Από πού είναι ο Νίκος; Είναι από την Ελλάδα.

Πού μένει ο Νίκος; Μένει στην Αθήνα.

Ο Νίκος είναι παντρεμένος; Ναί, είναι παντρεμένος.

Έχει ο Νίκος οικογένεια; Μάλιστα, έχει.

Πώς λένε τη γυναίκα του Νίκου; Τη γυναίκα του τη λένε Μαρία.

Από πού είσαι; Πού μένεις; Είσαι παντρεμένος; Έχεις οικογένεια; Πώς λένε τη γυναίκα σου;

Είμαι από την Ελλάδα. Μένω στην Αθήνα. Ναί, είμαι. Μάλιστα, έχω. Τη γυναίκα μου τη λένε Μαρία.