You are on page 1of 1

Căpraru Mădălina Sociologie anul III

Mituri și mitologii politice

Căpraru Mădălina Sociologie anul III Mituri ș i mitologii politice Teme cheie: ordinele secrete, conspira ț

Teme cheie: ordinele secrete, conspirațiile, obținerea puterii, unelte ale puterii, „omul instinctului”, eoul, timpul, trecutul perfect

În lucrarea sa, „ Miuri și Mitologii Politice”, Raoul Girardet ne vorbește despre miturile politice și religioase, prezentând mai multe mituri pe tot parcursul lucrarii. Dintre acestea amintim:

mitul conspirației, mitul salvatorului, mitul vârstei de aur și mitul unității.

Lucrarea este structurată pe 4 capitole, fiecare capitol prezentând câte un mit.

Primul captiol, “Clonspirația” face referire la 3 mari organizatii ce sunt prezenea în imaginarul colectiv încă din secolele trecute: Iezuțtii, Marele Sanhedrin, Lojele Francmasone.

Cel de-al doilea capitol, Salvatorul, prezintă 4 tipologii ale liderului mitic prezent în conștiința comunitară. Primul erou, Cincinatus, Alexandru, Solomon, Moise.

Mitul

Varstei

de

aur

prezintă

aspiratia

oamenilor

pentru

un

viitor

asemănător

unui

trecutlegendar.

Ultimul capitol, “Unitatea”, prezinta tendinta comunitatilor de a unifica totul sub pecetea aceleasi imagini.

Concluzii

Raoul Girardet prezintă în lucrarea sa cele 4 mari mituri prezente n imaginarul politic încă din secolul XVII. Aceste mituri sunt contemporane perioadei noastre, acestea caracterizând viața și deciziile politice actuale.

Bibliografie:

  • 1. Girardet, Raoul – Mituri și Mitologii Politice, Institutul European, Iași, 1997