You are on page 1of 3

1. ?

TCP/IP Transmission Control Protokol/Internet Protocol, ISP


Internet Service Provider, WWW multimedijalni servis WEB,FAQ Freqvently Asked Qvestion SMS Short
Message Service IRC Internet Realy Chat VPN Virtual Private Network GPRS General Packet Radio
Service WAP Wireless Apllication Protocol EDI Elektronic Data Interchage HTML Formular.
2. INTERNET(arhitektura, protokol, pristup,servis)? Predstavlja visenamensku racunarsku mrezu za
prenos inf. koja se neprekidno dinamicki menja po svojoj strukturi i velicini. Razmena inf. u mrezi odvija se
prema definisanom skupu pravila koji se naziva komunikacioni nprotokol. Racunari na internetu koriste
klijent/server arhitekturu kojom udaljeni server racunara obezbedjuje datoteke i servise lokalnom klijent
racunaru korisnika. Servisi: WWW, E-MAIL, FTP, GOOGLE, WAIS, KRSTARICA...
3. PRONALAZENJE INF. NA INTERNETU? Pronalazenje inf. obuhvata pretrazivanje, otkrivanje
informacija iz datoteka sirom sveta, sadrzi indeks linkova veb stranica. Masina za pretrazivanje Google,
Yahoo, Krstarica. Direktorijum je hijerarhijska zbirka veza saveb stranicama.Primer: Web Wutcher, Net
Captor, Captor Group, Porup Captor.
4. SOFTVERSKI AGENTI? Su programi koji obavljaju skup racunarskih zadataka u ime korisnika, pri
cemu koriste neki vid prepoznavanja korisnickih ciljeva.Podela: pomocni agenti za web pretrazivanje,
agenti za cesto postavljanje pitanja, indeksni agenti, internet softverski roboti.
5. INTERNET(sta je, karakteristike)? Je privatna mreza locirana obicno u okvirima jednog preduzeca cije
se funkcionisanje zasniva na web tehnologiji i sluzi internim informacionim potrebama preduzeca. To je
tipicna mreza prikacena na internet. Dozvoljavaju bezbednu distribuciju sa direktnim pristupom mnogim
oblicima unutrasnjih kompanijskih inf,koriste se za aktivnosti razlicitih radnih grupa i za zajednicko
koriscenje projekata unutar preduzeca.
6. EKSTRANET? Je usavrsena koncepcija intraneta kojom se intranet preduzeca spolja prosiruje.
omogucava udaljenim korisnicima bezbedno prikljucivanje na glavni intranet preduzeca preko interneta ili
privatnih mreza.
7. PORTALI? Mesto na internetu koje cini vise razlicitih informacionih celina ili aplikacija. Pruzaju
posetiocima mnostvo mnostvo korisnih informacija iz razlicitih izvora.
8. HORIZONTALNI PORTALI? To su portali opste namene i oni obuhvataju sve sadrzaje koje portal moze
ponuditi, a njihov kvalitet zavisi od kolicine i kvaliteta pruzanja tih usluga. Glavi cilj ovih portala je da
postanu neciji HOME PAGE.
9. VERTIKALNI PORTALI? Sajtovi cija je svrha objedinjavanje svih aktivnosti iz jedne industrijske grane
nazivaju se vertikalni portali.Primer: www.medsearch.com
10. KORPORACIJSKI PORTAL? To su sistemi koji se zasnivaju na web-u, a razvijeni su internet
aplikacijama preduzeca. Podela: portali amfiniteta, horizontalni i vertikalni.Koriste ga zaposleni u firmi, ljudi
izvan firme, snabdevaci i potrosaci.
11. KOMUNIKACIJA PREMA RELACIJI ZA VREME I MESTO? 1.isto vreme isto mesto-soba za
sastanke 2. isto vreme razlicito mesto-tel. razgovori 3. razlicito vreme isto mesto-rad po smenama 4.
razlicito vreme razlicito mesto-slanje i prijem poruka preko interneta
12 .Web chat,ICQ,IRC,SKZPE,BLOG,FORUM,E-MAIL? WEB CHAT-komunikacija preko vecih web
stranica, E-MAIL-povezuje ljude koji rade na razlicitim lokacijama racunarskim mrezama,ICQnajpopularniji servis za instranet poruke sa interneta, IRC-uspostavlja komunikaciju medju licima, daju
onlajn odgovore strucni na pitanja, SKYPE-komuniciranje putem mreze i video kamere, FORUM-sistem
oglasne table,BLOG-niz hronoloskih organizovanih unosa teksta, koji se prikazuju na web stranicama
13. TIMSKI RAD?Dva i vise pojedinca koji zajedno rade na izvrsenju zadataka.Prednosti: grupe bolje i
lakse sagledavaju probleme od pojedinaca, ljudi snose odgovornost za odluke koje donose, grupe bolje i
lakse uocavaju greske od pojedinaca, grupa ljudi ima veci fond znanja. Nedostaci: pritisci drustva da se
pojedinac povinuje grupnom razmisljanju mogu eliminisati napredne ideje, grupni rad moze biti dugotrajan,
spor i skup, rad u grupi nekada nema adekvatnu koordinaciju.
14. SOFTVER ZA RADNE GRUPE? Pod softverom za radne grupe podrazumevaju se softverski
proizvodi koji pruzaju podrsku ljudima koji zajedno rade na istim zadacima. Mogu da podrzavaju jedan
zadatak kao e-postu ili mogu da budu integrisani kompleti koji sadrze nekoliko alata kao e-posti. Jeftini su,
lako se mogu ugraditi u postojece informacione sisteme. Bela tabela predstavlja jedan vid zajednickog
koriscenja ekrana i na kojoj mogu da pisu i citaju vise osoba u isto vreme.

