You are on page 1of 46

1

KENZL RUHAN-TL
ERVAH
HAZIRLAYAN;
AD:FATH
SOYAD:KORKMAZ

LETM:
havas764@gmail.com

BSMLLAHRRAHMANRRAHYM
RAHMAN VE RAHYM OLAN ALLAHIN ADIYLA
Elhamdlillahi Rabbil-alemn .Essalatu vesselmu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve
ashabihi ecmain.
Ey bu ilmi kullanmak isteyen gzel kardeim ncelikle rabbimin Rahmeti zerine olsun
Ey bu ilme talip kii nce izin sahibi olmalsn ki bu ilimle amel edesin.zinde yle kolay
deyildir ok almak azim etmek nce farzlar yerine getirmek (unutmaynz ki ok yaplan
ibadet deyil dzenli yaplan ibadet daha eftaldir!) sabr etmek az yemek az imek insanlarla
az muhatap olmak (ister istemez dedikodu gybet ktsz ve amel peydah olur!) elinden
geldii kadar temizlik ve taharet zere olasn ki temizlik imandan gelir
almalara balamadan salavat,korunma dualar (ama mutlaka Ayetel krsi emberi olcak)
sonra buhur yada tts yaklacak ve psikolojik olarak kendini hazrlayacaksn sonrada
almaya balyacaksn
ncelikle bu kitab hazrlamaktaki amacm medyum falc kahin byc gibi sahtekarlara para
kaptrmayp ilerinizi kendiniz yapmanzdr.kensinlikle maddi deil manevi isteim vardr dua
namaz ve niyaz larnzda benide dahil ediniz inallahurrahman.bu kitapta hatta bu ciltte bi
nebze hddam davetleri celbiyeler faziletli zikirler ksmet baht ama korunma ifa istiare
nevilerimden bahsettim
Yam 30 dur 6 yamdan beri bu ilimle uramaya baladm adm FATH dedem den el aldm
(bo ayran testisini bir anda ayranla doldurdu,kyde bir hrszlk vakas yaand kendine has
almalarla duavara grnt verip hrsz sanki bir gvenlik kameras ekmi ve kayttan
izliyormu gibi tm kylye izletti,hasat zaman geldiinde tarlay cinlere bitirdi vakat
beenmedi tm kyl nnde eve tatt,kendisi 54 tarikatn icazeti vardr senetli olarak)
Bende ise 28 tarikatn senetli icazeti var ve ilim alndan dedem vefat ettikten sonra 8 tane
staddan ilim tayin ettim asl mesleim bilgisayar mhendisiyim bu ilimletanma amacm
yoktur dedem kkkenkimseden para almazd ve banada yemin ettirdi almamam iin ve
kt ilerde kullanmamam iin bende merak ve bu ilime saygmdan devam edip dier alim
zatlarla tantm.Kitab n deneme aamasdr Rabbim tamamlamama izin verir
inallahurrahman.
Selametle

HSEYN GLL
30/01/2015

CN DAVET
Cinler zerine hakim olmak ve onlar davet etmek istersen: nce yedi gn her farz namazn
ardndan 1000 defa Allah c.c. ismi erifini, 265 defa ''L ilhe illallh'' ama her yz (100) de
bir (1) defa ''Muhammedur raslullh'' dersin. Sonra bir (1) Fatiha, bir (1) Ayetel krsi ve
(3) defa da hlas suresini okuyup, Ravzay mutahharaya, btn meayihlerin, m'minlerin,
oniki (12) peri padiahlarnn ve davet sahibi ruhlara balarsn. Yedi gn bu tertip zere
tamamladktan sonra bakire bir kz veya erkek ocuunu nne oturtursun. u Ayeti
Kerimeyi ve vefki:

yazp, bakacak olan kiinin bana koyduktan sonra, bir su dolu tas bakcnn nne koyar ve u
Azimeti bir (1) defa okursun:


. .
Bismillhirrahmnirrahm. n knet ill sayhaten vhideten fe izhm cemun ledeyn muhdarn.
Mekllin mekllin meymlen meymlen ketnen ketnen mevrayenen mevrayenen merletan
merletan mehylen mehylen. Allhmme inn rd en ecmea cenneh Sleymn ibni dvd
aleyhisselm. Estenke ve bi hakki sretil cinni men kle l ilhe illallh muhammedur raslullh
tel y hrtin ve mrtin bi hakki meliketil mukarribne azemt aleykm y ervhl cinni
hademtm bi htemi Sleymn ibni dvud aleyhisselm. Erkin erkin kin kin merkin
merkin istitfin istitfin hatfin hatfin hatfin hatfin y tamlhin y tamlhin ermhain
ermhain lin lin mberetin rizan rizan.

Sonra 51 defa nirah suresini okuyup, bir (1) defa bunu okursun.

.


Bismillhirrahmnirrahm. Kul uhiye ileyye ennehs temea neferun minel cinni fekl inn semi'n
kurnen aceb. Yehd iler rdi femenn bih. Ve len nrike bi rabbin ehad. Ve enneh tel
cedd rabbin mettehaza shibeten ve l veled. Ve enneh kne yekl sefhn alallh etat.
Y ma'eral cinni vel insi inisteta'tm en tenfz min aktris semvti vel ard fenfz l tenfzne
ill bi sultn.

Bundan sonra bu Azimeti 41 defa okursun..


Bismillhirrahmnirrahm. Aksemt aleykm Y meytatarn bi hakki yehin biktriylin celin
dimylin hetatin vehmin zenkat hadbehin tfylin ketlin ketlin hekrin tin
demerkin y verdin y rakmin elhd y kz y rukyl elhds serul karbl mucbul
ma'bdl msten. Azemt aleykm y huddme hzihil esm-i ihdr hzihid da'vetil mbreketi
allh fkm ve aleykm. Tevekkel y huddme Hzal esm-il izme inzil me fekeefn anke
teke fe besarukel yevme hadd. n yensurkmllh fel libe lekm ve in yahzlkm femen
zellez yensurukm min ba'dihi ve alallhi fel yetevekkelil m'minin. n knet ill sayhaten
vhideten fe iz hm cemul ledeyn muhdarn.
Bu Azimetleri okuyup bitirdikten sonra yle dersin: ''Alsn daire, gelsin Attar baba, otursun ve
meclis kurulsun''. Onbir kii gelir. Her ne tr soru sorarsan sana cevap verirler.
Bakan kiiye grnmeyip veya grnpte konumazlar ise bunu okursun:

Bismillhirrahmnirrahm n yensurkmllh fel libe lekm ve in yahzlkm femen zellez


yensurukm min ba'dihi ve alallhi fel yetevekkelil m'minin. Kntm minel ervhn nasrni
azemt aleykm ve aksemtm bin nefsin nri ve s ibni meryeme min rhil kudsi smme innallhe
kn feyekn nn cealn f a'nkhim allen fe hiye ilel ezknifehm mukmehn.

STEDN BREYN SONUCUNU BLMEK


STERSEN:
MLK SURESNN 14.AYET 8 DEFA OKU SA TARAFINA YAT NYET EDP YALNIZ YATAKTA TEK
OLMAN GEREKR 3 VEYA 7 GECEDE HACETN GRRSN NALLAHURRAHMAN

EER RYAZAT EDP DNYADA HAYIR VE ER


LERNDE YARDIM ALACAIN BR HADM
STERSEN:
(NCELKLE KTLE KULLANANA HAKKIM HELAL DELDR AMACIM MSLMANLAR BU
LM KULLANARAK ESK ALMLER GB OSMANLI GB YKSELMESN STEMEMDR)
Ya latiyf ismi erifini 3 hafta riyazatl okuyan Allahn izniyle 22 gn uyku hali veya uyank
halde hadim gelir korkmayn o da bizim gibi kuldur anlamanz yapn ve uyun

Eer her trl ite kullanacan bir hddam


istersen:
Berhetiyyenin kalenhud ve beran isimlerini gnde 745 defa okuyarak elde edersiniz (stteki
davetteki gibi karlayn ve hddam geldiinde gerekli saygy gsteriniz ve hor ve hakir
ilerde kullanmaynz)

AYETEL KRS'NN SIRLARI:


Ayetel
Krsi okunan eve eytan giremez. Byc sokulamaz. Ayetel Krsi okumayadevam kii; hem
dnyada hemde ahirette yce makamlara ular.Gnahlardan saknmaya balar. Huzura erer.
Mevki ve makam artar. AyetelKrsi durak yerlerinin saysnca 17, kelimeleri saysnca 50,
harflerisaysnca 170, resuller ve ashab kiram saysnca 313 defa okuyan kiinin her arzusu
yerine gelir. Cesareti artar. Halk arasnda sevgi,saygs ve itibar oalr. stedii makama
ular. Hi kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz in S.A.V. isimleri saysnca 201
defa okursa dnya ve ahiretle ilgili istekleri geri evrilmez.

Ayetel Krsi; yemek, buday, pirin, arpa gibi eylere 313 defa okunarak, her
okunuta o eye flenirse bereketi artar, o eyde bereketlilik olur.

Ayetel Krsiyi hergn okumay adet haline getiren kiinin Allah gemi
gnahlarn balar. Okuyan hem Tevhid, hemde Tilaveti yerine getirmi
olur. Buda stn bir zikir olur.
Ayetel Krside 34 ilahi isim
vardr. 17 ack olarak, 17 de kapal olarak. Ayn zamanda 17 mim harfi,17 de vav harfi vardr.
Allah'n en byk ismi Ayetel Krside mevcuttur. Bu yzden Ayetel Krsi ile dua edilirse kabul
grr.

