihoga Planetarnog Promatrača


istkani su Hramovi - atmosfere unutarnjih Sfera. Iz supstance toga tijela
istkani su i elementi za vašu Zemlju te odjeća u obliku sedam nosača koje
svako životna struja odijeva. Napokon je Kozmički trenutak za rođenje
Planete Zemlje stigao. Tihi Promatrač Zemlje stajao je spreman i tada je
Sedam Moćnih Elohima -Kozmičkih stvaratelja dozvano.

1. Slijedi izvješće Moćne Immaculate o njezinoj vlastitoj evoluciji te o


treningu koji je prošla prije dolaska do njene sadašnje pozicije. “Ukratko, Ja
bih htjela reći da je evolucija koja ultimativno rezultira mogućnostima da se
postane Tihi Promatrač započinje majušnim elementalom koji je uvježbavan
u kraljevstvu Prirode pod direkcijom Voljene Marije, Svete Majke Voljenoga
Isusa. U ovim su prekrasnim Kraljevstvima mali elementali uvježbavani
utjelovljenju formi pod nadzorom Stvaratelja oblika. Oni se skupljaju i
Stvaratelji formi stvaraju iz svoga vlastitog Tijela Svjetlosti prekrasan cvijet
ili neku kreaciju što predstavlja lekciju dana. Svi mali elementali, čija
priroda jest (kao i u vašem vlastitom eteričkome tijelu) zrcaliti to na što
gleda, odmah preuzimaju oblik cvijeta. Ovo je jednostavno, ali kada
Stvaratelji Formi prenose oblik cvijeta elementalima, oni otpuštaju formu i
zauzimaju svoju vlastitu formu kao učitelji. Tada se od elementala traži
koncentracija kako bi zadržali matrice koje predstavljaju lekciju dana,
Mnogo njih, čim se Stvaratelji formi vrate u njihove prekrasne odjeće, odmah
se pretvaraju u malene Stvaratelje formi i zrcale trenutačno svaku promjenu
u učitelju.

Uvježbavani su strpljivo i to ide naprijed sve dok nisu sposobni zadržati oblik
koji im Stvaratelji formi dodjeljuju samostalno i gdje za vrijeme trajanja
lekcije oni budu rascvjetana jabuka ili slatka kruška ili što god drugo. Kada
oni postanu takvi majstori, spremni su krenuti naprijed i pokušati postati dio
Amaryllisovoga Velikog Suda i donositi ljepotu u svijet formi. Na ovakav
način započinje trening Tihoga Promatrača.

Nadalje, oni dolaze stvarati u kakvom prekrasnom vrtu pod Prirodnim


Devama ružu ili prekrasan ljiljan. Napreduju na taj način i možda postanu
10

Deve Prirode ili vrt. Možda onda dobiju zadaću asistiranja Tihome
Promatraču neke velike bolnice privlačeći ozdravljujuće snage u sebe i
projicirajući ih u zračenje koje blagoslivlja ljude.

Oni napreduju u sve veću službu postajući Deve poput Voljene Kolumbije i
inih bića koja nadgledaju cijele nacije. Mogu postati i velike rasne Deve
nadgledajući prekrasne rase, evoluirajući, zadržavajući snagu koncentracije i
zadržavajući Božanstvenu matricu Najvišega za njihove nacije, rase ili
zemlje.

Od svih je ovih jedna odabrana raditi s Voljenim Maha Čohanom i učiti


privlačiti divne struje koje vladaju cijelom prirodom dolazeći potom do točke
gdje se mogu prijaviti za položaj Elohima, velikoga Stvaratelja Formi,
Planeta. Iz kruga Elohima odbran je Tihi Promatrač.

Prošlo je mnogo vremena od kada sam utjelovila cvijet, a ipak ga se dobro


sjećam. Sjećam se dana kada je bilo takvo iskušenje skakati s jedne misaone
forme na drugu i tada sam kazala: “ Možda mogu pomoći!

I zbog toga same ovdje jer mi smo svi sluge, sluge Zakona i sluge svega vašeg
Života!....” (Usporedite ovaj govor s onim danim od Elohima Šeste Zrake
(Tranquility) koji je prezentiran u 22. poglavlju)

SEDAM MOĆNIH ELOHIMA

Sedam Elohima jest odgovorilo pozivu Heliosa i Veste i stojeći oko Tihoga
Planetarnog Promatrača usredotočeno su proučavali plan Zemlje koji se
nalazio unutar njegove svjesnosti i donošenje istoga u formu predstavljalo je
za njih radost, službu i prigodu. Njihova prva aktivnost u tom smjeru bila je
projiciranje moćnih Zraka Svjetlosti iz njihove kombinirane svjesnosti čime
su stvorili matricu nove planete. Kada je to učinjeno, naredni korak bio je
dozivanje Upravljača snaga elemenata te Stvaratelja formi s nižega nivoa,
Anđela, Deva i Elementalnih duhova. Ova su bića magnetizirala Elektronsku
Svjetlosnu supstancu ispunjavajući i stvarajući planetu po uputama
dobivenim od Elohima. Kako se graditelji vraćaju nacrtu plana arhitekta,
tako su se i Elohimi vraćali nanovo kako bi studirali Svjetlosnu matricu koje
se nalazila u svjesnosti Tihoga Promatrača. Čovječanstvo ne poznaje
koncept odanosti, posvete i žrtve Bića koje je odabralo održati Božansku
matricu i plan kaoTihi Promatrač za planetu za milijune godina. Ovo je
veliko biće zatvorenik Ljubavi! Ovaj veliki blagoslovljeni Tihi Promatrač za
našu Zemlju održao je Matricu koja je dizajnirana u srcu Heliosa i Veste i
matricu za svaku životnu struju čija je sudbina manifestirati Božju
savršenost. Nadalje, ono je održavalo za vas kao one koji bi trebali
11

upotrebljavati u budućnosti nepokolebljivu matricu koja je Božji koncept


koji svi moraju jednoga dana eksternalizirati.

UPRAVLJAČI VELIKIH SNAGA PRIRODE

Elohimi su invocirali Upravljače Snaga Prirode: veličanstvenu Virgo


(zemlja), moćnoga Neptuna (voda) i voljenoga Ariesa (zrak) koji su radosno
odgovorili na poziv zahvalni za mogućnost doprinosa putem darova njihovih
vlastitih elemenata: zemlje, vode i zraka za udobnost i dobrobit novorođene
Zemlje i njezinih budućih stanovnika. Helio i Vesta osobno su dobavili
element Vatre.

Nakon ovoga krenula je invokacija Duhu Proljeća, voljenome Amaryllisa,


kako bi došao i uspostavio ritam Proljeća u cvatu, cvijeće i ljepote prirode.
Ovo predivno Biće odgovorilo je na poziv donoseći sa sobom svoje legije
anđeoskih i elementalnih pomagača. Njihove kombinirane energije nakitile su
slatku Zemlju u takvoj ljepoti i razdraganosti da je ličila na prelijepoj
šumskoj vili koja je noseći vijenac cvijeća na glavi davala dobrodošlicu
Duhovima koji će je učiniti svojim domom.

Devet stotina uzastopnih ciklusa Proljeća dolazilo je i odlazilo kako bi Zemlju


učinilo mnogo ljepšom. Jezera, velike rijeke, gigantski vodopadi, kristalna
mora, planine koje usmjeravaju njihov prst prema Bogu i besmrtna
trostruka Božja Vatra koja pulsira iz centra Zemlje, Veliko vječno Sunce
podjednakoga pritiska. Razmisli malo, nije li čovječanstvo koje će dobiti ovu
planetu kao njegovo boravište predodređeno za neku veliko svrhu?
Elementali su utkali najmanje i najfinije cvijeće, Velike Deve razvile su lišće
na granama. Moćni Duhovi zraka aktivno su djelovali u njihovom elementu,
cijela priroda radila je zajedno harmonično u ritmičkoj glazbi stvaranja.

Dok je ova aktivnost napredovala, dok su Veliki Elohim i Stvaratelji manjih


formi, Anđeli Deve i članovi Elementalnoga Kraljevstva stvarali i uljepšavali
planetu, Helios i Vesta privlačili su iz Centralnoga Sunca Duhovne Iskre koje
bi trebale biti korisnici svih ovih priprema i Ljubavi. One su mirovale u
njedrima Veste dok Božji roditelji nisu bili spremni projicirati Bića Bijele
Vatre i Elektronska Tijela koja su postala odjeća ovih Duhovnih Iskri. I tako
se jednoga Kozmičkog dana proces stvaranja završio i Sedam Elohima jest
izvjestilo Božje roditelje o spremnosti Planete Zemlje za naseljavanje.

PROJEKCIJA DUHOVNIH ISKRI

“Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i
žensko stvori ih.” Knjiga Postanka 1:27 . S kompletiranim prvim stadijem
12

Stvaranja sljedeći je korak bio projekcija “odjeće” za Duhovne Iskre koje su,
kao što smo već vidjeli, privučene iz Univerzuma – Velikoga Centralnog
Sunca - gdje su privremeno mirovale u njedrima Veste čekajući daljni
napredak. Kao što pojedinac treba i upotrebljava “odjeću” za pravilnu
funkciju i dobrobit njegove fizičke forme, isto tako i “Duhovne Iskre” nakon
napuštanja zaštičujućih njedara njihove Božje Majke trebaju zaštitu. Za
sticanje toga usmjeravani su od strane svojih Božjih roditelja u Univerzalno
Svjetlo postajući Veličanstvena Trostruka Vatra okružena Velikim Bijelim
Bićem. To je bio izvorni individualizirani čovjek koji je stajao pred Bogom,
svojim Stvarateljem u formi savršenoga Kruga svjetlosti. Ovaj Krug svjetlosti
nije bio kompaktan jednodjelni individualac, već dvodjelni maniferstirajući
jednom polovicom kruga mušku prirodu Boga, a drugom žensku prirodu
boga. Poznate su kao Dvojne Zrake ili “JA SAM” Prisutnosti gdje svaka
polovica predstavlja jedan spol, muški ili ženski. Slijedi izvadak iz govora
vezanoga za ovu temu danoga od strane mjerodavnih autoriteta, Boga Merua,
Manua Šeste Korijenske rase, Čohana Saint Germaina, Lorda Divina,
aktualnoga Buddhe i Čohana El Morya. Svaki od njih tretira ovaj predmet s
drugoga stajališta.

BOG MERU ("Bridge," siječanj, 1961.)"Ove su Duhovne Iskre usmjerene od


strane Heliosa i Veste – Boga Oca i Majke ovoga sistema – u Univerzalno
svjetlo postajući veličanstvene Besmrtne trostruke Vatre. Oko njih se nalazi
veliko Biće Bijele Vatre iz kojega su projicirana dalje dva Božanska
komplementa – muški i ženski – i koji se nalaze još uvijek u svijetu
savršenstva. Ova dva Božanska komplementa dok borave u Svijetu
savršenstva imaju slobodu volje i mogu izabrati sići kroz svih sedam Sfera
gdje postoji savršenstvo zadržavajući se koliko god žele u svakoj sferi
asimilirajući željene poduke.” Možete misliti da je to neobično, ali dva
Božanska komplementa ne napreduju uvijek zajedno kroz tih sedam sfera jer
kroz slobodu volje jedan može odlučiti zadržati se malo duže u Prvoj Sferi, a
možda će drugI posjetiti Treću. Isto se dešava kada se Dva Božanska
Komplementa odluče za inkarnaciju.”

1. “Za svaku individualiziranu “JA SAM” prisutnost koja je prihvatila


odgovornost prolaska kroz Sedam Sfera i eventualnoga silaska u Svijet
Oblika bilo je najmanje jedna desetina ili više onih koje su preferirale vratiti
se u Univerzalno koje je bilo vrlo ugodno, nego li preuzeti odgovornost koja je
uključena u Individualizaciji.” (Arkanđel Zadkiel) S su druge pak strane
drugi koristeći slobodu volje odbili podijeliti se u dvije “JA SAM” prisutnosti
i više su voljeli ostati jedno i kao takvi prolaziti kroz sedam sfera.”

Slijedi Saint Germanovo pojašnjenje o drugome aspektu ovoga vrlo


interesantnoga, ali teško shvatljivoga predmeta. BIĆE BIJELOGA
13

PLAMENA". . . Potrebno je imati na umu da je Individualizirani čovjek


izvorno stajao pred Bogom kao Tijelo Bijeloga Plamena imajući oblik
savršenoga Kruga Svjetlosti. Podjelom forme Bijeloga Plamena u dva dijela
svaka se polovica ovog tijela Bijeloga Plamena očitovala kao individualizirana
“JA SAM” Prisutnost u Srcu Velikoga Centralnog Sunca. Potrebno je
razumijeti da su dva dijela koje su izvorno proizašla iz Tijela Bijeloga
Plamena, a koje je sastavljeno od cijeloga Kruga, dvojne zrake, jedna
manifestirajući mušku prirodu Božanstva, a druga žensku. Ponekad bi jedna
od ovih odabrala ostati u Višim okatavama bez silaženja kroz gušće sfere, a
ponovno u mnogim slučajevima obje silaze kako bi sudjelovale u svijetu
iskustava krečući se kroz oktave svijesti u sadašnji trenutak. Silazak Krista
tekstovno je definiran u frazi “Tada rekoh: "Evo dolazim! Vršiti, Bože, volju
tvoju!"” (Hebrews 10:7-9). Znači Besmrtna Snaga Života spuštajući se iz
Boga kao Čovjek, Individualizirana Monada, opsjednuta je Svetom
Namjerom ispunjenja Božanske svrhe kroz Ritual uspinanja…” Nastavljamo
s Lordom Divinom i njegovim aspektom ove teme.LORD DIVINO “… Kada
je svatko od vas i svaki pripadnik čovječanstva bio u početku izdahnut iz Srca
Boga – roditelja, imali ste svjesnost i razumijevanje identiteta. Osjećali ste i
mislili “JA SAM”. Vi ste sebe vidjeli kao bića, samosvjesna bića i u svakome
vlaknu i stanici vaše prisutnosti, razumijevali ste “JA SAM” Biće. 2. Veliki
Božanski Direktor u govoru danome studentima nekoliko godina unatrag u
svezi riječi “JA SAM” rekao je da ove riječi nisu recentno ljudsko otkriće kao
što mnogi misle, već su su došle u današnje vrijeme od samoga početka
dolaska čovjeka na Zemlju. Dokaz tome, kaže, nalazi se u arhivi Kraljevskoga
Tetona gdje se nalaze i čuvaju zapisi svih prijašnjih civilizacija upravo onako
kako su izvorno i napisani na njihovim odgovarajućim jezicima i riječi “JA
SAM” pronađene su tamo na isti način kako se koristi i danas. On je dodao
da su ove dvije riječi Snaga Boga. Iz govora danoga od strane Sunčeva
Logosa naše Galaksije, Alfe i Omege, u svezi riječi “JA SAM” navodimo
sljedeće: “ . . . Kako smo proglasili, unutar vaših srca i umova zapisivat ćemo
naš zakon. Zakon Boga – Zakon Obožavanja jest odražen u riječima “JA
SAM” jer “JA” , Alfa, jedan, onaj koji označuje Izvor – brojčano 1 i riječ JA.
Omega, Moja voljena predstavlja “SAM” i stoga je nazvana A-may-ga. I-
Amega – početak i kraj…”

