Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istatistikmerkezi.com_SPSS 15.0 Ile Veri Analizi[1]

Istatistikmerkezi.com_SPSS 15.0 Ile Veri Analizi[1]

Ratings: (0)|Views: 3,771|Likes:
Published by semihmun20

More info:

Published by: semihmun20 on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
SPSS
15.0
Veri AnalizYöntemleri
U. Erman EYMEN
**Bu e-kitapwww.istatistikmerkezi.comadresindenücretsiz olarak indirilebilir.
 
www.istatistikmerkezi.com2
PROFESYONEL YARDIM
Anket Tasar
ımı
 ,
Veri Analizi,
Tezlerinizin Ara
ştı
rma Bölümlerinin Haz
ı
rlanmas
ı
 ,
Tez Önerisinin Haz
ı
rlanmas
ı
U.Erman EYMEN
*
’den profesyonel yard
ı
m almak için;www.istatistikmerkezi.comadresi “Bize Ula
şı
n” menüsünü kullanarak bizimle irtibat kurabilirsiniz.
SPSS Kullanma K
ı
lavuzuU. Erman Eymen
İ
statistik Merkezi Yay
ı
n No: 1Ekim 2007Tüm haklar
ı
yazar
ı
na aittir. Kitap tüm sayfalar
ı
elektronik ortamda tescillenmi
ş
tir.Kitab
ı
n içeri
ğ
i, resimleri/logolar
ı
 , yazar ve yay
ı
n bilgilerinde üzerinde de
ğiş
iklikyap
ı
lamaz.Kitap sayfa s
ını
rlamas
ı
olmaks
ızı
n ço
ğ
alt
ı
labilir. Ki
ş
isel web sitelerine ziyaretçilerinindirebilmeleri amac
ı
yla yüklenebilir. Ancak hiçbir
ş
ekilde ticari amaçlarla kullan
ı
-lamaz.Kitab
ı
yukar
ı
da aç
ı
klanan kapsam
ı
n d
ışı
nda kullananlar hakk
ı
nda 5846 say
ılı
Fikirve Sanat Eserleri Kanununun hükümleri do
ğ
rultusunda i
ş
lem ba
ş
lat
ı
lacakt
ı
r.
*
U. Erman EYMEN 
 İ 
statistik Merkezi® direktörüdür.
 
www.istatistikmerkezi.com3
İ
statistik Merkezi Hakk
ı
nda
İ
statistik Merkezi; akademisyen ve ö
ğ
rencilere yapacaklar
ı
bilim-sel çal
ış
malara destek olmak, bilimsel çal
ış
malar
ı
s
ı
ras
ı
nda kar
şı
-la
ştı
klar
ı
problemlere çözüm getirmek ve bilgi al
ış
veri
ş
ini kolay-la
ştı
rmak için olu
ş
turulmu
ş
bir ileti
ş
im portal
ıdı
r.Bu kapsamda
İ
statistik Merkezi taraf
ı
ndan yap
ı
lan çal
ış
malar a
ş
a-
ğı
da özetlenmi
ş
tir;
Bilimsel ara
ştı
rmalar
ı
n alt yap
ısını
n olu
ş
turulmas
ı
(Tez / ara
ş
-
rma önerilerinin haz
ı
rlanmas
ı
),
Bilgi toplama arac
ını
n (anket, görü
ş
me formu) haz
ı
rlanmas
ı
 ,
Ara
ştı
rma plan
ını
n olu
ş
turulmas
ı
 ,
Verilerin analizi ve yorumlanmas
ı
 ,
Ara
ştı
rma raporunun haz
ı
rlanmas
ı
(tezler/makalelerin ara
ştı
rma bölümleri)
Veri analizi ve anket tasar
ımı
e
ğ
itimleri.MisyonumuzBilgi ve birikimleri bir araya getirmek, beraber üretmenin ve pay-la
ş
man
ı
n hazz
ını
ya
ş
amakt
ı
r.Vizyonumuz
İ
statisti
ğ
in bilimsel çal
ış
malarda do
ğ
ru kullan
ımı
na uzmanl
ığımı
zve etkinli
ğ
imiz ile liderlik etmektir.
İ
lkelerimizBilgi ve deneyimin payla
şı
ld
ı
kça ço
ğ
ald
ığı
na inan
ı
r, sa
ğ
lad
ığımı
zhizmetin kalitesinden ödün vermeyiz. Her bir talebi proje anlay
ışı
ile alarak hizmette bütünsellik sa
ğ
lar
ı
z.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mete Gökalp liked this
Murat Özkan added this note
önemli
abideby liked this
Uğur Avcilar liked this
Huseyin TASKIN liked this
cotlu liked this
cotlu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->