Ayetel Krsiyi bir hacet ve arzunun olmas iin okumak, o iin olmasnavesiledir. Bu ayeti
okumaya devam eden devam nispetinde fayda grr. Bu ayeti okumaya ancak
peygamberler, sddklar ve ehidler devam eder.Kii okumaya devam ederse, ahlak sehid ve
sddklarn ahlakna ular.Ayetel Krsiyi okumaya devam eden kiiye; Allah hayrl ve faydal
kaplar aar. lim retir. Gizli bilgileri ve tedavi etme yollarn retir. Hem Zahiri, hemde
Batni ilim nasip eder. AyetelKrsi okunur ve sevab kabir ehline balanrsa, o kabir nurla
dolar,kabir geniler ve lnn derecesi, mevkisi ve makam ykselir.Okuyanada byk sevap
verilir. Ayetel Krsiyi ok okuyann anlay artar. Dman errinden kurtulur. Allah' byk
isimleriyle anmak, zikretmek isteyenler Ayetel Krsiyi okumaldrlar. Ayetel Krsi ilahi rahmet
ve nusret kaplarn aar. Skntl anlarda Ayetel Krsi okunursa sknt geer. Tehlike
durumunda okunursa o tehlikeden kurtulunur.
Ayetel Krsiyi 170 defa okuyana Allah her iinde yardmc olur. Zorluk ekmez.
znt ve kederden uzak olur. Rzk geniler. Arzularna ve isteklerine
kavuur.

Bakara Suresinin ilk 4 ayeti, Ayetel Krsi, Ayetel


Krsiden sonraki 2 ayeti ve Bakara Suresinin son 5 ayetini okuyann
kendisine ve ailesine eytan ve ktlk yaklaamaz. Deli zerine
okunmaya devam edilirse ifaya kavuur.

ehvete dkn, kt
ahlakl ve kt kiiler okur ve okumaya devam ederlerse durumlar
deiir. Ahlaklar dzelir ve en iyi hale ynelmi olurlar.

10

Ayetel Krsiyi okuyan kendini gven iine alr. Cin, eytan ve insan zarar veremez.

Gece yatarken okuyan kendini gven iine ald gibi, ailesini ve komusunuda koruyup,
gven iine alr.

Her
farz namazn mtakip Ayetel Krsi okuyan ikinci bir namaza kadar
korunmu olur. Yatarken okuduunda, 2 melek onu korumakla
grevlendirilir.

Ayetel Krsiyi her farz namaznn arkasndan


okuyana Cennetin 8 kaps birden alr, dilediinden ieri girer.
Allah, okuyana; kredenlerin kalblerini, sddklarn amellerini,
Allah'a dost doru ynelenlerin sevabn verir. lnce doruca Cennete
girer. Muttakilerin elde edecei mkafat verilir.

Evinden
karken Ayetel Krsi okuyan kiinin gnahlar balanr, eytanlar
ondan uzaklar. Cin, eytan ve insan errinden ve korkularndan emin
olur. Her eyden muhafaza olunur.

Gece ve gndz 10 defa hlas


ve Ayetel Krsiyi okumaya devam eden kii; Allah'n rzasn kazanr.
eytandan korunur. Maherde peygamberlerle birlikte olur.

11

Ayetel Krsi okunan evden eytanlar 30 gn kovulmu olur, 40 gnde byc ve sihirbaz
giremez.

Ayetel
Krsiyi 6 defa okuyup 6 ynne fler, 7nci defa okuyup iine eker ve
8inci de okuyup etrafna daire izerse, kendisini koruyan manevi bir
hisar iine alr. (1inci okuyuta nne, 2ncide sana, 3ncde soluna,
4ncde arkasna, 5incide yukar, 6ncda aa okuyup fler. 7incide
iine ekip yutar.8incide fleyerek etrafna daire izer) Bylece
kendini tehlikeli yerden, dmanlarndan, musibetten korumu olur. Bu
uygulama yapldktan sonra hi konumadan Ayetel Krsi okuyarak dman
zerine yrnrse, dman onu gremez ve zararda veremez.

Her
namaz sonunda Ayetel Krsi okuyan eceli gelince Allah bizzat kendi
kudret eliyle ruhunu alr ve o kii ehidlik sevabna nail olur.

Ayetel Krsi; okuyan kt ahlaktan kurtarr. Kiiyi Allah'a yneltir.

Okuyan
kiiyi dinlemek zere melekler gelip o yerde bulunur, saf tutup
dururlar. hlas suresi okunan eve uradklarnda secdeye kapanrlar.
Har suresi okunan evde diz zeri kp dururlar.

Gece ve
gndz 1000 defa Ayetel Krsiyi 40 gn okuyana ruhani alem kaps

12

aclr. Melekler ziyaretine gelir. Tm srlara vakf olmaya balar.


stek ve arzular gerekleir. Resulullah S.A.V. Efendimizi ryasnda
grme erefine erer.

Ayetel Krsi ve Amenerrasul Suresinin okunduu eve eytan girmez.

Ayetel Krsi bir kaba okunur ve o kabn rttn hibir cin ve eytan aamaz. indekileri
alp gtremez.

Ayetel
Krsiyi 170 defa okumaya devam eden; hapisteyse hapisten kurtulur.
Borlu ise borcunu deme imkan bulur. Rzk isterse, geni bir nimete
eriir. Bu sayda her farz namaznn ardndan okumaya devam ederse
isteine, arzusuna abuk kavuur. Gece kbleye ynelip okuduunda da
ayn ekilde istekleri kabul grr.

Ayetel Krsi gnde 50 defa okunursa, okuyan eytandan korunur.


htiyac
ve istei olan 170 Ayetel Krsiyi okuduktan sonra 3000 defa Ya Kafi, Ya
ani, Ya Fettah, Ya Rezzak isimlerini zikredip, ihtiyacn Allah'dan
isterse istei kabul olur.

170 defa Merih saatinde okursa her trl gnah ve beladan korunur. nsanlar arasnda itibarl
olur.

Zuhal saatinde okursa amirler yannda, patronu yannda byk itibara ve makama eriir.

13

Mteri saatinde okursa dert ve kederi dalr. Tm ktlklerden korunur. Hapisten


kurtulmaya sebeb olur.

ems saatinde okunursa byk mertebe ve derecelere ykselir. Halkn dertleriyle ilgilenecek
uygun bir mevkiye gelir.

Zhre saatinde okunursa dostlar, arkadalar arasnda ve aile iinde kymeti artar. Dnya
ilerinden istedii olur.

Utarit saatinde okursa kin ve dmandan korunur. Dmannn helak niyeti ile okursa
dmanndan kurtulur.

Kamer saatinde okursa rzk geniler, bereketi artar.

Akl ve anlayn artmas niyetiyle, Ayetel Krsi 50 defa yamur veya zemzem suyuna okunur
ve iilirse bu gerekleir.

Ayetel
Krsi 18 defa hergn okunmaya devam edilirse Allah okuyan tevhid
ruhuyla diriltir. Kalbini buna aar, rzkn geniletir. Kymeti
ycelir. Yazp zerinde tayan Allah musibet, afet, kaza ve
belalardan korur.

Ayetel Krsi er ve ktlkten korunmak


niyetiyle okunur ve "vela yeuduhu hfzuhuma ve hvel aliyyl azim"
ksm arka arkaya 70 defa tekrar edilerek okunursa tehlike ve ktlk
ortadan kalkar. Ayn okuma ekli cin ve eytandan korunmak iinde
uygulanr.

14

Ayetel Krsi ev veya i yerinin kapsnn st ksmna yazlrsa o yere hrsz giremez, o yerin
rzk artar.

Ayetel Krsi yazlp bir eya arasna yerletirilirse o eya alnmaz. Zarara uramaz.

Ayetel
Krsi bir kaba 3 defa yazlr ve iine su konulup, hastaya iirilir.
irilirken; falan hastalktan kurtulup ifa bulmaya niyet ettim
denilirse, Allah'n izniyle hasta ifaya kavuur.

Sabah
yataktan kalkp, abdestli bir ekilde 3 defa Ayetel Krsiyi okuyan
kii, akama kadar; akam namaznn ardndan 3 defa okuyan, sabaha
kadar eytan, cin ve insan errinden korunur.

Bir dilei olan


gece yarsndan sonra, abdestli olarak, kbleye ynelip, 170 Ayetel
Krsi okuyup, dileini Allah'dan isterse, istei olur.

Cuma
gn sabah namazndan nce, abdestli olarak, tenha bir yerde, kbleye
ynelip, diz zerine oturup, 313 defa Ayetel Krsi okuduktan sonra "Ya
Rabbel Azim bu ayeti kerime hrmetine 313 ehli bedir ve 313 ashab
talut hrmetine muradm ihsan buyur" diye dua edenin maksad
gerekleir.

15

7 adet tuz parasnn her birine 7 defa Ayetel Krsi okuyup, a karnna besmele ile hergn
yutarsa balgamdan kurtulunur.

Uykuda,
ryasnda korkan kii yatt zaman Euzu Besmele ile 3 Ayetel Krsi
okuyup, her birinde "vela yeuduhu hfzuhuma ve hvel aliyyl azim"i 3
defa tekrar ederek yatarsa korkulu ryadan kurtulur.

Sara tutan kiiye 21 Ayetel Krsi okunursa kendine gelir.

Bir
kada 11 defa Ayetel Krsi; safran, gl suyu, misk karm mrekkeple
yazlr. zerinede 101 defa Ayetel Krsi okunur, d yada anberle
ttslendikten sonra, bir yerin kapsnn zerine konulursa o haneye;
hrsz, dman girmez,afetlerden korunur. Ticaret haneye aslrsa o yer
hem korunur, hemde bereketi, kazanc artar.

Bir kada 3
Ayetel Krsi yazp, zerine 1289 defa Ya Allah, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya
Ali, Ya Azim okunur, sonra muamba veya naylona sararak zerinde
tayan kiinin rzk ve ksmeti ak olur. Dman errinden ve
afetlerden muhafaza olur.

By dolaysyla bal olan kii


iin; bir kase iine Ayetel Krsi yazlr, iine su konulur. zerine

16

101 Ayetel Krsi ve 1289 defa Ya Allah, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Ali, Ya


Azim okunur. O suyu 3 gn sabah a karnna iilirse ba zlr.

Ayetel Krsi bir kada yazlp haerenin bulunduu yere aslrsa, oradaki haereler gider.

Bir
kada Ayetel Krsi yazlp, zerine 21 Ayetel Krsi, 3 hlas, 21
Salat Selam okunup, bir tarlaya gmlrse, o tarlann bereketi ve
mahsl artar. Korunur, muhafaza olur.