Kako ste služili u toj nevinosti, dijeleći svijest vaših roditelja, znali ste
Prvobitni Život vaš koristiti na način kako odaberete. Bili ste Sveti Nevini i
Provobitni Život, sjajan i u bojama duge ulijevajući se u Besmrtni Trostruki
Plamen vašega srca, postao je vlasništvo vaše individualnost. U ovoj nevinosti
boravili ste i iz Izvornoga Života počeli ste stvarati ovisno o tome što ste
vidjeli oko vas. Živjeli ste u svijetu bliskom njedrima vječnoga gdje nije bilo
oblika bez sjaja. Sve je bilo blještavo veličanstveno. Ova je svijest misli
započela oslikavati ono što je vidjela i počeli ste stvarati upravo ono što je bilo
14

oko vas, u početku malo bojažljivo, male sitne kerubinske oblike, male
Hramove. Vaši osjećaji, uživajući individualizaciju i snagu stvaranja,
ispunjavajući te male forme, počeli su protjecati iz vas u vašu auru i u sferu u
kojoj ste boravili. Iskusili ste radost individualnoga stvaranja odabirući kroz
slobodu volje ono što želite stvarati iz ove inteligentne svjetlosne tvari.. . ". . .
Kao što je rečeno svaka Prisutnost boravi u Sferi aktivnosti koja ovisi o
količini svjetla koju privlači na sebe i dalje raspodjeljuje. Potražnja jest
motivacijska snaga u pozadini opskrbe što znači ako su se četiri vanjska
vozila ( koja predstavljaju vanjsku svijest ) stoljećima upuštala u molitve,
službe čovječanstvu i invokacije, oni su zatražili otpust Svjetlosti iz “JA
SAM” Prisutnosti kako bi se njihovi napori održali. Ovo Svjetlo je raslo u
intenzitetu na osnovu zahtjeva vanjskoga sebe. ..”

” Maha Čohan još dodaje ". . . Kada je vanjsko sebstvo apsorbiralo u


potpunosti i stavilo u praksu svo savršenstvo u kojem “JA SAM” prisutnost
djeluje, Kozmički Zakon usmjerava “JA SAM” Prisutnost k Višoj Sferi kako
bi se pripremilo za nove potražnje koje će biti učinjene od vanjskoga sebstva.
Tada možete vidjeti da “JA SAM” Prisutnost napreduje ovisno o unutarnjim
molitvenim obožavanjima odnosno naporima učinjenim prema njemu od
strane ljudskoga sebstva i da ovaj predivni strpljivi uvijek slušajući JEDAN
jedva čeka na suradnju vanjskoga sebstva…” Nastavljajući na istu temu
("Bulletin", 14. prosinca,1958.) ". . . Što je sebstvo razvijenije, to se na višoj
Oktavi savršenstva nalazi “JA SAM” Prisutnost privlačeći na sebe više
supstance Viših Svjetova kroz Elektronsko Svjetlo u Sebstvo Svetoga Krista
unutar ljudskoga srca….”

GOVOR ČOHANA EL MORYE "…Kada su Bog-Roditelji preuzeli


odgovornost za evoluiranje rasa na planetama našega univerzuma i izdahnuli
bilijune Duhovnih Iskri iz Velikoga Centralnog Sunca našega sustava,
svakome su od vas dali individualnost oblikujući svaki Božanski Arhetip,
Bića Bjeloga Plamena i zatim Elektronsku prisutnost po njihovom vlastitom
odrazu i sličnosti i svaka ta predivna Prisutnost postala je Jedinorođeni Sin
Božji . . . “

Neke od ovih Božanskih Prisutnosti razdvojile su se i postale dvije savršene


“JA SAM” Prisutnosti i tada su odaslale u svijet oblika dio sebe kako bi
proširile svoju Božansku prirodu i proširile granice Očevoga Kraljevstva.
Osobnosti koje danas oblikuju stanovnike Zemlje uključuju projecirano
Sebstvo ovih Božanskih “JA SAM” prisutnosti – Sebstvo Svetoga Krista. Ove
osobnosti su nažalost zaboravile svoju Božju svrhu i Božji identitet.

". . . Kada govorimo o životu, govorimo o onome što znanost naziva


Elektronska Energija. JA SAM Kozmički distributer Života i stoga znam
15

aktualnu realnost te elektronske supstance. Ljudi smatraju život protračenim


i dosadnim jer ne razumiju pravu prirodu ovoga predivnog dara Života iz
Srca Božjega.” " Iz Srca Boga odaslano je bezbroj bilijuna malih
inteligentnih bića s brzim sandalama, sjajnom odjećom, miniaturnim
krunama na njihovim glavama – svi noseći darove zdravlja, prosvjetljenja,
razumijevanja, ljubavi i svjetla. Ova bića stavljena su u srca Moćnih “JA
SAM” prisutnosti svakoga neuzvišenog bića i oni su ono što svijet zove
“život”. Oni radosno očekuju prolazak kroz svijet oblika kao što i duša
čovječanstva očekuje inkarnaciju. “JA SAM”Prisutnost blagosilja svaku od
ovih minijaturnih Bića koje vi nazivate “elektroni” i šalje ih u svaku ljudsku
osobnost u ritmičkoj pulzaciji nadajući se da oni mogu proći kroz kanal
sebstva kao kroz otvorena vrata dajući svoje darove univerzumu. Od
trenutka napuštanja aure individualne “JA SAM” prisutnosti, katapultirani
su od emocija, misli i vibracijskih aktivnosti fizičkoga i eteričnoga tijela i
njihov put u Univerzum u potpunosti je poremećen od strane
dezintegrirajućih snaga nekontroliranoga kanala kroz koji oni prolaze.
Njihove male posudice su slomljene i njihovi darovi uništeni i odlaze iz tijela
praktički bez ostatka živosti u svome biću….” (The Maha Chohan, u
posebnome pismu svojim studentima, lipnja, 1964.). " Iz Srca vaše “JA
SAM” Prisutnosti teče neprekidan tok elektrona u majušno spremište unutar
fizičkoga srca koje se, kao što dobro znate, zove permanentni atom. Kada
elektroni ulaze u ovu komoru, čarolija, mistična aktivnost se događa i postaju
pulsirajući Plamen koji u sebe udiše i izdiše zračenje koje je animirajuće
načelo fizičkoga tijela. Kada se ovaj mali plamen unutar srca prepozna,
započinje sa svojim širenjem. Kako dolazi do ovoga proširenja, tako ono
izlijeva strijele svjetlosti prema gornjem djelu tijela u istome ritmičkom redu.

Kada Majstori koriste pojam “osobnosti”, ne misli se na “JA SAM”


Prisutnost, već na dušu koju čovjek razvija tijekom svojih inkarnacija koja se
sada cjelokupno očituje kao njegova “osobnost”. Za bolje razumijevanje
istoga imajmo na umu da čovjek u svakoj inkarnaciji za sebe stvara
“osobnost” – svijest – koja jest rezultanta svih iskustava u toku toga
specifičnog života. “Duša” jest ukupnost svijesti svih inkarnacija na ovoj
planeti od vremena “Čovjekova pada”. No ova “duša” se ne smije pobrkati s
“JA SAM” koja jest čovjekova prava duša i koja mu je dana u trenutku
stvaranje kada je prošao kroz Sedam Sfera, ali koja jest povučena kasnije
ostavljajući mu samo mikroskopski dio originala i koji on sada pokušava
povećati kroz uzastopne inkarnacije.

Svrha stvaranja kao i podržavanja bilo kojega sustava svjetova jest dozvoliti
svakoj “JA SAM” prisutnosti koja dolazi iz Univerzalnoga Srca Božjega
razviti duhovnu prirodu i postati majstorom energije i vibracije kroz svjesnu
kontrolu i uporabu njegovih osobnih stvaralačkih sposobnosti, misli i
16

osjećaja. Znači svaka Individualizirana Božja Prisutnost uistinu je Sin ili


Kćer Božja i nasljednik svega onog što Otac ima sa slobodom volje stvarati
kroz misli i osjećaje ljepotu i savršenost Oca. Individualizirana Božja
prisutnost sadrži unutar sebe svo Svjetlo, Ljubav, Mudrost, Snagu, Ljepotu,
Izobilje, Čistoću, Harmoniju i Božje Kvalitete Oca.”

TRI KOSMIČKE EVOLUCIJE

Kada Sunčevi Logosi Sustava uzimaju Kozmičku inicijaciju i opunomoćeni su


snagom za stvaranje Univerzuma, tri evolucionarne Inteligencije dobivaju
priliku razvijati se i sazrijevati, Elementalna, Anđeoska i Ljudska. Evolucija
svake od njih korijenito se razlikuje od ostalih dviju, ali sve tri kroz
kohezivnu vezu suradničke sloge rade zajedno na ostvarivanju istoga cilja.
Zbog ovoga izgleda da je čovjek najovisniji jer iz Elementalnoga kraljevstva
dobiva svoju mentalnu opremu, dok iz Anđeoskoga dobiva opremu za
osjećaje. Na drugim mjestima ove knjige dati ćemo mnogo detaljniju i
cjelovitiju sliku za elementalna i anđeoska kraljevstva dok letimično izvješće
koje dajemo o njima u sljedećih nekoliko stranica služi upoznavanju čitatelja
s njihovim bićem i službom i pripremanju boljega razumijevanja puta koji
slijedimo.

ELEMENTALI

U prethodnome odlomku Tihi Promatrač Naše Planete Zemlje, Moćna


Immaculata, dala je izvješće o tome kako je ona počevši kao majušni
elemental prolaskom vremena napredovala u više razine i kroz proces
inicijacije konačno dostigla uzvišenu ulogu koju danas drži. Njeno iskustvo,
uobičajeno za njenu evoluciju, put je što ga svaki elemental mora proći u
dostizanju viših stanja postignuća. Vidjeli smo da započinju kao
mikroskopske inteligencije, tako male da milijuni njih ne bi zauzeli četvrtinu
inča. Može ih se vidjeti na zraci izlazećega sunca, na čistome nebu, tako male
majušne čestice, ali kako rastu, a za to je potrebno vrijeme postajući
Stvaratelji oblika koji pomažu izgradnju tijela čovjeka, postaju Deve Prirode
koje izgrađuju planine, rijeke, jezera itd. dostižući eventualno poziciju
Moćnoga Elohima i Tihoga Promatrača Planete, Sunčeva Sustava ili
Galaksije. Ured Maha Čohana usko je povezan s treniranjem elementala. Što
više oni dolaze pod njegovu jurisdikciju i ono što slijedi njegovo je detaljno
pojašnjenje o tome kako uvježbavanje izgleda. “

… Moja služba u Kraljevstvu elementala odnosi se na treniranje Stvaratelja


oblika. U hramovima Treće Sfere uz pomoć Voljenoga Pavla Venecijana
podučavam elementalni život da gleda na određeni dizajn. Započinjemo s
nečim vrlo malim kao na primjer: laticom cvijeta, listom trave, kapljicom
17

rose ili snježnom pahuljicom. Mi ili netko od Stvaratelja Oblika izrađuje


dizajn koji se potom eksternalizira u atmosferi ispred njih i tada se svi
elementali u tome razredu pokušavaju utjeloviti u takav oblik. Pokušavaju
oponašati figuru u formi, boji, dizajnu.

Pavap Venecijan. Ovaj govor dan je prije postanka Maha Čohana


Kozmičkim Predstavnikom Duha Svetoga kada je Pavao Venecijan, Čohan
Treće Zrake, zauzeo mjesto i odgovornosti Maha Čohana.

U početku i to uspijeva i ponekad na groteskan način s obzirom da mogu


zadržati sliku za samo jednu sekundu nakon čega ponovno zauzimaju svoj
prvobitni izgled. Ali oni se nalaze u školi i napokon dolazi vrijeme kada mogu
utjeloviti oblik procvale jabuke. Učitelj tada obavještava Deve Prirode o
postojanju grupe elementala spremne postati cvijetom drva jabuke u
voćnjaku Izgleda jednostavno, ali zamislite stoljeća i stoljeća uvježbavanja i
samokontrole ne samo elementala, već i njihovoga učitelja. Napokon vi imate
bijelo i ružičasto proljeće, a cvijet jabuke miriše slatko i ljubitelji proljeća
uživaju hodajući ispod sjene njihove ljepote, seljak se nada dobroj jesenskoj
sjetvi, pčele su sretne jer rade med i elementali su sretni zbog ispunjenja svoje
svrhe. Zatim se kratka sezona završava, cvjetovi padaju i elementali se
vraćaju kući kako bi dobili pohvale, odmorili se i dobili novi zadatak. Oni su
primarno mentalna bića “el-e-mental”.

