You are on page 1of 1

PRIJE ŠETNJE

Mama , dugu mi onu skini ,
Hoću kao haljinu da je obučem .
I zapovijedi tišini
Da se u grad naš uvuče .

Mama ,daj mi veliko ogledalo ,
Lijepo me očešljaj , napravi kiku .
Mama , tako mi je stalo
Da imam jednu takvu sliku .

IVAN CEKOVIĆ(1930.-2009.)