Azaimi (En stn ) sre-i yasini erif:


Havvas ilminin bykleri ve bu yolun eyhi olan zatlar yasini erifi bu minval zere okumay
vird edinmilerdir.
Her ne trl hacet iin olursa olsun gnde 1 defa yada 3 defa yada 5 defa okusalar btn
hacetlerin reva olur, her trl dilein yerine gelir.

Her namaz ardndan 1 defa okusalar gece ryasnda ruhaniler alp manevi lemde seyahat
ettirirler. Gzlerin grmedii kulaklarn iitmedii yerlere gsterip seninle dost olurlar.
nayeti ilahi ile hergn hayrl bir haber alrsn. Ktlkleri def olup, her taraftan hayrlar celb
olur. Dmanlarn hepsi kati surette dost olurlar. Kimse senin hakknda kt sz
syleyemeyip btn insanlar katnda sevgili olursun. Dnya da ve ahirette hak tealann
keremi ile zengin olursun.

Eer bu sure-i erifeyi ile btn mahlkat kendine musahhar klmay dilersen, gzelce bir
gusl abdesti al, riyazetli olarak aramba Perembe Cuma gnleri oru tut ve her gece
insanlar yattktan sonra 2 rekt nafile namaz klp ardndan 3 kere mubarek yasin suresini bu
tertip zere okuyup yatarsn. Btn mahlkat ferman ilahi ile sana musahhar olurlar.

17

Her gn 1 defa okumay adet edinsen, gece ryasnda ruhaniler gelip gayb lemine gtrp,
lemleri dolatrlar.

Bu yasini erifi bu minval zere bir evde okusalar, o evde ne kadar cin ve erli varlk varsa
hepsi kap giderler.

YASN SURES MELE DAVET:


Eer ervah tayyibeyi davet etmeyi dilersen, aramba gnnden balayarak riyazetli oru
tut, sabah le ve yats namazndan sonra 3 er defa yasin suresini bu minval zere oku, 3 gn
dolduktan sonra 4.c gnden itibaren 7 gn doluncaya kadar her gn 12 defa okursun. 7. ci
gn matlubun hsl olup hakk tealann ferman ile ervah divan durup her ne trl hacetin
varsa reva ederler. Sana musahhar olurlar. Amma bunun art budur ki 7.ci gnden sonra
dahi her gn 1 defa okumak lazmdr.

Resul Ekrem(a.s.) buyurdu:


"Ya Ali,Sure-i Yasin'e devam et. Muhakkak onda bereket vardr."
1-A okursa doyar.
2-Susuz okursa suya kanar.
3-plak okursa giydirilir.
4-Bekar okursa evlendirilir.
5-Korkan okursa korktuundan emin olur.
6-Hasta okursa iyileir.
7-Zindanda olan okursa karlr.
8-Misafir okursa,seferinde ona yardm edilir.
9-Bir ey kaybeeden okursa, kaybettii eyi bulur.
10-Sknt ve kederli kimse okursa,sknt ve kederden kurtulur..."

Yasini erifin Havvas

18
mam caferi sadk hazretleri buyurduki: Yasini erifte hakk tealann 82 ismi erifi vardrki, yasini erif
dahi 82 ayettir, Rabbl lemin her ayette bir esmai ilahiyi yazdrd. smi azam dahi bu surei yasin de
mevcuddur, Bir kimse bu yasini erifi duas ile beraber okusa birok havvasna mazhar olur. Bunda hi
ek ve phe yoktur. Amma art budur ki her okumay murad ettiinde arkan ricali gaybe vereceksin,
ondan sonra okuyacaksn.

1.Havvas budurki:

Evvela 3 gn oru tutup hayvanattan meydana gelen eylerden kan ve dahi ok su imeyip ok
yemek te yemeyeceksin. Ve her gn 3 kere bu mubarek sureyi duas ile beraber oku, 3 gn sonra yeil
giysili mslman cinler hakk tealann ferman ile sana muti olup her ne dilersen her ne murad
edersen fl hal emrini yerine getirirler.

2.havvas budurki:

Bir halvet yere girip bir mavi para kesesi iine daha evvelden iaretlemi olduun bir altn koy. Para
kesesinin azn iyice mhrle. Ve hergn ve gecede bu yasin suresini duas ile beraber 3 defa oku. 40
byle devam et. 40 gn tamam olunca Bismillahirrahmanirrahim diyip kesenin azn a. ine hakk
tealann katndan 40 tane altn gelir. Evvelden iaretlediin altn almayp dierlerini alp harcarsn. Ve
hergn kesenin iinde 40 tane altn bulursun. Amma art budurki kimseye srrn sylemeyeceksin.

3.havvas budurki
aramba gn iyi bir saatte bu mubarek yasini erifi duas ile beraber kfur ile bir kda yazp
hrmet ve tazim ile banda tasan, bir peri kz sana mptela olup asla yanndan ayrlamaz. Nereye
gitsen seninle beraber gider. Her ne muradn varsa fil hal reva eder. Toprak altndaki definelerden
habe verir.

4.havvas budurki
Eer uzak bir yerden bir nesne veya bir kimseyi getirmeyi murad edersen. 3 gn riyazetli oru tutup
murad ettiin eyin niyyetine bu yasini erifi duas ile beraber 3 kere oku. Asla phe etme. Bu
mubarek surei yasinin hadimleri hangi nesneye murad etti isen nesneyi alp getirirler.

19
5.havvas budurki
Eer dilersen tayyi mekn edersin. Yasini erifi duas ile beraber bir para kurt derisine yazp sa
pazuna bala. Bir yeil sral mlee su doldurup suyun stne 3 kere yasini erifi duas ile beraber
okuyup fr, sonra o su ile abdest alp 2 rekt namaz kl. Ya rabbi beni falan yere gtr deyip gzlerini
kapat. yasin hrmetine dilediin yere fil hal gtrrler. Ve eer o deriyi daima kolunda tasan cmle
nas ve cmle cinlerin yannda heybetli olursun.

6.havvas budurki
Bir akarsuyu yourt kvamna getirisin veya insan gibi konuturursun. yleki yasini erifi batan sona
oku, her mbin de yle de: ilahi surei yasini erif hrmetine, dua y mbin hrmetine, bu dua
iindeki isimlerinin hrmetine, bu dua ya dil verip konutur Ya rabbi, dersin fil hal su dile gelip
konuur. Her ne sylerse sende hemen lebbeyk lebbeyk dersin.
Veya hutta ey su yourt gibi ol dersin, hemen yourt kvamna gelir. Veya ey su Ferman ilahi tersine
ak dersin, fil hal tersine akar.

7.havvas budurki
Her ne iin okursan oku fil hal muradn hsl olur, Dilersen gkyznde uarsn, 3 gn riyazetli oru
tutup her gn 3 defa yasini erifi duas ile beraber oku. Her gn gusl abdesti alp daima abdestli ol, 3
gn sonra 2 rekt namaz kl, birinci rekatte 1 fatiha 40 ihls erif oku. kinci rekatte 1 fatiha 30 ihls
oku ve ettahiyyatu okumayp onun yerine 10 ihls oku. Sonra 7 defa yasini erifi duas ile beraber
oku, derhal muradn hsl olur. hakk tealadan ne dilersen hemen reva olur. Ve eer bir mezardaki l
niyetine okusan, hakk teala ruh verir diriltip konuturur.

8.havvas budurki
3 gn riyazetli oru tutup her gn 3 kere yasini erifi duas ile beraber oku. 3 gn tamam olunca
dmann helak etmek iin 7 defa oku, biter bitmez dman helak olur. Eer tecrbe etmek istersen
7 kere bir koca kaya zerine oku, koca kaya tuz gibi parampara olur.

20
9.cu havvas budurki
Eer dilersen bir aac veya bir kayay bir yerden baka bir yere gtrrsn. 3 gn riyazetli oru tut,
hergn 3 kere yasini erifi duas ile beraber oku. 3 gn tamam olunca gusl abdesti alp 7 defa yasini
erif oku her mbine geldike ferman hakk de, ve her mbin duasn okuduktan sonra ilahi kendi
esmalarn hrmetine, birliin hrmetine, yasini erifin hrmetine, kuran kerimin kalbi hrmetine,
mmin kullarnn kalbi hrmetine falan aac kkleri ile beraber topra ile beraber falan yere gtr
dersin. Hakk teala hazretlerinin emri ile aa yerinden kalkp iaret ettiin yere gidip oraya gmlr.

10.havvas budurki
Ktrm fel ve sonradan kr olanlar tedavi edersin. 17 gn riyazetli oru tutup her gn zeytinya
zerine yasini erifi duas ile beraber 7 defa ifa niyetine okursun. 17 gn sonra hastalkl yerine
srsen, biiznillah ifa hsl olur.

11.havvas budurki
Dnyada ok zengin olursun. Bu mubarek yasin suresini duas ile beraber bir kurt derisine yazp ta,
hergn daha fazla mal ve mlke malik olursun.

12.havvas budurki
Eer dmana ylanlar ve akrep leri musallat edip helak etmek istersen. 3 gn riyazetli oru tutup her
gn 3 defa bu yasini erifi duas ile beraber oku. 3 gn sonra bir ylan kabuu (ylann soyduu derisi)
alp zerine 7 defa bu mubarek surei yasini duas ile beraber okuyup fr, sonra ylan kabuunu alp
zeytinyana bulayp falan olu falann stne 1000 tane ylan ve 1000 tane akrep yolladm, gidip
ldrn dersin fil hal dmann zerine ylanlar ve akrepler hcum edip saldrp ldrrler.

13.havvas budurki
Kendine vird edinip her gn 3 kere okusan sabah namazndan sonra 1 kere le namazndan sonra 1
kere yats namazndan sonra 1 kere okusan, ok azim faideler hsl olur. Hakk ile tahareti kmil zere
okumaya devam etsen 3 ler snfna ismini yazarlar.