Postoje četiri divizije Elementalnoga Kraljevstva gdje je svako od njih pod


upravom Kozmičkoga Bića. To su: Zemlja, Voda, Zrak i Vatra. Upravljajuća
inteligencija Zemlje jest Virgo, “Majka Zemlje” i njezin Božanski
komplement Pelleur. Elementali pod njima poznati su kao Gnomi. Za vodu je
Neptun i njegov Božanski komplement Lunara. Ovi se elementali zovu
Undine. Aries jest zadužen za zrak zajedno s Božanskim komplementom
Thor. Njihove postrojbe poznate su kao Silfise. Elementali vatre dolaze
izravno pod upravom Heliosa i Veste i poznati su pod imenom Salamanderi.U
stvaranju Planete Zemlje kao i u stvaranju drugih planeta, služba
Elementalnoga Kraljevstva dolazi prva. Oni rade pod vrhovnom upravom
Sedam Elohima i Stvaratelja Oblika i oni su ti kojima dugujemo naše planine,
nizine, rijeke, more i oceane i sve opipljivo na Zemlji. Kada je taj posao
završen, čovjek dolazi u pratnji anđeoskih domaćina, iako i onda elementali
ostaju kako bi služili čovjeku i nastavili sa svojim stvaralačkim radom. Gnom
Undine Neptun

ANĐEOSKO KRALJEVSTVO

Zajedno s čovjekom i elementalima i anđeli su Božja stvorenja i po riječima


Svetoga Zapisa stvoreni su na stupnju višem od čovjeka. Na prethodnim
18

stranicama vidjeli smo početak čovjeka kao “Duhovne Iskre” i elementale


kao majušne čestice. Ali u svezi s anđelima naše je znanje nedostatno. Nije
nam rečeno kako su oni započeli. Arhanđeli, Kozmička Bića i Uzvišeni
Majstori mogu stvoriti i stvaraju anđele kako bi im pomagali u njihovoj
Kozmičkoj Djelatnosti i službi čovječanstvu. Savršenstvo, ljubav i
jednosmjerna poslušnost neki su od atributa koje krase anđele. Oni
postepeno, korak po korak, dolaze do veće snage i prateći predodređenu
liniju iniciranja eventualno dostižu status Arhanđela i kozmičkih zaštitnika
sustava svjetova. Na drugim mjestima unutar ove knjige daju se druge
pojedinosti o njihovoj evoluciji. Usredotočimo se sada na Arhanđele, one
moćne inteligencije unutar Velikoga Centralnog Sunca, Alfe i Omege, koji su
već u potpunom posjedu Božjih Snaga Oca-Majke Galaksije i koji žive kako
bi ispunili njihovu volju i zračili njihovu Svjetlost, Snagu, Ljubav prema
svjetovima njihova stvaralaštva. Kada minorno Sunce, u našem slučaju
Helios i Vesta, preuzimaju odgovornost stvaranja Sustava unutar Galaksije,
sedam Arhanđela sa svojim Božanskim komplementima istupaju kako bi
postali zaštičujuća prisutnost svih anđeoskih bića, cjelokupnoga čovječanstva
i svakoga elementala uključenoga u evoluciju toga Sunca s njegovim
planetama. U našem Sunčevu sustavu Arhanđel Mihael došao je sa
šestoricom ostalih Arhanđela: Jophielom, Chamuelom, Gabrielom, Rafaelom,
Urielom i Zadkielom koji zajedno predstavljaju Stražu ne samo za Zemlju
već i za šest ostalih planeta kao i za sedam unutarnjih sfera koje sačinjavaju
Raj na Zemlji. Zajedno s njima došle su bezbrojne legije anđeoskih bića čija
je jedina težnja ispuniti volju Arhanđela koja je identična Volji Oca-Majke
Boga. Njihova aktivnost je raznolika do krajnosti i pokriva područja Zaštite,
Prosvjetljenja, Ljubavi, Savršenstva, Posvećenja, Ministracije i Invokacije. U
biti sve su to atrubuti sedam sfera, Aure Svemoćnoga. Sedam Arhanđela Oni
zaštićuju i pojačavaju Božje Vrline. Pomažu čovječanstvu zračenjem, pomažu
im učiniti korak po korak naprijed sve dok više pomoći ne budu mogli dati.

2. Arhanđeli dostižu svoju uzvišenu poziciju na način da prvo prođu kroz


ljudsku evoluciju u nekom sustavu svjetova. Započinju kao obični anđeli i isto
kao elementali rastu s nižih stepenica evolucije putem studija, rada i službe.
Nakon dostignuća određenoga stupnja silaze u svijet oblika i kao svako
ljudsko biće na toj planeti rade na svoj način, eventualno izboreći svoje
uskrsnuće. Nakon toga postignuća vraćaju se svojem prvom domu kao
članovi Anđeoskoga Kraljevstva. Interesantan je primjer Majke Marije,
Svete Majke Isusa, koja je izvorno pripadala Anđeoskom Kraljevstvu.
Njenim uskrsnućem trideset godina nakon Isusovoga uskrsnuća, ona je
preuzela svoj prijašnji dom i sada je dvojna zraka Arhanđela Rafaela koji
pripada Petoj Zraci.

Evolucijski gledano Anđeosko Kraljevstvo evoluira primarno kroz kontrolu


19

zračenja i napredovanjem postaju Kerubini, Serafini, Arhanđeli i na koncu


velika Bića koja čuvaju i štite planete, galaksije i šire sustave svjetova. Svijet
Serafina svijet je snage i bića koja su poznata kao Serafinski Čuvari imaju
ogroman stas i najveću koncentraciju jačine poznate planeti Zemlji. Njihova
tijela i lica sjajne su ljepote i postoji linija na licu koja označuje ogromnu
snagu i determinaciju. U staturi oni sežu od šest do četrnaest stopa u visinu.
Čuvari su duhovnih snaga i uvijek su aktivni s Elohimom u stvaranju planeta
i duhovnih centara na raznim planetama. Pripadaju obama spolovima i u
potpunosti su bezlični /impersonalni u svojoj koncentriranoj snazi zaštite.
Kreću se u grupi od sedam koji je i broj koji označava stvaranje. U svakoj
grupi postoji jedan Serafin - vođa koji se kreće u prednjem planu, a ostali
formiraju tri para u obliku slova “V” iza njega. Kada se Serafini kreću kroz
Raj ili kroz Zemljinu sferu, emitiraju bijelu svjetlost i mnoge “padajuće
zvjezde” i “ ispaljeni kometi” primjećeni od strane znanosti u stvari su brzo
kretanje grupe Serafina kroz gornje atmosfere.

KOSMIČKA EVOLUCIJA GALAKSIJE KOJOJ ZEMLJA PRIPADA

Na prethodnim smo stranicama vidjeli ne samo način na koji je naša planeta


Zemlja stvorena, već i stvaranje njezinih budućih stanovnika. U davanju
pojašnjenja glede te specifične faze stvaranja Čohan Lanto koristeći
beskrajano spremište svoga Kozmičkog znanja dao nam je objašnjenje o
tome kako su naši Sunčevi Logosi, Helios i Vesta, kroz uspješne Kozmičke
Inicijacije bili opunomoćeni snagom stvaranja Sunčeva Sistema kojem
pripada i Zemlja. Slijedi pojašnjenje Božice Veste, Božanskoga Komplementa
Heliosa ( našega Sunčevoga Logosa ), o načinu kvalificiranja Heliosa i nje za
kandidate za Inicijaciju i o pozicijama što su ih u Kozmosu držali prije toga.
Proširujući svoj govor ona nam daje autentične informacije iz prve ruke kako
su veliki Univerzumi stvoreni, a što je čovjeku dosad bilo nepoznato i
misteriozno. Njen govor na dodatnoj važnosti dobiva s obzirom na Kozmički
mandat po kojem je došlo vrijeme napretka za našu Galaksiju sa svojih
sedam sunčevih sustana na više rauome Kozmosa uzimajući sa sobom planete
kvalificirane za takvo napredovanje, a ostavljajući iza sebe one koji su
podbacili. Ovaj je govor dan studentima “Mosta ka Slobodi” i citirani
izvadak uzet je iz publikacije "Gods Divine Plan for Our Solar System".

GOVOR VESTE

". . . Helios i Ja pripadali smo Galaksiji mnogo većoj od one u kojoj trenutno
služimo. Bili smo planeta broj četiri u toj Galaksiji kao što je danas Zemlja
broj četiri u odnosu na Sunce. Naša Galaksija bila je vođena Velikim
Centralnim Suncem koje je bilo sastavljeno od dva moćna Bića čija imena su
davno izašla iz jezika Zemlje, ali su približno zvučali kao Elohae i Eloha što
20

navodi na muški i ženski aspekt Elohima. Ovo Veliko Sunce Bog i Božica
odaslali su dvanaest moćnih Sunca u silazećoj putanji stvaranja. Kako se je
ovih dvanaest Sunca spuštalo, tako su oni svaki pojedinačno odaslali po
horizontali dvanaest velikih Planeta. Naš Sistem sastojao se od Velikoga
Centralnog Sunca i dvanaest Sunca, svako Sunce s dvanaest planeta oko
njega, čineći sto i pedest šest planeta uključi li se i dvanaest sunca.

Sistem kojem je Zemlja pripadala ( vaš sistem ) proizašao je iz Centralnoga


Sunca Alfe i Omege i ima 49 Planeta sa 7 Sunca, što je manje nego li Sistem
Elohae i Eloha. Da vam ponovim: Vi imate Centralno Sunce ( iz kojega smo
Helios i Ja došli ), a ispod njega dvanaest Sunca. Četvrto Sunce nadolje jest
Sunce kojem smo mi pripadali, Alfa i Omega. To je Sunce nadalje odaslalo
dvanaest planeta horizontalno i Helios i Ja bili smo četvrti planet udaljen od
Sunca. Znači na izdahu Boga koji se odnosio na stvaranje ove Galaksije prvo
se Sunce spustilo, a potom su planete ekspandirale. Na udahu, koji jest i
sadašnji trenutak vaše Galaksije, Sunca započinju s uzdizanjem, Sunce broj
12 ulazi u orbitu Sunca 11 koje nadalje ulazi u orbitu Sunca 10 itd… i to se
isto odnosi na planete. Mi smo predstavljali četvrti planet u četvrtom
sunčevom sustavu Alfe i Omege i Alfa i Omega bili su naše Sunce u to
vrijeme. Bili su četvrto Sunce u tom sustavu kao što smo Helios i Ja četvrto
Sunce u našem sadašnjem sustavi. U to vrijeme sva Sunca sadašnjega sustava
bila su planete. Alfa i Omega bili su naše Sunce, prva planeta od njih bili su
Osiris i Isis, druga Apolo i Diana, treća je bila Krishna i Sofia, a mi smo bili
četvrti. Prvi potez kod udisaja privukao je Osiris i Isis u srce Alfe i Omege i
svaka planeta se pomaknula za jedno mjesto bliže Suncu. Mi smo se pomakli
tada na treće mjesto. U sljedećem potezu došli smo na drugo mjesto, zatim na
prvo i konačno smo asimilirani u prisutnost Alfe i Omege koji su se tada
vratili Velikoj Prisutnosti njihova Centralnoga Sunca, Elohae i Eloha!

.Dvije aktivnosti udaha i izdaha pojašnjene su dalje od strane Mahe Čohana


"Dvije su glavne aktivnosti života – udah i izdah. U tim dvjema aktivnosti
disanja imate magnetizaciju darova i snaga Prisutnosti kroz udah i zračenje
Ljubavi, Mudrosti i Snage kroz izdah. Ista ova aktivnost dešava se na
Kozmičkim razinama vezano uz Sunca, planete, sustave i galaksije – svi
funkcioniraju na osnovi ritmičkoga pokreta udaha i izdaha. Na početku
“Kozmičkoga Dana”, prije nego li je novi Univerzum stvoren, Centralno
Sunce odgovorno za sustav izdahnjuje manja Sunca koja će mu asistirati u
evoluciji sustava. Ono to čini u okomitom pokretu poput tanjura za ručak
naslaganih jedan iznad drugoga, ali naravno razlika je ovdje u postojanju
goleme razdaljine između Sunca i gore spomenutih. Nadalje ova manja Sunca
izdahnjuju u horizontalnom pokretu planete koje će sačinjavati galaksiju. Na
kraju Kozmičkoga dana Veliko Centralno Sunce obaviještava manja Sunca o
dolasku vremena za udahnuće njihovih planeta u pripremi za vrijeme kada
21

će ono ( Veliko Centralno Sunce ) ponovno apsorbirati cijeli sustav natrag u


sebe nakon što se manja Sunca zajedno sa svojim planetama evoluiraju u
svoju potpunu savršenost… U poslušnosti zapovijedi Velikoga Centralnog
Sunca svako manje Sunce sustava započinje veliki Kozmički udah privlačeči
planete svoje galaksije bliže k sebi, dok jedna po jedna nisu apsorbirana u
isto ono Sunce koje ih je izdahnulo. Naravno za sve je ovo potrebno vremena i
ovo je samo jedan kratak prikaz onoga što se dešava na Kozmičkim razinama
u sadašnjem vremenu. Na kraju Kozmičkoga Dana Veliko Centralno Sunce
udahnut će u sebe sva Sunca koje je projicirao/izdahnuo, a koja su već u sebe
udahnula sve planete za koje su odgovorne s cjelokupnim životom na njima
izražavajući potpunu savršenost za koju su bili “ na početku” i stvoreni. U
okultnim krugovima ova cjelokupna aktivnost poznata je kao Dan i Noć
Brahme i kaže se da traje 8.640 milijuna ljudskih godina.”

KAUZALNO TIJELO OKO SUNCA

Što se stvarno dešava sa Suncima kada su apsorbirana u Veliko Centralno


Sunce? Oko Sunca ili Centralnoga Sunca nalazi se kauzalno tijelo, nešto
slično kao ono ilustrirano u Svetome Trojstvu. Okolo Centralnoga Sunca ( ili
manjega Sunca ) nalazi se ono što zovemo elektronski pojasi koji su sačinjeni
od brojnih prstenova koji predstavljaju planetarnu shemu. Sve planete
galaksije, uključujući Heliosa i mene, imaju kauzalno tijelo s 12 prstena oko
njega, s obzirom da je to pravilo sustava kojem mi pripadamo. Vratili smo se
u srce Alfe i Omege i Alfa i Omega su se uzdigli do treće, druge i prve pozicije
ispod Centralnoga Sunca galaksije i tada su ušli u srce Elohae i Elohe,
Centralnog Sunca naše galaksije. Mi Nismo nestali! To je stvar kojeg se
studenti počinju bojati – postati ništa kroz proces apsorpcije. Ali nema veće
istine nego li da vi kao individue možete postati ništa kroz apsorpciju u svoju
vlastitu Božju Prisutnost u trenutku Uskrsnuća! U ovome velikome
kauzalnome tijelu Sunce, bilo da je Sunce našega sustava ili Alfa i Omega,
goleme je veličine. U njemu su sjajni Hramovi Svjetla i kada se Bogovi Sunca
vraćaju sa svojim vlastitim elektronskim obručem – sve su planete i
Inteligencije i Bića u Njemu – upravo ulazeći u sferu smještenu po strani u
elektronskom pojasu oko Sunca ostajući kao inteligentna, svjesna Bića; čak
kao da dolaze u našu auru (Heliosa i Veste) bića i sve inteligencije Merkura!

