You are on page 1of 19

Nowoczesne technologie

spalania gazu i ich wpyw


na rodowisko

Alfred Owczarek

W zalenoci od rodzaju spalonego


paliwa, czy odpadu zmienia si skad
emisji zanieczyszcze.
Poniej przedstawiam najistotniejsze
zanieczyszczenia emitowane podczas
spalania paliw w instalacji grzewczej.

Tlenki siarki SOx


Tlenki azotu NOx
Tlenek wgla CO
Dwutlenek wgla CO2
Py (zawieszony)
Benzo()piren

Gaz ziemny jest najczystszym paliwem


z ktrego powszechnie korzystamy
nie przykadajc do tego zbytniej uwagi,
jak go spalamy.

Przy milionach pracujcych


urzdze gazowych (kotw
i podgrzewaczy wody) musimy
zwrci na to uwag gdy
zanieczyszczenie powietrza jest
jednak ogromne.

W krajach zachodnich przy


obowizkowych przegldach urzdze
grzewczych do faktury musi by zaczony
wydruk z analizy spalin. Producenci
urzdze grzewczych pracuj wic nad
technologiami spalania gazu.

Sprawno wiksza
ni 100%?

W roku 1996 pojawi si


na rynku francuskim
kocio pulsacyjny

Omwienie temperatur
na palniku pulsacyjnym
(tlen i azot)

Zasada dziaania pulsatora

Punkty silne
a) super czyste spalanie
(nie wymaga analizy
spalin)

CO (ppm)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Pulsatoire 20

Pulsatoire 32

Pulsatoire 40

Pulsatoire 60

Norme CE

Label Ange Bleu Chaudire Haut


Rendement

Nox (mg/kWh)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Pulsatoire 20

Pulsatoire 32

Pulsatoire 40

Pulsatoire 60

Norme CE

Label Ange Bleu Chaudire Haut


Rendement

b) bardzo mae straty na postoju (44W/godz)


c) prostota konstrukcji
d) autooczyszczanie nagrzewnicy

e) bardzo niski pobr energii elektrycznej


(np. przetwornica 12/230V)

f)

najmniejsza awaryjno

g) bardzo tani koszt utrzymania take i w


gazie (porwnanie Krynica) i inne

ZASADY DZIAANIA

Dzikuj za uwag.