21

14.havvas budurki
Eer dilersen cmle ylanlar ve yanlar akrepleri kendine musahhar edersin. Nereye gitsen seninle
beraber gelirler. 3 gn riyazetle oru tut. 3 gn tamam olunca Bir ylan tutup dn al, sonra zerine
yasini erifi duas ile beraber 1 kere oku, sonra ylann dne zaferan ve gl suyu katp iyice ezip
hsl olan suyu alp, o su ile yasini erifi bir kda yaz. Her nereye gitsen ylanlar ve yanlar musahhar
olup itaat ederler. Eer ylanlar yanlar akrepleri bir yere toplamay dilersen, hemen bir defa yasini
erifi duas ile beraber okuyup, yasini erifin ve iindeki esmai ilahilerin hrmetine ey ylanlar ey
akrepler ey yanlar benim yanmda toplann dersin, Biemrillahi teala ne kadar ylan yan akrep varsa
hepsi yannda toplanrlar, yleki usuz bucaksz maher yeri gibi olur. Bundan sonrada bir ehre
varsan o ehirde bir insanolu kalmayp hepsi kaar gider. Dilersen hepsini bir memleket zerine
yollayp o memleketi harap ve perian edersin. Ne emir versen fil hal yerine getirirler.

15.havvas budurki
Eer dilersen kimse sana dmanlk edemez. aramba gn yazp ta. Biemrillah kimse dmanlk
edemez. Halk iinde heybetli olursun. art budurki daima abdestli olacaksn.

16.havvas budurki
Eer dilersen ilmi simya ilmi vefk ilmi kimya ve daha nice ilimleri hakk teala senin kalbine ilahi kudret
ile nakeder retir. yleki yasini erifi duas ile beraber, temiz kullanlmam bir tabaa zaferan
kilab misk ile yazp ondan sonra zerine gl suyu dkp yazy boz. Hsl olan suyu alp bir iede
muhafaza et. 40 gn sabah a karnna bir miktar i. Dnyada herne ilim varsa hepsi hakk tealann
emri ile kalbine bir bir nak olur. lham ile hepsini renirsin.

17.havvas budurki
Eer dilersen hafzan ok kuvvetli olup duyduunu asla unutmazsn. Yasini erifi duas ile beraber
misk zaferan ile yazp tasan. Asla duyduunu okuduunu unutmazsn.

22

18.havvas budurki
Eer bir maln kaybolsa, 3 gn riyazetli oru tutup hergn niyet edip 3 kere okusan, herneki kayboldu
ise ervah bulup geri getirir. Ve eer bir yerde padiah dahi olsan, padiahlk elinden alnsa, yasini erif
hrmetine ol nimet sana geri verilir.

19.havvas budurki
Eer dilersen bir evde kimse kalmayp hepsi kaar gider. 3 gn oru tutup hergn 3 kere oku, 3 gn
tamam olunca bir kda yasini erifi duas ile beraber yazp dman evinin duvarna gm. Kimse
kalmayp hepsi kap giderler.

20.havvas budurki
Eer dilersen bir kiiyi kendine muhkem k edersin. 3 gn riyazetli oru tutup hergn 3 kere oku. 3
gn tamam oluca bir keten iplik alp zerine 3 kere okuyup atete yak. Kln alp yemee katp
matluba yedir. Fil hal k

21.havvas budurki
Bir kda misk zaferan ve kfur ile yazp tasan, cmle nas senin heybetinden edebinden utanrlar.
Herkese sevgili olursun.

22.havvas budurki
Taharet ile hergn 3 kere okusan, cmle nas ve cmle mahlkat emrine itaat ederler.

Ey azizi bu yasini erifin erhi daha oktur. Amma biz bu kadarla ihtisar ettik. Hsl kelam hergn 3
kere okumak kibriti ahmerdir

23

Sevgi Ve Muhabbet iin Tesirli Uygulamalar


Sevgi ve Muhabbet konusunda tecrbe edilmi uygulamalar bu balk altnda topladm Hepsi
birbirinden etkili ve deerli tecrbe edilmi uygulamalardr. Sakn harama kullanmayn bir
ou ayet ve deerli esmalardr Cenab Allahn isim ve ayetlerinin harama uygulanmasnn
cezas ok byktr Allah hepininizin dualarn kabul etsin..

Ya vedud, ya beduh, ya latiyf, ya cemil, ya celil ya allah... Says saati yok ekebildiiniz
kadar,abdestli abdestsiz kii hayrls ile ya gelir yada siz bir ekilde ondan vazgeersiniz ok
ok etkilidir.

Srekli muhabbet iin :

3 tvbe istifar,
3 salavat erife .
3 ya erhamerrahimin niyetini iten bir ekilde et ve besmele ile beraber uruben etrubaa
(Vaka Suresi 37. Ayet ) gnde en az 1 tesbih kadar oku ama okuyabiliyorsan 888 kere
okurken o kii yi dn niyetini kalbinden geir.Okuma zaman yok fakat muhabbet
vakitlerinde yada gece yarsndan sonra daha etkili olur.

Giden Kiiyi Dndrme Duas:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahmme,ya mfettihal ebvab,ve ya msebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve
ya delilel mtehayyirin,ve ya giyasel mstegisin,ve ya mferricel mahzunin,tevekkelt aleyke
ya rabbi,kadayt fevvezt farazt emri ileyke,ya rezzaku,ya fettahu,ya basitu,ve sallallahu ala
hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Amin.
Anlam:
Ey kaplar aan,ey sebepleri hazrlayan,ey kalpleri istedigi tarafa eviren,ey yolunu
airanlara yol gsteren,ey yardm isteyenlere yardm eden,ey mahzunlar sevindiren

24

Allahm.Ey rabbim sana tevekkl ettim,Ey rabbim iimi sana havale ettim,Ey rzklari veren,ey
hereyi aan,ey hereyi ferahlatan,Yarattklarnn en hayrls Hz.Muhammed(sav)\'e ve onun
al ve ashabna salat ve selam olsun.
Dilek:
Allahm ,anne ad olu/kz einizin ad, beni yine ok sevsin,gz benden bakasn
grmesin,bana yine aik olsun,kalbi benim akimla dolsun,en ksa zamanda bana geri
dnsun,mutlu,huzurlu ve hayrl bir gelecegimiz olsun.Allahim herkesin duasn kabul
et,benimde duam kabul et.Amin.
Sresi:
Einiz dnene kadar istediginiz zaman,istediginiz kadar Allaha dua edin.Rabbim hi bir duay
bo evirmez.Allah kabul etsin.

Evli Kimselerin Arasnda scaklk

Bir miktar ekere ..... olu .....nn, ..... kz ......ya muhabbet ve sevgisi niyeti ile 1000 YA
VEDUD
1000 YA CABBAR
786 Besmele
70 Defa Yasin Suresison iki ayeti
1 Vaka Suresi
71 Kevser Suresi okunacak.
dahada baglanmasn istersen kevser suresini 1000 kere okuyacaz.
eker ee yedirilecek tabi,ister tatl yapn ,ister ayda kullann ama bi ekilde tketmesini
salayn.Burdaki en nemli ayrnt u: verirken besmele ile ve sa el ile verin.

Sevdiinizin size balanmas iin:

25

Sevdiniz insann sana aagda gelen duay 21 kere okuyup zerinde tayana matlup byk
bir sevgi ve ak duyar. San bulamayan insan yaknda ise hissettirmeden 21 defa okuyup o
kiinin yzne hissttirmeden frse ayn etkiyi grr. Uzakta yanna yaklaamdg birisi ise o
insann hayalini gz nne getirip niyet zere okusa ve bu duaya 21 gn devam etse murad
hasl olur. Duada srar edin. Bizde hangi ekilde olursa olsun 21 gn bu duay 21 kere
okuyalm. ok ksa bir srede karnzdaki insann size kar hareketlerinin deitiini
grrsnz.
Bismillahirrahmanirrahim huvel kadir vel kahirun hemudin el cebbar ya hayyu ya kayyum ya
rabbim. 21 defa okuduktan sonra ya rabbi falan oglu veya kz falann akln gnln
muhabbetini ve akn benim zerime kl...amin.

SEVGLY GETRMEK N::

Bir insani uzaktan getirmek ve muhabbetini celp etmek istersen, bu duayi yedi gun her vakit
namazdan sonra on yedi kere okumalisin. Hic suphesiz okudugun insan sana deli divane
olarak gelecektir. Dua budur

Kul uhiyye ileyye ennehs temae nefern minel cinni fekalu inna semina kuranen aceba
yehdi ill rdi feamenna bih ve len mrike bi rabbina ehad ave enneh kane yekulu
sefiyhna alallahi atata ve enna zennenna en len tekulel ins vel cinn allallahi keziba ve
ennenh kane ricaln minel ins yeuzune ricalin minel cinni fezadhm reheka ve ennehm
zann kema zanentm en lilen yed asallahu ehada ve enna lemessessemae fevecedna ha
muliet harasen kaide lissem i femen yestemiil ane yecid leh ihaben rasada ve bi esmail
azim ilins ve davetil ceberutu ve bi hakk ademe nurike insi ve bi hakklcinni ve insi ve ila
hazihil esmai ve bi hakk hamim ayn sinkaf ve bi hakk esmaillahi teala ve bihakk hatemi
sleyman bin davud ve bi hakk kef hayn sad inneh veliyy ve ilahi ademe ve ilahi seyyide
h ves sultane ademe ya zel celali vel ikram ey nuri nurike ins adem ve bi hakk mustafa ve bi
hakk zebur in insi adem ve bi hakk incil ins adem ve bi hakk ins adem ve bi hakki tevrat insi
adem ve bihakkl nebiyyi insi adem ve bi hakk yunus insi adem ya azim ve bi hakk ibrahim
insi adem ve bi hakk cebraili insi adem ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya
Rahman ya Rahim ya Gaffar ya ekur ya Halim ya Sultan ya Subhan ya Macid ya Vahid ya
Kahir ya Kadim ya Hannan ya Mennan ya Deyyan ya Gufran veya Enzellahu mines senai min
main fe ehya bihil ardi bade mevtiha ve iza cael ins hazihi sebate bi kudretillahi teala ve
izzatillahi ya zel celali vel ikram Allahmme sehirli kalbi (burada tesir etmek istediginin adini
ve anne adini soyle) el acele el acele el acele es saate es saate essaatte essaate el vehan el
vehan el vehan..

