You are on page 1of 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN WIDURI

14200 SUNGAI JAWI


SEBERANG PERAI SELATAN

Tel/Faks : 04-5810021/04-5829021

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN


DIUTAMAKAN
Ruj. Kami:SMKTW 800-1/2 ( 2)
Tarikh: 16/2/215
Semua guru.
SMK Taman Widuri.
Tuan / Puan,
Mesyuarat Jawatankuasa Sukan dan Kokurikulum SMKTW kali Kedua
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan
diminta hadir ke mesyuarat tersebut seperti tarikh, masa dan tempat berikut:
Tarikh : 23-2-2015 (Isnin)
Masa : 2.50 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat
2.Bersama-sama ini disertakan agenda mesyuarat:
2.1
2.2
2.3
2.4

Ucapan Aluan Pengerusi


Ucapan Tuan Pengetua
Pembentangan minit mesyuarat kali pertama 2015
Pengurusan Fail Kelab & Persatuan,Rumah Sukan, Sukan & Permainan dan Unit
Beruniform
2.5 Pelantikan AJK Hari Merentas Desa Peringkat Sekolah 2015
2.6 Program Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah
2.7 Surat Pekeliling Pemakaian Unit Beruniform di semua sekolah di Malaysia
2.8 Perekodan kehadiran pelajar semasa aktiviti sukan dan kokurikulum di sekolah
2.9 Program Minggu Bahasa dan Penyertaan dalam pertandingan ko-akademik peringkat
daerah
2.10 Hal-hal lain
3. Kehadiran tuan/puan adalah wajib.. Kerjasama dan sokongan tuan/puan didahului
dengan ucapan terima kasih.
Sekian , terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankan tugas,

( SAZNI BINTI IBRAHIM)


PK Kokurikulum
SMK Taman Widuri
____________________________________________________________________________________________________________
SMKTW SMKTW SMKTW

KECEMERLANGAN MILIK BERSAMA

SMKTW SMKTW SMKTW

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN WIDURI


14200 SUNGAI JAWI
SEBERANG PERAI SELATAN

Tel/Faks : 04-5810021/04-5829021
s.k;

fail ko-kurikulum

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN


DIUTAMAKAN
Ruj. Kami:SMKTW 800-1/2 ( 5)
Tarikh: 26/12/213

Semua guru.
SMK Taman Widuri.
Tuan / Puan,
Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum SMKTW kali Pertama
Dengan segala hormatnya perkara atas dirujuk. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan
diminta hadir ke mesyuarat tersebut seperti tarikh, masa dan termpat berikut:
Tarikh : 30-12-2013(Isnin)
Masa : 10.30 pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat
2.Bersama-sama ini disertakan agenda mesyuarat:
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Ucapan Aluan Pengerusi


Ucapan Tuan Pengetua
Perlantikan dan agihan tugas pengurusan Ko-kurikulum 2014
Takwim aktiviti Kokurikulum 2014
Pengurusan Fail Kelab & Persatuan,Rumah Sukan, Sukan & Permainan dan Unit
Beruniform
Rancangan Tahunan dan Perancangan Strategik Kelab & Persatuan,Sukan & Permainan
dan Unit Beruniform
Proses Penilaian Markah PJASK dan markah 10% kokurikulum
Penggunaan Kad Ko-kurikulum untuk Sesi 2014
Program Pembangunan Sukan Sekolah dan Penyertaan dalam pertandingan MSSPP
Hal-hal lain

3. Kehadiran tuan/puan adalah diwajibkan. Kerjasama dan sokongan tuan/puan didahului


dengan ucapan terima kasih.
Sekian , terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankan tugas,

( EN HAZANI BIN IBRAHIM)


PK Kokurikulum
____________________________________________________________________________________________________________
SMKTW SMKTW SMKTW

KECEMERLANGAN MILIK BERSAMA

SMKTW SMKTW SMKTW

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN WIDURI


14200 SUNGAI JAWI
SEBERANG PERAI SELATAN

Tel/Faks : 04-5810021/04-5829021
SMK Taman Widuri
s.k;

Fail Kokurikulum

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN


DIUTAMAKAN
Ruj. Kami:SMKTW 800-1/2 ( 2 )
Tarikh: 12/02/2014

Semua guru.
SMK Taman Widuri.
Tuan / Puan,
Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum SMKTW kali Kedua
Dengan segala hormatnya perkara atas dirujuk. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan
diminta hadir ke mesyuarat tersebut seperti tarikh, masa dan termpat berikut:
Tarikh : 13-02-2014(Khamis)
Masa : 2.30 ptg
Tempat : Bilik Mesyuarat
2.Bersama-sama ini disertakan agenda mesyuarat:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Ucapan Aluan Pengerusi


Ucapan PK Pentadbiran
Perlantikan dan agihan tugas pengurusan Ko-kurikulum 2014 untuk Guru Baru
Pengurusan Kokurikulum/ Pengurusan Fail Kelab & Persatuan,Rumah Sukan, Sukan &
Permainan dan Unit Beruniform
Projek Inovasi Kelab dan Persatuan 2013/2014
Pelantikan AJK Pertandingan Bola Sepak MSSPP Zon Nibong Tebal 2014
Pelantikan AJK Pertandingan Merentas Desa 2014 Peringkat Sekolah
Hal-hal lain

3. Kehadiran tuan/puan adalah dimestikan. Kerjasama dan sokongan tuan/puan didahului


dengan ucapan terima kasih.
Sekian , terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankan tugas,

( EN HAZANI BIN IBRAHIM)


PK Kokurikulum
SMK Taman Widuri
____________________________________________________________________________________________________________
SMKTW SMKTW SMKTW

KECEMERLANGAN MILIK BERSAMA

SMKTW SMKTW SMKTW

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN WIDURI


14200 SUNGAI JAWI
SEBERANG PERAI SELATAN

Tel/Faks : 04-5810021/04-5829021
s.k;

fail ko-kurikulum

____________________________________________________________________________________________________________
SMKTW SMKTW SMKTW

KECEMERLANGAN MILIK BERSAMA

SMKTW SMKTW SMKTW