You are on page 1of 2

Seminar v tho lun nhm

Cu 9: trnh by nguyn l to ra mng quang hc. s khc nhau gia mng quang
hc v mng tinh th.
TL:
Mng quang hc c to ra bng cch s dng cc chm tia Laser( tnh cht
ca tia Laser ny ? ) b tr mt cch ph hp , cc tia laser giao thoa vi nhau
to ra mt m hnh phn cc khng gian by cc nguyn t li ging nh mt
mng tinh th
Chn bc sng Laser nh th no ?
S khc nhau gia mng tinh th v mng quang hc:
im khc bit c bn nht c mng tinh th v mng quang hc chnh l mng
tinh th l mt mng thc, cn mng quang hc l mt mng o gy ra bi s
giao thoa ca cc laser.
Trong mng tinh th, gia cc nguyn t trn nt mng chu nh hng ch yu
ca cc lin kt vi cc nguyn t ln cn, trong mng quang hc, nhit chnh l
tc nhn chnh tc ng ln cc nguyn t.
Cu 10: Vt liu Multiferroics l g. Trnh by nguyn l t in thun v t in
nghch.
TL:
Vt liu Multiferroics hay vt liu a pha st l loi vt liu c t cht 2 trong s
cc tnh cht sau: tnh p in/st in, tnh t gio/st t.
Ci ny thy hi th ni thi =))
Tnh p in: khi vt liu chu tc dng lc th trong vt liu xut hin s
phn cc in hoc di tc dng ca in trng ngoi, vt liu b thay
i hnh dng kch thc.
Tnh st in: l ht xy ra mt s cht in mi m c phn cc in
t pht ngay c khi khng c tc dng ca in trng ngoi.
Tnh t gio: l hin tng kch thc, hnh dng ca vt b thay i di
tc dng ca t trng ( t gio thun ) cn t gio nghch ni ngc li :v
Tnh st t: cc cht c t tnh mnh (# khc st in nh :3 )
T in thun v t in nghch:
T in thun: l hin tng vt liu b phn cc t khi c tc ng ca
in trng ngoi:
+ khi t in trng ngoi tc dng ln vt liu, tnh p in lm cho vt
liu b thay i, sinh ra lc, lc ny tc dng ln vt liu, tnh t gio
(nghch) lm cho vt liu b phn cc t.

T in nghch: l ht vt liu b phn cc in khi c tc ng ca t


trng ngoi:
+khi t t trng ln vt liu t in, tnh t gio lm cho vt liu b thay
i hnh dng, sinh ra lc, lc ny lm cho tnh p in thay i lm cho
vt liu xut hin s phn cc in.

Cu 11: Th no l LED v NLH ca LED


TL:
nh ngha LED:
LED l vit tt ca t Light Emitting Diode( c ngha l diot pht quang) l cc
diot c kh nng pht ra nh sng hay tia hng ngoi, t ngoi.
NLH
LED hot ng da trn tip gip p-n c phn cc thun. Qu trnh pht x
nh sng xy ra trong LED da trn hin tng pht x t pht ( xem li my
ci hp th, px t pht, cng bc phng thy hi ) :3
Khi phn cc thun cho tip gip p-n, cc in t trong bn dn loi n s vt
qua vng tip gip p-n v di chuyn v pha cc dng ca ngun in, ng
thi cc l trng s di chuyn v cc cm to thnh dng in chy qua bn
dn. trong qu trnh e chy v cc dng, cc e c th gp cc l trng ti
bn dn p (c nhiu h). khi cc e v h c th ht hp vi nhau to nn lin
kt.
Xt v mt nng lng, khi e kt hp vi h c ngha l in t nhy ln mc
nng lng cao (vng dn) sang trng thi c nl thp ( vng ha tr) ging
nh pht x t pht. Khi theo l bo ton nl, in t s pht ra mt nng
lng bng chnh lch gia vng dn- ha tr. Nng lng pht ra di
dng photon nh sng c nh sng ri nh :3
Cu 12: Cng ngh CMOS l g, ng dng ntn trong ch to RAM
TL:
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) l mt cng ngh sn
xut vi mch tch hp ch yu hin nay bng s kt hp gia cht bn dn v
xit-metal (oxit- kim loi) thit k cc hm lgc b (Complementary) Logic
b l ci g vy ?
-1 nh ngha khc: CMOS