26

bismilahirrahmanirrahim
el hamd lillahi rabbil alemyin. ya hayy ya kayyum. ecip ya kurayaiyl semiy,an muty,a bi
hakkl hamd lillahi rabbil alemiyn. ve bi hakkl hayyil kayyum. ve bi hakkl meleki ebced.
errahmanir rahym. ya rahman ya rahiym ya rauf ya atuf.ecip ya cebrailyl semiy,an
muty,a. bi hakkr rahmanir rahym ve bi hakkr raufl atuf. ve bi hakkr meleki hevzah.maliki
yevmid diyn. ve bi hakk ya mukallibel kulub. ve bi hakkl meleki tykel. iyyake na,bd ve
iyyake nesteyn. ya karib ecib ya miykaiyl semiy,an muty,a bi hakk iyyake na,bd ve
iyyake nesteyn. ve bi hakks seriy,l kariybil ma,budil mstean. ve bi hakkl meleki mensa.
ihdinas sratal mstekym. ve bi hakkl kadiril muktedir. ve bi hakkl meleki faskar.
sratalleziyne en,amte aleyhim. ya allah ya hakiym ya aliym. ecip ya aynaiyl semiy,an
muty,a. bi hakk sratalleziyne en,amte aleyhim. ve bi hakkllahil hakiymil aliym. ve bi hakkl
meleki etsehl mvekkeli bil kavaimil ariyyeh. gayril magdubi aleyhim velad dalliyn. ya
kaim ya aziyz ecip ya azraiyl semiy,an muty,a. bi hakk gayril magdubi aleyhim velad
dalliyn. ve bi hakkl melekil kaimil aziyzi ve bi hakkl meleki zedzag. el mvekkili bil kavaimil
ariyyeh. allahmme inneh leyse fis semavati deverat. ve la fil ard gamerat. ve la fil bihari
katarat. ve la fil ecsami hakerat. ve la fil kuburi sehadat. ve la fil enfasi hatarat. illa bi
devamike arifatn ve mahedat. ve aleyke delalat. ve fi mlkike mstemirrat. fe bil
kudratilleti sehharte biha ehlel eradyne ves semavat. sahhir li matlubi ve sahhir li kalbel (....
ibni .....). inneke ala klli ey,in kadiyr. ecib daveti ya hayy ya kayyum. ya bediy,as semavati
vel ard. ya malikel mlk. ya zel celali vel ikram. ve sallellah ala seyyidina muhammedin ve
alihi ve sahbihi ecmeyn. vel hamd lillahi rabbil alemiyn.....
yukarda noktal yerlere istediiniz kiinin ad sonrada annesinin ad eyer herkese irin
grnmek istiyorsanz o zaman (sahhirli kalbel mahlukat) diyorsunuz. kii yannzdaysa her
gn abdestli olarak birkez okuyuyup zerine veya iicei bireye fleyip tatbik edebilirsiniz.
eyer uzaktaysa gnde en az ten az olmamak kaydyla istediiniz kadar okuyabilirsiniz.
3,5,7,11,21,41 gibi haydi allah dualarnz kabul hacetlerinizi reva eylesin

SEVDNZ BALAMAK N:

Bir kimsenin sevgisini kazanmak ve kalbini kendine baglamak iin gece yarsndan sonra
kalkp abdest alarak allah rzas iin 2 rekat namaz kldktan sonra kbleye kar diz kp
oturarak 1000 defa '' la havle vela kuvvete illa billah'laliyyi'l-azim ' okunur ve her 100
okumadan sonra

27

'allahmme ya musahhiral kulbi sahhirli kalbe(fulan ibn flane/istenilen kiinin ad ve


annesinin ad sylenir) hatta yekne tahte emri ve yef'al klle ma riyd bihavlike ve
kuvvetike ya allah la havle vela kuvvete illa billah''okunur

bu ekilde 1000 okuma ilemi tamamlanr sonra kalkp yine 2 rekat namaz klnr ve
namazdan sonra ellerini ap

'allahmme inni es-elke bihavlike ve kuvvetike ya musahhrel kulbi sahhrli kalbi filan ibn-u
filane ( istenen kiinin annesiyle birlikte ismi sylenir aie olu ali veya fatma kz aie
eklinde) hatta yhbbli hubben ediden ve yekne tahte emri ve yef'al kllema riyd
mine'l-hayri ve'la'mali'l-merah.ya allah ya allah ve sallallah ala syyidina muhammedin
sallallah aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selem
sbhane rabbike rabbbi'l-izzeti amma yasifn ve selamn ale'l-mrseln ve'l-hamdlillahi
rabbi'l-alemin'' eklinde dua edilir ve biiznillah maksat hasl olur.
Sevdigi insann kendisine daha ok baglanmasn isteyen bir kimse cuma gecesi gece
yarsndan sonra iki rekat namaz klp ardndan alta gelen duay yz(300)defa okursa
sevdigi kii derin bir ak ve muhabbetle baglanm olur.
Fe-in tevellev fe-kul hasbiyallah lailahe illa hve aleyhi tevekkelt ve hve Rabbl aril
azimve her ayetin okuyuunun sonunda da:
ve her ayetin okuyuunun sonunda da:

Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulmas istenen kiinin ismi sylenir) a'tf kalbeh
alleyye ve zellilh li,
der se Cenab Hakk, ilgi bekledii kimsenin gnln o kimseye yneltir, efkat ve
merhametini geniletir.

ENE SZ GERMEK N:

Eve girip karken hatta yanna her girip ktnz da ya veliyy ismini zikrediniz iecei suya ya
muksit,ya hamid, ya halim ya hakim, ya rauf ya vedud okuyun dilerseniz ebced deerinde
dilerseniz saysz

28

bir adet krmz ve tatl elmaya 41 ayetelkrsi oku bunu sevdigin kiiye yedir aranzdaki tm
sorunlar kalkar

SREKL MUHABBET

Niyet edip 41 gn gnde 41 kez'' ve elgayt aleyke mehabbeten minni''

Gnde 1100 kere 'Ya zl celali vel ikram' ekiyorsunuz. 21 gnde sevdiiniz geri geliyor.
Denenmitir. zikre baslamadan nce niyet ediliyor.

Halk indinde muhabbet bulmak ve bir kimsenin kalbine muhabbet salmak iin:

?? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ??
??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ??
???? ?? ??? ???? ?????? ?? ??? ??? ??? ????? ????? ?????? ?? ?????
Ya azame min klli azim, Ya ekreme min klli kerim, Ya erhame min klli rahim, Ya aleme
min klli alim, Ya ahkame min klli hakim, Ya akdeme min klli kadim, Ya ekbere min klli
kebir, Ya eltafe min klli latif, Ya ecelle min klli celil, Ya eazze min klli aziz. Subhaneke ya
ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna minen-nar.

21 defa gunluk okuyorsunuz

7 gece boyunca her gece 170 kere Ayetel krsi okunur ancak her 10 da bir kere ''es elke
eciybu tevekkel ya hddam ent vesvisel vesvesete fiy kalbi ve fissuduri filan ibni filan bil
muhabbeti vel ak ve ehaveti ve vagtefu hatta yercia aleyye fiy hazihil leyleti vadribuh bis
suyufi vel harabi ve eykazuh ve semmu ve arrefehu ismi leh hatta yercia aleyye bi hakk
hazihis ayeti erifeti'' okunacak'' ey bu ayetin hddam ismini syledigim u kiinin
muhabbetini akn ehvetini bana bagla eger uyuyorsa uyandr kalbine ve ggsne vur
benim vesvesemi ver ona ve bu ii bu gece yap yarn bayramm bu gecede arefe olsun ''
tercmesii bu seklde..

29

Aralarnda anlamazlk, kslk, dargnlk olan eler iin

Bakara Suresi'nin son ayetleri olan "Amenerrasl" tavsiye edilir.

Amener resl bim nzile ileyhi min rabbih vel mminn. Klln mene billhi ve
meliketihi ve ktbihi ve rusulih; l nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve klu, semina ve
etna, gufraneke rabbena ve ileykel masyr.

L yukellifullahu nefsen ill vsaha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena l


tuahzna innesiyna ev ahtana. Rabbena ve l tahmil aleyna sran kem hameltehu alelleziyne
min kablina. Rabben ve l tuhammilna ma l tkatelena bih. Vafuanna, vafirlena,
verhamna. Ente mevlna, fansurna alel kavmil kfiriyn.

Bu dua 41 adet kuru zme niyet ederek birer kez okunup aralarnda sogukluk olan eslere
yedirilirse aralarnda asr muhabbet olusur.

Sevgisine karlk bulamayanlar, gnmz tabiri ile platonik ak yaayanlar; Abdestli bir
ekilde "Enfal Suresi 63. ayet" okumaldr.

Ayet;

Ve ellefe beyne kulbihim, lev enfakte m fl ard ceman m ellefte beyne kulbihim ve
lkinnallhe ellefe beynehum, innehu azzun hakm.

Manas:

Ve onlarn kalplerinin arasn (sevgiyle) birletirdi. Eer yeryzndeki eylerin hepsini infk
etseydin (verseydin), onlarn kalplerinin arasn birletiremezdin. Ve lkin Allah, onlarn
arasn birletirdi. Muhakkak ki O; Azz'dir, Hakm'dir

30

Bartrma ve muhabbet iin

Aralarnda adavet dargnlk olan kimselerin i amarlarndan 15 santim iplik alnr


Verilen bu dua okunur vede bir dm atlr
Bu suretle 7 kere okunur vede dm atlr
Bu iplikler dargn olan kiilerden birinin zerinde bulundurulursa
Aralarndaki dargnlk gider vede muhabbet ve sevgi hasl olur
O iplikler buluduu srece hibir dargnlk olmaz
Olduka tesirli bir yntemdir gaflet olunmaya

Euzu billahi mineeytanirracim bismillahirrahmanirrahim


Va'tesmu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezkuru ni'metellahi aleykum iz kuntum a'daen
fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni'metihi ihvana, ve kuntum ala efahufratim
minen nari fe enkazekum minha, kezalike yubeyyinullahu le kum ayatihi leallekum tehtedn.
Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeriv ve unsa ve cealnakum uubev ve kabaile li
tearafu, inne ekramekum indellahi etkakum, innellahe alimun habr.

