You are on page 1of 2

MOJA KUĆA

Moja kuća je lijepa kuća ,
Ljepša od svakog gnijezda ;
Nju sunce voli , a do svanuća
Grli je svaka zvijezda .

Moja kuća je na kraju sela ,
Moja kuća je mnogo htjela .
Htjela je biti krov za ptice
I noć za svice .
Htjela je biti dvorac iz bajke ,
Iz divne bajke moje bake ...
Možda i naselje malih mrava
U carstvu trava .
Ona je htjela da bude dlan
Gdje spava dan .
Ona je splela iznad ognjišta
Ciglu do cigle
Da joj ni mraza oštre igle
Ne mogu ništa .

Uz njena potkrovna skrivališta
Ptice žive .

Po zidovima pauci pletu
Mreže sive .
Oko ognjišta bakinoj bajci
Djeca se dive .

Ta moja kuća sva je od kreča i kamena
Pa čini joj se da ko planina
Ima ramena .
I možda zato gorda tako
Stoji i živi na kraju sela
I priča meni , šapće svakom
Šta je željela , šta je htjela
U svome vijeku još da bude ...
Možda ko
Galeb ptica bijela
Kojoj se djeca za let nude
Da bi do sunca uzletjela .
Il' je ta kuća divnoga lika
Više od svega poželjela
Da ima mnogo stanovnika .

IVAN CEKOVIĆ(1930.-2009.)