Živjet će unutar hramova Merkura ali unutar naše aure. Kada smo se vraćali
natrag u srce Centralnoga Sunca našega sustava s Alfom i Omegom, u srce
Elohae i Eloha, imali smo izbor! Mogli smo ostati tamo i otići u Kozmičke
visine ili smo mogli ostati u radosti toga veličanstvenoga elektronskog pojasa.
Alfa i Omega i šest ostalih Sunca ( sedam od dvanaest ) korišteni su u
stvaranju nove galaksije. To je razlog zbog kojega je galaksija kojoj vi
pripadate i kojoj trenutno služimo kao vaše Sunce manja za pet Sunca od
22

prijašnjega sustava čije su planete odlučile ne eksperimentirajući postati


Velikim Centralnim Suncem i stvarati Univerzum unutar sebe samih.

Alfa su i Omega bili među sedam Sunca koja su odabrala postati Centralnim
Suncima, a Sedam Sunca koji sada služe pod njima bili su njihove planete
kada su još Alfa i Omega bili Sunce u prijašnjem Sistemu. Znači ispod
Centralnoga Sunca Alfe i Omege nalazi se prvo Sunce Osiris i Isis, drugo
Sunce Apolo i Diana, treće Sunce Krishna i Sophia i četvrto Sunce Helios i Ja,
te preostala tri Sunca ispod nas. To može izgledati teško razumljivo, no sve u
Univerzumu sukcesija je iskustva. Prvo ste Planetarni Lord, zatim imate
mogućnost postati Lord Sunca. Kada je taj put kompletiran, a s obzirom da
Alfa i Omega upravo sada udišu, Osiris i Isis će biti prvo Sunce koje se vraća
u Srce Alfe i Omege. Kada se svih sedam Sunca vrati u njihova Srca, odlučit
ćemo tada koje će velićine biti sljedeća galaksija. Hoćemo li Helios i Ja
odlučiti i pokušati biti Centralno Sunce ili ćemo pak ostati u Srcu Alfe i
Omege i djelovati od tamo. Naša izvorna galaksija koja je imala 156 planeta
i Sunca majušna je. Postoje galaksije s tisućama i tisućama i vi biste trebali
vašega pokojnog profesora Einstaina za pojašnjenje toga.

Slijedi pojašnjenje o Serafinima, Kerubinima i Anđelima dano od strane


Božice Sunca Isis (Božanskoga Komplementa Sunčevoga Logosa Osirisa) za
studente “Mosta ka slobodi” gdje se otkrivaju neke dosad nepoznate
informacije. “…Kada su se Voljeni Helios i Vesta kvalificirali od strane Alfe i
Omege za postajanjem Bogom i Boginjom Sunca ovoga Planetarnog Sistema,
49 moćnih Serafina, najdivnijih simetrija oblika i ljepote, kleknulo je pred
Alfom i Omegom primivši od njih Kozmičku obavijest da su novi Bog i
Boginja Sunca, Helios i Vesta, opunomoćeni snagom stvaranja planetarnoga
sustava. Jureći kroz Sunčeve autoceste Kozmosa oni donose ovu radosnu
vijest Heliosu i Vesti.”

ZAŠTO 49 SERAFINA?

Moćna Serculata, Kozmička Majka svih Tihih Promatrača ovoga sustava u


čijem se Srcu nalazi Božanski otisak koji je dizajniran od strane Alfe i
Omege, znala je vrlo dobro da bi u razvoju matrice stvaranja trebalo
sudjelovati sedam Bogova i Boginja. Iz svojih bi vatrenih orbita svaki od njih
trebao hraniti i uzdržavati sedam Planeta. Iako Sunca, Hercules i Amazon,
Aureola i Aurea, Dawn i Lux, nisu sebe pripremila za ovu jedinstvenu počast
Sunčeve inicijacije, Serculata je znala da bi u Kozmičkome trenutku koji
treba još nadoći oni trebali biti spremni pridružiti se u predivnome procesu
Božjega stvaranja. Ona je zbog toga odabrala mistični broj od 49 Serafina
koji označava kompletiranje.
23

Dobroćudni entuzijazam njihovih auri, unutar orbite Heliosa i Veste,


magnetizira Elohima Stvaranja, Tihe Planetarne Promatrače ovoga sustava i
sva Božanska bića koja postaju stvaratelji oblika pod upravom Heliosa i
Veste…

Serapis Bey

Nakon kompletiranja njihovog zadatka, od 49 Serafina 48 se vratilo u


blistavost Alfe i Omege, dok je jedan ostao. Ovaj jedan vaš je Voljeni Serapis
Bey koji je kasnije postao Hijerarh Luxora. Njegova služba bila je i jest danas
invociranje Serafina ovoga planetarnog sustava u Prisutnosti Heliosa i Veste
gdje su i oni ponudili novorođenima Bogu i Boginji svoju odanost Najvišem
Živućem Bogu…”Nadalje, Boginja Isis pojasnila nam je zbog čega je Serapis
došao služiti evoluciju Zemlje. “Nakon službe na Merkuru, Aquariji i Uranu,
gdje je stimulirao aktivnosti Serafinskih domaćina na tim planetama, vrijeme
je došlo kada je Zemlja trebala nadljudsku asistenciju kako bi ostala dio
planetarnoga sustava. Kao Božanski Arhitekt, kada je njegov Lord Svjetova,
Sanat Kumara, objavio kraljevstvima njegove izvorne zvijezde Venere ( čiji
je Serapis član ) da će on osobno biti taj koji će donijeti Svjetlost, Strpljenje,
Ravnotežu i Mudrost potamnjeloj zvijezdi. Serapis je bio prvi dobrovoljac
koji je ponudio nadgledati stvaranje predivne šambale, Zemljine replike
planetarnoga doma Sanat Kumare.

S ovom svrhom je nastupila jedna od najvećih žrtava poznatih u rajskim


svjetovima. Lord serefinskih domaćina u toku je posebne cerimonije uzeo na
sebe Zemljino odijelo i Sin Ljubavi je sišao kako bi blizina njegovoga osobnog
magnetizma mogla ubrzati potreban entuzijazam za podršku pojedincima
koji će kroz devet stotina godina sebe posvetiti jedinoj aktivnosti pripremanja
Šambale. U istome trenutku kada su kupola Sanat Kumarinog hrama i
minareti manjih hramova u Šambali obasnuti kristalnom esencom
Božanskoga Arhitekta i njegovih serafinskih legija u atmosferu Zemlje došao
je Sanat Kumara i njegov dvor. Tada je voljeni Serapis bio slobodan
usmjeriti serafinske legije da služe gdjegod bi to bilo potrebno ultimativno
postavši Hijerarh Luxora i Čuvar Plamena Uskrsnuća….” U govoru
danome studentima “Mosta ka slobodi”, 6. veljače, 1967., Sanat Kumara,
24

Planetarni Logos Venere, u vezi Serapisa izjavljuje da će ga u potrebnome


vremenu Serapis naslijediti i postati Planetarni Logos Venere. U govoru
našega Sunčevog Logosa danoga studentima Kraljevskoga Tetona 15. lipnja
1961. godine a u vezi Božanskoga plana koji su Vesta i on imali za Zemlju,
kaže da je ovaj plan uzet iz njihova srca od strane Uzvišenoga Majstora
Serapis Beya i stavljen u Srce Imakulate, Tihoga Planetarnog Promatrača. Za
vrijeme aktivnosti Transmisijskoga Plamena u utočištu Luxora 19. ožujka
1960. godine Čohan Serapis zatražio je od studenata disciplinirano
oponašanje drevne Sparte za koju je Serapis, kao Leonidas tada, u svojoj
zadnjoj inkarnaciji na Zemlji ( 480. godine prije Krista ) bio kralj. “….U
Sparti su samo snažni opstajali. Povijest gleda na Spartance kao one koji su
imali snažna tijela. No to nije tako! Kao kralj Sparte od djetinjstva sam
gledao snagu duha, snagu uma, uravnotežene osjećaje i etersku čistoću
životnih struja prije nego li su odabrani postali članovima spartanske ere,
dok drugi nisu bili okrutno tretirani, oni su samo nestajali….Spartansko je
Kraljevstvo bilo klan hrabrih duhova, inkarniranih u ljupka i kontrolirana
fizička vozila posvećena isključivo da budu primjeri majstorstva nad samima
sobom. Za svaku snažnu disciplinu kroz koju su prošli moje pristalice Ja sam
po vlastitoj želji uzeo sedam takvih disciplina.

Da! Desila se Thermopylae! Ja i cijela moja vjerna grupa, trenirani i


posvećeni donositi svima Kristov život bili smo uništeni od strane tamnih sila,
naravno samo u vezi fizičkoga tijela. Njihov famozni epitaf može se prevesti
kao: "Ovdje leži Sparta, poslušna svijetu". To je naravno bilo samo
privremeno iskustvo.” Da još jednom ponovim: Alfa i Omega kao jedno od
dvanaest Sunca te galaksije kvalificirani su postati Centralnim Suncem. Na
isti način ostalih šest Sunca (od dvanaest ) kvalificiralo se postati Centralnim
Suncima u ovoj Kozmičkoj galaksiji. Sunca koja silaze u našem sadašnjem
sustavu bila su u horizontalnome položaju od Alfe i Omege kada su Oni bili
Sunce. Ispod Heliosa i mene vrlo je snažno Sunce – Herkul i Amazon. Potom
je jedno još delikatinije, Aureol i Aurea; i posljednje su Dawn i Luz. Kada se i
ono vrati u Srce Alfe i Omege zasjedati će naš Kozmički Odbor na kojem
odlučujemo hoćemo li mi sada s planetama našega sustava stvarati novi
sustav. Iznad nas su Krishna i Sofija sa Sedam Planeta proizašlih iz njih;
prvi Planet Illumina, drugi Mazda, treći poznat po imenu Bella i četvrti
Venus. U našem sustavu Helios i Ja smo Sunce i prva naša planeta je Merkur,
druga Aquaria, treća Uranus, ispod Bella i četvrta je Zemlja odmah ispod
Venere. Kod udisaja, prvi Kozmički pokret je horizontalan u lijevo, tako da
će se Zemlja pomaknuti u orbitu Urana, a Uran će ući u orbitu Aquaria.
Aquaria će ući u orbitu Merkura, a Merkur će od naše strane biti apsorbiran.
Na isti će se način u sustavu iznad nas Venera bočno premjestiti u orbitu
Belle i tako dalje i u Srce njihovoga Sunca Krishne i Sofije. Venera i Zemlja i
dalje će ostati zajedno, Venera iznad Zemlje kao i sada jer će se obje
25

pomaknuti u jednome prostoru. Zahvaljujem vam voljeni moji za koliko god


je moguće vašega razumijevanja kako bi shvatili da ne govorimo kao
alarmisti, a niti Velika Bića pri traženju vaše asistencije u mijenjanju
vibracijske aktivnosti vašega svijeta.

ULAZAK “JA SAM” PRISUTNOSTI U SEDAM SFERA

Prateći tijek događanja od samoga početka Stvaranja Univerzuma, a posebno


naše planete Zemlje, vidjeli smo kako je čovjek kao “Duhovna Iskra”
magnetiziran iz Velikoga Centralnog Sunca, Alfe i Omege, i kako je
postepeno dosegao razinu na kojoj je kao individualizirana “JA SAM”
Prisutnost bio spreman za sljedeći korak, početak svoje Kozmičke izobrazbe.
U tome se trenutku njegovo stanje nije razlikovalo od današnjega djeteta koje
nakon prolaska kroz sve prirodne procese, započevši s trenutkom začeća u
majčinoj utrobi, dostiže točku kada je dovoljno staro kako bi započelo svoju
izobrazbu. Roditelji ga tada šalju u vrtić gdje kroz igru s vršnjacima i s malo
uputa postaje sposoban prihvatiti određene discipline i učenja kako bi
eventualno maturirao u srednjoj školi i započeo pripreme za svoj životni
posao. Što je “Sedam Sfera”, što se u njima nalazi i kako su vođene bit će
opisano za nas od strane Moćnoga Aeolosa, Kozmičkoga predstavnika Duha
Svetoga našega Sunčevoga sustava čija je evolucija među najvišima. On je
nekada bio Maha Čohan čija je dužnost upravljanje snagama koje se nalaze u
pozadini ekspresije Sedam Zraka na Zemlji i Vođa je sedam Čohana koji
usmjeravaju svaku Zraku u svijet oblika. Ovaj je opis dan u okviru govora
studentima i objavljen u časopisu “ Most ka Slobodi” veljače 1953. godine.

Nastavljajući dalje pojasnit ćemo uvježbavanje koje su evoluirajuće “JA


SAM” prisutnosti dobile prolazeći kroz Sedam Sfera i način stvaranja
kauzalnih Tijela kao preduvjeta za njihov ulazak u svijet oblika.

Slijede izvadci o životu Svetog Aeolosa na Zemlji koji je dan od njegove


strane u govoru studentima u Chateau de Liberte, utočištu Čohana treće
zrake, Pavla Venecijanca, 15. listopada 1953. godine.

Treba se sjetiti da je sveti Aeolos u svojoj zadnjoj inkarnaciji na Zemlji bio


slijepi grčki pjesnik Homer, autor Odiseje i Ilijade. ". . . Došao sam s druge
planete ovdje na Zemlju zajedno s vama kako bi očuvali ovu evoluciju i ja
sam zajedno s većinom Čuvara eventualno ostao uhvaćen u stvaranju misli i
osjećaja koji su stvorili veo ljudskoga stvaranja. Rođen sam u Grčkoj gdje
samo dobio svoje prosvjetljenje . Moj fizički vid nije funkcionirao i to se
smatralo nesrećom od strane moje obitelji. Zbog toga sam u doba moga
djetinjstva morao ići svojim putem vodeći brigu o ovome. Nije bilo nikoga
tko bi mi pokazao put jer u tim danima svaka nesreća koje se odnosila na
26

tijelo smatrana je prokletstvom koje je Bog natovario i svi koji su imali


nedostatke takve vrste smatrani su više ili manje izopačenicima i kao takvi su
ili umrli u ogorčenosti ili su se s druge strane potrudili razumijeti Boga što
bolje. Ja sam hodao uzduž stjenovitih brda, dubokih pukotina gdje bi jedan
krivi korak značio smrt sa stadom ovaca čiju sam vunu ostrizao vlastitim
rukama. Bio sam sretan što živim u zemlji gdje nije bilo ekstrema u
temperaturi i malo kozjega mljeka, masline s drveća, toplo sunce i trava bili
su dovoljni za moje tjelesne potrebe. Ali patio sam radi moje nesreće i zbog
kodeksa dana po kojemu su svi takvi smatrani prokletima od Boga. U tim
danima nisam razumijevao da je nesreća uzrokovana mojom vlastitom
upotrebom života i Bog mi je poslao prijatelje da mi pomognu, da me vode,
da pokazuju gdje da stavljam svoje stvari, da mi pričaju o plavom moru i
zelenoj travi i postao sam zahvalan što nisam vidio.