Allahmme elif beyne filan bin filan kema ellefte beyne ademe ve Havva ve kema ellefte
beyne musa ve Harun ve kema ellefte beyne cebraile ve mikaile ve kema ellefte beyne Yusuf
ve zleyha ve kema ellefte beyne muhammediv ve hadicetl Kbra ve kema ellefte beyne
Fatimetz Zehra ve Aliyyl murteza .
Allahmme elif beyne filan bin filan ila filan mesel kelimetn tayyibetn keeceratin
tayyibetn ve feruha fis semai tti kleha klle hnin biizni rabbiha ve yadrbllahl emsale
linnasi leallehm yetezekkerun
2 rekat namaz klnr (dnmesi balanmas istenen kii iin niyet edilir ve allaha yalvarlr)
sonra her seferinde falanca kz/olu falanca ben falanca olu/kz na hayrl sevgi muhabbet
duysun denecek salatan tuncina suresi okunacak 41 defa 7. gn ilem tekrarlandktan sonra 2
gn sonra yataa abdestli girilecek ve allaha dnmesi istenen kiinin hayrl sevgisini
istediinizi yalvararak dileyeceksiniz ve uyuyacaksnz allah izin edersen size gelecektir. btn
ilemler gece saat 02:00-04:00 arasnda yaplacak

31

Ayrldn Birine Kavumak in Dua;

Ca'fer el-Huldi(rahimehullah)'dan: Ebul -Hasan'a veda ederken dedim ki:


-Bana bir azk ver!
-Birey kaybettiin zaman yahut birisiyle bulumak istediin zaman le dua et:

...(Rabbena inneke ya camiannasi li yevmin La Reybe fihi)


Ey hakknda phe olmayan bir gnde insanlar bir araya toplayacak olan Ulu Allah!Beni falan
eyle yahut falan kimse ile bulutur
Allahmme ya camian nasi liyevmin la raybe fiyhi innallahe la yuhlifl miyadi icma beyni ve
beyne.........ad..........anne ad. Bunu tam bir ihlasla ve hulusi kalple okuyunuz inallah
kavuursunuz.

Sizi Sevmesini stediiniz Biri in...

Sizi sevmesini istediginiz kiinin resmini nnze alarak,


Abdestli olarak hi nefes almadan aagdaki dua okunup flenir.
Yuhibbunehm kehebbllezine amen eeddi hubbullah ve ceale, emse zyaen ve,l
kamere nren Vallahi Alim-i bizatis sudr hakk iin Rabb xxxx kz xxxx nn yzaltm
damar ve btn bedeni beni sevsin bana ak olsun. Der flersiniz cuma gn sela vaktinde
yapar, 3 kez tekrarlarsnz.

Kalp ve Muhabbet Tesirli

32

Bir kimsenin kalbini teshir ve muhabetini celbetmek dilerseniz temiz bir kat alnarak
"Vedud" Rahim" Atuf" Rauf esmai celilesini hurufu mukatta olarak yaz.Ba,dehu muhabetini
arzu eyledigin kimsenin ismiyle validesinin ismini yine mukattaa olarak yaz ve sonra bu kagd
nne koyarak 400..... defa "Ya Vedud" oku ba,dehu baladaki vefki erifi dier bir kagd
zerine yazarak onun stne de o miktar "Ya Vedud" kraat edip ikisini birletirerek zerinde
ta.Her gn 20..... defa "Ya Vedud" zikrine devam et.itikad ve tahareti kamile ile icra
edersen matlubun nail olur.
a Vedud Ismi

Ya vedud
ismi erifini srekli zikreden kiiyi herkes sever ve onunla muhabbet eder.insanlarn kalpleri
ona meyl eder..Cuma gnleri vefkini tayan ve o gn srekli ya vedud ismini zikreden kii
herkesi cezbeder...Ayrca muhabbetide arttryor..

son olarak bir insann gznn iine bakarak ''Allahumme ya vedud'' derseniz istediinizi
yapar..Hatta u ekilde :''Allahmme ya vedud azn bala dilini tut '' (Kii Getirtmek in)

Evvela 2 rekat Allah rzas iin namaz klp secdeden kalkmadan hulusi bir kalple okumanz
tavsiye ederim. (bu her trl dua ve tlsm iin byledir aslnda)" 3003 Ya Vedd " ismini
okuyun.

Kuvvetli Bir ak Muhabbet Duas

Aadaki ayeti kerime mum zerine 1227 adet okunacak ve filan kiide benim sevgimden
akmdan byle yansn ve bir an evvel bana dnsn (burada niyet sylenecek) deyip gece

33

yarsn getikten sonra yaklacak.. Bu tertibi uyguladnz kii nerede ve ne kadar uzakta
olursa olsun dner gelir ve sizi lene kadar sever.. Denenmitir..

? ????? ???? ???? ???

(Ve elgayt aleyke mehabbeten minni) Ama bu terkibin cuma sela vaktinde uygulanabildiini
biliyorum Bir arkadam gece korkuyordu nk bu ekilde uygulad mumdan kalanlar yani
mumdan arta kalan yaptnz kiinin tabiatna gre yani topraksa (olak baak boa ) temiz
bir topraa suysa (ko aslan yay) denize ate se atee ..

Sevgi ve Celp in

Sevilen kiinin sevgisini kazanmak kendine baglamak iin yaplr..gece yarsndan sonra 2
rekat namaz klnr ve kbleye kar diz klr 1000 defa LA HAVLE VELA KUVVETE LLA
BLLAHL ALYYL AZM okunur her 100 defada ''allahmme ya musahhral kulbi sahhirli
kalbe (istenen kiininad ve anne ad sylenir)flan ibni/binte flane hatta yekne tahte emri
ve yefal klle ma riyd bi havlike ve kuvvetike ya allah la havle vela kuvvete illa billah'' (arif
arslan.dua ile ruhsal tedavi kitabndan)

Sevdiine Kavumak in Yaplacaklar

Bir kimse Allahtan hayrl ne dilerse olur,sevdiine kavumak isteyen kii cuma gn ikindi
namazn klar sonra abdestli olarak kbleye dner ya Allah Ya Rahman diye gne batana
kadar zikreder bu adlar sylemeye devam eder sonunda sevdiinin kendisini sevmesini
dilerse dilei olur.

Celbi Muhabbet:

kendini sevdirmek istediin bir kimsenin sann bir teline gece yars 28 defa:
Yevme te'tis sema bi dhanin mbin* yaen nas* haza azabn elim* ayet-i kerimesini
okur, zerine de ( 1001 ) defa da " ya vedud" ismi erifini okuduktan sonra atee atar ve buna

34

7 gece devam edersen istediin kimse sana iddetle muhabbet eder.Okuma zamannda gzel
kokulu bir buhur yakmak lazmdr.
Bu hususu daha kuvvetli ve daha tesirli klmak iin gecelerde okunan "ya vedud" ismi erifini
1000'er arttrarak okunmas tesiri son derece artttrr

Muhabbet in Birka Dua

BSMLLAHRRAHMANRRAHM
Allahmme ya camianasi liyevmin
la raybe fiyhi innallahe
layuflifl miy'adi icma beyni ve beyne KEZA VE KEZA. bu tesbihi gnde 100 kere zikreden kii
ile sevdii kii arasnda muhabbet artar. (keza ve keza yerine kendi adnz ve kiinin ismi
okunacak)

Elma Duas Ak in

bir adet krmz ve tatl elmaya 41 ayetelkrsi oku bunu sevdigin kiiye yedir aranzdaki tm
sorunlar kalkar

Celbi Muhabbet

tatl birey zerine 18 defa alak suresinin son secde ayetini okumadan okuyup nefes ettikten
sonra 19.okuyuta secde ayeti ile birlikte hemen secdeye varp dilegini sylersin.okunmu
tatly matlubuna yedirirsin. seni derin bir muhabbetle sever baglanr.bu ameliye arabi
aylarn 19.gnne kadar olan mddette ve bilhassa cuma gnleri sala vaktinde yaplrsa tesiri
kuvvetli ve srekli olur.3 veya 7 defa tekrarlamaktada fayda var

Sevdiinle Barmak in

35

Ya Rahman ismi azam ile sevdiinin ismini harf harf kes kartr ve zerine 170 defa Ya
Rahman oku

iek ile Yaplan Muhabbet Duas

Bu dua bir kere gl zerine veya eker zerine veya misk zerine veya taam zerine okuna.
Kendinin zerine fre, okuduu gl veya dierlerie fre. ve her kim o iei koklaya
veyahut o taam yiye, okuyann akndan deli ola. ve her kim bu duay gnde on iki kere
okuya, hi bi zaman yoksulluk grmeye !!! Ya kavi, ya gani, ya Ali, ya Vefi, ya Aziz, ya Rahim,
ya Rab, ya Zilarlmecid,ya Fa`al lemma yezidi. Bihakk ahiyen birahmetike ya
erhamrrahimin.

SEVDN AKINLA GETRMEK

Cuma Gn Sala Vaktinde Abdest Alip Iki Rekat Hacet Namazi Kilinir, Yasini eirfi Okumaya
Balanir, Yasini erifte 7 Yerde Mbin Esmasi Vardir Her Mbin De Karinca Suresinin 39. Ayeti
Kerimesini 114 Defa Okunur, O Kii Nerede Olguu Belli Olmasada Mecnun Misali Sana Gelir.
Bunlari Okurken O Kiinin Resmi Olmali Resmi zerine Okuyunuz ayet Resmi Yoksa O Kiiyi
Gznzn nne Getiriniz Burada nemli Olan Kii Biran Dahi Hatirdan ikarilmamalidir.

Sevdiini kendine balamak

sevdigi insann kendisine daha ok baglanmasn isteyen bir kimse cuma gecesi gece
yarsndan sonra 2 rekat namaz klp ardndan alta gelen duay yz(300)defa okursa sevdigi
kii derin bir ak ve muhabbetle baglanm olur. Fe-in tevellev fe-kul hasbiyallah lailahe illa
hve aleyhi tevekkelt ve hve Rabbl aril azim.

