You are on page 1of 6

JAVNAUPRAVA

KONCEPTSEMINARSKOGRADA
Definiranjepojmajavneuprave/javnogsektora
Strukturajavneuprave

IzvorGospodarstvoHrvatske,skupinaautora,
Zaposleniujavnomsektoru:meunarodne
usporedbe

Udiozaposlenihujavnojupraviuukupnombroju
zaposlenih(uRHiodabranimzemljamaEU)
Masaplaa(uRHiodabranimzemljamaEU)
Usporedbanetoplaasobziromnaprivatni
sektor

IzvorEurostat,Dravnizavodzastatistiku

NedostacijavneupraveuRH
Prijedlozizapoboljanja
decentralizacija
utvrivanjenadlenosti
podizanjekompetencija
uinkovitostjavneuprave

IzvorDesettemaoreformijavneuprave

Utjecajkrizenajavniiprivatnisektor
Usporedbakretanjazaposlenostiiplaaunutar
pojedinihpodrujadjelatnosti

IzvorUtjecajekonomskekrizenatriterada

LITERATURA