Moja je duša je uvijek bila okrenuta prema Zakonu, onom neobjašnjivom


„nešto“ koje je mojoj braći i sestrama dao vid, ali meni to isto pravo
zabranilo. I tako sam kontemplirao i iz te se kontemplacije rodilo srce
psalama koje sam kasnije zabilježio putem Davida.“ Pokojna gospođa
Frances K. Ekey, nekada suradnik glavnoga urednika časopisa „Most Ka
Slobodi“ i jedna od pionirskih članova te organizacije, u jednome od izdanja
„ Svjetionika ka Slobodi“ dotaknula se konverzacije što su je imali s
Aeolosom, tadašnjim Maha Čohanom, gdje, uz ovo što je već gore navedeno,
Aeolos dodaje da je dobio ponovno vid kroz milosrđe jednoga Uzvišenog
Majstora. “ Bila je to neopisiva zahvalnost i radost,“ kaže gospođa Ekey „da
je Maha Čohan rekao nešto u svezi toga događaja.“ Prvo što je vidio svojim
vidom „bilo je lice Majstora, plavo nebo, zelena trava i ljepota mora...“

Sedam Sfera “… Razmišljajući o Bogu kao Suncu ovaj centralni fokus


inteligencije okružuje sedam moćnih sfera svijesti odvojenih međusobno
perifernom linijom koja oblikuje prirodnu granicu te konkretne sfere. Ovih
je sedam sfera nazvano Aurom Boga i svaka je naseljena velikim Božjim
inteligencijama čije su namjere ispunjenje Očeve Volje u proširenju Njegova
Kraljevstva. Razvoj Očeva Kraljevstva ispunjeno je putem otpuštanja
pulsirajućih valova njegove vlastite Božanske svijesti unutar koje su duhovne
matrice svih oblika i očitovanja, od najmanje vlati trave do najsvijetlije
zvijezde u svemiru. Kako ove ideje Boga prolaze iz sfere u sferu, u svakoj od
tih sfera one su apsorbirane od strane bića i inteligencija. Krečući se prema
van iz sfere u sferu nastavljaju put ka manifestaciji u fizičkome svijetu
oblika. Stalna modifikacija Božjega svjetla i stalno odijevanje Božje svijesti
ostvareno je u svakoj sferi kako bi ideje Boga postale utjelovljene u materiju
svake sfere po urednome redoslijedu gdje one eventualno dostižu sedmu sferu
ili eterski svijet gdje očekuju preobraženje u fizički svijet oblika.
27

PRVA SFERA

Prva sfera predstavlja srce stvaranja. Velika bića koja oblikuju upravljačku
inteligenciju ove sfere poznata su kao manui ljudske rase. Majstor koji
aktivira njihovu volju u svijetu čovjeka nazvan je Čohanom Prve Zrake (
trenutno El Morya). U njegovoj službi u životu on donosi ideje Boga i
naredbe iz glave Boga u umove bića druge sfere koja ih dalje odijevaju u
aktualne obradive oblike. U prvoj sferi boravi i sedam moćnih arhanđela koji
su volontirali čuvajući i štiteći evoluirajuću ljudsku rasu. Ovdje se rađa svaka
ideja, plan ili blagoslov koji će se jednoga dana očitovati u fizičkome svijetu.
Njegovi stanovnici su bića čija se služba sastoji da utjelove ove ideje Boga te
da ih ponesu u njihovome putu k periferiji prve sfere i povjeravajući ih ovdje
glasnicima druge sfere. Kakav bi određeni um mogao pojmiti ljepotu,
savršenstvo, radost i sreću ovih ideja! Ovdje žive Kerubini i Serafini, najviši
glasnici koji se kupaju u stvaralačkoj vatri utjelovljujući njenu esencu u sebe.
U velikome Kozmičkom ritualu Kozmičkog preobraženja nebeski blagoslov
putuje iz kraljevtsva u kraljevstvo stižući u određenom vremenu do krajnjih
granica kraljevtsva i periferije sedme sfere sadržavajući Božansku esencu
unutar blistajućih sebe. Na svome se kozmičkom putu njišu prema vani
noseći svjetlo neba u svjesnost bića druge sfere.

DRUGA SFERA

Nebeski stanovnici druge sfere s ljubavlju primaju kozmičke glasnike s


idejama iz srca Boga, asimiliraju ih i oblače u oblike i supstance svoga
vlastitog svjetla i tvari univerzalnoga svjetla koja čini atmosferu ove sfere i
onda je na njima red proslijediti ih prijemljivim svjestima i atmosferi trećega
kraljevstva. U ovoj sferi (drugoj) ideje i matrice Boga o budućoj
veličanstvenosti oblikuju se kroz upotrebu stvaralačikih snaga više umne sile
kako bi sjeme Okapalo na plodno tlo ( inteligentnu individualnu svjesnost ) i
započelo zauzimati krajnji oblik u svijetu Božje misli. Božja inteligencija koja
upravlja drugom sferom je Lord Buda, ranije poznat kao Lord Maitreya,
koji interpretira ideje Boga iz prve sfere kroz formulaciju svjetskih religija i
vjera. Njihov predstavnik, Čohan druge zrake ( Konfucije ), dalje
konsolidira njhovu kozmičku službu kroz obrazovne kanale unutarnjih sfera,
a isto tako svijeta fizičke manifestacije. Tako je veliko bogatstvo Očeva
izlijevanja da ova esenca neprestano mora jurišati naprijed, obučena u
inteligentne misaone matrice, uvijek željna dati od sebe u ritmičkim
blagoslovima. Dakle treća sfera jest upozorena primiti Božje izlijevanje.

TREĆA SFERA U trećoj se sferi sjaj druge sfere već obukao u Božansku
prisutnost misaonih matrica kako bi bio bolje asimiliran od strane
vibracijskih svijesti ovoga kraljevstva. Ove ideje Boga oduhovljene su sa
28

životom i postaju živuća pulsirajuća žarišta „stvari koje trebaju doći“. Ovo je
kraljevstvo Svetog Duha pod upravom velikoga Kozmičkog predstavnika
treće osobe u trojstvu kojega mi poznamo pod naslovom Maha Čohan ( sada
Pavao Venecijanac ). U trećoj je sferi životna esenca uvedena misaonim
oblicima u silaznoj putanji iz prve i druge sfere. Dok misao nije odjevena sa
životom kroz osjećajnu narav, ona ne postaje živuća vitalna snaga kada se
govori o manifestaciji u fizičkome svijetu. Znaći treća sfera vitalizira sve
manifestacije koje će se eksternalizirati na planeti Zemlji.

Aktivnost treće sfere kao prizma odvaja duhovne zrake kroz koje teku
zračenja i darovi treće zrake i koje dalje nastavljaju kroz pet potpodjela ove
velike zrake u fizički svijet oblika. Čohan ovih pet zraka znači služi pod
nadzorom njihova nadlorda Maha Čohana. Prva potpodjela treće zrake pod
upravom je Čohana po imenu Lady Majstor Rowena ( naslijedila je Pavla
Venecijanca, sada Maha Čohana ). Njena je kozmička služba u životu
primanje otisaka Božanskih misaonih matrica koje sadrže unutar sebe
svjetske pokrete kao i individualne blagloslove za ljudsku rasu i njihovo
odvajanje s obzirom na temu i potencijal služenja životu. Ona ih potom daje
Čohanu koji je zadužen za dispenzaciju tih specifičnih djelatnosti. Ovi
Čohani projiciraju ih dalje iz svojih sfera aktivnosti u svijet oblika kroz
svjesnu ili nesvjesnu ljudsku inteligenciju koji su otvoreni njihovome
kozmičkom utisku i utjecaju. Znači, Lady Majstor Rowena postaje prvi
pomoćnik i predstavnik Maha Čohana i silazni transformator njegovih
energija u svijet oblika.

ČETVRTA SFERA

Grupa bića iz treće sfere pridružuje se Kerubinima i Serafinima kada se oni


pripremaju proći u četvrtu sferu svjesnoga života sa živućim utjelovljenim
misaonim oblicima. Iznova se dešava velika podjela duhovnoga sjaja, još
bogatije zračenje teče kroz atmosferu posjećujuće sfere. Ideje Boga pulsiraju
kroz elektronsku supstancu i apsorbirane su od strane svake prijemljive
svijesti u četvrtoj sferi.Veliki Čohan četvrte sfere poznat je kao Uzvišeni
Majstor Serapis Bey. Razvijeni misaoni oblici iz prve i druge sfere obdareni u
trećoj sferi sa životom Duha Svetoga pronalaze u ovoj sferi prvi kontakt s
individualnom sviješću neuzvišenih bića. Serapis Bay Velika većina Božjih
arhetipa ( individualizirane „JA SAM“ Prisutnosti ) borave unutar ovoga
svijeta. Ovdje su ideje, matrice i planovi Boga primljeni od strane Kristovih
egoa. Stoljeća napora su potrebna za razvoj i projiciranje u svijet čovjeka
kroz njihovu svijest i kroz napredne učenike čiji napori funkcioniraju u liniji
s bićima koji se razvijaju i usavršavaju u ovoj sferi.

Primjer ovoga imamo u radiju otkriven od Leonore i koji je bio


29

upotrebljavan od strane Saint Germaina kako bi kontaktirao Moćnoga


Viktora na Veneri. Sjećajući se toga Viktor kaže da kada je prvi put čuo
Saint Germainov glas da je mislio da je nemoguće da bi džungla (zemlja)
mogla razviti bilo što što bi poništilo prostornu udaljenost. Kada je čuo glas
Saint Germaina po drugi put i koji mu je govorio da Zemlja nije troma, da
ona ima mudrost, ali i da treba pomoć i ohrabrenje. Želiš li nam dati svoju
pomoć? „Sa svim svojim srcem!“ bio je izravan odgovor i tako je Moćni
Viktor došao na Zemlju. Nekoliko godina kasnije, 1965., ista Leonora koja
je otkrila radio, u to vrijeme neuzvišeno biće, ali Uzvišena Lady Majstor
Leonora sada, govoreći studentima ona kaže da je „ držala za ljude ključ
znanstvenog razvoja.... da je dala ljudima na Zemlji svu mudrost koju joj je
Otac povjerio na čuvanje za njih jer ono ne bi znalo upotrijebiti je, ili bi je
zlorabili ili neznano stavili na stranu.....

Nastavlja: " Mi gledamo na današnju situaciju i vidimo ropstvo osjetila,


vidimo pomamna istraživanja znanstvenika koji traže neki novi izum kojim
bi osvojili susjede. Kako mislite da možemo odobriti zahtjeve ljudskih srca
kada su sve što im se dalo iskoristili za borbu jednog protiv drugoga, za
osvojanje i pobjede jednih nad drugima, za skupljajnje plijenova, za
osvajanja naroda. Doista je požuda mesa jako je narasla i čovječanstvo je
danas pohlepnije nego li je bilo u kasnijim danima Atlantide...“

PETA SFERA

Unutar pete sfere sjeme Očevih ideja koje je vezano uz znanstvena otkrića,
izume i zdravstvena istraživanja razasuto je i primljeno od strane
predstavljajuće svijesti onih koji su uključeni u ovim nastojanjima u
hramovima znanosti djelatnih unutar ove sfere. Iz tih hramova ovoje sjeme
usmjereno je u umove i srca nesebičnih muškaraca i žena koji su po ovim
pitanjima aktivni na Zemlji. Veliki Čohan pete sfere poznat je kao Uzvišeni
Majstor Hilarion koji je bio Sveti Pavao u danima Biblije. S obzirom da peta
sfera pulsira s pobožnom esencom, mi vidimo da se blagoslovi nisu smanjili i
da sjajne energije iščekuju transmisiju u šestu sferu kako bi proširile krug
manifestirajuće ekspresije.

ŠESTA SFERA

Unutar šeste sfere pronalazimo uzročne centre Kršćanske religije gdje se u


predanom i emotivnom obožavanju nalaze specifična vrela kroz koja su
duhovne energije otpuštene za blagoslov ljudske rase. Ovdje borave veliki
nebeski korovi, najviši raj ortodoksnoga razmišljanja i iz ove prekrasne sfere
teče inspiracija onim muškarcima i ženama koji su odgovorili „višem pozivu“
religioznih vođa koji „vode svoje ovce“ kako najbolje umiju. Veliki čohan
30

šeste sfere bio je Majstor Isus koji se zajedno s Majstorom Kutumijem


podigao do stupnja Kozmičkoga učitelja predavši ovaj autoritet Lady
Majstoru Nadi koja je sada Čohan šeste sfere. Kroz službu u hramovima Isus,
Nada i Majka Marija kupaju Kršćanski svijet, Deve koji čuvaju i štite crkve
njegovo ime i sve one koji su prihvatili Krista u duhovnoj esenci njihovoga
svetog Kršćanstva. Kako se Kerubini i Serafini spremaju donijeti blagoslove
Oca u sedmu sferu, mi realiziramo da je ovo na osnovu njene prirodne
sudbine periferija Kraljevstva i da je trodimenzionalan svijet današnjice
(svijet fizičke pojave ) potonuo ispod granične crte sigurnosti.

SEDMA SFERA

U Sedmoj sferi pod upravom velikoga Čohana poznatoga kao Uzvišeni


Majstor Saint Garmain ostvaruje se kontakt između vanjske svjesnosti i
svetih matrica volje Boga i njegovih glasnika. Sedma sfera nosi u sebi
eteričku matricu svakoga očitovanja Božjega plana koji je spušten ritmički
kroz šest prethodnih sfera i koji očekuje manifestaciju u fizičkome obliku. To
je prva sfera iznad ljudske oktave ograničenja i nesavršenosti u koju se duša
uzvisuje na svome putovanju natrag u srce Boga. Stoga jest obveza i
odgovornost Čohana sedme sfere dobaviti put i način kojim bi čovječanstvo
moglo ponovno ujediniti svoju svjesnost s unutarnjim sferama i postati
individualni vodič Božje savršenosti iz ovih sfera u svijest vanjskoga sebe.
Ova sfera slikovito rečeno „gori“ sa svim dobrim stvarima koje su se spuštale
iz jedne ka drugoj sferi. Zbog otpora i odbijanja vanjske svjesnosti čovjeka
da primi plan Božji , eterički svijet nije bio sposoban prenijeti blagoslove i
sjaj koji su se spustili iz viših sfera i tako kompletirali izlazeći ritam
stvaralačkih nastojanja.