36

Sevgi ve Celp
Sevilen kiinin sevgisini kazanmak kendine baglamak iin yaplr..gece yarsndan sonra 2
rekat namaz klnr ve kbleye kar diz klr 1000 defa LA HAVLE VELA KUVVETE LLA
BLLAHL ALYYL AZM okunur her 100 defada ''allahmme ya musahhral kulbi sahhirli
kalbe (istenen kiininad ve anne ad sylenir)flan ibni/binte flane hatta yekne tahte emri
ve yefal klle ma riyd bi havlike ve kuvvetike ya allah la havle vela kuvvete illa billah'' (arif
arslan.dua ile ruhsal tedavi kitabndan)
Sevdiine Kavumak in Yaplacaklar

Bir kimse Allahtan hayrl ne dilerse olur,sevdiine kavumak isteyen kii cuma gn ikindi
namazn klar sonra abdestli olarak kbleye dner ya Allah Ya Rahman diye gne batana
kadar zikreder bu adlar sylemeye devam eder sonunda sevdiinin kendisini sevmesini
dilerse dilei olur.
Celbi Muhabbet

kendini sevdirmek istediin bir kimsenin sann bir teline gece yars 28 defa:
Yevme te'tis sema bi dhanin mbin* yaen nas* haza azabn elim* ayet-i kerimesini
okur, zerine de ( 1001 ) defa da " ya vedud" ismi erifini okuduktan sonra atee atar ve buna
7 gece devam edersen istediin kimse sana iddetle muhabbet eder.Okuma zamannda gzel
kokulu bir buhur yakmak lazmdr.
Bu hususu daha kuvvetli ve daha tesirli klmak iin gecelerde okunan "ya vedud" ismi erifini
1000'er arttrarak okunmas tesiri son derece artttrr

(ems'l Maarif'ten)
Muhabbet in Birka Dua

BSMLLAHRRAHMANRRAHM
Allahmme ya camianasi liyevmin

37

la raybe fiyhi innallahelayuflifl miy'adi icma beyni ve beyne KEZA VE KEZA. bu tesbihi gnde
100 kere zikreden kii ile sevdii kii arasnda muhabbet artar. (keza ve keza yerine kendi
adnz ve kiinin ismi okunacak) Elma Duas Ak in bir adet krmz ve tatl elmaya 41
ayetelkrsi oku bunu sevdigin kiiye yedir aranzdaki tm sorunlar kalkar

Celbi Muhabbet

tatl birey tatl birey zerine 18 defa alak suresinin son secde ayetini okumadan okuyup
nefes ettikten sonra 19.okuyuta secde ayeti ile birlikte hemen secdeye varp dilegini
sylersin.okunmu tatly matlubuna yedirirsin. seni derin bir muhabbetle sever baglanr.bu
ameliye arabi aylarn 19.gnne kadar olan mddette ve bilhassa cuma gnleri sala vaktinde
yaplrsa tesiri kuvvetli ve srekli olur.3 veya 7 defa tekrarlamaktada fayda vardr.

Sevdiinin Dnmesi in Yasin Suresi

2 rekat namaz kl, niyet ederek yasin suresini okumaya balaher mbin durana gelince;
102 defa Allahmme ya mbin
7 defa Allahmme ya camiaannasi li yevmin la raybe fihi dersin sonra tekrar baa dnerek
ayn ilemi yasin bitinceye kadar tekrar edersin yasin bitince de
Ya Rabbi, yasini erif hrmetine, mbin ismi erifi hrmetine, cami ismi erifi hrmetine, .
olu tez vakitte bana geri dnsn, mutluluumuz yeniden olusun, yuvamz olsun, bar
olsun, huzur olsun, aramzda yeniden byk sevgi olsun, mutlulukla beni ve onu bir yuvada
bulutur diye dua edersin

SEVDNZN GNLN CELP ETMEK:

38

Abdest alnr ve 2 rekat namaz klnr.O kiinin resmine bakarak 30 kere Peygamber
efendimize salat selam gnderirlir ve 170 kere Vedduha sresi okunur.Allahn izniyle istein
yerine gelir.
Duha sresi Kuran kerimin 93. sresidir.

el afak ta geen forml udur


yenecek bir yemek yada nesnenin stne okunacak flenecek
vede kar tarafa yedirilecektir
bu ilem yaplrsa kar tarafn kendisini telef edecek kadar iddetli ve byk bir sevgi ile
sever. faydas tecrbe edilmitir deniyor
forml udur:
insan suresi 1-2. ayetler (semi an kelimesi 7 kere tekrar edilecek)
Hel eta alelinsani hnum mined dehri lem yekun eyem mezkura.
nna halaknelinsane min nutfetin emac, nebtelihi fecealnahu semian semian semian
semian semian semian semian basira
???? ????? ????? ???????????? ???? ???? ????????? ???? ?????? ??????? ??????????
?????? ????????? ???????????? ???? ???????? ????????? ?????????? ?????????????
??????? ??????? ??????? ??????? ???????

Sevdiininizin Sizi Aramas in Dua

2 Rekat Allah rzas iin namazklnz, 7 hlas 7 Felak 7 Nas 7 Ayetel krsi okuyunuz,
Sonra Niyet belirtiniz,duay okuyunuz (7Kere) Rabbena la tuzi gulbena bade iz hedeyten
ve heblena min ledunke rahmeh. nneke entel-vehhb. Rabbena inneke camiun-nasi
liyevmin la raybe fih. nneke la yuhliful-mad.

39

Ya Rabbi! Bizi doru yola eritirdikten sonra kalplerimizi kaydrma. Katndan bize rahmet
bala, sen ok balayansn. Ey Rabbimiz! Kendisinde phe olmayan bir gnde insanlar
muhakkak sen toplayacaksn. Allah veridi szden kesinlikle geri dnmez.

ETKL KESKN MUHABBET DUASI:

ncelikle temiz bir mekanda abdestli olark kbleye kar oturulur.Avuii byklnde beyaz
bir kat alnr.Bu kada okunacakBismillahirrahmanirrahym
Allahmmecal li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala klli eyin
kadiyr.Allahmme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve yakube ve ysa ve rabbe
cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve mnzilet tevrate velinciyle vezzebre vel
frkanel azymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre velaserat.tevekkel ya cibriyl ente ve
avanke bihakkl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahmme elk mahabbeti fatma
ibni mer fi kalbin aye binti zehra bihakk maliki yevmiddiyni ve bihakkl hayyil kayymil
vahdil ehad ve tevekkel ya israfiyl ente ve avanike ve elki mahabbete fatma ibni mer fi
kalbin aye binti zehra bihakk iyyake nabd ve iyyake nesteyn ve bi hakkl melikil
muktediril mukaddimel mdil myd tevekkel ya r kyaiyl ente ve avanike velkav
mahabbete fatma ibni mer fi kalbin aye binti zehra allahmme inni eselke bihakk
nebiyyike muhammedin sallallah teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis sreti erifeti
en takd haceti biltfike ve bifazlike ya allah ya allah ya allah.( burada rnek olarak:
erkein ad: fatma olu mer dir. kz ise aye kz zehra dr.Siz isimleri kendine uyarlaynz )
okuduun kad katlayp bir cevenlik iine koy ve boynunda ta.Ertesi gn tekrar okunacak
olursa yine bu kada okunacak.
bu dua gnde 44 defa okunur. ilk 5 okumakda diyor sevdiinin akl seni dnmeye balar.10
a geldiinde beyninde zonklamak olur senin dncelerin.20 ye geldiinde sana kar
anlamsz sevgi besler.sanki acmak gibi gzleri seni dnr. 44 tamamladnda sana ak
olur.Okumay brakmayn biryerde kar koyamaz birden bire ak olmasna kendide kendisine
inanamaz gerekirse st ste hergn okuyun.Bu dediklerimi okuyunca kendiniz ahit
olacaksnz inaallah.

Sevdiini kendine Ak etmek iin,

bu duay dzenli olarak hergn okumaya devam ederse ksa zamanda etkisini grr
biiznillah.. Bismillahirrahmenirrahim

40

Kul in-kntm thibbunellahe fettebiuni yuhbibkmllah


Felemma raeynehu ekbernehu ve katane eydiyehnne, haa lillahi ma-haza bearan inne
haza illa melikn kerim
Yahibbunehm kehubillah, Vellzine amenu eedd hubben lillah.Velev yerallezine zalemu iz
yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemia
Kad eafeha hubban
Ve elgayt aleyke mehabbeten minni, Ve litsnea ala ayni
nneke ala kll ey-in kadier.
Birahmetike ya erhamerrahimin.
Ve bi elfi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Einizle yada sevdiinizle aranzn dzelmesi iin,

taha suresinin 39.ayetini(ve elgayt aleyke muhabbeten minni) 41 KEZ okuyun.. Ayrica 786
besmele i serif suya okunup icirildiginde de arada muhabbet hasil olur

Gl etkili muhabbet duas:

Kul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah.Ya vedut ya beduh ya cemil ya celil


ya Allah.Saysz ve kendinizi vererek okuyun etkisi ok gl olan bir duadr.(defalarca
tecrbe edilmitir.)

Eler arasndaki sevgiyi Arttrmak iin YA Evvel YA Muahhiru, YA Haliymu, YA Vedud, YA


Kadiru

Einizin evine balanmas sevgi ve muabbetin artmas iin

221 defa tespihle ekilmesi gereklidir hep ayn tespihle ekiniz. ektiiniz bu tespii kapnza
yakn bir yere asnz.

41

DUALARIN KABULU N AL- MRAN 54, AYET

????? ??????? ????????? ???? ?????? ???????? ???????? ????????? ??????? ?????????
???????? ??????????? ???? ????????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????
???????? ????? ??????????????? ?????????? ??? ?????? ???? ???????? ??? ?????? ????
????? ???????? ??????? ??????? ????????? ??? ?????????? ???? ??? ????????? ????
?????????? ???? ????? ????? ???? ???????? ?????? ???? ????????? ???????? ??? ?????
??????? ??? ??????????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ????????? ?????
????????????? ?????????????? ?????? ??? ??? ??????????? ????????????? ??? ???
??????????? ???????? ??????? ??????? ??????????
Summe enzele aleykum min badil gammi emeneten nusen yag tifeten minkum, ve
tifetun kad ehemmethum enfusuhum yezunnne billhi gayrel hakk zannel
chiliyyeh(chiliyyeti), yeklne hel len minel emri min ey(eyin), kul innel emre kullehu
lillh(lillhi), yuhfne f enfusihim m l yubdne lek(leke), yeklne lev kne len minel emri
eyun m kutiln hhun, kul lev kuntum f buytikum le berezellezne kutibe aleyhimul
katlu il medciihim, ve li yebteliyallhu m f sudrikum ve li yumahhsa m f kulbikum,
vallhu almun bi ztis sudr(sudri).

