You are on page 1of 3

Dizajn u Prvom svetskom ratu

Prvi svetski rat donosi velike propagandne kampanje, koje se ogledaju u mnotvu plakata,
ali i vojnih oznaka, simbola, mapi. Poruke su svuda sline, kao i grafika reenja. Deavalo
se da suprotne strane iskoriste isto grafiko reenje.
Dizajneri najvie posla imaju iz oblasti heraldike. Oni kreiraju simbole za jedinice i inove.
Zaraeni blokovi pokuavaju da ubede mase u svoje ideje kroz propagandne plakate.
Propagandni plakati koji podravaju nacistiku vladu su daleko kompoziciono i idejno
napredniji. Njihovo majstorstvo je u jednostavnosti i direktnosti ilustracije uraene u ravnim
bojama sa jasnim senkama. Tekstovi autora, kao to su Gipkins i Holvajn su ispisani
gustim slovnim teksturama.

Holvajnovi plakati

Copyright Link group

Gipkinsovi plakati

Austrijanac Klinger jedan je od najpoznatijih plakatista nacista. Njegov najuspeniji plakat


je propaganda zajma za nacistiku borbu. On brojem 8 hvata u zamku Saveznike
predstavljene zmajem. Zmaj je proboden sa sedam strela koje predstavljaju prethodne
zajmove. Nemaki plakati su uglavnom okrenuti ratnom zajmu, jer je vojska dovoljno jaka,
a postoji dilema da li pozivati ljude u vojsku na isti nain na koji ih pozivamo da probaju
marmeladu. Gipkins predstavlja naciste orlom koji stoji na izbuenom saveznikom avionu, a
svi kako nemaki, tako i savezniki plakati izlaze u asopisu Plakat. Dva poslednja ratna
zajma su uraena od tekog teksta, besprekorno sloenog, koji izraava strogou i
preciznost nemakog stila.

Klingerov plakat za 8. ratni zajam


Copyright Link group

Sa druge strane, Britanci predstavljaju ljude u situacijama, kroz ne mnogo spretnu formu.
Poruke britanskog plakata su odisale romantinim militarizmom i pozivale na nostalginu
odgovoronst prema samom sebi. Najpoznatiji je ipak plakat Your country needs You na
kome marinac uperenog prsta poziva na mobilizaciju. Kasnije ovaj motiv koriste i Amerikanci
pod sloganom I Want you for US army, na koji dodaju elemente amerikog patriotizma.
U doba hipi pokreta ovaj plakat se koristi u svrhu parodije na rat i mobilizaciju pod sloganom
Uncle Sam wants you.

Britanski ratni plakati i Mongomerijev I want you for the US army

U vreme Prvog svetskog rata, kreiran je najbolji logo svih vremena, logo crvenog krsta. On
je predstavljao vajcarsku zastavu, okrenutu u negativ. Ovaj elegantni i promiljeni simbol,
kasnije shvaen i kao simbol hrianskog sveta, dizajnirao je Ludvig Holvajn. Holvajn je
prevaziao direktnost prikazanu kroz dvodimenzionalna reenja silueta. Njegova reenja
jasno i realistino prikazuju trodimenzionalnost. Ovaj dizajner se smatra ocem plakata XX
veka, jer on smatra plakat medijumom komunikacije, a ne ukrasom.

Copyright Link group