Bilo koji čovjek svoju svijest može ponuditi Čohanu sedme zrake i zatražiti
njegovo individualno sebstvo neka bude prolaz za blagoslove i savršenstva.
Svaki muškarac, žena ili dijete koji danas žive na Zemlji ili će živjeti u
budućnosti imaju Božansku prisutnost, matricu Boga i arhetip koji boravi u
jednoj od sedam sfera. Predviđeno je za svaku inkarniranu životnu struju biti
zračećim centrom duhovne snage iz unutarnjih sfera gdje njegova „JA SAM“
prisutnost boravi. On mora shvatiti da je njegovo više sebstvo živući i služeći
život u jednoj od ovih sfera koje razvija određene planove Boga kroz njegovu
višu svijest, a koji očekuju prijemljivost vanjskoga uma kako bi pronašle
izražaj u svijetu oblika. Sadašnje karakteristike pojedinca bez obzira na
slabosti njegovoga razvitka znakovite su za zraku i sferu kojoj on pravedno
pripada. Kako individualac pročišćuje svoj vlastiti svijet, podignut će
vibracijsku aktivnost svoga bića na najsnažniju i najsavršeniju ekspresiju
kroz svoje vlastito sebstvo i postati zračeći centar duhovnih snaga iz sfera
gdje njegova „JA SAM“ prisutnost boravi i koje dobrobitno djeluju na
31

cjelokupni život oko njega.

KAUZALNO TIJELO „JA JESAM“

Prolazak duhovnih iskri kao zametaka „JA SAM“ prisutnosti kroz sedam
sfera dalo im je iskustvo, izobrazbu i dobrobiti, a jedno od najdominantnijih
stvaranje je kauzalnoga tijela. Ovo je akumulirano dobro koje one dobivaju
prolaskom iz jedne sfere u drugu gdje im svaka sfera priljepljuje boju svoga
utjecaja. Iz toga proizlazi da je kauzalno tijelo oblikovano od sedam boja. S
obzirom da se kvaliteta svake sfere definira odgovarajućom bojom i s
obzirom da je „ JA SAM“ prisutnost prošla kroz svih sedam sfera, a kao
rezultat oko njih se javlja oblikovana sedmobojna aura. Ako je prema jednoj
od sfera „JA SAM“ pokazala posebni interes i afinitet boraveći tamo mnogo
duže i apsorbirajući njene kvalitete u proporciji, boja te sfere postaje
naglašenija u njenoj auri i očigledno se razlikujući od ostalih. Tada kažemo
da ta „JA SAM“ prisutnost pripada toj specifičnoj sferi – zraci.

U novorođenoj duhovnoj iskri iz srca Boga kauzalno tijelo čiste je bijele boje.
Zbog nekog razloga mnogo individualiziranih bića bijele vatre i „JA SAM“
prisutnosti koristeći njhovu slobodu volje nikada ne napuštaju prvu sferu.
Oni su Sveti nevini čija je aura poput bijeloga plamena i oni utjelovljuju
Božanske ideje univerzuma koje projiciraju prema dolje, ali one su isto tako
odlučile ne spoznati sjaj druge sfere. Ovi individualci s odlukom da žive
sretno u svetoj nevinosti gube pravo postanka Suncem i Stvarateljem u nekoj
budućoj eri. Hrabrije duše napreduju dalje iz prve sfere i ugrađuju plavi
plamen vjere u svoje kauzalno tijelo, neke u drugu sferu ugrađujući tamo
zlatni plamen mudrosti u svoja kauzalna tijela učeći privlačiti ideje u oblik i
radeći unutar velikih hramova gdje usavršavaju ideje koje su katapultirane iz
uma i srca Boga. Mnogi ostaju tamo i nikada ne idu naprijed i poznati su kao
Božanka braća i sestre Zlatnoga odjela koji projiciraju misaone oblike dalje u
treću sferu. Duše željne avanture idu dalje u treću sferu i uče se aktivnost
duha svetoga i udišu svjetlo u svoje misaone oblike koji postaju živuća bića.
Mnogi žive unutar ove ružičaste sfere intenzvnoga svjetla ne odlazeći dalje.
Utjelovljeni su predstavnici inteligencije Duha svetoga koje borave u ovoj
sferi. Neki idu i dalje u svijet graditelja mostova, u svijet Serapisa Beya, u
četvrtu sferu gdje mogu biti pozvani u formu. Tu se identificiraju s različitim
oblicima napora koji služe čovječanstvu. Mnogi ostaju unutar ove sfere –
bijele sfere - i putem utjelovljenih duša projiciraju kompozicije, prekrasnu
prozu i poeziju, divne oblike arhitekture, kipove i slike ljudima na Zemlji, ali
osobno nikada ne odabiru utjeloviti se. Iz sebe samih stvaraju izravno zraku
koju će neka utjelovljena duša zbog svoje osjetljvosti i prihvatiti.

Još veći avanturisti nastavljaju dalje u petu sferu, hram znanstvenika i


32

izumitelja, dodajući zeleni prsten svome kauzalnom tijelu kao što i napredni
članovi neke vojske dodaju oznake i odličja za postignuća. Ovdje rade s
izumiteljima, doktorima i istraživačima. Mnogi ostaju unutar ove sfere gdje
pronalaze takvu radost i sreću da odluče ne ići dalje. Oni koji nastavljaju u
šestu sferu pridružuju se onima čiji je interes prenošenjem prirode Boga u
svijet oblika. Ova su bića snaga u pozadini svih misionara, ministranata,
svećenika, rabina i metafizičkih učitelja. Mnogi ostaju unutar ove sfere i ne
nastavljaju dalje, no dodaju boju rubina svome kauzalnom tijelu za vrijeme
boravka tamo. Svaka pulsacija smanjuje broj avanturističkih i jakih duša.
One koje stižu do sedme sfere Majstora Saint Germaina eksperimentiraju
Božansku alkemiju i snagu Ljubičastoga Plamena milosrđa, suosjećajnosti i
usmjeravaju anđele milosrđa u svijet oblika. Ti individualci napose zaštićuju
muškarce i žene koji rade s posrnulim čovječanstvom na iskvarenim
mjestima. Mnoge od ovih duša odlučuju se ne utjeloviti. Samo one koje su
prošle kroz svih sedam sfera i koje su samosvjesno stvorile kauzalno tijelo sa
sedam pojasa boja mogu zahtijevati utjelovljenje na Zemlji. Tada, ukoliko je
njihovome zahtjevu udovoljeno i ovisno o boji koja je najistaknutija u
njihovoj auri, privučeni su pod upravu jednoga od velikih Manua koji će ih
magnetizirati na osnovu afiniteta njihove boje i zrake i tada postaju kandidati
za jednu od sedam korijenskih rasa i njihovih podrasa. Duše čuvari prolaze
kroz sličan period eksperimentiranja u sedam sfera neke druge planete,
zvjezde ili sunca jer u suprotnome ne bi bilo unutar životne snage dovoljno
energije da opravdaju zemaljski život. Vi ćete vidjeti tada da isto kod prvih
ljudi rođenih na Zemlji čak i nevine duše su imale ogroman trening na
unutarnjim nivoima.... (Iz govora Voljenog Isusa studentima, "The Ascended
Masters Write the Book of Life")

MANUI I KORJENSKE RASE

„JA SAM“ Prisutnosti, nakon prolaska tako daleka puta i nakon razvitka
kauzalnoga tijela sa svih sedam pojasa boja, spremne su sada za utjelovljenje.
No to ne znači da će se svi utjeloviti odjednom jer većina će morati pričekati
dok njihova specifična zraka i korijenska rasa ne budu spremne za
očitovanje..U svijetu oblika, na Zemlji, korijenska rasa je podjeljenja na
sedam podrasa. Kvalificirana „JA SAM“ Prisutnost ne može ući u bilo koju
rasu na osnovi slobode volje, već mora čekati očitovanje svoje specifične
zrake i podrase. Tada je Manu, odgovoran za dotičnu korijensku rasu,
magnetizira je i povlači u utjelovljenje.

Kauzalno Tijelo; U međuvremenu su one „JA SAM“ Prisutnosti koje moraju


čekati transformisane u auru Tihoga Planetarnoga Promatrača, Božanske
Immaculate, gdje ostaju u društvu svoga Manua i razvijaju se dok grupa njih
ne bude pozvana u utjelovljenje. Dok se nalaze tamo i rade pod direkcijom
33

Manua, prihvaćaju temeljne konture njegova dizajna. Ovo je dio njihova


uvježbavanja pod Manuom i zbog toga se kaže da je Manu Božanski otisak za
svaku korijensku rasu Immaculata. Kada je „JA SAM“ privučena kako bi se
utjelovila dobiva na raspolaganje svu potrebnu opremu. Dobiva elektronsko
tijelo i oko njega kauzalno tijelo. „JA SAM“ Prisutnost dobavlja više
mentalno tijelo ili Kristovo sebstvo koje služi kao posrednik između nje i
nižih tijela. Dalje dobiva emotivno, mentalno, eteričko i fizičko tijelo i svako
je od njih sastavljeno od tvari u kojoj će i funkcionirati. Manu je savršeno
biće koje je već razvilo savršenstvo Božje glave i koje se nudi Suncu sustava
da bude čuvar određenoga broja duhovnih iskri koje će biti privučene kako
bi se utjelovile na planeti. Bog Meru koji je Manu i čuvar kozmičke ženske
zrake usidrene u srcu planina Ande, pokraj jezera Titicaca u Južnoj Americi,
daje nam izvješće o Manuima, njihovome radu, kvalifikacijama i
odgovornostima. Ovaj je govor dan studentima utočišta prosvjetljenja u
Andama čiji je hijerarh Bog Meru.

ODGOVORNOSTI MANUA

... Manui se brinu o sedam velikih korijenskih rasa koje prirodno pripadaju
Zemljinoj evoluciji. Svaki Manu, uključujući mene, odgovoran je za
korijensku rasu i sedam podrasa. On ne odlučuje biti slobodan sve dok se
svaki član njegove korijenske rase i pripadajućih sedam podrasa ne iskupi i
uskrsne u savršenstvo Boga od kuda je i proizašao u početku. Prva su tri
Manua dovršila svoju službu jer zračenje Zemlje još nije bilo onečišćeno
dolaskom „ljenjivaca“ s drugih zvijezda. Njihove su se korijenske rase
utjelovile, podrase razvile, i ljudi su uskrsnuli kompletirajući na taj način
svoju evoluciju u ciklusu od otprilike 14 000 godina.

HIMALAYA, MANU ČETVRTE KORIJENSKE RASE

Kada govorimo o velikom Himalaya, Manuu četvrte rase, upravo sada ima
mnogo pripadnika te rase i nadolazećih podrasa koji su još utjelovljeni tako
da je veliki Himalaya jedan od onih u izgonu ljubavi, ostajući u planinama
Himalaye i služeći i blagosiljajući individualne životne struje koje pripadaju
četvrtoj korijenskoj rasi i podrasama koje nisu još dovršile svoje uskrsnuće.
Ovo uključuje članove anđeoskoga kraljevstva koje je došlo s četvrtom
korijenskom rasom, duhove čuvare koje su došli s drugih planeta kada je
četvrta rasa započela i elementale koji su u to vrijeme postali zarobljeni i sve
živuće stvari ma gdje bile. Lord Himalaya odgovoran je stoga za iskupljenje
svih sisavaca i životinjskoga svijeta od kojih su neki još uvijek u stanju
suspendirane animacije ispod kore zaleđene pustopoljine. Odgovornost je i
dužnost Lorda Himalaya i njegovih pomagača, čela i neuzvišenih prijatelja i
onih koji pripadaju toj rasi učiniti to iskupljenje mogućim. U svezi Manua
34

prve, druge i treće korijenske rase ne znamo ništa. Za četvrtu znamo da je


Manu Bog Himalaya koji je još uvijek s nama. Za petu rasu je Manu
Vaisasvata, za šestu Bog Meru i za sedmu, koja se upravo pojavljuje, Lord
Saithrhu, veliki Božanski upravitelj.

VAISASVATA, MANU PETE RASE

Veliki Vaisasvata Manu je odgovoran za evoluciju i uspostavu pete rase i


njenih podrasa. Moja je dužnost, (Meru) dovesti na Zemlju zrelost, šestu rasu
s njenim podrasama.

MERU, MANU ŠESTE RASE

Sedam Manua koji su se prijavili kako bi iskoristili mogućnost brige o


duhovnim iskrama bili su željni čuvati one individualce koji su se htjeli
utjeloviti na Zemlji, a oni koji su željni doći kao pripadnici šeste rase imaju
dominantno zračenje kauzalnoga tijela u zlatnoj boji. Oni su predani meni
na čuvanje i tada je meni u suradnji s Karmičkim Odborom i zakonima
utjelovljenja bilo omogućeno donositi kroz vrata rođenja početak šeste rase i
nekih podrasa koji se započinju infiltrirati u masama čovječanstva.
Cjelokupna šesta rasa i njene podrase nisu još utjelovljene stoga je moja
zadaća prilično novoga datuma što se tiče iskupljenja. Moj zadatak i zadatak
Boginje Meru je požnjeti što su drugi posijali. Jer s obzirom da Manui
Himalaya i Vaisasvata i sva bića koja pripadaju prijašnjim korijenskim
rasama, svi „ljenjivci“ koji su pozvani u djelovanje i cijelo tijelo studenata
purificiraju atmosferu, sve više i više životne struje šeste korijenske rase može
doći. Oni će naravno biti finijega i delikatnijega oblika, mnogo ljepši,
usklađeniji i razvijeni. Lako se mogu prepoznati od strane svakoga koji je
nešto naučio o Zakonu korijenskih rasa i savršenosti njihovih oblika. Imaju
savršeno ovalno lice i uglavnom zlatnu kosu i plave oči s određenim izuzecima
u slučajevima gdje smo mi odabrali da pomažemo Himalayu kroz istočnjačka
utjelovljenja. Ti pojedinci su preuzeli i preuzimati će odlike rase u koju se
utjelovljuju kako bi pomagali Himalayu.