Bu ayette 28 harfin hepsi mevcuttur. Bu ayet sm-i zamn harflerini tadndan bu ayetle
yaplan dua reddolunmaz..nsallah

sm-i Azam kaderi etkilediinden bu ayet kader srlarn


a klayan ayettir.Dikkatli okunmal Allah Telnn kullar zerindeki
tecelliyat n anlamaya almaldr.

42

Sevdiinizin dnmesi iin:

Cuma gecesi 1153 Kere ' Leyse leha min dunillahi kaife' ( Onu Allahtan baka zecek yoktur
) ayetini okur ve her yz adette bir ' Allahm ! u ayetin ve ierdigi srlarn hakk iin u, .......
sknty benden gider...Yada neyse dileginiz onu sylersiniz ve Ya Allah, Ya Allah , Ya Allah
dersiniz.

Ardndan 118 Kere ' Selamn kavlen min Rabbi'r-Rahim ' Ayetini okur.ve sonra '
ALLAHMME SALL ALA SEYYDNA MUHAMMEDN VE ALA AL SEYYDNA MUHAMMED'
DEYP ELN YZNE SRERSN. ALLAH BTN SIKINTILARINIZDAN KURTARIR ALLAH....

Sevgi Muhabbet:

Cuma gn , sela vaktinde Niyetinizi edip 10 KADEH 10 KUDDURYE okuyorsunuz hatta


yenilecek tatl bir eyin zerine okunursa(yedirme imkannz varsa ok etkilidir)sevdiiniz size
derin bir muhabbetle balanr..

rsal-i Hatif ok Tesirli

7 gece 1000 defa '' kaf ha ya ayn sad '' okur ve yzde 4 kerede aada yazl duay kraat edip
matlubuna havale ederse hakknda okunan kimseye tesir eder, dilediini yaptrr ve arzusunu
kabul ettirir.

bismillahirrahmanirrahym* allahmme inni es'elke bi kafi kifayetike ve bi hai hidayetike ve


bi yai yekynike ve bi ayni nayetike ve bi sad sdkke en tsehhra liyes seb'al mlker
ruhaniyyete li yakd haceti ve ysehhra li ruhan min ruhaniyyetihim yetemessel li
flanebni flanete ( burada kime tesir etmek istiyorsan onun ismini zikir et ) ala sfati ve
hey'eti ve knyeti flanibni flanete ( kendini veya grnmesini istediin kimsenin ismini zikir
et ) ecib eyyethel ervahur ruhaniyyet vemd ila flanibni flanete ( burada kime tesir
etmek istiyorsan onun ismini syle ) vahrik kalbeh vatmis ala besarihi vaklikh ve

43

heddidh ve'mrh li rcn ila mehalli flanin hadan zelilen ve illa yrsel aleykma
vazun min narin ve nhasn fela tentesran* innet taate lillahi ve li esmaih*

YASN SURES LE CELP VE DLEK:


Yasin suresini selamun kavlen min rabbir rahim ayetine kadar okuyup bu ayete geldiinizde
dilek iin (1479) celp ve muhabbet iin ise 818 kez selamun kavlen min rabbirrrahim ayetini
okunur,her yz defasnda da ''ALLAHm bu ayetin yz suyu hrmetine bu ayetin grevlisi
falnca ksnn oglu/kz falancann gnlunuu bana baglasn..''eklinde dua edilir . ve yasin
kald yerden devam edilip bitirilir.

hlas ile Celp Bir kimseyi celb etmek istersen: ihls suresini Binbir (1001) defa oku. Ama her
yz (100) defada bir, ihlas suresinin asagdaki mbarek Azimetini bir defa oku. Her yzde
bir(1) defa Azimeti okur ve bin ihlas okuduktan sonra bir defa daha okur ve ardndan bir kez
daha Azimeti okursun. Okunacak ihlas serif in azimeti budur: Bismillahirrahmanirrahim Kul
hvallah ehad. Allahmme Ya Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya Rukyail ente ve huddamike
miner ruhaniyyeti vel ardyyeti ve ente Ya Mzhib ve bi hakki Kul hvallah ehad. Ve bi hakkil
Hayyil Kayymil Meliki Ebced elmvekkeli bil kavaimil arsiyyeti ve bi hakki Littahtl.
Allahmme hrik ve sehhirli kalbe flanete binti flanete la nevmn ve la kararun ve la
sabrun ve la eramin ve la tekl ve la tesrib hatta yeti bitarfetil ayn. Vedhlna fi rahme tike
ve ente erhamr rahimin. Ve bi hakki Allahs samed. Ya Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya
Cebrail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardyyeti ve ente Ya Mrreh ve bi hakki
Allahs samed ve bi hakkil meliki Ya Hevzah elmvekkil bil kavaimil arsiyyeti ve bi hakki
Mehtahtl Allahmme hrik ve sehhirli kalbe flanete binti flanete la nevmn ve la kararun
ve la sabrun ve la eramin ve la ekln ve La tesrib hatta yeti bi tarfetil ayn. Fallah hayrun
hafzan ve hve erhamer rahimin. Ve bi hakki Lemyelid. Allahmme Ya Ahiyyen Ya
Serahiyyen ecib Ya Semsemail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardyyeti ve ente Ya
Ahmer ve bi hakki Lem yelid ve bi hakkil meliki Ya Taykel el mvekkil bil kavaimil arsiyyeti ve
bi hakki Kahtaytil. Allahmme hrik ve sehhirli kalbe flanete binti flanete la nevmn ve la
kararun ve la sabrun ve la eramn ve la tekl ve la tesrib hatta yeti bi tarfetil ayn. El
yevme yagfirullah lekm ve hve erhamr rahimin. Ve bi hakki Ve lem yled. Allahmme Ya
Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya Mikail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve
ente Ya Brkan ve bi hakki Ve lem yled. Ve bi hakkil meliki Ya Mensa elmvekkil bil
kavaimil arsiyyeti ve bi hakki Fehtaytil Allahmme hrik ve sehhirli kalbe flanete binti
flanete la nevmn ve la kararun ve la sabrun ve la eramn ve la tekl ve la tesrib hatta

44

yeti bi tarfetil ayn. nni messeniyed durru ve ente erhamr rahimin. Ve bi hakki Ve lem yekn
leh. Allahmme Ya Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya Sarfeyail ente ve huddamike miner
ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Semhures ve bi hakki Ve lem yekn leh ve bi hakkil
meliki Ya Feskar elmekkil bil kavaimil arsiy yeti ve bi hakki Nehtahtil Allahmme hrik ve
sehhirli kalbe flanete binti flanete la nevmn ve la kararun ve la sabrun ve la eramn ve la
tekl ve la tesrib hatta yeti bi tarfetil ayn. Rabbena amenna Fagfirlena verhamna ve ente
hayrur rahimin. Ve bi hakki Kfven ehad. Allahmme Ya Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya
Anyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardyyeti ve ente Ya Ebyad ve bi hakki
Kfven ehad. Ve bi hakki Ya Setsah el mvekkil bil kavaimil arsiyyeti ve bi hakki Cehlattil
Allahmme hrik ve sehhirli kalbe flanete binti flanete la nevmn ve la kararun ve la
sabrun ve la eramn ve la tekl ve la tesrib hatta yeti bi tarfetil ayn. Ve kul rabbigfir
verham ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki ednayi esbatn ali seddayi Allahmme Ya
Ahiyyen Ya Serahiyyen ecib Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardyyeti
ve ente Ya Meymun. Ve bi hakki ednayi esbatn ali seddayi ve bi hakkil meliki Ya Zedzag el
mvekkil bil kavaimil arsiyyeti ve bi hakki Lahhattil Allahmme hrik ve sehhirli kalbe
flanete binti flanete la nevmn ve la kararun ve la sabrun ve la eramn ve la tekl ve la
tesrib hatta yeti bi tarfetil ayn. rid minke ve bihakki Ya Limukfencil ente ve cemia
avanike ve itbake ve esyake ve haylke ve ricalike ve ehli memleketike billahil aliyyl azim.
Ya Ferdn Ya Cebbarn Ya Sekrun Ya Sabitn Ya Zahirun Ya Habirun Ya Zekiyyu

Ayetel Krs le Celb Ve Muhabbet


selam arkadalar bence bu uygulamay yapmanzda fayda var,Allah dualarnz kabul etsin

7 gece boyunca her gece 170 kere Ayetel krsi okunur ancak her 10 da bir kere es elke
eciybu tevekkel ya hddam ent vesvisel vesvesete fiy kalbi ve fissuduri filan ibni filan bil
muhabbeti vel ak ve ehaveti ve vagtefu hatta yercia aleyye fiy hazihil leyleti vadribuh bis
suyufi vel harabi ve eykazuh ve semmu ve arrefehu ismi leh hatta yercia aleyye bi hakk
hazihis ayeti erifeti okuyacaksnz bu bir tevildir burada ey bu ayetin hddam ismini
syledigim u kiinin muhabbetini akn ehvetini bana bagla eger uyuyorsa uyandr kalbine
ve ggsne vur benim vesvesemi ver ona ve bu ii bu gece yap yarn bayramm bu gecede
arefe olsun diyorsunuz yani tercmesi byle oluyor sahihdir ve ok ok etkilidir

45

Ryada her trl haber almak iin:


eer bir kimse haber almak ister ise hertrl haberi almak iin Enam suresinin 103 Ayetini 21
defa okur ise canldan ve canszdan Rya yolu ile bir haber alr.. Bismillahirrahmanirrahim L
ttrikhl ebsaru vehve yudrikl ebsare vehvel ltiful habir

46

VEFK VE TILSIMLAR 2.CLDDE VERLECEKTR