You are on page 1of 1

1

Zgłoszenie drużyny do II KRT 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW
II KASZCZORKOWEGO RAJDU TERENOWEGO
20.06.2015

Nazwa drużyny: ...................................................................................................
Prowadzący drużynę (Imię Nazwisko): ....................................................................
Telefon .............................................

e-mail ................................................................

Nazwa szkoły: .........................................................................

Imię

Nazwisko

Klasa:...............................

Data urodzenia

*Trasa rajdu: wybierz i wpisz odpowiedni symbol TP5,TP10,TR20

Nr. startowy (WYPEŁNIA ORGANIZATOR) .............................................

Trasa rajdu*