VOZILO KOJE MANU UPOTREBLJAVA

Manu je savršeno biće koje upotrebljava vozilo/tijelo pripremljeno za njega u


trenutku pokretanja njegove korijenske rase. Manu je savršeno biće, krajnji
arhetip cijele korijenske rase i svih podrasa, savršenstvo koje Bog Otac i Bog
Majka svemoćnoga univerzuma žele očitovati kroz tu rasu. Stoga se on
suprotno naputcima prethodno predstavljenima ne utjelovljuje više niti kao
avatar, već postoji mistično ujedinjenje kada se voljeni Lord Divino ( Lord
Maitreya ) spojio sa svjesnošću Isusa Krista u Jordanu i gdje su dvoje postali
35

jedno kako bi Maitreya kroz Isusa mogao čovjeku donijeti snage kozmičkoga
Krista . Upravo se ovo se događa i s Manuom. Vidjeli smo da se Manu osobno
rađa. Ponuđen je od strane vrlo čistoga i predivnoga učenika kojega je on
osobno uvježbavao u unutarnjim razinama, ali koji još nije uskrsnuo. On
mu nudi pripremu tijela. Tada blagoslovljeni učenik prolazi prirodno kroz
vrata rođenja kao što je to i Isus učinio i on drži u sebi što je čišće i jasnije
moguće sliku velikoga Manua, svoga učitelja. Ta je slika također vrlo pažljivo
održavana od strane devičkoga zaštitnika koji stoji oko oba roditelja, kao i
oko embrija dok se razvija i ponekad, odnosno gotovo uvijek, majka i otac
svjesni su žrtve i priprema. Trojstvo – Majka, Otac i dijete – pripremaju
pokal i onda u određeno vrijeme ovisno o prijemčljivosti utjelovljenoga
učenika i ovisno o kozmičkome trenutku kada je predviđen silazak Manua na
Zemlju, nastupa ujedinjenje.

Ponekad u tome ujedinjenju duša učenika napušta tijelo i Manu oblači to


tijelo koliko je dugo potrebno. Katkada duša učenika ostaje, dok Manu
upotrebljava tijelo kratkotrajno kako bi mogao nastaviti svoj rad na
unutarnjim razinama i kako ne bi stalno bio opterećen hranjenjem,
oblačenjem i ostalim aktivnostima potrebnima za održavanje fizičkoga tijela.
Ovo je, voljeni moji, što je jasnije moguće dan Vam opis djelovanja Manua
rase. Vidio sam jednoga Manua kako uzima oblik petogodišnjega djeteta. U
slučaju Velikoga Himalaye posjedovanje Manua bilo je u dobi od dvanaest
godina. U mojem vlastitom slučaju još nisam pripremio svoje vozilo/nosač.

Doći će kada Zemljina os bude ojačala i kada velike džungle i močvare i svi
reptili, insekti i loša žarišta Južne Amerike budu iskupljeni i transmutirani i
kada taj kontinent postane predivan raj kojem je sudbinski određeno to i
postati. Tada iznova sjaj i veličanstvenost kakvu smo poznavali prije nego li
je svijeta bilo, očitovati će se u Južnoj Americi i veliki Božanski upravitelj
zapadne hemisfere poput slikovitoga raja na Zemlji – Saint Germainove
zlatne godine za stalno će se ustoličiti...“

U nastavku, Lord Saithrhu; Manu sedme korijenske rase, daje nam prvi
pogled na korijen rase. (iz obraćanja u utočištu uskrsnuća, travnja 1961.,
“Bridge“, kolovoz, 1961.) Ovo obraćanje ima osobito značenje za nas zbog
toga što će sedma korijenska rasa i njeni ljudi, pripadnici Nove Religije
Ceremonijale Zrake - sedme zrake, pronaći svoj puni izraz pod Čohanom i
upraviteljem Saint Germainom .

Manu je biće koje je primarno preuzelo veliku mogućnost oblikovanja


velikoga broja duhovnih iskri u poseban Božji dizajn izvodeći ogromno
služenje u vrijeme kada će se na Zemlji inkarnirati on osobno ili će poslati
svoje izaslanike. S obzirom da znate ponešto o manuima koji su mi prethodili
36

i koji su zatvorenici ljubavi, Vi također znate da moja velika sedma


korijenska rasa mora sačekati ispunjenje Božanskog plana i matrice za sve
pripadnike četvrte, pete i šeste rase i njihovih podrasa, a nakon toga ću biti u
mogućnosti dovesti prvu podrasu moje korijenske rase. U prethodnim erama,
kada je Lord Manu učinio ovaj početni impuls na planeti Zemlji, bilo je
potrebno za njega osobno preuzeti utjelovljenje kako bi održavao usidrenje
savršenstva dizajna čovjeka, djelovanja i službe. Tada je podrasa, naravno
ona najjača iz korijenske rase, prvo obavila temeljne radove za aktivnost i
službu toga doba. U našoj službi, koja je primarno na sedmoj zraci, rečeno
Vam je da smo kompletirali naš put kroz sedam sfera i sada čekamo ( u
sedmoj sferi gdje se nalazi uzvišeni Majstor St. Germain, hram Ljubičastoga
Plamena te sve aktivnosti Ljubičaste Vatre ) priliku da nas Karmički odbor
pozove i da nam se dopusti poslati nešto djece naše prve podrase. Ako budu
došli prerano , prije nego li se veliki broj pripadnika četvrte korijenske rase
vrati kući, sedma korijenska zraka ima potpuno drugačiju notu i službu da
podnese tako da nisu uvijek sposobni časno ispuniti svoju misiju. Vi biste
mogli reći da ja predstavljam njihova Božjega oca. U mojem se slučaju ja
neću inkarnirati jer je Zemlja, kroz asistenciju djece uzvišenoga Majstora St.
Germaina i kroz veliku invokaciju za djelovanje Ljubičastoga Plamena,
dovoljno pročišćena posebno od bića koja nisu utjelovljena i kroz
odstranjivanje u blizini Zemljinoga opsega onih duša koje bi se inače
ponovno trebale utjeloviti i kroz odstranjivanje eteričkih zapisa u živućima
kao i u „mrtvima“.

Kada nastupi sat kompletiranja, kada se vrata raja otvore, tada će stupiti
naprijed prva podrasa koja predstavlja djelatnost Ljubičastoga Plamena
opremljena prekrasnim glasovima i u kojoj će svi biti sposobni percipirati i
levitirati u vrijeme rođenja, sa znanjem o svome rajskom domu i bez zavjese
između. Ova velika rasa trebala bi stupiti većim dijelom na južnoameričkome
kontinentu, iako smo uspješno ekperimentirali s ulijevanjem određenoga
broja članova prve podrase koja je pod mojom upravom na
sjevernoameričkome kontinentu. Odabrali smo Južnu Ameriku jer diljem
Brazila i kroz cijelu tu zemlju koja je danas džungla zemlja je imala vremena
mirovati.

Lady Amaryllis Pozovite mene i uzvišenoga Majstora St. Germaina za


pročišćavanje toga predijela preko Ekvatora i dajte nam prekrasnu raskošnu
planetu Zemlju koju će Lady Amaryllis osobno ukrasiti ljepotom i očistiti
ljudsku efluviju. Unutar same Zemlje, na dubini od petnaest stopa ispod
površine, od Perua gdje Amazonija istječe u more do Rio De Janeira ,
uspostavljena je djelatnost Ljubičastoga Plamena. Ovo će rezultirati ( i vidjeti
ćete u novinama) velikim brojem otrovnih reptila i različitom efluvijom
izbačenom kroz Amazoniju u ocean; i Amazonija neće više biti bujica blata,
37

već prekrasan plavi safir koji jest i boja vode našega kraljevstva. Gospa
Marija Naše Kraljevstvo, tamo gore gdje se nalazi uzvišeni Majstor St.
Germain, ugodno je i sretno i mi smo grupa strpljivih individualaca. Čekali
smo dugo, ali sada smo uvjereni od Kozmičkoga zakona da će prvoj podrasi
biti dana prilika. Neki od njih će otići ispred Majke Marije u mjesecu svibnju
1961. godine i ja sam posve siguran da će jedna ili dvije tisuće ovih bića biti
utjelovljeno na sjevernoameričkom kontinentu, primarno zbog nespremnosti
južnoameričkoga kontinenta za njih.

Ovi će se ljudi kako budu rasli u zrelost razlikovati od svih drugih ljudi koje
ste vidjeli na Zemlji. Imaju žutu boju kose i ne liče na voljenoga uzvišenog
Majstora St. Germaina, osim što svi imaju plave oči i serafinsko lice, vitku
figuru, duge ektremitete i zaoštrene prste. Biti će izuzetno umjetnički
nadareni. Drama će ponovno doći naprijed; samo ova drama, balet i glazba
će biti prezentirani masama kroz ove posvećene životne iskre, veličanstvenost
života koju bi trebalo živjeti. Mnogo vremena u prošlosti potrošeno je u
samome uživanju, u drami i različitim medijima zabave koji služe opuštanju
svijesnosti i oni će upravo kroz te medije donijeti svoju djelatnost u žarišnu
točku pozornosti ljudi. To je naše nastojanje i ono će naravno biti ispunjeno
ovisno o jačini duhovnih iskri koje će se utjeloviti mojim blagoslovom i
mojom uvijek prisutnom budnošću i zaštitom.

Ovi voljeni pružiti će ogromnu pomoć uzvišenome Majstoru St. Germainu u


njegovoj službi i aktivnosti životu. Kao Manu tu je jedan korijen i ima sedam
grana. To je poput stabla sa sedam velikih grana, samo što one ne cvjetaju sve
odjednom, već cvjetaju jedna po jedna, počevši s lijeva prema desno dok svih
sedam podrasa nisu pronašle izražaj i ispunjenje. Tada se Manu i svih sedam
podrasa spajaju i uskršavaju, iako su se prije toga spustili. Ovo će Vam
možda pojasniti nešto što je možda bili zbunujuće unutar mentalne
svijesnosti. Što se mene tiče, ja ću se materijalizirati u odgovarajuće vrijeme.
Neću preuzeti formu djeteta, već ću se materijalizirati kada će se Kraljevstvo
voljenoga St. Germaina u potpunosti uspostaviti na Zemlji; kada se
čovječanstvo, elementali i anđeli spoje zajedno u harmoniji. Tada ja mogu
donijeti veliki broj moćnih bića kojima sam otac i koje volim i oni će nadalje
unaprijediti savršenstvo toga Zlatnoga Doba.

Služba Manua je vječna. Nikada ne završava jer kada netko preuzme tu


odgovornost, kao što voljeni Himalaya, Vaisavata Manu i mnogi drugi to čine,
odgovorni ste za sve što su oni stvorili u mislima, osjećajima, riječima i
djelima. Stoga je voljeni Himalaya odgovoran za svaki dijelić kaosa u vrijeme
ledenoga doba Azije; i iz tog razloga on uvijek i nanovno traži i dana mu je
pomoć u odstranjenu tih eteričkih zapisa i u transmutaciji onih nesavršenih
manifestacija. U govoru danome studentima „ Mosta ka slobodi „ ( ljetna
38

konferencija, 1970.) Lord Himalaya je rekao da „ nije daleko dan“ kada će


svaki član četvrte korijenske rase biti premješten u unutarnje svjetove (
vjerojatno bez daljnjih utjelovljivanja ) gdje će služiti u posebnim hramovima
i pripremati se za uskrsnuće. Što se njega tiče: „ U to ću vrijeme ja zamotati
moja odijela i ukloniti se iz fizičke atmosfere Zemlje. „ Šireći se u muškoj
zraci, usidrenoj u njegovome utočistu Bijeloga Lotusa u Himalajskim
planinama kaže: „ Mi ćemo držati usidrenje...”

Kada dolazimo na planetu kao što je Zemlja, u potpunosti znamo da je naša


Karma i radujemo se što smo opremljeni za rješavanje što god naša
korijenska rasa i podrase činile; morati ćemo iskupiti sve što je manje od
savršenoga. Neko smo vrijeme zadržavali prvu podrasu moje korijenske rase
iz razloga što smo dozvolili procesu iskupljenja da ide u sve Korijenske
Manue i njihovu djecu koji su bili i još su uvijek na Zemlji. „Moja je želja da
moji ljudi, kada dođu, znaju kao što su znali Sveti nevini, samo savršenstvo
na Zemlji. Volio sam ih dugo i s njima služio dugo i vi ćete ih također voljeti
kad ih upoznate. Tražimo da svaki od vas bude blagoslovljen svom ljubavlju,
svjetlom i snagom i svom mudrošću i razumijevanjem i svom čvrstoćom koja
je u srcu korijenskoga Manua koji živi kako bi to dao vama, njegovoj djeci.
Hvala Vam i dobro jutro.

SILAZAK “SVETIH” NEVINIH NA ZEMLJU

U dostizanju ovoga trenutka u evoluciji „duhovnih iskri“ privučenih iz


Univerzalnoga, iz našega sunčevoga logosa, vidjeli smo njihov razvoj u „bića
bijele vatre“ koja će eventualno postati „JA SAM“ Prisutnosti i koja će u
nekom vremenu pod svojim Manuom naseliti Zemlju.

Na sličan način vidjeli smo kako je nastao naš Sunčev sistem i naša galaksija.
To nam je dalo jasnu ideju u vezi načina stvaranja velikoga Kozmosa i
njegove evolucije. U svemu ovome informacije bazirane na ljudskim
pretpostavkama i teoriji energično su isključene i prezentirano je isključivo
znanje proizašlo iz kvalificiranih kozmičkih bića. Pažljivog čitatelja pozivamo
na ovu važnu činjenicu koju želimo naglasiti.

Po istoj metodi sada predstavljamo spuštanje „Svetih nevinih“, prve podrase


prve korijenske rase, koji su pod vodstvom svoga Manua došli na Zemlju.
Dano nam je da od strane kozmičkoga bića Čohana Morije koji je kao Čohan
prve rase u potpunosti kvalificiran davati autentične informacije u vezi ovoga
vrlo značajnoga aspekta ljudske evolucije.

Dolazak na Zemlju „ JA SAM“ Prisutnosti prve korijenske rase kao i onih


poslije nije bilo učinjeno bez njihova potpunoga znanja o tome što taj dolazak
39

uključuje i zašto je baš ovo učenje njima potrebno. Prikupili su znanje dok su
boravili u različitim sferama i to je razlog zašto su neki od njih dali prednost
ostanku ondje bez inkarniranja na Zemlji. Pojašnjeno im je o kontinuiranim
inkarnacijama na Zemlji i o tome kako će oni na kraju velikog ciklusa od 14
000 godina postići uskrsnuće i povratak domu, k svojem Ocu-Majci od kojega
nikada ponovno neće kao puke „duhovne iskre“ otići, već će kao potpuno
odrasla slobodna Božja bića, kvalificirana i spremna biti kozmički asistenti
svoga oca.

