T.

I
Infrac iuni contra siguran ei statului
ţ ţ

T.II
Infrac iuni contra persoanei
ţ

T.III
Infrac iuni contra patrimoniului
ţ

T.IV
ABROGA T (Denumit anterior infrac iuni contra avutului ob tesc)
ţ ş

T.V
Infrac iuni contra autorit ii
ţă ţ

T.VI
Infrac iuni care aduc atingere unor activit i de interes public sau altor activit i reglementate de lege
ţă ţă ţ

T.VII
Infrac iuni de fals
ţ

T.VIII
Infrac iuni la regimul stabilit pentru anumite activit i economice
ţă ţ

C.I
Infrac iuni contra vie ii, integrit ii corporale i s n t ii
ţ

C.I
Infrac iuni contra familiei
ţ

C.II
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

S.I
Omucideri

S.I
Infrac iuni contra s n t ii publice
ţ

C.I
Infrac iuni de serviciu sau în leg tur cu serviciul
ţ

C.II
ţ

C.II
Infrac iuni care împiedic înf ptuirea justi iei
ţ

C.II
Infrac iuni contra libert ii persoanei
ţ

C.III
Infrac iuni contra siguran ei circula iei pe c ile ferate
ţ

C.IV
Infrac iuni contra demnit ii
ţă ţ

C.III
Infrac iuni s vâr ite de civili
ţ ş ă

ţ

ş

ă

ţă

ţ

Infrac iuni privitoare la via a sexual
ă ţ ţ

Infrac iuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activit i reglementate de lege

ă

ţ

C.III

C.IV

C.II
Infrac iuni s vâr ite de militari sau de civili

ş

ţ

Alte infrac iuni care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social
ţ ţ

ţ

ţ

ţ

ţ

ă

Avortul

S.III C.IV
Infrac iuni specifice avia iei i marinei militare

ă

ţ

S.III

ţ

ţ

ă

ă

ă

Lovirea i v t marea integrit ii corporale i s n t ii
ş ş ţă ţă ă ă ă ă

C.III
Falsuri în înscrisuri

C.III
Infrac iuni privitoare la asisten a celor în primejdie

S.II
Infrac iuni pe câmpul de lupt

ş

S.II

Infrac iuni contra ordinii i disciplinei militare

ţ

ş

ă

ţă ă ă

ă

ţ

Falsificarea de monede, timbre sau alte valori

C.I
Infrac iuni s vâr ite de militari

ă

ţ

C.I

ă

ţ

ş

ţă

ţ

ţ

Ă
T.IX
Infrac iuni care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social

STRUCTURA CODULUI PENAL – PARTEA SPECIAL

T.X
Infrac iuni contra capacit ii de ap rare a României

T. XI
Infrac iuni contra p cii i omenirii

ă

ţă ă ă

ţă

ţă

ţ

ş

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful