Universitatea Naţională de Arte

,
Bucureşti, FADD, Departament
MODĂ
SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
bUCUREŞTI, 11 – 12 DECEMBRIE 2012

Înseamna

Înseamnă

• Un nou tip de relaţii între fiinţa umană şi
virtualitate genarat cu precădere de
tehnologia informaţiei şi a comunicării
digitale

• Transfer liber de informaţie şi acces
instantaneu la orice fel de informaţie

Conceptul de “Era Digitală” sau
“Revoluţia Digitală”,

Transcede industria tradiţională după o schemă
asemănătoare cu cea prin care “Revoluţia
Industrială” a condus la industrializare.,

Economie bazată pe manipularea
informaţiei
= SOCIETATEA INFORMAŢIEI

. datorită efectului cultural necontrolabil.Mutaţiile extrem de rapide şi violente. O nouă atitudine culturală. devin disruptive pentru societatea contemporană.

.

Se datorează .

NOUĂ NOU •Infrastructură a informaţiei •Alte modelel de cercetare .

ca produs specific. .Era Informaţiei produce .

.

.

Gândirea tip “design” devine un instrument esenţial în armonizarea fiinţei umane cu nou său model de mediu înconjurător . .

design • Rolul designului este de găsi întotdeauna soluţii pentru schimbările neaşteptate de mediu. Această abordare induce o perspectivă holistică şi impulsionează creativitatea. de calitate a vieţii. interactivă şi bazată pe complexitate. stabilitate şi locuri de muncă. care poate genera noi pieţe. Poate fi vorba de concepte. Conţinutul profund de design este legat de inovaţia macroconcepuală. creştere economică pe termen lung. . • Cercetarea prin modelul de tip design devine un nou tip de cercetare: interferentă. obiecte sau noi modele de paradigmă. sau de imagine naţională. design • Designul este un factor esenţial de identitate culturală.

Rolul DESIGNULUI devine unul cu precădere SPIRITUAL. a cărui misiune este de a umaniza noua entitate HUMANTECHNOLOGICĂ .

DE A • da o nouă formă vieţii noastre DE A DE A • Include funcţii creative. în special pentru aplicaţii specifice noi .

DE A • . face ca acesta să fie nu doar UMAN ci şi DE A FRUMOS ...

Ideea este aceiaşi şi în domeniul afacerilor. Investopedia explains 'New Paradigm' . Conceptul de “nouă paradigmă” îşi are originea în schimbarea de paradigmă din domeniul ştiinţei. unde noi descoperiri sau tehnologii complet noi schimbă fundamental modul în care oamenii gândesc sau în care interacţionează cu ceva. ceea ce are efecte uriaşe asupra afacerilor.“In lumea investitorilor. o nouă perspectivă asupra elementelor vieţii noastre. un alt tip de abordare. o “nouă paradigmă” înseamna un mod total diferit de a face lucrurile.

“Ne mişcăm cu o rată accelerată a vitezei.com/index.taketheleap.htm . PARADIGM SHIFT http://www. iar starea conştiinţei noastre se transformă şi transcede realitatea percepută până acum”.

Diagrame ale transform ării Conduc spre Noi abordări creative .

CREAŢIE COLABORATIVĂ Transferul dinspre co-producţie spre creaţie colectivă şi spre CREAŢIE COLABORATIVĂ .

INOVAŢIE DESCHISĂ Trecerea dinspre inovaţie “închisă” spre inovaţie de masă şi inovaţie distributivă .

folosind ÎNŢELEPCIUNEA MULŢIMII. DESIGN PARTICIPATIV. “INTELIGENŢA” COLONIILOR DIN NATURĂ ŞTIINŢELE COMPLEXITĂŢII .COMBINAŢIA DINTRE CREAŢIE COLABORATIVĂ ŞI INTELIGENŢĂ COLECTIVĂ.

Fashion design este unul dintre cele mai atipice domenii ale creaţiei. ale inovaţiei şi ale educaţiei specifice. “Negociind” permanent cu toate domeniile curentelor culturale prezente şi viitoare. . are ca misiune principală să “simtă” şi să depisteze noile paradigme emergente şi să le facă utile prin prognoza lumilor viitoare.

În noua paradigmă. putem considera sistemul modei ca fiind o reţea globalizată şi să acceptăm că WWF (World Wide Fashion) şi WWW (World Wide Web) sunt doar diferite modele ale aceluiaşi tip de civilizaţie .

generată de a necesitatea de a performa totdeauna la timpul viitor şi integrată deja în noua paradigmă.Educaţia specifică designului de modă este o nouă viziune de instruire profesională. .

bazat pe: NOU NOU • CREATIVITATE EDUCATĂ ŞI GESTIONATĂ • MENTALITATEA DE A ÎMPĂRTĂŞI NOU • ŞTIINŢELE COMPLEXITĂŢII .Rotinele actuale vor fi înlocuite cu un nou sistem educaţional.

de la Nouă viziune.Creaţia colaborativă este “gazda“ întregului proces creativ. Identificare. . voluntariat a fi de folos. strategie. mediere. mentorat. până la donaţie. implementare. cercetare. sourcing.

.

Lind. http://echallenges.pdf .org/e2010/outbox/eChallenges_e2007_ref_195_doc_3562. West Churchman “începe odată ce poţi vedea lumea prin ochii celorlalţi” E. The Netherlands. (2007).. E Challenges 2007. The Hague. L.Designul colaborativ înseamnă dezvoltarea unui sistem de gândire care. M. et al. în opinia lui C.g. Co-Design: An approach to border crossing. network Innovation. Albinsson.

.

.

    Toate aceste forme sinergice de asociere creativă      .