15. UCENJE NA DALJINU? Prednosti: premoscuje se daljina, postize se visok nivo motivacije studenata,
prisutne su snazne mere za podrsku studenata u ucenju na univerzitetima, koledzima, skolama i raznim
vidovima obuka. Nedostaci:zahteva promene u praksi i odnos fakulteta prema okruzenju koje je u izvesnoj
meri sumnjivo i kome je strano sve ono sto je netradicionalno, a podrzano inertnoscu u pracenju i
savladavanju njihovih tehnologija
16. RAD NA DALJINU? Prednosti: pomaze zenama ili samohranim roditeljima sa malom decom da
preuzmu cak i rukovodeca mesta, lekari mogu da lece sa daljine, zaposleni suoceni sa cinjenicom da
moraju da imaju rezultat i da se ne mogu osloniti na saradnike prilikom rada shvate svoju odgovornost,
drasticno smanjena izostajanja sa posla doprinela povecanju produktivnosti, ne odgovara svakom i nije
obavezan. Nedostaci:poteskoce oko nadgledanja rada, problemi sa bezbednoscu podataka, troskovi
obuke.
17. GPRS?Najmodernija tehnologija prenosa podataka preko mobilne mreze i predstavlja samu bazu u
razvoju mobilnih mreza.Karakteristike:paketni prenos podataka radio vezom, siguran i lak pristup
internetu, prenos multimedijalnog sadrzaja 4 puta vecom brzinom, naplacuje se samo kolicina prenetih
podataka.
18. WAP?Mobilni internet servis, tj bezicni komunikacioni aplikativni protokol. Sluzi za pristup servisima i
informacijama.
19. ELEKTRONSKO POSLOVANJE? Obuhvata sve komercijalne transakcije koje se odvijaju preko
interneta. Izvodi se upotrebom informacione tehnologije tj kompjutera. Obuhvata akcizu kupaca,
narucivanje, isporuku, naplatu.
20. B2B?odnosi se na razmenu proizvoda usluga i inf. izmedju dve kompanije posredstvom web-a.B2B
trziste stvorilo je velike mogucnosti kompanijama za saradnju. preko celokupne e-commerce realizuje se
na B2B trzistu.
21. EDI I WWW UGOVORI?EDI podrazumeva prenos el. poruka izmedju dva racunara u skladu sa
ugovorenim standardom kao zamena za klasicne dokumente.Izmedju ova dva ugovora se ne koriste isti
sistemi zastite.
22. ELEKTRONSKA TRGOVINA? El.trgovina iz osnova menja ustaljenu praksu da je za zakljucenje
posla potreban prethodni kontakt ugovorenih strana, a za isporuku robe njen prethodni pregled. Mora biti
ispunjen princip autenticnosti, moze se ugovor zakljuciti izmedju stranaka koje nisu imale neposredan
kontakt niti su isporucivale robu ili usluge.
23. POVOLJNOSTI INTERNETA ZA B2B I RIZICI U E POSLOVANJU? dostupnost interneta na
globalnom nivou, lako povezivanje i niska cena usluga, postojanje adekvatnih sigurnosnih mehanizama,
koriscenje standardnog softvera za pristup.
24. NIVOI ZASTITE U E POSLOVANJU? na nivou telekomunikacione mreze, na aplikativnom nivou, na
nivou poruka.
25. DIGITALNI SERTIFIKAT? El. dokument koji izdaje sertifikovano telo. Moze se shvatiti kao digitalna
licna karta i javno je dostupna na internetu.
27. KRIPTOGRAFIJA? Pisanje tajnim znacima(simbolima).Oblici primene:digitalni potpis, sifrovanje, el
trgovina.Digitalni potpis omogucava dokumentovanje porekla podataka i proveravanje da li su podaci bili
falsifikovani. Enkripcija sifrovanje ili uoblicavanje sadrzaja poruke kojom se skriva njegov
sadrzaj.Dekripcija suprotni postupak stvaranja originalnog teksta iz sifrovanog teksta.Sistem kljuceva
kljucevi su nizovi alfanumerickih brojeva koji su ukljuceni u matematicki algoritam i kojima se dalje sifruju
podaci upotrebom tog algoritma.
28. DIGITALNI POTPIS? Mehanizmi zastite:internet,autenticnost, neporicanje porekla, neporicanje
prijema poslovne norme, poverljivost sadrzaja.
29. PAMETNA KARTICA? Ima funkciju cuvanja i obrade podataka. Klasifikacija: pametne i memorijske.
30. EL. KNJIGE? Tehnicki deo izdavanja knjige i distribucije u klasicnom izdavanju podrazumeva velika
novcana ulaganja, veliki trud, strpljenje i dugi vremenski period za plasman knjige na trzistu. Jeftin
proizvod izradjuje se u HTML formatu.

LINEARNO PROGRAMIRANJE je model optimizacije koji se uspesno koristi za resavanje velikog broja
problema na nivou preduzeca(npr proizvodno planiranje, planiranje investicija, plan transporta robe,
opstinsko rasporedjivanje kadrova).
Cilj je max f profita (jedan model optimizacije), Cilj je min f troskova (drugi model optimizacije).
U ovako postavljenom problemupostavlja se zahtev za odredjivanje negativnih vrednosti promenljivih X1,
X2,...Xn za koje su zadovoljene sve nejednacine ogranicenja i za koje linearna funkcija f ostvaruje max ili
min vrednost.
Za resavanje lin. programiranja koristimo:geometrijsku metodu(kada u problemu lin. pr. figurisu 2
promenljive) i simpleks metodu (3 ili vise promenljivih).