U ovom trenutku netko bi mogao zapitati, posebno među inteligencijom koja


propitkuje, kako ova kozmička bića proizlaze i na koji način dobivaju
znanje? Jesu li oni sveznajući bogovi čiji umovi nadilaze svo znanje i
zbivanja? Ne baš tako, iako u velikom Kozmosu gdje sunčev sustav može
evoluirati tisućama planeta postoje Božja bića čija je evolucija izvan dometa
ljudskoga razumijevanja. Što se tiče samoga znanja, onoga o prošlim
zbivanjima, postoje na planetarnim lancima, sunčanim sustavima i velikim
centralnim suncima Kozmosa velike kozmičke biblioteke u koje ova Božja
bića imaju pristup i kojima je svo znanje dostupno. Neke od ovih biblioteka
pronađene u drugim galaksijama izvan naše nisu dostupne slobodnim Božjim
bićima naše galaksije iz razloga „ prsten- ne-prolazi“* svake galaksije. Ali u
prilikama kada se kozmička autocesta otvori međusobno/inter komunikacija
nastupa i kao na Zemlji dolazi do izmjene misli, ideja i informacija domaćina
i gostiju. „* Pojam „ prsten – ne - prolazi“ korišten je kako bi označio
periferiju sfere utjecaja bilo koje centralne snage života i primjenjue se
jednako na sve atome materije – kroz ljudske i planetarne atome gore prema
velikom atomu sunčevoga sustava. „ Prsten – ne - prolazi“ osrednjega
ljudskog bića je sferoidalna forma njegovoga mentalnoga tijela koje se pruža
uvelike izvan fizičkoga i omogućuje funkcioniranje u nižim razinama
mentalnoga svijeta.“ Morya je izvorno došao s planete Merkura i poznat je
po svome merkurovskom shvaćnju života. Kao član ljudske rase imao je
mnogo odlika i u svjetovnome i duhovnome svijetu. Bio je kralj i car u
mnogim inkarnacijama na zapadu i istoku. Na istoku je bio Car Mogul i
incident toga utjelovljenj a registriran je na stranicama koje slijede. Bio
Rajput Kralj u Indiji i Kralj Arthur Engleskoj poznat po svojim „vitezovima
okrugloga stola“. Kao Gospodin Thomas More ( 1478.-1535. ) stvorio je
„Utopiju“, bio je osobni savjetnik Henrija VI.-oga koji ga je kasnije dao
pogubiti. U kasnijem utjelovljenju iznova dolazi u Englesku i Irsku kao
pjesnik Thomas More. Kaže se da je prije toga bio Patrick Konstantin – Sveti
Patrik u Irskoj. Njegova dvojna zraka usvišena Lady Majstor Miriam, koja
je na Zemlji bila Geraldine Innocente, umrla je u mjesecu lipnju 1961.
godine. Ona je s malom grupom čela bila od velike pomoći Moriji u osnivanju
aktivnosti „Mosta ka slobodi“ kojom je ona rukovodila do kraja.
40

„ Kada su Božji roditelji ( Helios i Vesta ) dali na čuvanje sedmorici moćnih


Elohima odgovornost za stvaranje naseljive kugle na kojoj bi određene
inteligentne duše mogle evoluirati u Božje savršenstvo, Elohimi su projicirali
konveksnu zraku iz svoga vlastitoga srčanog svjetla koja je formirala podlogu
za matricu Zemlje. Na mjestu gdje se ta muška i ženska zraka spajaju stvoren
je atom za Zemlju. Ovaj atom je sadržavao unutar sebe magnetsku snagu na
osnovu koje je univerzalno svjetleća tvar privučena u sferičku formu i u
suradnji stvaratelja oblika, prirodnih deva i direktora sila elemenata, mora,
zemlje, atmosfera dolazi u postojanje s kozmičkom vatrom koja je bila sve-
prožimajuća.

Jednoga je kozmičkog dana to stvaranje završeno i Elohimi su označili


Božjim roditeljima spremnost planete Zemlje za naseljavanje. Trima
različitim tipovima inteligentnoga života, Anđelima, Čovjeku i Elementalima,
dana je prilika za razvoj njihove Božje prirode na ovoj maloj planeti. Svatko
od njih doprinoseći na određeni način za dobrobiti drugih, a njihovoj je
kombiniranoj životnoj snazi predodređeno istkati duhovni most koji će
povezivati Zemlju sa srcem Boga.

Kao što se dobroćudni roditelji pripremaju za dolazak bebe mnogo prije


sama njena dolaska na svijet, tako su se i Božji roditelji pripremili za
skrbništvo, podršku i zaštitu evoluirajućih života koji su pozvani naseliti ovu
zvijezdu. Čovječanstvu je pružena prilika eksperimentirati s kreativnim
centrima misli i osjećaja te naučiti privući i oblikovati energiju u krasne
oblike postajući na taj način suradnici sa svojim Božjim roditeljima, a s
vremenom postajući stvaratelji Sunca i zvijezda u vječno širećem krugu
ritma života.

Kako bi se održala tijela čovječanstva, elementalno je kraljevstvo poslano na


Zemlju ispunjeno naredbom da sluša svaku uputu čovjeka, da izradi za njega
„tijela od mesa“, da održava ta tijela i da materijalizira iz primarne
supstance zemlje, zraka, vode i vatre potrebnu hranu za održavanje tih tjela
kao i potrebe i raskoši koje bi učinile izgnanstvo čovjeka sretnim i
harmoničnim.

Ovi elementali stavljeni su pod upravu velikih deva prirode i stvaratelja


oblika i putem službe čovječanstvu na Zemlji obećana im je evolucija u
kraljevstvo upravitelja elementalnoga života u budućnosti.

Da bi se čuvala i hranila duhovna priroda čovjeka i kako bi se pomoglo


razvoju unutarnje Božanske iskre u plamen svijesnoga majstorstva, Anđeli su
poslani na Zemlju kako bi stajali uz čovječanstvo isijavajući ljubav, vjeru i
volju Oca u atmosferu i auru evoluirajuće Božje svijesnosti u svakome
41

čovjeku. Anđeli su bili pod upravom sedmoro velikih Arhanđela koji su došli
sa centralnoga sunca našega sustava i boravili su unutar fizičkoga sunca sve
dok elohimi nisu pripremili planete koje su ispunili iz praiskonskoga i
neformiranoga Božjega svjetlećeg tijela.

Anđelima je kroz suradnju sa čovječanstvom i elementalnim kraljevstvom


obećana mogućnost u nekome vremenu doseći stupanj Arkanđela i postati
čuvarom snaga u sustavu svjetova koji se još nisu rodili iz svijesnosti budućih
Sunčevih Lordova.

Kada je elementalno kraljevstvo učinilo Zemlju bujnom plodovima i ljepotom


i Anđeli ispunili atmosferu stimulirajućom esencom Božjih vrlina, planeta je
bila spremna za predivnu ceremoniju po kojoj je čovječanstvo dobrodošlo u
gostoprimstvo nove evolucijske pozornice ispunjene prilikama, obećanjem,
ljepotom i obiljem. Tada je silazak čovjeka u svijet oblika nastupio.
Ceremonija čije je sjećanje zauvijek zapisano na senzitivnoj tvari Akaše koja
će jednoga dana biti revitalizirana i oživljena na radost i za izobrazbu
cijeloga čovječanstva.

Božja glava ispunila je usmjerenu zraku u permanentni atom koji je trebao


služiti kao magnetska snaga za održavanje životne struje predodređene za
evoluciju na planeti unutar njene orbite.

Velike prirodne deve svake planine, mora i ravnica oživjele su životni val
kroz višestruko raskošne darove prirode očekujući dolazak čovjeka.

Anđeli su stajali vidljivi na površini Zemlje gledajući prema gore kako se


vrata raja otvaraju i kako je prva zraka u erupciji celestijalne glazbe oblila
nebesa ljupkom azurno plavom bojom. Tada su oni stvorili zračeći put iz srca
Sunca prema planeti Zemlji preko kojega bi prva djeca čovjeka mogla
dostojanstveno sići u utjelovljenje. Tada se pred očima tihih svjedoka i
posjetitelja s drugih planeta i sustava na otvorenim vratima raja pojavio
princ nebesa, Lord Mihael Arhanđel noseći krunu besmrtnosti obučenu u
svijetlost središnjega sunca iz čijeg njedra je morao čuvati i voditi djecu
Zemlje u stoljećima iskustva u životu koji još treba doći. Zemlja počinje
svirati svoju kozmičku pjesmu,

Anđeli su izljevali slavu nazočnosti u dolasku njihova Lorda, Deve i


stvaratelji oblika pripojili su se duhovnoj himni sa svojim veličanstvenim
nad-tonovima, a sestre planete našega sustava doprinjele su simfoniji
nebeskoga zvuka. Arhanđel Mihael, sin dobroćudnih kraljeva, Anđeo
uskrsnuća Božje prirode u anđelu, čovjeku i elementalu došao je kako bi na
svršetku kozmičkoga dana osigurao siguran povratak svakoga sina
42

čovječjega, svakoga anđela i svakoga elementala. Tada je započelo veliko


spuštanje Lorda Mihaela prema Zemlji po vatrenoj zraci plave boje koja je
usidrena u Zemlji u blizini današnjega Rocky Mountain Range-a u
sjevernozapadnom dijelu Amerike. Iza njega je s veličanstvenom ljepotom
polagano sišao slavni Lord Manu prve korijenske rase, na glavi s krunom sa
sedam šiljaka, na ramenima ogrtač kraljevsko plave boje, utjelovljenje Oca
Božjega dizajna za svaku životnu struju koja ga je nevino pratila u svijet
oblika.

Tada je započelo spuštanje „Nevinih“, prve grupe čovječanstva kojoj je


pružena prilika utjelovljenja i razvoja Božje zrelosti na Zemlji. Jedan po
jedan ili ruku pod ruku došli su prateći Lorda Mihalea i Manua sve dok se
cjelokupni predodređeni broj od strane Oca za ovaj prvi eksperiment za
Zemljinu formu nije spustio praćen mirijadom anđela čuvara, zaštitnom
aurom serafima i svjetlom kerubina koji su nosili atmosferu raja u svojim
blistavim tijelima i sjajnim aurama koje su ih okruživale. Anđeli čuvari

Tako je u velikoj ljepoti i neograničenom obilju, u vidljivoj i dodirljivoj


prisutnosti Lorda Mihaela i anđela i pod brižljivim nadzorom Lorda Manua
osobno uđeno u prvo zlatno doba u kojem su uživala čovječja djeca. Na kraju
ciklusa vrlo su lako i harmonično pratili svoga Manua gore po stepenicama
evolucije u svoje Božje stanje„ Uskrsnuće i večer i jutro bijahu Prvi dan.“ (
Knjiga Postanka 1:5 ).

Kroz sve nadolazeće cikluse vremena, kako su zrake nakon zraka pružale put
za spuštanje novih duša, Lord Mihael je ostao čuvarom Nad-lordom anđela,
čovječanstva i elementalnoga kraljevstva i on neće otvoriti svoja kozmička
krila nad sobom kako bi se vratio kući dok svi anđeli nisu oslobođeni, dok
zadnji čovjek nije iskupljen i dok zadnji elemental nije dostigao savršeno
stanje. Ovo je ljubav Lorda Mihaela koji je poput mnogih drugih zatvorenik
ljubavi prema životu kojem služi. Tri puta neka bude blagoslovljeno njegovo
sveto ime!“ ("The Ascended Masters Write the Book of Life")

Slijedi izvadak iz govora kojeg je Lanto dao studentima Kraljevskoga Tetona


u lipnju, 1953. godine. „... tako je voljeni moji započelo veliko hodočašće koje
još i danas traje. Tako su iz srca raja sinovi i kćeri najvišega živućeg Boga od
kojih su mnogi danas zarobljeni u obliku koji je daleko od savršenstva koje bi
oni trebali očitovati. Vjerujete li dakle da su sva ova neprocjenjiva energija i
život investirani u vama i drugima za neku veliku sudbinu? Ne bi li tada
trebali biti zahvalni Božjim roditeljima koji su stvorili vas, duhovne čuvare i
anđele koji su vas štitili, elementale koji su održali život vaših tijela, kao i one
članove velikoga bijelog bratstva koji su dragovoljno ostali u izgonu iz slavlja
Nirvane kako biste vi mogli pronaći put natrag kući?
43

Ova su krasna bića – Sveti Nevini dolazeći na našu predivnu Zemlju koristeći
„JA SAM“ svijesnost uzeli prvobitan život i držeći svoj um okrenut prema
gore, prema svojoj „JA SAM“ Prisutnosti primili su Božju volju u obliku
ideja. Tada su bili sposobni te ideje oblikovati u jasne modele i ispuniti ih
osjećajima ljubavi. Koristeći fizičko tijelo eksternalizirali su ih u svijet fizičke
pojave snagom percipacije. Stvarali su na Zemlji na jednak način kao što su
stvarali u raju. Prvo je zlatno doba manifestiralo iste hramove, istu sjajnu
savršenost koju su ova bića poznavala na unutarnjim razinama. Nije bilo niti
jednoga u tome Zemljinom ciklusu koji nije dovršio put evolucije u savršen
sklad. Drugi je ciklus bio isti. Tada su došla bića u trećem ciklusu. U
korištenju „JA SAM“ svijesnosti prirodna aktivnost svakoga dana bila jest
podešavanje s „JA SAM“ Prisutnošću kako bi vanjsko sebstvo i „JA SAM“
Prisutnost bili jedno. Svaki pojedinac se podešavao sa svojom Prisutnošću i s
Božanskim idejama koje su toga dana tekle u njihov um. Mnogo je
prekrasnih ideja izljevano u jednome danu da ih vanjsko sebstvo nije moglo
sve ispuniti. Odabralo je ideje koje bi bile najveći blagoslov za univerzum i
svaki dan ono se bavilo Očevim poslovima. Sve je bilo divno. Tada je došla
ljudska svijesnost, ona u kojoj vi živite danas i koja mora biti iskupljena i
transmutirana natrag u vašu „JA JESAM“ Prisutnost ponovo.“

Kraj.